Co dělá srdeční chirurgie pro arytmie

Stále více lidí trpí poruchami srdečního rytmu. Tento problém je v naší době velmi relevantní a moderní medicína nabízí tento způsob léčby - jako ablaci srdce. Jeho podstatou je chirurgické odstranění různých typů arytmií.

Pokud se setkáte s onemocněním, jako je arytmie a konzervativní léčba nefunguje. Pak stačí vědět, co je ablace srdce, jaké jsou kontraindikace, typy, fáze operace a možné následky.

Ablace srdce je společná charakteristika

Ablace je operace na srdci, která je zaměřena na chirurgické odstranění poruch rytmu. Ablace zahrnuje řadu technik, které zničí fokus nebo několik ohnisek arytmií prostřednictvím fyzického působení na ně.

Rádiofrekvenční (radiální) ablace katétru (RFA srdce) je jedním z nejmodernějších způsobů léčby poruch rytmu. Postup je založen na pozorovacím účinku na patologické zaměření nebo na část řetězce, což vede ke vzniku nebo šíření abnormálního pulsu.

Pro radiofrekvenční ablaci se používá speciální přístroj - ablativní katétr, který vyzařuje vysokofrekvenční elektrický proud.

Je to účinek proudu, který vede ke zničení anomální cesty a její úplné neutralizaci. Po blokování patologického zaměření se v myokardu vytvoří malá jizva, která však vůbec nezmění normální srdeční rytmus. Tato technika se vztahuje na minimálně invazivní metody léčby, protože nevyžaduje incizi srdce.

Pouze ve vzácných případech může být RFA provedena na otevřeném srdci, pokud je nutná paralelní korekce organických patologií oběhového systému. Poprvé byla RFA použita již v roce 1986 a od poloviny 90. let byla zavedena všude a stala se volbou pro mnoho typů arytmií.

V současné době již ablace radiofrekvenčního katétru nahrazuje některé typy otevřených intervencí a také se stala vynikající alternativou k dlouhodobé nebo celoživotní léčbě drog.

Kromě odstranění srdečních problémů se RFA často používá k léčbě křečových žil, bolesti v páteři a dokonce proti nádorům jater a dalších vnitřních orgánů.

Další studie v oblasti ablace srdce se přenesly na skutečnost, že bylo nutné vynalézt takovou metodu, která má měřený účinek na tkáň myokardu a nemá nepříznivý vliv na okolní struktury. Tak začala doba radiofrekvenční ablace.

V takovém případě může použití bodové elektrody působit pouze na místo jejího použití.

To vede k blokádě vedení impulsu v místě, kde bylo provedeno kauterizace tkáně myokardu a dráhy, které tam procházejí.

Výhodou metody je to, že v oblasti, která se nachází v blízkosti, nevznikají patologické změny - jejich kontraktilita není narušena, stejně jako schopnost provádět nervový impuls.

Používání radiofrekvenční ablace srdce se proto vztahuje na špičkovou lékařskou péči, která má minimální počet komplikací a vysokou účinnost.

Podstata metody

Rytmus srdečních kontrakcí závisí na tom, jak funguje systém srdečního vedení. Je-li průchod nervových impulzů touto cestou narušen, dochází k arytmii. K léčbě takových pacientů potřebují kardiologové odstranit poruchy v práci s vodivým systémem.

Zde přichází radiofrekvenční ablace. Podstata tohoto postupu spočívá v destrukci radiofrekvenční energetické aritmie, reprezentované patologickými cestami. Radiofrekvenční ablace se provádí bez celkové anestézie.

Pouze místo zavádění zařízení (trubice s elektrodami) je anestetizováno. Kardiochirurg nevykonává žádné řezy, přístup do komor srdce se provádí přes velké nádoby (jsou propíchnuty a nástroje jsou vloženy přes ně).

Za účelem kontroly postupu trubiček s elektrodami v krevním oběhu pacient podstoupí fluoroskopii (rentgenové snímky jsou naskenovány a obraz je přiváděn k monitoru). Výběr přístupového bodu (žíly nebo tepny) závisí na tom, která srdeční komora musí obslužný tým vstoupit.

Když elektrody vstupují do komor srdce, chirurg začne stimulovat různé části srdcové stěny při hledání středu arytmie (prováděním tzv. Elektrofyziologické studie).

Může to trvat déle než dvanáct minut, ale chyby v této věci jsou nepřijatelné. Lékař zničí arytmogenní bod speciální elektrodou, zatímco okolní tkáně netrpí. Pacient během léčby může pocítit nepohodlí, bolest, přerušení srdce.

Neměli byste se toho bát - lékaři udržují vše pod kontrolou a mnoho nepříjemných příznaků vzniká právě při hledání zdroje patologických nervových impulzů. Po dokončení všech manipulací je pacient ponechán v horizontální poloze po dobu nejméně 12 hodin. To je nezbytné pro zabránění vzniku krvácení.

