Úplná kontrola pravotoční hypertrofie síní

Z tohoto článku se dozvíte: co je pravá síňová hypertrofie, jaký je mechanismus jejího vývoje. Typy hypertrofie, příčiny výskytu a charakteristické příznaky. Rozlišovací znaky hypertrofie pravé síně na EKG, léčba a prognóza.

Hypertrofie (zhrubnutí komorových stěn) pravé síně není srdečním onemocněním, ale charakteristickým příznakem, výsledkem kardiovaskulárních patologií nebo pravidelným fyzickým námahem (norma pro profesionální sportovce).

Na pozadí některých patologických procesů (tricuspidální stenóza, zvýšení tlaku v plicních tepnách) se plnění a tlak v pravém atriu stávají nadměrnými. Pro zajištění normálního průtoku krve a ochranu kamery před prasknutím vytváří myokard vrstvy (zhrubne), síla a frekvence srdečních kontrakcí se zvyšují.

Výsledkem je, že pacient vyvine arytmii, existují charakteristické příznaky žilní kongesce v plicích - kašel, dušnost podobná astmatu.

Patologie se vždy objevuje na pozadí onemocnění (plicní, kardiovaskulární), poruchy krevního oběhu ve velkém nebo malém kruhu krevního oběhu (s výjimkou pracovní hypertrofie - zhuštění vrstvy myokardu v reakci na pravidelnou fyzickou námahu, "srdce atletky").

Může se úplně vyléčit, pokud se časem vyloučí příčina hypertrofie (například tricuspidální stenóza, plicní onemocnění), svalová síla steny se snižuje, srdeční funkce se obnoví (síla srdečních kontrakcí se snižuje, srdeční rytmus se normalizuje).

Pokud nemůže být příčina odstraněna, může se takové zahusťování časem komplikovat, dokud:

 • poruchy srdečního rytmu (supraventrikulární extrasystol);
 • tvorba plicního srdce (dysfunkce pravé komory v důsledku patologických stavů v plicních cévách);
 • stagnace (žilní insuficience);
 • fatální v důsledku plicní embolie.

Léčba v patologii předepsaná kardiologem.

Mechanizmus vývoje a typy hypertrofie pravého atria

Pokud existují malformace trikuspidální chlopně (to je trikuspidální přepážka mezi pravou síňou a komorou), otevření, přes které krev obvykle proudí volně z atria do komory, se silně zužuje nebo se nedostatečně uzavírá. To narušuje intrakardiální průtok krve:

 • po naplnění komory v době diastoly (relaxace), zůstává další část krve v atriu;
 • tlačí na stěny myokardu silněji než u obvyklých výplní a vyvolává jejich zhrubnutí.

V patologii v malém kruhu krevního oběhu (při plicních onemocněních) se zvyšuje tlak krve v plicních cévách av pravé komoře (od ní začíná malý nebo plicní kruh cirkulace). Tento proces zabraňuje volnému toku požadovaného objemu krve z předsíně do komory, část z ní zůstává v komoře, zvyšuje tlak na stěnách předsíně a vyvolává proliferaci svalové vrstvy myokardu.

Schéma malých a velkých kruhů krevního oběhu. Svalová vrstva myokardu. Klikněte na fotografii pro zvětšení

Nejčastěji se hypertrofie pravé síně vyvinou na pozadí kardiovaskulárních poruch, ale někdy se stává výsledkem pravidelné fyzické námahy nebo nekrózy myokardu.

V závislosti na faktorech, při nichž dochází ke zesílení stěn komory, jsou:

 1. Regenerační hypertrofie způsobená jizvou v místě nekrózy (po infarktu). Předsvatební myokard se rozrůstá kolem jizvy a snaží se obnovit funkci buněk (držení a řezání).
 2. Nahrazení jako způsob srdečního svalu, které kompenzuje nedostatky oběhu pod vlivem různých patologií a negativních faktorů.
 3. Pracovní forma, která se vyvíjí pod vlivem pravidelných fyzických aktivit (odborná příprava) jako ochranný mechanismus pro zvýšení srdeční frekvence, hyperventilaci plic, zvýšení objemu čerpaného krve atd.

Pracovní hypertrofie je charakteristická nejen pro sportovce, ale i pro lidi těžké fyzické práce (horníci).

Hypertrofie pravé síně: příčiny, příznaky, diagnóza

Hypertrofie pravé síně (GLP) je termín pro zvýšení této části srdce.
Připomeňme si, že venózní krev, která se shromažďuje ve velkých cévách z celého těla, vstupuje do pravého atria. Pravá síň komunikuje s pravou komorou. Mezi atriem a komorou je třikuspidální (trikuspidální) ventil, který zabraňuje průchodu krve zpět z ventrikuly do atria. Ze pravé komory vstupuje do plicní cirkulace žilní krev přes plicní tepnu, kde je obohacena kyslíkem, a pak vstoupí do pravého srdce a odtud do aorty.
GPP se projevuje zhrubnutím stěny pravé síně a následným rozšířením její dutiny. Nastává, když je atrium přetíženo tlakem nebo objemem krve.

V tomto článku seznámíme čtenáře s příčinami, hlavními příznaky a principy diagnostiky pravostranné hypertrofie.

Příčiny

Přetížení pravé síně s tlakem je charakteristické pro stenózu trikuspidální chlopně. Jedná se o získanou srdeční vadu, při níž je oblast díry mezi atriou a komorou snížena. Stenóza trikuspidální chlopně může být způsobena endokarditidou.

Při dalším získaném srdečním onemocnění - nedostatečnosti trikuspidální chlopně - v pravé síni dochází k přetížení objemu. V tomto stavu vstupuje krev z pravé komory během kontrakce nejen do plicní tepny, ale také zpět do pravé síně, což způsobuje, že pracuje s přetížením.

Pravá síň je rozšířena o některé vrozené vady srdce. Například s významnou poruchou síňového septa, krev z levého atria vstupuje nejen do levé komory, ale také přes vadu do pravé síně, což způsobuje přetížení. Vrozené srdeční vady, doprovázené vývojem GPP u dětí - Ebsteinova anomálie, Fallotův tetrad, transpozice velkých nádob a další.
Přetížení pravé síně může nastat rychle a projevuje se převážně na elektrokardiogramu. Takový stav může nastat při záchvatu bronchiálního astmatu, pneumonie, infarktu myokardu, plicní embolie. V budoucnosti, když se zotavuje, známky AML postupně zmizí.

Někdy se elektrokardiografické známky GPP objevují se zvýšením srdeční frekvence, například na pozadí hypertyreózy. U lidí s tenkým vybudováním mohou být elektrokardiografické příznaky GLP normou.

Symptomy a komplikace

GLP samotný nezpůsobuje žádné příznaky. Pacient se týká pouze příznaků spojených se základním onemocněním. Při vytváření chronického plicního srdce může být dýchavičnost s malým zatížením a v klidu, zejména v náchylné poloze, kašel v noci, hemoptýza.

Pokud se pravá síň přestává vyrovnávat se zvýšeným zatížením, vykazují se známky selhání oběhu ve velkém kruhu spojeného se stagnací žilní krve v těle. Jedná se o symptomy, jako je tíha v pravém hypochondriu, zvýšení velikosti břicha, otok nohou a přední břišní stěny, vzhled rozšířených žil na břiše a další.

Diagnostika

Hlavními metodami diagnostiky GPP jsou elektrokardiografie a ultrazvuk srdce. Na elektrokardiogramu se objevují speciální změny vlny P, které se nazývají "P-pulmonale", což zdůrazňuje spojení GLP primárně s plicními onemocněními.

Dále může být provedena radiografie nebo počítačová tomografie orgánů hrudníku. Pro objasnění příčiny GPP jsou přiděleny další metody výzkumu.

