Aneuryzma břišní aorty - velký přehled onemocnění

Z tohoto článku se dozvíte: co je aneuryzma břišní aorty a jak je to nebezpečné. Příčiny, jak se tato nemoc projevuje a je diagnostikována, jak je možné ji vyléčit a co je pro to nezbytné.

Při aneuryzmatu břišní aorty dochází k nadměrnému zvýšení průměru a rozšíření lumen největší nádoby těla (aorta) umístěné v břišní části. Stěna změněné břišní aorty, z níž vycházejí tepny, které přivádějí krev do vnitřních orgánů, se stávají slabšími a slabšími. Výsledkem takových změn je hrozba spontánního ruptuře s těžkým krvácením, narušení přívodu krve do břišní dutiny. Tato patologie je poměrně vzácná (méně než 1% populace je nemocná) je velmi nebezpečná (více než 90% pacientů s aortální aneuryzmatou umírá z jejích komplikací).

Zákeřnost onemocnění v asymptomatickém průběhu - roky aneuryzmatu abdominální aorty se nezjistila a byla zjištěna náhodou při vyšetřeních na různé nemoci. Pouze 30% pacientů chodí k lékařům o časných menších stížnostech způsobených touto patologií (bolest, pulsující nádor v břiše). Více než 40% pacientů v nouzovém pořadí je hospitalizováno v nemocnici v těžkém, život ohrožujícím stavu kvůli náhlé těžké komplikaci aeurismu - prasknutí nebo disekci.

Cévní chirurgové a srdeční chirurgové se podílejí na léčbě onemocnění. Jedinou možností úspěšné terapie je chirurgický zákrok nahradit modifikovanou oblast aorty umělou protézou. Dokonce i po určitou dobu (měsíce, roky, desetiletí) nebo částečně ušetří pacienta z tohoto problému kvůli vysokému riziku pooperačních komplikací a nutnosti celoživotního podávání léků.

Co je břišní aorta

Aorta je první nádoba, do které srdce hodí krev. To se táhne ve formě velké tubulární formace o průměru 1,5-2 cm až 2,5-3 cm přes hrudník, probíhající od aorto-kardiální křižovatky a celé břišní dutiny na úrovni kloubení páteře s pánví. Je to největší a nejvýznamnější nádoba těla.

Anatomicky důležité rozdělit aortu na dvě části: hrudník a břišní. První se nachází v hrudníku nad úrovní membrány (svalové proužky, které dýchají a oddělují břišní a hrudní dutiny). Břišní oblast je umístěna pod membránou. Odtáhne tepny, které dodávají krev do žaludku, do malého a tlustého střeva, jater, sleziny, slinivky a ledvin. Abdominální aorta končí po rozštěpení do pravé a levé běžné iliakální tepny, které přivádějí krev do dolních končetin a pánevních orgánů.

Co se stane s onemocněním a jaké je jeho nebezpečí?

Aneuryzma břišní aorty jsou následující patologické změny v této cévě:

 • Externě vypadá jako expanze, výčnělek, nárůst celkového průměru a vnitřního lumenu oblasti aorty ve srovnání s překrývajícími a podélnými úseky.
 • Nachází se pod bránicí (v jakémkoli segmentu od membrány až po úroveň oddělení) podél břišní dutiny - v břišní oblasti.
 • Je charakterizován ztenčením, oslabením cévních stěn v oblasti výčnělku.

Všechny tyto patologické změny jsou velmi nebezpečné díky:

 • velmi vysoký arteriální tlak v aortě, který vzniká v okamžiku vyloučení krve ze srdce;
 • neschopnost slabé stěny odolat krevnímu tlaku;
 • zničení aorty v oblasti aneuryzmatu;
 • hrozba stratifikace nebo prasknutí aneuryzmatu, které jsou doprovázeny těžkým vnitřním krvácením;
 • zhoršený přívod krve do vnitřních orgánů v důsledku zablokování tepen umístěných v expanzní zóně.

Mezi odborníky se diskutují o kritériích pro stanovení diagnózy aneuryzmatu břišní aorty. Pokud dříve bylo věřeno, že pouze prodloužení o více než 3 cm je spolehlivým příznakem onemocnění, nedávné studie prokázaly relativní spolehlivost těchto informací. To je způsobeno skutečností, že je třeba vzít v úvahu mnoho dalších faktorů:

 • pohlaví - u mužů je břišní aorty v průměru o 0,5 cm širší než u žen;
 • věk - s věkem se vyskytuje pravidelné rozšíření břišní aorty (v průměru o 20%) v důsledku oslabení stěny a zvýšeného arteriálního tlaku;
 • oblast břišní aorty - nejspodnější části mají obvykle průměr 0,3-0,5 cm menší než horní části.

Proto je rozšíření aorty v břišní oblasti o více než 3 cm - správný, ale ne jediný známka onemocnění. To je způsobeno skutečností, že zdravá aorta by za žádných okolností neměla mít větší průměr. V souvislosti s variabilitou velikosti normálního průměru aorty se odborníci odvolávají na aneuryzma s rovnoměrným rozložením menším než 3 cm, jsou-li nějaké:

 • zvýšení průměru břišní oblasti pod úrovní vypouštění renálních artérií o více než 50% ve srovnání s průměrem nad těmito cévami;
 • jakékoliv vřetenovité prodloužení o 0,5 cm větší než průměr normální aorty;
 • ohnisková omezená expanze ve formě vaku ve tvaru vaku libovolné velikosti a délky.

Typy aneuryzmatů aorty

Podle lokalizace aneuryzmatu břišní aorty je důležité rozdělit na dva typy:

 1. Nad úrovní vypouštění renálních tepen - jsou velmi nebezpečné, protože postihují všechny velké tepny zásobující vnitřní orgány. Proto jsou obtížné pracovat.
 2. Nachází se pod ledvinami - méně nebezpečné, protože postihují pouze aortu, což usnadňuje operaci.

Formou a tvarem břišní aneuryzmy jsou:

 1. Ohnisková (omezená, sáčková) - mají formu omezeného výčnělku všech stěn nebo jednoho z nich (úsek o délce několika centimetrů), který je jasně oddělen od překrývajících se a podélných úseků normálního průměru.
 2. Difuzní (celková, rozšířená, fusiformní) - délka výčnělku zaujímá celou nebo většinu břišní aorty ve formě obecné expanze bez jasných hranic - celá aorta je rovnoměrně roztažena.

Malá aneuryzma

Odborníci identifikují skupinu malých aneurzmatů aorty - jakékoliv zvětšení o průměru až 5 cm. Účelnost je dána skutečností, že jsou často častěji doporučovány spíše než pozorování. Pokud dojde k rychlému nárůstu velikosti o více než 0,5 cm za 6 měsíců, znamená to riziko ruptury. Takové aneuryzmy vyžadují chirurgickou léčbu i přes malou velikost. Podle statistik jsou ve srovnání s velkými aneuryzmy rozděleny stejně často, ale počet pooperačních komplikací a selhání je mnohem nižší.