Indikace pro ablaci srdce

Potřeba ablace srdce vzniká v případech, kdy nelze farmakoterapii provést, protože její neúčinnost je známa předem, a také v situacích, kdy se nedoporučuje ze zdravotních důvodů.

Seznam hlavních kontraindikací je proto následující:

 • fibrilace síní s ohnisky v břiše;
 • atriální fibrilace - stav, kdy existuje jiný počet ohnisek, které generují impulsy ke snížení. Na tomto pozadí jsou atria snížena v jednom rytmu a komory v druhém;
 • významná tachykardie, u které je excitace umístěna buď v komorách srdce nebo v předsíni;
 • Syndrom Wolff-Parkinson-White;
 • srdeční selhání, tj. když kontraktilita myokardu není schopna uspokojit potřeby orgánů a systémů při poskytování kyslíku a jiných živin;
 • paroxysmální tachykardie;
 • významné zvýšení velikosti srdce (kardiomegalie);
 • výrazné snížení srdečního výdeje - hlavní indikátor charakterizující kontraktilitu myokardu.

Kontraindikace

Vedle pozitivních aspektů ablace však existují i ​​podmínky těla, u kterých může být tento postup nežádoucí nebo obecně kontraindikovaný pro pacienta.

Nejběžnější příčiny, pro které se nedoporučuje ablace katétru, jsou následující:

 • pokud je zdravotní stav a stav pacienta velmi vážný;
 • identifikovaná endokarditida;
 • změny elektrolytové rovnováhy těla;
 • dekompenzovaná fáze srdečního selhání;
 • zjištěné nemoci v dýchacím systému;
 • akutní respirační virové infekce;
 • vysoká horečka;
 • hypertenze v těžké fázi;
 • závažné alergie na rentgenové kontrastní látky;
 • negativní reakce na jód;
 • změny struktury krvinek;
 • problémy s ledvinami.
Pokud je zjištěn jeden nebo více těchto faktorů, je kategoricky nemožné provádět ablaci srdce, a proto lékaři hledají další způsoby léčby.

Příprava na operaci

Pro efektivní provedení operace je nutné připravit se na zásah. Obvykle se ablace provádí plánovaným způsobem, proto je datum stanoveno na základě pracovního plánu operačního sálu a chirurgů.

Před operací je třeba provést několik typů testů a provést vyšetření instrumentální:

 1. obecný klinický krevní test;
 2. biochemie;
 3. analýza moči;
 4. testy na HIV, hepatitidu, syfilis;
 5. krevní test typu Rh, faktor Rh;
 6. EKG v 12 přívodech;
 7. denní sledování Holtera;
 8. zátěžový test;
 9. ECHO-KG;
 10. MRI srdce s kontrastem.

Druhý typ vyšetření je nutný k vyhledání zaměření arytmie, a bez ní se přesnější, cílená operace stává obtížnější.

Bezprostředně před operací je také nutná příprava, která zahrnuje takové doporučení:

 1. Odmítněte užívat určité léky 2-3 dny (hormony, hypoglykemie, antiarytmiká). Existují léky, jejichž doba vylučování z těla je mnohem vyšší, proto byste měli také informovat svého lékaře o jejich přijetí.
 2. Ohoďte vlasy ve slabinách nebo v podpaží - na místě, kde bude vložen katétr.
 3. Nejezte 12 hodin před operací a nepijte 8 hodin před operací.
 4. Před zásahem proveďte čisticí klystýru.

Abstraktní technika

Předpokladem je použití adekvátní úlevy od bolesti. Proto se dává přednost kombinované anestezii, tj. Podávání lokálních přípravků kombinovaných s intravenózní anestezií.

Dále musíte ve svém srdci přinést speciální katétr. Obvykle se provádí punkce velké cévy, buď femorální tepny nebo femorální žíly. Katétr se provádí rentgenovou kontrolou. Tím se zabrání určitým komplikacím.

Pro dosažení maximálního pozitivního výsledku je nutné přesně vybrat nejvhodnější místo pro ablaci. Závisí na typu poruchy srdečního rytmu.

Poté je nutné umístit elektrodu do oblasti pravé síně. Dodávka radiofrekvenčních impulzů vede k tomu, že dochází k místnímu ohřevu tkání na 40-60 stupňů. Tato teplota je dostačující k vyvolání nekrózy tkání. Poté je nutné vyhodnotit dosažený výsledek.

V některých případech může být ablace srdce kombinována s implantací umělého kardiostimulátoru. Při této chirurgické léčbě srdeční arytmie končí.