Léčba

GLP je příznakem onemocnění a nemá samostatnou léčbu. Terapie je hlavní nemoc. V případě srdečních defektů se provádí jejich chirurgická korekce.

Hypertrofie pravé síně: projevy a diagnostická opatření

Hypertrofie pravé síně (GLP) není jediným onemocněním, ale spíše příznakem nebo důsledkem jiných onemocnění.

Je však důležité identifikovat GPP včas: umožní diagnostikovat komorbidní patologii av případě akutní potřeby předepsat symptomatickou léčbu hypertrofie.

Jediný případ, kdy by GPP neměl vyvolávat strach, je jednotné zvýšení všech částí srdce kvůli systematické fyzické námaze.

Příčiny GPP (primární patologie)

V kardiologické praxi je hypertrofie pravé strany srdce méně častá než rozšíření levice. Důvodem je, že tím, že poskytuje hemodynamiku velkého oběhu, je levá komora pod tlakem větší než ten správný a tlačí krev do malého kruhu. A přetížení komory přináší funkční změny v příslušném atriu.

Jeden nebo několik z následujících faktorů může způsobit pouze nárůst v pravém atriu:

 • akutní nebo chronické plicní nemoci - obstrukční onemocnění, plicní embolie, emfyzém atd.;
 • bronchitida, bronchiální astma;
 • hypertrofii pravé komory (na EKG - zjistěte, jak to vypadá);
 • vrozené vady (vady) srdce;
 • získané chlopňové vady - stenóza (kontrakce) a regurgitace (přenos).

Stručně popište mechanismus jejich vlivu na velikost atria.

Mezi pravou síňou a komorou je trikuspidální přepážka - trikuspidální ventil. Obvykle zůstává uzavřena během kontrakce komory (ve fázi systolů) a otevírá se v době uvolnění (ve fázi diastoly), aby ji naplnila krví přicházející z atria.

Broncho-plicní onemocnění zvyšují tlak v plicním oběhovém systému a v důsledku toho v pravé komoře. Proto se krev, která vstupuje do pravé síně, okamžitě nedostává do komor, což vyvolává GLP.

U trikuspidálního ventilu mohou existovat odchylky - strukturální nebo funkční, vrozené nebo získané: může to být neúplné uzavření ventilů ve fázi systolů nebo naopak zúžení průměru mezi nimi ve fázi diastoly.

Klinické příznaky

Samostatné, zvláštní příznaky GPP neexistují. Klinický obraz je hlavně spojen s projevy primární patologie, ale někdy je doplněn známkami žilní stagnace. Pacient si může stěžovat na:

 • bezproblémová únava, letargie;
 • dušnost nebo potíže s dechem;
 • nerovnoměrná srdeční frekvence;
 • krátká bolest, brnění v srdci;
 • opuch nohou a břišní stěny;
 • modré barvy

Pokud se tyto stížnosti poprvé objevily na pozadí složitých infekcí, exacerbací astmatu, plicní embolie nebo jiných akutních stavů - existuje možnost, že po vyléčení bude obnovena normální srdeční funkce. Pro monitorování rehabilitačního procesu se v průběhu času provádí EKG.

Známky na EKG ve srovnání s normou

Pokud máte podezření, že máte GPP na kardiogramu, vyšetřujete

 • výška a tvar R, S zubů v přívodech I-III a P vlka v libovolné z vodičů II, III nebo aF;
 • směr (nahoru / dolů) a šířka základny zubů;
 • opakování vzoru (nesystémové nebo přerušované).

Na základě výsledků jsou vyvozeny závěry o přítomnosti nebo nepřítomnosti následujících příznaků hypertrofie.

EO srdce se posunuje doprava

V případech, kdy je GPP zapříčiněno nebo je spojeno s hypertrofií pravé komory, může EKG zaznamenat odchylku elektrické osy srdce napravo. Normální pozice EA je mezi 0 ◦ a 90; pokud míra patří k intervalu 90 ◦ -99, zaznamenáme malou odchylku osy napravo. Při hodnotách 100 a výše signalizují významné posunutí osy.

Nebudeme zde uvést vzorec pro hodnotu úhlu, ale ukážeme vám, jak zjistit pravostranný posun EO "oko" EKG. Chcete-li to provést, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

 • V Im vedení: S vlna je záporná, R je kladná, ale její výška je menší než hloubka S.
 • V přívodech II a III: výška vlny R je řádově vyšší než stejná výška v olově I. Kromě toho při porovnávání zubů R ve vedeních II, III by měla být druhá vyšší.

"Plicní srdce" (P-pulmonale)

Patologické změny v plicním kruhu krve krevního oběhu jsou běžnou příčinou UPF. Na EKG se projevují modifikacemi prvního (síňového) prongu P.

Při normálním provozu má síň P vlny neostrý, zploštělý vrchol; ale s GLP ve vedeních II, III, aVF je vysoký špičatý "vrchol". Vysvětlení této skutečnosti je následující: řada P vln představuje součet dvou vrcholů - excitace každého z atria.

 • Za normálních okolností iniciování PP předchází excitaci LP; zánik nastává stejným způsobem. Křivky P a L se protínají a jejich průsečík odpovídá vrcholu "dómu" vlny P.
 • Když dojde po excitaci PP k GLP excitaci LP, ale téměř vyblednou. Amplituda píku P je větší a zcela "absorbuje" vrchol L - to se odráží ve tvaru celkové křivky.

Je třeba si uvědomit, že celkový počet příznaků P-pulmonalu může být přítomen na kardiogramu nejen během hypertrofie, ale také během funkčního přetížení PP - to se děje například na pozadí hypertyreózy, tachykardie, koronárních onemocnění srdce atd.

Posun EO vpravo také není specifickým příznakem GLP: mírná odchylka EO od vertikální se obvykle vyskytuje u asténních lidí s tenkým vybudováním.

K objasnění stavu a velikosti srdce může lékař kromě EKG použít i jiné techniky.

Další diagnostika

Pokud EKG vykazuje známky zvětšení síní, doporučuje se pacientovi další vyšetření k potvrzení hypertrofie a zjištění jejích příčin.

Nejjednodušší metody diagnostiky - perkuse (klepání), palpace (pocit) a auskultace (poslech) - se účastní již při vyšetření v kardiologickém úřadu.

Z hardwarových studií je nejpravděpodobnější, že předepisuje echokardiografii (echokardiografie - ultrazvuk v srdci): je bezpečný pro všechny skupiny pacientů, včetně starších, malých dětí a těhotných žen, a je vhodný pro opakované vyšetření v průběhu času.

Moderní echokardiografy používají speciální software pro 3D vizualizaci struktury srdce a jeho ventilů; zatímco je možné měřit jak funkční, tak fyzické parametry (zejména objem částí srdce, tloušťku stěny apod.).

Dopplerovská sonografie a barva DS (Dopplerovské skenování) se používají ve spojení s EchoCG v kardiologii: tyto vyšetření doplňují výsledek EchoCG s hemodynamickými vlastnostmi a barevným obrazem toku krve.

Ve vzácných případech je možné, že výsledek EchoCG neodpovídá klinickým projevům. Faktem je, že obraz, který vidíme na monitoru přístroje EchoCG, je ve skutečnosti pouze model vybudovaný programem založeným na výpočtech. A programy, stejně jako lidé, jsou náchylné k chybám.

Pokud tedy ultrazvuk nepomůže určit diagnózu, předepište kontrastní rentgenografii nebo počítačovou tomografii. Obě tyto rentgenové metody umožňují získat spolehlivý obraz srdce na pozadí jiných anatomických struktur, což je velmi důležité v případě AOP způsobeného onemocněním plic.

Existuje nějaká zvláštní léčba?

