Aneuryzma mozku: příznaky a hlavní metody léčby

Cévní aneuryzma je malá forma na mozkové cévě, která se časem zvyšuje a krvácí se. Vyrovnaná nádoba vytváří tlak na nerv nebo na tkáň, která obklopuje mozek. Aneuryzma cév může být lokalizována v jakékoli oblasti krevních cév, ale zpravidla se nachází v místě oddělení větví od tepen.

Mnoho lidí ví, co je aneuryzma, ale ne všechny představují důsledky této nemoci.

V případě porušení cévy vstupuje krev do tkáně obklopující mozek, což může nakonec vést k smrti.

Aneuryzma mozku

Lékaři tuto chorobu nazývají časovanou bombou, protože s ní můžete léčit roky a necítíte žádné příznaky. Ale tentokrát se aneuryzma neustále rozrůstá a riskuje, že v každém okamžiku praskne.

Typy aneuryzmatu

Jak již bylo uvedeno výše, tvorba krve se může objevit kdekoli na plazmě nebo aortě. Klasifikace aneuryzmatů je následující:

 • Aneuryzma srdce. Jedná se o vytvoření krevní stěny. Je diagnostikován u asi 10-20% pacientů, kteří dříve trpěli infarktem myokardu. Během času se v postižené oblasti objeví jizva, která se bude neustále vyklenout.
 • Aneurysma aorty. Může se vyvinout v jakékoli oblasti této cévy. Tato diagnóza činí padesát tisíc lidí ročně. Existuje aneuryzma hrudní a břišní aorty. Rovněž je diagnostikována aneuryzma aortálního oblouku, která se může vyvinout více než dvacet let po zranění.
 • Periferní vaskulární aneuryzma. Lokalizováno v cévách končetin a projevuje se silnou bolestí v pažích a nohou.
 • Aneuryzma mozkové tepny. Toto je nejběžnější forma vaskulární aneuryzma. Je charakterizována lokálním rozšířením mozkových tepen.

Příčiny nemoci

Krevní formace mohou nastat z následujících důvodů:

 • vrozená dědičná slabost arteriálního systému mozku;
 • vrozené vady cévních stěn;
 • přítomnost nádoru v mozku, který mění průtok krve do cév;
 • jednorázové těžké zranění nebo prodloužené nevýrazné traumatické zranění hlavy;
 • přítomnost prodloužených infekčních onemocnění, při nichž se vytváří mikrobiální embol, migrující do mozkové krev;
 • arteriální hypertenze se zvýšeným intrakraniálním tlakem;
 • ateroskleróza s nánosy plaku v plavidlech, které krmit mozek;

Také problémy s cévami hlavy mohou nastat pod vlivem takových předisponujících faktorů:

 • kouření po mnoho let;
 • těžké cvičení;
 • přítomnost diabetu;
 • nízká fyzická aktivita, doprovázená těžkou duševní činností.
Diagnostika aneuryzmatu

Výzkumníci tvrdí, že získaná vaskulární aneuryzma je nejčastěji diagnostikována u lidí starších 50 let. Mnohem častěji se to vyskytuje u mladých lidí, kteří byli zraněni při dopravních nehodách av extrémních sportech. Velmi často v procesu diagnostiky lékaři nemohou určit příčiny aneuryzmatu, proto se někdy postupné zvyšování krevních cév stává nepříjemným objevem.

Zvýšení aorty se objevuje na pozadí takových onemocnění, jako jsou: syfilis, hypertenze, fokální nekróza, infekční onemocnění a hypertenze nervů. Příčinou formací na cévách srdce je dříve infarkt. Svalová tkáň se ředí na zjizvenou tkáň, což vede ke ztrátě schopnosti kontraktu. Jako výsledek, pod vlivem krve, oblast s formací vypoukl ven. Takto vzniká aneuryzma srdce. Tato forma onemocnění je nejčastěji lokalizována v interventrikulární septa. Důvodem zvýšení periferních cév je přítomnost poranění, vrozené vaskulární patologie, ateroskleróza a eroze cév.

Známky a příznaky onemocnění

Nejčastěji se neobjevují příznaky aneuryzmatu v počátečních fázích. Ve většině případů je patologická krevní céva detekována zcela náhodně - v procesu MRI nebo CT po poranění.

První známky aneuryzmatu jakékoliv formy se projevují v podobě pocitů stlačování a pichání v oblasti expanze cévy. V případě prasknutí arteriální stěny se objeví následující příznaky:

 • náhlá akutní bolest hlavy, která je zpočátku lokalizována na jednom místě a nakonec se stává difuzní;
 • přetrvávající nevolnost a zvracení;
 • manifestace záchvatů podobná epileptice;
 • nevědomé stavy s různou dobou trvání;
 • vznik pocitů strachu a úzkosti, až po akutní psychózu.

Při apoplexní formě onemocnění dochází v oblasti mozku k prasknutí tvorby arteriální krve. V případě poškození karotidové arterie se začínají objevovat příznaky neurologického původu:

V případě poškození přední mozkové tepny se symptomy projevují ve formě různých duševních poruch (psychóza, emoční poruchy, problémy s pamětí a pozorností). Aneuryzma střední mozkové arterie způsobuje neurologické a vizuální symptomy, které mohou být doprovázeny záchvaty.

Výsledkem jakéhokoli zvýšení krevních cév je krvácení do mozkové tkáně, což může být fatální. Proto, pokud se vyskytne některý z výše uvedených příznaků, je nutné okamžitě vyhledat lékaře. Pokud je onemocnění zjištěno ve fázi, kdy je nárůst malého rozsahu, pak existuje šance, že nemoc bude zcela vyléčena.

Diagnostika

Před léčbou aneuryzmatu je nutné provést přesné vyšetření její přítomnosti.

Diagnostika aneuryzmatu se skládá především z průběhu instrumentálního vyšetření, který zahrnuje následující studie:

Angiografie

Tato diagnostická metoda se skládá z rentgenového vyšetření s použitím kontrastních látek. Dokončený angiogram určuje stupeň zúžení nebo zničení cév a mozkových tepen. Můžete také identifikovat změny v žilách a tepnách pomocí angiografie.

Angiografická metoda diagnostiky vaskulární aneuryzma se používá k určení poruch cerebrálního oběhu. Při přítomnosti nádoru je určena přesná poloha, tvar a velikost. Samotná studie se provádí ve speciálně vybavených radiologických místnostech. Jeho podstatou spočívá v zavedení pružného katétru do tepny, který je nejvíce postiženou nádobou. Když k tomu dojde, kontrastní látka se uvolní do krevního řečiště hlavy a krku. Dále se odebírá několik rentgenových paprsků, na základě kterých je určena přítomnost vzdělání v plavidlech.