Před hospitalizací. Postup je prováděn v operačním sále, kde jsou k dispozici následující přístroje a nástroje:

 • katétrové elektrody;
 • přístroje a nástroje pro katetrizaci srdce;
 • nástroje pro sledování tělesných funkcí;
 • rentgenové systémy;
 • zařízení pro záznam elektrogramů (povrchové, intrakardiální);
 • všechny potřebné nástroje a přípravky pro resuscitaci.
Intervence se obvykle provádí za lokální anestézie s dodatečným sedáním (například s Relaniem). Léčba trvá 1-6 hodin (zpravidla ne více než 4 hodiny), což bude záviset na počtu patologických ložisek a jejich umístění.

Postupnost lékařů a tří asistentů během RFA je následující:

 1. Chirurg se rozhodne pro přístup k tepně na stehně (vpravo nebo vlevo) nebo jedné z radiálních tepen (méně často - podklavní tepna).
 2. Kůže v žilách je ošetřena antiseptickou a anestetickou látkou, která je pokryta speciálním sterilním materiálem.
 3. Arterie je propíchnuta - do ní je vložena speciální jehla s vodičem požadované délky.
 4. Použití výsledné punkce se provádí v nádobě přes hemostatický zaváděcí elektrodový katétr.
 5. Elektroda je vstřikována do dutiny srdce a provádí všechny manipulace pod rentgenovou kontrolou.
 6. Když je elektroda již v srdci, provede se orgánová zkouška - EFI (intrakardiální kardiogram) - k identifikaci arytmogenních zón. Lékař proto provokuje tachykardii, protože pouze tak může být nalezena patologická oblast (obvykle se nachází v ústí plicních žil, AV uzlu).
 7. Ohnisko arytmie je ovlivněno ablační elektrodou, zahříváním tkáně na 40-60 stupňů a vytvářením umělého atrioventrikulárního bloku. K udržení rytmu během tohoto období je zapotřebí práce vložených elektrod.
 8. Po 20 minutách provede EFI opět zhodnocení účinnosti provedeného postupu. Pokud je to nutné, všechny manipulace se opakují znovu, nebo pokud není dosaženo pozitivního výsledku, implantuje umělý kardiostimulátor.
 9. Vyjměte katétry, elektrody a zaveďte tlak na bandáž.
 10. Pacient po operaci nemůže ohýbat nohy, pokud dojde k propíchnutí femorální cévy, během dne (někdy až 12 hodin) a také k tomu, aby se ve stejném období nedostala z postele (přísný odpočinek).

Pooperační období obvykle probíhá bez komplikací. Někteří pacienti však mohou zaznamenat pocit tlaku a hrudníku. Jedná se o subjektivní symptomy, které samy o sobě vymizí. Po operaci není třeba používat léky, které zlepšují vodivost srdce.

Vzhledem k probíhajícím změnám ve struktuře srdečního svalu a cest se normalizuje kontrakce srdce. V pooperačním období pacient necítí žádnou bolest, protože operace je minimálně invazivní.

Radiofrekvenční katétrové ablace srdce

Radiofrekvenční katétrová ablace srdce (RFA) je minimálně invazivní chirurgická operace k odstranění patologických ložisek impulsů v srdečním svalu, zatímco k provedení této operace jsou použity speciální katétry.

RFA je jednou z nejnovějších technik minimálně invazivní chirurgie, její vývoj začal koncem 80. let minulého století. RFA srdce se ve skutečnosti provádí pomocí malé injekce - úvodní elektrody pro provádění postupu procházejí arterií, což umožňuje provádět nezbytné manipulace bez přímého otevření hrudníku.

Podle statistik nepohodlí u pacientů projde jen několik hodin po zákroku. Tři až čtyři dny po operaci na srdci pacienta mohou být vyloučeny z nemocnice.

Radiofrekvenční ablace srdce je speciální postup, při kterém speciální laser spaluje malou část srdce, aby vytvořil umělý AV blok a léčil arytmie. Cauterizace se provádí při teplotě 40 až 60 stupňů Celsia, ale pacient necítí bolesti, protože kauzurace se provádí přesně a rychle a lokální anestezie se používá v místě přístroje.

Pacientovi jsou podáváni sedativa. Před provedením postupu se provádí elektrofyziologická studie: se spoléhají na její údaje, lékaři určují, které místo by mělo být kauterizováno. S využitím elektrických impulzů způsobuje srdeční chirurg pacientovi arytmický záchvat, aby detekoval oblast.

Z čeho jsou patologické impulzy. V tomto případě může pacient pocítit nepříjemné pocity nepravidelného srdečního tepu, ale lékaři jsou pod kontrolou.

Po kauterizaci je EFI proveden znovu, takže lékař posoudí, zda patologické signály zmizely. Pokud je výsledek dosažen, jsou elektrody odstraněny. Operace obvykle trvá 1,5 až 6 hodin.

Podle pacientů se objevují nejnepříjemnější pocity při vkládání a vkládání jehly, proto je vhodné si předem připravit psychicky na nepohodlí.