Jednoznačná odpověď je ne. Musíte léčit patologii, která vedla k vývoji GLP. To může vyžadovat lék, a v případě poruchy srdcových chlopní - a chirurgickou léčbu.

Ale někdy normalizovat velikost atria stačí jednoduše přizpůsobit životní styl:

 • přezkoumat dietu (zejména odstranit potraviny obsahující cholesterol), normalizovat tělesnou hmotnost;
 • nastavit režim práce a odpočinek;
 • přidat jednoduché pravidelné cvičení;
 • zbavit se špatných návyků;
 • víc na čerstvém vzduchu;
 • pokud je to možné, vyvarujte se emočního utrpení.

Hlavní známky EKG zvětšení pravé síně jsou nyní známy: s největší pravděpodobností můžete snadno zjistit, zda jsou přítomny na vašem elektrokardiogramu. Vzhledem k tomu, že GPP je druhotným onemocněním a neumožňuje samostatnou léčbu, která by mohla být "předepsána" v nejbližší lékárně, nelze poradit lékaři. Pouze kardiolog má znalosti postačující k určení primární patologie a jmenování odpovídající léčby.

EKG Hypertrofie pravé síně

Při hypertrofii pravé síně se zvyšuje emf, zatímco vzestup levé síně nastává v normálním stavu.

Horní obrázek znázorňuje vznik vlny P v normě:

 • vzrušení pravé síně začíná trochu dříve a končí dříve (modrá křivka);
 • vzrušení levého atria začíná o něco později a končí později (červená křivka);
 • celkový excitační vektor EMF oba atria vyvozuje pozitivní hladkou P vlnu, jejíž přední okraj tvoří počátek excitace pravého atria a zadní - konec excitace levého atria.

Když hypertrofie pravé síně zvýší excitační vektor, což vede k nárůstu amplitudy a trvání první části vlny P (nižší obrázek), způsobené excitaci pravé síně. Při hypertrofii pravé síně dochází k jejímu buzení současně s buzením levé síně nebo dokonce o něco později. Výsledkem je vysoká vrcholová P-vlna - charakteristický znak hypertrofie pravé síně:

 • Výška patologické vlny P přesahuje 2-2,5 mm (buňky);
 • Šířka patologické vlny P se nezvyšuje; méně často - zvýšila na 0,11-0,12 s (5,5-6 buněk);
 • Horní část patologické vlny P je zpravidla symetrická;
 • Patologická vysoká vlna P je zaznamenána ve standardních přívodech II, III a rozšířeném vedení aVF.

Při hypertrofii pravé síně se elektrická osa vlny P často odchyluje doprava: PIII> PII> PI (OK PII> PI> PIII).

Charakteristické znaky patologické P vlny v hypertrofii pravé síně v různých příchodech:

 • Ve standardním olově I je vlna P často negativní nebo vyhlazená (zřídka vysoká špička P je pozorována ve vedeních I, aVL);
 • Ve vodiči aVR se vyznačuje přítomností hlubokého špičatého záporného hrotu P (jeho obvyklá šířka se nezvyšuje);
 • V hrudních vodičích V1, V2 se vlna P stává vysoko špičatou nebo dvoufázovou, s ostře převládající první pozitivní fází (normálně je P vlka v těchto vodičích dvoufázová vyhlazená);
 • Příležitostně je vlna P v olově V1 slabě pozitivní, lehce negativní nebo vyhlazená, ale ve vedeních V2, V3 je zaznamenána vysoká špička vlny P;
 • Čím více hypertrofie v pravé síni, tím větší je množství hrudníku, je vysoká špičatá pozitivní vlna P (ve vlnách V5, V6, vlna P je zpravidla redukována v amplitudě).

Doba aktivace pravé síně je měřena ve vodičích III nebo VF nebo V1. Když je hypertrofie pravé síně charakterizována prodloužením doby její aktivace v těchto vývodech (více než 0,04 s nebo 2 buňky).

Při hypertrofii pravé síně je index Makruz (poměr délky vlny P k délce segmentu PQ) často menší než dolní přípustný limit - 1,1.

Nepřímým příznakem hypertrofie pravé síně je zvýšení amplitudy P vln ve vodičích II, III, aVF a patologická vlna P v každém z vodičů je větší v amplitudě než další T vlna (normální PII, III, aVF

Symptomy a léčba hypertrofie pravé síně

Hypertrofie různých částí srdce - patologie, která se vyskytuje poměrně často. Vzniká na pozadí různých poruch, které mohou ovlivnit pouze stav samotného srdce. V závislosti na tom, která část srdce je zvětšena, se uvolňuje hypertrofie pravé síně (ATP), pravé komory, levé atrium, levé komory.

Nejčastěji dochází k problémům s levou komorou, je spojena s velkým funkčním zatížením v této části. Vzhledem k tomu, že nárůst pravé síně je vzácnější diagnózou, mělo by být toto téma zvažováno tak, aby pacienti měli jasnější představu o této diagnóze.

Důvody

Důvody vzniku GPP, zvýšení levé komory a dalších oblastí srdce se stále navzájem liší, i když existují některé podobné faktory. Tlakové přetížení pravé síně nastává, když se tlak v systému plicní arterie zvyšuje. Kvůli tomu dochází ke zvýšení tlaku v pravé komoře, pak v pravé síni. Tato situace je pozorována při tvorbě plicního srdce a předpoklady pro toto jsou:

 • onemocnění plic, jako je emfyzém, chronická obstrukční plicní nemoc;
 • hrudní deformity;
 • plicní cévní onemocnění, například tromboembolie malých větví.
Normální trikuspidální ventil a stenóza

Je důležité zvážit některé další faktory:

 1. Pravá síň je přetížena stenózou trikuspidální chlopně. Tato srdeční vada se získává pod vlivem různých faktorů. Pokud ano, pak se plocha otvoru mezi komorou a atriem zmenší. Tato vada je někdy důsledkem endokarditidy.
 2. Pravá síň je přetížena objemem v případě nedostatečnosti trikuspidální chlopně, což je také získaná srdeční vada. V tomto případě krev z pravé komory v procesu její kontrakce proniká nejen do plicní tepny, ale i zpět, to znamená do pravého atria. Z tohoto důvodu funguje s přetížením.
 3. Některé srdeční vady, se kterými se již děti narodily, jsou také důležité. Například, jestliže je v septa v oblasti mezi síňami defekt, pak krev z levého atria vstupuje jak do levé komory, tak do pravého atria, čímž je přetížena. Vrozené srdeční vady, které způsobují vývoj hypertrofie u dětí, zahrnují Fallotův tetrad, Ebsteinův anomálie a některé další.

Přetížení pravé síně se může vyvinout poměrně rychle. Je to dobře vidět na EKG.

Někdy se projeví příznaky hypertrofie na EKG se zvýšením frekvence srdečních kontrakcí a hypertyroidismem může sloužit jako základ pro to. Pokud je pacient vybudován štíhlým tělem, mohou být na EKG považovány známky hypertrofie.

Uvedené důvody, kvůli kterým se vyvine hypertrofie pravé ušní trubice, se liší od hypertrofie jiných oddělení srdce, například z levé komory. V tomto případě jsou příčinou trvalý vysoký krevní tlak, přílišné cvičení, hypertrofická kardiomyopatie a tak dále.

Z důvodu celkové obezity se může vyvinout hypertrofie levé síní. Tento stav je velmi nebezpečný, pokud se projevuje u dětí a v mladém věku. Samozřejmě, některé důvody mohou být podobné, ale je zde rozdíl.

Symptomy

Samotný GSP nezpůsobuje žádné příznaky. Všechno přichází na příznaky spojené s hlavním onemocněním. Například při vzniku chronického plicního srdce mohou být příznaky následující:

 • dýchavičnost v klidu as malým zatížením;
 • noční kašel;
 • harkanie krve.