MRI (magnetická rezonance)

V tomto případě se pro detailní obraz mozku a dalších orgánů používá silné magnetické pole. Snímaný snímek lze považovat za dvourozměrné průřezy nádob nebo trojrozměrné obrazy.

Pokud je podezření na prasknutí aneuryzmatu, vyšetří se mozkomíšní moč, který je vyšetřen na krvácení v mozku.

CT (počítačová tomografie).

Jedná se o nejrychlejší invazivní diagnostickou metodu, pomocí které je určena přítomnost tuleňů v cévách mozku. Při roztržené aneuryzmatě tato studie určuje, zda došlo k krvácení v důsledku prasknutí. Jedná se o první diagnostickou metodu, kterou lékař předepisuje, když zjistí jakýkoli symptom charakteristický pro aneuryzmus.

Počítač zpracovává rentgenové záření jako dvourozměrné obrazy průřezů lebky a mozku. V některých případech se před CT injektuje do krevního řečiště kontrastní látka. Tato výzkumná metoda by měla být prováděna ve specializovaných laboratořích.

Způsoby léčby

Léčba aneuryzmatu se provádí různými metodami, v závislosti na formě onemocnění a stupni jejího zanedbání. Léčba periferní cévní léčby poskytuje pouze chirurgický zákrok, jinak může dojít k prasknutí nebo k tromboembolismu. Není-li možné provést operaci pro žádné lékařské indikátory, je předepsáno množství léků, které mohou snížit funkci agregace krve (Aspirin, Heparin, Warfarin).

Léčba augmentace mozkových cév se provádí konzervativně a chirurgicky. Konzervativní terapie se používá v případě výuky menší než 10 mm.

Současně by neměly existovat žádné rizikové faktory pro hemodynamické poruchy. Podle určitých indikací jsou předepsány potřebné léky a je stanoven šetrný způsob motorické aktivity. Pokud jde o chirurgickou léčbu, provádí se třemi způsoby: endoskopickou mikrochirurgií, intravaskulárním přístupem a otevřenou lebkou. Způsob provozu závisí na velikosti formace a její poloze.

Léčba aneuryzmatu břišní aorty se provádí hlavně pomocí chirurgické intervence. Podstatou operace je odstranění poškozené oblasti aorty a následná náhrada za protézu. Ve stanovených protézách se implantují cévy, které opustily aortu na tomto místě. V době operace se provádí umělá změna cyklu krevního oběhu. V pooperačním období je možný výskyt takových komplikací, jako jsou: zánětlivé onemocnění pánve, renální nedostatečnost, intestinální atonie, plicní a mozkový edém.

Léčba kardiální aneurysm zahrnuje přenos na lůžko na odpočinek a předepisování léků, které mohou snížit krevní tlak a srdeční frekvenci. Tím je sníženo zatížení poškozené oblasti srdeční cévy a je připravena zdravá svalová tkáň pro nové funkční podmínky. Z léků jsou většinou předepsány beta-blokátory (Metaprolol, Atenolol nebo Propranolol, z čeho vybírat).

Prevence nemoci

Cévní aneuryzmatu lze předejít pomocí poměrně jednoduchých pravidel:

 • správná výživa a fyzická aktivita;
 • sledování krevního tlaku;
 • pravidelné CT nebo MRI;
 • zachování optimálního spánku a práce;
 • systematické studium cév.

Je třeba si uvědomit, že hodně závisí na včasné diagnostice onemocnění a všem dodržování doporučení lékaře. Neupravujte léky, protože to vede k negativním důsledkům.

Aneuryzma mozkových cév

Aneuryzma mozkových cév jsou abnormální lokální výčnělky stěn arteriálních cév mozku. V nádorově podobném kruhu mozková vaskulární aneuryzma napodobuje kliniku masivní léze s poškozením optického, trigeminálního a okulomotorického nervu. Při apoplexním průběhu se cerebrální vaskulární aneuryzma projevuje příznaky subarachnoidálního nebo intracerebrálního krvácení, které se náhle objevují jako důsledek jeho prasknutí. Aneuryzma mozkových cév je diagnostikována na základě anamnézy, neurologického vyšetření, roentgenografie lebky, vyšetření mozkomíšního moku, CT vyšetření, MRI a MRA mozku. Pokud se objeví důkaz mozkové aneuryzmy, podléhá chirurgické léčbě: endovaskulární okluze nebo ořezání.

Aneuryzma mozkových cév

Aneuryzma mozkových cév je důsledkem změny struktury cévní stěny, která má obvykle 3 vrstvy: vnitřní - intimu, svalovou vrstvu a vnější - adventitia. Degenerativní změny, nedostatečné rozvinutí nebo poškození jedné nebo více vrstev cévní stěny vedou ke ztenčení a ztrátě elasticity postižené části stěny cévy. V důsledku toho dochází k vyklenutí cévních stěn na oslabeném místě pod tlakem toku krve. Toto vytváří aneuryzma mozkových cév. Nejčastěji se mozková aneuryzma nachází na místech arteriálního větvení, protože na stěně cévy působí nejvíce tlaku.

Podle některých zpráv je aneuryzma mozku přítomna u 5% populace. Je však často asymptomatická. Zvýšení aneuryzmální expanze je doprovázeno ztenčením jeho stěn a může vést k prasknutí aneuryzmatu a hemoragické mrtvice. Aneuryzma mozkových cév má krk, tělo a kopuli. Hrdlo aneuryzmatu, jako stěna cévy, je charakterizováno třívrstvou strukturou. Kupola se skládá pouze z intimy a je nejslabším bodem, ve kterém mozková aneuryzma může prasknout. Nejčastěji je tato mezera pozorována u pacientů ve věku 30-50 let. Podle statistik se jedná o rupturovanou mozkovou aneuryzmu, která způsobuje až 85% netraumatických subarachnoidálních krvácení (SAH).

Příčiny mozkové aneuryzmy

Vrozená aneuryzma mozkových cév je důsledkem vývojových abnormalit, což vede k narušení normální anatomické struktury jejich stěn. Často se kombinuje s jinou vrozenou patologií: polycystickou chorobou ledvin, koarktací aorty, dysplazií pojivové tkáně, arteriovenózní malformací mozku atd.

