Aneurysma aorty

Aneurysma aorty je patologické lokální rozšíření oblasti hlavní tepny kvůli slabosti jejích stěn. V závislosti na umístění jako aneurysma aorty se může projevit tím, bolest na hrudi nebo břicha, přítomnost pulsujícího tvorby nádoru, stlačení přilehlých orgánů příznaků: dušnost, kašel, dysfonie, dysfagie, cyanóza a edém obličeje a krku. Základem diagnostiky aneuryzmatu aorty je rentgenová (hrudní a abdominální rentgenografie, aortografie) a ultrazvukové metody (UZDG, ultrazvukové vyšetření hrudní a břišní aorty). Chirurgická léčba aneuryzmatu zahrnuje provedení resekce pomocí aortální protézy nebo uzavřené endoluminální protetiky aneuryzmatu se speciální endoprotézou.

Aneurysma aorty

Aneurysma aorty je charakterizována nevratným rozšířením arteriálního lumenu v omezené oblasti. Poměr aeuristických aneurysmů s různou lokalizací je přibližně následující: aneuryzma abdominální aorty u 37% případů, vzestupná aorta - 23%, aortální oblouk - 19%, sestupná hrudní aorta - 19,5%. Podíl aneuryzmatů hrudní aorty v kardiologii tedy představuje téměř 2/3 celkové patologie. Hrudní aneuryzma aorty jsou často kombinovány s jinými poruchami aorty - aortální nedostatečností a aortální koarktace.

Klasifikace aneuryzmatů aorty

V cévní chirurgii bylo navrženo několik klasifikací aneurysmatů aorty s přihlédnutím k jejich lokalizaci podle segmentu, tvaru, struktury stěn a etiologie. V souladu se segmentovým klasifikace rozlišuje: aneuryzma sinu Valsalvově výdutí vzestupné aorty, aneurysma oblouku aorty, sestupující aorty aneurysma, břišní aorty, aneurysma kombinované lokalizační - torakoabdominálních aorty.

Vyhodnocení morfologické struktury aeurismu aorty nám umožňuje rozdělit je na pravdivé a falešné (pseudoaneurysmy). Pravá aneuryzma je charakterizována ztenčením a vyčníváním ze všech vrstev aorty. Podle etiologie jsou skutečné aneuryzmy aorty obvykle aterosklerotické nebo syfilitidy. Stěna falešného aneuryzmatu je reprezentována pojivovou tkání, vytvořenou díky organizaci pulzujícího hematomu; vlastní stěny aorty při tvorbě falešného aneuryzmatu nejsou zahrnuty. Pseudoaneurysmy původu jsou častěji traumatické a pooperační.

Podle tvaru jsou nalezeny krevní a vřetenovité aneuryzmy aorty: první jsou charakterizovány lokálním výstupem stěny, druhým difusní expanzí celého průměru aorty. Normálně u dospělých je průměr vzestupné aorty asi 3 cm, sestupná hrudní aorta je 2,5 cm a abdominální aorta je 2 cm. Zdá se, že aortická aneuryzma se v omezené oblasti zvyšuje o 2 nebo vícekrát.

Vzhledem k klinickému průběhu dochází k nekomplikovanému, komplikovanému a exfoliantnímu aeurismu aorty. Mezi specifické komplikace aneuryzmatů aorty patří ruptura aneuryzmatického vaku, doprovázená masivním vnitřním krvácením a tvorbou hematomů; trombóza aneuryzmatu a tromboembolizmus tepen; celulitidu okolních tkání způsobených aneuryzmovou infekcí. Zvláštním typem je aneurysma aortální anestezie, při které dochází k přetržení krve mezi těmito vrstvami stěny tepny a šířením pod tlakem podél tlakové nádoby.

Etiologická klasifikace aneurysmatů aorty je podrobně popsána při zvážení příčin nemoci.

Příčiny aneuryzmatu aorty

Podle etiologie mohou být všechny aneuryzmy aorty rozděleny na vrozené a získané. Tvorba vrozených aneurzmatů je spojena s dědičnými onemocněními aortální stěny - Marfanovým syndromem, fibrózní dysplázií, Ehlers-Danlosovým syndromem, Erdheimovým syndromem, dědičným nedostatkem elastinu atd.

Získané aneuryzmy aorty zánětlivé etiologie jsou výsledkem specifické a nešpecifické aortity s houbovými infekcemi aorty, syfilis a pooperační infekce. Nezaviněná nebo degenerativní aneuryzma aorty zahrnují případy aterosklerózy, defektů sevitu a protéz. Mechanické poškození aorty vede k tvorbě hemodynamicky-poststenózních a traumatických aneuryzmat. Idiopatické aneuryzmy se vyvíjejí v aortální medionakróze.

Rizikové faktory pro vznik aeurismu aorty se považují za stáří, mužské pohlaví, arteriální hypertenzi, kouření a zneužívání alkoholu, dědičná zátěž.

Patogeneze aeurismu aorty

Kromě defektnosti aortální stěny se podílejí na tvorbě aneuryzmatu mechanické a hemodynamické faktory. Auretické aneuryzmy se pravděpodobně vyskytují ve funkčně stresových oblastech, které se vyznačují zvýšeným stresem kvůli vysoké rychlosti průtoku krve, strmosti impulsních vln a jejich tvaru. Chronické aortální trauma, stejně jako zvýšená aktivita proteolytických enzymů způsobují destrukci pružné kostry a nešpecifické degenerativní změny stěny cévy.

Tvorba aneuryzmatu aorty se postupně zvětšuje, protože napětí na stěnách se zvyšuje v poměru k rozšíření průměru. Průtok krve v aneurysmálním vaku se zpomaluje a stává se turbulentní. Pouze asi 45% objemu krve v aneurysmu vstupuje do distálního arteriálního lůžka. To je způsobeno skutečností, že při vstupu do aneuryzmatické dutiny se podél stěn rozléhá krev a centrální průtok je omezován mechanismem turbulence a přítomností trombotických hmot v aneurysmatu. Přítomnost krevních sraženin v dutině aneuryzmatu je rizikovým faktorem pro tromboembolizmus distálních aortálních větví.

Symptomy aneuryzmaty aorty

Klinické projevy aeurismu aorty jsou variabilní a jsou určovány lokalizací, velikostí aneuryzmatického vaku, jeho délkou a etiologií onemocnění. Aneurysmy aorty mohou být asymptomatické nebo doprovázeny nedostatečnou symptomatologií a mohou být detekovány při rutinních vyšetřeních. Vedoucím projevem aneuryzmatu aorty je bolest způsobená poškozením aortální stěny, syndromem protahování nebo kompresí.

Klinika aneuryzmatu břišní aorty se projevuje přechodnou nebo trvalou vylitou bolestí, nepohodlí v břiše, bolest, váha v epigastriu, pocit plnosti v žaludku, nevolnost, zvracení, dysfunkce střev, ztráta hmotnosti. Symptomatologie může být spojena se stlačením kardie, dvanáctníkovým vředem a postižením viscerálních tepen. Často pacienti nezávisle určují přítomnost zvýšené pulsace v břiše. Palpace je určena napjatou, hustou, bolestivou pulzující formací.

Pro aneuryzma vzestupné aorty, typická bolest v srdci nebo za hrudní kostí, způsobená kompresí nebo stenózou koronárních tepen. Pacienti s aortální nedostatečností jsou znepokojeni nedostatkem dechu, tachykardií, závratě. Velké aneuryzmy způsobují vývoj syndromu supernatální kaše s bolestem hlavy, otoky obličeje a horního trupu.

