Aneuryzma srdce

Srdeční aneuryzma - ztenčení a vypuknutí myokardu srdeční komory. Aneuryzma srdce se může projevit jako dýchavičnost, palpitace, orthopnea, srdeční astma, závažné srdeční arytmie, tromboembolické komplikace. Hlavní diagnostické metody pro srdeční aneuryzmus jsou EKG, echoCG, RTG hrudníku, ventrikulografie, CT, MRI. Léčba aneuryzmatu srdce zahrnuje vynechání aneuryzmatického vaku s uzavřením defektu srdečního svalu.

Aneuryzma srdce

Aneuryzma srdce - omezený výčnělek ztenčené stěny myokardu, doprovázený prudkým poklesem nebo úplným zmizením kontraktilní schopnosti patologicky změněné části myokardu. V kardiologii je zjištěna aneuryzma srdce u 10-35% pacientů, kteří měli infarkt myokardu; 68% akutních nebo chronických aneuryzmatů srdce je diagnostikováno u mužů ve věku od 40 do 70 let. Nejčastěji se vytváří aneuryzma srdce ve stěně levé komory, méně často v oblasti interventrikulární septa nebo pravé komory. Velikost aneuryzmatu srdce se pohybuje od 1 do 18-20 cm v průměru. Porušení kontraktility myokardu v srdci výdutě patří akineze (nedostatek kontraktilní aktivity) a dyskineze (vyboulený aneurysmatu stěny během systoly a jeho zatahování - v diastole).

Příčiny aneuryzmatu srdce

V 95-97% případů je příčinou aneuryzmatu srdce rozsáhlý transmurální infarkt myokardu, zejména levého ventrikulu. Převážná většina aneuryzmat je lokalizována v oblasti přední stěny a vrcholu levé komory srdce; přibližně 1% v oblasti pravé síně a komory, interventrikulární septa a zadní stěna levé komory.

Masivní infarkt myokardu způsobuje zničení struktur svalové stěny srdce. Pod vlivem síly intrakardiálního tlaku se nekrotická stěna srdce roztahuje a ztenčuje. Významná úloha při vzniku aneuryzmatu spočívá v faktorech, které přispívají ke zvýšení zatížení srdce a intraventrikulárního tlaku - včasného zvyšování, arteriální hypertenze, tachykardie, opakovaných infarktů, progresivního srdečního selhání. Vývoj chronické srdeční aneuryzmy je etiologicky a patogeneticky spojen s kardiosklerózou po infarktu. V tomto případě se při působení krevního tlaku vyskytuje výčnělek stěny srdce v oblasti jizvy pojivové tkáně.

Vrozené, traumatické a infekční aneuryzmy jsou mnohem méně časté než srdeční aneuryzmy po infarktu. Traumatické aneuryzmy jsou způsobeny uzavřenými nebo otevřenými zraněními srdce. Pooperační aneuryzma, která se často vyskytují po operaci k nápravě vrozených srdečních defektů (Fallotův tetrad, plicní stenóza atd.), Může být přiřazena k této skupině.

Srdeční aneuryzma způsobená infekčními procesy (syfilis, bakteriální endokarditida, tuberkulóza, revmatismus) jsou velmi vzácné.

Klasifikace aneuryzmatů srdce

V době výskytu rozlišuje akutní, subakutní a chronická aneuryzma srdce. Akutní srdeční aneuryzma se vytváří v období od 1 do 2 týdnů od infarktu myokardu, subakutní - během 3-8 týdnů, chronické - přes 8 týdnů.

V akutní fázi je aneurysmová stěna reprezentována nekrotizovaným místem myokardu, které pod působením intraventrikulárního tlaku nabobtná ven nebo do dutiny komory (pokud je aneuryzma lokalizována v oblasti interventrikulární septum).

