Sinusový rytmus: co to je, jak to vypadá na EKG, možné porušení

Z tohoto článku se dozvíte, jaký je sinusový rytmus srdce, jaké odchylky mohou být, naučit se identifikovat příznaky normálního a patologického sinusového rytmu pomocí EKG.

Síňový rytmus srdce je chápán jako pravidelné kontrakce všech oddělení myokardu způsobené stimulací elektrických impulsů z sinusového uzlu - nejdůležitějšího kardiostimulátoru v srdci. To znamená, že srdeční rytmus každé zdravé osoby je sinus.

Pro kvalifikovaný přepis EKG, během kterého je nejprve vyhodnocena srdeční frekvence, kontaktujte kardiologa.

Koncept a charakteristika sinusového rytmu

Srdce je ústředním orgánem oběhového systému. Automaticky se snižuje, nezávisle, a zatímco se tak stane, tělo udržuje vitalitu. Autonomní aktivita je možná díky skupinám speciálních nervových buněk v určitých částech srdce. Největší cluster se nazývá sinusový uzel. Je umístěn v horní části srdce a pravidelně vydává spontánní silné elektrické impulzy, které procházejí všemi odděleními myokardu a způsobují jeho konzistentní kontrakci. Tento jev spočívá v pravidelných normálních úderách srdce.

Síňový rytmus je indikátorem elektrokardiogramu (EKG), který naznačuje, že srdce se zhoršuje kvůli impulsům vyskytujícím se v sinusovém uzlu. Pokud je tento index EKG v pořádku, znamená to, že hlavní kardiostimulátor je zdravý a má dostatek energie k potlačení jiných ohnisek spontánní elektrické aktivity (malé a méně aktivní uzliny, které jsou v myokardu).

Popis hlavních charakteristik normálního srdečního rytmu:

 1. Frekvence - v rozmezí od 60 do 90 / min.
 2. Pravidelnost - každý opakovaný srdeční tep se vyskytuje v pravidelných intervalech.
 3. Sekvence - každá kontrakce probíhá ve stejném směru, postupně zachycuje nejprve síň a pak komory, což se odráží v zvukových charakteristikách prvního a druhého tónu, stejně jako na EKG.
 4. Fyziologická variabilita - schopnost měnit srdeční frekvenci při zachování pravidelnosti a konzistence v reakci na vnější a vnitřní vlivy (například cvičení, spánek, zkušenosti, bolest, horečka apod.)

Co může být porušení

Dokonce i když jsou na EKG zaznamenány příznaky sínusového rytmu, neznamená to, že v těle nemohou být žádné abnormality. Je možné, že se impulsy vyskytují v hlavním uzlu, ale neodpovídají normálním charakteristikám. Nejběžnější případy porušení jsou uvedeny v tabulce.

Co je sinusový rytmus na EKG?

Hlavním orgánem lidského těla, které poskytuje krve všem tkáním, je srdce. Stupeň okysličování mozku a funkční aktivita celého organismu závisí na systematickém kontrakci jeho svalů. Pro buzení svalové tkáně srdce je nutný impuls (elektrický signál) z vodivých kardiomyocytů.

Obvykle tyto třesy produkují sinusový uzel - charakteristika srdečního rytmu závisí na jejich frekvenci a lokalizaci. V moderní medicíně jsou diagnostikovány nemoci kardiovaskulárního systému pomocí speciální vyšetřovací metody - elektrokardiogramu. Pracovníci odborníků předepisují své chování pro diagnostiku patologických stavů srdečního svalu, monitorují průběh stávajících onemocnění před jakýmkoli chirurgickým zákrokem a pro preventivní účely.

EKG výsledky poskytují lékařům specifické údaje o srdeční činnosti. V našem článku poskytneme informace o vlastnostech a parametrech normálního srdečního rytmu, možných odchylkách. Budeme také informovat naše čtenáře, jaký je sinusový rytmus na EKG a jak zjistit jeho patologické příznaky.

Charakteristiky srdeční frekvence

Vznik elektrických jevů v srdci je způsoben pohybem iontů sodíku a draslíku v myo-srdečních buňkách, což vytváří nezbytné podmínky pro buzení, kontrakci a poté přechod na původní stav srdečního svalu. Elektrická aktivita je charakteristická pro všechny typy buněk myokardu, avšak pouze kardiomyocyty vodivého systému mají spontánní depolarizaci.

Jedním z nejdůležitějších parametrů normální funkce srdce je sinusový rytmus, který naznačuje, že zdroj svalových kontrakcí pochází z uzlu Kate-Flac (nebo sinus oblasti srdce). Pravidelné opakování vznikajících srdečních impulzů se určuje na kardiogramu u zdravých lidí a u pacientů se srdečními onemocněními.

Interpretace EKG se provádí podle následujícího schématu:

 • hodnocení pravidelnosti srdeční frekvence;
 • počítání počtu kontrakcí srdečních svalů;
 • definice "kardiostimulátoru" - zdrojem nástupu a vedením vzrušení v srdci;
 • studium funkce vedení pulsu srdcem.

Srdeční frekvence zdravého dospělého pacienta se pohybuje od 60 do 90 úderů za minutu. Tachykardie naznačuje zvýšení srdeční frekvence, bradykardii - snížení. Chcete-li určit "kardiostimulátor srdce" (část myokardu, která generuje impulsy), zhodnoťte průběh buzení v horních částech - atria. Tento indikátor je nastaven poměrem zubů komorového komplexu. Síňový rytmus, vertikální poloha EOS (elektrická osa srdce, která odráží charakteristiky jeho struktury) a normální indikátor srdečního tepu indikují absenci v těle pacienta jakékoliv abnormality v činnosti srdečního svalu.

Co znamená sinusový rytmus?

Struktura srdečního svalu se skládá ze čtyř komor, které jsou odděleny ventily a přepážkami. V pravé síni, v oblasti soutoku horních a spodních dutých žil, existuje určité středisko, které se skládá ze specifických buněk, které vysílají elektrické impulsy a nastavují rytmus na pravidelné opakování svalových kontrakcí - sinusový uzel.

Kardiomyocyty, které ji tvoří, jsou seskupeny do svazků, mají vřetenovitou formu a jsou charakterizovány slabou kontraktilní funkcí. Nicméně, oni jsou také schopni generovat výboje, stejně jako procesy neuronů s glial povlakem. Síňový uzel nastavuje mrtvici srdečního svalu, díky níž dochází k normálnímu dodávání krve do tkání lidského těla.

Proto je mimořádně důležité udržovat pravidelný sinusový rytmus, aby bylo možné zhodnotit funkci srdce. U tohoto EKG indikátor indikuje, že impuls pochází právě z hlavního uzlu (sinus) - norma je 50 úderů za minutu. Jeho změna naznačuje skutečnost, že elektrická energie, která stimuluje srdeční sval, pochází z jiné části srdce.

Při interpretaci závěrečných údajů o kardiogramu je třeba věnovat zvláštní pozornost:

 • na QRS (komorový komplex), po vlně P;
 • pro interval (časový interval) PQ - v normálním rozmezí od 120 do 200 milisekund;
 • na tvaru vlny P, která musí být konstantní v každém bodě elektrického pole;
 • v intervalech P-P jsou podobné hranicím intervalů R-R;
 • na segmentu T je pozorován u každého zubu R.