Aneurismus aortální oblouky vede ke stlačení jícnu s příznaky dysfagie; v případě upnutí rekurentního nervu, drsnosti hlasu (dysfonie), suchého kašle; zájem nervu vagusu je doprovázen bradykardií a srážením. Při stlačení průdušnice a průdušek dochází k dechu a sípání; se stlačením kořene plic - kongesce a častá pneumonie.

Při dráždění aneuryzmatu sestupné aorty periaortického sympatického plexu vzniká bolesti v levé ruce a lopatce. V případě postižení interkostálních tepen může vzniknout ischémie míchy, parapareze a paraplegie. Komprese obratlů je doprovázena jejich stabilizací, degenerací a posunem s tvorbou kyfózy; komprese krevních cév a nervů se klinicky projevuje radikulární a interkostální neuralgií.

Komplikace aneuryzmatu aorty

Aneurysmy aorty mohou být komplikovány přerušením vývoje masivního krvácení, kolapsu, šoku a akutního srdečního selhání. Průlom aneuryzmatu se může vyskytnout v systému horní dutiny vena cava, perikardiální a pleurální dutiny, jícnu, břišní dutiny. Současně se objevují těžké, někdy i smrtelné stavy - syndrom vena cava, hemoperikard, srdeční tamponáda, hemotorax, plicní, gastrointestinální nebo intraabdominální krvácení.

Při oddělení trombotických hmot od aneuryzmatu se objevuje obraz akutní okluze cév končetin: cyanóza a bolestivost prstů, zanechaná na kůži končetin, přerušovaná klaudikace. Renální arteriální hypertenze a selhání ledvin vznikají při trombóze renální arterie; s poškozením mozkových tepen - cévní mozkovou příhodou.

Diagnóza aortální aneuryzmy

Diagnostické vyhledávání aneuryzmatu aorty zahrnuje posouzení subjektivních a objektivních údajů, provádění radiologických, ultrazvukových a tomografických studií. Auskultace aneuryzmatu je přítomnost systolického šelestu v projekci dilatace aorty. Aneuryzma abdominální aorty jsou detekovány na palpaci břicha v podobě nádorově pulsující formace.

Plán rentgenového vyšetření pacientů s aneuryzmatou hrudní nebo břišní aorty zahrnuje fluoroskopii a rentgenové vyšetření hrudníku, vyšetření radiografie břišní dutiny, rentgenové vyšetření jícnu a žaludku. Jako uznání aneurysmů vzestupné aorty se používá echokardiografie; v jiných případech se provádí USDG hrudní / břišní aorty.

Počítačová tomografie (MSCT) hrudní / abdominální aorty umožňuje přesné a vizuální znázornění aneuryzmální expanze, identifikaci přítomnosti disekčních a trombotických hmot, para-aortálního hematomu, kalcifikačních ložisek. V závěrečné fázi průzkumu se provádí aortografie, podle níž jsou určena lokalizace, velikost, délka aneuryzmatu aorty a její vztah k sousedním anatomickým strukturám. Na základě výsledků komplexního instrumentálního vyšetření je rozhodnuto o indikacích pro chirurgickou léčbu aneuryzmatu aorty.

Aneuryzma hrudní aorty by měla být diferencována od nádorů plic a mediastinu; abnormální aneuryzma aorty - z lézí břišní hmoty, léze mezenterických lymfatických uzlin, retroperitoneální nádory.

Léčba aneuryzmatu aorty

V případě asymptomatické a progredující aneuryzmy aorty jsou omezeny dynamickým pozorováním vaskulárního chirurga a rentgenového řízení. Pro snížení rizika možných komplikací se provádí antihypertenzní a antikoagulační léčba, sníží se hladina cholesterolu.

Chirurgická intervence je indikována u aneuryzmatů břišní aorty o průměru větším než 4 cm; aneuryzma hrudní aorty o průměru 5,5-6,0 cm nebo se zvýšením aneuryzmat menší velikosti o více než 0,5 cm za šest měsíců. Když je porucha aortální aneuryzmatu porušena, ukazatele na chirurgickou intervenci v nouzi jsou absolutní.

Chirurgická léčba aneuryzmatu aorty spočívá v excizi aneurysmaticky modifikované oblasti cévy, šití defektu nebo jeho nahrazení vaskulární protézou. Vzhledem k anatomické lokalizaci se provádí resekce aneuryzmatu abdominální aorty, hrudní aorty, aortálního oblouku, thoracoabdominální aorty a subrenální aorty.

Při hemodynamicky významné aortální nedostatečnosti je resekce vzestupné hrudní aorty kombinována s náhradou aortální chlopně. Alternativou otevřené cévní intervence je endovaskulární protetika aneuryzmatu aorty s umístěním stentu.

Prognóza a prevence aneuryzmatu aorty

Prognóza aneuryzmatu aorty je určena především velikostí a souběžnou aterosklerotickou lézí kardiovaskulárního systému. Obecně je přirozený průběh aneuryzmatu nepříznivý a je spojen s vysokým rizikem úmrtí z ruptury aorty nebo tromboembolických komplikací. Pravděpodobnost prasknutí aneuryzmatu aorty o průměru 6 cm nebo více je 50% ročně, menší průměr - 20% ročně. Včasná detekce a plánovaná chirurgická léčba aneuryzmatů aorty je odůvodněna nízkou intraoperační mortalitou (5%) a dobrými dlouhodobými výsledky.

Profylaktické doporučení zahrnují kontrolu krevního tlaku, organizaci správného životního stylu, pravidelné sledování kardiologem a angiosurgeonem a lékařskou terapii souběžné patologie. Osoby z rizikových skupin pro vývoj aneuryzmatů aorty by měly podstoupit vyšetření ultrazvukem.

Kompletní charakterizace aneuryzmatu aorty

Z tohoto článku se dozvíte: onemocnění aneuryzmatu aorty v srdci - co to je, proč se vyskytuje, jak je to nebezpečné, jaké změny jsou doprovázeny, zda lze úplně vyléčit. Druhy, příznaky, komplikace, metody diagnostiky a léčby této nemoci.

Při aneurysmu aorty srdce (aneurysma aortae) se lumen určitého segmentu aorty rozšiřuje. Vyvíjí se v důsledku oslabení, ztenčení a protažení své stěny vytvořením vaku nebo vřetenovitého výčnělku. Vzhled takových změn je možný v každé tepně, ale je to nejcharakterističtější z největších plazů v těle, aortě. Co je aneuryzma aorty? Jedná se o stav, kdy se zjistí zvýšení průměru lumen cév o faktor 2 nebo více vzhledem k normálním velikostem odpovídajícím pohlaví a věku pacienta.

Aneuryzma se vyvíjí jako nezávislá patologie nebo v důsledku jiné nemoci. Spouštěcí mechanismus patologických změn v strukturách stěny aorty může být: zánětlivý proces, ateroskleróza, mechanické poškození, jiné získané patologie nebo vrozená nedostatečná rozvinutí.

Z různých důvodů se začínají objevovat strukturální změny v pojivové tkáni stěny velké nádoby. Tento proces pod vlivem síly průtoku krve vede k protažení nejslabší části stěny. Výsledkem je vytvoření rozšířené dutiny nebo tzv. Pytle. Na tomto místě se zpomaluje průtok krve, krev stagnuje, tvoří se krevní sraženiny. Velikost vzniklého aneuryzmatu se zvyšuje. Zřídka se rozvíjí aneuryzma ve tvaru vřetena s difúzním roztažením stěny, tj. Stěna se táhne podél celého obvodu nádoby, a to nejen na jedné straně.