Princip fungování je následující:

 1. Odstraní se punkce cévy.

Je vybrána v závislosti na tom, v jaké části srdce se nachází patologické zaměření impulsu, takže pokud je patologie v pravé části, pak je femorální nebo subklavní (někdy jugulární) žíla propíchnuta, pokud je patologie v levé části, pak je femorální, radiální nebo karotidová tepna propíchnuta.

Jaký typ nádoby se propírá, lékař stanoví individuálně.

 • Vedení flexibilního katetru a vedení. V předpřipravené nádobě je držen speciální katétr, který obsahuje vodítko. Tento vodič pod kontrolou rentgenového záření se provádí v části srdce, kde je zjištěna léze.
 • Detekce tkání pomocí patologického vedení impulzů.

  Dále podle určitého způsobu zjišťuje chirurg specifické vlákna, které jsou odpovědné za fibrilaci síní.

  To se provádí tak, aby nedošlo k poškození jiných (nezbytných) vláken a k určení všech patologických oblastí, takže v budoucnu nedojde k opakování blikání.

 • Proces provádění ablace srdce. Ablace - přeložená z latiny znamená stažení, tj. Pomocí určitých opatření (v tomto případě elektrického proudu) odstraníme funkci zbytečných vláken v srdci, které způsobují fibrilaci síní.
 • Zkontrolujte, zda všechna vlákna ztratila funkci. Po ablaci srdečních vláken se chirurg znovu zkontroluje, zda existují další patologické impulzy, je to znovu provedeno, aby se předešlo budoucím relapsům onemocnění.
 • Odstranění vodítka a katétru. Pokud nejsou nalezena žádná nová patologická vlákna, chirurg odstraní katétr a aplikuje tlakové bandáže na místo punkce, aby se zabránilo "inflaci" hematomu nebo krvácení. Je důležité poznamenat, že celá operace není prováděna slepě, ale pod rentgenovým obrazem, který vylučuje (pokud možno) nepředvídané okolnosti.
 • RFA výhody

  Účinnost RFA u atriální fibrilace byla prokázána mnoha úspěšnými případy obnovy srdečního rytmu. Postup je mnohem snazší tolerovat než otevřený chirurgický zákrok a má před sebou několik výhod:

  • Radiofrekvenční ablace je snadno tolerována a nevyžaduje dlouhodobou obnovu.

  Stačí, aby pacient ležel v nemocnici pod dohledem lékařů po dobu maximálně 3-4 dnů. Pokud provedete otevřenou operaci, plné zotavení trvá mnohem déle.

 • RFA je minimálně invazivní chirurgie, během níž lékař provede pouze malý řez v oblasti kyčle.

  Po něm nejsou žádné jizvy a punkce se léčí časem a nezanechává jizvy. Když je zákrok otevřený, velká část hrudníku je řezána. Pacient zůstane obrovské jizvy po celý život.

 • Ablace je prakticky bezbolestná.

  Mírně stlačený pocit v hrudníku se vyskytuje pouze během postupu a pak úplně zmizí. Použití analgetik není nutné.

  Operace otevřeného srdce nevyvolává nepříjemné pocity, ale po jejich dokončení trpí pacient ostré bolesti. Pro jeho úlevu je třeba dlouhodobě užívat silné léky.

 • Torakoskopická ablace

  Torakoskopická ablace se provádí v anestezii. Podstata postupu je použít proud na ohniscích ektopického signálu. Na rozdíl od minimálně invazivního RFA je tato operace považována za úplnou.

  Pacient je propuštěn do hrudníku. Do nich je vloženo speciální zařízení nazvané torakoskop. Provádí ablaci patologických oblastí a ovlivňuje vnější srdce.

  Při žilní fibrilaci je předepsána torakoskopická ablace, pokud se pomocí RFA nedosáhne požadovaného výsledku. Tato operace je poměrně nebezpečná a má větší šanci na vznik komplikací, ale relapsy poté, co se vyskytly extrémně vzácně.

  Po thorakoskopii pacient stráví asi v týdnu v nemocnici. První 3-4 dny budou muset užívat léky proti bolesti a vystupovat z postele je povoleno pouze jeden den po ukončení operace.

  Laserová ablace

  Tato metoda dosud nebyla v post-sovětských zemích dostatečně rozvinutá, ale již existují lékařské střediska, které provádějí takové operace. Laserová ablace, jako je radiofrekvence, je určena k vypnutí arytmogenních oblastí srdce, zatímco na rozdíl od RFA se zde používá laserové záření.

  Podle statistik frekvence komplikací při aplikaci laseru neklesá, ale nyní se frekvence relapsů zpravidla snižuje.

  Také na rozdíl od RFA, laser více selektivně poškozuje potřebný osud a kvůli tomu zůstává poškození srdečního svalu minimální, a proto je rehabilitační doba poněkud kratší.