Získaná cerebrální vaskulární aneuryzma se může objevit v důsledku změn, ke kterým dochází ve stěně cévy poté, co trpí kraniocerebrálním poškozením, na pozadí hypertenzního onemocnění, při ateroskleróze a hyalinóze cév. V některých případech může být způsobena infekční embolií v mozkových tepnách. Taková aneuryzma cerebrálních cév v neurologii se nazývá mykotická. Hemodynamické faktory jako nepravidelnost průtoku krve a hypertenze přispívají k tvorbě mozkové aneuryzmy.

Klasifikace aneuryzmatu mozku

Svým tvarem je mozková aneurysma uzavřena a vřetenovitá. A první jsou mnohem častější, v poměru asi 50: 1. Na druhé straně může být svalová aneurysma mozkových cév jednou nebo vícekomorovou.

Podle lokalizace je aneuryzma mozku klasifikována do aneuryzmatu přední mozkové tepny, střední cerebrální tepny, vnitřní krční tepny a vertebrobasilárního systému. Ve 13% případů je na několika tepnách několik aneuryzmatů.

Existuje také klasifikace aneuryzmatu mozku podle velikosti, podle níž se rozlišují miliarální aneuryzmy o velikosti až 3 mm, malé - až 10 mm, střední - 11-15 mm, velké - 16-25 mm a obří - více než 25 mm.

Symptomy mozkové aneuryzmy

Podle jeho klinických projevů může cerebrální vaskulární aneuryzma mít nádorový nebo apoplexní průběh. U tumor-podobného variantu se cerebrální vaskulární aneuryzma postupně zvyšuje a dosáhne značného rozměru a začíná stlačovat anatomické formace mozku umístěné vedle něj, což vede ke vzniku odpovídajících klinických příznaků. Nádorová cerebrální vaskulární aneuryzma je charakterizována klinickým obrazem intrakraniálního nádoru. Její příznaky závisí na místě. Nejčastěji se v optickém chiasmu a kavernózním sinu objevuje nádorová cerebrální vaskulární aneuryzma.

Aneuryzma chiasmatické oblasti je doprovázena zhoršenou ostrostí a vizuálními oblastmi; s dlouhodobou existencí může vést k atrofii optického nervu. Mozková vaskulární aneuryzma, nacházející se v kavernózním sinu, může být doprovázena jedním ze tří syndromů kavernózních sinusů, které jsou kombinací párů III, IV a VI páry FMN s poškozením různých větví trigeminálního nervu. Paresis párů III, IV a VI se klinicky projevuje oculomotorickými poruchami (oslabení nebo nemožnost sbližování, vývoj strabismu); porucha trigeminálního nervu - příznaky neuralgie trigeminu. Dlouho existující cerebrální vaskulární aneuryzma může být doprovázena destrukcí kostí lebky, zjištěných během rentgenu.

Často mozková aneurysma má apoplektický průběh s náhlým výskytem klinických příznaků v důsledku prasknutí aneuryzmatu. Pouze příležitostně před prasknutím aneuryzmatu dochází k bolestem hlavy v čelní orbitální oblasti.

Porušení mozku aneuryzmatu

Prvním příznakem prasknutí aneuryzmatu je náhlá, velmi intenzivní bolest hlavy. Zpočátku může být lokální povaha, odpovídající umístění aneuryzmatu, pak se stane difuzní. Bolest hlavy je doprovázena nevolností a opakovaným zvracením. Existují meningeální příznaky: hyperestézie, ztuhlý krk, příznaky Brudzinského a Kerniga. Pak dochází ke ztrátě vědomí, která může trvat i po jinou dobu. Epileptiformní záchvaty a duševní poruchy se mohou pohybovat od mírného zmatku až po psychózu. Subarachnoidní krvácení, ke kterému dochází při prasknutí cerebrální cévní aneuryzmy, je doprovázeno dlouhým spasmem tepen, které se nacházejí v blízkosti aneuryzmatu. V asi 65% případů vede tato vaskulární křeče k porušení mozkové substance typu ischemické mrtvice.

Kromě subarachnoidálního krvácení může přerušená cerebrální vaskulární aneuryzma způsobit krvácení do látky nebo komor mozku. Intracerebrální hematom je pozorován u 22% případů prasknutí aneuryzmatu. Kromě cerebrálních příznaků se projevuje zvýšením ohniskových příznaků v závislosti na umístění hematomu. Ve 14% případů přerušuje mozková aneuryzma mozkové krvácení. Jedná se o nejzávažnější variantu vývoje onemocnění, často fatální.

Ohniskové symptomy, které jsou doprovázeny roztrhaným aneurysmem mozkových cév, mohou být různorodé a závisí na umístění aneuryzmatu. Tudíž cerebrální vaskulární aneuryzma, nacházející se v oblasti bifurkace karotidové arterie, způsobuje poruchy zrakové funkce. Aneuryzma přední mozkové tepny je doprovázena parézou dolních končetin a duševními poruchami, středním mozkem - hemiparézou na opačné straně a poruchami řeči. Lokalizovaný v vertebro-basilickém systému, cerebrální vaskulární aneuryzma při prasknutí je charakterizována dysfágií, dysartriíí, nystagmem, ataxií, střídavými syndromy, centrální parézou nervového obličeje a lézí trigeminálního nervu. Aneuryzma mozkových cév, nacházejících se v kavernózním sinu, je mimo dura mater a proto její prasknutí není doprovázeno krvácením do dutiny lebky.

Diagnóza mozkové aneuryzmy

Často bývá cerebrální vaskulární aneuryzma charakterizována asymptomatickým průběhem a může být náhodně zjištěna při vyšetření pacienta na úplně jiné onemocnění. S rozvojem klinických příznaků je aneuryzma mozkové cévy diagnostikována neurologem na základě anamnézy, neurologickým vyšetřením pacienta, rentgenovým a tomografickým vyšetřením a studiem cerebrospinální tekutiny.

Neurologické vyšetření odhaluje meningeální a fokální symptomy, na jejichž základě může být provedena lokální diagnóza, tj. Určení místa patologického procesu. Roentgenografie lebky může detekovat zkamenělé aneuryzmy a zničení kostí lebky. Přesnější diagnostika poskytuje CT a MRI mozku. Konečná diagnóza "cerebrální vaskulární aneuryzma" může být založena na výsledcích angiografické studie. Angiografie vám umožňuje nastavit umístění, tvar a velikost aneuryzmatu. Na rozdíl od rentgenové angiografie magnetická rezonance (MPA) nevyžaduje zavádění kontrastních látek a může se provádět i v akutní době prasknutí aneuryzmatu mozkových cév. Dává dvojrozměrný obraz průřezu nádob nebo jejich trojrozměrný trojrozměrný obraz.