Když pravá síň již není schopna zvládnout velké zatížení, začnou se projevovat známky nedostatečného oběhu krve v hlavním kruhu, které jsou spojeny se stagnací žilní krve. Klinické příznaky:

 • tíha v hypochondriu napravo;
 • změna velikosti břicha velkou cestou;
 • vzhled rozšířených žil v břiše;
 • otok dolních končetin a některé další příznaky.

Diagnostika

Známky stresu v pravé síni se objevují po akutní situaci, může to být pneumonie, bronchiální astma a další. Hlavní metodou, kterou lze detekovat - EKG. Tento typ studie pomáhá pochopit, kdy je přetížení levé síně a identifikovat další srdeční problémy, a proto doporučujeme pravidelné provádění EKG.

EKG pro hypertrofii pravé síně

Když kardiolog dešifruje kardiogram, věnuje pozornost umístění zubů a jejich výšce. Po důkladném studiu informací se dospěje k závěru a diagnóza se provádí. EKG - hlavní metoda výzkumu. Kromě toho může lékař předepsat počítačovou tomografii orgánů umístěných v hrudníku, stejně jako rentgenové záření. Pro objasnění příčin hypertrofie jsou stanovena další diagnostická opatření.

Léčba

Vzhledem k tomu, že pravá síňová hypertrofie je sekundárním problémem, existuje jeden z prvků léčby. Je možné, aby byla velikost normální, aby se zlepšila dodávka kyslíku do těla pomocí dobrého fungování srdce, pouze za pomoci léčby kořenové příčiny.

Lékaři utrácejí lékařskou korekci pacienta. Ale pacient sám musí také provést nějaké změny. Musí přizpůsobit svůj životní styl. Zvláštní úsilí může být zbytečné, pokud léčíte vaše tělo nesprávně.

Prostřednictvím takových opatření bude hojivý proces rychlý a účinný a riziko relapsu se také sníží.

Pokud je nalezeno plicní srdce, které je důsledkem problémů s plícemi, je činnost lékařů zaměřena na kompenzaci funkcí plic. Aplikujte opatření k prevenci zánětu, předepsaných bronchodilatačních a jiných léků

Srdeční glykosidy jsou předepsány pro odstranění symptomů onemocnění srdečního svalu.

Pokud byly odhaleny závady ventilu, provede se operační opatření. K odstranění symptomů onemocnění srdečního svalu je předepsána antiarytmická léčba, která zahrnuje srdeční glykosidy. Důležitou roli hrají léky, které stimulují výměnu svalových struktur.

Je to přesně moderní hypertrofie identifikovaná pomocí EKG, která umožňuje včas předepisovat léčbu, což zvyšuje možnost úplného zotavení a dlouhé a plné životnosti. V žádném případě nemůžete předepsat léčbu sami, můžete vážně poškodit vaše zdraví.

Preventivní opatření pro hypertrofii jsou zaměřena na zavedení zdravého životního stylu, vyvážené stravy, správného režimu. Nemusíte se vyčerpat s fyzickým cvičením, ale určitě by měli být přítomni v životě člověka. Dále je důležité provádět včasnou léčbu onemocnění a onemocnění spojených se srdcem, cévami a dalšími tělními systémy.

Hypertrofie pravé síně: charakteristika onemocnění, hlavní příznaky a metody léčby

Každý vzdělaný člověk ví, že srdce se skládá ze čtyř částí, z nichž každá vykonává určitou funkci. V současné době existuje velký počet negativních faktorů, které přispívají k rozvoji patologických stavů a ​​ke zvýšení velikosti srdce.

Onemocnění kardiovaskulárního systému - to je velmi vážné a v žádném případě by nemělo být zapojeno do samošetření. S největší pravděpodobností poškodíte vaše tělo a zhoršíte problém. V tomto článku se pokusíme podrobněji vysvětlit, jaká je hypertrofie pravé síně, jaké příznaky byste měli věnovat pozornost a jaké diagnostické a léčebné metody se používají v moderní medicíně.

Hypertrofie pravého síně - charakteristika onemocnění

Hypertrofie pravé síně

Srdce pumpuje krev přes tělo. Z průsmyku přes díry vstupuje krve do komor a pak se vtlačila do nádob. Pravá síň může ubytovat určité množství krve, jestliže tento objem z jakéhokoli důvodu přesahuje přípustnou hodnotu, začne svalová tkáň srdce aktivněji pracovat.

Aby byl tento extra objem vypuštěn, začínají obranné mechanismy a svalová tkáň narůstá - hypertrofuje, stěny atria se zvětšují - takže je pro ně snadnější vyrovnat se se zátěží. Tento stav je hypertrofií pravého síně. Všechny příčiny vedoucí k hypertrofii lze rozdělit na dvě velké skupiny: onemocnění srdce a onemocnění plic.

Zvažte tyto důvody podrobněji:

 1. Chronické plicní onemocnění: chronická obstrukční plicní nemoc, bronchiální astma, plicní emfyzém.

V případě plicní patologie dochází v systému plicní tepny k nárůstu tlaku, zvyšuje se tlak v pravé komoře a pak v pravé síni vzniká hypertrofie pravého srdce;

 • Deformita hrudníku: kyfóza, výrazná skolióza;
 • Změny trikuspidální chlopně: zúžení (stenóza) nebo nedostatečnost.

  V případě zúžení otvoru spojujícího pravou komoru a pravou síň, krev nemůže úplně protékat do komory, pravé atrium přeteče, jeho zhrubnutí a pozdější expanze, krev stagnuje v atriu a v systému dutých žil.

  V případě nedostatečnosti ventilu se krev opačně vylučuje do atria se sníženou komorou, což také vede ke zhuštění a hypertrofii;

 • Myokarditida;
 • Endokarditida;
 • Vrozené srdeční vady: defekt interatrial septa, Ebsteinova anomálie, Fallova tetrad.
 • Myokardiální buňky (kardiomyocyty) jsou poměrně vysoce specializované a nemohou se rozmnožovat jednoduchým dělením, proto se vyskytuje hypertrofie myokardu v důsledku zvýšení počtu intracelulárních struktur a cytoplazmy, což vede ke změnám velikosti kardiomyocytů a ke zvýšení hmotnosti myokardu.

  Srdeční hypertrofie je adaptivní proces, tj. Vzniká v reakci na různé poruchy, které brání její normální činnosti.

  Za těchto podmínek je myokard nucen ke kontrakci se zvýšeným zatížením, což vede ke zvýšení jeho metabolických procesů, ke zvýšení hmotnosti buněk a objemu tkáně.

  V počátečních stádiích vývoje je hypertrofie adaptivní a srdce je schopné udržovat normální průtok krve v orgánech díky zvýšení jeho hmotnosti. Avšak v průběhu času je funkce myokardu vyčerpána a hypertrofie je nahrazena atrofií - opačným jevem charakterizovaným poklesem velikosti buněk.

  V závislosti na strukturálních změnách srdce je obvyklé rozlišit dva typy hypertrofie:

  • Koncentrická - když se velikost srdce zvětšuje, její stěny se ztuhnou a dutiny komor nebo síní klesají;
  • Excentrické - srdce je zvětšeno, ale jeho dutiny jsou rozšířeny.

  Je známo, že hypertrofie se může vyvíjet nejen u určité nemoci, ale také u zdravého člověka se zvýšeným zatížením. Takže sportovci nebo lidé se zabývají těžkou fyzickou zátěží, hypertrofií jak kosterních svalů, tak srdečních svalů.

  Existuje mnoho příkladů takových změn a někdy mají velmi smutný výsledek, dokonce i vývoj akutního srdečního selhání. Nadměrná fyzická námaha v práci, pronásledování výrazných svalů v kulturistů, zvýšená práce srdce, řekněme hokejisté, jsou plné tak nebezpečných důsledků, a proto děláte takové sporty, musíte pečlivě sledovat stav myokardu.