Symptomy

Ne každý moderní člověk se může pochlubit nedostatkem srdečních problémů. Velmi často se v průběhu EKG objevují takové patologické stavy jako blokáda, která je vyvolána změnou přenosu impulzů z nervového systému přímo do srdce, arytmie způsobená nekonzistencí pravidelnosti a sekvence kontrakcí myokardu. Nepravidelný sinusový rytmus, který indikuje změnu kardiografického indexu - vzdálenost mezi zuby kardiogramu může znamenat dysfunkci "kardiostimulátoru".

Diagnóza syndromu "nemocného sinusu" se provádí na základě klinických údajů a srdeční frekvence. Pro určení tohoto parametru používá lékař, který interpretuje výsledky EKG, následující metody výpočtu: rozdělí číslo 60 na interval R-R vyjádřený v sekundách, vynásobí číslo 20 počtem zubů komorových komplexů provedených do tří sekund.

Přerušení sínusového rytmu na EKG znamená následující abnormality:

 • arytmie - rozdíl v časových intervalech R-R více než 150 milisekund, nejčastěji je tento jev pozorován při inhalaci a výdechu a je způsoben tím, že v tomto okamžiku kolísá počet úderů;
 • bradykardie - srdeční frekvence je menší než 60 úderů za minutu, interval P-P se zvyšuje na 210 ms, udržuje se správnost šíření excitačního impulsu;
 • rigidní rytmus - zmizení jeho fyziologické nepravidelnosti v důsledku zhoršené neurovegetativní regulace, v tomto případě snížení vzdálenosti R-R o 500 ms;
 • tachykardie - srdeční frekvence přesahuje 90 úderů za minutu, pokud počet kontrakcí myokardu stoupne na 150 úderů za minutu, může se objevit zvýšená ST a sestupná deprese segmentu PQ, může se objevit atrioventrikulární blok II.

Příčiny sinusové arytmie

Vzrušení pacienta může způsobit ukončení EKG, které indikuje nesrovnalost a nestabilitu sinusového rytmu. Mezi nejčastější příčiny těchto odchylek patří:

 • zneužívání alkoholu;
 • vrozené nebo získané srdeční vady;
 • kouření tabáku;
 • prolaps mitrální chlopně;
 • akutní srdeční selhání;
 • otrava těla toxickými látkami;
 • nekontrolované užívání srdečních glykosidů, diuretik a antiarytmik;
 • neurotické poruchy;
 • zvýšené hladiny hormonu štítné žlázy.

Není-li nepravidelnost sínusového rytmu eliminována držením dechu a léčivých vzorků, znamená to, že pacient má:

 • kardiomyopatie;
 • myokarditida;
 • ischemické onemocnění;
 • patologické stavy bronchopulmonálního systému;
 • anémie;
 • těžká vegetativní dystonie;
 • diplomatické kardiální dutiny;
 • onemocnění endokrinních žláz;
 • abnormality elektrolytů.

Funkce u mladých pacientů

Parametry kardiogramu dítěte se výrazně liší od výsledků dospělého EKG - každá matka ví, jak často její srdce bije. Fyziologická tachykardie je vysvětlena anatomickými vlastnostmi těla dítěte:

 • až 1 měsíc HR se pohybuje od 105 do 200 úderů za minutu;
 • do 1 roku - od 100 do 180;
 • do 2 let - od 90 do 140;
 • do 5 let - od 80 do 120;
 • do 11 let - od 75 do 105;
 • až 15 - od 65 do 100.

Rytmus vzniku sinusu je zaznamenán u dětí bez vad srdečního svalu, jeho ventilových přístrojů nebo cév. Obvykle by v grafickém záznamu EKG měly segmenty P před komorovým systélem mít stejný tvar a velikost, srdeční frekvence by neměla překročit věkové ukazatele. Nestabilní srdeční frekvence a ektopie sinusu jsou signálem pro hledání nepříznivých faktorů vyvolávajících pokles aktivity hlavního uzlu srdcově vodivého systému.

syndromem nemocného sinu je pozorována u předčasně narozených dětí, kojenců, kteří měli nedostatek kyslíku v děloze, novorozenců s vysokým krevním tlakem uvnitř lebky, děti s deficitem vitamínu D, dospívajících - rytmu procesy změny spojené s rychlým růstem těla dítěte a cévní dystonie. Fyziologické poruchy sinusového rytmu procházejí bez specifické léčby, protože se zlepšuje regulace srdečních kontrakcí a zrání centrálního nervového systému.

Dysfunkce sínusového rytmu patologické povahy může být způsobena těžkým infekčně-zánětlivým procesem, genetickou predispozicí, vrozenými strukturálními anomáliemi a deformacemi srdečního svalu. V tomto případě kardiolog předepisuje léčivým a profylaktickým opatřením malému pacientovi v kontinuálním sledování funkční aktivity srdce.

Shrneme-li výše uvedené informace, rád bych dodal, že EKG je jednoduchá a nenákladná diagnostická metoda, pomocí níž je možné v krátké době detekovat dysfunkci srdečního svalu. Pokud se však vyskytnou vážné patologické změny, nestačí provést definitivní diagnózu této techniky - pacientovi je předepsána echokardiografie, ultrazvukové vyšetření srdce a koronární vyšetření jeho cév.

Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a co může říct

Srdeční frekvence, která pochází ze sinusového uzlu, a nikoliv z jiných oblastí, se nazývá sinus. Je určen u zdravých lidí a u některých pacientů trpících srdečními chorobami.

Srdeční impulsy se objevují v sinusovém uzlu, pak se rozkládají podél předsíně a komor, což způsobuje, že svalový orgán se smrští.

Co to znamená a jaké jsou normy

Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a jak to určit? V srdci jsou buňky, které vytvářejí impuls v důsledku určitého počtu úderů za minutu. Nacházejí se v sinusových a atrioventrikulárních uzlech, také v Purkinje vláknech, které tvoří tkáň srdečních komor.

Sinusový rytmus na elektrokardiogramu znamená, že tento impuls je generován sinusovým uzlem (norma je 50). Pokud jsou čísla různá, pak je puls generován jiným uzlem, který udává jinou hodnotu pro počet bitů.

Normální zdravý sinusový rytmus srdce je pravidelný s různou srdeční frekvencí, v závislosti na věku.

Normální hodnoty na kardiogramu

Co věnuje pozornost při provádění elektrokardiografie:

 1. Zub P na elektrokardiogramu jistě předchází komplex QRS.
 2. Vzdálenost PQ odpovídá 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.
 3. Tvar vlny P je konstantní v každém vedení.
 4. U dospělých je frekvence rytmu 60-80.
 5. Vzdálenost P - P je podobná vzdálenosti R - R.
 6. Hrot P v normálním stavu by měl být pozitivní v druhém standardním vedení, negativní ve vedení aVR. Ve všech ostatních přívodech (to je I, III, aVL, aVF) se může jeho tvar lišit v závislosti na směru své elektrické osy. Obvykle jsou zuby P pozitivní jak v olově, tak v aVF.
 7. Ve vlnách V1 a V2 bude vlna P 2fázová, někdy může být většinou pozitivní nebo většinou negativní. U vodičů od V3 do V6 je hrot většinou kladný, i když mohou existovat výjimky v závislosti na elektrické ose.
 8. Pro každou vlnu P v normálním stavu musí být sledován komplex QRS, vlna T. PQ interval u dospělých má hodnotu 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.