Stena subakutního srdečního aneuryzmatu je tvořena zesíleným endokardem se zhlukem fibroblastů a histiocytů, nově vytvořenými retikulárními, kolagenovými a elastickými vlákny; na místě zničených myokardiálních vláken se objevují spojovací prvky různé stupně zralosti.

Chronická aneuryzma srdce je vláknitý vak, mikroskopicky sestávající ze tří vrstev: endokardiální, intramurální a epikardiální. V endokardu stěny chronické aneuryzmy srdce dochází k růstu vláknité a hyalinizované tkáně. Stěna chronické aneuryzma srdce je ztenčená, někdy její tloušťka nepřesahuje 2 mm. V dutině chronického aneuryzmatu srdce se často nachází trombus blízko stěny různých velikostí, který může pouze obložit vnitřní povrch aneuryzmatu nebo obsadit téměř celý jeho objem. Volné parietální tromby jsou snadno roztříštěné a jsou potenciálním zdrojem rizika tromboembolických komplikací.

Existují tři typy aneuryzmatů srdce: svalové, fibrózní a fibromuskulární. Obvykle je srdeční aneuryzma jednorázová, ačkoli najednou mohou být detekovány 2-3 aneuryzmy. srdce aneurysma může být pravda (reprezentována třemi vrstvami), falešné (vytvořena v důsledku infarktu ruptura stěny a perikardiální omezené adnations) a funkční (části vytvořené životaschopných myokardu kontraktility nízké, vyčnívající komorové systoly).

Vzhledem k hloubce a rozsahu poškození může být pravá aneuryzma srdce plochá (difúzní), svalnatá, houbovitá a ve formě aneuryzmatního aneuryzmatu. Kontury difuzního aneuryzmatu vnějšího výčnělku jsou ploché, jemně skloněné a ze strany srdce dutina je určena prohloubením ve tvaru misky. Sacciformní aneurysm srdce má zaoblenou konvexní stěnu a širokou základnu. Hloubková aneuryzma se vyznačuje přítomností velkého výčnělku s relativně úzkým krkem. Termín "aneuryzma v aneurysmu" označuje vadu sestávající z několika výčnělků, které jsou uzavřeny do sebe: takové srdeční aneuryzmy mají ostře ztenčené stěny a jsou nejvíce náchylné k prasknutí. Při vyšetření jsou častěji detekovány difuzní aneuryzma srdce, méně zřídka, svalové a vzácně houbové a "aneuryzma v aneurysmu".

Symptomy aneuryzmatu srdce

Klinické projevy akutní srdeční aneurysma vyznačující se tím, slabost, dušnost s epizodami srdečního astmatu a plicní edém, prodloužené horečka, zvýšené pocení, tachykardie, srdeční arytmie (bradykardie a tachykardie, extrasystoly, fibrilace síní a komorové blokád). U subakutního aneuryzmatu srdce se příznaky selhání oběhu postupují rychle.

Klinika chronického aneuryzmatu srdce odpovídá výrazným známkám srdečního selhání: dušnost, synkopální stavy, angina, klid a napětí, pocit přerušení práce srdce; v pozdním stadiu - otoky krčních žil, otok, hydrothorax, hepatomegalie, ascites. Při chronické aneurysmě srdce se může vyvinout fibrózní perikarditida, což způsobuje vznik adhezí v hrudní dutině.

Tromboembolické syndrom chronického srdečního aneurysmatu prezentovány akutní vaskulární okluzi končetin (obvykle iliakální a femoropopliteální segmenty), brachiocefalického kufr, mozkové tepny, ledvin, plic, tlustého střeva. Gangréna končetin, mrtvice, infarkt ledvin, plicní embolie, okluze mesenterických cév, opakovaný infarkt myokardu se mohou stát potenciálně nebezpečnými komplikacemi chronické aneuryzmy srdce.

