Hlavní věc o kardioskleróze srdce: podstatu onemocnění, typy, diagnózu a léčbu

Z tohoto článku se dozvíte, jaké změny srdce způsobují kardiální sklerózu, proč k ní dochází, kolik symptomů narušuje stav pacientů. Existují nějaké speciální léčebné postupy pro tuto patologii?

Kardiální skleróza je onemocnění, při kterém jsou normální svalové buňky srdce nahrazeny nedostatečnou tkáňou jizvy - dochází k tvorbě jizev myokardu. Znamená to ztrátu struktury (zvýšení velikosti, expanze), arytmie (arytmie) a snížení funkčnosti (slabost, srdeční selhání). Je tvořen

Kardiální skleróza nemusí vždy způsobit stížnosti a příznaky. Pokud se mírně vyvinou zjizvení srdce (ve formě malých ohnisek), pacienti nevykazují žádné charakteristické stížnosti. Výrazný sklerotický proces prudce narušuje celkový stav osoby ve formě bolesti v oblasti srdce, život ohrožující arytmie, těžké dechové dýchání, edém, úplnou neschopnost vydržet fyzickou námahu.

Symptomy jsou určeny hlavně hlavním onemocněním, které vedlo k rozvoji kardiální sklerózy a stupně srdečního selhání. Koneckonců, nemůže to být nezávislá (primární) patologie.

Změny myokardu v kardioskleróze jsou nevratné, takže nelze vyléčit. Moderní metody léčby podporují myokard a eliminují příznaky srdečního selhání, podléhají celoživotnímu dodržování doporučení odborníků. K léčbě onemocnění by měl kardiolog a v případě potřeby i lékař.

Podstata patologie: proč je tato nemoc sekundární

Pojem sekundární nemoci znamená, že nemůže být nezávislým patologickým stavem, ale vždy vzniká na pozadí jiné patologie. Tato funkce je charakteristická pro kardiální sklerózu. Nikdy se neobjevuje u osoby, která neměla žádné stížnosti nebo nemoci srdce.

V jeho jádru je srdeční skleróza nahrazením zničené normální srdeční tkáně s nestrukturovanou jizvou tkáně jizvy. A jelikož jizva nemůže být nazývána patologickou tkáňou, všechno, co může udělat, je provádět skeletální funkci namísto zničených buněk srdce. Ale nemůže vykonávat svou funkci.

To vše znamená, že kardiální skleróza je přirozený proces tvorby jizev v místě zničených buněk srdce, který má adaptivní povahu. Pokud se jizva tkáně stane příliš mnoho, rozšíří se na důležité struktury myokardu nebo vodivého systému, naruší normální činnost a způsobí příznaky poklesu kontraktilní aktivity srdce.

Typy kardiální sklerózy

V závislosti na tom, jak silně a široce se distribuuje jaterní proces v srdci, je zařazen do typů. Podle mezinárodní klasifikace nemocí existují pouze dvě: difúzní a ohnisková.

Vlastnosti difuzního procesu

Pokud se degenerace cév rozšiřuje na většinu jednoho oddělení nebo na celý myokard, bez jasných hranic, nazývá se difuzní kardiální skleróza. Taková změna na začátku má retikulární strukturu - tvoří buňky z pojivové tkáně jizev, mezi nimiž jsou umístěny svalové buňky. Provádí kontraktivní pohyby. Jak postupuje kardiální skleróza, dochází ke zvětšení oblasti strukturní tkáně kvůli zničení svalu, ale neměla by být úplná náhrada postižené oblasti myokardu.

Představuje focální proces

Pokud je kardiová skleróza omezena na malou oblast s jasnými hranicemi, nazývá se to focální. Rozumnějším znakem je jizva na srdci. Stejně jako jizva z řezů na kůži je reprezentována výhradně pojivovou tkání a neobsahuje svalové buňky. Takové místo je zcela bez kontraktilní schopnosti a slouží pouze jako spojovací složka mezi zdravými svalovými buňkami.

Když se patologie stává nebezpečným

U 40-45% srdeční sklerózy nevyvolává žádné specifické příznaky, které by mohly hovořit o její přítomnosti, a neohrožuje pacienty nic.

Nebezpečí vznikají v takových případech:

 1. Když difúzní proces se šíří po široké oblasti srdce a ztenčuje stěny myokardu:
 • pokles kontraktility myokardu - srdeční selhání;
 • protahování stěn a dutin - významné zvýšení velikosti srdce.
 1. Slabá jizva v celé tloušťce myokardu při fokální kardioskleróze je nebezpečí vzniku srdeční aneuryzmatu (sakciformní výčnělek).
 2. Hrubá, tlustá nebo jizva, která ovlivňuje centrální cesty nervových impulsů srdcem - riziko poruch vedení (blokády) a rytmu (arytmie: extrasystole, paroxysmální, fibrilace).

Hlavní příčiny

Kikatrizaci myokardu musí nutně předcházet zničení. V roli příčin, které mohou vyvolat smrt kardiomyocytů (srdečních buněk), mohou být:

 • Ateroskleróza srdečních cév. To vede k trvalému narušení krevního oběhu v myokardu, což časem způsobuje jeho dystrofii - ztrátu struktury a destrukce, které se vyvíjejí do procesu jizvení.
 • Ischemická nemoc Přímo souvisí s aterosklerózou, ale ovlivňuje centrální cévy - koronární tepny. Způsobuje výraznější a rozšířenou kardiální sklerózu ve srovnání s aterosklerotickými.
 • Infarkt myokardu - nekróza srdečního svalu. Omezená jizva se vytváří na místě zničených buněk.
 • Myokarditida je zánětlivý proces v srdci. V místech zánětu myokardu se vytváří pojivové tkáně.
 • Kardiomyopatie a kardio-dystrofie - změny v srdci jiné povahy: hypertrofie (zesílení), omezující proces (komprese), dilatace (expanze) narušují výživu a způsobují destrukci kardiomyocytů s následnou sklerózou.
 • Těžká hypertenze a cukrovka. V prvním případě dochází ke konstantnímu přetížení srdce se zvýšeným tlakem, ve druhém k ​​hladkému kyslíku v důsledku poškození diabetu nejmenších nádob. Obecným výsledkem těchto stavů je dystrofie, destrukce, ztvrdnutí.

Tabulka uvádí příčinné vztahy mezi mechanismy výskytu kardiální sklerózy, jejích bezprostředních příčin a typů.

Aortokardioskleróza: Co je onemocnění?

Onemocnění kardiovaskulárního systému, vyjádřeno v patologickém stavu srdce, ve kterém jsou svalové struktury orgánu (myokardu) nahrazeny pojivovou tkání, se nazývají aortikardioskleróza.