Síňový rytmus spolu se svislou polohou elektrické osy srdce (EOS) ukazuje, že tyto parametry jsou v normálním rozmezí. Vertikální osa zobrazuje projekci polohy orgánu v hrudníku. Umístění orgánu může být také v poloviční vertikální, horizontální, polorizontální rovině.

Když EKG registruje sínusový rytmus, znamená to, že pacient ještě nemá žádné problémy se srdcem. Při vyšetření je velmi důležité, abyste se nemuseli bát a nemuseli být nervózní, abyste se nedostali nepravdivých údajů.

Neměli byste vyšetření provést bezprostředně po fyzické námaze nebo po vyléčení pacienta do třetího nebo pátého patra pěšky. Měli byste také upozornit pacienta, že byste neměli kouřit asi půl hodiny před vyšetřením, aby nedošlo k falešným výsledkům.

Porušení a kritéria pro jejich určení

Pokud je popis v popisu: poruchy sinusového rytmu, pak je zaznamenána blokáda nebo arytmie. Arytmie je jakákoli porucha v rytmové sekvenci a její frekvenci.

Blokády mohou být způsobeny, pokud se přeruší přenos excitace z nervových center do srdečního svalu. Zrychlení rytmu například ukazuje, že při standardním sledu kontrakcí se srdeční rytmy zrychlují.

Pokud se v závěru objeví fráze o nestabilním rytmu, pak je to projev nízké srdeční frekvence nebo přítomnosti sinusové bradykardie. Bradykardie nepříznivě ovlivňuje lidský stav, protože orgány nedostávají požadované množství kyslíku pro normální činnost.

Pokud je zaznamenán zrychlený sínusový rytmus, je to s největší pravděpodobností projevem tachykardie. Taková diagnóza se provádí, když počet srdečních tepů překročí 110 bodů.

Dekódování výsledků a diagnostiky

Pro diagnostiku arytmie by mělo být provedeno srovnání získaných indikátorů s normálními indikátory. Srdeční frekvence během 1 minuty by neměla být vyšší než 90. Chcete-li určit tento indikátor, musíte rozdělit dobu trvání R-R intervalu (v sekundách) na 60 (sekund) nebo vynásobit počet QRS komplexů za 3 sekundy (délka pásky je 15 cm) o 20.

Tak mohou být diagnostikovány následující abnormality:

 1. Bradykardie - HR / min méně než 60, někdy se zaznamenává nárůst P-P intervalu až na 0,21 sekundy.
 2. Tachykardie - srdeční frekvence se zvyšuje na 90, přestože ostatní příznaky rytmu zůstávají normální. Často lze pozorovat šikmou depresi segmentu PQ a segment ST se vzestupuje. Na první pohled to může vypadat jako kotva. Pokud se tepová frekvence zvýší nad 150 úderů za minutu, dojde k blokádám 2. stupně.
 3. Arytmie je nepravidelný a nestabilní sinusový rytmus srdce, kdy se intervaly R-R liší o více než 0,15 sekundy, což je spojeno se změnami počtu úderů na dech a výdech. Často se vyskytuje u dětí.
 4. Pevný rytmus - nadměrná pravidelnost kontrakcí. R-R se liší o méně než 0,05 s. Může to být způsobeno poruchou sinusového uzlu nebo porušení jeho autonomní regulace.

Příčiny odchylek

Nejčastější příčiny poruch rytmu lze uvažovat:

 • nadměrné užívání alkoholu;
 • srdeční vady;
 • kouření;
 • dlouhodobé užívání glykosidů a antiarytmik;
 • výstupek mitrální chlopně;
 • patologie funkce štítné žlázy, včetně tyreotoxikózy;
 • srdeční selhání;
 • onemocnění myokardu;
 • infekční léze ventilů a dalších částí srdce - onemocnění infekční endokarditidy (její příznaky jsou zcela specifické);
 • přetížení: emoční, psychologické a fyzické.

Další výzkum

Pokud lékař během vyšetření výsledků zjistí, že délka oblasti mezi zuby P, stejně jako jejich výška jsou nerovnoměrné, potom je sinusový rytmus slabý.

K určení příčiny může být pacientovi doporučeno podrobit se další diagnostice: lze identifikovat patologii samotného uzlu nebo problémy uzlového autonomního systému.

Poté je přiděleno monitorování Holterem nebo je proveden test na drogy, který umožňuje zjistit, zda existuje patologie samotného uzlu nebo zda je vegetativní systém uzlu regulován.

Další podrobnosti o syndromu slabosti tohoto webu naleznete na videokonferenci:

Pokud se ukáže, že arytmie je důsledkem poruch v samotném uzlu, pak jsou určena nápravná měření vegetativního stavu. Pokud se z jiných důvodů použijí jiné metody, například implantace stimulantu.

Holter monitoring je běžný elektrokardiogram, který se provádí během dne. Vzhledem k délce trvání tohoto vyšetření mohou odborníci zkoumat stav srdce při různých stupních stresu. Při provádění normálního EKG se pacient nachází na pohovce a při provádění sledování Holtera se může během období fyzické námahy studovat stav těla.

Taktická léčba

Sinusová arytmie nevyžaduje zvláštní léčbu. Špatný rytmus neznamená, že by některá z uvedených onemocnění. Porucha srdečního rytmu je častým syndromem pro všechny věkové skupiny.

Vyhýbání se srdečním problémům může být značně napomohnut správnou dietou, denním režimem a nedostatkem stresu. Bude užitečné užívat vitamíny pro udržení srdce a zlepšení elasticity cév. V lékárnách najdete velké množství komplexních vitaminů obsahujících všechny nezbytné složky a specializované vitamíny, které podporují práci srdečního svalu.

Kromě nich můžete svou stravu obohacovat o potraviny jako jsou pomeranče, rozinky, borůvky, řepa, cibule, zelí, špenát. Obsahují mnoho antioxidantů, které regulují počet volných radikálů, jejichž nadměrné množství může způsobit infarkt myokardu.

Pro hladké fungování srdce tělo potřebuje vitamín D, který se nachází v petrželce, kuřecích vejcích, lososu a mléce.

Pokud uděláte správnou dietu, můžete dosáhnout dlouhé a nepřetržité práce na srdečním svalu a nemusíte se o ni starat až do velmi starého věku.

A konečně, vyzýváme vás, abyste sledovali video s otázkami a odpověďmi ohledně poruch srdečního rytmu:

Sinusový rytmus - co to je?

Také v předvečer jakéhokoli chirurgického zákroku je pro stanovení současného stavu srdce povinné pro pacienta podstoupit EKG. Podle údajů tohoto průzkumu jsou určeny ukazatele činnosti srdce. Co znamená sinusový rytmus v EKG? Dešifrování výsledků.