Chronická ruptura aneuryzmatu srdce je poměrně vzácná. Přerušení akutního aneuryzmatu se obvykle vyskytuje 2-9 dní po infarktu myokardu a je fatální. Klinicky aneurysma prasknutí srdce se projevuje náhlým nástupem: náhlá bledost, která se rychle nahradil cyanotická kůže, studený pot, přepadové krve krční žíly (Důkaz srdeční tamponáda), ztráta vědomí, studených končetin. Dýchání se stane hlučným, chraplavým, mělkým, řídkým. Obvykle jde okamžitě o smrt.

Diagnostika aneuryzmatu srdce

Patognomický znak aneuryzmatu srdce je patologická prekordiální pulsace, která se nachází na přední stěně hrudníku a zesílí se každým srdečním tepem.

Známky transmurálního infarktu myokardu jsou zaznamenány na EKG během srdeční aneuryzmy, které se nicméně nemění ve fázích, ale zachovávají si "dlouho zmrazený" charakter. EchoCG umožňuje vizualizovat dutinu aneuryzmatu, měřit její velikost, posoudit konfiguraci a diagnostikovat trombózu komorové dutiny. S pomocí echoCG stresu a PET srdce se zjišťuje životaschopnost myokardu v oblasti chronické aneuryzmy srdce.

Radiografie hrudníku odhaluje kardiomegalie, stagnaci v plicním oběhu. Radiopaická ventrikulografie, MRI a MSCT srdce jsou vysoce specifické metody topické diagnostiky aneuryzmatu, určující její velikost, detekující trombózu jeho dutiny.

Podle svědectví pacientů se srdeční aneurysmem se vyšetřují srdeční dutiny, koronární angiografie, EFI. Aneuryzma srdce musí být diferencovaná od coelomických cystů perikardu, mitrální srdeční choroby, mediastinálních nádorů.

Léčba aneuryzmatu srdce

V předoperačním období jsou pacientům se srdečními aneuryzmami předepisováni srdeční glykosidy, antikoagulancia (subkutánní heparin), antihypertenzíva, kyslíková terapie, oxygenoterapie a baryum. Chirurgická léčba akutní a subakutní srdeční aneuryzmy je indikována v souvislosti s rychlou progresí srdečního selhání a hrozbou prasknutí aneuryzmatického vaku. Při chronických aneurysmech srdce se provádí operace, aby se zabránilo riziku tromboembolických komplikací a oživení myokardu.

Jako paliativní intervence se ucházelo o posilování stěny aneuryzmatu pomocí polymerních materiálů. Radikální operace zahrnují resekci ventrikulární aneuryzmatu nebo atria (v případě potřeby následovaná rekonstrukcí stěny myokardu s náplastí), septioplastika Culey (s aneuryzmem interventrikulárního septa).

Když falešná nebo posttraumatická aneuryzma srdce šití srdcovou stěnu. Je-li to nezbytné, provede další zákrok revaskularizace současně resekci aneuryzmatu v kombinaci s CABG. Po resekci a plastice aneuryzmatu srdce se může objevit výskyt syndromu nízkého ejekce, recidivující infarkt myokardu, arytmie (paroxysmatická tachykardie, fibrilace síní), selhání stehu a krvácení, respirační selhání, renální insuficience, cerebrální tromboembolie.

Prognóza a prevence srdeční aneuryzmy

Bez chirurgické léčby je průběh aneuryzmatu srdce nepříznivý: většina pacientů s aneuryzmem po infarktu zemře během 2-3 let po nástupu onemocnění. Nekomplikované ploché chronické aneuryzmy srdce jsou relativně benigní; nejhorší prognózou je krevní a hnisavá aneuryzma, často komplikovaná intracardiikální trombózou. Dodržování srdečního selhání je nepříznivým prognostickým znakem.

Prevence srdeční aneuryzmy a jejích komplikací spočívá v včasné diagnostice infarktu myokardu, adekvátní léčbě a rehabilitaci pacientů, postupné expanzi motorického režimu, kontrola poruch rytmu a tvorba trombů.