  Ale, bohužel, tato operace je pro pacienta mnohem dražší. Více informací získáte od svého lékaře.

  Jak je pooperační období

  Pokud po RFA budou dodržena všechna potřebná pravidla a doporučení lékaře, obnoví se srdce a celé tělo co nejdříve. Abyste se vyhnuli krvácení z místa punkce mezi důsledky zákroku, neměli byste se dostat z postele v časném pooperačním období pod jakoukoli záminkou.

  Člověk je zpravidla propuštěn 2-5 dní po radiofrekvenční ablaci a po celou dobu je pod neustálým lékařským dozorem. V nemocnici se provádí pravidelné sledování srdečního tepu, u kterého se provádí EKG každých 6 hodin v první den, měří se tlak, tělesná teplota, diuréza a ultrasonografie srdce se provádí 1-2 krát.

  Pokud máte po 30 minutách po zákroku stále nepříjemné pocity v hrudi, měli byste okamžitě informovat lékaře: může být nutné injekci některých léků.

  Obecně platí, že v prvním týdnu mohou být nepříjemné pocity, nepravidelný srdeční tep, ale tento stav spontánně zmizí. Rehabilitace po RFA trvá 2-3 měsíce. V tomto okamžiku bude pacient potřebovat antiarytmické léky, stejně jako nepřímé antikoagulancia a jiné léky podle indikací.

  Během rehabilitace je také možné provést léčbu souvisejících onemocnění a somatických patologií. Existují tipy, jejichž realizace umožní pacientovi rychle obnovit své zdraví:

  • odstranit alkohol, kouřit ze svého života;
  • odmítnout konzumovat velké množství soli;
  • snažte se zhubnout normalizací stravy, snížením tuku a živočišných potravin ve stravě;
  • nepijte kávu a silný čaj;
  • snížit fyzickou námahu, ale je zapotřebí speciální cvičební terapie.
  Pokud byla léčba prováděna kvalifikovaným lékařem a byla dodržena všechna pooperační doporučení, pravděpodobnost komplikací a recidivy patologie je poměrně nízká.

  Komplikace

  Po RFA se ventrikulární fibrilace nebo fibrilace síní obvykle zcela vyloučí. Tento postup je druhem intervence, který není nebezpečný, a má minimální riziko komplikací. Šance na jejich rozvoj jsou asi 1%. Existují nežádoucí důsledky v následujících případech:

  • špatné srážení krve;
  • dekompenzovaný diabetes;
  • pokročilý věk (více než 65-70 let).

  Komplikace se mohou objevit téměř okamžitě po radiofrekvenční ablaci nebo po určité době. Jejich seznam je následující:

  • krvácení z místa punkce;
  • vývoj nových poruch v rytmu srdce;
  • poškození stěny cévy v době katétru;
  • krevní sraženiny;
  • stenóza (zúžení) plicních žil;
  • renální dysfunkce.
  Komplikace jsou spojeny s nepřesným vložením vodítka nebo katétru, nedodržením klidového stavu lůžka nebo přítomností jiných patologií, které ovlivnily jejich vývoj.

  Léčba závisí na příčině následků, pokud jde o recidivu arytmií, lékař vám poradí, abyste nainstalovali kardiostimulátor nebo zopakovali operaci.

  Životní styl a prognóza po operaci

  Životní styl po operaci by měl splňovat následující zásady:

  Vzhledem k tomu, že hlavní příčinou poruch srdečního rytmu je koronární onemocnění srdce, měli byste se snažit o preventivní opatření, která snižují hladinu "škodlivého" cholesterolu v krevní plazmě a zabraňují jeho ukládání na stěny cév, které krmit srdeční sval.

  Nejdůležitější z těchto událostí je snížit spotřebu živočišných tuků, produktů rychlého občerstvení, smažených a slaných potravin. Obiloviny, luštěniny, rostlinné oleje, libové maso a drůbež, mléčné výrobky jsou vítány.

 • Přiměřená fyzická aktivita. Dělat lehkou gymnastiku, chůzi a snadný běh je dobré pro zdraví srdce a krevních cév, ale mělo by být zahájeno několik týdnů po operaci a pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.
 • Odmítnutí špatných zvyků. Vědci už dlouho bylo prokázáno, že kouření a alkohol nejen k poškození stěny cév a srdce zevnitř, ale také může mít přímý arytmogenní účinek, to znamená vyvolat paroxyzmálním tachyarytmií.

  Zastavení kouření a odmítnutí silných alkoholických nápojů ve velkém množství je proto prevencí poruch rytmu.

 • Na závěr - a to navzdory skutečnosti, že RFA je chirurgický zásah do těla, je riziko komplikací je relativně nevelký, ale výhody z operace je nade vší pochybnost - většina pacientů, soudě podle názorů, již cítí nepříjemné příznaky a nižší riziko cévních příhod spojených s paroxyzmální tachyarytmie.