Zvláštní funkce

EKG sinusový rytmus co to je? Sinusový rytmus, zjištěný na EKG, naznačuje dobrou aktivitu srdečního svalu, v němž nejsou patologické patologie. Tento rytmus charakterizuje fluktuace vyplývající z impulsů v určitém uzlu a divergence v atriu a v komoře. Výsledkem je zmenšení srdečního svalu. Aby vyšetření ukázalo správný výsledek, pacient nemusí mít obavy, musí být v klidu.

Co znamená sinusový rytmus EKG? Pokud doktor zjistí, že existuje sinusový rytmus, znamená to, že vrcholy P se projevují na jednotném základě, pulz je 60-80 úderů za minutu, vzdálenosti mezi P-P a P-Р jsou podobné. To znamená, že střed dutin musí mít ovladač srdce. Shodnost označení se kontroluje takto:

 • Výšiny P mají stejnou výšku;
 • Před komplexem QRS je nutná přítomnost průlezu P;
 • Vzdálenost PQ zůstává stabilní;
 • Zářez P ve druhém vedení je pozitivní.

Výsledky

EKG má sinusový rytmus. Pokud všechny parametry odrazené na kardiogramu odpovídají sinusovému rytmu, znamená to, že inervační impulsy správně vycházejí shora dolů. V opačném případě impulsy vycházejí ze sekundárních částí srdce.

Co znamená svislá poloha s sinusovým rytmem na EKG? Toto je normální umístění srdce v hrudní oblasti, na řadě podmíněného uspořádání centrální osy. Vzhledem k tomu, že umístění těla je přípustné v různých úhlech sklonu a v různých rovinách jak ve svislém, tak ve vodorovném i středním. Není to patologie, ale pouze indikuje charakteristické znaky struktury těla pacienta a je zjištěna jako výsledek vyšetření na EKG.

Patologie

Ne každý se může pochlubit dokonalým zdravím. Studie srdečního svalu mohou odhalit některé abnormality.

EKG interpretace sinusového rytmu. Neshoda srdeční činnosti s sinusovým rytmem indikuje arytmii nebo blokádu. Blokáda nastává v důsledku přenosu impulsů centrálním nervovým systémem do srdce. Zrychlení pulzní rychlosti znamená, že vibrace jsou zrychleny. Pokud mluvíme o poruchách rytmu, pak je souhrnný rozdíl mezi frekvencí kontrakcí srdečního svalu a sekvencí.

Na EKG nelze pozorovat správnou cyklicitu sínusového rytmu o rozdílu vzdáleností mezi vrcholy. To především naznačuje slabost uzlu. K ověření arytmií je nutno provést Holterovu kontrolu a test na léky. Takže můžete zjistit porušení samoregulace vegetačního systému a zdroje oscilace.

Porušení a označení

Syndrom srdeční slabosti je zjištěn na základě klinických a EKG studií. Chcete-li ověřit diagnózu arytmie, musíte porovnat aktuální výsledky kardiogramu s přepisem s normálními údaji o srdečním stavu pacienta. Jednotná v jednom olově a kladných zubů P, stejně jako jednotná poloha ve vzdálenosti 0,11-0,20 s před komplexem QRS.

Během jedné minuty by počet bitů neměl být vyšší než hodnota 90. Tento indikátor je určen metodou dělení 60 sekund. po dobu trvání segmentu R - R. Nebo se počet komplexů vyskytl za 3 sekundy. Vynásobte 20 (cca 15 cm páska).

Závěr EKG sinusový rytmus. Dekódování sinusového rytmu EKG může odrážet takové patologie jako:

 1. Arytmie. Intervaly R - R na kardiogramu se liší o hodnoty větší než 0,15 sekundy. Existuje přímá vazba mezi počtem srdečních tepů a respirační aktivitou (inhalace - výdech);
 2. Tachykardie. Kontrakce srdečního svalu se zvyšují na 90 úderů za minutu. Ostatní parametry rytmu zůstávají normální. V takových případech jsou běžné sestupné sestupy PQ a vzestupné ST. obraz v tomto "obrazu choroby" připomíná kotvu. Pokud srdeční frekvence přesáhne 150 úderů za minutu, existuje riziko blokády druhého stupně;
 3. Bradykardie. Hlavní indikátory sínusového rytmu v EKG jsou přítomny, ale počet srdečních tepů je snížen. Proto se interval Pp zvyšuje na 0,21 sekundy;
 4. Pevný. Frekvence kontrakcí srdečního svalu se zvyšuje. Interval Pp má rozdíl až 0,05 sekundy. V tomto případě je léze uzlu nebo patologie neurovegetativní regulace.

Příčiny porušení

Porucha srdeční aktivity v lidském těle nastává z následujících důvodů:

 • Pravidelné pití nápojů obsahujících alkohol;
 • Trvalé kouření;
 • Onemocnění srdce;
 • Srdeční selhání;
 • Nadbytečné hormony štítné žlázy;
 • Rozšíření mitrální chlopně;
 • Nekontrolovaný příjem glykosidů nebo léků proti arytmii.

Zvýšení srdečních tepů eliminuje poruchy lidské respirační aktivity. Nejúžasnější je, že elektrokardiogram je elektrokardiogram, který není novou a časově testovanou metodou pro detekci srdečních patologií. Tento postup vyžaduje velmi málo času a nepotřebuje žádné přípravné kroky. Chcete-li získat správný výsledek, dekódování a závěr lékaře, musíte někdy podstoupit takové vyšetření několikrát. Na základě získaných údajů a klinických vyšetření diagnostikuje pacient a předepisuje léčbu kardiolog.

Jaký je sinusový rytmus srdce a jeho frekvence na EKG

Normální fungování srdce závisí na frekvenci a rytmu jeho kontrakcí. Tyto parametry lze stanovit pomocí elektrokardiogramu. Důležitým ukazatelem je sínusový puls. V tomto článku budeme popisovat, co to je, jaké hodnoty jsou považovány za normální a jaké hodnoty jsou znakem patologie. Zvažte také hlavní metody léčby a prevence.

Co je a jak je určeno?

Mnoho lidí netuší, co je sinusový rytmus. To je důležitý parametr, který je určen na elektrokardiogramu.

Srdce je hlavním orgánem zajišťujícím fungování krevního oběhu, díky kterému všechny orgány a tkáně dostávají potřebnou část kyslíku a živin. K tomu, aby se krvácel a přitlačoval krev do cév, je zapotřebí určitého impulsu. Srdce rytmus charakterizuje, odkud tento impuls pochází a jaká je jeho četnost. Co to ale znamená?

Normální výkon srdce

Pokud puls pochází z sinusového uzlu, pak se rytmus nazývá sinus. Tento uzel je koncentrace nervů, která neustále vyzařuje nervové impulsy. Je umístěn v horní části pravé síně, proto je dobře zásobován arteriální krví.

Uzel je zahalen ve vegetativních vláknech NA, které na něj působí silně. Kromě sinusu existují i ​​další rytmy, z nichž impulsy pocházejí z jiných částí srdce. Ale všechny jsou považovány za odchylky.