Časopisové rubrice

Toto onemocnění se může vyvinout na pozadí jiných závažných onemocnění (infarkt myokardu) nebo by mělo být diagnostikováno při narození. Příznaky aneuryzmatu srdce budou záviset na velikosti, druhu výčnělku, celkovém stavu pacienta, jeho životním stylu. Nejúčinnější metoda léčby aneuryzmatu srdce je chirurgická, ale ve všech případech není přijatelná.

Jak léčit aneuryzma srdce s léky?

Léčba této choroby může být použita v několika případech.

 • Aneuryzma srdce má malou velikost, neroste.
 • Na straně pacientů jsou zaznamenány stížnosti (abnormální srdeční rytmus, dušnost, bolest za hrudní kostí).

Pokud nejsou žádné příznaky, léky nejsou předepsány a pacient je omezen na některé aktivity.

 • Dieta s adekvátním denním dávkováním tuků, bílkovin, sacharidů.
 • Prevence nadměrné hmotnosti: obezita nepříznivě ovlivňuje činnost srdce.
 • Odmítnutí negativních návyků (alkohol, kouření).
 • Denní procházky na čerstvém vzduchu.
 • Výměna těžké ruční práce za mírné.
 • Existují kontraindikace pro chirurgickou manipulaci se srdcem.

Léčba srdeční aneurysmy je zaměřena na eliminaci anginy, arytmií.

Za tímto účelem mohou být předepsány různé léky.

Antianginální léky. Pomáhají rychle vyloučit záchvaty anginy pectoris. V závislosti na zdravotním stavu pacienta během prvního léčebného cyklu lze předepsat několik skupin těchto léků.

 1. Nitráty (nitroglycerin, nitromint, Sustang, Nitrong). Přispívají k rozšíření žilních a velkých tepen, které minimalizují potřebu kyslíku myokardu. Prostřednictvím dusičnanů můžete uvolnit svaly průdušek, gastrointestinální trakt, močový měchýř.
 2. Blokátory kalciového kanálu (Amlodipin, Ryodipin, Felodipin). Příčina svalové relaxace má vazodilatační účinek. Léky v této skupině neovlivňují srdeční frekvenci, což snižuje počet kontraindikací pro jejich použití.
 3. Beta-blokátory (Inderal, Anaprilin). Pomozte tomu zabránit a zbavte se angíny. Nemůže být předepisován pacientům trpícím cukrovkou a bronchitidou.
 4. Koronárně expandující léky (Papaverine, Lidoflazin, Validol). Používá se v počátečních stádiích onemocnění k úlevě od slabých projevů aneuryzmatu.

Přípravek proti trombům (Aspirin, Tiklopidin, Clopidogrel) pomáhá vyřešit problém tvorby trombů. Statistické údaje ukazují, že použití antiagregačních léků po přenosu infarktu myokardu snižuje riziko (30%) recidivy infarktu. V některých případech může být předepsáno několik léků této skupiny (Aspirin + Clopidogrel). Pro léčbu pacientů, u kterých je diagnostikována aneuryzma levé komory (akutní / chronická) s přítomností parietálního trombu, jsou předepsány antikoagulancia (heparin, warfarin), předepisují se léky proti trombocytům, které potlačují produkci fibrinu.

Statiny (Livacor, Rovacor, Levostatin). Používá se, aby se zabránilo tvorbě cholesterolu v cévách. Pro dosažení požadovaného výsledku by měly být statiny užívány neustále: tímto způsobem můžete řídit množství "špatného" cholesterolu v oběhovém systému. Je zakázáno užívat statiny u pacientů s diagnostikovaným selháním jater / ledvin. Minimální počet kontraindikací obsahuje česnekové přípravky (Eifitol, Alisat, Aikonol), nicméně terapeutický účinek statinů v této skupině není tak nápadný.

