Co je srdce blok, proč jeho stupeň, léčba vznikají?

Tento článek poskytuje úplné informace o patologii srdečního bloku. Proč se vyskytuje, jaké blokády jsou, jak se projevují a jaká léčba je nutná. Prognóza onemocnění.

Srdeční bloky jsou patologie excitační vlny z předsíně do komor. Závažnost porušení může být způsobena zpomalením impulsu až do úplného zastavení.

Normálně dochází k energetickému impulsu vedoucímu ke kontrakci srdce v sinusovém uzlu, který se nachází v atriu. Dále excitace prochází do atrioventrikulárního uzlu u vchodu do komor a podél nervových vláken jeho svazku se šíří do celého myokardu. Konzistentní a rytmická kontrakce komor srdce je klíčem k normálnímu toku krve ve všech orgánech.

V patologii dochází k zablokování vedení impulsu a komory se snižují častěji než předsádky. A v závažných případech dochází k zástavě srdce.

V tomto článku budeme hovořit o atrioventrikulární blokádě.

 • Kromě atrioventrikulárního bloku (AV bloku) může dojít k porušení ve fázi přenosu buzení z sinusového uzlu na atrioventrikulární - tato patologie se nazývá dysfunkce sinusového uzlu. V řadě článků se mylně nazývá sinoatriální blokádou.
 • Vzácné typy impulzů vedení mezi síňami v klinických projevech a inherentně napodobují atrioventrikulární, proto se nevytvářejí samostatná jednotka.

V podmínkách atrioventrikulárního bloku (AV bloku), pokud je nedostatek komorové funkce, dochází k narušení zásobení vnitřních orgánů krví. Zvláště postižený je mozek a srdce, pro které jsou vyžadovány vysoké hladiny kyslíku a živin. Klinické projevy patologie jsou primárně spojeny se sníženým průtokem krve v těchto orgánech.

Porušení impulsu může nastat na libovolné úrovni:

 • atrioventrikulární uzel (AV uzel),
 • jeho kmenový paprsek,
 • rozvětvení nohou jeho svazku.

Čím nižší je úroveň bloku, tím horší je průběh onemocnění a její prognóza.

V závislosti na úrovni a rozsahu poruchy mohou klinické projevy zcela chybět nebo být tak výrazné, že pacient nemůže dokonce provádět úkoly v domácnosti.

Existují situace, kdy neexistují žádné příznaky - pak blokáda nevyžaduje léčbu a jsou sledovány pouze v dynamice. Pokud dojde k projevům onemocnění, pak může terapie zahrnovat jak konzervativní léčbu užívající pouze léky, tak metody pro dočasnou nebo trvalou formu elektrické stimulace srdečního svalu. V závislosti na konkrétní situaci může být úplná léčba možná nebo nemožná.

Terapeuté, kardiologové a arytmologové se zabývají léčbou pacientů se srdečním blokem. Intrakardiální implantaci kardiostimulátoru provádí endovaskulární srdeční chirurgové.

Typy bloku srdce

Odpověď na otázku "co je blokáda srdce", je nutné zjistit, co jsou a jak jsou rozděleny do lékařské praxe.

Atrioventrikulární (AV) blokáda o 1 stupeň - co je a jak se má léčit

Atrioventrikulární blokový stupeň 1 je patologický (méně běžně fyziologický) symptom, který je stanoven na elektrokardiogramu, což odráží narušení vedení nervového impulsu podél systému srdečního vedení.

Abychom pochopili, jaká je tato podmínka a jak zacházet s AV blokádou o 1 stupeň, je nutné objasnit, že v srdci je systém, který má jasnou hierarchii. AV uzel (místo Asoff-Tavara) je umístěn v meziknihovním přepážce a je zodpovědný za vedení signálu ke kontrakci z předsíně do komor.

Epidemiologie

AV blokáda stupeň 1 je poměrně častým stavem. Výskyt se zvyšuje v přímém poměru k věku, protože v průběhu času vzrůstá riziko vzniku srdečních chorob (zejména IHD).

Existuje důkaz, že stupeň AV - blok 1 je pozorován u 5% lidí se srdečními poruchami. Pokud jde o děti, jejich četnost výskytu se pohybuje od 0,6 do 8%.

Klasifikace

Podle četnosti a četnosti vývoje:

 • odolný - je identifikován a zůstává v budoucnu;
 • přechodný - byl objeven jednou, ale později zmizel;
 • přerušované - po určení došlo, ale pak se objevil znovu.

Podle lokalizace bloku bloku se AV blokáda dělí na:

 • proximální (poruchy v části uzlu nejblíže k předsíni);
 • distální (postižená část v blízkosti komor);
 • Tam jsou blokády kombinovaného typu.

Podle prediktivní hodnoty

 • Relativně příznivá: proximální AV blokáda stupně 1 funkční povahy;
 • Nepříznivé: blokáda je plná akutního typu s rozšířením QRS (distální blok).

Příčiny AV blokády

Příčiny onemocnění lze rozdělit na organické a funkční.

Existuje také řada syndromů, u kterých dochází k izolované degeneraci AV uzlu a jeho svazku.

1) Když je nejprve částečně anatomická (strukturální) léze vodivého systému. To je pozorováno například s postižením uzliny v fibróze po poškození myokardu, s myokarditidou, IHD, Lyme nemocí. Zřídka se vyskytuje vrozená ab - blokáda (děti trpí matkami s pacienty s FHTC). Uzel AV se často účastní nižšího infarktu myokardu.

2) S funkční blokádou není morfologie uzlu rozbitá, trpí pouze funkce, která je samozřejmě přizpůsobitelnější.

Tento stav nastává, když převládá parasympatický nervový systém, jsou užívány antiarytmické léky (beta-blokátory - bisoprolol, atenolol, blokátory kalciových kanálů - verapamil, diltiazem, glykosidy - korglikon, strofantin), elektrolytové poruchy (hyper / hypokalémie).

Je také třeba říci, že normálně může dojít k AV blokádě stupně i, léčba se nevyžaduje. K tomu dochází například s profesionálními sportovci, mladými lidmi.
3) Degenerativní změny AV uzlu v genetické patologii.

Vyvíjejí se s mutacemi v genu kódujícím syntézu proteinů sodíkových kardiomyocytových kanálků.

Následující syndromy jsou specifické: Leva, Lenegra, idiopatická kalcifikace uzlu.

Projevy

Co je blokádou srdce? V tomto případě je diagnostickým kritériem EKG pro tento stav prodloužení PQ intervalu přes 0,2 s, zatímco zuby P jsou normální, komplexy QRS nespadají.

Klinicky se tento stav v žádném případě nevyjadřuje, protože srdce se správně snižuje, i když méně často než obvykle.

Proto tento nález na EKG neindikuje potřebu léčby, spíše je třeba sledovat stav.

Snad výskyt symptomů během působení spouště - fyzický. zatížení. Při výskytu synkopálních záchvatů (mdloby), závratě, blokády do druhého stupně (v dalším stupni) je třeba mít podezření.

Program monitorování pacienta

Aby bylo možné zaznamenat průběh neúplné blokády včas a zahájit její nápravu včas, zobrazí se následující:

 • opakované studie EKG (multiplicita je určena lékařem);
 • denní sledování EKG (Holter).