  Stanovisko odborníků

  Odborníci zaznamenávají vysokou pravděpodobnost zotavení po radiofrekvenční ablaci srdce. V asi 80% případů je možné úplně zbavit atriální fibrilace. U zbývajících 20% je nutné opakovat postup nebo se uchýlit k torakoskopické ablaci.

  Dosažení požadovaného výsledku není důsledkem operace v renomovaném výzkumném středisku, ale kvůli správné volbě lékaře. Konečný úspěch bude záviset na jeho zkušenostech a profesionalitě.

  Mnoho známých kardiologů se shoduje na tom, že je nutné provést RFA pro fibrilaci síní. Zvláště pokud jsou záchvaty (paroxyzmy) běžné a mohou být zastaveny pouze s lékařskou pomocí.

  Při odložení léčby pacient zvyšuje pravděpodobnost úmrtí v důsledku závažných selhání v hemodynamice přibližně o 6 až 7krát. Včasné provedení minimálně invazivního zásahu k vyloučení zdroje ektopických signálů zlepší kvalitu života pacienta. Ve 30% případů odborníci dokonce zrušili antiarytmické léky.

  Podle kardiologů je obzvláště důležité dodržovat pravidla profylaxe po RFA. Mnozí pacienti, kteří byli propuštěni z nemocnice, se cítí mnohem lépe, takže okamžitě začnou zneužívat špatné návyky a přepracovávat se sami. Postupně se objevují relapsy, které budou muset být opět operativně zastaveny.

  Postupně je srdeční frekvence zcela normální. Všechny změny musí být hlášeny svému lékaři. Bude analyzovat stav pacienta a vypracovat plán léčby.
  "alt =" ">

  Pálení žáhy při arytmii

  Když se objeví arytmie, funkce myokardu je narušena. Srdce ztrácí svou schopnost provádět obvyklou práci. Nejběžnější formou poruchy je fibrilace síní. Při absenci pozitivní dynamiky léčby léky nabízí lékař alternativním alternativám. Je považována za nejefektivnější kaučuku srdce v případě arytmie. Někteří lidé odmítnou postup, což je spojeno s jeho nedostatečným pochopením.

  Jak a proč je arytmie léčena kauterizací

  Operace má jiný název - "ablace". Patří k minimálně invazivním intervencím a je zahrnuta v sekci endovaskulární chirurgie. Není přidělena každému člověku. Při tvorbě patologického zaměření, ve kterém se změní normální chování elektrických impulzů, je nutná léčba.

  Při kauterizaci srdce během arytmie vzniká uměle vytvořená oblast nekrózy, ve které kardiomyocyty již nemohou plnit své funkce. Pod vlivem blokády vzniklých paprsků. Zabraňuje vzniku impulzů, které v době uvolnění myokardu (diastolu) vytvářejí kardiostimulátor. Přeruší fungování srdce, což může mít negativní důsledky.

  Následující indikace se liší, pokud je operace považována za životně důležitou:

  1. Fibrilace síní, jejíž vzhled se provádí v diagnostice a léčení. Svalové vlákna se začínají smýkat ne synchrónně, protože by měla být u zdravého člověka. Vytvoří se oběh impulzů, v určitém místě se v pacientově atriu vytvoří patologické vybuzení. Po určité době, jestliže není pozorována žádná pozitivní dynamika nebo je pozorován vývoj stavu, je předepsáno ablace.
  2. Tachykardie komorového typu. Takové porušení je považováno za nejnebezpečnější. U lidí se srdeční frekvence urychluje a může se vyvinout fibrilace. Může vést k zastavení činnosti myokardu (asystole).
  3. Porucha rytmu jiných forem, ve kterých je vhodné použít chirurgický zákrok.
  4. Porucha systému vedení myokardu, která po určité době povede k přidání komplikací bez léčby. Nejčastěji se jedná o kongenitální stav, který má tendenci narušovat rytmus.
  5. Zvýšení velikosti srdce (kardiomegalie) a nedostatečné aktivity.

  Je důležité zvážit pravděpodobnost nežádoucích výsledků. Aby se významně snížilo riziko jejich výskytu, kaučivění se provádí až po vyloučení kontraindikací pro jmenování postupu. Za přítomnosti diabetu a věku pacienta staršího 75 let se rozhoduje individuálně.

  Příprava

  Srdcová chirurgie pro arytmie je povolena pouze po přípravě. Prvním krokem je diagnóza, která zahrnuje:

  1. Obecná krev, biochemická analýza, Rh faktor, syfilis, infekce HIV, virové hepatitidy B a C.
  2. Elektrokardiografie (EKG).
  3. Denní EKG Holter.
  4. Echokardiografie.
  5. Stresové testy.
  6. Magnetické rezonanční zobrazování (MRI).