ACE inhibitory (Captopril, Lisinopril, Fosinopril). Používá se jako prostředek k úpravě krevního tlaku, který udržuje statický objem krve v těle. Zvažované léky pomáhají stabilizovat srdeční rytmus, snižují riziko infarktu myokardu. Povinně předepsaná pro ischemii, po operaci bypassu koronární arterie. Nejběžnějším nežádoucím účinkem užívání inhibitorů ACE je kašle.

Doporučení pro léčbu lidových léků

V počátečních fázích vývoje lze označené onemocnění léčit doma pomocí lidových léků. Neměli byste však ignorovat návštěvy lékaře: aneuryzma srdce může vyvolat velmi negativní následky (včetně úmrtí). Proto je nezbytné zajistit pravidelnou lékařskou kontrolu nad průběhem onemocnění.

Existuje několik populárních receptů, které pomáhají zmírnit stav pacienta během aneuryzmatu srdce.

Odvar z vrcholů žloutenka. Pro vaření by měla být 1 polévková lžíce. l specifikovaná tráva nalijte 1 polévková lžíce. vařená voda (studená). Potřebujete vařit vývar na parní lázni po dobu 15-20 minut. Výsledná směs je zabalena, trvá na tom (asi 1 hodinu), filtrována. Tento lék musí být užíván 4-5 p. denně: Jediná dávka by neměla překročit 1 polévkovou lžíci. l Žloutenka žloutenka je dost trpká, protože může být kombinována s cukrem.

Aneuryzma srdce odhalila: operaci jako nejúčinnější šanci spásy

Ve většině případů se jedná o léčbu aneuryzmatu srdce. Očekávané taktiky jsou možné pro stabilní malé formace, které nejsou doprovázeny příznaky poruch cirkulace. V závislosti na tvaru výčnělku, jeho velikosti a stavu pacienta je zvolena otevřená nebo uzavřená metoda uškrcení, plastické chirurgie nebo zpevnění stěny.

Přečtěte si v tomto článku.

Je možné bez chirurgického zákroku odstranit aneuryzma srdce

Léčba léčby aneuryzmatu srdce neexistuje. Možná náhodná detekce tohoto vzdělávání u pacientů bez příznaků srdeční patologie. Taková varianta aneuryzmatu bez příznaků onemocnění a hrozba prasknutí může být považována za indikaci dynamického pozorování pacienta.

Je třeba si uvědomit, že přítomnost jakéhokoliv výčnělku stěny srdce je potenciálním ohrožením života, takže ve většině případů je jeho odstranění doporučeno.

Indikace pro povinné operace jsou:

 • velké formace ve tvaru pytlů a hub, "aneuryzma v aneurysmu";
 • hrozba prasknutí u jakéhokoli druhu;
 • riziko tromboembolie způsobené uvolněnou krevní sraženinou v dutině;
 • postupné zvyšování velikosti;
 • arytmie a / nebo srdečního selhání, které nelze léčit léky;
 • přítomnost snížené kontraktilní funkce levé komory nebo pevných ploch s nárůstem objemu;
 • falešné a vrozené formy.

A tady více o aneurysmu sinusu Valsalvy.

Kontraindikace k chirurgickému zákroku

V případě akutní aneuryzmaty s rizikem prasknutí se operace provádí ze zdravotních důvodů. Při plánované léčbě mohou být kontraindikace k odstranění:

 • závažné selhání jater a ledvin;
 • akutní infekce;
 • zhoubné novotvary;
 • vysoký stupeň plicní hypertenze;
 • porucha oběhu ve stupni 3;
 • dekompenzovaný průběh diabetu;
 • nadměrné riziko podávání léků pro celkovou anestezii;
 • stáří;
 • nedostatek životaschopných svalových vláken v blízkosti aneuryzmatu;
 • akutní a subakutní období infarktu myokardu;
 • extrémně nízký srdeční výkon.

Některé z těchto stavů jsou dočasné a kontraindikace jsou relativní, mohou být opraveny před operací. V každém případě bude taktika léčby určena individuálně, založená na nebezpečí aneuryzmatu na zdraví a životě pacienta.