Sinusový rytmus se určuje pomocí speciální diagnostické metody - elektrokardiogramu (EKG). Umožňuje rychle zjistit, odkud pocházejí impulzy k srdečnímu svalu, jaká jsou jejich frekvence a rytmus.

Normální parametry

Indikátory kardiogramu by měly být dešifrovány odborníkem. Obvyklou osobou je těžké se vypořádat se všemi nuancemi. Co mám hledat při studiu výsledků EKG? Takže normální rytmus má následující charakteristiky:

 1. Frekvence To se pohybuje od 60 do 90 úderů za minutu.
 2. Pravidelnost Impulsy by neměly být zvlněné. Každá kontrakce srdce se obvykle vyskytuje ve stejném časovém intervalu. S jejich fluktuací podezřelou arytmií.
 3. Sekvence. Tlaky srdce by měly být ve stejném směru. To znamená, že impulsy přicházejí nejprve do předsíně, a pak zahrnují komory.
 4. Variabilita pod vlivem environmentálních faktorů. Pokud je srdce vždy ve stejném rytmu, dokonce i normální, je to také odchylka. Měla by změnit svůj rytmus v závislosti na účincích provokujících faktorů vycházejících z prostředí (fyzická aktivita, spánek, bolest, emoční potíže). To je fyziologický rys.
Normální elektrokardiogram u dospělých

Dekódování EKG je velmi náročný úkol. Za tímto účelem je důležité pochopit následující prvky:

Při normálním kardiogramu je P směrem nahoru, je menší než vlna R, stojí před každým komplexem QRS. Mezi P a QRS by měl být stejný krátký interval (P-Q). R zuby - největší a směřující nahoru, intervaly mezi nimi mají stejnou délku.

Mezery mezi PP a R-R musí být stejné. Při hodnocení výsledků EKG by měla být zvážena frekvence, pravidelnost, konzistence a fyziologická variabilita sínusového rytmu.

Příčiny a příznaky poruch rytmu

V určitých situacích může i sinusový puls indikovat přítomnost patologie. V tomto případě existují různé případy porušení. Zvažte je podrobněji.

Tachykardie

Tachykardie se nazývá rychlá srdeční frekvence. Může k tomu dojít z různých důvodů. Nejčastěji se pozoruje zrychlený puls na pozadí fyziologických faktorů:

 • stres;
 • emoční námaha (úzkost, vzrušení, radost, vzrušení);
 • fyzická námaha (zejména u netrénovaných lidí);
 • přejídání;
 • zvýšení teploty;
 • použití stimulujících nápojů (káva, silný čaj, energie).
Tachykardie na elektrokardiogramu

Různé patologické stavy mohou také způsobit tachykardii. Za prvé, zvýšení srdeční frekvence způsobuje onemocnění srdce (myokarditida, kardiální skleróza, malformace, srdeční infarkt). Také se pozoruje tachykardie u hormonálních poruch (tyreotoxikóza), anémie, lézí nervového systému, infekčních onemocnění a renální koliky.

Hlavní příznaky sinusové tachykardie, které se projevují na EKG:

 • P vlna je na svém obvyklém místě;
 • pokles intervalu mezi P a R-R, trvání těchto indikátorů určuje frekvenci srdečních kontrakcí;
 • při počítání počet srdečních tepů přesahuje 90 úderů za minutu.
Příčiny a kritéria pro tachykardii

K přesnému určení přítomnosti patologické tachykardie musí pacient dodržovat některá pravidla. Před manipulací je nutné vyloučit fyzické zatížení, nemějte strach, nefajčíte, nebudeme přetížit žaludek vysokokalorickými potravinami.

Bradykardie

Bradykardie - odchylka srdeční frekvence směrem dolů. Bude zaznamenán impuls menší než 60 úderů za minutu. Tato situace se často vyskytuje kvůli hypotermii, nedostatku kyslíku (v uvolněné místnosti, na chladném oblečení).

Nízký puls je pozorován ve stavu hlubokého spánku, stejně jako u sportovců a mladých lidí. Toto je považováno za normální fyziologický stav.

Bradykardie může nastat kvůli patologickým příčinám. Mezi ně patří:

 • onemocnění srdce (vady, kardiální skleróza);
 • hormonální poruchy způsobené špatnou funkcí štítné žlázy (hypotyreóza);
 • otrava olovem, fosfor, nikotin;
 • neurologické poruchy;
 • vaskulární dystonie;
 • přítomnost maligních novotvarů;
 • infekční nemoci;
 • peptický vřed.

Bradykardie může být také pozorována při předávkování antihypertenzivy, jako vedlejší účinek užívání některých léků (beta-blokátory, glykosidy, sedativa).

Na elektrokardiogramu se příznaky bradykardie prodlužují mezi zuby P a R a komorovými komplexy. Současně jsou zachovány ukazatele rytmu (P má trvalou podobu, předchází QRS).

Arytmie

Hlavní indikátor arytmie je považován za nepravidelný puls. Tento stav zpravidla nemá fyziologický charakter. To je způsobeno různými anomáliemi:

 • poruchy struktury myokardu (zjizvení, ztvrdnutí);
 • zánětlivé procesy v srdci;
 • srdeční selhání;
 • zvyky;
 • obecné hladovění kyslíkem;
 • anémie (včetně krvácení);
 • endokrinní onemocnění.
Arytmie na elektrokardiogramu

Také dochází k arytmii v důsledku systematického kouření, zneužívání alkoholu a některých léků.

Varianta normy se považuje za zvláštní typ arytmie - respirační (při inhalování zvýšení pulzu a při výdechu - prudce klesá). Tato podmínka je pozorována u sportovců, adolescentů s hormonálními poruchami, lidí, kteří jsou příliš citliví.

Když je pozorována arytmie, pak normální srdeční frekvence, pak zrychlení rytmu a pak její zpomalení. Na EKG se to projevuje různými intervaly mezi zuby R.

Extrasystole

Sinusový extrasystol je nejčastějším typem arytmie. V tomto stavu dochází k předčasné depolarizaci a snížení srdečních oblastí. Tato odchylka je zpravidla neurogenní povahy a dochází v důsledku stresu, kouření, zneužívání alkoholu, kofeinu a některých léků.

Patologický extrasystol se vyvíjí kvůli poškození myokardu. Například v důsledku dystrofie, ischémie, kardiosklerózy nebo zánětu.

Příznaky porušení kardiogramu:

 • sinusový puls je abnormální;
 • P vlna může být nepřítomná tam, kde by měla být;
 • Komplex QRS zůstává nezměněn.

Také po extrasystolách je pozorována kompenzační pauza, dvakrát pauza mezi komplexy za normálních podmínek.

Síla svalového uzlu

Jedná se o poruchu uzlu, která mu neumožňuje pracovat normálně. Tato patologie nastává kvůli srdečnímu bloku, vyvíjejícím se na pozadí těchto faktorů:

 • onemocnění srdce;
 • chirurgické operace na srdci, její transplantace;
 • degenerativní procesy;
 • hypotyreóza;
 • muskuloskeletální dystrofie;
 • amyloidóza, sarkoidóza;
 • sklerodermické srdce;
 • srdeční maligní novotvary;
 • syfilis ve třetím stupni.