  Proto, vzhledem k příčinám hypertrofie myokardu, emitují:

  1. Pracovní (myofibrilární) hypertrofie, která vzniká v důsledku nadměrného zatížení orgánu za fyziologických podmínek, tj. Ve zdravém organismu;
  2. Náhrada, která je výsledkem přizpůsobení těla fungování při různých onemocněních.

  Za zmínku stojí tato forma myokardiální patologie, jako regenerační hypertrofie. Její podstatou spočívá ve skutečnosti, že jestliže se v místě infarktu z pojivové tkáně vytvoří jizva (protože buňky srdečního svalu nejsou schopny množit a doplnit vzniklou vadu), zvyšují okolní kardiomyocyty (hypertrofii) a částečně přejímají funkce ztracené oblasti.

  Abychom pochopili podstatu takových změn ve struktuře srdce, je třeba zmínit hlavní příčiny hypertrofie v různých odděleních za patologických podmínek.

  Příčiny

  Vrozené malformace, jako je tetrad Fallotů, mohou vést k hypertrofii pravého síně. Přetížení pravé síně s tlakem je charakteristické pro stenózu trikuspidální chlopně. Jedná se o získanou srdeční vadu, při níž je oblast díry mezi atriou a komorou snížena. Stenóza trikuspidální chlopně může být způsobena endokarditidou.

  Při dalším získaném srdečním onemocnění - nedostatečnosti trikuspidální chlopně - v pravé síni dochází k přetížení objemu. V tomto stavu vstupuje krev z pravé komory během kontrakce nejen do plicní tepny, ale také zpět do pravé síně, což způsobuje, že pracuje s přetížením.

  Pravá síň je rozšířena o některé vrozené vady srdce. Například s významnou poruchou síňového septa, krev z levého atria vstupuje nejen do levé komory, ale také přes vadu do pravé síně, což způsobuje přetížení.

  Vrozené srdeční vady, doprovázené vývojem GPP u dětí - Ebsteinova anomálie, Fallotův tetrad, transpozice velkých nádob a další. Přetížení pravé síně může nastat rychle a projevuje se převážně na elektrokardiogramu.

  Takový stav může nastat při záchvatu bronchiálního astmatu, pneumonie, infarktu myokardu, plicní embolie. V budoucnosti, když se zotavuje, známky AML postupně zmizí.

  Někdy se elektrokardiografické známky GPP objevují se zvýšením srdeční frekvence, například na pozadí hypertyreózy. U lidí s tenkým vybudováním mohou být elektrokardiografické příznaky GLP normou.

  Je důležité zvážit některé další faktory:

  • Pravá síň je přetížena stenózou trikuspidální chlopně.

  Tato srdeční vada se získává pod vlivem různých faktorů. Pokud ano, pak se plocha otvoru mezi komorou a atriem zmenší. Tato vada je někdy důsledkem endokarditidy.

 • Pravá síň je přetížena objemem v případě nedostatečnosti trikuspidální chlopně, což je také získaná srdeční vada.

  V tomto případě krev z pravé komory v procesu její kontrakce proniká nejen do plicní tepny, ale i zpět, to znamená do pravého atria. Z tohoto důvodu funguje s přetížením.

 • Některé srdeční vady, se kterými se již děti narodily, jsou také důležité.

  Například, jestliže je v septa v oblasti mezi síňami defekt, pak krev z levého atria vstupuje jak do levé komory, tak do pravého atria, čímž je přetížena. Vrozené srdeční vady, které způsobují vývoj hypertrofie u dětí, zahrnují Tetrad Fallo, Ebsteinovu anomálii a některé další.

 • Přetížení pravé síně se může vyvinout poměrně rychle. Je to dobře vidět na EKG. Mezi příčiny je třeba poznamenat také pneumonii, infarkt myokardu, plicní tromboembolismus. Když nastane zotavení, známky GPP zmizí, ale nestane se to okamžitě, ale postupně.

  Někdy se projeví příznaky hypertrofie na EKG se zvýšením frekvence srdečních kontrakcí a hypertyroidismem může sloužit jako základ pro to. Pokud je pacient vybudován štíhlým tělem, mohou být na EKG považovány známky hypertrofie.

  Uvedené důvody, kvůli kterým se vyvine hypertrofie pravé ušní trubice, se liší od hypertrofie jiných oddělení srdce, například z levé komory. V tomto případě jsou příčinou trvalý vysoký krevní tlak, přílišné cvičení, hypertrofická kardiomyopatie a tak dále.

  Z důvodu celkové obezity se může vyvinout hypertrofie levé síní. Tento stav je velmi nebezpečný, pokud se projevuje u dětí a v mladém věku. Samozřejmě, některé důvody mohou být podobné, ale je zde rozdíl.

  Hlavním důvodem vzniku hypertrofie pravé síně je tlak přetížení průtoku krve v plicní tepně. Navíc mohou být příčinou vývoje této patologie následující stavy:

  1. Patologie dýchacího ústrojí. Mohou způsobit zvýšení krevního tlaku v plicní tepně.
  2. Plicní embolie. Tvorba krevní sraženiny narušuje volný průtok krve, což má za následek zvýšené zatížení srdce.
  3. Zúžení lomu v trikuspidálním ventilu. Rozdělení mezi komorou a pravou síňou přispívá k normálnímu oběhu krve. Pokud se průduch v ní zužuje, pak se množství krve, která protéká skrze něj, snižuje. V důsledku toho dochází k stagnaci krve a ke zvládnutí této situace se zvyšuje zatížení pravé síně.
  4. Vrozené srdeční vady. Jakékoliv abnormality ve struktuře životně důležitého orgánu způsobují poruchy průtoku krve v něm.
  5. Hypertrofie pravé komory.
  6. Stenóza trikuspidální chlopně. Snížení velikosti otvoru mezi komorou a atriem způsobuje narušení odtoku krve, což přispívá k rozvoji hypertrofie.

  Kromě toho existují jisté předpoklady, jejichž přítomnost u pacienta vyvolává vývoj této patologie. Jedná se o následující:

  • významná nadváha;
  • deformace žeber;
  • stres;
  • kouření a zneužívání alkoholu.

  V závislosti na příčině onemocnění se rozlišují 3 typy hypertrofie: myofibrilární, náhradní a regenerační:

  1. Myofibrilární hypertrofie se vyskytuje u zdravého člověka na pozadí stálé zvýšené zátěže.
  2. Nahrazení je výsledkem přizpůsobení srdce normálnímu režimu působení za přítomnosti jiných patologií.
  3. Regenerační hypertrofie se vyvine jako výsledek srdečního záchvatu.

  Mechanizmus vývoje a typy hypertrofie pravého atria

  Pokud existují malformace trikuspidální chlopně (to je trikuspidální přepážka mezi pravou síňou a komorou), otevření, přes které krev obvykle proudí volně z atria do komory, se silně zužuje nebo se nedostatečně uzavírá.

  To narušuje intrakardiální průtok krve:

  • po naplnění komory v době diastoly (relaxace), zůstává další část krve v atriu;
  • tlačí na stěny myokardu silněji než u obvyklých výplní a vyvolává jejich zhrubnutí.

  V patologii v malém kruhu krevního oběhu (při plicních onemocněních) se zvyšuje tlak krve v plicních cévách av pravé komoře (od ní začíná malý nebo plicní kruh cirkulace). Tento proces zabraňuje volnému toku požadovaného objemu krve z předsíně do komory, část z ní zůstává v komoře, zvyšuje tlak na stěnách předsíně a vyvolává proliferaci svalové vrstvy myokardu.