Příčiny onemocnění

Existují čtyři hlavní důvody pro vznik abnormálních aneurzmatů aorty:

 1. ateroskleróza;
 2. genetické a vrozené faktory;
 3. zánětlivé procesy v aortě;
 4. zranění a poškození.

1. Úloha aterosklerózy

Ateroskleróza je hlavní příčinou 80-85% aneuryzmatů. Cholesterolové destičky v aortě iv dolních částech - tepny dolních končetin zničí cévní stěnu, snižují její sílu, přispívají k tvorbě krevních sraženin, zvyšují krevní tlak v aortě. Na tomto pozadí se vytváří jeho roztažení nebo výstupky. Je pozoruhodné, že u aterosklerózy se objevují hlavně vřetenovité aneuryzmy, které jsou náchylné k postupné stratifikaci.

2. Hodnota genetických a vrozených faktorů

Prokázal dědičný vztah aneuryzmatů břišní aorty mezi muži mezi příbuznými první linie (rodiče-děti). Pokud má otec tuto nemoc, pravděpodobnost výskytu syna je asi 50%. To je způsobeno vadami v genetickém materiálu, strukturou genů a anomálií (mutacemi) chromozomů. V určitém okamžiku narušují práci enzymových systémů odpovědných za výrobu látek, které jsou základem pro sílu aortální stěny.

Vrozené znaky struktury krevních cév v podobě abnormálních kontrakcí, prodloužení, angiodysplázie (narušení větvení, struktura stěny) mohou také způsobit vznik aneuryzmatu. To se děje u Marfanova syndromu a arterio-aortální fibromuskulární dysplázie.

3. Zánětlivé procesy

V závislosti na příčinách abdominální aorty může být aneuryzma bez zánětů (aterosklerotická, genetická, traumatická) a zánětlivá. Příčinou a mechanismem tvorby druhé je pomalý chronický zánětlivý proces.

Může se objevit jak přímo ve stěně aorty, tak v okolní tukové tkáni. V prvním případě se aneuryzma vyskytuje v důsledku destrukce cévní stěny zánětem, nahrazení normálních tkání slabými zúženími. Ve druhé je aorta opět zapojena do zánětu, roztahuje se v různých směrech a rozšiřuje se v důsledku vytváření hustých adhezí mezi ním a okolními tkáněmi.

Zápalový proces je možný s:

 • Aortoartritida - autoimunitní proces, porucha imunity, při které imunitní buňky zničí aortální stěnu, vnímají její tkáně jako cizí.
 • Syfilis a tuberkulóza. Takové aneuryzmy se nazývají specifické infekční. Vyskytují se během dlouhé existence těchto onemocnění (roky, desetiletí).
 • Jakékoliv infekce (střevní, herpes, cytomegalovirus, chlamydia). To se děje velmi vzácně (ne více než 1-2%) v případě individuální přecitlivělosti na specifický patogen, stejně jako u imunodeficiencí.

4. Jaké zranění vyvolávají aneuryzma

Přímé traumatické poškození stěny břišní aorty je možné s:

 • uzavřené zranění a rány břicha (střelné zbraně, nůž), které ovlivňují aortu;
 • provádění otevřených operací na retroperitoneálních orgánech;
 • endovaskulární (intraluminální) intervence a manipulace s aortou.

Všechny tyto faktory oslabují stěnu cévy, což může dále vést k aneuryzmální expanzi v poškozené oblasti.

Význam rizikových faktorů

Faktory, které samy o sobě nejsou schopny způsobit aneuryzma, ale zhoršují její průběh - to jsou rizikové faktory:

 • mužské pohlaví;
 • věk od 50 do 75 let;
 • těžká arteriální hypertenze (zvýšený tlak);
 • kouření a zneužívání alkoholu;
 • obezity a cukrovky.

Charakteristické příznaky

Tabulka uvádí typické symptomy a možné varianty aneuryzmatu břišní aorty:

Aneuryzma břišní aorty

Aneuryzma břišní aorty - lokální otok nebo difúzní rozšíření aortální stěny v břišní oblasti. Aneuryzma břišní aorty může být asymptomatická nebo se může objevit pulzací, bolesti břicha s různou intenzitou, pokud se aneuryzma rozpadne, klinice má intraperitoneální krvácení. Diagnostika aneuryzmatu zahrnuje revizní radiografii břišní dutiny, USDG abdominální aorty, radiopaktární angiografii, CT. Léčba aneuryzmatu abdominální aorty je výlučně chirurgická: otevřená resekce aneuryzmatického vaku nahrazením vyříznuté části syntetickou protézou nebo endoprotézovou náhradou.

Aneuryzma břišní aorty

Aneuryzma břišní aorty je patologická expanze břišní aorty ve formě výčnělku její stěny v oblasti od XII hrudní k IV - V bederní obratel. V kardiologii a angiochirurgii podíl aneuryzmatů břišní aorty představuje až 95% všech aneuryzmálních změn v plazmě. U mužů starších 60 let je diagnostikována abnormální aneuryzma aorty v 2-5% případů. I přes možný asymptomatický průběh je abnormální aneuryzma aorty náchylná k progresi; v průměru se jeho průměr zvyšuje o 10% ročně, což často vede ke ztenčení a prasknutí smrtelného aneuryzmatu. V seznamu nejčastějších příčin úmrtí je abnormální aneuryzma aorty zařazena na 15. místě.

Klasifikace aneuryzmatu břišní aorty

Největší klinická hodnota Anatomická klasifikace je břišní aorty, podle něhož izolované infrarenal aneurysma, která se nachází pod renálních tepen (95%) a nadledvinek lokalizace nad renálních tepen.

Podle tvaru výčnělku stěny cévy existují kruhové, difuzní vřetenovité a disekční aneuryzmy břišní aorty; na stěnové struktuře, pravdivé a falešné aneuryzmy.

Při zohlednění etiologických faktorů jsou aneuryzmy abdominální aorty rozděleny na vrozené a získané. Ty mohou mít nepříznivou etiologii (aterosklerotickou, traumatickou) a zánětlivou (infekční, syfilistickou, infekčně-alergickou).

Podle varianty klinického průběhu aneuryzmatu abdominální aorty je nekomplikovaná a komplikovaná (exfoliační, roztrhané, trombózní). Průměr břišní aorty navrhuje malé (3-5 cm), střední (5-7 cm) a velké (více než 7 cm), a obří aneurysma (o průměru 8-10 násobku průměru infrarenal aorty).