Aneurysma aorty je považována za jednu z nejnebezpečnějších patologií. Její podvod je v tom, že prasknutí zdi vede k okamžité smrti nebo k extrémně závažnému stavu kvůli masivnímu krvácení, ačkoli si člověk ani nemusí být vědom tohoto problému.

Onemocnění je léčeno kardiologem a cévním chirurgem, pacienti s touto patologií jsou registrováni u nich.

Příčiny aneuryzmatu aorty

Z důvodů aneuryzmatu jsou vrozené a získané:

Rizikové faktory aneuryzmatu

 1. Pokročilý věk (starší 55-65 let).
 2. Mužský sex (u mužů je aneuryzma zjištěna 2 až 14krát častěji než u žen).
 3. Přítomnost hypertenze.
 4. Obezita.
 5. Zneužívání alkoholu.
 6. Kouření
 7. Dědičná zátěž.
 8. Hypodynamie.
 9. Nadbytečný cholesterol v krvi.

Typy aneuryzmatů aorty

Aneuryzma jsou různé typy v závislosti na příčině, umístění, struktuře, segmentu a tvaru stěn.

Získané - všechny ostatní možnosti zánětlivého a nezápalového charakteru.

Aneuryzma vzestupné aorty - aneuryzmatického vaku ve vzestupném segmentu

Oblouková aneuryzma - svazek nebo difuzní zvětšení vzniklé mezi vzestupným a sestupným segmentem aorty

Aneuryzma sestupné části - resp. Sestupné části aorty

Aneuryzma břišní aorty - tvorba vaku v břišní aortě

Kombinace aneuryzmatu - se objevuje na torakabdominálním segmentu aorty

Falešné (pseudoaneurysmy) - vlastní stěna nádoby se nepodílí na tvorbě vydu a vak je tvořen z pojivové tkáně, který se objevil v důsledku pulzujícího hematomu

Vřeteno - difúzní rozšíření stěny kolem celého obvodu aorty

Komplikované - s vývojem komplikací

Exfoliace - s výskytem hematomu, který podélně rozděluje cévní stěnu, čímž vznikne falešný kanál

Symptomy

Patologie každého pacienta se klinicky projevuje různými způsoby. Symptomy aeurysmu aorty, jejich intenzita závisí na umístění a velikosti aneuryzmatického vaku, rozsahu léze a příčině jejího výskytu. Může být asymptomatická nebo s tak vzácnými příznaky, že člověk nevěnuje pozornost příležitostnému nepohodlí nebo bolesti.

Hlavním příznakem aneuryzmatu je bolest vyplývající z lézí cévní stěny, jejího protažení a kompresního stlačení aneuryzmálním výstupem blízkých orgánů. Právě lokalizací bolesti lze předpokládat umístění aneuryzmatu.

Symptomy aneuryzmatu vzestupné aorty

Klinicky se tato patologie projevuje bolestí v hrudi nebo v oblasti srdce. Při aortální nedostatečnosti se člověk obává o bolest srdce, dušnost, závratě, slabost. Instinktivně se snaží omezit pohybovou aktivitu. Velká velikost aneuryzmatu vyvolává vývoj syndromu vena cava. Je charakterizován komplexem příznaků s otoky a modrostíváním obličeje, otoky horní poloviny těla, bolesti hlavy, chrapot, dýchavičnost, kašel. Tyto příznaky se vyvíjejí v důsledku porušení odtoku venózní krve z horní části těla na nižší.

Symptomy abnormální aneuryzmaty aorty

Mezi projevy přetrvávající nebo opakující se bolesti a nepohodlí v břiše, pocit plnosti v žaludku, a to i po malém množství příjmu potravy, pálení, nevolnosti, plynatosti, jiné dyspepsie, úbytku hmotnosti. Často se pacienti sami nacházejí v husté, pulzující, bolestivé formaci v břiše.

Příznaky aortálního aneurysmu

S tímto druhem patologie dochází ke kompresnímu stlačení jícnu s poruchou požití polykání. Charakterizované chraptivostí, suchým kašlem, slinováním, dušností, bradykardií, bolestí nad hrudní kostí, zejména při polykání. Komprese kořene plic vede ke stagnaci a časté pneumonii.

Symptomy aneuryzmatu sestupné aorty

Ztuhnutí sympatického plexu je doprovázeno bolestí v levém ramene a rameni. Komprese meziokostních tepen vede k ischemii míchy, paralýze obou ramen nebo nohou najednou, paraplegie - současná paralýza všech končetin. Pacient částečně nebo úplně ztratí schopnost provádět akce na postižené končetině. Při přerušení nervů se rozvíjí meziobratová neuralgie. Výsledkem komprese obratlů je deformace, posunutí s zakřivením páteře.

Symptomy aneuryzmaty aorty

Disekce aorty doprovází náhlý prudký, roztrhat, nesnesitelné bolesti, migrací podél svazku a mají široké spektrum záření - mezi lopatkami, na hrudi, v žaludku a pod oblastí v zádech, kolem páteře. Pacient má pohyblivou úzkost a zároveň slabost, modravost kůže a hojný pot. Stav pacienta je velmi vážný.

Krevní tlak nejprve prudce stoupá a poté klesá. Lékař během vyšetření stanoví asymetrii pulzu na dolní a horní končetiny. Zbývající projevy závisí na lokalizaci začátku oddělení cévní stěny. Může dojít k mdloby, ke komatu, chrapotům, rozvoji akutního selhání ledvin atd. Většina pacientů s touto patologií umírá z rozvinutých následků.

Komplikace aneuryzmatu aorty

Při rozpadu aneuryzmatu se objevují závažné důsledky:

 • Masivní krvácení vede ke šoku, k poklesu krevního tlaku s nedostatkem krevního zásobování všech důležitých orgánů ak akutnímu srdečnímu selhání.
 • Intraabdominální nebo gastrointestinální krvácení v závislosti na tom, kde došlo k prasknutí.
 • Srdeční selhání a / nebo poruchy aorty.
 • Hemotorax - krvácení do pleurální dutiny.
 • Hemoperikard je vylití krve do dvouvrstvé dutiny nazývané perikardiální.
 • Symptomy akutní okluze končetin - akutní cirkulační poruchy v pažích a nohou způsobené zablokováním periferní arterie s krevní sraženinou. Rozvíjí se s oddělováním a šířením krevních sraženin z aneuryzmatického vaku.
 • Cévní mozková příhoda je způsobena zablokováním krevní cévy v mozku krevní sraženinou.
 • Selhání ledvin nebo renovaskulární hypertenze - trvalé zvýšení A / D v důsledku problémů s ledvinami - začíná v důsledku trombózy ledvinové arterie.

Diagnostika

Často se při klinickém vyšetření nebo vyšetření na jinou nemoc zjišťuje aortální aneuryzma srdce - největší cévy. Pokud kardiolog předpokládá přítomnost aneuryzmatu, pak musí pacient podstoupit komplexní diagnózu. Prioritou jsou instrumentální metody, laboratorní testy pouze potvrzují příčinu patologie, například aterosklerózu.

Vše o aneurysmatu aorty srdce: co je to, co je nebezpečné a jak to vyléčit včas?

Srdce je životně důležitý orgán, takže jeho patologie a odchylky od normálního fungování mohou vyvolat různé nemoci. Tyto patologické změny zahrnují aortální aneuryzma srdce, ale co to je?

Toto onemocnění má své vlastní symptomy, jakož i metody diagnostiky a léčby. Jak zjistit, jaká je nemoc včas, a zabránit vážným důsledkům jejího postupu, zjistíme dále.