  Nejčastěji se hypertrofie pravé síně vyvinou na pozadí kardiovaskulárních poruch, ale někdy se stává výsledkem pravidelné fyzické námahy nebo nekrózy myokardu.

  V závislosti na faktorech, při nichž dochází ke zesílení stěn komory, jsou:

  1. Regenerační hypertrofie způsobená jizvou v místě nekrózy (po infarktu). Předsvatební myokard se rozrůstá kolem jizvy a snaží se obnovit funkci buněk (držení a řezání).
  2. Nahrazení jako způsob srdečního svalu, které kompenzuje nedostatky oběhu pod vlivem různých patologií a negativních faktorů.
  3. Pracovní forma, která se vyvíjí pod vlivem pravidelných fyzických aktivit (odborná příprava) jako ochranný mechanismus pro zvýšení srdeční frekvence, hyperventilaci plic, zvýšení objemu čerpaného krve atd.
  Pracovní hypertrofie je charakteristická nejen pro sportovce, ale i pro lidi těžké fyzické práce (horníci).

  Známky hypertrofie pravého atria

  Hypertrofie pravé síně je vyjádřena bolestivými pocity v hrudi, respiračních poruchách a únavě. Často jsou předcházet nežádoucí příznaky: zánět plic, exacerbace bronchiálního astmatu, embolie plicní arterie atd.

  Po léčbě základního onemocnění mohou rušivé projevy úplně zmizet a dokonce zmizet. Kromě klinických projevů plicních problémů jsou s hypertrofií možné známky žilní kongesce. Alarmující známky hypertrofie pravé síně jsou charakterizovány následujícími faktory:

  • kašel, dušnost, poruchy funkce dýchacích cest;
  • otupělost;
  • blednutí kůže, cyanóza;
  • otupenost pozornosti;
  • mírné brnění, nepohodlí v oblasti srdce;
  • patologie srdečního rytmu.

  Ve většině případů je hypertrofie asymptomatická a projev klinických příznaků je již zaznamenán v pokročilém stádiu. Okamžitě se poraďte s lékařem, pokud zjistíte - rychlý srdeční tep, závratě (ztráta vědomí), otok dolních končetin.

  Symptomy

  Samotný GSP nezpůsobuje žádné příznaky. Všechno přichází na příznaky spojené s hlavním onemocněním. Například při vzniku chronického plicního srdce mohou být příznaky následující:

  • dýchavičnost v klidu as malým zatížením;
  • noční kašel;
  • harkanie krve.

  Když pravá síň již není schopna zvládnout velké zatížení, začnou se projevovat známky nedostatečného oběhu krve v hlavním kruhu, které jsou spojeny se stagnací žilní krve.

  • tíha v hypochondriu napravo;
  • změna velikosti břicha velkou cestou;
  • vzhled rozšířených žil v břiše;
  • otok dolních končetin a některé další příznaky.

  Během těhotenství je pravděpodobnost vývoje této patologie vysoká, protože po celou dobu těhotenství dochází k obrovskému množství hormonálních změn v těle, tlakové skoky způsobené přírůstkem hmotnosti.

  Také tlak stoupá kvůli potížím s dechem, vysokou fyzickou námahou. Těhotná žena je vystavena riziku vzniku pravotočivé hypertrofie.

  V případě patologie diagnostikované lékařem je předepsáno umísťování těhotné ženy do nemocnice za účelem důkladného vyšetření problému, výběru způsobů léčby a způsobu podání. Koneckonců, s vážnými srdečními problémy během porodu může matka zemřít.

  Diagnostika

  Diagnóza GPPA se provádí v několika fázích, v závislosti na stupni vývoje patologie. Například, jestliže hypertrofie má čas k výraznému rozvoji a objevují se charakteristické příznaky, doporučuje se pacientovi pohovořit s lékařem s následným vizuálním vyšetřením.

  Během průzkumu lékař zjistí, jaké symptomy pacient pozoroval v období od počátku vývoje patologie až po současnost. Pokud se příznaky shodují s GPPA, pak lékař odešle pacienta na další postupy, které potvrdí diagnózu:

  Na kardiogramu je hypertrofie vyjádřena ostrou odchylkou elektrické osy v pravé části s mírným posunem vpřed a vzad. Na základě zubního indexu R a S určuje lékař v době vyšetření stav srdeční síně a komory pacienta.

  Pokud je naměřená vlna R, amplituda se zvětší, diagnostika HPPA je potvrzena téměř sto procent pravděpodobností. Hypertrofie pravé síně podle výsledků EKG se určuje na základě kombinace několika příznaků naznačených R vlnou, proto je téměř nemožné po této studii provést chybnou diagnózu.

  Během tohoto postupu lékař podrobně zkoumá srdce, jeho komory a ventily pro přítomnost vizuálních abnormalit. Pokud během vyšetření na obrazovce znatelně významně vzroste PP, zhrubnutí stěn, doktor může diagnostikovat pacienta s hypertrofií pravého síně.

  Dopplerovská studie ukazuje hemodynamiku v srdci, přetížení PP kvůli problémům s ventilem na něm je jasně viditelné.

 • RTG hrudníku s kontrastem. Umožňuje vidět hranice srdce, zvyšovat jeho oddělení a stav plavidel. Je to důležité! Jak můžete vidět, pravostranná hypertrofie síní na EKG je snadněji rozpoznatelná než na jakémkoli jiném zařízení, protože elektrokardiografické údaje nejsou založeny na jedné, ale na několika indikátorech, které indikují přítomnost patologie v těle.
 • Přesto se doporučuje provést postup EKG ve spojení s dalšími studiemi, aby diagnóza byla co nejpřesnější. Koneckonců, pravostranná hypertrofie je velmi vážná patologie, která negativně ovlivňuje srdce a kardiovaskulární systém.

  Při nesprávné léčbě může snadno vyvolat infarkt, který vede k smrti. Proto bezprostředně po zjištění příčiny onemocnění se doporučuje, aby pacient okamžitě zahájil léčbu.

  Další diagnostika

  Pokud EKG vykazuje známky zvětšení síní, doporučuje se pacientovi další vyšetření k potvrzení hypertrofie a zjištění jejích příčin. Nejjednodušší metody diagnostiky - perkuse (klepání), palpace (pocit) a auskultace (poslech) - se účastní již při vyšetření v kardiologickém úřadu.

  Z hardwarových studií je nejpravděpodobnější, že předepisuje echokardiografii (echokardiografie - ultrazvuk v srdci): je bezpečný pro všechny skupiny pacientů, včetně starších, malých dětí a těhotných žen, a je vhodný pro opakované vyšetření v průběhu času.

  Moderní echokardiografy používají speciální software pro 3D vizualizaci struktury srdce a jeho ventilů; zatímco je možné měřit jak funkční, tak fyzické parametry (zejména objem částí srdce, tloušťku stěny apod.).

  Dopplerovská sonografie a barva DS (Dopplerovské skenování) se používají ve spojení s EchoCG v kardiologii: tyto vyšetření doplňují výsledek EchoCG s hemodynamickými vlastnostmi a barevným obrazem toku krve. Ve vzácných případech je možné, že výsledek EchoCG neodpovídá klinickým projevům.

  Faktem je, že obraz, který vidíme na monitoru přístroje EchoCG, je ve skutečnosti pouze model vybudovaný programem založeným na výpočtech. A programy, stejně jako lidé, jsou náchylné k chybám. Pokud tedy ultrazvuk nepomůže určit diagnózu, předepište kontrastní rentgenografii nebo počítačovou tomografii.

  Obě tyto rentgenové metody umožňují získat spolehlivý obraz srdce na pozadí jiných anatomických struktur, což je velmi důležité v případě AOP způsobeného onemocněním plic.

  Samozřejmě, rentgenová diagnostika má své vlastní kontraindikace a katetrizaci tepny během radiografie a zavedení kontrastního činidla do krevního řečiště také zvyšuje invazivitu postupu pro pacienta.