Na základě prevalence A.A. Pokrovsky a kol. Existují 4 typy aneuryzmatu břišní aorty:

 • I - infrarenální aneuryzma s distálním a proximálním isthmem dostatečně dlouhým;
 • II - infrarenální aneuryzma s dostatečně dlouhým proximálním ismatem; rozšiřuje se na bifurkaci aorty;
 • III - infrarenální aneuryzma zahrnující bifurkáci aortální a iliacové tepny;
 • IV - infarkt a adrenergní (celková) aneuryzma břišní aorty.

Příčiny aneuryzmatu břišní aorty

Podle studie, hlavním etiologickým faktorem pro výdutí aorty (aneurysma oblouku aorty, hrudní aorty výdutě břišní aorty) je ateroskleróza. Ve struktuře příčin získaných aneuryzmatů aorty tvoří 80-90% případů.

Vzácnější nabyla původ výdutí břišní aorty je spojena se zánětlivými procesy: aortoarteritis nespecifické, specifických vaskulárních lézí v syfilis, tuberkulóza, salmonelóza, mykoplazmózy, revmatismu.

Předpokladem pro následnou formu aneuryzmatu abdominální aorty může být fibro-svalová dysplázie - vrozená inferiorita aortální stěny.

Rychlý rozvoj cévní chirurgie v posledních desetiletích vedlo ke zvýšení počtu břišní aorty iatrogenic souvisejících s technickými chybami při provádění angiografie, rekonstrukční operace (dilatace / stentu aortální thromboembolectomy, protetika). Uzavřené poranění břicha nebo páteře může přispět k výskytu traumatického abdominálního aortálního aneuryzmatu.

Asi 75% pacientů s aneuryzmem břišní aorty jsou kuřáky; současně se riziko vývoje aneuryzmatu zvyšuje úměrně kouření a počtu kouření denní cigarety. Věk přesahuje 60 let, mužský pohlaví a přítomnost podobných problémů u členů rodiny zvyšují riziko tvorby aneuryzmatu břišní aorty o 5-6krát.

Pravděpodobnost prasknutí aneuryzmatu břišní aorty je vyšší u pacientů s arteriální hypertenzí a chronickými plicními onemocněními. Kromě toho má tvar a velikost aneuryzmatického vaku záležitost. Je dokázáno, že asymetrické aneurysmata jsou více náchylné k prasknutí než symetrické, ale když je průměr výdutě o více než 9 cm úmrtnosti na prasknutí aneuryzmatického vaku a nitrobřišní krvácení dosáhne 75%.

Patogeneze aneuryzmatu břišní aorty

Ve vývoji aneuryzmatu břišní aorty hrají roli zánětlivé a degenerativní aterosklerotické procesy v aortální stěně.

Zánětlivá odpověď v aortální stěně vzniká jako imunitní reakce na zavedení neznámého antigenu. Zároveň dochází k infiltraci aortální stěny makrofágy, B a T lymfocytů, produkce cytokinů se zvyšuje a zvyšuje se proteolytická aktivita. Kaskáda těchto reakcí vede k degradaci extracelulární matrice ve střední vrstvě aorty, což se projevuje zvýšením obsahu kolagenu a poklesem elastinu. Místo buněk hladkého svalstva a elastických membrán se vytvoří dutiny podobné cystě, v důsledku čehož se snižuje síla aortální stěny.

Zánětlivé a degenerativní změny jsou doprovázeny ztluštěním stěn aneuryzmatického vaku, a výskyt intenzivní perianevrizmaticheskogo postanevrizmaticheskogo fibrózy, koalescence a okolních výdutí zahrnující orgány v zánětlivém procesu.

Symptomy abnormální aneuryzmaty aorty

V případě nekomplikovaného aneuryzmatu břišní aorty neexistují subjektivní příznaky onemocnění. V těchto případech může být aneuryzma diagnostikována náhodně pomocí abdominální palpace, ultrazvuku, abdominální radiografie, diagnostické laparoskopie pro další abdominální patologii.

Nejběžnější klinické projevy výdutí břišní aorty jsou konstantní nebo periodické bolestivý, tupou bolest v mesogaster nebo levé poloviny břicha, která je spojena s tlakem na výdutě rostoucí nervové kořeny a zamotání ve retroperitoneální prostoru. Bolest často vyzařuje do bederní, sakrální nebo slabinové oblasti. Někdy jsou bolesti tak intenzivní, že pro jejich úlevu je nutná analgetika. Bolestivý syndrom lze považovat za záchvat ledvinové koliky, akutní pankreatitidy nebo radikulitidy.

Někteří pacienti v nepřítomnosti bolesti zaznamenávají pocit těžkosti, roztržení v břiše nebo zvýšené pulzace. Z důvodu mechanického stlačení aneuryzmatu břišní aorty žaludku a dvanácterníku se může objevit nevolnost, bolest, zvracení, plynatost a zácpa.

Urologický syndrom v aneuryzmatu břišní aorty může být způsoben stlačením močové trubice, dislokací ledvin a projevující se hematurií, poruchami dysurie. V některých případech je komprese testikulárních žil a tepen doprovázena vývojem komplexu bolestivých symptomů v varškách a varikokele.

Isioradikulární syndrom spojený se stlačením nervových kořenů míchy nebo obratlů. Je charakterizována spodní bolesti zad, senzorickými a pohybovými poruchami v dolních končetinách.

U aneuryzmatu břišní aorty se může vyvinout chronická ischémie dolních končetin, která se projevuje příznaky intermitentní klaudikace, trofických poruch.

Izolovaná aneuryzma abdominální aorty je extrémně vzácná; častěji jde o pokračování hrudní disekce hrudníku.

Symptomy prasknutí aneuryzmatu

Porušení aneuryzmatu břišní aorty je doprovázeno klinikou akutního břicha a v poměrně krátké době může vést k tragickému výsledku.

Komplex symptomů prasknutí břišní aorty je doprovázen charakteristickou trojicí: bolesti v břiše a bederní oblasti, kolaps a zvýšená pulzace v břišní dutině.

Vlastnosti zlomit klinika břišní aorty prasknutí aneurysma jsou určeny ve směru (v Retroperitoneum volný břišní dutiny, nižší vena cava, 12 duodenální vřed, močového měchýře).

Retroperitoneální ruptura aneuryzmatu břišní aorty je charakterizována syndromem přetrvávající bolesti. S rozšířením retroperitoneálního hematomu v pánevní oblasti je pozorováno ozáření bolesti stehna, slabiny, perinea. Vysoké umístění hematomu může simulovat srdeční bolest. Množství krve nalije do volné břišní dutiny v případě ruptury retroperitoneálního aneuryzmatu je zpravidla malé - asi 200 ml.