EKG samozřejmě poskytuje komplexní informace o poruchách rytmu, což je blokáda AV stupně 1 stupně. Ale s cílem zjistit příčiny, bude užitečný a další výzkum, například echokardiografie. Stanovení koncentrace přijatých léků v krvi, studie iontového složení krve může být diagnosticky významná.

Léčba

AV blokáda stupně 1 neznamená léčbu lékem. Je zobrazena dynamická kontrola stavu těchto osob. Pokud je však příčina identifikována a lze ji odstranit, musí být provedena.

S rozvojem patologie v důsledku užívání léků - snížení dávky nebo zrušení léčby výběrem jiného, ​​v případě elektrolytových poruch - korekce rovnováhy elektrolytů. V souhrnu lze říci, že funkční blokáda AV stupně 1 může a měla by být postižena, v případě organické léze uzlu je třeba zvolit taktiku čekání.

S prokázanou blokádou funkčního typu můžete pečlivě upravit tón autonomní inervace. Aplikujte takové léky jako belloid, teopek.

Funkce u dětí

Porušení impulsu srdce u dětí je poměrně časté. Je to způsobeno patologií těhotenství vyplývající z onemocnění matky (diabetes, SLE), účinky environmentálních faktorů atd.

Srdeční frekvence se u kojenců odhaduje jinak než u dospělých: srdeční frekvence 100 úderů za minutu. již považována za bradykardii a vyžaduje pozornost. Proto je patrný AV blok prvního stupně při narození.

Zaznamenávají se následující příznaky: bledost nebo cyanóza, letargie, slabost, odmítnutí hrudníku, zvýšené pocení. Současně nemusí být klinické projevy stupně 1.

Předpověď počasí

S funkčním postižením je příznivý, s organickými poruchami je pravděpodobný progresivní průběh patologie. Distální atrioventrikulární blokáda je mnohem nebezpečnější, pokud jde o riziko komplikací než proximální.

Prevence

Neexistují žádná zvláštní opatření pro prevenci blokády AV prvního stupně.

Jako měřítko sekundární profylaxe (prevence progrese) je možné oddělit sledování stavu, implantaci kardiostimulátoru (se zhoršením stavu).

Kardiolog - místo o onemocněních srdce a cév

Kardio chirurga on-line

AV blokáda

V závislosti na závažnosti AV bloku (atrioventrikulární blok) může být 1., 2. a 3. stupeň (kompletní).

AV blokáda 1. stupně je prodloužení PQ intervalu více než 0,20 s. To se vyskytuje u 0,5% mladých lidí bez příznaků onemocnění srdce. Starší AV blokáda 1. stupně je nejčastěji výsledkem izolované nemoci vodivého systému (Lenegreova nemoc).

Během AV blokády 2. stupně nedosáhne část síňových impulzů do komor. Blokáda se může vyvinout na úrovni AV uzlu a systému His-Purkinje.

 • Pokud během blokády AV (například 4: 3 nebo 3: 2) jsou intervaly PQ odlišné a pozorují se časopisy Wenckebach, hovoří se o blokádě AV stupně Mobitz typu II ve 2. stupni.
 • S blokádou AVB druhého stupně typu Mobitz I jsou QRS komplexy obvykle úzké, protože blokáda se vyskytuje nad svazkem His na úrovni AV uzlu.
 • Dokonce i když je blokáda svazku His svazku pozorována v průběhu AV blokády typu Mobitz I, úroveň AV bloku je s největší pravděpodobností na úrovni AV uzlu. Nicméně v tomto případě je jeho Elektrogram potřebný k potvrzení úrovně blokády.

Daleko pokročilá blokáda AV (3: 1, 4: 1 a vyšší) se týká AV blokády druhého stupně typu Mobitz II. Komplexy QRS jsou současně obvykle široké (charakteristická blokáda pravé nebo levé nohy svazku His) a úroveň blokády je pod AV uzlem. AV blokáda typu Mobitz II se obvykle vyskytuje na úrovni systému His-Purkinje nebo pod ním. Často jde do plné AV blokády.

Může být získána a vrozená blokáda AV třetího stupně nebo úplná AV blokáda.

Klinický obraz

Stupeň 1 AV blok je obvykle asymptomatický.

 • Když se interval PQ I prodlužuje, srdeční tón se zpomalí, proto pro blok AV 1. stupně je charakteristický tichý tón s blokem AV druhého stupně typu Mobitz I, hlasitost tónu I se snižuje z cyklu na cyklus a úplná blokáda AV ona je pořád stejná.
 • Při úplném AV bloku může dojít k mezosystolickému šumu.

Etiologie

Příčiny blokády AV jsou uvedeny v tabulce. Nejčastější příčinou je izolovaná onemocnění vodivého systému (Lenegreova nemoc). Navíc AV blokáda může nastat během infarktu myokardu, obvykle během prvních 24 hodin. Objevuje se u pacientů s nižším infarktem myokardu a u 2% pacientů s předním infarktem myokardu.

Léčba AV blokády 1 stupeň: co je důležité pamatovat?

AV blok 1 stupeň patří do kategorie kardiovaskulárních onemocnění. Je charakterizována přítomností poměrně rozsáhlých příznaků, které umožňuje, aby byl pacient sám určen. Léčba AV blokády prvního stupně by měla být prováděna v stacionárních podmínkách zkušenými odborníky.

Co je AV blokáda 1 stupeň?

Antivibrační blok se nazývá onemocnění, které způsobuje přerušení přenosu nervového impulsu do systému srdečního vedení.

Nemoc může být v příčné formě.

Nemoc může mít příčný tvar, který je charakterizován porušením, protože je postiženo místo Ashoff-Tawara.

Při pozorování podélné blokády je také porušena vodivost. Blok proti komorám se vyskytuje s nárůstem PQ intervalu více než 0,2 s. Je diagnostikován u 0,5% mladých pacientů.

Neexistují žádné příznaky onemocnění srdce. Toto onemocnění se také může objevit u starších pacientů. Nejčastější příčinou jejího výskytu v tomto věku je izolované onemocnění vodivého systému.

Nejběžnější porušení na úrovni AV uzlu. Tam je také pokles AV uzlu sám. Stupeň AV bloku 1 může být chronický, což vyžaduje neustálé sledování pacienta, stejně jako použití určitých léčebných postupů.

Tento patologický stav je velmi často pozorován u ischemických onemocnění srdce: ischémie nebo infarktu myokardu.

Příčina atrioventrikulární blokády u izolovaných onemocnění srdečního vedení. Tato onemocnění zahrnují onemocnění Leva nebo Lenegra.

Další informace o blokádě AV z tohoto videa.

Příčiny onemocnění

Existuje řada důvodů, pro které vzniká tento patologický stav.

Atrioventrikulární blok může být pozorován při užívání určitých léků:

 • Deta-blokátory;
 • Někteří vápní antagonisté;
 • Digoxin;
 • Antiarytmické léky, které mají chinidinový účinek.

U vrozených srdečních vad je ve většině případů AV blokáda, která je často diagnostikována během lupusu u žen. Pokud má pacient transplantaci hlavních tepen, může to vést k atrioventrikulárnímu bloku.

Příčinou tohoto patologického stavu jsou také defekty v mezidruhové septa.

Ve většině případů onemocnění probíhá u onemocnění myokardu:

AV blokáda se vyskytuje u myokarditidy.

Vývoj patologie lze pozorovat u myokarditidy, infekční endokarditidy, které jsou klasifikovány jako zánětlivé onemocnění.