  EKG - Znaky

  Při hypertrofii pravé síně se zvyšuje emf, zatímco vzestup levé síně nastává v normálním stavu.
  Horní obrázek znázorňuje vznik vlny P v normě:

  • vzrušení pravé síně začíná trochu dříve a končí dříve (modrá křivka);
  • vzrušení levého atria začíná o něco později a končí později (červená křivka);
  • celkový excitační vektor EMF oba atria vyvozuje pozitivní hladkou P vlnu, jejíž přední okraj tvoří počátek excitace pravého atria a zadní - konec excitace levého atria.

  Když hypertrofie pravé síně zvýší excitační vektor, což vede k nárůstu amplitudy a trvání první části vlny P (nižší obrázek), způsobené excitaci pravé síně.

  Při hypertrofii pravé síně dochází k jejímu buzení současně s buzením levé síně nebo dokonce o něco později. Výsledkem je vysoká vrcholová P-vlna - charakteristický znak hypertrofie pravé síně:

  • Výška patologické vlny P přesahuje 2-2,5 mm (buňky);
  • Šířka patologické vlny P se nezvyšuje; méně často - zvýšila na 0,11-0,12 s (5,5-6 buněk);
  • Horní část patologické vlny P je zpravidla symetrická;
  • Patologická vysoká vlna P je zaznamenána ve standardních přívodech II, III a rozšířeném vedení aVF.
  Při hypertrofii pravé síně se elektrická osa vlny P často odchýlí doprava: PIII> PII> PI (ve standardním PII> PI> PIII).

  Charakteristické znaky patologické P vlny v hypertrofii pravé síně v různých příchodech:

  • Ve standardním olově I je vlna P často negativní nebo vyhlazená (zřídka vysoká špička P je pozorována ve vedeních I, aVL);
  • Ve vodiči aVR se vyznačuje přítomností hlubokého špičatého záporného hrotu P (jeho obvyklá šířka se nezvyšuje);
  • V hrudních vodičích V1, V2 se vlna P stává vysoko špičatou nebo dvoufázovou, s ostře převládající první pozitivní fází (normálně je P vlka v těchto vodičích dvoufázová vyhlazená);
  • Příležitostně je vlna P v olově V1 slabě pozitivní, lehce negativní nebo vyhlazená, ale ve vedeních V2, V3 je zaznamenána vysoká špička vlny P;
  • Čím více hypertrofie v pravé síni, tím větší je množství hrudníku, je vysoká špičatá pozitivní vlna P (ve vlnách V5, V6, vlna P je zpravidla redukována v amplitudě).

  Doba aktivace pravé síně je měřena ve vodičích III nebo VF nebo V1. Když je hypertrofie pravé síně charakterizována prodloužením doby její aktivace v těchto vývodech (více než 0,04 s nebo 2 buňky).

  Při hypertrofii pravé síně je index Makruz (poměr délky vlny P k délce segmentu PQ) často menší než dolní přípustný limit - 1,1.

  Nepřímým příznakem pravostranné hypertrofie je zvýšení amplitudy zubů P v II, III, aVF a patologická vlna P v každém z vodičů je větší v amplitudě než příští vlna T (v normě PII, III, aVF

  Je třeba se vzdát špatných závislostí, přizpůsobit výživu, normalizovat tělesnou hmotnost a vést aktivní sportovní život. Prostřednictvím takových opatření bude hojivý proces rychlý a účinný a riziko relapsu se také sníží.

  Pokud je nalezeno plicní srdce, které je důsledkem problémů s plícemi, je činnost lékařů zaměřena na kompenzaci funkcí plic. Aplikujte opatření k prevenci zánětu, předepsaných bronchodilatačních a jiných léků.

  Srdeční glykosidy jsou předepsány pro odstranění symptomů onemocnění srdečního svalu. Pokud byly zjištěny defekty ventilu, provádí se operace. K odstranění symptomů onemocnění srdečního svalu je předepsána antiarytmická léčba, která zahrnuje srdeční glykosidy.

  Důležitou roli hrají léky, které stimulují výměnu svalových struktur. Je to přesně moderní hypertrofie identifikovaná pomocí EKG, která umožňuje včas předepisovat léčbu, což zvyšuje možnost úplného zotavení a dlouhé a plné životnosti.

  V žádném případě nemůžete předepsat léčbu sami, můžete vážně poškodit vaše zdraví. Preventivní opatření pro hypertrofii jsou zaměřena na zavedení zdravého životního stylu, vyvážené stravy, správného režimu.

  Nemusíte se vyčerpat s fyzickým cvičením, ale určitě by měli být přítomni v životě člověka. Dále je důležité provádět včasnou léčbu onemocnění a onemocnění spojených se srdcem, cévami a dalšími tělními systémy.

  Chcete-li získat požadovaný pozitivní účinek komplexní léčby, musíte dodržovat následující doporučení lékaře:

  • úplné zastavení kouření a alkoholu;
  • postupná ztráta hmotnosti;
  • pravidelná realizace komplexní fyzioterapie;
  • normalizace stravy pod dohledem dietitiana.

  Účinná taktika léčby znamená povinnou léčbu základního onemocnění. Pokud existují důkazy (vrozené nebo získané vady, tromboembolie), provádí se chirurgická intervence.

  V ostatních případech bude nejlépe léčba léky zaměřené na normalizaci prokrvení plicní arterie, korekci onemocnění plic a průdušek, normalizaci krevního tlaku a prevenci infarktu myokardu.

  Hypertrofie pravého srdce je téměř vždy sekundárními změnami, proto včasnou léčbou primární patologie nebudou žádné závažné problémy v atriu a komoře.

  Léčba léků

  Léčba hypertrofie pravé komory bude zahrnovat následující skupiny léčiv:

  • Pravidelný příjem diuretik;
  • Beta-blokátory (léky této farmakologické skupiny jsou neslučitelné s alkoholickými nápoji a kouřením);
  • Antagonisty kalciového kanálu;
  • Antikoagulanty;
  • Přípravky na bázi hořčíku a draslíku
  • Použití srdečních glykosidů je přijatelné v minimální dávce;
  • Léky ke snížení krevního tlaku.

  Souběžné jmenování je možné pro normalizaci funkce plic a eliminaci plicní stenózy V některých případech může být nutné užívat některé z výše uvedených léků po celý život. Pokud nedojde k žádným pozitivním změnám nebo ke zlepšení, může být pacient naplánován na operaci.

  Terapie se doporučuje pod dohledem lékaře. Během léčby systematicky upravujte činnost srdce, kontrolujte srdeční frekvenci.

  Pacienti by si měli být vědomi nebezpečí samoléčebné léčby a nesnažit se samy přijímat léky. Lidé, kteří trpí nadváhou a systematicky vystaveni fyzické námaze, se doporučuje, aby byli pravidelně vyšetřováni kardiologem.

  Chirurgická léčba

  Při léčbě hypertrofie pravé komory se chirurgie obvykle provádí v raném věku. Lékařova snaha může být zaměřena na ventilační protetiku nebo odstranění patologických děr a cév. Někdy však příčiny takových změn souvisejí s nevyléčitelnou vrozenou patologií dýchacího systému, která může být řešena pouze transplantací celého komplexu srdce a plíce nebo pouze plic.

  Ve většině případů operační taktiky zpomalují nárůst hmotnosti komorových svalových buněk a pomáhají eliminovat příčinu onemocnění. Proveďte několik typů operací:

  1. Protetika pouze aortální chlopně. Operaci můžete provádět tradičním způsobem s otevřením hrudníku nebo mini-invazivním způsobem, když je ventil dodán do dané polohy ve složeném stavu přes punkci ve femorální tepně.
  2. Protetický ventil společně s částí aorty. Tento zásah je traumatický a vyžaduje mnoho zkušeností s chirurgem. Tyto protézy mohou být umělé nebo biologické, vyrobené z upravené prasečí tkáně.
  V některých případech je léčba hypertrofie možná pouze za pomoci transplantace dárcovského orgánu.