  Po nalezení patologického zaměření je pacient odeslán k jeho kauze. Zpětná vazba na tento postup je pozitivní, což je spojeno s vysokým stupněm účinnosti při léčbě onemocnění. Před provedením ablace je získán souhlas člověka a poté pokračují.

  Operace je povolena pouze po splnění řady doporučení. Za prvé, pacientovi je řečeno, jaké léky by měl přestat užívat. Nezapomeňte vyloučit příjem jakéhokoli jídla a tekutiny za 12 hodin. V předvečer uveďte klystýr. Před zahájením procedury se vlasy oholejí v oblasti, kde je plavidlo umístěno, aby měli přístup ke srdci. Po 2-4 dnech je onemocněný na arytmogenním místě myokardu.

  Při přípravě je třeba vzít v úvahu možná rizika komplikací z postupu. Patří sem:

  1. Krvácení z nádoby, která se používá k zavedení katétru.
  2. Náhodné poškození stěn, kdy se provádí kauterizace na srdci. Ablace je široce používána z jakékoliv arytmie a účinnost je také dosažena díky individuálním reakcím na ni.
  3. Trauma cévní stěny v průběhu pohybu katetru do srdce.
  4. Léčba jakékoliv arytmie s kauterizaci může vést ke zhoršení stavu a ještě většímu rozpadu elektrické vodivosti. Taková komplikace by znamenala vytvoření kardiostimulátoru.
  5. Potíže procházející cévami, které nesou krev mezi plicním systémem a srdcem.
  6. Tvorba krevních sraženin, které mohou být dlouhodobě fixovány na cévní stěně. Pod vlivem řady faktorů se mohou od nich odtrhnout a šířit se po celém těle. Hlavními důsledky jsou infarkt myokardu a akutní cerebrovaskulární nehoda (mrtvice).

  Není možné vyčerpat patologickou oblast srdce bez úplné diagnózy. Přítomnost souběžného onemocnění by měla být základem pro konzultace s příbuznými odborníky. Podle svědectví ji může určitá lhůta prodloužit k léčbě onemocnění.

  Odpovědi na postup, a to i s ohledem na zhoršující faktory od lékařů a pacientů, jsou pozitivní. Po tom, nemusíte se obávat příznaků, které porušují kvalitu lidského života.

  Provádění operace

  Pouze v stacionárních podmínkách se provádí srdeční operace arytmií (kauterizace). Mnoho osvědčení od pacientů ukazuje, že minimálně invazivní postup umožňuje rychle se zotavit a vrátit se k normálnímu rytmu života. Vykonává se ve velkých klinikách (veřejných nebo soukromých). Mezi nejčastější instituce, které se specializují v této oblasti, patří Vishnevský a Mechnikovský chirurgický ústav.

  Musí existovat vybavení pro léčbu pacienta se srdeční arytmií. Cauterizace se provádí pomocí speciálního vybavení. Provozní místnost má následující:

  • nástroje pro srdeční katetrizaci;
  • zařízení pro příjem elektrokardiogramu;
  • katétrové elektrody;
  • radiografická zařízení;
  • set pro resuscitaci;
  • přístrojové vybavení pro kontrolu funkcí orgánů.

  V oblasti, kde se předpokládá punkce, se podává anestetikum pro topické použití. Řídí krevní tlak, puls, počet srdečních tepů a monitoruje vnější změny pacienta (kůže, vědomí).

  Pokud je vše připraveno, proveďte kauzuraci s arytmií na srdci. Provádí se takto:

  1. Nejlepší přístupové tepny jsou femorální a radiální. Na grafu se působí antiseptickým roztokem a pak se aplikuje sterilní materiál.
  2. Stěna cévy je propíchnuta jehlou se zvláštním vedením.
  3. Pod kontrolou rentgenového přístroje je zaveden katétr přes speciální vodítko a pak vstupuje do dutiny srdce.
  4. Poté pokračujte v nahrávání signálů. Přenášejí se do přístroje pro odstranění intrakardiálního elektrokardiogramu. S jeho pomocí je možné stanovit zaměření arytmie, která vytváří poruchy v činnosti myokardu. Předtím, než je kaučukovník, mohou být předepsány testy na vyvolání symptomů onemocnění.
  5. Manipulace se úspěšně provádí na atrioventrikulárním uzlu, plicních žilách nebo jiném oddělení v systému vedení myokardu. Pod elektrodou se během ohřevu tkáně zahřívá. Teplota se může zvýšit na 60 ° C. V této oblasti existuje blokáda vytvořená umělými prostředky.
  6. Léčba se považuje za úspěšnou léčbu pouze po kontrolní elektrokardiografické studii. Pokud se během ablace nedosáhne požadovaného účinku, je během operace instalován umělý kardiostimulátor.
  7. Po dokončení procedury je pacient odvezen na vozíku. Během dne musí dodržovat přísné lůžko. Pokud byl přístup do srdce proveden femorálními tepnami, je zakázáno ohýbat nohy u kolenních kloubů.