Intraperitoneální lokalizace protržení břišní aorty se vyvíjí klinika masivní hemoperitoneum: rychle rostoucí fenomén hemoragického šoku - náhlou bledost, studený pot, slabá, nitkovitý, zrychlení tepu, hypotenze. Na všech odděleních dochází k ostré nadýmání a bolesti břicha, což je rozlitý symptom Shchetkin-Blumberg. Perkuse je určena přítomností volné tekutiny v břišní dutině. Smrtelný výsledek s tímto typem prasknutí aneuryzmatu břišní aorty nastává velmi rychle.

Průlom břišního aortálního aneuryzmatu v dolní véně cava je doprovázen slabostí, dušností, tachykardií; otok dolních končetin je typický. Místní příznaky zahrnují bolest břicha a dolní části zad, pulsující břišní masu, nad níž je slyšet systolický diastolický šelest. Tyto příznaky se postupně zvyšují, což vede k závažnému srdečnímu selhání.

Při protržení břišní aorty v 12 duodenálního vředu vyvíjí kliniku vydatné krvácení do zažívacího traktu s náhlým zhroucením, krvavé zvracení, Melena. Z hlediska diagnostiky je tato varianta roztržení obtížně odlišitelná od gastrointestinálního krvácení odlišné etiologie.

Diagnostika aneuryzmatu břišní aorty

V některých případech může být podezření na přítomnost aneuryzmatu břišní aorty podezření z celkového vyšetření, palpace a auskultace břicha. Pro identifikaci rodinných forem aneuryzmatu břišní aorty by měla být shromážděna důkladná historie.

Při vyšetření chudých pacientů v náchylné poloze může být stanovena zvýšená pulsace aneuryzmatu skrze přední břišní stěnu. Při palpaci v horní části břicha vlevo je zjištěna bezbolestná, pulzující, hustá elastická forma. Během auskultace aneuryzmatu břišní aorty je slyšet systolický šelest.

Nejvíce přístupnou metodou pro diagnostiku abnormálního aortického aneuryzmatu je radiografie břišní dutiny, která umožňuje vizualizaci stínu aneuryzmatu a kalcifikace jeho stěn. V současnosti je USDG široce používán v angiologii, duplexní skenování břišní aorty a jejích větví. Přesnost ultrazvukové detekce aneuryzmatu břišní aorty je téměř 100%. Pomocí ultrazvuku je určen stav zdi aorty, prevalence a lokalizace aneuryzmatu, místo prasknutí.

CT nebo MSCT břišní aorty umožňuje získat obraz lumenu aneuryzmatu, kalcifikace, disekci, intramezní trombózu; identifikovat hrozbu prasknutí nebo dokončenou prasknutí.

Kromě těchto metod se používá aortografie, intravenózní urografie a diagnostické laparoskopie při diagnostice aneuryzmatu břišní aorty.

Léčba aneuryzmatu břišní aorty

Detekce aneuryzmatu břišní aorty je absolutní indikace pro chirurgickou léčbu. Radikální typ operace je resekce abdominální aortální aneuryzmaty, po níž následuje nahrazení resekované oblasti homotransplantací. Operace se provádí pomocí laparotomického řezu. Při zapojení iliakálních arterií do aneuryzmatu je indikována bifurkační aorto-ilická protéza. Průměrná úmrtnost v otevřené chirurgii je 3,8-8,2%.

Kontraindikace k elektivní operaci jsou nedávný (méně než 1 měsíc) infarkt myokardu, mrtvice (až 6 týdnů), závažná kardiopulmonální insuficience, selhání ledvin, častá okluzivní léze iliakálních a femorálních tepen. Když je aneuryzma břišní aorty roztrhaná nebo prasklá, provádí se resekce ze zdravotních důvodů.

Pro moderní nízko-traumatické metody chirurgie abdominálního aortálního aneuryzmatu se zvažuje aortální endoprotéza pomocí implantabilního stent-transplantátu. Chirurgický zákrok se provádí v rentgenové operační místnosti přes malý řez ve femorální tepně; průběh operace je řízen rentgenovou televizí. Instalace štěpení stentu umožňuje izolovat aneuryzmatický vak, čímž se zabrání možnosti jeho prasknutí a současně vytvoří nový kanál pro průtok krve. Výhodou endovaskulární intervence je minimální invazivita, nižší riziko vzniku pooperačních komplikací, rychlé zotavení. Podle literatury je však v 10% případů distální migrace endovaskulárních stentů.

Prognóza a prevence aneuryzmatu břišní aorty

Aneuryzma břišní aorty je zrádná a nepředvídatelná vaskulární patologie. Pravděpodobnost úmrtí při prasknutí velkého aneuryzmatu je více než 75%. Současně umírá 30 až 50% pacientů i v předspitalitním stadiu.

V posledních letech byl zaznamenán významný pokrok v diagnostice a léčbě aneuryzmatu břišní aorty při srdeční chirurgii: počet diagnostických chyb se snížil, počet pacientů podstupujících chirurgickou léčbu se rozšířil. Především je spojena s použitím moderních zobrazovacích studií a zavedením aneuryzmatu aorty do náhradní praxe endoprotézy.

Aby se zabránilo potenciální hrozbě abnormální aneuryzmaty aorty, měli by být pravidelně vyšetřováni lidé trpící aterosklerózou nebo rodinnou anamnézou této nemoci. Důležitou roli hraje odmítnutí nezdravých návyků (kouření). Pacienti, kteří podstoupili chirurgický zákrok pro aneuryzma břišní aorty, musí následovat cévní chirurg, pravidelný ultrazvuk a CT vyšetření.

Léčba a prevence aneuryzmatu břišní aorty

Aorta je největší nádoba v lidském těle. Prostřednictvím aorty a jejích větví proudí okysličená krev z levé komory srdce do všech orgánů. Toto je hlavní linie v lidském oběhu, podmíněně je rozdělena na několik částí: vzestupnou aortu, aortální oblouk a sestupnou aortu. Poslední část je rozdělena do hrudníku a břišní části. Nejčastějším onemocněním této cévy je aneuryzma. Ve třech ze čtyř případů onemocnění cév se objevují abnormální aneuryzmy aorty a v hrudní oblasti dochází pouze v jedné lokalizaci.

Aneuryzma - patologické rozšíření cévy v místech oslabení jejích stěn. Pod vlivem vysokého krevního tlaku se stěna cévy rozšiřuje a v důsledku toho vyčnívá. Z hlediska tvaru jsou aneuryzmy rozděleny do kruhových a vřetenovitých formací. V obou případech je průtok krve narušen, což přispívá k výskytu trombózy. V některých případech se vápník hromadí v aneurysmálním vaku a stěna cévy je kalcinovaná, což je křehká a předurčuje k prasknutí.