U metabolických poruch: hyperkalemie a hypermagnesemie je pozorován vývoj atrioventrikulární blokády. U primární adrenální nedostatečnosti lze také pozorovat tento proces.

Příčina atrioventrikulárního bloku je velmi často způsobena poškozením AV uzlu, ke kterému dochází jako výsledek chirurgického zákroku v srdci, katetrizaci orgánů, mediastinálnímu ozáření, destrukci katétru.

Přítomnost nádorů, jmenovitě melanom, mezoteliom, rabdomyosarkom, lymfogranulomatóza, může také přispět k rozvoji AV blokády.

Existuje několik neurogenních důvodů, pro které se může objevit patologický stav. Ty zahrnují vazovagální reakce. Také onemocnění se může objevit jako výsledek syndromu karotického sinu.

U atrofické myotonie, která patří do kategorie neuromuskulárních onemocnění, lze také pozorovat vývoj onemocnění.

Atrioventrikulární blok je spíše vážným patologickým procesem, který se rozvíjí na srdci. Může se objevit jako důsledek vývoje různých onemocnění a patologií.

Klinické projevy nemoci

Ve většině případů se atrioventrikulární blok v první fázi prakticky nezobrazuje. Ale u některých pacientů se projevuje velmi přesně. To je způsobeno tím, že je doprovázeno příznaky onemocnění, které jsou výsledkem. U mladých pacientů je to normální fyziologický jev.

Úroveň poruchy vedení vede přímo k blokování AV.

Úroveň poruchy vedení vede přímo k povaze AV bloku. Závažnost a etiologie onemocnění, kvůli němuž se vyskytuje, také ovlivňuje projev symptomů. Klinické projevy nemají blokádu, jejichž vývoj je pozorován na úrovni atrioventrikulárního uzlu.

V důsledku jejich vývoje se u pacientů často vyskytuje bradykardie, která je jejich hlavním příznakem. Pokud je vyslovena bradykardie, pak atrioventrikulární blok je doprovázen příznaky této choroby.

V tomto případě se pacienti stěžují na výskyt slabosti, dušnosti a dokonce i anginy. To je způsobeno malým PCHS a poklesem minutových srdečních emisí.

S vývojem této nemoci u pacientů klesá cerebrální krevní oběh, což vede ke vzniku závratí. Jejich rysem je, že se člověk cítí zmatený.

Stanovení atrioventrikulárního bloku ve většině případů je spíše obtížné z důvodu absence symptomů. Ale v některých případech to může být hotovo. Když se objeví první příznaky onemocnění, je nutné, abyste vyhledali lékařskou pomoc.

Léčba AV blokády 1 stupeň

Léčba stupně AV bloku 1 je neustále sledovat lékaře pacienta pouze tehdy, pokud pokračuje bez příznaků. Pokud se patologický stav objeví v důsledku užívání určitých léků, je jejich dávka upravena nebo úplně zrušena. Patologie je velmi často způsobena srdečními glykosidy, B-blokátory, antiarytmiky.

Atrioventrikulární blok se vyskytuje jako výsledek infarktu myokardu

Atrioventrikulární blok, který má srdeční genezi a který se vyskytuje v důsledku vývoje infarktu myokardu, kardiosklerózy, myokarditidy atd., Vyžaduje použití B-adrenostimulyátoru k léčbě. Nejčastěji jsou pacienti předepisováni izoprenalin, orciprenalin a jejich analogy. Po ukončení léčby se implantuje kardiostimulátor.

Pro získání útoku Morgany-Adams-Stokes je Isadrin subvaginální. Může se také provádět subkutánní nebo intravenózní podávání atropinu. Pokud je pacient diagnostikován s městnavým srdečním selháním, pak jsou předepsány srdeční glykosidy, diuretika, vazodilatační činidla.

První z těchto léků by měla být věnována co nejblíže. Pokud má pacient chronickou formu atrioventrikulárního bloku, vyžaduje to použití symptomatické terapie. Nejčastěji se v tomto případě předepisuje Belloid, Teopek, Corinfar.

Pokud se všechny výše uvedené způsoby léčby ukázaly jako málo účinné, použijí se kardinální metody.

Jsou připojeny k instalaci kardiostimulátoru, což pomáhá obnovit normální rytmus a srdeční frekvenci. Pokud má pacient záchvat Morgany-Adams-Stokes, je pro něj povinen provést implantaci endokardiálního EX.

Tento postup se také provádí, pokud:

 • Hypertenze;
 • Městnavé srdeční selhání;
 • Angina pectoris s kompletním AV blokem.

Pokud má pacient komorový rytmus nižší než čtyřicet minut za minutu, je pro něj nezbytně nutné provést tento postup.

Léčba atrioventrikulárního bloku je použití lékové terapie. S jeho neúčinností je použití chirurgických zákroků.

Charakteristiky léčby dětí

Podle statistik se atrioventrikulární blok u dětí vyskytuje ve 12% případů. V tomto věku u dětí dochází velmi často ke vzniku onemocnění. Důvodem výskytu plodu AV je vývojová patologie uvnitř matky matky.

Plod může být ovlivněn různými infekcemi.

Velmi často dochází k porážce plodu v důsledku různých infekcí: streptokoků, stafylokoků, chlamydií apod. V některých případech je onemocnění výsledkem genetické predispozice. Je-li proveden chirurgický zákrok, při kterém jsou korigovány srdeční vady, může to také vést k atrioventrikulárnímu bloku.

Děti, které tuto chorobu rozvíjejí, se velmi rychle unavují. Malí pacienti, kteří mohou mluvit, si stěžují na bolesti hlavy a bolesti v oblasti srdce. V některých případech mohou mít děti pocit pozornosti. Během cvičení má dítě dechové napětí. Stává se velmi slabým. V kritickém stavu dítěte je implantován umělý kardiostimulátor.

Léčba atrioventrikulárního bloku u dětí přímo závisí na jeho příčinách. Nejčastěji se nejedná o první fázi onemocnění. Nejčastěji jsou děti léčeny farmakoterapií.

Použití specifického léčiva se provádí v závislosti na klinickém průběhu onemocnění a individuálních charakteristikách pacienta.

Atrioventrikulární blok u dětí je velmi často diagnostikován. Pokud nemoc neproběhne a nemá žádné nemoci související, je dítě jednoduše sledováno. V opačném případě se léky používají k léčbě nebo k chirurgickému zákroku.

Je použití tradiční medicíny efektivní?

Léčba atrioventrikulárního bloku v prvním stupni může být provedena pomocí tradiční medicíny. Velmi často se běžné žloutky používají k léčbě patologie.

Tradiční medicína nabízí různé recepty.

Pro přípravu léku vařte 20 vajec, oddělte žloutky od nich, položte je na talíř a přidejte do nich olivový olej.

Výsledný nástroj musí být potřený v mikrovlnné troubě po dobu 20 minut. Po uplynutí této doby se nástroj ochladí a umístí do chladničky. Užívání léku na 1 lžičku. den před jídlem. Po ukončení desetidenního léčebného období musíte udělat stejnou přestávku. Po opakování tohoto kurzu.

Velmi často se léčba srdečního bloku může provádět pomocí divoké růže. K přípravě drogy musíte vzít ovoce ve výši 5 polévkových lžic. Jsou umístěny v pol litru vody. Vařené ovoce se zahřejí s medem a vylijí do výsledného vývaru. Vezměte lék před jídlem za čtvrtletí, což povede ke zlepšení.