Aortokardioskleróza: příčiny

Při kardioskleróze dochází k intenzivnímu růstu pojivové tkáně v samotném srdečním svalu. Kardiomyocyty představující strukturu, které jsou schopné kontrakce, podléhají nahrazení pojivové tkáně vlákny, které tuto schopnost nemají.

Kvůli proliferaci pojivové tkáně dochází k tvorbě jizev, které jsou distribuovány buď jako samostatné ložiska, nebo pokrývají velké části srdce, rozptýlené.

Aterookardiální skleróza - stav, který obvykle vyplývá z různých patologií srdce, se vyskytuje jen zřídka.

Aby mohl patologický růst pojivové tkáně začít ve svalovině srdce, musí mít buď zánětlivý proces nebo událost, která způsobí smrt vlastních buněk.

V takových situacích je růst pojivové tkáně povahou ochranné reakce těla, naplnění ztracených buněčných struktur.

Nemoci kardiovaskulárního systému mohou vést k rozvoji stavu nazývaného aortokardioskleróza:

 • Infarkt myokardu, u kterého dochází ke smrti určitého segmentu srdečního svalu v důsledku zablokování nebo křeče plazmy, která poskytuje výživu a kyslík
 • Myokarditida, při které dochází ke vzniku zánětlivých lézí srdečního svalu, zpravidla v důsledku infekcí
 • Aterosklerotické procesy, při nichž dochází ke zúžení průduchu tepen v důsledku ukládání plaků na stěnách; v důsledku toho dochází k poruchám přívodu krve a kyslíku, které se projevují smrtí buněčných struktur a svalových vláken srdce
 • Myokardiální dystrofické procesy vyskytující se při onemocněních, při nichž jsou myokardiální léze způsobeny metabolickými defekty v kardiomyocytech, když jsou vystaveni působení faktorů, jako jsou nadměrné cvičení, toxické nebo infekční agens, virové, bakteriální, houbové

Patologické změny ve struktuře srdečního svalu vedou k narušení funkce srdce včetně jeho kontraktilní funkce.

Symptomy a diagnóza

Kardioskleróza může nastat bez výrazných příznaků, zvláště v případech pomalé progrese onemocnění.

Při mírném stupni proliferace pojivové tkáně nedochází ke ztrátě elasticity srdečního svalu, k oslabení síly kontrakcí, ke značnému poškození funkce.

Kardiální skleróza, která je důsledkem srdečního záchvatu, nemusí mít výrazné projevy, zejména v těch případech, kdy je povrchová poloha jizev pojivové tkáně a délka těchto oblastí je malá.

Poruchy srdce v takových situacích pravděpodobně závisí na onemocněních, které vedly k rozvoji kardiosklerózy.

Charakteristické příznaky kardiální sklerózy jsou projevy:

 • Dýchavičnost, která se zvyšuje s vývojem onemocnění; se může objevit během cvičení, v náchylné poloze, ve stresových situacích a poté v klidu
 • Kašel, zejména v noci
 • Srdeční búšení
 • Arytmie srdečního rytmu, projevující se formou tachykardie, bradykardie, extrasystoly, "zlomeného" rytmu
 • Srdeční bolest
 • Závratě
 • Puffiness, který je jedním z pozdějších projevů onemocnění
 • Únava, slabost, únava v důsledku srdečního selhání
 • Nefunkčnost

Diagnostikovat nemoc v raných stádiích vývoje je obtížné.

Jako diagnostické metody se používají:

 • Metody sběru a analýzy anamnézy a obrazu každodenního života a pracovní činnosti pacienta
 • Metody sběru a analýzy stížností pacientů
 • Metody fyzikálního vyšetření včetně poslechu srdce (auskultace), impuls, kontrola tlaku
 • Metody laboratorní analýzy krevních vzorků (celkem, biochemické) včetně hladin cholesterolu
 • Elektrokardiografie, echokardiografie, sledování elektrokardiogramu Holtera, zobrazování magnetickou rezonancí, scintigrafie myokardu, rentgenografie

Bohužel diagnóza onemocnění nastává zpravidla během fází onemocnění, kdy se pacient obává vážných komplikací a projevů akutního srdečního selhání.

Léčba aortokardiosklerózy

Nahrazení kardiomyocytů pojivovým tkáním je nevratné.

Jako hlavní cíle léčby aortokardiosklerózy lze zdůraznit následující opatření:

Zabránit možným faktorům způsobujícím vznik nákazy a přispívání k jejímu rozvoji

 • Při léčbě základního onemocnění, které vedlo k rozvoji kardiosklerózy, souvisejících komplikací, jako jsou arytmie, srdeční selhání
 • Pro zajištění co největšího zlepšení kvality existence pacienta, zachování a rozšíření jeho schopnosti pracovat

Používají se následující metody léčby:

 • Zdravotní (konzervativní)
 • Chirurgické (kardinální)

Výběr strategie léčby závisí na řadě faktorů, včetně povahy onemocnění, závažnosti, zdravotního stavu, souvisejících problémů, věku, tolerance léků.

Výběr a předepisování léků provádí lékař na základě celého souboru diagnostických údajů.

Jako prostředek léčebné léčby se používají léky, které vykazují účinek:

 • Beta blokátory
 • Diuretika
 • Regulátory krevního tlaku
 • Ovládání srdeční frekvence
 • Regulátory metabolických procesů

Účelem léčby léky je normalizovat činnost srdečního svalu, udržovat normální stav srdečního rytmu.

K zajištění co nejefektivnější léčby je zpravidla předepsáno kombinované užívání řady léků, přičemž je třeba vzít v úvahu jejich kompatibilitu a snášenlivost.

Léčba aortokardiosklerózy se provádí ze zdravotních důvodů; jmenován výhradně lékařem na základě veškerých údajů z vyšetření pacienta; pokračuje po celou dobu života pacienta.

Prevence

Jako preventivní opatření k prevenci kardiální sklerózy vyžaduje pacient v první řadě vážný postoj k vlastnímu zdraví a provádění základních kroků:

 • Okamžitá návštěva specialisty, pokud je ze srdce nejmenší indispozice
 • Provedení všech nezbytných testů a postupů předepsaných lékařem
 • Provádění všech doporučení lékaře po diagnostice; užívání předepsaných léků podle jejich dávkování, frekvence a pravidel podávání
 • Nepřípustnost samočinné léčby, neoprávněné přerušení léčby, změny dávkování
 • Příjem vitamínových přípravků v koordinaci s ošetřujícím lékařem
 • Podle indikace léčba pro normalizaci cholesterolu; ředidla krve
 • Pravidelné vyšetření směrem k lékaři k monitorování stavu srdce a krevních cév, k případné úpravě farmakoterapie
 • Organizace plné vyvážené stravy, která zabraňuje používání nežádoucích potravin; diety
 • Odmítnutí přijímat alkoholické nápoje, kouření
 • Organizace správného střídání období bdění a spánku, odpočinek
 • Vyhněte se přílišné fyzické námaze
 • Organizace takového způsobu života, v němž je předpokladem realizovatelná sportovní činnost, chůze
 • Aktivní životní styl, pozitivní pohled na život
 • Vyhýbání se stresovým situacím; ovládání techniky sebeovládání
 • Udržujte hmotnost v normálních mezích

Pacient si musí uvědomit, že je třeba dodržovat základní kroky stravování a měnící se postoje k životnímu stylu.