Při absenci více informativních diagnostických metod může být poruchou aneuryzmatu mozkových cév diagnostikována lumbální punkcí. Detekce krve ve výsledné mozkomíšní moči indikuje přítomnost subarachnoidálního nebo intracerebrálního krvácení.

Během diagnostiky by měla být nádorová cerebrální vaskulární aneuryzma odlišena od nádoru, cysty a abscesu mozku. Apoplexní cerebrální vaskulární aneuryzma vyžaduje diferenciaci od epileptického záchvatu, přechodného ischemického záchvatu, ischemické mrtvice, meningitidy.

Léčba mozkové aneuryzmy

Pacienti, jejichž aneuryzma mozku je malá, by měla být neustále sledována neurológem nebo neurochirurgem, neboť takový aneuryzma není indikací pro chirurgickou léčbu, ale potřebuje kontrolu nad jeho velikostí a průběhem. Konzervativní terapeutická opatření mají za cíl zabránit zvýšení velikosti aneuryzmatu. Mohou zahrnovat normalizaci krevního tlaku nebo srdeční frekvenci, korekci hladin cholesterolu v krvi, léčbu účinků TBI nebo existujících infekčních onemocnění.

Chirurgická léčba je zaměřena na zabránění prasknutí aneuryzmatu. Jeho hlavními metodami jsou ořezávání aneuryzmatického krku a endovaskulární okluze. Může být použita stereotaktická elektrokoagulace a umělá trombóza aneuryzmatu pomocí koagulantů. U cévních malformací se provádí radiochirurgická nebo transcraniální ablace AVM.

Zlomená cerebrální vaskulární aneuryzma je nouzová situace a vyžaduje konzervativní léčbu podobnou léčbě hemoragické mrtvice. Podle indikací se provádí chirurgická léčba: odstranění hematomu, endoskopická evakuace nebo stereotaktická aspirace. Pokud je cerebrální vaskulární aneuryzma doprovázena krvácením do komor, může dojít ke komorové drenáži.

Prognóza mozkové aneuryzmy

Prognóza onemocnění závisí na místě, kde se nachází aneuryzma mozkových cév, na její velikosti a na patologii, která vede k degenerativním změnám v cévní stěně nebo hemodynamických poruchách. Neustále se zvyšující cerebrální aneuryzma může existovat po celou dobu života pacienta, aniž by došlo k jakýmkoli klinickým změnám. Přerušená mozková aneuryzma ve 30-50% případů vede ke smrti pacienta. U 25-35% pacientů po přerušení aneuryzmatu přetrvávají trvalé postižení. Opakované krvácení je pozorováno u 20-25% pacientů, úmrtnost po dosažení 70%.

Aneuryzma mozkových cév: příčiny, příznaky, následky, operace

U cerebrovaskulárních onemocnění může být aneuryzma považována za nejnebezpečnější. Vzhledem ke změně struktury cévy ztrácí svou pružnost, což může vést k prasknutí při krvácení do subarachnoidní oblasti nebo do substance mozku. Aneuryzma mozkových cév vede k vážným poruchám oběhu, ke smrti. Novotvary v plazmě se postupně naplní krví, čímž se zvyšuje velikost. Vedle ruptury aneuryzmatu představuje nebezpečí i deformace plazmy. Konvexní oblast může tlačit na mozek, nervy.

Aneuryzma má zvláštní strukturu, která určuje vysoké riziko její prasknutí. Přirozená třívrstvá struktura tepny je zachována pouze v krku formace, tato část je nejtrvanlivější. Ve stěnách vzdělávacího tělesa je elastická membrána již rozbitá, nedostatek svalové vrstvy. Největší zúženou částí aneuryzmatu je kopule tvořená intimou nádobou. Zde se rozpadá a způsobuje krvácení.

Aneuryzma mozku: typy

Rozlišení aneuryzmatu mozku ve tvaru, velikosti, typu. Formace mohou mít tvar vřetena, kruhové, boční, sestávají z několika komor a jednoho. Aneuryzma ve tvaru vřetena se vytvoří po rozšíření určité části stěny cévy. Pro laterální aneuryzmus se vyznačuje jeho formací na stěně cévy.

Obří formace se obvykle nacházejí v oblasti bifurkace, v krční tepně procházející jeskynním sinusem dosahují 25 mm. Malé vzdělání má velikost až 3 mm. Riziko krvácení se dramaticky zvyšuje s rostoucí velikostí aneuryzmatu.

Je obvyklé rozlišit dva hlavní typy formací v cévách mozku: arteriální a arteriovenózní.

Arteriální aneuryzma

Když jsou stěny arteriálních cév vyhozeny jako koule nebo pytle - jedná se o arteriální aneuryzmus. Nejčastěji se umístění těchto útvarů stává kruhem Willise ve spodní části lebky. Právě tam jsou tepny maximálně rozvětvené. Existuje několik, jediné, obrovské, malé formace.

Arteriovenózní aneuryzma

Když jsou žilní cévy mozku dilatační a vytvářejí spleť, formace je arteriovenózní aneuryzma. Při hlášení žilních a arteriálních cév se může objevit tento typ aneuryzmatu. V žilách je menší krevní tlak než v tepnách. Arteriální krev se uvolňuje pod vysokým tlakem do žil, čímž se stěny rozšiřují, deformují a objeví se aneuryzma. Nervové tkáně se stlačují, pozoruje se přívod krve do mozku.

Aneuryzma žíly Galena

Zřídka aneuryzma žíly Galena. Nicméně třetina arteriovenózních malformací u malých dětí a novorozenců představuje tuto anomálii. Toto vzdělávání je u chlapců dvakrát častější. Projekce této nemoci jsou nepříznivé - úmrtí se vyskytuje v 90% případů v dětství a v novorozeneckém období. Při embolizaci zůstává vysoká mortalita - až 78%. Symptomatologie chybí u poloviny nemocných dětí. Mohou se objevit příznaky srdečního selhání, vzniká hydrocefalus.

Bagulární aneuryzma

Kruhový sáček krve se podobá kruhovému aneurysmu vizuálně. Je spojena s větev krevních cév, hlavní tepnou s krkem. Tento typ aneuryzmatu je nejčastější. Vyvíjí se nejčastěji v základně mozku. Obvykle se vyskytuje u dospělých. Typická formace má malou velikost, menší než 1 cm. Strukturálně vylučuje dno, tělo a krk.