Také pro léčbu onemocnění lze použít valeriánské kořeny. Přijetí lidové medicíny se provádí před jídlem. Jedinou dávkou léku je jedna polévková lžíce. Tento lék je charakterizován sedativním účinkem, který obnovuje kardiovaskulární systém.

Také léčba atrioventrikulárního bloku může být provedena přes přeslička. Tento nástroj je charakterizován příznivým účinkem na činnost srdce a cév. Chcete-li připravit lék, musíte vzít dvě čajové lžičky drcených bylinek a nalijte sklenici vroucí vody. Infúze drogy musí být v rozmezí 15 minut. Příjem vnitrostátního prostředku nápravy se provádí každé dvě hodiny. Jediná dávka drogy je dvě čajové lžičky.

Atrioventrikulární blok je poměrně závažné onemocnění srdce, které se vyznačuje přítomností tří fází. V první fázi onemocnění, která je charakterizována spíše špatnými příznaky, je pacient sledován hlavně. Pokud se vyskytnou komplikace, provádí se léčení nebo chirurgie.

Všimla jste si chybu? Vyberte jej a stiskněte klávesy Ctrl + Enter, abyste nám to sdělili.

AV blok 1 stupeň - nejčastější forma onemocnění srdce

Vrozené nebo zděděné srdeční vady by měly být nazývány jednou z nejčastějších příčin úmrtí, ke kterým dochází v dětství a někdy v kojeneckém věku, a některé z jejich odrůd mohou být zjištěny během vyšetření u 3,5-4,5% všech novorozenců po celý rok. Přibližně 1,5% tohoto indikátoru tvoří různé formy vrozeného zlého stavu, který lze považovat za neslučitelný s dalším životem. V tomto případě je atrioventrikulární blok prvního stupně, který představuje nejčastěji diagnostikovanou formu srdečních defektů přenášených dědičností kombinací řady různých patologií, příznakem abnormálního zásobení krve mezi srdečními a srdečními komorami.

Jaká je specifikace, která má blokáda v 1. stupni a jak může tato nepravidelnost v práci srdečního systému nejčastěji zaznívat v dětství nebo u dospělých?

Vlastnosti projevu a průběhu onemocnění

Anatomická rozmanitost zvažovaných abnormálních projevů vývoje a aktivity srdce naznačuje určitou formu klinických příznaků. Při činnosti, když dojde k blokování prvního stupně, dochází k procesu odstranění pracovního množství krve z dutiny levé poloviny srdečního svalu na další třetinu - tento projev se vyskytuje v oblasti dislokace dvou kardiálních oddělení, stejně jako atria.

Blokáda typu Av 1 stupně nastává pravidelně v raném dětství po celý rok svého života - přibližně 62% zjištěných situací. Výrazným zvláštním znakem tohoto patologického stavu lze nazvat zpomalení vývoje dítěte, jeho kůže se stává bledou a zdánlivě vyčerpanou. Nemocným dětem je velmi obtížné zažít i malou míru nebo intenzitu cvičení, zatímco v oblasti srdečního svalu mohou být okamžitě slyšet hluk.

Dále se nejčastěji zjišťuje aktivní tvorba hrbolu srdce a srdeční sval se významně zvyšuje ve svých parametrech a v několika směrech.

Pro dospělé je onemocnění zvláště často objeveno během částečného nebo úplného vyšetření za přítomnosti specifických příznaků vrozené srdeční choroby. Tyto projevy je třeba vzít v úvahu:

 • postupné a znatelné zhoršení obecné pohody i při nízkém fyzickém nebo emočním stresu;
 • časté příznaky dušnosti;
 • pravidelně projevuje vylučování kůže v krvi;
 • nedostatečný hladký rytmus pozorovaný při svalových kontrakcích;
 • výskyt častého výskytu bronchopulmonálních onemocnění.

Pro dospělou osobu, která detekuje atrioventrikulární blok, může se stát skutečnou kvůli výskytu častých dalších šelestů, které se vyskytují v oblasti srdce a které jsou zcela jasně vysledovány. Při provádění průzkumu o horní třetině srdečního svalu byly vyslechnuty výrazné diastolické a systolické šelestky. Onemocnění AV blokáda prvního stupně na ekg, které ukazuje se svými výsledky: srdeční rytmus se stává nerovnoměrným, hluk ovlivňuje kardiogram získaný během vyšetření.

Určení potřebných metod expozice umožňuje lidem, kteří nalezli uvažovanou srdeční patologii v těle, aby lépe zlepšili jejich celkovou pohodu a stav a prodloužili život, protože během srdečního bloku je doba a trvání života nízká: je to v rozmezí 40-52 let.

Odrůdy této choroby

V souladu s oblastí poškození srdečního svalu mohou být existující vnější příznaky a míra progrese blokády určitě rozděleny.

V současné době existují tři hlavní typy nebo typy, které mají atrioventrikulární blok a tyto formy jsou rozpoznány, pokud jsou v souladu s anatomickými zvláštnostmi onemocnění:

 • neúplná nebo částečná forma - zde je zaznamenána primární vada, která ovlivňuje meziknihovní přepážku a rozdělení předního hrotu v mitrální chlopni;
 • v přerušované formě patologie je pozorována přítomnost primárního defektu v mezidruhovém přepážce, stejně jako obecné zhoršení pevnosti a ztráty tvaru předního hrdla v mitrální chlopni a také části trikuspidálního hrdla;
 • a plné formy, jejichž projevy jsou charakterizovány výskytem společného prstence u atrioventrikulárních ventilů, paralelně s prvním vadou v přepážce a variantami defektů v přítokové mezivěložní septa.

Dodatečná klasifikace, kterou blokáda umožnila rozdělit celý formulář na tři odrůdy:

 1. Typ A, který lze popsat přítomností částečného oddělení listu do levé a pravé části; jsou rozděleny pomocí fixačních prostředků: akordy procházejí z oblasti pravé strany do levé komory srdečního svalu;
 2. typ B - při vývoji sloučeniny přecházejí z jedné části komory na určitý ventil;
 3. Typ C je charakterizován absencí přípojek v přední části.

Nyní je třeba zkoumat důvody, proč často dochází k blokádě.

Četné výskyty

V současné době nebyly zjištěny přesné důvody vzniku a rozvoje společnosti Mobitz. Ale podle názoru většiny lékařů, kteří studují Mobitz, existuje řada důvodů, které mohou být považovány za stimulační faktory pro jeho vzhled.

Ty by měly zahrnovat následující pravděpodobné příčiny:

 • dědičný indikátor - příznaky různých typů změn v srdeční práci se často stávají důvodem detekce mobitzů;
 • změny v aktivitě chromozomů;
 • genetický moment.

Změny a dysfunkce činnosti svalů jsou zvláště často považovány za dědičné a jejich definice vám umožňuje zahájit optimální léčbu v čase, možnost udržovat relativně normální život bez patologií pacienta a jeho významné trvání.

Symptomy, symptomy, které pomáhají diagnostikovat

Nejčastějšími možnostmi mobitzu by měla být vysoká únava, která se začíná projevovat i při malém množství fyzického a psychického stresu a často dochází k výraznému dechu. Současně je kůže téměř odváděna krví a tělesný vývoj u dětí s mobitzem je pomalý. Pacienti trpí onemocněním dýchacích cest s různou intenzitou a trvanlivostí.