O prevenci onemocnění srdce se naučíte z navrhovaného videa.

Pečlivé dodržování předepsané léčby, diety, postoj k životu přispívají ke značnému zlepšení kvality života pacientů s diagnózou kardiální sklerózy.

Sosudinfo.com

Skleróza aorty nebo aortální kardiální skleróza je onemocnění, které je po dlouhou dobu asymptomatické. Toto onemocnění lze snadno diagnostikovat, ale pacienti se u lékaře objevují, když se objeví první známky onemocnění, zejména u starších osob.

Symptomy onemocnění

Skleróza srdeční aorty nebo aortokardioskleróza nemá specifické příznaky, příznaky onemocnění se vyskytují, když je onemocnění v plném průběhu. Ve většině případů se pacienti stěžují na:

 1. Bolest v hrudníku nebo pod lopatkou.
 2. Časté dušnost, selhání dýchání.
 3. Bledost kůže.
 4. Závratě.
 5. Zvýšený krevní tlak.

Symptomy mohou být jiné, za předpokladu, že aortokardioskleróza postihla dolní část aorty, která dodává krev do dutiny břišní. V tomto případě se pacienti stěžují na:

 1. Bolest v břichu, která nemá lokalizaci.
 2. Bolest v dolních končetinách.
 3. Opuch nohou v oblasti lýtka.

Důležité: Příznaky se objevují po jídle nebo v náročném pracovním dni, nemají žádnou souvislost s menstruačními bolestmi nebo známkami křečových žil.

Pokud je postižena hrudní aorta, bolesti se vyskytují v plicích a srdci, nejsou spojeny se známkami anginy a nezmizí po podání léku.

Aortokardioskleróza se může projevit jako příznaky arytmie, příznaky často zmizí nebo ustoupí, ale pak se opět vrátí.

Příznaky mohou být smíšené nebo vyslovené, ale v počáteční fázi onemocnění se pacient cítí dobře a nemá žádné stížnosti. Pro diagnostiku onemocnění v tomto případě můžete během průchodu profylaktického vyšetření.

Důvody

Skleróza aorty nebo aortální kardiální sklerózy je onemocnění, které se vyskytuje z několika důvodů:

 • nezdravá strava;
 • zneužívání alkoholu;
 • vysoký cholesterol;
 • narušení metabolického procesu v těle;
 • onemocnění jater a / nebo ledvin;
 • endokrinní poruchy

Pozor! V tomto případě se symptomy onemocnění mohou objevit ve stáří. Nejčastěji je aortální kardiální skleróza diagnóza, která je dána osobám ve věku od 60 do 70 let.

Skleróza srdeční aorty nastává kvůli porážce stěn aorty aterosklerotickými plaky. V mírnějších formách se onemocnění může objevit u osoby starší 18 let. Je kombinována se známkami aterosklerózy, která se vyskytuje častěji u mužů než u žen.

Aorta dodává krev do cév srdce, plic a mozku. Léze cévy s aterosklerotickými pláty vede k narušení průtoku krve do tkání, zúžení lumenu aorty. Výsledkem je hypoxie mozku, vznik aterosklerózy a trombózy, což může vést k mrtvici nebo infarktu.

Diagnostika

V rané fázi vývoje může být během profylaktických vyšetření diagnostikována skleroza aorty.

Ve většině případů lékaři předepisují:

 • Ultrazvuk srdce;
 • EKG (elektrokardiogram);
 • krevní test na cholesterol.

Důležité: Výsledky analýzy by měly věnovat pozornost hladině LDL (lipoprotein s nízkou hustotou) - "špatného cholesterolu", který se hromadí na stěnách cév a vede k tvorbě plaků.

Ultrazvuková vyšetření srdce pomůže identifikovat sklerózu aorty. Zobrazí oblasti postižené plaky a pomůže lékaři správně diagnostikovat pacienta.

EKG se používá v rámci diferencované diagnostiky, vyšetření pomáhá získat kompletní obraz a rozlišovat aortální sklerózu od anginy pectoris.

V mírnějších formách může být nemoc léčena pomocí alternativní medicíny. Ve většině případů však lékaři předepisují komplexní terapii.

Způsoby léčby

Léčba by měla začít s návštěvou kardiologa, pomůže vám vybrat potřebnou léčbu a určit dávku léků.

Komplexní léčba zahrnuje:

 1. Příjem léků.
 2. Odmítnutí špatných zvyků.
 3. Dělá cvičení.

Léčba léků má užívat drogy jiné povahy, častěji jsou předepsány jiné: statiny a bylinné léky.

V mírnějších formách může léčba choroby spočívat v odmítnutí špatných návyků a dodržování pravidel výživy.

Lékaři doporučují odmítnout následující produkty:

 • tukové potraviny živočišného původu;
 • mléko, sýr a máslo;
 • sladkosti (bohaté na lehké uhlohydráty);
 • uzené, slané a kořeněné potraviny.

Pozor! Dieta pacienta by se měla skládat z ovoce a zeleniny, která snižuje hladinu LDL v krvi a pomáhá normalizovat činnost srdce a cév.

Léčba může probíhat za použití alternativní medicíny. Existuje řada rostlin, které pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi.

Léčba lidových léků je součástí komplexní terapie nebo působí jako hlavní metoda terapie. Vše závisí na stupni onemocnění a přínosech, které pacientovi obtěžují.

Jaké lidové prostředky lze léčit:

 1. Tinktura česneku.
 2. Odvar z dýňových semen.
 3. Směs lněných semen.

Léčba se provádí po konzultaci s lékařem, protože v kombinaci s léky může léčba nepříznivě ovlivnit zdraví člověka. Léčba drogami v tomto případě vyžaduje opravu.

Důležité: Lidé mohou být léčeni pouze v případě, že na součásti léku nejsou alergie.

Nejjednodušší recept je nakrájet lněná semena v mixéru a před každým jídlem je směs 1 čajové lžičky. To pomůže snížit hladinu "špatného cholesterolu" v krvi, navíc je takové ošetření vhodné jako preventivní metoda.

Pokud konzervativní léčba nevede k požadovanému výsledku, může lékař doporučit operaci. Chirurgický zákrok pomůže zbavit se sklerózy aorty, operace zahrnuje výměnu části aorty, která je poškozena aterosklerotickým plakem. Hlavním cílem operace je zabránit chronické nedostatečnosti a smrti pacienta.