Podívejte se na video o aneurysmu a jeho následcích:

Možnosti odebrání

Chirurgický zákrok pro aneuryzmus zahrnuje odstranění vaku, zpevnění stěny nebo šití. Výběr metodiky závisí na konfiguraci vzdělávání, lokalizace a souvisejících chorobách.

Při poruše levé komory

Při vyčnívání stěny v této oblasti používejte tyto typy operací:

 • odstranění vaku otevřeným nebo uzavřeným způsobem, vyztužení švu syntetickými materiály, klapka z membrány; prováděné při připojení k zařízením srdce a plic (vhodné pro velké, svazkové nebo houbové formy);
 • uložení náplasti na sáček (častěji s difuzní tvorbou bez krevní sraženiny uvnitř);
 • šití se ponořením stěny interkostálními svaly nebo jinými tkáněmi (s malými aneurysmymi zjištěnými náhodou).

Plastická chirurgie při odstraňování se provádí lineárně (jednoduchá dvouřádková sutura), šňůrkou se šňůrou se stahováním, syntetickou náplastí umístěnou uvnitř komory nebo venku. Použití klapky na pediklu z membrány pro plasty je slibnou metodou, protože v budoucnu je myokard dobře zásoben krví.

Zvláštností operací pro aneuryzma srdce je častá současná chirurgická bypassová operace koronární arterie a náhrada ventilu pro srdeční vady.

S růstem interventrikulární septum

Operace se provádí v otevřeném srdci. Incize probíhá v pravé komoře. Aneuryzma je šitá na základně malými výstupky. V tomto případě je dostatečně těsné vázání švů ve tvaru U na těsnění ze syntetických materiálů. Pokud má formace velký průměr, pak je vyříznut a záplatu z umělé nebo vlastní tkáně pacienta je ohraničena do místa defektu.

Obnova po

V pooperačním období je pacient pozorován v jednotkách intenzivní péče nebo v odděleních intenzivní péče, kde se monitoruje monitorování EKG, ukazatele krevního tlaku, denní diuréza. V prvních dnech se provádí dýchací cvičení, aby se zlepšilo vylučování sputa, pak se umožnilo lehké pohyby rukou a nohou, masáž končetin.

Potraviny by měly být lehké, částečné. Doporučujeme kousky kaše, vegetariánské polévky, řízky z rybího masa a chudého masa. Režim pití je určen přítomností nebo nepřítomností stojatých procesů. Inhalace kyslíku se provádí denně a nadbytečná tekutina se odčerpává z pleurální dutiny.

Po stabilizaci kardiovaskulárního systému jsou pacienti propuštěni domů. Ukázalo se, že užívají léky k udržení krevního tlaku v rozmezí 130-140 / 90 mm Hg. Art., Antiagregační činidla, vazodilatační činidla, ACE inhibitory ke snížení zátěže srdce.

Postupně se při ovládání EKG rozšiřuje režim motoru, zpočátku lze obvykle použít pouze chůzi.

Možné komplikace a prognóza

V pooperačním období mohou být možné následky:

 • snížení srdečního výdeje v důsledku snížení dutiny levé komory;
 • opakovaný infarkt myokardu;
 • poruchy rytmu - fibrilace síní, extrasystoly, tachykardie;
 • krvácení z rany;
 • hnojení a divergence švů;
 • kongesce v plicní tkáni, pneumonie;
 • selhání ledvin;
 • okluze mozku, ledvin, plic, střev s vývojem infarktu těchto orgánů.

A tady více o aneurysmatu srdce u dětí.

Bez chirurgie jsou šance na život nízké, zvláště při rozvoji srdečního selhání. Bylo prokázáno, že po zjištění aneuryzmatu po infarktu je délka života neoperovaných pacientů asi 2 až 3 roky.