Aneuryzma břišní aorty je lokalizována hlavně pod místem vypouštění renálních artérií. Proto jsou jeho komplikace nebezpečné pro pánevní orgány a dolní končetiny. Embolismus se nejčastěji vyskytuje jako komplikace. Ve svém průběhu se trombus šíří z aneuryzmatického vaku v průběhu cévy. Fragmentace krevní sraženiny se vyskytuje a její kousky protékají krví do panvových orgánů a končetin. Části trombu mohou ucpat tepny, což vede k nekróze dolních končetin. Ale nejnebezpečnější pro život pacienta je roztržka aneuryzmatu, v důsledku čehož dochází k krvácení do břišní dutiny.

Přestože neexistují žádné zjevné příznaky abnormální aneuryzmaty aorty, s komplikacemi, existují některé nepřímé známky, o kterých budeme diskutovat později, ale nejprve se zaměříme na příčiny onemocnění.

Příčiny aneuryzmatu břišní aorty

Vývoj aneuryzmatu je způsoben několika faktory. Nejčastěji dochází k onemocnění v důsledku aterosklerózy, při níž se lumen cévy zužuje a její stěny jsou křehké. To vede k oddělení aortální stěny, křehčí vnitřní stěny se lámou a vnější stěna vyklenutá, vytvářející pitnou aortální aneuryzma. Příčinou abnormální aneuryzmaty aorty jsou také arteriální hypertenze, zánětlivé onemocnění aortální stěny, vrozená onemocnění pojivové tkáně, infekční nemoci, zejména syfilis, doprovázené poškozením aorty.

Předispozice k vývoje aneuryzmatu je pozorována u mužů starších 60 let, nejčastěji u kuřáků nebo s nekontrolovaným vysokým krevním tlakem. Ženy jsou méně náchylné k této nemoci. Rovněž hraje roli dědičného faktoru, přítomnost nemoci u jiných rodinných příslušníků. Ukázalo se, že Marfanův syndrom u rodičů značně zvyšuje pravděpodobnost vývoje aneuryzmatu.

Diagnostika a symptomy abnormální aneuryzmaty aorty

V některých případech je onemocnění téměř asymptomatické, což je důvod, proč je zjištěn při diagnostice jiných onemocnění, ale častěji se může objevit abnormální aneuryzma aorty přítomností pulzujícího útvaru. V břišní dutině je pulzace v rytmu srdečního tepu.

V některých případech dochází k pravidelným bolestům způsobeným tlakem aneuryzmatického vaku na páteřních kořenech - postupně se zvyšuje s vývinem aneuryzmatu. Bolest se může také objevit po jídle, dochází k přerušované klaudikaci v důsledku embolizace. Výskyt těžké akutní bolesti v břiše a dolní části zad je příznakem prasknutí aneuryzmatu. S komplikacemi je bolest v nohou, bledost nebo cyanóza, což je způsobeno zablokováním tepen s kusy krevních sraženin.

Takové mizivé příznaky aneuryzmatu břišní aorty ztěžují diagnostiku onemocnění v počáteční fázi. Ve 40% případů se objevují problémy s instrumentálním vyšetřením, u nichž jsou podezření na jiné nemoci. Rentgenové nebo ultrazvukové vyšetření aorty dává přesnější výsledek, je to v takových studiích, které se nejčastěji objevují.

Při vyšetření může lékař předpokládat aneuryzma pomocí stetoskopu. Zaznamenává se pulzace a šum vznikající z průtoku krve v oblasti aneurysmální tvorby. Ale taková diagnóza může být pouze tehdy, když pacient netrpí nadváhou. Pokud je podezření na aneuryzma, je prováděna počítačová tomografie, která umožňuje přesněji určit velikost a tvar poškození cévy, po kterém lékař předepisuje léčbu aneuryzmatu břišní aorty. Rentgenové vyšetření je méně informující než jiné, dává možnost pouze detekovat aneuryzma z vápenatých usazenin, ale znalost jeho velikosti nebo tvaru s takovým vyšetřením je nemožné.

Léčba aneuryzmatu břišní aorty

Normální průměr aorty v břišní dutině má průměr kolem dvou centimetrů, aneuryzmatické rozšíření může výrazně překročit přípustné normy a dosáhnout kritických velikostí. Rozšíření o délce menší než 5 cm jsou zřídkakdy plné prasknutí, takže není nutná žádná operace. Mělo by však být poznamenáno, že toto onemocnění samo o sobě nezmizí, ve většině případů je vyžadována chirurgická intervence v průběhu času.

K tomu, aby se nemoci rozvinuly a aneuryzmatické rozšíření nezrůstá, musí být pacient pod dohledem lékaře, aby se zabránilo vzniku aneuryzmatu břišní aorty. Ultrazvuk a CT se provádějí každých šest měsíců, aby bylo možné sledovat stav a velikost aneuryzmatu. Je nutná korekce krevního tlaku, na to jsou předepsány antihypertenzivní léky. Pouze splnění všech lékařských předpisů a včasného výzkumu může poskytnout příležitost sledovat stav pacienta a provést chirurgickou intervenci včas.

Léčba aneuryzmatu břišní aorty ve velikostech od 5 cm se provádí pouze operativně. Taková rozšíření jsou často komplikována rupturou, která vyžaduje okamžitý chirurgický zásah, jinak prasknutí končí smrtící. I při okamžitém zásahu je úmrtnost 50%. Proto, jakmile se objeví příznaky aneuryzmatu břišní aorty a provede se vhodná diagnóza, je důležité ji sledovat a v případě další expanze plavidla provést operaci včas.

K dnešnímu dni existují dva typy chirurgické léčby, ale pouze lékař může rozhodnout, který z nich je pro pacienta vhodnější vzhledem k jeho stavu, životnímu stylu a dalším faktorům. U obou typů chirurgického zákroku je založen na implantaci umělé cévy k obnovení normálního krevního oběhu v poškozené oblasti aorty.

Tradiční chirurgická léčba aneuryzmatu břišní aorty zahrnuje implantaci umělé nádoby z plastu do rozšířené aorty. Aorta obklopuje implantát vlastními tkáněmi. Celá operace se provádí řezem v břišní dutině a trvá přibližně 6 hodin. Při radikální léčbě je u 90% operovaných pacientů zaznamenána dobrá prognóza.

Druhým typem léčby je endovaskulární zavedení grafu stentu, což je zvláštní pomůcka, se kterou je aneuryzmatický vak izolován od celkového krevního řečiště. Tím je zabráněno možné prasknutí ztenčené stěny a vzniká nová cesta pro průtok krve. Při takovém chirurgickém postupu je implantát vložen přes punkci v oblasti slabiny. Na křižovatce femorálních cév je vložen speciální katétr, kterým je zařízení vloženo přímo do aneuryzmatu, kde se otevře graf stentu a tvoří kanál pro normální průtok krve. Taková operace trvá od 2 do 5 hodin a je dobrou alternativou k tradiční metodě, zejména u pacientů s vysokým rizikem komplikací během operace. Taková léčba je kontraindikována u pacientů s patologií ledvin a dalších orgánů. Endoprotetika nemá kontraindikace pro věk a je mnohem snazší tolerovat starší pacienti než otevřená operace.