Aortokardioskleróza - sklerotické změny srdečního svalu

Aortální kardiální skleróza je zastaralý termín, který nemá oficiální přepis. V současné době se v kardiologii nepoužívá kvůli přechodu na mezinárodní klasifikační systém pro nemoci. Aortokardioskleróza někdy starým způsobem se nazývá těsnění stěn srdečního svalu (kardiální skleróza) způsobené poškozením aorty. A někdy je toto jméno používáno mylně, což znamená kardiální sklerózu obecně.

Nevnímujte údajně zastaralé jméno negativně. Jednoduchá terminologie výměny pacientů neplatí. Klasifikace byla přijata pro lékaře. Z tohoto důvodu je lepší přijmout jméno, ale podstatu diagnózy, která se nezmění žádným jménem. Výhled na onemocnění a metody léčby se mohou změnit po nových objevech, ale lékaři mohou vysvětlit změnu v přístupu.

Co je to kardiální skleróza?

Pokud jsou z nějakého důvodu poškozeny buňky srdečního svalu (kardiomyocyty), vzniknou v místech defektu husté jizvy z pojivové tkáně. Jejich vlákna jsou zcela neschopná plnit potřebné funkce.

V počátečních stádiích onemocnění mají zdravé myocyty dvojí práci: vlastní a poškozené buňky. Ale jejich jídlo se postupně rozbíjí, také zemřou a znovu se objevují jizvy. Jak postižené oblasti rostou, srdeční sval začíná ztrácet svou pracovní kapacitu, kontraktilní funkce se snižuje a rytmus srdečního tepu je narušen.

Bohužel je velice za tvrzením, že srdeční sval ztrácí svou funkčnost. Za prvé, ztráta části svalové schopnosti snižovat (tkáň jizvy nemůže kontrahovat) vede k přerozdělování úsilí přitlačit krev do jiných částí svalu. To vede k celkovému zvýšení zátěže srdce a ke zkrácení celé doby života srdce a jeho nosiče.

Poškozené oblasti svalů nejsou schopny správně rozdělovat impulsní impulzy, které přicházejí z mozku. V důsledku toho dochází k poruchám srdečního rytmu.

Stejné poškozené oblasti začínají narušovat cesty nervového vzrušení, blokují cesty průchodu impulzů z předsíně do komor s blokádami jiného typu.

Nemoc může být:

 • fokální, s tvorbou bělicích jizev mezi normálními buňkami;
 • difúzní, když je pojivová tkáň mřížkou, v buňkách, ve kterých jsou umístěny zdravé kardiomyocyty.

Příčiny kardiální sklerózy

Kardiální skleróza není primární onemocnění. Je to vždy výsledek patologických lézí srdce:

 • myokarditida - zánětlivé procesy v těle v důsledku infekcí (chřipka, adenovirus atd.), alergie (například jako reakce na léky), revmatismus;
 • kardiomyopatie - změny v anatomii srdce (zhrubnutí stěn komor nebo expanze komor) v důsledku endokrinních onemocnění (diabetes, poruchy štítné žlázy a jiných žláz atd.), alkoholické léze, špatná výživa (např. nedostatek bílkovin nebo vitaminů);
 • ateroskleróza - tvorba plaků cholesterolu, v důsledku čehož aortální stěna ztuhne a zužuje lumen, což ztěžuje pohyb krve a přivádí kyslík a živiny do srdce. Ateroskleróza - příčina infarktu myokardu, doprovázená smrtí jeho místa;
 • hypertenze, při které může zvýšený tlak vést ke zvýšení objemu levé komory;
 • poranění, popáleniny orgánů nebo poškození tkání v důsledku operací na srdci pacienta.
 • dědičnost, vrozené cévní anomálie.

V závislosti na zdroji může být kardiální skleróza:

 • primární;
 • myokarditika (přečtěte si více);
 • aterosklerotická;
 • postinfarkce

V mladém věku se onemocnění zpravidla rozvíjí v důsledku zánětu tkání srdce. U starších lidí je hlavní příčinou aterosklerotických lézí aorty založené na metabolické poruše. Podvýživa, špatné zvyky pacienta, emoční a fyzické přetížení, obezita a radiační expozice mohou být faktory, které se projevují ve vývoji aortální kardiosklerózy. Právě tato věková změna v tkáních aorty a srdečního svalu zpravidla znamená, že lékaři znamenají a vysvětlují aortokardioskleróze, co to je.

Aortokardioskleróza. Klinické projevy

V průběhu času se symptomy onemocnění zhoršují:

 • dýchavičnost se objevuje a v klidném stavu;
 • v noci trpí pacient "srdeční astma" - noční útočné útočeby, které ho předjíždějí v náchylné poloze;
 • bolesti na hrudi, je silný nepravidelný srdeční tep;
 • pacient pocítil bolest v pravém hypochondriu, protože játra jsou plná krve. Ze stejného důvodu je žaludek, spodní část pacienta opuštěná;
 • zduřené končetiny.

Všechny příznaky jsou založeny na poruchách kontraktilních funkcí, nedostatečné výživě srdečního svalu (koronární nedostatečnost), ztrátě citlivosti buněk myokardu na elektrické impulsy (snížené vedení), poruchám frekvence a pravidelnosti srdečních rytmů (arytmie).

Vzhledem k otázce aortální kardiosklerózy a jaké to je, je třeba poznamenat, že tato onemocnění, i přes poměrně vážné přeměny myokardu, nemá akutní, hrozivé stavy a může se v průběhu let vyvíjet.

Diagnostika

Začínají diagnostikovat aortokardiosklerózu se sbírkou stížností pacientů, analýzou anamnézy (přítomnost srdečních onemocnění, předchozí infarkty, diabetes atd.), Životní styl, možné dědičné faktory. Provede se fyzikální vyšetření na edém končetin, palpation břišní, perkusie (klepání), akumulace tekutin a zvětšené játra. Pacient měří tlak a puls, hrudník je slyšen.

Taková komplexní diagnóza umožňuje jasně zjistit příčinu onemocnění a zvýšit účinnost léčby. Metody výzkumu jsou stanoveny podle uvážení lékaře.

Léčba a prevence

 • dodržování stravy, zlepšení kvality potravin;
 • dobrý spánek;
 • kontrola tělesné hmotnosti;
 • chůze na čerstvém vzduchu a jiné fyzické aktivity;
 • odmítnutí špatných návyků;
 • omezení stresu a fyzické únavy;
 • příjem léčebných lázní: jehličnatý, uhličitan, sirovodík atd.;
 • léčba onemocnění pouze ve spolupráci s lékařem, odmítnutí samošetření a nekontrolované užívání drog;
 • kontrola jakýchkoli onemocnění v zdravotnickém zařízení;
 • přísné dodržování doporučení předepsaných lékařem;
 • dodržování léků a jasná dávka prostředků;
 • pravidelné preventivní prohlídky s cílem posoudit stav kardiovaskulárního systému a účinnost léčby;
 • kontrola metabolismu cholesterolu, léky pro jeho zlepšení.