Často se vyskytující zvuky různé povahy v oblasti srdce, které jsou zjištěny při provádění obecných vyšetření různých směrů, mohou být charakteristické časté arytmie cílené pacientem a poruchy rytmu a tempa, stejně jako srdeční frekvence.

Diagnostika

Diagnostické akce, které vyžadují srdeční blok, zahrnují:

 • elektrokardiogram, který umožňuje zjistit existenci odchylek v rytmu a práci srdce;
 • důkladné rentgenové vyšetření - pomocí jeho pomoci je možné identifikovat zisk nebo malou změnu v plicním vzoru, vyklenutí a zvýšení srdeční tepny;
 • echokardiografie;
 • srdeční katetrizace;
 • angiokardiografie.

Tyto diagnostické metody, které jsou zapotřebí k diagnostice srdečního bloku, mohou detekovat přítomnost abnormalit v činnosti srdce, poruchy aktivity obou pravé a levé srdeční síně a komor.

Způsob léčby

Charakteristiky léčby, které mohou být doporučeny při detekci srdečního bloku, jsou založeny na dříve provedené celkové diagnóze. Koneckonců, druh léčby závisí na typu a formě onemocnění.

Terapeutická léčba

Terapeutické metody se používají zřídka, protože závažnost projevů, které srdce blokuje, vyžaduje závažnější terapeutická opatření a současně používané chirurgické metody umožňují zlepšení stavu pacienta a prodlužují jeho život.

Z tohoto důvodu by nejvhodnější metoda expozice při diagnostice srdečního bloku měla být nazývána výlučně chirurgickým zákrokem s cílem změnit průběh srdečních změn.

Možnosti léčení

Specialista, když je detekován srdeční blok, často používá léky, které se používají při všech typech srdečního selhání. Vzhledem k jejich nedostatečné účinnosti s větším počtem druhů, které má přechodná blokáda, se doporučuje chirurgická operace.

Podle mnoha kardiologů je třeba zvážit léky, které jsou zvláště často předepsány pro tento typ patologie:

 • nitroglycerinu. Aktivní lék se používá k stabilizaci pacienta v případě nadměrného vývoje patologie k obnovení normy v osobním stavu;
 • Inhibitory ACE, které pomáhají snižovat ukazatele stupně a krevního tlaku;
 • různé betablokátory skutečně sníží projevy tlakových indikátorů při obnově srdečních rytmů;
 • všechny typy diuretik pomáhají při výskytu rozsáhlého otoku a vylučují akumulační tekutinu z tkání.

Provedení operačního rozhodnutí však dává možnost zachránit životy většiny pacientů.

Chirurgie

Díky operaci prováděné včas je možné neutralizovat mezi síňovým a mezi komorovým regulačním procesem, výrobou / uchováním tkáně ventilu.

Při použití specifického vybavení pro chirurgický zákrok na srdečním svalu se aplikuje náplast, vyrobená ze speciálně lékařsky otestovaného a neutrálního materiálu - s jeho pomocí se zabrání interakci obou částí komor. Nyní lze podle situace použít i několik záplat.

Preventivní opatření

Včasná diagnóza poskytuje v nejranější době detekci této varianty srdeční patologické aktivity, aby bylo možné provést požadovaný zásah. Proces instalace monitorovacích záplat zpráv a regulace ventilu srdečního svalu umožňuje zachovat správné fungování srdce co nejvíce, což prodlužuje život a šetří život člověka.

Nejběžnější potíže s léčbou

V určitých situacích může být vyžadována jiná (nebo opakovaně opakovaná) operace. To je mnohem pravděpodobnější, že zhorší předem stanovenou prognózu a zvyšuje úmrtnost další intervence o 25-40%.

Pravděpodobná prognóza onemocnění

Při předběžné chirurgické intervenci je tato 15letá prognóza přežití 60%. Nicméně za podmínek pro provedení sekundárního (nebo následného) chirurgického zákroku se tato prognóza zpočátku zhoršuje o 2,5-5%.

Atrioventrikulární blok

Atrioventrikulární (atrioventrikulární) blok (atrioventrikulární blok) - narušení funkce vedení, která se vyjadřuje v zpomalení nebo zastavení průchodu elektrického impulzu mezi předsíní a komor a vede k poruše srdečního rytmu a hemodynamiky. AV blokáda může být asymptomatická nebo je doprovázena bradykardií, slabostí, závratou, mrtvicemi a ztrátou vědomí. Atrioventrikulární blok je potvrzen elektrokardiografií, Holter ECG monitoringem, EFI. Léčba atrioventrikulárního bloku může být léčba nebo kardiochirurgie (implantace kardiostimulátoru).

Atrioventrikulární blok

Na AV bloku srdce je zpomalení nebo úplné zastavení impulsu z atria ke komorám v důsledku poškození správné AV uzlu, svazek His nebo raménka bloku. V tomto případě je nižší úroveň léze, čím těžší jsou projevy blokády a neuspokojivá prognóza. Prevalence atrioventrikulárního bloku je vyšší u pacientů se souběžnou kardiopatologií. U osob se srdečním onemocněním se objevuje stupeň AV blokády I v 5% případů, stupeň II - ve 2% případů se blokáda AV stupně III stupně obvykle vyskytuje u pacientů starších 70 let. Náhlá srdeční smrt se podle statistik vyskytuje u 17% pacientů s kompletní blokádou AV.

Atrioventrikulární uzel (AV uzel) je součástí systému srdečního vedení, který zajišťuje konzistentní snižování síní a komor. Pohyb elektrických impulzů ze sinusového uzlu se zpomaluje v AV uzlu, což umožňuje snížit síň a přinést krev do komor. Po krátkém zpoždění se impulsy šíří podél svazku Jeho a jeho nohou do pravé a levé komory a přispívají k jejich buzení a kontrakci. Tento mechanismus zajišťuje střídavé snížení myokardu atriů a komor a udržuje stabilní hemodynamiku.

Klasifikace AV blokády

V závislosti na úrovni, ve které se vyvine narušení elektrického impulsu, jsou izolovány proximální, distální a kombinovaná atrioventrikulární blokáda. V proximální AV blokádě může být vedení impulsu narušeno na úrovni atria, AV uzlu, kmene Jeho svazku; distální - na úrovni odbočných linií Jeho; při kombinaci - dochází k víceúrovňovým poruchám vedení.

S ohledem na dobu trvání AV bloku přidělit své akutní (infarkt myokardu, předávkování drog, atd...), intermitentní (přerušované - v ICHS doprovodu přechodnou koronární nedostatečnosti) a chronických forem. Podle elektrokardiografických kritérií (zpomalení, periodicita nebo úplná nepřítomnost impulzního vedení k komorám) existují tři stupně atrioventrikulárního bloku:

 • I stupeň - atrioventrikulární vedení v AV uzlu je zpomaleno, ale všechny impulsy z atria dosahují komor. Není klinicky uznáván; na EKG se interval P-Q prodlouží> 0,20 sekundy.
 • Stupeň II - neúplný atrioventrikulární blok; ne všechny síňové impulsy dosáhnou komor. Na EKG - periodická ztráta komorových komplexů. Existují tři typy Mobitz AV blokády II:
  1. Typu I Mobittsa - zpoždění každý následující impuls v uzlu AV výsledky v celkovém zpoždění jedné z nich a srážení komorového komplexu (období Samoilova - Wenckebach).
  1. Mobitz Typ II - Kritické impulzní zpoždění se náhle rozvíjí bez předchozího prodloužení doby zpoždění. Současně je zaznamenána nepřítomnost každého druhého (2: 1) nebo třetího (3: 1) impulsu.
 • Stupeň III - (kompletní atrioventrikulární blok) - úplné zastavení průchodu impulsů z předsíně do komor. Předsieňová smlouva pod vlivem sinusového uzlu, komory v jejich vlastním rytmu, alespoň 40krát za minutu, což nestačí k zajištění dostatečného krevního oběhu.