Symptomy onemocnění

Symptomy aneuryzmatu závisí převážně na oblasti plavidla, kde se nachází. Symptomy aneuryzmatu:

 • Slabost;
 • Nevolnost;
 • Rozmazané vidění;
 • Fotofobie;
 • Závratě;
 • Narušení řeči;
 • Sluchové problémy;
 • Citlivost jedné strany těla, obličeje;
 • Bolesti hlavy;
 • Dvojité oči.

Je snadnější identifikovat vzdělání ve fázi jejího roztržení, kdy jsou znaky výraznější.

Bolesti hlavy

Místní bolest v hlavě různé intenzity, která se opakuje v jedné oblasti, je charakteristická pro mozkovou aneurysm. Při porážce bazilární tepny se bolest objevuje v jedné polovině hlavy, když se formace nachází v zadní mozkové tepně, bolest se objevuje v chrámu, okcipitální oblasti. Pro aneuryzma tepen s předním spojivem a předním mozkem je častá bolest v čelní orbitální oblasti.

Další známky aneuryzmatu

Existují další známky aneuryzmatu mozku. Následující příznaky jsou možné:

 1. Drsný pískot v uchu;
 2. Strabismus je pozorován;
 3. Ztráta sluchu jednostranná;
 4. Horní víčko klesá (fenomén ptózy);
 5. Žák se rozšiřuje;
 6. Objeví se dvojité vidění;
 7. Náhlá slabost nohou;
 8. Pohled je zlomený: vše se stává bahnité, objekty jsou zkreslené;
 9. Paréza nervového obličeje periferního typu;
 10. Zorné pole je zkreslená nebo vypadá.

Obecně lze říci, že příznaky aneuryzmatu se mohou podobat známkám mrtvice, poruchám oběhu.

Pozor! Pokud jsou pozorovány i jednotlivé příznaky aneuryzmatu, je nutné okamžitě vyhledat lékaře. Pokud je tento stav závažný, je důležité okamžitě zavolat sanitku. Včasná léčba, chirurgie se dokáže vyrovnat s onemocněním.

Příčiny mozkové aneuryzmy

V současné době se vyvíjí kompletní teorie výskytu aneuryzmatů. Faktory, které přispívají k rozvoji formací, jsou však zkoumány dostatečně podrobně.

Nejvážnější příčinou vývoje aneuryzmatu jsou vrozené vady přítomné ve svalové vrstvě mozkových tepen. Často se objevují v oblastech silného ohýbání tepen, jejich kloubů. Existuje nedostatek kolagenu, který vyvolává abnormální formace. Tento faktor je dědičný.

Příčina vývoje aneuryzmat a hemodynamických poruch: nerovnoměrný průtok krve, vysoký krevní tlak. S největší silou se to projevuje v oblastech, kde se rozvětvují tepny. Průtok krve je přerušený, působí tlak na již deformovanou stěnu cévy, což vede ke ztenčení, prasknutí.

Genetická porucha, která způsobuje poškození cév, je patologický jev, kdy se žíly a tepny mozku protínají a narušují krevní oběh. Aneurysmy a maligní novotvary doprovázejí, když nádory krku a hlavy metastazují. Je třeba poznamenat některé další příčiny aneuryzmatu:

 • Kouření;
 • Užívání drog, zejména kokain;
 • Různá onemocnění cévního systému jako celku;
 • Ateroskleróza;
 • Rakovina;
 • Infekce;
 • Vysoký krevní tlak;
 • Poranění, poranění hlavy.

Všechny tyto faktory ohrožují oběhový systém, krevní cévy, přispívají k rozvoji aneuryzmatů.

Porušení aneuryzmatu a její důsledky

Porušení aneuryzmatu v nejtenčím místě vede k krvácení subarachnoidního typu nebo intracerebrálního hematomu. Krev se může dostat do mozkových komor, mozkové tkáně. Ve 100% případů dochází k rozvoji cévního spasmu. Akutní okluzivní hydrocefalus mozku se pravděpodobně vyskytne během uzavření mozkomíšního moku s krevem nahromaděným v komorách, cerebrálním edémem. Cerebrální tkáň reaguje na produkty rozpadu krve, je charakteristická nekróza, stejně jako zastavení práce jednotlivých oblastí mozku.

Když se aneuryzma rozpadne, dochází k částečnému paralýze, těžké nevolnosti, bolesti hlavy a zvracení. Vědomí je zmateno, pacient může spadnout do kómatu. Existují křeče charakterizované ptózou a různým zrakovým postižením.

Komplikace po rupture aneuryzmatu

Kvůli krvácení způsobené rupturou aneuryzmatu existuje řada komplikací. Existuje cerebrální angiospasmus, opakované prasknutí aneuryzmatu je pravděpodobné. Možná vývoj cerebrální ischémie, která je fatální v 17% případů. Komplikace jsou podobné těm s ischemickou hemoragickou mrtvicí. V některých případech se po přerušení vzdělávání rozvíjí konvulzivní syndrom. Následující komplikace jsou pravděpodobné.

 1. Syndrom bolesti Po mrtvici se mohou vyvinout bolestivé záchvaty s různou intenzitou a trvání. Pulzující a střílející bolest, pocit tepla se u léků proti bolesti sotva ulevilo.
 2. Kognitivní postižení. Pacienti ztrácejí schopnost zpracovávat externí informace a vnímat je. Logika a jasnost myšlení, paměti a schopnost plánovat, učit se, rozhodovat se ztrácejí.
 3. Psychické poruchy. Deprese, změny nálady, podrážděnost, nespavost, úzkost jsou charakteristické.
 4. Obtížnost výkaly a močení. Pacienti mají problémy s močovým měchýřem, střevami a jejich vyprázdněním.
 5. Zhoršené vidění. Aneuryzma krční tepny je charakterizována sníženou zrakovou ostrostí, ztrátou oblastí zorného pole, dvojitým zrakem.
 6. Obtížné nebo zhoršené polykání. Tato komplikace může vést k tomu, že se potraviny dostávají do průdušnice a průdušek, a nikoliv do jícnu. Dehydratace a zácpa jsou pravděpodobné.
 7. Porušení chování. Charakterizována emoční labilitou, pomalou reakcí, agresí nebo strachem.
 8. Poruchy vnímání. Pacient nedokáže zvednout předmět, nerozumí tomu, co vidí před ním.
 9. Řečové problémy. Obtížná porozumění a reprodukce řeči. Pacienti mají potíže s počítáním, psaním, čtením. Tato komplikace je typická v případě poškození levé hemisféry mozku (vpravo).
 10. Pohybové poruchy. Tam je paralýza, slabost, nemocný pohyb a obtížná procházka, koordinace je narušena. Někdy dochází k hemiplegii - poruchám pohybu jedné strany těla.