V některých případech vyžaduje onemocnění operaci například k instalaci kardiostimulátoru nebo resekci aneuryzmatu (excize postižené oblasti aorty).

Aortokardiální skleróza, co to je

Aortokardioskleróza: Co je onemocnění?

Přidal Jenniffer na So, 18.1.2015 - 08:24

Nemoci kardiovaskulárního systému, vyjádřené v patologickém stavu srdce. ve kterém jsou svalové struktury orgánu (myokardu) nahrazeny pojivovou tkání, je obvyklé nazývat aortokardiosklerózu.

Aortokardioskleróza: příčiny

Při kardioskleróze dochází k intenzivnímu růstu pojivové tkáně v samotném srdečním svalu. Kardiomyocyty představující strukturu, které jsou schopné kontrakce, podléhají nahrazení pojivové tkáně vlákny, které tuto schopnost nemají.

Kvůli proliferaci pojivové tkáně dochází k tvorbě jizev, které jsou distribuovány buď jako samostatné ložiska, nebo pokrývají velké části srdce, rozptýlené.

Aterookardiální skleróza - stav, který obvykle vyplývá z různých patologií srdce, se vyskytuje jen zřídka.

Aby mohl patologický růst pojivové tkáně začít ve svalovině srdce, musí mít buď zánětlivý proces nebo událost, která způsobí smrt vlastních buněk.

V takových situacích je růst pojivové tkáně povahou ochranné reakce těla. doplnění ztracených buněčných struktur.

Nemoci kardiovaskulárního systému mohou vést k rozvoji stavu nazývaného aortokardioskleróza:

 • Infarkt myokardu. ve kterém dochází ke smrti určitého segmentu srdečního svalu v důsledku zablokování nebo spasmu cévy, který zajišťuje příjem potravy a kyslíku
 • Myokarditida, při které dochází ke vzniku zánětlivých lézí srdečního svalu, zpravidla v důsledku infekcí
 • Aterosklerotické procesy, při nichž dochází ke zúžení průduchu tepen v důsledku ukládání plaků na stěnách; v důsledku toho dochází k poruchám přívodu krve a kyslíku, které se projevují smrtí buněčných struktur a svalových vláken srdce
 • Myokardiální dystrofické procesy vyskytující se při onemocněních, při nichž jsou myokardiální léze způsobeny metabolickými defekty v kardiomyocytech, když jsou vystaveni působení faktorů, jako jsou nadměrné cvičení, toxické nebo infekční agens, virové, bakteriální, houbové

Patologické změny ve struktuře srdečního svalu vedou k narušení funkce srdce včetně jeho kontraktilní funkce.

Symptomy a diagnóza

Kardioskleróza může nastat bez výrazných příznaků, zvláště v případech pomalé progrese onemocnění.

Při mírném stupni proliferace pojivové tkáně nedochází ke ztrátě elasticity srdečního svalu, k oslabení síly kontrakcí, ke značnému poškození funkce.

Kardiální skleróza, která je důsledkem srdečního záchvatu, nemusí mít výrazné projevy, zejména v těch případech, kdy je povrchová poloha jizev pojivové tkáně a délka těchto oblastí je malá.

Poruchy srdce v takových situacích pravděpodobně závisí na onemocněních, které vedly k rozvoji kardiosklerózy.

Charakteristické příznaky kardiální sklerózy jsou projevy:

 • Dýchavičnost, která se zvyšuje s vývojem onemocnění; se může objevit během cvičení, v náchylné poloze, ve stresových situacích a poté v klidu
 • Kašel zejména v noci
 • Srdeční búšení
 • Arytmie srdečního rytmu, projevující se formou tachykardie. bradykardie, extrasystoly, "trhaný" rytmus
 • Srdeční bolest
 • Závratě
 • Puffiness, který je jedním z pozdějších projevů onemocnění
 • Únava, slabost, únava v důsledku srdečního selhání
 • Nefunkčnost

Diagnostikovat nemoc v raných stádiích vývoje je obtížné.

Jako diagnostické metody se používají:

 • Metody sběru a analýzy anamnézy a obrazu každodenního života a pracovní činnosti pacienta
 • Metody sběru a analýzy stížností pacientů
 • Metody fyzikálního vyšetření včetně poslechu srdce (auskultace), puls. kontrola tlaku
 • Metody laboratorní analýzy krevních vzorků (celkem, biochemické) včetně hladin cholesterolu
 • Elektrokardiografie, echokardiografie, sledování elektrokardiogramu Holtera, zobrazování magnetickou rezonancí, scintigrafie myokardu, rentgenografie

Bohužel diagnóza onemocnění nastává zpravidla během fází onemocnění, kdy se pacient obává vážných komplikací a projevů akutního srdečního selhání.

Léčba aortokardiosklerózy

Nahrazení kardiomyocytů pojivovým tkáním je nevratné.

Jako hlavní cíle léčby aortokardiosklerózy lze zdůraznit následující opatření:

Zabránit možným faktorům způsobujícím vznik nákazy a přispívání k jejímu rozvoji

 • Na léčbu základního onemocnění, které vedlo k rozvoji kardiosklerózy, spojené komplikace ve formě arytmií. srdeční selhání
 • Pro zajištění co největšího zlepšení kvality existence pacienta, zachování a rozšíření jeho schopnosti pracovat

Používají se následující metody léčby:

 • Zdravotní (konzervativní)
 • Chirurgické (kardinální)

Výběr strategie léčby závisí na řadě faktorů, včetně povahy onemocnění, její závažnosti, zdravotního stavu, souvisejících problémů, věku. tolerance léků.

Výběr a předepisování léků provádí lékař na základě celého souboru diagnostických údajů.

Jako prostředek léčebné léčby se používají léky, které vykazují účinek:

 • Beta blokátory
 • Diuretika
 • Regulátory krevního tlaku
 • Ovládání srdeční frekvence
 • Regulátory metabolických procesů

Účelem léčby léky je normalizovat činnost srdečního svalu, udržovat normální stav srdečního rytmu.

K zajištění co nejefektivnější léčby je zpravidla předepsáno kombinované užívání řady léků, přičemž je třeba vzít v úvahu jejich kompatibilitu a snášenlivost.

Léčba aortokardiosklerózy se provádí ze zdravotních důvodů; jmenován výhradně lékařem na základě veškerých údajů z vyšetření pacienta; pokračuje po celou dobu života pacienta.