Na kardiogramu je střídání rychlého a vzácného rytmu. Zatímco dochází k vyblednutí, když puls chybí.

Diagnóza založená na parametrech kardiogramu

Pouze kardiolog po kardiografickém vyšetření může správně diagnostikovat. Současně porovnává dosažené výsledky s normou. Mezi nejčastěji diagnostikované patří:

 • Tachykardie. S takovou patologií je frekvence kontrakcí více než 90 úderů, rytmus zůstává normální.
 • Bradykardie. Frekvence kontrakcí je menší než 60, interval P-P se zvyšuje.
 • Arytmie. Nepravidelný srdeční rytmus je zaznamenán se silným rozdílem v intervalech R-R.
 • Pevný rytmus. Jedná se o monotónní pravidelné kontrakce, které lze pozorovat na pozadí slabého sinusového uzlu nebo dysregulace autonomního NS.

Metoda EKG je informativní a rychlý způsob získávání údajů o činnosti srdce. Pro stanovení diagnózy je studována frekvence a rytmus srdečních redukcí.

Metody léčby a prevence

Po elektrokardiogramu mohou být k určení příčiny abnormální funkce srdce zapotřebí další výzkumné metody. V tomto případě vymeňte:

 • biochemický krevní test;
 • krevní test hormonů a toxinů;
 • Ultrazvuk srdce;
 • Holterova monitorování srdce;
 • počítačové nebo magnetické rezonanční zobrazování.

Dále byste měli podstoupit další vyšetření specialistou na infekční onemocnění, neuropatologem, psychiatrem, endokrinologem. Teprve po zjištění příčiny anomálie je předepsána vhodná léčba. Nejčastěji používaná farmakoterapie. V těžkých podmínkách může být nutná operace.

Zpravidla neobvyklý srdeční rytmus nevyžaduje zvláštní manipulaci. V případě selhání byste měli přemýšlet o změně životního stylu. Lékaři doporučují dodržovat preventivní opatření:

 • jíst správně;
 • vyhnout se stresu a emocionálním nepokojům;
 • vést aktivní životní styl;
 • vzdát se špatných návyků;
 • vyhnout se fyzickému přetížení a přepracování.

Takže sinusový rytmus je indikátorem normálního fungování srdce, který je zobrazen na elektrokardiogramu. K určení odchylky je nutné porovnat dosažené výsledky s normou.

Sinusový rytmus: esence, reflexe EKG, rychlost a odchylky, rysy

Sinusový rytmus je jedním z nejdůležitějších indikátorů normálního fungování srdce, což naznačuje, že zdroj kontrakcí pochází z hlavního, sinusového, orgánového uzlu. Tento parametr je mezi prvními v závěru EKG a pacienti, kteří podstoupili studie, touží zjistit, co to znamená a zda stojí za to znepokojovat.

Srdce je hlavní orgán, který zásobuje všechny orgány a tkáně krví. Stupeň oxygenace a funkce celého organismu závisí na rytmické a konzistentní práci. Pro svalovou kontrakci je zapotřebí posunu - impuls vycházející z konkrétních buněk vodivého systému. Odkud pochází tento signál a jaká je jeho četnost, závisí charakter rytmu.

srdeční cyklus je normální, primární impuls pochází ze sinusového uzlu (SU)

Síňový uzel (SU) je umístěn pod vnitřní membránou pravé síně, je dobře zásobován krví a dostávají krev přímo z koronárních tepen bohatě dodávaných s vlákny autonomního nervového systému, které obě ovlivňují, čímž přispívají jak ke zvyšování, tak k oslabení frekvence generování impulzů.

Buňky sinusového uzlu jsou seskupeny do svazků, jsou menší než běžné kardiomyocyty, mají tvar vřetena. Jejich kontraktilní funkce je velmi slabá, ale schopnost vytvářet elektrický impuls je podobná nervovým vládám. Hlavní uzel je spojen s atrioventrikulárním spojením, které se přenáší na signály pro další buzení myokardu.

Sinusový uzel se nazývá hlavním kardiostimulátorem, protože poskytuje srdeční frekvenci, která poskytuje orgánům dostatečný přívod krve, a proto je udržení pravidelného sínusového rytmu nesmírně důležité pro posouzení fungování srdce v jeho lézích.

Řídící systém generuje impulsy s nejvyšší frekvencí ve srovnání s jinými odděleními vodivého systému a dále je dále vysílá vysokou rychlostí. Frekvence vytváření impulzů sinusovým uzlem je v rozmezí od 60 do 90 za minutu, což odpovídá normální frekvenci srdečních tepů, kdy se vyskytují na úkor hlavního kardiostimulátoru.

Elektrokardiografie je hlavní metodou, která umožňuje rychle a bezbolestně určit, kde srdce přijímá impulsy, jaká je jejich frekvence a rytmus. EKG se díky své dostupnosti, snadné implementaci a vysokému informačnímu obsahu stalo pevným postavením v praxi terapeutů a kardiologů.

Po obdržení výsledku elektrokardiografie se všichni podívají na závěr, který zde lékař nechal. Prvním ukazatelem bude posouzení rytmu - sinus, pokud pochází z hlavního uzlu, nebo není sinus, což indikuje jeho specifický zdroj (uzel AV, atriální tkáň atd.). Takže například výsledek "sinusový rytmus se srdeční frekvencí 75" by neměl být narušen, je to norma a pokud odborník píše o mimodusném ektopickém rytmu, zvýšeném bitu (tachykardii) nebo zpomalení (bradykardii), pak je čas jít na další vyšetření.

Síňový uzelový rytmus (SU) - sinusový rytmus - norma (vlevo) a abnormální nelineární rytmy. Zobrazují se místa původu impulsu.

Závěrem lze také zjistit informace o pozici EOS (elektrická osa srdce). Obvykle může být jak vertikální, tak i polo-vertikální a horizontální nebo polorizontální, v závislosti na individuálních charakteristikách osoby. Odchylky EOS vlevo nebo vpravo, zase obvykle, mluví o organické chorobě srdce. Podrobnosti o systému EOS a jeho variantách jsou popsány v samostatné publikaci.

Sinusový rytmus je normální

Často pacienti, kteří objevili sinusový rytmus v závěru EKG, se začínají obávat, že je-li vše v pořádku, protože tento termín není všem znám, a proto může hovořit o patologii. Mohou se však uklidnit: sinusový rytmus je normou, která označuje aktivní práci sinusového uzlu.

Na druhé straně, i při zachování činnosti hlavního kardiostimulátoru jsou možná některá odchylky, ale také nejsou vždy ukazatelem patologie. Fluktuace rytmu se vyskytují v různých fyziologických stavech, které nejsou způsobeny patologickým procesem v myokardu.

Vliv na sinusový uzel vagusového nervu a vlákna sympatického nervového systému často způsobuje změnu ve své funkci ve směru větší nebo menší frekvence tvorby nervových signálů. To se odráží v četnosti srdečního tepu, který se počítá na stejném kardiogramu.