Po roztržení aneuryzmatu je důležité zahájit léčbu včas a řádně organizovat následnou rehabilitaci pacienta.

Operační intervence

Ve většině případů se operace považuje za nejúčinnější léčbu aneuryzmatu. Vytvořte ořezávání, zpevněte stěny cév, porušte propustnost krevních cév v místě poškození pomocí speciálních mikroskopických spirál.

Ořezání

Ořezávání se provádí přímým chirurgickým zákrokem. Operace je otevřená intrakraniálně. Aneuryzma je vypnutá z celkového průtoku krve, přičemž se udržuje průchodnost nosiče a okolních nádob. Odstranění krve v celém subarachnoidálním prostoru nebo drenáž intracerebrálního hematomu je povinné.

Tato operace je v neurochirurgii rozpoznána jako jedna z nejobtížnějších. Krk aneuryzmatu by měl být okamžitě zablokován. Optimální chirurgický přístup je vybrán, používá se moderní mikrochirurgické vybavení a operační mikroskop.

Posilování stěn plavidla

Někdy se uchýlil k metodě posílení stěn aneuryzmatu. Dotčená oblast je obalena chirurgickou gázou, která vyvolává tvorbu speciální kapsle z pojivové tkáně. Nevýhodou metody je vysoká pravděpodobnost krvácení v pooperačním období.

Endovaskulární chirurgie

Nyní populární metoda cíleného porušování průchodnosti aneuryzmatu. Požadovaná část nádoby je uměle zablokována pomocí speciálních mikrovinutí. Průchodnost přilehlých cév je pečlivě zkoumána, operace je řízena angiografií. Tato metoda je minimálně invazivní, široce používaná v Německu. Operace nevyžaduje otevření lebky, méně traumatické.

Aneuryzma před a po endovasální chirurgii

Pooperační komplikace

Často existují pooperační komplikace. Obvykle jsou spojeny s vývojem hypoxie mozku, vaskulárním spazmem, zvláště když byla intervence prováděna v akutní době krvácení v mozku. Také komplikace jsou pozorovány, když jsou poškozeny stěny aneuryzmatu. V některých případech mikrosirálka propírá stěnu.

Kyslíkové hladování je charakteristické úplnou nebo částečnou obstrukcí cévy, která nese aneuryzma. Nyní díky moderním technikám může být prostor plavidla uměle rozšiřován a posilován tak, aby poskytoval potřebný průtok krve v přísně definovaných oblastech.

Smrtelný výsledek je pravděpodobné, pokud je aneuryzma obří, je v těžké fázi vývoje. Je důležité zahájit léčbu včas, provést operaci bez zahájení onemocnění. Úmrtnost je minimální, pokud neměla čas dostat se do akutní fáze, operace je přímá. Individuální úmrtí jsou pravděpodobně kvůli individuálním charakteristikám organismu, které přímo nesouvisí s onemocněním, operací.

Neoperační léčba

Navzdory skutečnosti, že hlavní a radikální metodou boje s onemocněním je chirurgie, dochází také k konzervativní léčbě. Především je nutné, aby byl neustále pod dohledem lékaře. Každý pacient potřebuje individuální přístup, je třeba vzít v úvahu jeho stav jako celek, všechny vlastnosti těla. Tento přístup je také důležitý při výběru chirurgické léčby. Různá léčiva se používají k prevenci ruptury aneuryzmatu, ke zlepšení celkového stavu.

 • Antiemetika a léky proti bolesti. Jsou nezbytné pro zmírnění stavu pacienta.
 • Přípravky pro stabilizaci krevního tlaku. Nejdůležitější je zajistit určitou pevnou prahovou hodnotu, nad níž tlak nezvýší. Růst krevního tlaku může vést k prasknutí aneuryzmatu, krvácení.
 • Antikonvulzivní léky. Tyto léky jsou také obvykle předepsány, protože se pravděpodobně vyskytnou záchvaty.
 • Blokátory kalciových kanálů. Přípravky zabraňují mozkovému křeči, stabilizují krevní cévy. Je třeba používat léky tak, aby krev nezastavila přístup k těm oblastem mozku, které utrpěly v důsledku vývoje aneuryzmatu.

Je optimální kombinovat konzervativní a chirurgickou léčbu, protože cerebrální aneuryzma potřebuje přesně chirurgický zákrok, aby se snížilo riziko jeho prasknutí a zabránilo se smrti.

Prevence mozkové aneuryzmy

Především je třeba věnovat pozornost faktoru dědičného přenosu nemoci, jeho predispozici. Prevence aneuryzmatu mozku je založena na včasné diagnostice onemocnění, detekci symptomů, vyšetření, po které je okamžitě předepsána vhodná léčba. Magnetická rezonanční tomografie a počítačová tomografie mozku poskytují dostatečně spolehlivé výsledky. Proveďte také angiografii.

Osoba, která již podezřívá přítomnost této nemoci, by se měla udržet ve zvláštním stavu, a to nejen fyzicky, ale i emocionálně. Důležité je, aby nedošlo k přepracování, aby nedošlo k přepracování. Je třeba vynaložit úsilí na neustálou stabilizaci emočního pozadí a ne příliš vysokou. Musíme zapomenout na stres, starosti, marné delikty a pochybnosti, musíme žít v přítomnosti a užívat si každý den.

Je důležité snížit riziko poškození krevních cév, zranění hlavy na minimum. Je třeba neustále sledovat krevní tlak. Hlavní úlohu hraje včasné odhalení primárního preventivního krvácení. Ignorovat příznaky aneuryzmatu mozku nemůže - musíte okamžitě kontaktovat specialisty.

Aneuryzma mozkových cév: příčiny, příznaky a léčebné metody

Aneuryzma mozkových cév je malá forma, kterou lze porovnat s časovou bombou. V případě jeho roztržení každých deset let zemře před první pomoci a v procesu léčby - každý druhý. Možná nevíte, o existenci výdutě v hloubce mozku a uvolní bezpečně žít svůj věk, protože pathoanatomical dat (tj otevření..) - 50% z nich jsou rozbité.