Prevence

Jako preventivní opatření k prevenci kardiální sklerózy vyžaduje pacient v první řadě vážný postoj k vlastnímu zdraví a provádění základních kroků:

 • Okamžitá návštěva specialisty, pokud je ze srdce nejmenší indispozice
 • Provedení všech nezbytných testů a postupů předepsaných lékařem
 • Provádění všech doporučení lékaře po diagnostice; užívání předepsaných léků podle jejich dávkování. multiplicity a pravidla přijetí
 • Nepřípustnost samočinné léčby, neoprávněné přerušení léčby, změny dávkování
 • Příjem vitamínových přípravků v koordinaci s ošetřujícím lékařem
 • Podle indikace léčba pro normalizaci cholesterolu; ředidla krve
 • Pravidelné vyšetření směrem k lékaři k monitorování stavu srdce a krevních cév, k případné úpravě farmakoterapie
 • Organizace plné vyvážené stravy, která zabraňuje používání nežádoucích potravin; diety
 • Odmítnutí přijímat alkoholické nápoje, kouření
 • Organizace správného střídání období bdění a spánku, odpočinek
 • Vyhněte se přílišné fyzické námaze
 • Organizace takového způsobu života, v němž je předpokladem realizovatelná sportovní činnost, chůze
 • Aktivní životní styl, pozitivní pohled na život
 • Vyhýbání se stresovým situacím; ovládání techniky sebeovládání
 • Udržujte hmotnost v normálních mezích

Pacient si musí uvědomit, že je třeba dodržovat základní kroky stravování a měnící se postoje k životnímu stylu.

O prevenci onemocnění srdce se naučíte z navrhovaného videa.

Pečlivé dodržování předepsané léčby, diety, postoj k životu přispívají ke značnému zlepšení kvality života pacientů s diagnózou kardiální sklerózy.

Aortokardioskleróza - sklerotické změny srdečního svalu

Aortální kardiální skleróza je zastaralý termín, který nemá oficiální přepis. V současné době se v kardiologii nepoužívá kvůli přechodu na mezinárodní klasifikační systém pro nemoci. Aortokardioskleróza někdy starým způsobem se nazývá těsnění stěn srdečního svalu (kardiální skleróza) způsobené poškozením aorty. A někdy je toto jméno používáno mylně, což znamená kardiální sklerózu obecně.

Nevnímujte údajně zastaralé jméno negativně. Jednoduchá terminologie výměny pacientů neplatí. Klasifikace byla přijata pro lékaře. Z tohoto důvodu je lepší přijmout jméno, ale podstatu diagnózy, která se nezmění žádným jménem. Výhled na onemocnění a metody léčby se mohou změnit po nových objevech, ale lékaři mohou vysvětlit změnu v přístupu.

Co je to kardiální skleróza?

Obecně platí, že skleróza je smrt zdravých buněk orgánu a jejich nahrazení nefunkčními pojivovými tkáněmi. Skleróza není nezávislou chorobou, ale je důsledkem jiných negativních procesů, které se vyskytují v těle. Tak se manifestuje ochranná reakce imunitního systému, dochází k vyrovnávání a ztracené buňky se doplní.

Pokud jsou z nějakého důvodu poškozeny buňky srdečního svalu (kardiomyocyty), vzniknou v místech defektu husté jizvy z pojivové tkáně. Jejich vlákna jsou zcela neschopná plnit potřebné funkce.

Poškozená oblast srdečního svalu není obnovena kvůli novým svalovým buňkám, ale díky buňkám pojivové tkáně (jizva), které nevykonávají funkce charakteristické pro buňky srdečního svalu.

V počátečních stádiích onemocnění mají zdravé myocyty dvojí práci: vlastní a poškozené buňky. Ale jejich jídlo se postupně rozbíjí, také zemřou a znovu se objevují jizvy. Jak postižené oblasti rostou, srdeční sval začíná ztrácet svou pracovní kapacitu, kontraktilní funkce se snižuje a rytmus srdečního tepu je narušen.

Bohužel je velice za tvrzením, že srdeční sval ztrácí svou funkčnost. Za prvé, ztráta části svalové schopnosti snižovat (tkáň jizvy nemůže kontrahovat) vede k přerozdělování úsilí přitlačit krev do jiných částí svalu. To vede k celkovému zvýšení zátěže srdce a ke zkrácení celé doby života srdce a jeho nosiče.

Poškozené oblasti svalů nejsou schopny správně rozdělovat impulsní impulzy, které přicházejí z mozku. V důsledku toho dochází k poruchám srdečního rytmu.

Stejné poškozené oblasti začínají narušovat cesty nervového vzrušení, blokují cesty průchodu impulzů z předsíně do komor s blokádami jiného typu.

Nemoc může být:

 • fokální, s tvorbou bělicích jizev mezi normálními buňkami;
 • difúzní, když je pojivová tkáň mřížkou, v buňkách, ve kterých jsou umístěny zdravé kardiomyocyty.

Příčiny kardiální sklerózy

Kardiální skleróza není primární onemocnění. Je to vždy výsledek patologických lézí srdce:

 • myokarditida - zánětlivé procesy v těle v důsledku infekcí (chřipka, adenovirus atd.), alergie (například jako reakce na léky), revmatismus;
 • kardiomyopatie - změny v anatomii srdce (zhrubnutí stěn komor nebo expanze komor) v důsledku endokrinních onemocnění (diabetes, poruchy štítné žlázy a jiných žláz atd.), alkoholické léze, špatná výživa (např. nedostatek bílkovin nebo vitaminů);
 • ateroskleróza - tvorba plaků cholesterolu, v důsledku čehož aortální stěna ztuhne a zužuje lumen, což ztěžuje pohyb krve a přivádí kyslík a živiny do srdce. Ateroskleróza - příčina infarktu myokardu, doprovázená smrtí jeho místa;
 • hypertenze, při které může zvýšený tlak vést ke zvýšení objemu levé komory;
 • poranění, popáleniny orgánů nebo poškození tkání v důsledku operací na srdci pacienta.
 • dědičnost, vrozené cévní anomálie.

V závislosti na zdroji může být kardiální skleróza:

V mladém věku se onemocnění zpravidla rozvíjí v důsledku zánětu tkání srdce. U starších lidí je hlavní příčinou aterosklerotických lézí aorty založené na metabolické poruše. Podvýživa, špatné zvyky pacienta, emoční a fyzické přetížení, obezita a radiační expozice mohou být faktory, které se projevují ve vývoji aortální kardiosklerózy. Právě tato věková změna v tkáních aorty a srdečního svalu zpravidla znamená, že lékaři znamenají a vysvětlují aortokardioskleróze, co to je.