  Před provedením takové operace je nutné provést velký počet testů kompatibility a po zákroku byste měli užívat léky, které zabraňují vzniku odmítnutí. Vzhledem k tomu, že doktor může vyvinout účinnou léčebnou strategii, musíte důvěřovat příslušnému odborníkovi.

  Lidová medicína

  Než začnete používat nějaké populární recepty, musíte to koordinovat s lékařem. Po analýze stupně vývoje onemocnění určí, zda je možné použít lidové léky.

  Nejúčinnější recepty tradiční medicíny:

  1. Hypericum odvar má uklidňující účinek a bude přínosný pro srdeční sval.

  K přípravě je třeba nalít 100 gramů suché suroviny do smaltované nádoby, přidat 2 litry čisté vody a vařit 10 minut. Poté by měla být hrnce zabalena ručníkem a trvat nejméně hodinu.

  Do květnu přidávejte odvar a přidejte 200 mililitrů medu. Směs je třeba nalít do skleněné nádoby, uzavřít víko a uložit do chladničky. Vezměte tři čajové lžičky třikrát denně 30 minut před jídlem po dobu jednoho měsíce.

 • Kapky konvalinky z údolí.

  Bude to trvat půllitrovou sklenici tmavého skla, musí být naplněna čerstvými květy a nalijte alkohol. To vše zavřete víko a místo na místě, kde slunce neklesne po dobu dvou týdnů.

  Po této době přeskočte plátno a vypijte 15 kapek předem rozpuštěných v malém množství vody třikrát denně před jídlem. Průběh léčby je 2 měsíce.

 • Odvar zbarvení je efektivní pro bolesti hlavy, navíc čistí krev.

  Pro přípravu budete potřebovat 1 polévkovou lžíci sušených chrpy, které byste měli umístit do keramické nádoby, přidat 250 mililitrů vařené vody a dát čtvrt hodiny vodní lázeň. Poté by měl být ochlazený vývar odčerpán a trvat 100 mililitrů třikrát denně 20 minut před jídlem. Průběh léčby je 2 týdny.

 • Hypertrofii lze léčit infuzí adonisového jara, jedná se však o jedovatou rostlinu, proto je důležité přesně dodržet doporučenou dávku.

  Bude to trvat 1 čajovou lžičku bylin, které musíte nalít 200 mililitrů vroucí vody a nechat půl hodiny pod uzavřeným víkem. Infuzní kmen a vezměte 1 lžíci před jídlem třikrát denně.

 • Pokud máte strach z nedostatku dechu, pomůže vám čerstvá kopřivka.

  Čerstvé listy a stonky je třeba nakrájet, oddělit 5 polévkových lžic v nádobě, přidat stejné množství medu tam a dát do místa, kde denní světlo nespadne. Každý den, po dobu dvou týdnů, musí být lék otřesen.

  Pak ho zahřejte ve vodní lázni na tekutý stav a napětí. Vezměte 1 lžíci třikrát denně před jídlem. Uchovávejte jej v chladničce.

 • Vývar z divokého rozmarýnu pomáhá udržovat srdce.

  Chcete-li to získat, musíte namíchat 3 polévkové lžíce matka, 2 lžíce divokého rozmarýnu, 2 polévkové lžíce dětského chleba a 1 polévkovou lžíci ledvinového čaje. Složky musí být umístěny do vzduchotěsné nádoby.

  Pak oddělte 1 lžíci sbírky a nalijte 300 mililitrů vroucí vody. Vařte tři minuty a trváme na 4 hodiny. Poté přeskočte plátno a pijte teplé 100 mililitrů třikrát denně půl hodiny před jídlem.

 • Vývar s mladými výhonky borůvky. Pro vaření potřebujete 1 lžíci surovin, nalijte sklenici vody a varte 10 minut. Vezměte si ráno na oběd a večer.
 • Velmi užitečné bobule brusinky. Rozemlete čerstvé bobule s cukrem a uchovávejte v chladu. Vezměte po jídle jednu lžíci.
 • Uklidňuje a zlepšuje zdraví bylinného čaje.

  Pro přípravu budete potřebovat 1 čajovou lžičku hloh, voňavé rue a valerijské květy. K přísadám přidáme 500 mililitrů vroucí vody a trváme půl hodiny. Pak filtr rozdělte na tři porce a napijte celý den po dobu tří měsíců.

 • Možné komplikace

  Dilatace pravé síňové dutiny se zhrubnutím stěny myokardu v nepřítomnosti odpovídající terapie může způsobit následující nebezpečné komplikace:

  • chronické srdeční selhání;
  • progresivní plicní srdce;
  • srdeční arytmie a poruchy vedení v závislosti na druhu bloku;
  • kompletní plicní embolie;
  • infarkt myokardu;
  • náhlá srdeční smrt.
  Kombinovaná léčba a dlouhodobé lékařské vyšetření jsou nejlepší možností pro léčbu taktiky: při správném přístupu k léčbě můžete předejít smrtelným komplikacím, snížit velikost srdce a významně zlepšit kvalitu života nemocného.

  Klinická prognóza a preventivní opatření

  Vzhledem k tomu, že daná podmínka je důsledkem jiné nemoci, prognóza bude založena na účinnosti léčby příčiny této patologie. Důležitou roli hraje přítomnost nezvratných změn v tkáni a fungování srdečního svalu, stejně jako závažnost těchto změn.

  Například pokud je příčinou hypertrofie pravé strany srdce defekt, je důležitá přítomnost komorbidit, celkový stav pacienta a charakteristika hemodynamiky. Předpokládá se, že onemocnění nepředstavuje vážnou hrozbu pro život pacienta, pokud byla diagnostikována včas, a pacient přijímá a dodržuje všechna doporučení a doporučení lékaře.

  Abychom zabránili rozvoji této patologie, je nutné vést zdravý životní styl, jíst správně a dodržovat denní režim. Neměli byste se bát s významnou fyzickou námahou, pokud je druh činnosti spojován s jedním nebo druhým profesionálním sportem.

  Dostatek pro každodenní procházky, plavání, jízda na kole. Mnoho studií potvrzuje, že nadměrné zatížení srdce zvyšuje tlak v kardiálním oběhu a vede k narušení fungování životně důležitého orgánu.

  Postup prevence tohoto onemocnění je pro všechny dobře známý. První věcí je zdravý životní styl. Díky normálnímu spánku, správné výživě, stálé mírné fyzické námaze, mohou snadno zabránit vzniku patologických onemocnění srdcem.

  Předpokladem jsou mírné zatížení těla. Nemyslete si, že srdce kulturisty, který nese těžké tyče, je vždycky skvělý. Tam je tajemství, protože člověk dělá extrémní zatížení na těle, což výrazně zvyšuje tlak v celém oběhovém systému.

  To je příčina nepatologické hypertrofie. Z tohoto důvodu byste se neměli přetížit. Pohyb je život, zvláště pokud se tento postup provádí ve formě hry. Je to také prevence zdraví. Doporučuje se chodit pravidelně na ulici, jezdit na kole, dělat světelné běhy. Lidé, kteří to dělají každý den, mají desetkrát méně srdečních problémů.

  No a samozřejmě pro profylaxi byste se měli pokusit být méně nervózní. Je lepší se smát a radovat se. To jsou doporučení lékaře. Také potřebujete čas na léčbu onemocnění, které mohou způsobit komplikace a rozšířit se do kardiovaskulárního systému.
  "alt =" ">

  Pinterest