Pokud zjistíte, že vy nebo vaše blízké máte aneuryzma, pak budete čelit těžké volbě.

Co je aneuryzma mozku?

Mozkových výdutí (cerebrální, intrakraniální nebo intrakraniální aneurysma) - tvorba na tepny v důsledku jejího vyboulení stěny v nedostatečné hustotě. Ruptura aneurysma, a to i při včasné a správné diagnózy chirurgického podpory může vést ke smrti (50%) nebo poškození mozkové tkáně s neurologickými projevy, s vysokou pravděpodobností přežití postižení.

Nejvyšší počet takových pacientů je ve věku 40-60 let, míra přežití mužů s rupturou aneuryzmatu je vyšší než u žen.

Příčiny patologie

Normální krevní cévy - zejména tepny, třívrstvé.

 1. Vnitřní vrstva (intima) - elastické membrány, které jsou v kontaktu s krví, brání tvorbě krevních sraženin a dostávají kyslík přímo z krevního oběhu, a to pomalu a přímočaře.
 2. Střední - se svalovými buňkami a elastickými elastickými vlákny, které jsou zodpovědné za kontrakci a expanzi, změnu rychlosti krevního toku prostřednictvím regulace tlaku.
 3. Vnější - pojivová tkáň.

V místě patologie stěn tepny, kde dochází ke ztenčení do jedné tkáně, je obvykle uvolněná spojivka, plachta se protáhne a vyčnívá a plní se krví. V těle novotvaru existují zóny vířivého toku krve, stagnace, vysoký tlak a je vysoká pravděpodobnost, že dojde k prasknutí.

Co je aneuryzma mozku, byla studována, ale příčiny vzniku aneuryzmatu jsou považovány za kombinaci mnoha faktorů. Jejich přítomnost může být nazývána predispozicí, nejsou známky přítomnosti aneuryzmatu, ale zvyšují pravděpodobnost jejího vzniku. Faktory, jejichž důsledkem je zničení stěn tepen, jsou následující.

 1. Vrozené příčiny jsou geneticky stanovený abnormální vývoj vaskulárních tkání (nedostatek kolagenu), anatomické defekty (hypoplazie, kontrakce), které oslabují stěny cév.
 2. Uzavřené kraniocerebrální poranění se vytvářejí ve vnějších kortikálních oblastech v místech traumatického nárazu s těžkým postižením. Když je konstrukce poškozena, v tkáni nádoby se vytvoří dutina, která zužuje lumen tepny, čímž vznikne aneuryzma. Vedle nebezpečí spojeného s pravým aneurysmem nese riziko tvorby krevních sraženin.
 3. Infekční nemoci, které mění vlastnosti mozkových cév (meningitida, bakteriální endokarditida, houbové infekce). Aneuryzmy infekční povahy se nacházejí v oblastech vzdálených od hlavních nádob, existuje vysoké riziko krvácení.
 4. Přijetí hormonální antikoncepce.
 5. Závislost.
 6. Ateroskleróza.

Klasifikace

Při diagnostice uvádějte charakteristiky aneuryzmatu: tvar, umístění, velikost a počet komor.

Ve formě

Obvyklá forma aneuryzmatu je cervix s vysokou hustotou tkání, sestávající ze 3 vrstev, těla a kopule. Nejvíce náchylné k trhání je 1 vrstva pojivové tkáně. Podle tvaru těla lze rozlišit:

 • sakrální (bobule) - nejčastější forma, taška je připevněna krkem na nádobu. Vyskytuje se v hlavních tepnách základny mozku v místech s největším zatížením. Může být vícekomorová při vytváření více než jedné kamery;
 • vřetenovitý (fusiformní) - rozšíření lumen cévy s nafouknutím jeho stěn ve všech směrech (jako korálky na řetízku). Tvorba této formy je charakteristická pro osoby s abnormálním vaskulárním zhutněním (ateroskleróza).

Lokalizace

Častěji se vytvářejí aneuryzma na cévách kruhu krevního oběhu Willis tvořeného vnitřními karotidovými a vertebrálními tepnami. Je umístěn u základny mozku. V místech zvýšené turbulence krve, kde nádoby krmící mozek opouštějí, dochází k častému zjištění aneuryzmatů.

 • V oblasti komplexu předních tepen: mozku a spojivky je maximální patologie - 45%. Když je mezera pozorována mentální nestabilita, snížená duševní funkce, paréza - často v noze.
 • Na zadní straně krční tepny - asi 25%: bolesti v čele a očích; paréza protilehlé části těla; porušení inervace očí a čelistí.
 • Na střední mozkovou tepnu (25%): konvulzivní záchvaty, motorická / senzorická afázie; svalová slabost (paréza nebo paralýza, často v ruce), ztráta vizuálních polí. Na straně opačné k postižené hemisféře trpí.
 • Na nádobách systému vertebro-basilar - 5%:
  • na hlavním principu: paréza očních svalů, nystagmus (rychlé nedobrovolné pohyby očních bulvů). Možné narušení citlivosti končetin, pareze na straně zaostření, ztráta vizuálních polí opačné k postižené polokouli, ztráta krve - koma, respirační selhání;
  • aneuryzma vertebrální arterie je extrémně vzácná: porucha polykání, řeč, atrofie poloviny jazyka spojená s poruchou inervace; zhoršená nebo ztracená citlivost vibrací, zhoršená citlivost na bolest, vibrace, změny teploty, zejména v nohou. S rozsáhlou ztrátou krve, poruchou dýchacích cest v kómatu.
 • Při tvorbě dvou nebo více tepen (15%).

Podle velikosti

Aneuryzma je měřena v průměru, někdy se odhaduje její velikost v několika projekcích:

 • miliardu (do 0,3 cm);
 • běžné (0,4-1,5 cm);
 • velké (1,6-2,5 cm);
 • obří (více než 2,5 cm).

Symptomy aneuryzmatu

Toto onemocnění nemusí pacientovi v žádném případě obtěžovat a být během vyšetření náhodou odhaleno. Zvětšuje velikost, působí tlak na nervy a nejbližší mozkovou tkáň, což může vyvolat příznaky, které vyžadují naléhavou výzvu neurologovi ke zvýšení jejich šance na normální život.