Prevence abnormální aneuryzmaty aorty a pooperační periody během léčby

Při tradiční chirurgii je doba hospitalizace 5 až 8 dní, po které se nevyžaduje konstantní sledování, ve velmi vzácných případech dochází ke komplikacím. U endovaskulárních intervencí trvá hospitalizace 2 až 5 dní, ale vyžaduje pozorování a opakovaný průchod CT. Je nezbytné pro průběžné sledování grafu stentu. V některých případech může být jeho zúžení omezeno a operace musí být opakována.

Prevence vývoje abnormální aneuryzmaty aorty je stejná jako u ischemické choroby srdeční. Především je to kontrola nad arteriálním tlakem, opravou životního stylu, vzdát se špatných návyků, zejména kouření. Je povinné provádět sérii studií každých 3-6 měsíců. Ultrazvuková indikace umožní lékaři přesně určit potřebu chirurgického zákroku a jeho metodu.

Nemělo by se zapomínat, že prasknutí aneuryzmatu je nebezpečné kvůli závažnému krvácení, při kterém jsou poškozeny vnitřní orgány a tkáně, a dokonce i při úspěšném chirurgickém zásahu se při operaci a po operaci vyvine renální selhání, což výrazně zhoršuje stav pacienta. Bez chirurgické péče pacient nepřežije prasknutí a tato komplikace se vyskytuje u 90% pacientů, kteří odmítli operovat v časných stádiích onemocnění.

Aneuryzma aorty břišní dutiny: příznaky, diagnóza, léčba

Pojem "aneuryzma" znamená takovou změnu v struktuře cévní stěny, když na nejslabším místě se stává tenčí a vypuklá. Existuje tedy riziko prasknutí nádoby. Jednou z nejnebezpečnějších lokalizací této patologie je aneuryzma břišní aorty.

Příčiny aneuryzmatu a škodlivé faktory

Důležité je pochopit, proč k takové nemoci dochází, protože počet úmrtí je katastroficky vysoký: 50-60% pacientů umírá 1-2 roky po zjištění aneuryzmatu břišní aorty. Navíc tato patologie postihuje muže častěji než ženy. Příčiny deformace cévní stěny je obvyklé rozdělit na zánětlivé a nezápalové.

 • Při absenci zánětlivého procesu je nejčastější příčinou aneuryzmatu ateroskleróza (asi 30% případů). Svalová a elastická kostra aorty se stává nerovnoměrnou tloušťkou a pevností v důsledku tvorby aterosklerotických plátů, změnami struktury nádoby obložené nádobou a možných kalcifikačních ložisek. Tkáň cévní stěny je nahrazena pojivovou tkání, která je méně elastická a je náchylnější k deformaci pod tlakem krevního tlaku na stěnách tepny. Rozšíření aorty urychluje arteriální hypertenzi, která je také úzce spojena s aterosklerotickými vaskulárními změnami.
 • Méně časté je traumatické abdominální aortální aneuryzma. Může to být výsledek uzavřeného zranění břicha, hrudníku nebo páteře. Někdy to nastane po dopravní nehodě, například když oběť zasáhne břicho nebo hruď na volant. Závažné riziko aneuryzmatů také nastává po pádu z výšky a v důsledku pronikání rány břicha (šrapnel, kulička atd.). V takových případech může destrukce všech vrstev cévní stěny způsobit nejprve hematom v tkáních samotné aorty, potom se cviknutím zdi a později v místě pojivové tkáně může dojít k prasknutí aneuryzmatu břišní aorty.
 • Syfilní aneuryzmy jsou primárně klasifikovány jako zánětlivé. V tomto případě se nejprve objevuje zánětlivý proces v nádobách, které zásobují aortu krví. Zánět se dále rozšiřuje na stěnu samotné aorty, její struktura je narušena, elasticita se snižuje a objevuje se segment pojivové tkáně. Zde vzniká cévní "vak" - aneuryzma.
 • Specifické zánětlivé aneuryzmy zahrnují jak tuberkulózní, tak revmatické. Zde dochází k zánětlivému procesu k aortě z páteře nebo blízkých ložisek zánětu, což vede ke ztenčení a vyčnívání stěny tepny.
 • Nešpecifické zánětlivé aneuryzmy se vyskytují jako komplikace u široké řady infekcí. Příčinný činitel se vkládá do aorty podél krevního oběhu, který jej dodává, a postihuje nejen samotnou aortu, ale i plavidla, která se od ní odkládají. Tato aneuryzma se nazývá bakteriální embolie. Infekce může být přenesena z plic, ledvin, střev, může zachytit aortu během pankreatitidy.

Video: výskyt aneuryzmatu aorty

Klasifikace podle různých kritérií

Podle struktury a charakteristik poškození tkání jsou aneuryzmy rozděleny do následujících typů:

 1. Pravá aneuryzma, která je charakterizována rozšířením lumenu tepny a zároveň udržuje integritu její stěny;
 2. Falešná aneuryzma - rozšíření aortálního lumenu, v němž je struktura stěny poškozena a krev může vstoupit do tkání, které lemují nádobu; výsledkem je takzvaný "pulzující" hematom;
 3. Disekování aneuryzmatu aorty, která je lokalizována v břišní oblasti; s takovým poškozením nádoby, vedle expanze lumenu, vzniká dutina v tloušťce cévní stěny, která komunikuje s lumenem aorty.

Podle jejich tvaru se rozlišují vřetenovité a krevní aneuryzmy a podle klinického průběhu jsou složité a nekomplikované.

Pro přesnější diagnózu určují lékaři povahu a rozsah léze, délku postižené oblasti tepny; vypadají, zda se v patologickém procesu podílejí větve lodí, které ustupují aorty. Všechny tyto faktory určují závažnost situace a volbu taktické léčby.

Symptomy a klinické projevy abnormální aneuryzmaty aorty

Symptom, který indikuje aneuryzma břišní aorty a s níž pacienti nejčastěji navštěvují lékaře, je bolest břicha, která je v přírodě nudná a bolestivá. Taková bolest může být trvalá, může se vyskytnout pravidelně bez zjevného důvodu. Obvykle se nachází v levé polovině břicha nebo blízko pupku. V některých případech může bolest klesnout do slabin nebo dolní části zad. Příčinou bolesti je zvýšení velikosti postižené části cévy, kdy vypuklá stěna aorty začíná působit na kořeny míchy.

U některých pacientů se aneuryzma může projevovat těžkostí a distenzí v břiše, což je pulzující pocit. Někdy s intestinální kompresí se vyskytují dyspeptické příznaky (bolest, nevolnost, zvracení).