Aortokardioskleróza. Klinické projevy

Dokud srdce nemůže kompenzovat nedostatek zdravých kardiomyocinů, nejsou příznaky onemocnění pozorovány. Začínají se objevovat s rozšířením oblasti postižených tkání: při normálním zatížení dochází k selhání dýchání; srdce poráží rychleji, pracovní kapacita klesá, končetiny se trochu zvětšují, někdy pacient nemá dostatek vzduchu ve vodorovné poloze.

V průběhu času se symptomy onemocnění zhoršují:

 • dýchavičnost se objevuje a v klidném stavu;
 • v noci trpí pacient "srdeční astma" - noční útočné útočeby, které ho předjíždějí v náchylné poloze;
 • bolesti na hrudi, je silný nepravidelný srdeční tep;
 • pacient pocítil bolest v pravém hypochondriu, protože játra jsou plná krve. Ze stejného důvodu je žaludek, spodní část pacienta opuštěná;
 • zduřené končetiny.

Všechny příznaky jsou založeny na poruchách kontraktilních funkcí, nedostatečné výživě srdečního svalu (koronární nedostatečnost), ztrátě citlivosti buněk myokardu na elektrické impulsy (snížené vedení), poruchám frekvence a pravidelnosti srdečních rytmů (arytmie).

Vzhledem k otázce aortální kardiosklerózy a jaké to je, je třeba poznamenat, že tato onemocnění, i přes poměrně vážné přeměny myokardu, nemá akutní, hrozivé stavy a může se v průběhu let vyvíjet.

Pro referenci. Riziko vývoje onemocnění se s věkem zvyšuje. U mužů je věk nemocné v průměru o 10 let déle než u žen. Po 50 letech se statistika nemocných vyrovnává u obou pohlaví. To je důsledkem ostré restrukturalizace hormonálního pozadí u slabšího pohlaví. Předpokládá se, že aortokardioskleróza naznačuje intenzivní stárnutí těla.

Diagnostika

Začínají diagnostikovat aortokardiosklerózu se sbírkou stížností pacientů, analýzou anamnézy (přítomnost srdečních onemocnění, předchozí infarkty, diabetes atd.), Životní styl, možné dědičné faktory. Provede se fyzikální vyšetření na edém končetin, palpation břišní, perkusie (klepání), akumulace tekutin a zvětšené játra. Pacient měří tlak a puls, hrudník je slyšen.

Pro referenci. K určení zdroje onemocnění je vyšetření doplněno laboratorními krevními testy (obecnými, biochemickými, imunologickými, hormonálními) a močí. Provádí se ultrazvuk vnitřních orgánů a echokardiografie (ultrazvuk srdce), RTG hrudníku, standardní EKG a jeho odrůdy (denní sledování, zátěž, farmakologické testy).

Taková komplexní diagnóza umožňuje jasně zjistit příčinu onemocnění a zvýšit účinnost léčby. Metody výzkumu jsou stanoveny podle uvážení lékaře.

Léčba a prevence

Potřebuje léčbu aortokardiosklerózu? Ne, jestliže je způsobena změnami v aortě a srdečním svalu v závislosti na věku. Přírodní procesy stárnutí nejsou chorobou. V tomto případě se příznaky snižují preventivními opatřeními. Zahrnují:

 • dodržování stravy, zlepšení kvality potravin;
 • dobrý spánek;
 • kontrola tělesné hmotnosti;
 • chůze na čerstvém vzduchu a jiné fyzické aktivity;
 • odmítnutí špatných návyků;
 • omezení stresu a fyzické únavy;
 • příjem léčebných lázní: jehličnatý, uhličitan, sirovodík atd.;
 • léčba onemocnění pouze ve spolupráci s lékařem, odmítnutí samošetření a nekontrolované užívání drog;
 • kontrola jakýchkoli onemocnění v zdravotnickém zařízení;
 • přísné dodržování doporučení předepsaných lékařem;
 • dodržování léků a jasná dávka prostředků;
 • pravidelné preventivní prohlídky s cílem posoudit stav kardiovaskulárního systému a účinnost léčby;
 • kontrola metabolismu cholesterolu, léky pro jeho zlepšení.

Pro referenci. Pokud se aortokardioskleróza vyvinula jako důsledek patologických stavů srdce, mělo by být úsilí zaměřeno na léčbu onemocnění na pozadí s vhodnými léky. Pro léčebné schéma se přidávají antiarytmikum, diuretika, ředidla krevního řečiště a léčiva odstraňující rohovku (dezagreganty), statiny ke snížení cholesterolu, dusičnany ke snížení tlaku na myokard, vazodilatační látky (vazodilatátory).

V některých případech vyžaduje onemocnění operaci například k instalaci kardiostimulátoru nebo resekci aneuryzmatu (excize postižené oblasti aorty).

Aterosklerotická kardiální skleróza: léčba, symptomy, příčiny, prevence

Ateroskleróza postihuje cévy každé třetí osoby na Zemi. Jedná se o proces tvorby "mastných" plaků na stěně tepen nebo žil, které mohou dosáhnout obrovské velikosti - až 7-12 cm v průměru. Při jejich značném růstu se může lumen plazmy zcela překrývat, což povede k nedostatečné výživě orgánu nebo stagnaci krve v něm. Růst těchto plaků v tepnách přivádějících srdce vede k výskytu ischemické choroby (zkrácené jako IHD) a aterosklerotické kardiální sklerózy.

Pokud v prvním případě jsou změny v orgánu často reverzibilní (s výjimkou vzniku infarktu), pak v kardioskleróze, poškození srdečního svalu přetrvává po celý život. Spojivová tkáň roste v myokardu, v důsledku čehož se jeho funkce snižuje a v důsledku toho může trpět celé tělo.

Příčiny kardiální sklerózy

Přesná příčina aterosklerotické kardiální sklerózy není známa. Lékaři věří, že velké množství lipidů v krvi (zejména LDL, cholesterolu) a poškození cév (s tlakovou ztrátou, zánětem atd.) Jsou nejdůležitější. Nejčastěji se tyto stavy vyskytují u osob s následujícími nepříznivými faktory:

 • Genetika - pokud v minulosti mnoho rodin trpělo aterosklerózou, pravděpodobnost vývoje je vysoká u potomků;
 • Věk - po 50 letech se "tlusté" plaky na nádobách vytvářejí mnohem rychleji než v mladém věku. To je způsobeno pomalejšími metabolickými procesy, sníženou funkcí jater a změnami v cévní stěně. Z tohoto důvodu lipidy cirkulají v krvi déle a lépe se usazují na poškozené tepny;
 • Sexuální - podle statistik jsou muži náchylnější k ateroskleróze, kteří jsou chráněni pohlavními hormony (před nástupem menopauzy);
 • Špatné návyky - kouření a alkohol;
 • Nadváha je určena zvláštním indexem (tělesná hmotnost v kg / výška 2). Je-li získaná hodnota menší než 25, považuje se hmotnost za normální;
 • Souběžné nemoci - diabetes (zejména druhý typ), insuficience štítné žlázy (hypotyreóza). selhání jater. hypertenze (krevní tlak vyšší než 140/90).