Vlastnosti a specificita onemocnění

V medicíně je tato patologie spojena s nepřirozené expanzí stěn aorty, která je vyvolána oslabením svalů. Aneuryzma je obvykle pozorována ve specifické oblasti, která nepřesahuje 3 až 5 cm. Díky této poloze je při diagnostice onemocnění u pacientů pozorováno nádorovité útvary na povrchu srdce, které jsou ve skutečnosti jen zvětšené diametrálně aorty.

Aneuryzma je nebezpečné onemocnění, protože zvýšení aorty může vyvolat stlačování menších nádob, které mají klíčový význam pro "výživu" srdce. Toto onemocnění může zvýšit stěny hlavní nádoby o 2 nebo dokonce 3 násobek normálních parametrů.

Pokud považujeme tuto nemoc za pozici lokalizace, pak kardiologie uvádí následující statistiky: břišní část aorty představuje 37% všech případů onemocnění, vzestupná aorta má 23% pravděpodobnost projevu. Zbývajících 40% odebere aneuryzma aortálního oblouku a sestupnou část.

Příčiny vývoje

Aneuryzma se vyvíjí na pozadí dystrofických změn v aortě, která může vyvolat následující nemoci:

 • rozsáhlá ateroskleróza stáří;
 • poranění hrudníku s přiskřípnutím srdečního svalu (syndrom dlouhého stlačení);
 • zánětlivé svalové vlákna, které jsou chronické;
 • Marfanův syndrom je patologie pojivové tkáně, ve které vlákna nemají vlastnosti pro pružnost;
 • fibrózní dysplazie hrudníku;
 • souběžné onemocnění srdce.

Riziková zóna pro získání této patologie je nejčastěji odkázána na lidi po 50 letech a u mužů onemocnění postupuje častěji a aktivněji než u žen. Důvodem je především sedavý životní styl a přítomnost špatných návyků.

Klasifikace a fáze

V medicíně je obvyklé rozdělit nemoc na několik typů, v závislosti na faktorech a místě jeho projevu. V závislosti na výskytu aneuryzmatu se dělí na:

 • plochý - se nachází téměř na stejné úrovni se srdcem, hlouběji do těla;
 • houba - ve formě hub, jehož "čepička" plně popisuje nejnebezpečnější oblast;
 • sacciform - aneuryzma je zvětšena na jedné straně a na druhé straně má znatelné zúžení;
 • disekování - v místě aortální disekce;
 • difuzní - změní velikost v závislosti na krevním tlaku.

Pokud jde o průběh onemocnění, je třeba rozlišovat tři fáze, které mají své vlastní charakteristiky:

 • Akutní stav je nejnebezpečnější, protože se objevuje okamžitě na pozadí srdečních záchvatů nebo rozsáhlých zánětlivých procesů. Během několika dní může být pozorována prasknutí aortální stěny, což je fatální. Vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok a také dlouhodobou rehabilitaci.
 • Subakutní stádium - je důsledkem minulých srdečních onemocnění a operací v této oblasti, které jsou poznamenány přítomností jizev. Může se vyskytnout během 2 až 3 měsíců s omezeným průběhem a méně akutními příznaky.
 • Chronická fáze - je vyznačena rovnoměrným průběhem s určitým stupněm ztenčení stěn aorty bez náhlých změn a syndromů akutní bolesti.

Při diagnostice aneuryzmatu je často zaměňována s dalšími onemocněními srdce, takže existuje další klasifikace, která činí diagnostiku spolehlivější. Existují takové typy aneuryzmatu, jako například:

 • Je pravda - klinický obraz je plně v souladu s přesnějšími studiemi.
 • Falešný - klinický obraz se neshoduje s indikací MRI nebo CT vyšetření, současně odhalují srůsty a nádory, které nemají nic společného s patologií.
 • Funkční - v důsledku přítomnosti minimální úrovně nekrotických změn stěn cév, v důsledku čehož dochází k částečné nebo úplné ztrátě schopnosti přirozené kontrakce.

Jaká jsou nebezpečí a jaké jsou komplikace?

Hlavním úkolem lékařů není jen včasná diagnóza, ale také úplná kontrola průběhu onemocnění. Akutní stav, vyznačený přítomností bleskového proudu, může vyvolat rychlý nárůst a protahování stěn cévy, což může způsobit jejich prasknutí. To je příčinou rozsáhlého vnitřního krvácení, které je pro člověka nesmírně nebezpečné.

Komplikace onemocnění, která se projevuje v důsledku nedostatečné včasné léčby, mohou být nevratnými změnami v okolních nádobách, které se podílejí na zajištění životaschopnosti srdce. Neméně nebezpečným jevem je tvorba krevních sraženin, které jsou častými příčinami rozsáhlých mrtvic a dokonce okamžité smrti.

Jak rozpoznat nemoc?

Klinický obraz onemocnění je velmi zmatený a může souviset s jinými onemocněními. V 90% případů se onemocnění samo o sobě necítí, projevuje se pouze ve stadiu predrybení. Bezbolestnost a nedostatek jasného obrazu činí diagnózu složitější, ale včasné absolvování vyšetření a vyšetření zmírní nežádoucí "překvapení".

Primární příznaky

V počáteční fázi nejsou žádné zřejmé známky, nicméně rozsáhlý pocení, výskyt dechu a závratě může již naznačovat problémy kardiovaskulárního systému a sloužit jako důvod konzultovat s lékařem. Pro každou osobu mohou být první znaky zcela odlišné: od indispozice až po těžkou stlačující bolest v hrudní kosti.

Progrese

Když se aneuryzma stane rozsáhlou, její příznaky mohou být následující:

 • bolest na hrudi;
 • akutní bolest v levé scapulární oblasti zad;
 • závratě a ztrátě vědomí;
 • narušené dýchání s přidáním dušnosti;
 • opuch obličeje a končetin;
 • snížená srdeční frekvence;
 • pocit bolesti na hrudi.

Tato klinika mluví o průběhu onemocnění a potřebě rychle vyřešit situaci.

Známky prasknutí

Když má onemocnění akutní stadium a rychlý vývoj, může dojít k prasknutí stěn, po kterém se začne krvácet do tělní dutiny. Identifikaci takové akce může být na následujícím klinickém obrázku:

 • Pacient se začíná tlumit, kůže se stává modravou barvou.
 • Tlak prudce klesá a srdeční rytmus je narušen.
 • Ztráta vědomí a potíže s dýcháním.

Jak se stát pozdě?

Identifikace aneuryzmatu aorty samotného srdce je velmi obtížné. Vezmeme-li v úvahu všechny rizikové faktory, zvláště ve stáří, je velmi důležité podstoupit rutinní vyšetření, které eliminuje hlavní nebezpečí a zabrání rušení aorty.

S výskytem bolesti v srdci, stejně jako v hrudní páteři, zvýšené pocení a závratě byste měli vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Není třeba zanedbávat ani ty nejzřetelnější příznaky a samoléčbu. Někdy může nekontrolovaný příjem léků zhoršit situaci a vést k nepředvídatelným následkům.

Kardiologové a kardiochirurgové se podílejí na vyšetření a léčbě aneuryzmat, které provádějí kompletní diagnózu a monitorují stav pacienta.

Zjistěte zde příčiny aneuryzmatu břišní aorty a v tomto článku najdete mnoho užitečných informací o jejích symptomech a léčbě.

Není méně nebezpečná aneuryzma mozkových cév - zkontrolujte, zda jste v nebezpečí?