Atrioventrikulární blokáda stupně I a II je částečná (neúplná), blokáda stupně III - úplná.

Důvody pro vývoj AV blokád

Podle etiologie se funkční a organický atrioventrikulární blok liší. Funkční blokáda AV v důsledku zvýšeného tónu parasympatického nervového systému. Atrioventrikulární blok I a II stupeň v ojedinělých případech pozorovaný u mladých fyzicky zdravých jedinců, vyškolených sportovců, pilotů. Obvykle se vyvíjí ve snu a zmizí během fyzické aktivity, což se vysvětluje zvýšenou aktivitou vagusového nervu a je považováno za variant normy.

AV-blokáda organického (srdečního) vzniku vzniká jako důsledek idiopatické fibrózy a sklerózy srdečního vedení v různých onemocněních. Příčiny srdečního AV blokáda může sloužit při revmatických procesů v myokardu, kardiosklerosis, syfilitické srdeční nedostatečnosti, infarktu mezikomorového septa, onemocnění srdce, kardiomyopatie, myxedém, difúzní onemocnění pojivové tkáně, myokarditida různého původu (autoimunitní, záškrt, thyrotoxic), amyloidóza, sarkoidóza, hemochromatózy, srdečních nádorů apod. Při srdečních AV blokádách může být nejprve pozorována částečná blokáda, ale jak postupuje kardiopathologie, vyvine se blokáda III. stupně. eni

Různé chirurgické postupy mohou vést k rozvoji atrioventrikulárních blokád: náhrada aortální chlopně, vrozené srdeční vady, atrioventrikulární RFA srdce, katetrizaci pravého srdce atd.

Vrozená forma atrioventrikulární blokády (1:20 000 novorozenců) je v kardiologii poměrně vzácná. V případě vrozených AV bloků neexistují žádné oblasti vodivého systému (mezi předsíňkou a AV uzlem, mezi AV uzlem a komorami nebo oběma nohami jeho větev) s vývojem odpovídající úrovně blokády. Ve čtvrti novorozenců je atrioventrikulární blokáda kombinována s dalšími vrozenými abnormalitami srdce.

Jednou z příčin atrioventrikulární blok není neobvyklé, intoxikace drogami: srdeční glykosidy (digitalis), beta-blokátory, blokátory vápníkového kanálu (verapamil, diltiazem, alespoň - corinfar), antiarytmika (chinidin), soli lithia, některé léky a jejich kombinace.

Symptomy blokády AV

Povaha klinických projevů atrioventrikulární blokády závisí na úrovni poruchy vedení, míře blokády, etiologii a závažnosti souběžného srdečního onemocnění. Bloky, které se vyvinuly na úrovni atrioventrikulárního uzlu a nezpůsobují bradykardii, se nevykazují klinicky. V případech závažné bradykardie se rozvíjí AV-blokáda s touto topografií porušení. Kvůli nízké srdeční frekvenci a poklesu průtoku srdce během fyzické námahy mají tito pacienti slabost, dechovou slabost a někdy i angína. Vzhledem k poklesu průtoku mozku je možné pozorovat závratě, přechodné pocity zmatenosti a mdloby.

Při stupni atrioventrikulárního bloku II pacienti ucítí ztrátu pulzní vlny jako přerušení v oblasti srdce. Když AV blok typu III jsou útoky Morgagniho-Adams-Stokes: zpomalení srdeční frekvence na 40 nebo méně tepů za minutu, závratě, slabost, ztmavnutí očima, krátkou ztrátu vědomí, bolest v srdci, cyanózou v obličeji, snad - křeče. Vrozená AV blokáda u pacientů v dětství a dospívání může být asymptomatická.

Komplikace AV blokád

Komplikace atrioventrikulárních blokáží jsou způsobeny zejména výrazným zpomalením rytmu, který se vyvíjí na pozadí organické léze srdce. Nejčastějším průběhem AV blokády je doprovázení vzplanutí nebo zhoršení chronického srdečního selhání a vývoje ektopických arytmií, včetně ventrikulární tachykardie.

Průběh kompletního atrioventrikulárního bloku může být komplikován vývojem záchvatů Morgagni-Adams-Stokes spojených s hypoxií mozku jako důsledek bradykardie. Nástupu útoku může předcházet pocit tepla v hlavě, záchvaty slabosti a závratě; během záchvatu se pacient zbledne, pak se rozvíjí cyanóza a ztráta vědomí. V tomto okamžiku může pacient potřebovat provést nepřímou masáž srdce a mechanickou ventilaci, neboť dlouhodobá asystole nebo přidání ventrikulárních arytmií zvyšuje pravděpodobnost náhlé srdeční smrti.

Opakované epizody ztráty vědomí u starších pacientů mohou vést k rozvoji nebo zhoršování duševně-duševních poruch. Méně častěji může AV blokování vyvolat arytmogenní kardiogenní šok, častěji u pacientů s infarktem myokardu.

V podmínkách nedostatečné dodávky krve během AV blokád jsou někdy pozorovány jevy kardiovaskulární insuficience (kolaps, synkopa), exacerbace koronárního srdečního onemocnění a onemocnění ledvin.

Diagnostikujte blokádu AV

Při vyhodnocování historie pacienta v případě podezření na atrioventrikulární blok zjistit, tím, přeneseného za infarkt myokardu, myokarditida a další kardiopatology, léky porušení atrioventrikulárního přenosu (digitalis, beta-blokátory, blokátory vápníkových kanálů, atd).

Během auskultace srdečního rytmu se slyší správný rytmus, který je přerušován dlouhými pauzy, což naznačuje ztrátu komorových kontrakcí, bradykardii, vzhled tónu Strážského děla. Zvýšení pulzace cervikálních žil je určeno ve srovnání s karotidovými a radiálními tepnami.

U elektrokardiogramu se AV blokáda prvního stupně projevuje prodloužením P-Q intervalu> 0,20 s; Stupeň II - sinusový rytmus s pauzy v důsledku srážení komorových komplexů po vlně P, vznik komplexů Samoilov-Wenckebach; Grade III - snížení počtu komorových komplexů o faktor 2-3 v porovnání s předsíním (od 20 do 50 za minutu).

Vedení denní EKG Holter monitoring pokud AV blok umožňuje porovnat subjektivních pocitů pacienta změny elektrokardiografické (např., Mdloby ostře bradykardie), posoudit míru bradykardie a blokády komunikaci s aktivitou pacienta, podávání léčiva určit přítomnost označení pro implantaci kardiostimulátoru a další.

Pomocí elektrofyziologické studie srdce (EFI) je určena topografie AV bloku a určeny ukazatele pro její chirurgickou korekci. Za přítomnosti souběžné kardiopatologie a za její detekci během AV blokády se provádí echokardiografie, MSCT nebo MRI srdce.