Obvykle je frekvence sínusového rytmu v rozmezí od 60 do 90 tepů za minutu, ale odborníci poznamenávají, že neexistuje jasná mezní hodnota pro stanovení normy a patologie, tj. Se srdeční frekvencí 58 úderů za minutu, je příliš brzy na to, aby se mluvilo o bradykardii a také o tachykardii, ukazatel 90. Všechny tyto parametry by měly být komplexně posuzovány s povinným popisem celkového stavu pacienta, charakteristikou jeho výměny, druhu činnosti a dokonce i to, co udělal bezprostředně před studiem.

Určení zdroje rytmu v analýze EKG je rozhodujícím bodem, zatímco ukazatele sínusového rytmu jsou zvažovány:

 • Definice P zubů před každým komorovým komplexem;
 • Trvalá konfigurace síňových zubů ve stejném vedení;
 • Konstantní hodnota intervalu mezi zuby P a Q (až 200 ms);
 • Vždy kladná (směrována) vlna P v druhém standardním vedení a negativní v aVR.

Závěrem, subjekt EKG může najít: "sinusový rytmus se srdeční frekvencí 85, normální poloha elektrické osy." Takový závěr je považován za normu. Další možnost: "non-sinusový rytmus s frekvencí 54, ektopické." Tento výsledek by měl být upozorněn, protože je možná závažná patologická choroba myokardu.

Výše uvedené charakteristiky na kardiogramu indikují přítomnost sínusového rytmu, což znamená, že impuls pochází z hlavního uzlu až do komor, které se po atriu uzavírají. Ve všech ostatních případech se rytmus považuje za nesnízový a jeho zdroj leží mimo SU - ve vláknech komorového svalu, atrioventrikulárním uzlu apod. Impuls je možný ze dvou míst vodivého systému najednou, v tomto případě jde také o arytmii.

Aby výsledek EKG byl co nejpřesnější, je nutné vyloučit všechny možné příčiny změn činnosti srdce. Kouření, rychlé lezení po schodech nebo běh, šálek silné kávy může změnit parametry srdce. Rytmus samozřejmě zůstane sinus, pokud uzel funguje správně, ale přinejmenším tachykardie bude fixována. V tomto ohledu je třeba před studiem uklidnit, odstranit stresy a zážitky, stejně jako fyzickou námahu - vše, co přímo nebo nepřímo ovlivňuje výsledek.

Sinusový rytmus a tachykardie

Znovu si vzpomeňte, že odpovídá sinusovému rytmu s frekvencí 60 - 90 za minutu. Ale co když parametr překračuje stanovené limity při zachování "sinus"? Je známo, že takové výkyvy ne vždy mluví o patologii, takže není nutné předčasně panikařit.

Zrychlený sinusový rytmus srdce (sínusová tachykardie), který není ukazatelem patologie, se zaznamenává, když:

 1. Emocionální zážitky, stres, strach;
 2. Silná fyzická námaha - v tělocvičně, s těžkou fyzickou činností atd.;
 3. Po příliš mnoho jídla pijete silnou kávu nebo čaj.

Tato fyziologická tachykardie ovlivňuje data EKG:

 • Délka mezery mezi zuby P, interval RR se snižuje, doba trvání s vhodnými výpočty umožňuje určit přesnou hodnotu srdeční frekvence;
 • P-vlna zůstává na svém normálním místě - před komorovým komplexem, který má naopak správnou konfiguraci;
 • Četnost kontrakcí srdce podle výsledků výpočtů přesahuje 90-100 za minutu.

Tachykardie se zachovaným sinusovým rytmem za fyziologických podmínek je zaměřena na poskytnutí krve do tkání, které se z různých důvodů staly v nouzi - cvičení, jogging. Nemůže být považováno za porušení a v krátkém čase samotné srdce obnovuje sinusový rytmus normální frekvence.

Pokud v případě nepřítomnosti nějakého onemocnění dojde k tachykardii se sinusovým rytmem na kardiogramu, měli byste okamžitě vzpomenout na to, jak studie proběhla - netrápil se, spěchal do kardiografické místnosti s rychlým otřesem nebo možná kouřil po schodech polycliniku těsně před EKG odstranění.

Sinusový rytmus a bradykardie

Opak sínusové tachykardie je dílem srdce - zpomaluje jeho kontrakce (sinusová bradykardie), což také ne vždy mluví o patologii.

Fyziologická bradykardie s poklesem frekvence impulzů z sinusového uzlu o méně než 60 za minutu může nastat, když:

 1. Stav spánku;
 2. Povolání profesionálními sporty;
 3. Jednotlivé ústavní rysy;
 4. Nosení oblečení s pevným límcem, velmi těsnou kravatou.

Stojí za zmínku, že bradykardie, častěji než zvýšení srdeční frekvence, mluví o patologii, takže pozornost je obvykle blízká. Při organických lézích srdečního svalu může být bradykardie, i když se zachovává sinusový rytmus, stát diagnózou vyžadující léčbu.

Ve snu dochází k výraznému poklesu pulzu - asi o třetinu "denní normy", která je spojena s převahou tónu vagových nervů, který potlačuje činnost sinusového uzlu. EKG je častěji zaznamenáváno u vzrušujících subjektů, takže tato bradykardie není stanovena během běžných masových studií, ale je možné je sledovat při každodenním sledování. Pokud na závěr monitorování Holtera existuje známka, že sinusový rytmus zpomaluje ve snu, pak je pravděpodobné, že indikátor se vejde do normálu, jak to kardiolog vysvětlí obzvláště znepokojeným pacientům.

Navíc je zaznamenáno, že asi 25% mladých mužů má vzácnější puls v rozmezí 50-60 a rytmus je sinus a pravidelný, neexistují žádné příznaky potíží, to znamená, že jde o variantu normy. Profesionální sportovci mají také tendenci k bradykardii kvůli systematickému fyzickému namáhání.

Sinusová bradykardie je stav, kdy srdeční frekvence klesá na méně než 60, ale impulsy v srdci jsou nadále generovány hlavním uzlem. Lidé s tímto stavem mohou mdlobou, závratě často tuto anomálii doprovází vagotonie (varianta vegetačně-vaskulární dystonie). Síňový rytmus s bradykardií by měl být důvodem pro vyloučení významných změn v myokardu nebo jiných orgánech.

Známky sinusové bradykardie na EKG budou prodloužení mezery mezi síňovými zuby a komplexy komorové kontrakce, ale všechny ukazatele rytmu "sinus" jsou zachovány - P vlně předchází QRS a má konstantní velikost a tvar.

Síňový rytmus je tedy normálním ukazatelem EKG, což naznačuje, že aktivita hlavního kardiostimulátoru byla zachována a během normálního srdečního rytmu je sinusový rytmus a normální frekvence mezi 60 a 90 tepů. Nemělo by být důvod k obavám, pokud neexistují náznaky dalších změn (například ischemie).

Kdy se budete muset starat?

Závěry kardiografie by měly být důvodem k obavám, což naznačuje patologickou sinusovou tachykardii, bradykardii nebo arytmii s nestabilitou a nepravidelností rytmu.