V případě bodového odtoku z aneuryzmatu se mohou objevit i nešpecifické příznaky, které předvídají mezeru. Symptomy jsou:

 • rozmazané vidění, s možným dvojitým videním, dilatace žáků, s bolestí v očích;
 • změna citlivosti obličeje a končetin, možná jednostranná;
 • zhoršení funkcí motoru;
 • tranzistorové ischemické záchvaty (nazývané mikroskopy), doprovázené známkami mrtvic, trvající několik minut až dnů, s obnovou předchozích funkcí těla;
 • bolesti hlavy.

Porušení aneuryzmy

Symptomy aneuryzmatu mozku, pozorované u 75% pacientů s prasknutím: dochází spontánně, připomíná silný úder do hlavy, s dalším pocitem hoření a prasknutí. To může nastat v době psychické a fyzické míchání a / nebo zvýšení krevního tlaku.

Pacient pocítí ostrý bolest, nevolnost s zvracením, narušení vědomí lze pozorovat: od záměny až po jeho ztrátu. Symptomy meningitidy jsou pozorovány: strnulý krk, zvuk a fotofobie a některé specifické reakce.

V 90% případů, kdy se aneuryzma rozpadá, dochází k subarachnoidálnímu krvácení (je to cerebrální a intraventrikulární krvácení) - jedna z nejaktivnějších poruch mozkové cirkulace (mrtvice).

Krev vyplňuje subarachnoidní prostor - mezi měkké a arachnoidní pláště mozku, prochází cestami mozkomíšního moku, spojuje se s mozkomíšním moku a zvyšuje intrakraniální tlak. Dále, při koagulaci do sraženin, zasahuje do cirkulace mozkomíšního moku, který je doprovázen aseptickým zánětem s meningeálními projevy.

Diagnostika

Vzhledem k úloze dědičnosti doporučuje vyšetření mozkových cév blízkým příbuzným pacienta.

Diagnostika se provádí komplexně, studovat vzdělávání, další patologické stavy a stav pacienta k přípravě na operaci.

Hlavní diagnostická opatření:

 • konverzace pro sběr anamnézy s pacientem a / nebo příbuznými;
 • vyšetření - pocit, poklepání, poslech, kontrola krevního tlaku, přítomnost neurologických reflexů, respirační frekvence;
 • biochemické a celkové krevní testy;
 • EKG - elektrokardiogram;
 • Počítačová tomografie se používá k vizualizaci aneuryzmatu mozku s použitím intravenózních kontrastních látek - angiografie, která umožňuje určit místo aneuryzmatu, jeho tvar a velikost.
 • v případě nedostatečné informace se provede další punkce a analýza mozkomíšního moku, aby se objasnilo subarachnoidní krvácení.

V případě ruptu zjistit stav mozku a membrány (přítomnost, charakter, objem a umístění krvácení, cerebrální hematom, hydrocefalus a ischémie).

Léčba aneuryzmy

Způsoby léčby závisí na anatomických charakteristikách vyklenutí a poměru rizika chirurgického zákroku a jeho nepřítomnosti, přičemž se bere v úvahu pravděpodobnost opětovného protržení a charakteristika zdravotního stavu pacienta.

V případě nevodivosti z různých důvodů je možnost chirurgického zákroku zachována po dobu dalších dvou týdnů. Během tohoto období je nutné provádět neoperační hospitalizační léčbu zaměřenou na stabilizaci pacienta.

Neoperační léčba

Při rozpadu aneuryzmatu se konzervativní terapie používá v případě nemožnosti nebo neúčinnosti chirurgického zákroku nebo jeho přípravy.

Konzervativní terapie kombinuje kombinace léků.

 1. Analgetika.
 2. Antikonvulsivum.
 3. Přípravky pro stabilizaci krevního tlaku.
 4. Antiemetikum.
 5. Účinky vápníku a další.

Provozní

Léčba radikální aneuryzma - chirurgická. Vzhledem k frekvenci úmrtí v důsledku operace je nutné si uvědomit, že tato hodnota je 3krát nižší než riziko prasknutí aneuryzmatu bez operace během patologie.

Účelem zásahu je zastavit tok krve v oblasti mozku. Chcete-li to provést, vyloučte postiženou část cévy z krevního oběhu a oddělte ji. Existují dvě metody.

 1. Oříznutí - otevírání lebky a uložení speciálního klipu na aneuryzma místo největší hustoty - krku, při zachování integrity a propustnosti nádoby. V budoucnu umírající tkáň dutiny s vývojem pojivové tkáně v místě fixace. Metoda má své nevýhody - vynucené poškození tkáně v nepřítomnosti přístupu do vzdálených oblastí mozku.
 2. Endovaskulární okluze - intravaskulární penetrace, minimálně invazivní metoda pro přístup k hluboko usazeným cévám, je nejúčinnější. Katetr vstupuje přes kanál krevní cévy (často femorální) s rentgenovou kontrolou. V aneurysmatu poskytuje katétr spirálu, která ji blokuje, s další nekrózou dutiny. Podobný postup lze použít i v případě již roztrženého aneuryzmatu.

Prevence

Prevence je založena na pravidelném průzkumu lidí se zatěžovanou dědičností a dodržováním zdravého životního stylu.

Když je zjištěna aneuryzma, jedinou prevencí je chirurgická léčba.

Některá doporučení týkající se životního stylu, která minimalizují faktory krvácení, jsou následující.

 1. Odstraňte potraviny s vysokým obsahem živočišných tuků, cholesterolu, alkoholu a kouření.
 2. Odmítnutí extrémních sportů.
 3. Zdravý životní styl založený na dostatečné aktivitě.
 4. Protispirační režim.
 5. Konstantní užívání léků předepsaných lékařem, včetně hladiny krevního tlaku.
 6. Dohled u lékaře s kontrolou vývoje novotvaru - pravidelné lékařské vyšetření.
 7. Nedostatečná léčba, riziko komplikací choroby z užívání mnoha léků, včetně doplňků stravy a alternativní medicíny.

Navzdory skutečnosti, že včasná diagnóza aneuryzmatu je nejúčinnější léčbou s nejpříznivější prognózou, jsou rizika velmi vysoká v případě operace mozku.

Pacient musí často rozhodovat o tomto postupu a vyhodnocovat rizika s pomocí odborníků.

Závěr

Potřeba chirurgického zákroku při vizualizaci aneuryzmatu v důsledku náhodných vyšetření závisí na jeho charakteristikách a zdravotním stavu pacienta.

Chirurgický zákrok zůstává jediným způsobem léčby stavu, jako je mozková aneuryzma. S vývojem neurochirurgie - účinnější endovaskulární techniky - zvyšuje bezpečnostní indikátor operačního postupu pro aneuryzma.

Pinterest