Přítomnost dokonce jednoho faktoru významně zvyšuje riziko aterosklerotické kardiální sklerózy. Tento proces se vždy formuje postupně, proto je obtížné určit jeho přítomnost včas, bez ostražitosti pacienta. Chcete-li to udělat, musíte vědět, kde začíná onemocnění a jak se vyvíjí.

Jak se rozvíjí aterosklerotická kardiální skleróza

Nejprve by člověk měl změnit složení krevních tuků. Úroveň "škodlivých" lipidů se zvyšuje (LDL) a "příznivé" klesá (HDL). Z tohoto důvodu se na stěnách koronárních tepen objevují mastné proužky. Během života je nelze detekovat, protože nevyvolávají žádné příznaky.

Následně se lipidy spolu s krevními buňkami (krevní destičky) nadále usazují v oblasti pásu a vytvářejí plnohodnotný plak. Jak roste, nejprve částečně uzavře tepnu. V této době je osoba narušena prvními příznaky koronární choroby. Pokud plaketa zůstane v takovém stavu po dlouhou dobu (po několik let) a pacient nepodává léky snižující hladinu lipidů, objeví se aterosklerotická kardiální skleróza. Je pravidlem, že je rozptýlený - malé ohniská se vyskytují v různých částech srdečního svalu.

Bez léčby postupuje onemocnění postupně - namísto normálního myokardu se zvyšuje množství pojivové tkáně. Zbývající svalové buňky rostou ve snaze udržet normální funkci srdce. Výsledkem je nedostatek a výskyt výrazných příznaků.

Symptomy aterosklerotické kardiální sklerózy

Pacienti prezentují dvě hlavní skupiny stížností - projevy ischemické choroby a známky srdečního selhání. Prvním je bolest, která může být rozpoznána charakteristickými znaky. Všechny jsou popsány ve speciálním dotazníku a odpovídají na otázky, které pacient může nezávisle podezřelý ze syndromu IHD.

K potvrzení přítomnosti aterosklerotické kardiální kerosy mohou lékaři použít instrumentální diagnostiku. Následující metody jsou v Rusku nejběžnější:

 • EKG je levný a všudypřítomná studie, která umožňuje podezření na kardiální sklerózu v důsledku přítomnosti ischémie v určitých oblastech srdce;
 • Ultrazvuk srdce (EchoCG) je nejsnazší způsob, jak detekovat pojivové tkáně místo myokardu, odhadnout počet patologických ložisek a jejich velikosti;
 • Koronární angiografie je nejpřesnější a nejdražší metoda pro detekci aterosklerózy. Studie probíhá pouze ve velkých nemocnicích, protože vyžaduje nákladný spotřební materiál, vybavení a vysoce kvalifikované specialisty. Standardní algoritmus pro provádění angiografie je následující:
  1. Prostřednictvím femorální tepny chirurg umístí speciální katetr (tenká trubice), který vede aortou k koronárním arteriím;
  2. Kontrastní látka se vloží do katétru;
  3. Udělejte snímek oblasti srdce jakoukoli rentgenovou metodou (častěji - toto je počítačová tomografie).

Po potvrzení diagnózy lékaři předepisují komplexní léčbu. Zabraňuje progresi onemocnění, snižuje závažnost příznaků a snižuje riziko srdečního záchvatu, což je častá příčina smrti těchto pacientů.

Léčba aterosklerotické kardiální sklerózy

Především je doporučeno, aby pacienti dodržovali dietu zaměřenou na snížení množství lipidů v krvi. Zahrnuje vyloučení smažených, moučných, uzených a slaných pokrmů. Tabulka pacienta by měla sestávat hlavně z polévek v kuřecím bujónu, obilovinách, dietních masách (kuřecí, telecí, krůtové) a zeleninových výrobků (zelenina, ovoce).

Pacient by měl upravit svůj životní styl, aby zlepšil účinek léčby. Jsou potřebné fyzické cviky (plavání, pravidelná chůze, snadné běhání), které pomohou zbavit se nadváhy a zvýšit toleranci k cvičení.

Úspěšná léčba aterosklerotické kardiální sklerózy není možná bez shody s výše uvedenými doporučeními, ale správná lékařská terapie také hraje důležitou roli. Obsahuje zpravidla následující skupiny drog:

Přečtěte si také na téma:

 • "Ředění" krve - Aspirin Cardio, Cardio Magnetic. Jsou užívány k potlačení růstu plaku a zablokování krevních cév. Pravidelné užívání těchto léků brání infarktu myokardu u 76%;
 • Snížení hladiny lipidů - atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin;
 • Zmírnění záchvatů CHD - nitroglycerin v spreji / tabletech pod jazykem. Funguje to jen krátce. U častých záchvatů se doporučují formy, které jsou platné po dobu 8-12 hodin: Isosorbid dinitrát nebo mononitrát;
 • Odstranění otoku - diuretika Veroshpiron, spironolakton. Při výrazném a rozšířeném edému může být přípravek Furosemid předepisován;
 • Zlepšení prognózy - enalapril, lisinopril, kaptopril. Tyto léky snižují závažnost srdečního selhání a poněkud snižují krevní tlak.

Tento režim může být doplněn o další léky v závislosti na stavu pacienta. Pokud léky nejsou schopné snížit příznaky aterosklerotické kardiální sklerózy, doporučuje se provést chirurgickou léčbu. Spočívá v zlepšení přívodu krve do myokardu rozšířením koronárních arterií (transluminální balonová angioplastika) nebo obtokem průtoku krve (aorto-koronární bypass).

Prevence aterosklerotické kardiální sklerózy

Pravděpodobnost vývoje této patologie je velmi vysoká, takže prevence by měla začít v mladém věku. Jedná se o jednoduchou korekci životního stylu, zaměřenou na snížení hladiny lipidů a prevenci poškození krevních cév. Doporučení lékařů jsou následující:

 • Cvičejte alespoň 3krát týdně. Optimální běhání, sportovní / lyžařské chůze a plavání;
 • Přestaňte kouřit, užívejte drogy a velké dávky alkoholu (doporučuje se denní konzumace víc než 100 gramů vína);
 • Periodicky měří tlak a glukózu;
 • Pravidelně (každých 6 měsíců) užívejte multivitaminový komplex;
 • Omezte tuky, mouku, uzené jídlo. Miska by neměla být slaná.

Prevence aterosklerotické kardiální sklerózy je mnohem jednodušší než vyléčení. Výše uvedené aktivity pomáhají udržovat slušnou kvalitu života pro člověka i ve stáří.

Pinterest