Provedení další laboratorní studie s AV bloku, znázorněného na přítomnosti doprovodných onemocnění a stavů (jak je definováno v krevní hladiny elektrolytu, když hyperkalémie, antiarytmika obsah na jejich předávkování enzymové aktivity v infarktu myokardu).

Léčba AV blokád

Při stupni atrioventrikulárního bloku I, který se vyskytuje bez klinických projevů, je možné pouze dynamické pozorování. Pokud je blokáda AV způsobena léky (srdeční glykosidy, antiarytmiká, β-blokátory), je nutné upravit dávkování nebo úplné zrušení.

Při AV blok geneze srdeční (infarkt myokardu, myokarditida, kardiosklerosis et al.), Zpracování se provádí p-adrenostimulyatorov (isoprenalin, orciprenalin) dále znázorněno implantovaný kardiostimulátor.

Isoprenalin (sublingválně), atropin (intravenózně nebo subkutánně) jsou léky první pomoci pro úlevu útoků Morgagni-Adams-Stokes. Pokud jsou předepsány příznaky městnavého srdečního selhání, předepsané diuretika, srdeční glykosidy (s opatrností), vazodilatační látky. Jako symptomatickou terapii pro chronickou formu AV blokád je léčba prováděna s teofilinem, extraktem belladonové, nifedipinem.

Radikální metodou léčby AV bloků je instalace kardiostimulátoru (EX), obnovení normálního rytmu a srdeční frekvence. Indikace implantace endokardiální EX je přítomnost anamnézy záchvatů Morgagni-Adams-Stokes (dokonce i jediné); ventrikulární frekvence nižší než 40 za minutu a asystolová období 3 sekundy nebo více; AV blokáda stupně II (typ II podle Mobitz) nebo III stupně; kompletní AV blok, doprovázený angina pectoris, městnavé srdeční selhání, vysoká arteriální hypertenze atd. Chcete-li rozhodnout o operaci, poraďte se s lékařem srdce.

Prognóza a prevence AV blokád

Vliv rozvinutého atrioventrikulárního bloku na budoucí život a pracovní schopnost pacienta je určen řadou faktorů a především úrovní a stupněm blokády, základním onemocněním. Nejzávažnější prognóza pro AV blokádu třídy III: pacienti jsou postiženi, rozvoj srdečního selhání.

Komplikuje prognózu vývoje distálních AV blokád v důsledku hrozby úplné blokády a vzácného ventrikulárního rytmu, stejně jako jejich výskytu v pozadí akutního infarktu myokardu. Včasná implantace kardiostimulátoru může prodloužit očekávanou délku života pacientů s AV blokádami a zlepšit jejich kvalitu života. Kompletní vrozená atrioventrikulární blokáda prognosticky výhodnější než získaná.

Typicky, atrioventrikulární blok v důsledku základního onemocnění nebo patologického stavu, proto je její prevence je odstranit příčinných faktorů (léčbu srdečních chorob, nekontrolované příjem výjimky léčiva ovlivňující vedení impulsů a podobně. D.). Pro prevenci exacerbace stupně AV blokády je indikována implantace kardiostimulátoru.

Co je blok 1 srdce

Srdeční bloky zabraňují normálnímu přísunu krve orgánům a způsobují změnu jejich funkce. Mohou se objevit u dětí a dospělých. Různé typy blokád představují pro tělo různé stupně nebezpečí.

V některých případech pacienti nevědí o přítomnosti patologie v jejich srdci, považují se za prakticky zdravé.

V průběhu fyzické prohlídky nebo EKG se během návštěvy lékaře s jinou chorobou objevuje srdeční blokáda. Slova "blokáda srdce", kterou pacient nalezl v závěru EKG, způsobují panickou obavu z úplné zástavy srdce. Měli by se bát?

 • Veškeré informace na stránkách jsou pouze pro informační účely a NEPŘÍPUSTU!
 • Pouze doktor vám může poskytnout EXACT DIAGNOSIS!
 • Naléhavě vás vyzýváme, abyste se nedopustili samého léčení, ale zaregistrujte se u odborníka!
 • Zdraví pro vás a vaši rodinu!

Popis patologie

V srdci jsou svaly nervových buněk (tzv. Uzlů), v nichž vznikají nervové impulzy, které se šíří prostřednictvím speciálních nervových vláken skrze síň a komorový myokard a způsobují jejich kontrakce.

Jeden z těchto uzlin (sinus síň) se nachází v atriu. V tom je elektrický impuls, který se dále rozšiřuje do atrioventrikulárního uzlu a zajišťuje normální srdeční rytmus. Tyto uzly se nazývají ovladače srdeční frekvence.

Vlákna, jejichž impulsy jsou přenášeny z kardiostimulátorů na svalová vlákna, se nazývají vodivý systém. Od atrioventrikulárního uzlu po svaly srdce srdce impulsy procházejí svazky nervových vláken nazývaných svazek His (vlevo a vpravo).

Porucha impulzů vznikajících v síňovém kardiostimulátoru se nazývá srdeční blok. Mohou být přenášeny pomalu nebo jejich vedení podél nervových vláken úplně zastaví - vzniká částečný nebo úplný srdeční blok. V každém případě tyto změny způsobují poruchy rytmu srdce.

S pomalejším tempem průchodu pulzu dochází k delšímu, než normálnímu pauzu mezi kontrakcí prsů a komor. Pokud se impuls vůbec neuskuteční, nedojde ke kontrakci síně nebo srdečních komor (atriální nebo komorová asystole).

A pouze další signál ke snížení je účinný, redukce se pak vyskytuje v normálních intervalech až do další blokády.

Porušení vodivosti elektrického impulsu může nastat na různých úrovních, což způsobuje různé formy blokád. Současně dochází k narušení krevního oběhu: při absenci komorové kontrakce není krev v krvi přitisknutá, tlakové kapky a tkáně orgánů nejsou vybaveny kyslíkem.

Heart block 1 degree a jeho důsledky

Atrioventrikulární srdeční blok (AV blok) se týká narušení přenosu nervových impulzů přes vlákna vodivého systému mezi síňami a srdce srdce, což způsobuje vážnou poruchu kardiovaskulárního systému.

Nebezpečí a význam av-blokády závisí na závažnosti. Existují tři závažnosti blokád:

 • zvýšený tón vagusového nervu (vyskytuje se u sportovců);
 • sklerotické změny vodivého systému;
 • patologické změny srdečních chlopní;
 • zánět srdečního svalu (myokarditida);
 • revmatismus;
 • vedlejší účinek určitých léků (srdečních glykosidů, beta-blokátorů atd.);
 • kardiální skleróza;
 • infarkt myokardu;
 • intoxikace;
 • Borrelióza (lymská nemoc);
 • změny v složení elektrolytů v krvi.

Z léků, které mohou způsobit porušení vodivosti impulsů v srdci, lze volat

 • Strofantin;
 • Korglucon,
 • Digoxin;
 • Nifedipin;
 • Amlodipin;
 • Cinnarizin;
 • Verapamil;
 • Atenolol;
 • Bisoprolol a další.

Při absenci patologických změn v kardiovaskulárním systému se av-blokáda 1. stupně nevykazuje klinicky, člověk se cítí prakticky zdravý. Během EKG je zjištěno porušení vodivosti a lze jej považovat za variantu normy.