  Doba trvání postupu je asi 1,5 - 6 hodin, v závislosti na závažnosti onemocnění, formě arytmie, umístění arytmogenní části myokardu a hloubce jeho umístění v něm. Pokud je pacient uspokojivý, může se připravit na vypuštění přibližně za 5 dnů.

  Kaučukové operace stojí

  Široce využívané operace kaučení v Rusku pomocí moderního vybavení. Na klinikách se jeho hodnota liší. Záleží na úrovni zdravotnického zařízení, kvalifikaci odborníka a jeho zkušenostech v této oblasti.

  Nižší cenová hranice - 20 tisíc rublů. Maximální platba za operaci může činit 130-300 tisíc rublů. Náklady závisí na formě arytmie u pacienta. S komorou - 30-180 tisíc rublů, síň - 20-140 tisíc rublů. Pokud je z jiného původu, cena se zvyšuje na 280 tisíc rublů.

  Bez ohledu na vysokou poptávku po ablaci srdce v Rusku pacienti preferují léčbu v zahraničí. Nejčastěji jdou do Izraele nebo do Německa - na klinikách existuje pozitivní zpětná vazba od pacientů. Existuje mnoho německých klinik pro proceduru, cena je v rozmezí 30 tisíc dolarů. Diagnostika a let nejsou zahrnuty, a proto budete muset zaplatit asi o 3000 dolarů více.

  Pokud srovnáme zdravotnické instituce Německa a Izraele, je lepší vybrat poslední možnost. Není to nijak špatné, pokud jde o diagnózu a léčbu nemeckých klinik. Cena zahrnuje letu, operaci a procedury. Pacient utratí na ablaci množství v rozmezí 20 tisíc dolarů.

  Pozitivní a negativní aspekty postupu

  Když se u pacienta objeví arytmie, není vždy indikováno kauterizace. Existují jak výhody, tak i nevýhody metody léčby. Z tohoto důvodu je pacient nejprve vyšetřen, diagnostikován a poté udělen povolení k manipulaci.

  Výhody

  Ve většině případů je ablace přidělena každému pacientovi, kterému je indikována. Jejich kontraindikace jsou relativní. Po odstranění problému neexistují žádné překážky postupu. Mezi pozitivní stránky patří:

  1. Minimálně invazivní. Široké řezy jako při běžných operacích se neprovádějí. Proklouznutí v stěně tepny je dostatečné pro přístup k srdeční dutině pomocí katetru.
  2. Dobrá přenositelnost a rychlé zotavení. Rozsáhlé intervence narušují funkci orgánů, což vyžaduje dlouhou dobu rehabilitace. Při kauterizaci není velký přístup k srdci nutný. Na monitoru je zobrazen obrázek, který vám umožní podrobně prozkoumat tělesné dutiny a najít patologické zaměření.
  3. Na místě zavedení katétru zůstávají prakticky žádné jizvy. Tuto oblast lze opravit stejnou tkaninou bez hrubých spojovacích prvků. Když se objeví, vzniká jizva, která vydrží po celý život.
  4. Bezbolestný postup. Během ablace není pacientovi podávána celková anestezie. Necítí bolest, někdy může být narušen tlakem v hrudi. Zmizí nepříjemný příznak po dokončení operace.

  Pacienti se složitými formami arytmie as progresí mohou také navštívit kliniku za účelem provedení kaučuku.

  Nevýhody

  Bez ohledu na výše uvedené výhody moderní metody léčby arytmií má kauterizace také negativní stránky - to jsou komplikace. Jsou častěji pozorovány u pacientů s diabetes mellitus, poruchou krvácení a více než 75 let věku. Existují následující:

  • krvácení z arterie, přes kterou byl zaveden katétr;
  • poškození myokardu v procesu kauterizace;
  • plicní stenóza;
  • porušování integrity stěny cévy během katétru;
  • trombóza;
  • porucha v systému srdečního vedení, zhoršující se arytmie.

  Negativní účinky jsou považovány za vzácné a ze seznamu výše, nejcharakterističtějšího krvácení z propíchnuté nádoby. Je spojena s nesprávným použitím tlakového obvazu a nesouladu s pacientem. Osoba by měla být v posteli na den a měla by být dodržována doporučení lékaře, aby se zabránilo krvácení.

  Chirurgie pro arytmii, která se provádí kauterizací patologické oblasti, zřídka vede ke komplikacím. Pokud je pacientovi indikován, je nutné souhlasit s tím, že neexistují jiné možnosti léčby. Po něm pacienti již necítí nepříjemné příznaky spojené s poruchou funkce srdeční činnosti.

  Pinterest