S tachy a bradyformy lékař rychle stanoví odchylku pulzu od normy nahoru nebo dolů, vyjasní stížnosti a vysílá další vyšetření - ultrazvuk srdce, holter, krevní testy hormonů apod. Po zjištění příčiny můžete zahájit léčbu.

Nestabilní sinusový rytmus na EKG se projevuje nerovnými mezerami mezi hlavními zuby komorových komplexů, jejichž kolísání přesahuje 150-160 ms. To je téměř vždy známkou patologie, takže pacient není ponechán bez dozoru a zjistí příčinu nestability v sinusovém uzlu.

Elektrokardiografie také prozradí, že srdce porazí s nepravidelným sinusovým rytmem. Nepravidelné kontrakce mohou být způsobeny strukturálními změnami v myokardu - jizvou, zánětem, stejně jako srdečními defekty, srdečním selháním, celkovou hypoxií, anémií, kouřením, endokrinní patologií, zneužíváním některých skupin drog a mnoha dalšími důvody.

Abnormální sinusový rytmus vychází z hlavního kardiostimulátoru, ale frekvence poranění orgánu se buď zvyšuje, nebo se snižuje, ztrácí jeho stálost a pravidelnost. V tomto případě mluvíme o sinusové arytmii.

Arytmie se sinusovým rytmem může být variantou normy, pak se nazývá cyklická a je obvykle spojena s respirací - respirační arytmií. S tímto jevem, inhalací, se srdeční frekvence zvyšuje a při vydechování klesá. Respirační arytmie může být zjištěna u profesionálních sportovců, adolescentů během období zvýšené hormonální úpravy, u osob trpících vegetativní dysfunkcí nebo neurózy.

Sinusová arytmie spojená s dýcháním je diagnostikována na EKG:

 • Normální forma a umístění síňových zubů, které předcházejí všem komorovým komplementem, jsou zachovány;
 • Při inspiraci se intervaly mezi kontrakcemi snižují, zatímco při jejich vypršení se prodlužují.

sinusový rytmus a respirační arytmie

Některé testy nám umožňují rozlišit fyziologickou sinusovou arytmii. Mnoho lidí ví, že během vyšetření mohou požádat o zadržení dechu. Tato jednoduchá akce pomáhá vyrovnávat působení vegetativních organismů a určovat pravidelný rytmus, pokud je spojena s funkčními příčinami a není odrazem patologie. Kromě toho beta-adrenergní blokátor zvyšuje arytmii a atropin jej odstraňuje, ale nedojde k morfologickým změnám v sinusovém uzlu nebo v svalu srdce.

Pokud je sinusový rytmus nepravidelný a není eliminován držením dechových a farmakologických vzorků, pak je čas přemýšlet o přítomnosti patologie. Mohou to být:

 1. Myokarditida;
 2. Kardiomyopatie;
 3. Onemocnění koronární arterie diagnostikované u většiny starších lidí;
 4. Srdeční selhání s rozšířením jeho dutin, které nevyhnutelně postihuje sinusový uzel;
 5. Plicní patologie - astma, chronická bronchitida, pneumokonióza;
 6. Anémie včetně dědičných;
 7. Neurotické reakce a závažná vegetativní dystonie;
 8. Poruchy endokrinního systému (diabetes, tyreotoxikóza);
 9. Zneužití diuretika, srdečních glykosidů, antiarytmik;
 10. Poruchy elektrolytů a intoxikace.

Sinusový rytmus s jeho nepravidelností neumožňuje vyloučit patologii, ale naopak, nejčastěji to naznačuje. To znamená, že kromě "sinusu" musí být rytmus také správný.

příklady přerušení a nestability v sinusovém uzlu

Pokud pacient ví o onemocněních, které v něm existují, pak je diagnostický proces zjednodušen, protože lékař může jednat účelně. V jiných případech, kdy byl na EKG nalezen nestabilní sinusový rytmus, je třeba provádět komplex vyšetření - holter (denní EKG), běžecký pás, echokardiografie atd.

Charakter rytmu u dětí

Děti jsou velmi zvláštní součástí lidí, kteří mají mnoho parametrů, které se velmi liší od dospělých. Takže každá matka vám řekne, jak často bere srdce novorozeného dítěte, ale nebude se bát, protože je známo, že děti v prvních letech a zvláště novorozenci mají puls častěji než dospělí.

Sinusový rytmus by měl být zaznamenán u všech dětí bez výjimky, pokud nemluvíme o poškození srdce. Věková tachykardie je spojena s malou velikostí srdce, která by měla rostoucímu tělu poskytovat potřebné množství krve. Čím je dítě menší, tím častější je pulz, který dosahuje 140-160 minut za minutu v novorozeneckém období a postupně klesá na "dospělý" do věku 8 let.

EKG u dětí určuje stejné známky sínusového rytmu - zuby P před komorovými kontrakcemi stejné velikosti a tvaru a tachykardie by měla odpovídat věkovým parametrům. Nedostatek aktivity sinusového uzlu, kdy kardiolog naznačuje nestabilitu rytmu nebo ektopie jeho řidiče, je příčinou vážného znepokojení lékařů a rodičů a hledání příčiny, která se v dětství nejčastěji stává vrozenou vadou.

Současně s údaji o sínové arytmii podle údajů EKG by matka neměla okamžitě paniku a mdloba. Je pravděpodobné, že sinusová arytmie je spojena s dýcháním, což je často pozorováno u dětí. Je třeba vzít v úvahu podmínky pro odstranění EKG: pokud bylo dítě položeno na studenou pohovku, byl strach nebo zmatený, pak by reflexní držení dechu zvýšilo projevy respirační arytmie, což neznamená závažné onemocnění.

Avšak sinusová arytmie by neměla být považována za normu, dokud její fyziologická podstata nebyla přesně prokázána. Patologie sinusového rytmu je proto častěji diagnostikována u předčasně narozených dětí postižených intrauterinní hypoxií u dětí se zvýšeným intrakraniálním tlakem u novorozenců. Může vyvolat rachotu, rychlý růst, IRR. Jak nervový systém zraje, regulace rytmu se zlepší a samotné poruchy mohou projít.

Jedna třetina sinusových arytmií u dětí má patologický charakter a je způsobena dědičnými faktory, infekcí vysokou horečkou, revmatismem, myokarditidou a srdečními vadami.

Sport s respirační arytmií není pro dítě kontraindikován, ale pouze za podmínky neustálého dynamického pozorování a záznamu EKG. Pokud příčina nestabilního sinusového rytmu není fyziologická, pak bude kardiolog nuten omezit sportovní aktivity dítěte.

Je zřejmé, že rodiče se obávají důležité otázky: co dělat, když je sinusový rytmus na EKG abnormální nebo je fixní arytmie? Nejprve musíte jít na kardiologa a znovu provést kardiografii pro dítě. Pokud jsou prokázány fyziologické změny, postačí a EKG postačuje 2krát ročně.

Pokud nestabilita sinusového rytmu nespadá do normálního rozmezí, není způsobena dýchacími nebo funkčními příčinami, pak kardiolog předepíše léčbu v souladu se skutečnou příčinou arytmie.

Pinterest