Tyto osoby by však měly být pod dohledem kardiologa (s pravidelným monitorováním EKG), protože proces může být zhoršen. Výskyt mdloby, závratě a ztmavnutí v očích je klinickým projevem přechodu av-blokády 1. stupně na závažnější stupeň.

 • V prvním typu (nazvaném Mobitz 1) pacienti vysvětlují únava a nepohodlí při zátěži během pracovního dne nebo se stresem, ale mohou se objevit závratě a mdloby.
 • Ve druhém typu (Mobitz 2) se vedle těchto projevů také bolesti v srdci narušují, dochází k zánětu srdce, mdloby se prodlužují a dochází k zákalu vědomí.
 • Blokáda 3. stupně, v níž se impuls k komorám vůbec nevysílá, se projevuje snížením pulzní rychlosti (méně než 40 úderů za minutu), závažnou slabostí, výrazným závratěním, dechovou nedostatečností a ztmavnutím očí.
 • Pokud se počet komorových kontrakcí sníží na 15 minut za minutu, dochází k přívodu krve do mozku, což se projevuje pocením tepla v hlavě, závažnou bledostí a ztrátou vědomí a konvulzivním syndromem.
 • Takové projevy se nazývají okamžitá blokáda.
 • U blokády 3. stupně může srdce úplně přestat pracovat a to bude smrtelné.

Zde je popsáno, jaká je blokáda levé komory srdce.

Příčiny vrozených forem blokády u dětí:

 • onemocnění matek (diabetes, systémový lupus erythematodes);
 • společné poškození pojivové tkáně v těle matky;
 • abnormality ve vývoji septa mezi síní nebo komorami;
 • nedostatečné rozvinutí vodivého systému v srdci.

Vrozený srdeční blok je často příčinou úmrtí dítěte v prvním roce života. Klinické projevy u novorozenců jsou:

 • bledost rtů, nasolabiální trojúhelník, špičky prstů nebo kůže těla;
 • vyjádřila úzkost nebo letargii dítěte;
 • selhání prsu;
 • zvýšená srdeční frekvence;
 • zvýšené pocení.

V případě získaného onemocnění se vyvine závažnější porucha vedení, až do úplného srdečního bloku. Ale i nejnebezpečnější třetí stupeň AV blokády není vždy klinicky projevován závažnými příznaky. Některé děti mají pouze jeden symptom - pokles počtu srdečních kontrakcí.

Jak probíhá proces, postupně expandují dutiny srdce, zpomaluje se celkový průtok krve, vyvíjí se hladovění mozkové hmoty kyslíkem. Hypoxie se projevuje zhoršením paměti, snížením akademického výkonu.

Dítě zaostává ve fyzickém vývoji, často si stěžuje na závratě, rychle se unavuje. Zvýšená fyzická námaha nebo stres mohou vést k mdloby.

Diagnostika

Atrioventrikulární blok je diagnostikován s EKG: interval mezi vlnou P a komplexem QRS se zvyšuje, ačkoli samotné zuby jsou normální. Změny v EKG budou mít za následek nedostatek stížností u pacientů.

Pokud je stupeň AV bloku 1 zjištěn v mladém věku, u dobře vyškolené osoby, pak se nemusí provést další hloubkové vyšetření.

Krátkodobé zaznamenávání EKG v klidu však neznamená vždy jedinou, zřídka se vyskytující blokádu. Pokud existují stížnosti nebo jakékoliv objektivní údaje ze srdce, lékař předepisuje denní sledování Holtera. Senzory monitoru jsou upevněny na hrudníku. Pacient prochází normálním, obvyklým způsobem života.

Přístroj současně během dne nepřetržitě vytváří záznam EKG, který je poté analyzován. Tato absolutně bezbolestná neinvazivní diagnostická metoda umožňuje určit frekvenci blokád, jejich závislost na denní době a fyzickou aktivitu pacienta. Studie pomáhá v případě potřeby vybrat správnou léčbu.

EchoCG (kardiální ultrazvuk) může být také předepsán. Tato studie poskytuje příležitost prozkoumat septum, stěny a dutiny srdce, identifikovat patologické změny v nich jako možnou příčinu blokád. Příčinou může být změna ventilů.

Léčba

Atrioventrikulární blok 1 stupeň (a někdy i druhý) nemusí vždy vyžadovat léčbu. Pouze v případě zjištění srdeční patologie se provádí individuálně zvolená terapie, která může také ovlivnit frekvenci blokáží.

Heart block 1 degree u dítěte nevyžaduje lékařskou péči. Takové děti potřebují neustálé monitorování pediatrickým kardiologem s pravidelným monitorováním EKG.

V přítomnosti úplné blokády jsou pro děti předepsány protizánětlivé léky, nootropie, antioxidanty a vitamíny. V případě ztráty vědomí by dítě mělo dostat nouzovou pomoc ve formě uzavřené masáže srdce. Vrozená blokáda a závažné formy získaného srdečního bloku jsou eliminovány pomocí implantovaného ECS.

Při absolvování 1. stupně av blokády do 2. stupně 2. typu (Moritz 2) je částečná (nebo plná) blokáda třetího stupně zacházeno bezpodmínečně, protože takové výrazné poruchy vedení mohou způsobit náhlé úmrtí ze srdeční zástavy.

Hlavním způsobem obnovení normální funkce srdce je implantace trvalého nebo dočasného kardiostimulátoru (EX) pacienta. Dočasná elektrostimulace je nutná například v případě akutního srdečního bloku způsobeného infarktem myokardu.

Při přípravě na zřízení EKS se provádí úplné vyšetření pacienta a léčba léky (předpis Atropinu a dalších léků). Nezachrání pacienta před onemocněním, používá se v době přípravy na implantaci EKS.

Instalace EKS je metoda chirurgické léčby. Může se provádět v lokální nebo celkové anestezii. Jeho podstatou spočívá ve skutečnosti, že srdeční chirurg přes nádoby (počínaje subklavní žílou) vkládá do srdce speciální elektrody a fixuje je. A samotné zařízení je šité pod kůži.

Impuls vyvolaný přístrojem vede v normálních intervalech k normálním kontrakcím síní a komor. Byla obnovena rytmická práce srdce a přiměřené zásobování orgánů krví. Zastaví se průtok krve a prudké kolísání tlaku.

Klinické příznaky (závratě a ztráta vědomí) zmizí, což výrazně snižuje riziko srdečního selhání a náhlé smrti.

Po chirurgickém zákroku je pacient po 2 až 7 dnech (po studiích) vybaven. Při aplikaci kosmetického stehu k jeho odstranění není nutné, postupně se odstraňuje. Při vypouštění doporučuje lékař srdce, během které doby by se měla vyhnout fyzické aktivitě.

Kontrolní vyšetření kardiologem je vyžadováno po 1 měsíci. Poté se lékařská konzultace doporučuje 6 a 12 měsíců po operaci a následně každoročně. Individuálně lékař dovolí (po absenci kontraindikací) po několika měsících sportování.

Průměrná doba užívání EX-7-10 let. U dětí je menší, kvůli růstu dítěte. Přístroj je naprogramován (parametry srdce jsou nastaveny) individuálně pro každého pacienta.

Odborníci vyprávěli o blokádě levé nohy srdce v jiné publikaci.

Odtud se dozvíte o neúplné blokaci pravé nohy jeho svazku.

Pinterest