Diagnostika

K přesnému určení nemoci je nezbytná kompletní diagnóza. Má dva směry:

 • Vyšetření a počáteční posouzení celkového stavu pacienta - lékař provádí palpaci v hrudníku a také předepisuje podrobný krevní test, kde bude za přítomnosti onemocnění zaznamenáno značné zvýšení počtu bílých krvinek.
 • Hardwarové metody diagnostiky - účinnost je přesnější analýza stavu aorty srdce. Chcete-li to provést, použijte EKG, MRI a CT, na základě kterých můžete dosáhnout co nejpřesnější diagnózy.

Léčba

Plánovaná léčba onemocnění zahrnuje dvě metody: léčivé a chirurgické. Zvažme podrobněji každou z nich.

Lékařská terapie

Léčba zahrnuje užívání léků, které mohou ovlivnit stěny cév, což zvyšuje jejich pružnost. Nejčastěji se léky injektují intramuskulárně pomocí hluboké injekce. Anticoagulanty a glykosidy přispívají k normalizaci mikrocirkulace, posílení stěn aorty, bránící zvyšování aneuryzmatu.

Chirurgická léčba

Následující indikátory mohou být indikátory pro nouzové operace:

 • rychlý nárůst v oblasti aneuryzmatu, jehož průměr přesahuje 5 cm;
 • ruptura aorty a vnitřní krvácení;
 • zranění, ve kterém hrudník stlačuje aneuryzma a zbavuje srdce normálního krve.

Kardiochirurgie zvažuje 3 možnosti operabilní léčby:

 • Šití - vyříznutí oslabených stěn a šití nejhustějších částí.
 • Resekce - srdce je odříznuto od přirozené výživy a přemístěno do umělé výživy, po níž je aneuryzma zcela odstraněna. Zdravé stěny nádoby jsou sešity dohromady.
 • Posílení stěn - v dutině aorty, kde se vyskytuje aneuryzma, jsou zavedeny speciální roztoky, které podporují přirozené snížení průměru cévy.

Další informace o aneurysmatu aorty z tohoto videa:

Prognózy a preventivní opatření

S včasnou diagnózou existují vysoké šance na obnovu a obnovení normálního života. Prevence aneuryzmatu aorty srdce je v následujících činnostech:

 • správná výživa s převahou zdravých přírodních potravin a minimalizací sladkých a mastných kyselin;
 • dodržování dne a fyzické námahy;
 • přestat kouřit a konzumovat alkohol;
 • aktivní odpočinek s prvky sportu;
 • průchod rutinních vyšetření a včasné vyzvání k pomoci na klinice.

Auretická aneuryzma srdce je nebezpečné onemocnění, jehož nedostatečná léčba může být smrtelná. Proto není nutné vydržet bolest a "zasekat" to s neomezeným množstvím léků proti bolesti. Včasná diagnóza má vynikající předpovědi pro úplné zotavení, pamatujte si to pokaždé, když zanedbáváte, že půjdete k lékaři, takže volíte ve prospěch tablet s pochybnou účinností.

Aneurysma aorty

Anevropská aneuryzma srdce - co to je?

Aortická aneuryzma srdce je patologická expanze jedné z oblastí největší tepny v lidském těle. Důvodem vzniku patologie je slabost arteriální stěny. Proces tvorby aneuryzmatu aorty je nevratný, proto vyžaduje toto onemocnění chirurgický zákrok.

Hrudní aorta nejčastěji trpí aneurysmem. To představuje asi 2/3 všech případů. Podle postmortem pitva se aortální aneuryzma nachází u 0,6 - 6,5% pacientů. Současně lze považovat aortální aneuryzma za jakékoliv rozšíření lumen cévy, překračující jeho normální průměr 2x. Pokud jde o věk pacientů s aneuryzmem aorty, vyvíjí se hlavně u starších pacientů na pozadí hypertenze a aterosklerózy.

Aneurysma aorty je smrtelné onemocnění. Osoba s takovou diagnózou každou minutu ohrožuje svůj život. Porušení aneuryzmatu se může kdykoli vyskytnout, což způsobuje vážné vnitřní krvácení. Na pozadí takové závažné komplikace zemře až 40% pacientů navzdory tomu, že jsou včas doručeny do nemocnice.

Obsah článku:

Odrůdy aneuryzmatu aorty

Existuje několik klasifikací aneuryzmatu aorty. V srdci každého z nich leží jedno nebo druhé znamení.

Typy aneuryzmatu aorty v závislosti na segmentové lokalizaci.

Aneurysma aortálního oblouku - podle různých údajů se tato patologie vyskytuje 3 až 7krát častěji u mužské populace (mortalita 5 let po detekci dosahuje 65%);

Aneuryzma sestupující (muži trpí častěji než ženy 3-5 krát) a vzestupnou hrudní aortou;

Aneuryzma Valsalva sinus;

Aneuryzma abdominální aorty (tento aneuryzmus je náchylný k rychlému postupu a růstu v průměru o 10% za pouhý rok, který nejčastěji končí jeho prasknutím);

Aneuryzma thoracoabdominální části aorty.

Typy aneuryzmatu aorty, v závislosti na struktuře. V tomto případě přiřaďte falešný a pravdivý aneuryzmus.

Pravá vada je charakterizována otokem aortální stěny v různých směrech. Syfilitické a aterosklerotické pravé aneuryzmy se vyznačují.

Falešná aneuryzma je omezena stěnou hematomu pojivové tkáně. Přímo samotná aortální tkáň se nepodílí na vzniku falešného aneuryzmatu. To však nezhoršuje nebezpečí, které představuje falešná aneuryzma.

Typy aneuryzmatu aorty v závislosti na jeho tvaru.

Aneuryzma tkáně aorty, ve které se cévní stěna protáhne a tvoří nádobu naplněnou krví. Tato aneuryzma nejčastěji ovlivňuje vzestupnou část aorty a je více náchylná k rupturám.

Aneuryzma aortálního tvaru vřetena. Tato vada je charakterizována difuzním výčnělkem aorty po celém průměru. Takové aneuryzma mohou dosáhnout působivých velikostí a vyvolat vzhled kompresních příznaků.

Proč se vytváří aneurysma aorty?

Aneurysma aorty může být vrozená a získaná. Vrozené aneuryzmy se vyskytují kvůli dědičným onemocněním plodu - Mafanovým syndromem, fibrózní dysplazií, onemocněním pojivové tkáně atd. Také různé nemoci ženy, které utrpěly během těhotenství, mohou vést k vzniku aneuryzmatu aorty u dítěte. Prognóza není příznivá, protože bezprostředně po narození dítě bude muset provést komplexní operaci srdce.

Pokud jde o získané aneuryzma aorty srdce, příčiny jejich výskytu mohou být vícenásobné:

Aterosklerotická léze cévní stěny (až 80% všech případů aneuryzmatu aorty je vyvoláno aterosklerózou). Pod cholesterolovým plakem, který se tvoří na aortě, se začínají objevovat degenerativní procesy. Oslabují stěnu nádoby, která ztrácí pružnost a začne postupně vyklenout. Tak se vytvoří aneuryzma.

Syfilis v pozdní fázi svého vývoje. V tomto případě patogenní bakterie vstupují do aortální stěny proudem krve a začnou je zničit. Tato příčina v současné době často nevyvolává vznik aneuryzmatu, protože je úspěšně diagnostikována a léčena syfilisem.

Zranění. Mohou být získány v důsledku chirurgického zákroku na srdci, koronografii, koronární angioplastice a dalších léčebných procedurách.

Specifická a nespecifická aortitida, pooperační infekce, houbové onemocnění aorty jsou zánětlivé příčiny vzniku aneuryzmatu hlavní srdce. Někdy atypická lokalizace mycobacterium tuberculosis, salmonely a dalších patogenních mikroorganismů vede k její tvorbě.