Mnohem závažnější stav nastává, když je kurz komplikovaný a ještě více, když se aneuryzma aorty rozpadne. Existují výraznější znaky, které se vyznačují zvýšenou intenzitou bolesti, kterou nezmírňují ani léky proti bolesti. Postupně se bolest stává krvácením, poklesy krevního tlaku (někdy katastroficky), zvracení. Pozorovaná tachykardie a anémie. Může se vyvinout narušení přívodu krve do nohou.

Symptomy, které určují disekci aeuryzmatu aorty, se obvykle vyskytují ve dvou fázích:

 • Na prvním obrázku je podobný průběh nekomplikovaného aneuryzmatu, ale dochází k větší bolesti spojené s zvracením a kolapsem.
 • Ve druhém stadiu, kdy se stěna cévy rozpadá, dochází k masivnímu krvácení, které obvykle vede ke smrti.

Mezi etapami může trvat několik minut nebo několik hodin.

Moderní metody diagnostiky a léčby

Včasná diagnóza aneuryzmatu aorty může každý rok ušetřit tisíce životů. Proto je důležité provádět všechny dostupné instrumentální studie při prvním podezření na toto onemocnění. Patří sem:

Vzhledem k tomu, že prasknutí aneuryzmatu aorty je pravděpodobně smrtelné a může se vyskytnout kdykoli, je pro takové pacienty indikován chirurgický zákrok. Navíc u pacientů s poruchou nebo disekcí aneuryzmatu břišní aorty se operace provádí naléhavě z naléhavých důvodů. Pokud je však proces v počáteční fázi a jeho průběh není nic komplikován, může být opožděná čekající taktika léčby aneuryzmatu s průzkumem každých šest měsíců. Současně se u pacientů trpících arteriální hypertenzí stává skutečně životně důležité užívání léků, které snižují krevní tlak.

Přečtěte si více o operaci aneuryzmatu aorty na propojení.

Video: definice, diagnóza a možnosti léčby onemocnění

Aneuryzma jiných lokalizací

Navzdory skutečnosti, že pokud se aneuryzma rozpadne v periferní tepně, následky nejsou tak smrtelné, přesto intenzivní vnitřní krvácení představuje vážné nebezpečí pro život člověka bez ohledu na to, kde se v těle objevuje. Zvažte nejběžnější umístění aneuryzmatů v periferních tepnách.

 • Aneuryzma, která se tvoří ve vzestupné aortě. Může ovlivnit oblast tepny od aortální chlopně k místu výdeje brachiocefalického kmene. Často má tvar vřetena a může být komplikován nedostatkem aortální chlopně a to naopak ovlivňuje celkovou pohodu člověka a stav jeho srdce (přečtěte si více o aortě a aneurysmu srdce).
 • Aneuryzma, která postihuje aortální oblouk. Její nebezpečí spočívá v tom, že velké arteriální kmeny se pohybují od této části hlavní tepny ve směru hlavy a ramen. To znamená, že když je poškozen aortální oblouk, v rukou se objevuje nejen slabost, ale také příznaky, které svědčí o narušení mozkové cirkulace.
 • Aneuryzma splenické tepny. Podle frekvence výskytu bezprostředně následuje aneuryzma břišní aorty. Charakterizována skutečností, že pravděpodobnost prasknutí se během těhotenství dramaticky zvyšuje. Často má zánětlivé příčiny a kalcifikované ložiska. Bolest je lokalizována v levém horním břicho.
 • Aneuryzma ledvinové tepny může vést k závažným komplikacím (až po srdeční záchvat ledvin). Nejčastěji jsou takové zranění jednostranná, nemoc se může vyvinout u poměrně mladých lidí na pozadí vrozených vad vaskulárních tkání.

Přečtěte si o aneurysme mozku zde.

 • Aneuryzma ileální tepny. Nebezpečí této lokalizace spočívá v tom, že iliakální arterie je největší po aortě, což znamená, že pokud se ruší, následky mohou být nezvratné. Zákeřnost takového aneuryzmatu spočívá v tom, že může trvat dlouho bez jakýchkoli příznaků a bolesti nastávají, když expanze arterie dosáhne kritické velikosti a začne působit tlak na vnitřní orgány.
 • Když nastane aneuryzma femorální tepny, dojde k pulsujícímu tvaru nádoru (často v oblasti svalů). Největší procento pacientů je starší a tento typ aneuryzmatu je často dvoustranný. Falešná aneurysma této tepny je specifický hematom cévy, který vznikl v důsledku poškození cévní stěny.
 • Když nastane aneuryzma jugulární žíly, vaskulární vak, nejčastěji způsobený traumatem. Je to falešná aneuryzma. Tváří se hlavně po "matných" uzavřených ranách, méně se vyskytuje při poranění z výstřelu a střelných zbraní s úzkým kanálem. Aneurysmy jugulárních žil, pokud jsou pozorovány u dětí, mohou být vrozené kvůli zhoršené tvorbě cévních tkání během vývoje plodu.

Jaká opatření mají být přijata, aby se zabránilo onemocnění?

Doporučení pro výživu pro pacienty

Pokud je člověka diagnostikována aneuryzma a lékaři si vybírají očekávanou léčebnou taktiku, potom závisí na pacientově životním stylu a na jeho disciplinovaném postoji v doporučení lékaře.

Když je ateroskleróza rozpoznána jako příčina aneuryzmatu nějakého plazmy, může být tento stav vylepšen tím, že se veškeré úsilí vynaloží na potlačení tohoto onemocnění. Zde je v prvé řadě důležitost dodržování stravy. Nejlepší je vyloučit ze stravy živočišné tuky, žloutky, margarín. Varené beztukové chudé maso a oceánské ryby jsou vítány. Nabíjejte energií a zároveň vyčistěte tělo chleba a obilovin z celých zrn. Je nezbytné zvýšit podíl ovoce a zeleniny ve stravě, protože vlákno obsažené v nich přispívá k normalizaci metabolismu lipidů. Těstovinový tvaroh, sýr a zakysaná smetana by měly být vyřazeny a nahrazeny nízkotučnými mléčnými výrobky.

Přečtěte si více o dietě a doporučeních pro aterosklerózu, které také vyhovují pacientům s aneuryzmy.

Snažte se úplně opustit používání alkoholu, silného černého čaje a kávy - tyto nápoje vytvářejí spastickou nálož na nádobách, které mohou být smrtelné při aneuryzmatu. Zelený čaj naopak jemně tónuje krevní cévy a má opevňující účinek. Rostlinné oleje vyrobené z široké škály semen a ořechů pomohou diverzifikovat stravu (neomezují se na slunečnice). Také mnoho koření přispívá k normalizaci metabolismu tuků v těle. Patří sem kurkuma, zázvor, česnek, cibule.