Kromě toho je možné identifikovat faktory, které mohou vyvolat vznik aneuryzmatu aorty. Ve většině případů se vztahují k životnímu stylu osoby.

Mezi tyto faktory patří:

Zneužívání alkoholu, kouření.

Chyby ve výživě (jíst potraviny s vysokým obsahem cholesterolu).

Přítomnost chronických onemocnění. Především jde o hypertenzi. Je diagnostikován u 75% pacientů s aneuryzmatou aorty.

Můžeme tedy dospět k závěru, že aneuryzma není nezávislou chorobou. Některé patologické procesy, které se vyskytují v těle, vždy vedou k tomu. Aneurysmus ve skutečnosti působí jako hrozivá komplikace aterosklerózy, hypertenze, zranění atd.

Jak se manifestuje aneuryzma aorty

Aneurysma aorty srdce je velmi nebezpečná, protože se nemůže projevit po dlouhou dobu. První příznaky se často objevují, když roztažená nádoba začíná působit na orgány sousedící s ní. V tomto případě budou příznaky záviset na tom, kde se vytvoří aneuryzma.

Je-li plavidlo zvětšeno v hrudi, pak může osoba vyvine hemoptýzu na pozadí suchého, tvrdého kašle, hlas se často stává chraplavým, spojuje se dušnost a v hrudníku se vyskytují výrazné bolestivé pocity.

Aneuryzma břišní aorty je asymptomatická ve 40% případů. Proto se nejčastěji vyskytuje náhodou během vyšetření pacienta na jiné nemoci. Symptomy charakteristické pro aneuryzma nacházející se v břišní dutině lze rozlišit: bolest v břiše a zad, pocit pulzace v břišní dutině. Při stlačení srdeční části žaludku a dvanáctníku začne pacient ztrácet váhu, bude narušen nevolností a zvracením, pálením a těžkostí v epigastrické oblasti.

Pokud osoba má aneuryzma působivé velikosti, příznaky se zvyšují. Možná vzhled těžkých bolestí hlavy a otok horní části těla.

Při vzniku aneuryzmatu na oblouku aorty jsou vedoucími příznaky zvýšené slinění a bradykardie.

Co je nebezpečné aneuryzma aorty?

Aortální roztržka aneuryzmatu srdce je nejnebezpečnější komplikací onemocnění. O něm se bude diskutovat níže.

Také aneuryzma ohrožuje osobu s následujícími zdravotními problémy:

Tvorba krevních sraženin, k nimž dochází na pozadí porušení normálního průtoku krve. Krevní sraženina může odtrhnout aortu a zablokovat další nádoby s menším průměrem (mozková tepna, jaterní artérie, ledviny, ruce, nohy atd.). To vše vede ke smrti odpovídajících tkání.

Vývoj pneumonie v důsledku upnutí průdušek nebo průdušnice aneurysmem aorty hrudní oblasti.

Komprese žlučových cest s poškozením trávicích procesů, rozvojem cholecystitidy, pankreatitidy, průjem, zácpa, břišní distenze atd.

Poruchy srdce s tvorbou bradykardie nebo tachykardie. Někdy aneuryzma aorty způsobuje přetrvávající změny srdeční chlopně, která je nevratná i po jejím odstranění.

Ischemické onemocnění nohou s další tvorbou trofických vředů a jiných poranění měkkých tkání.

Ruptura aneuryzmatu aorty srdce - co to hrozí?

Pokud má člověk poruchu aorty srdce, mohou být následky více než smutné. Pacienti vyvíjejí masivní krvácení, na pozadí čehož je možný šok, koma, kolaps a rozvoj akutního srdečního selhání.

Krev může začít proudit z přerušeného aneuryzmatu do jícnu, do peritoneální dutiny, do pleurální oblasti, do systému superior dutiny vena, do perikardu. Fatální srdeční selhání nejčastěji vede ke vzniku srdeční tamponády, hemopericarditidy, hemotoraxu a masivního vnitřního krvácení.

Následující faktory mohou přispět k přerušení aneuryzmatu: zvýšená fyzická námaha, zranění, zejména během pádu, silný psycho-emoční šok, užívání léků zvyšujících krevní tlak.

Porucha aorty je doprovázena následujícími příznaky: zvýšená slabost, nedostatek vědomí, výskyt tinnitu, silná ostrá bolest, bledost pokožky, tvorba tmavé skvrny v břiše.

Chcete-li zachránit život člověka přetrvávajícím aneurysmem aorty, je nutné co nejdříve volat tým pro ambulance.

Jak může být detekována aneuryzma aorty?

Diagnostika této smrtelné poruchy aortální stěny je poměrně obtížná. Pokud existuje riziko vzniku aneuryzmatu (zjištěná ateroskleróza, hypertenze, stáří atd.), Je nutné podstoupit pravidelné vyšetření.

Ultrazvukové vyšetření umožňuje detekovat aneuryzma v počátečních fázích svého vzniku a dokonce i tehdy, když již není, ale mělo by se objevit brzy.

Aneuryzma břišní aorty se dobře hodí k zobrazení na rentgenovém snímku. Faktem je, že se na aneurysmu nahromadí vápník, který během studie vytváří stín.

Pokud během ultrazvuku byla u pacienta nalezena aneuryzma, je předepsán vyšetření MRI nebo CT. Tyto techniky vám umožní shromáždit co nejvíce informací o existujícím vadě.

Způsoby léčby

Pokud aneuryzma neprobíhá a nedává žádné příznaky, pak je pacient registrován cévním chirurgem. Pro snížení rizika komplikací je pacient předepisován antikoagulanci (Aspirin, Warfarin, Clopidogrel), reguluje jeho krevní tlak (Amlodipin, Enalapril, Ramipril atd.) A cholesterol (Simvastatin, Atoris, Fenofibrát atd.) prostředky.

Zbavte se aneuryzmat je možné pouze s pomocí operace. Indikace pro jeho zavedení je zvýšení výkrmu o 4 cm nebo více u abdominální aneuryzmatu o 5,5 cm u hrudní aneuryzmatu. Chirurgické odstranění vady je také nutné v případě, kdy jeho růst v průběhu roku přesáhne značku 0,5 cm.

Pokud má pacient poruchu aneuryzmatu, operace bude provedena v nouzovém režimu. Pouze v tomto případě je šance zachránit život pacienta.

Pokud jde o chirurgii, může to být ze dvou typů:

Vedení otevřené operace, když je u pacienta umístěna umělá nádoba, která nahrazuje poškozenou oblast.

Stentní operace. V tomto případě se provádí punkce femorální tepny, podél které je vložen kovový stent do místa lokalizace aneuryzmatu. Po dosažení správného místa stent otevře a posiluje aortu zevnitř. Jedná se o proceduru s nízkým dopadem, ale vyžaduje přítomnost specializovaného vybavení a cévní chirurg s odpovídající kvalifikací z klinice.

Prognóza onemocnění

Pokud jde o prognózu onemocnění, do značné míry závisí na velikosti aneuryzmatu, na přítomnosti aterosklerózy, na místě a druhu vady. Pokud vezmeme v úvahu prognózu jako celek, pak zůstává nepříznivá, což je spojeno s vysokým rizikem smrti pacienta z prasknutí aneuryzmatu. Pokud tvorba dosáhne 6 nebo více centimetrů, pravděpodobnost, že se v průběhu roku protručí, je 50% a u aneuryzmatu o menším průměru se procento průlomu snižuje na 20%.