Boj s hypertenzí

Důležitým rizikovým faktorem pro aneuryzma je arteriální hypertenze. To je způsobeno tím, že vysoký krevní tlak způsobuje rychlé ztenčení cévní stěny v oblasti aneuryzmatu. A v době hypertenzní krize se pravděpodobnost prasknutí plavidla na tomto místě zvyšuje několikrát. Proto je důležité zabránit náhlému zvýšení krevního tlaku, aby nedošlo k hydrodynamickému působení na nemocnou nádobu.

Hypertenzní krize mohou být způsobeny nepravidelným užíváním antihypertenziv. Proto je pro pacienty s diagnostikovaným aneurysmem velmi důležité dodržovat režim podávání léků na tlak. Některé skupiny léků mohou být užívány jednou denně, jiné vyžadují dvakrát až třikrát, ale pokud lék vyhovuje, nemají vedlejší účinky a dávka je správně zvolena, nedoporučuje se přerušit podávání. Tam, kde obyčejný hypertenzní člověk dostane pryč s bolesti hlavy, pacient s aneurysmem ohrožuje jeho život.

Jedním z důvodů, které vyvolávají prudký nárůst tlaku i u relativně zdravých lidí, je stres. Pokud máte nervózní práci, rodinné konflikty nebo jste jen velmi emocionální osoba, zvažte vždy, že máte sedativaci. Dobrý měkký účinek bez vedlejších účinků a návyků dává moderní bylinné přípravky, které lze zakoupit v lékárně.

Sledování zatížení

Někdy, zvláště horliví pacienti, lékaři předepisují absolutní mír. Neměli byste to doslovně pochopit: bez fyzické aktivity se nádoby rychleji rozpadají, což znamená, že se zvyšuje riziko roztrhání aneuryzmatu.

Ale musíte se také moudře nakládat. Pokud se nevyhnete zdvihání závaží, neotáčejte a nerozdělujte přípustné zatížení. Pokud jste zvykli běžet v dopoledních hodinách nebo jít do posilovny, neměli byste se vzdát dynamického tréninku vůbec - nahradit běh s intenzivním chůzím, trenéři s gymnastiky jogínů nebo Pilates.

Nordic walking - skvělá rovnováha

Pokud se objeví aneuryzma u osoby, která nemá zvyk pravidelného cvičení, je čas začít. Jednoduché desetiminutové cvičení ráno povzbudí a zvýší cévní tón, kloubní gymnastika bez velkého pracovního zatížení zlepší krevní oběh v pažích, nohou a páteři a jemné cviky na dýchání nasaturují vnitřní orgány kyslíkem. Důležitý bod: takové zatížení by mělo být systematické, v ideálním případě denně.

Přestaňte kouřit

Tato závislost urychluje růst aneuryzmatu, protože látky obsažené v tabákovém kouři mají jak přímý škodlivý účinek na nádoby, tak i nepřímý účinek.

Každý vztek vyvolává nové kolo křečí malých plavidel, včetně těch, které krmit aortu a další velké tepny. To znamená, že degenerativní procesy se vyvíjejí rychleji. Kromě toho, přímým ovlivněním svalové vrstvy postižené tepny přispívá tabákový kouř k růstu místa poškozeného aneuryzmatu.

Pokud jde o nepřímý účinek kouření na aneuryzma, je třeba pamatovat na roli tabáku ve vývoji aterosklerózy. U kuřáků je riziko poruch metabolismu lipidů, tvorba aterosklerotických plátů a v důsledku toho aneuryzma několikrát vyšší.

Takže dokonce i opuštění kouření zvyšuje pravděpodobnost dlouhého plného života u pacientů s aneuryzmou.

Co nabízí tradiční medicína?

V některých případech může být opodstatněná konzervativní léčba aneuryzmatu aorty včetně lidových léků. Tinktura, bylinné čaje a některé přírodní produkty mají příznivý účinek na krevní cévy, srdeční choroby a celé tělo.

 • Hloh je vynikající lék pro pacienty trpící různými kardiovaskulárními patology, včetně aneuryzmatu. Je třeba připravit infuzi sušených v tmavém místě ovoce tohoto stromu: nalijte dvě polévková lžíce zbitých bobulí se sklenicí vroucí vody, nechte dobře vařit (nejméně 3-4 hodiny) a vypijte sklenici takové infuze každý den ve třech dávkách.
 • Protizánětlivé infuze mají příznivý účinek na aneuryzmy, které zvyšují imunitu a odstraňují zánětlivou látku ve vývoji aneuryzmatu. Tyto tonické lidové léky zahrnují infuzi viburnum. A čerstvé bobule mohou být přidány do dezertů a salátů.
 • Semena a tráva z obyčejného kopru mají pozitivní vliv na nádoby postižené aneuryzmou. Je třeba připravit infuzi 300 ml vroucí vody a 1 lžíci čerstvého nebo sušeného kopru. Nechte to stát, napněte a vypijte tuto dávku každý den ve třech až čtyřech dávkách.
 • Celandine je všestranná rostlina. Pravidelným používáním úspěšně bojuje s aterosklerózou - hlavní příčinou aneuryzmatu. Listy, nerozvážné stonky a květy se shromažďují v ekologicky čistých místech, suší se ve stínu a používají se k infuzi. Sklenice vroucí vody se nalije na suché rozdrcené části rostlin (1 polévková lžíce), naplní se nejméně hodinu a pak se zfiltruje. Napijte 50 gramů třikrát denně. Průběh léčby je nejméně 30 dní.
 • Naši předkové věnovali pozornost včelím výrobkům. Pro pacienty s aneuryzmou přinese pyl největší přínos. Pokud je užíváte denně 1 čajovou lžičku (lze jej smíchat s medem), proces stárnutí v těle se zpomaluje, nádoby jsou zesílené, hmotnost je normalizována, tělo je naplněno energií.

Můžete také vyrobit svůj vlastní lahodný dezert, který také podpoří zdraví vašich plavidel:

K tomu, mletím jeden citron přes mletou masu, jednu sklenici hrozinek a ořechů, pak přidáme sklenici medu a dobře promícháme. Směs můžete měnit přidáním sušených meruněk nebo fíků. Uchovávejte v chladničce a jíst 2 čajové lžičky třikrát denně.

 • Všechny produkty, které obsahují velké množství vitaminu C, mají vynikající posilující účinek. Proto je dobré jíst sklenici černého rybízu denně, je dobré přidat do vaší stravy džbán, brusinku, ostružinu a jahody. V sezóně se ujistěte, že je čerstvé, a v zimě můžete tyto bobule zmrazit nebo je brousit cukrem (vždy držte v chladničce).
 • Použijte citron pro výrobu nápojů a salátů (hlavní věcí není vařit, aby křehká struktura vitaminu C neklesla). V zimě jíst každý den zralé oranžové.
Pinterest