Čím dříve se objeví aneurysma aorty, tím příznivější je prognóza, že operace bude úspěšná a čím nižší je procento úmrtnosti pacientů během ní.

Co je aneuryzma aorty a kdy je nutná operace?

V seznamu nebezpečných kardiologických patologií, které ohrožují lidský život, se po infarktu myokardu stává aeurická aneuryzma druhá. Člověk může na dlouhou dobu žít s aneuryzmou, aniž by si uvědomil přítomnost aneuryzmatu a odškrtl indispozici k zhoršení chronických onemocnění. Toto je hlavní nebezpečí patologie, protože roztažené a ztenčené stěny aorty se mohou kdykoli roztrhnout, což může být smrtelné kvůli hojné ztrátě krve a šoku.

Anevropská aneuryzma srdce - co to je?

Aorta je největší tepna, která dodává krev všem těm, které tvoří velkou cirkulaci. Termín "aneuryzma" znamená patologickou expanzi specifické oblasti aorty v důsledku protažení a oslabení její stěny. Průměr průměru cévy se může zvýšit o více než dvakrát relativně k normální velikosti tepny.

Zánětlivé a aterosklerotické procesy, mechanické poškození nebo vrozené vady se stávají spouštěcím mechanismem, který spouští patologické změny v strukturách aortální stěny. Pod vlivem nepříznivých faktorů jsou stěny nádoby v určité oblasti napnuty, což má za následek dutinu ve tvaru vaku nebo vřetena, ve kterém krev stagnuje a vytváří tromby. V aneurysmatickém sáčku klesá průtok krve a stává se turbulentní. V důsledku toho vstupuje do distální arteriální vrstvy pouze polovina požadovaného objemu krve.

Jak se choroba postupuje, velikost patologického útvaru se zvyšuje a stlačuje cévy, které hrají klíčovou roli ve výživě srdečního svalu. Nejčastěji se u pacientů diagnostikuje srdeční aneuryzma aortálního tvaru vřetena, doprovázená rozšířením stěn po celém obvodu arterie.

Nejvíce nepříznivá prognóza má kruhový výčnělek vzestupné nebo sestupné aorty. I při včasné diagnostice takového aneuryzmatu zůstává riziko úmrtí velmi vysoké. Jediným radikálním léčením patologické expanze zůstává v každém případě chirurgická intervence.

Příčiny vzniku aneuryzmatu

V lékařství existuje několik hlavních faktorů, které vyvolávají patologické změny stěn aorty:

 • Aterosklerotické procesy. Při rozvoji aterosklerózy dochází k narušení elasticity cév a na stěnách aorty se vytvářejí cholesterolové plaky, které interferují s normálním průtokem krve.
 • Infekční onemocnění. Příčinou aneuryzmatu aorty může být tuberkulóza, syfilis nebo bakteriální endokarditida. V medicíně jsou popsány případy aneuryzmat mykotického původu, které se vyvíjejí na pozadí houbových onemocnění.
 • Vrozené abnormality - Marfanův syndrom, aortální koarkce, dědičná fibrózní dysplázie, Erdheimova choroba, vrozená elastinová nedostatečnost.
 • Arteriální hypertenze se závažným vývojem na pozadí aterosklerózy.
 • Traumatické zranění. Patologické změny ve stěnách aorty se vyvíjejí na pozadí uzavřených zranění v důsledku dopravní nehody nebo jiných traumatických situací zahrnujících porušení srdečního svalu.
 • Příčinou může být také mechanické poškození aorty v důsledku chirurgických zákroků.
 • Dystrofické změny v aortě, medionakróza.
 • Souběžné kardiovaskulární onemocnění (ischemická choroba srdeční, mrtvice, srdeční záchvaty), které mohou způsobit aneuryzma srdce.
 • Autoimunitní onemocnění doprovázená chronickým zánětem hlavní arteriální cévy a jejích větví (například aortoartritida).

Skupina zvýšeného rizika výskytu aneuryzmatu aorty zahrnuje těžké kuřáky, pacienty s hypertenzí, obezitou, vysokou hladinu cholesterolu v krvi, starší osoby (55 let a starší). Podle statistik je aneuryzma srdečních cév mnohem častěji detekována u silnějších pohlaví. U mužů je aktivní progrese onemocnění spojena s přítomností špatných návyků a nedostatečně aktivního životního stylu.

Aneurysma aorty: stupně a klasifikace

Při cévní chirurgii jsou aneuryzmy aorty klasifikovány podle jejich příčin, umístění, tvaru, morfologické struktury, klinických příznaků.

Aneurysma aorty může být získána a vrozená, rozvinout se jako nezávislé onemocnění nebo být výsledkem souběžné srdeční patologie. Ve formě mohou být takové formace uzavřeny nebo vřetenovité, v jejich morfologické struktuře - pravdivé a falešné. V závislosti na oblasti lokalizace se rozlišuje aneuryzma valsalivního sinusu, sestupná a vzestupná část, aortální oblouk nebo kombinované aneuryzmy.

Vzhledem k průběhu patologického procesu existují tři fáze:

 1. Pikantní Nejnebezpečnější stav, vyvíjející se na pozadí rozsáhlého zánětlivého procesu nebo infarktu myokardu, je doprovázen přerušením stěn aorty. Tento stav vyžaduje chirurgický zákrok v nouzi, aby se předešlo úmrtí.
 2. Subakutní - se vyvíjí kvůli chronickým onemocněním nebo chirurgickým zákrokům v oblasti srdce. Má méně akutních symptomů, které se projevují po několik měsíců.
 3. Chronická aortální aneuryzma srdce - onemocnění postupuje postupně, liší se v rovnoměrnějším průběhu, je doprovázeno ztenčením a expanzí aortální stěny bez syndromu výrazné bolesti.

Jak rozpoznat nemoc?

Hlavním nebezpečím aneuryzmatu aorty je absence počátečních známek v počáteční fázi. V téměř 90% případů je patologie bezbolestná a cítí se pouze ve fázi aortální předčasné poruchy. Nedostatek příznaků činí diagnózu mnohem obtížnější, ve většině případů je aneuryzma nalézána náhodou během průchodu diagnostického vyšetření z úplně jiného důvodu.

Typické stížnosti se objevují u pacientů s progresí onemocnění, rychlým růstem aneuryzmatu a hrozbou jeho prasknutí. Pro aneuryzma sestupné části aorty a obloukové charakteristiky jsou výraznější příznaky, což je vysvětleno anatomickými rysy. V tomto případě si pacient stěžuje na suchý kašel a dušnost, protože aortální aneuryzma vytlačuje průdušnici a průduchy, orgány mediastinu.

Takové výčnělky mohou vyvíjet tlak na hrudní páteř, jícen, recidivující nerv, což vede k chrapotání, palpitace, slintání, bolest v hrudní kosti. Pokud jsou nervy sympatického plexu přitisknuty, bolesti se dostávají do levé paže a pod lopatkou. V těžkých případech, při stlačení mezivostních tepen, je možné paralýzu končetin, částečnou nebo úplnou ztrátu schopnosti jednat rukou nebo nohou.

Při patologických změnách hrudní aorty je za hrudní kostí nebo vzadu (na pravé straně) dlouhá bolest. Objeví se příznaky srdečního selhání, pacient si stěžuje na slabost, otoky, závratě, bolesti hlavy, kašel, dušnost, dušnost.

V akutním stadiu onemocnění není rušivý účinek aorty vyloučen. V tomto případě existuje silná bolest za hrudní kostí, zbytečné vnitřní krvácení. Krev se nalévá do pleurální oblasti, do orgánů mediastinu, do jícnu. Vyvíjí se hojné zvracení, pacient se udusí, kůže se stává modravou. Tlak prudce klesá, srdeční rytmus se ztrácí, pacient ztrácí vědomí. V tomto stavu účet trvá několik minut, pokud neposkytnete kvalifikovanou pomoc včas, nevyhnutelnou smrt.

Diagnostické metody

Je extrémně obtížné identifikovat aneuryzma aorty na základě nejistých příznaků. Máte-li bolesti v srdci, závratě, dušnost, musíte podstoupit komplexní vyšetření. Patologická léčba provádí kardiologové a kardiochirurgové. Během počátečního vyšetření se hodnotí celkový stav pacienta, provede se palpace hrudníku, měří se tlak, objasní se stížnost, shromáždí se anamnéza (včetně rodinné anamnézy). Během vizuálního vyšetření by lékař měl věnovat pozornost vzhledu osoby. Takové příznaky jako je spinální deformita (skolióza, kyfóza), prodloužení dlaní, pohyblivost kloubů a vysoká výška mohou znamenat vrozené onemocnění (Morphanův syndrom).

Řada laboratorních a instrumentálních studií umožňuje správnou diagnózu. Pacient musí darovat krev a moč pro celkovou a biochemickou analýzu, která pomůže identifikovat jednu z příčin patologie - aterosklerózu.

Instrumentální vyšetření pro podezření na aneuryzma srdečních cév:

 • Ultrazvuk srdce a aorty. Nejúčinnější metoda diagnostiky, která umožňuje určit oblast lokalizace a velikost aneuryzmatu a vyvodit závěr o potřebě chirurgického zákroku.
 • Echo KG srdce - provádí se k určení tvaru, typu, velikosti a dalších vlastností aneuryzmatu.
 • EKG - umožňuje zjistit přítomnost aneuryzmatu.
 • CT vyšetření (počítačová tomografie) ukazuje, zda jsou v procesu zapojeny velké tepny a odhalují známky aetikální disekce stěny (s aneurysmem disekcí).
 • Aortografie Studie se používá před operací k určení rozsahu a povahy zásahu.
 • Rádiografie ve třech projekcích pomáhá prokázat zvýšení velikosti srdce, přítomnost plicního edému.

Je-li to nezbytné, kromě výše uvedených diagnostických metod může být pacientovi podán MRI, koronární angiografie nebo elektrofyzikální vyšetření.

Komplikace

Nedostatečná léčba aneuryzmatu aorty vede k rozvoji nebezpečných komplikací. Hlavní jsou:

 1. defekty aortální chlopně;
 2. srdeční selhání;
 3. dekompenzace srdce;
 4. aortální trombóza;
 5. aortální prasknutí se souběžným masivním krvácením.

Zvláštním nebezpečím je prasknutí aneuryzmatu, protože i při nouzové operaci zůstává riziko úmrtí vysoké.

Léčba aneuryzmatu aorty

Při asymptomatickém průtoku a při absenci příznaků progrese onemocnění je možné provést bez chirurgického zákroku. Dynamické pozorování pacienta je doprovázeno pravidelným rentgenovým sledováním, které monitoruje dynamiku onemocnění a monitoruje velikost aneuryzmatu. Pro prevenci komplikací jsou předepsány antihypertenzivní léky (se zvýšeným tlakem), přípravky ze skupiny statinů ke snížení cholesterolu a antikoagulanciami ke snížení viskozity krve.

Chirurgie zůstává jediným radikálním způsobem léčby aneuryzmatu srdce. Indikace pro plánovanou operaci jsou následující stavy:

 • rychlá progrese onemocnění a zvýšení velikosti aneuryzmatu v rozměrech až 6 cm nebo více;
 • silná bolest;
 • tvorba krevních sraženin na pozadí aterosklerotických změn.

Nouzová operace se provádí s hrozbou přerušení aneuryzmatu nebo traumatických poranění aorty, neboť tyto stavy jsou přímou hrozbou pro život pacienta.

Klasická chirurgie spočívá v resekci (odstranění) patologické oblasti aorty (aneuryzmatické dutiny) s uzavřením tepen a následnou náhradou postižené části cévní protézou. Výsledek operace závisí do značné míry na stupni poranění aorty a kvalifikací chirurga. Ale i s vysokou profesionalitou lékařů není vždy možné zachránit pacienta s prasknutím aorty.

Omezením operace je závažné kardiovaskulární onemocnění. Nicméně, když se aorta rozpadne, jde o záchranu života pacienta a operace se provádí i za přítomnosti srdečních onemocnění.

Léčba s nízkým účinkem je dobrou alternativou k operaci břicha, která se běžně používá při absenci hrozby porušení aorty. Mezi ně patří:

 • Endovaskulární stentování. Během zákroku je postižená část cévy vyloučena z celkového průtoku krve, pak je instalována skeletová endoprotéza (stent), aby se zabránilo prasknutí aneuryzmatu. Nevýhodou metody je riziko výskytu dislokace stentu v budoucnu.
 • Angioplastika. Dotčená oblast aorty je nahrazena umělou nebo přírodní nádobou, která umožňuje obnovit normální průtok krve a vyhnout se komplikacím, které ohrožují život pacienta.

Moderní chirurgické techniky pomáhají zachránit životy většiny pacientů s aneurysmem aorty. Po chirurgickém zákroku se pacientův život výrazně upravuje. Je nutné přísně dodržovat všechny lékařské předpisy, vzdát se špatných návyků, jíst správně, vyhnout se stresu a vysokému fyzickému namáhání.

Aneurysm aorty - předpověď zotavení

Při včasném zjištění aneuryzmatu aorty je vysoká pravděpodobnost úspěšného výsledku. V plánovaných operacích je procento úmrtnosti nízké - až 5%, pět let přežití je pozorováno u 80% pacientů, zatímco u neoperovaných pacientů přežívá míra přežití na 10%.

Při porušení aorty je prognóza špatná. Dokonce i u nouzových operací zemře asi 75% pacientů. Pokud během 5 let od nástupu onemocnění nedojde k odpovídající léčbě, většina pacientů umírá z ruptury aorty, zbytek z doprovodných komplikací - mrtvice, koronární srdeční choroby. Každodenní rutinní vyšetření pomůže předejít takovému výsledku, což umožní včasné odhalení patologických změn ve stěnách aorty.

Prevence

Preventivní opatření pro aneuryzma aorty jsou podobné doporučením, která se zabraňují srdečním onemocněním a rozvoji aterosklerózy.

 1. Především je to zdravý a aktivní způsob života, odmítání kouření a pití alkoholu.
 2. Neméně důležitý bod - správná, vyvážená strava s omezením mastných, vysokokalorických, kořeněných potravin, sladkostí, cukrovinek (zejména se smetanou), potravin s vysokým obsahem konzervačních látek, stabilizátorů a dalších syntetických přísad. Přednost by měla být věnována zdravé stravě mléka a zeleniny s nízkým obsahem kalorií.
 3. Doporučuje se opustit živočišné tuky, jíst pouze nízkotučné odrůdy masa a ryb, vyrábět zeleninové saláty s rostlinným olejem, obsahovat více čerstvého ovoce, bobule a zeleniny ve stravě.
 4. Nezapojujte se do nápojů obsahujících kofein (silná káva, černý čaj). Je lepší pít minerální vodu, džusy, ovocné nápoje, zelený a bylinný čaj.
 5. Je důležité omezit používání soli, okurky a marinády. Je lepší vařit jídlo bez soli a lehce sůl připravit nějaké hotové jídlo přímo na stole.
Pinterest