Lepší průběh je charakteristický pro ploché chronické útvary, které nejsou doprovázeny komplikacemi. Včasná operace, zejména radikální odstranění aneuryzmatálního výčnělku, významně zlepšuje prognózu u pacientů.

Silnou komplikací je srdeční aneuryzma po infarktu. Prognóza je významně zlepšena po operaci. Někdy se léčba provádí léky. Kolik lidí žije s aneuryzmem po infarktu?

Pokud je aneuryzma aorty zapálená, chirurgie může zachránit životy. Pacient by měl vědět, jaké operace jsou prováděny, důležité ukazatele pro chirurgický zákrok, rehabilitaci a prognózu po následcích zásahu. A také o životním stylu a výživě po.

Pokud se vytvoří aneuryzma srdce, příznaky mohou být podobné jako normální srdeční selhání. Příčiny - srdeční záchvat, vyčerpání stěn, změny v cévách. Nebezpečným důsledkem je mezera. Čím dříve je diagnóza, tím větší je šance.

Pokud je zjištěna aneuryzma aorty, je život pacienta ohrožen. Je důležité znát příčiny a příznaky jejího projevu, aby bylo co nejdříve zahájeno léčba. V podstatě jde o operaci. Může být diagnostikována prasknutí aorty břišní, hrudní a vzestupné oblasti.

Aneurysmus srdce u dětí (WFP, interventrikulární septum) může nastat kvůli nepravidelnosti, intoxikaci během těhotenství. Symptomy mohou být detekovány pravidelným vyšetřením. Léčba může být léčba nebo operace.

V důsledku narušení struktury, protažení aortální stěny, se může vyvinout aneuryzma Valsalva sinus. Vyšetření podezřelých je třeba provést co nejdříve, začněte v echokardiografii. Léčba se skládá z uzavření aortální stěny.

Provedla resekce aneuryzmatu v vaskulárních patologiích, které ohrozily život. Resekce abdominální aorty s protetiky umožňuje vyhnout se těžkému krvácení a smrti pacienta.

Aneuryzma femorální tepny nastává v důsledku různých faktorů. Symptomy mohou zůstat bez povšimnutí, existuje falešná aneuryzma. Pokud existuje mezera, je nutná naléhavá hospitalizace a chirurgie.

Vyrovnaná nebo karotická aneuryzma může být vrozený stav. Může být také vlevo a vpravo, vnitřní a vnější, kruhové nebo ve tvaru vřetena. Symptomy se projevují nejen ve formě hrudky, ale také ve stavu znehodnocení. Léčba je jen operace.

Vše o aneurysmu srdce

Patologické vyklenutí ztenčené stěny myokardu v medicíně je definováno jako aneuryzma srdce. Zároveň se kontraktilní funkce oblasti srdečního svalu snižuje nebo úplně chybí, dochází ke změnám. Většina aneuryzmatů je diagnostikována u pacientů s anamnézou infarktu myokardu. Často se jedná o muže ve věkové kategorii 45-75 let. Podle mezinárodní klasifikace nemocí (ICB) má patologie kód 125.3

Co to je?

Aneuryzma srdce je lokální oblast srdečního svalu, která ztratila svou schopnost kontrahovat a působit během kontrakcí během systoly. Hypertrofie postihuje hlavně levou srdeční komoru a pravý nebo interventrikulární propojka je velmi vzácná. Průměr výčnělku se pohybuje od 1 do 20 cm.

Vada se vytváří pod vlivem vnitřního tlaku vytvořeného v srdcových komorách na zdi, která ztratila svou sílu. Tento stav je nebezpečný, protože může způsobit prasknutí aneuryzmatu srdce a závažné krvácení, které často vede k smrti pacienta. Dalším nebezpečným aspektem onemocnění je obtížnost léčby. K léčbě patologické změny stěny lze provést pouze chirurgicky. Tato metoda však není vhodná pro všechny pacienty, protože existují kategorie pacientů, u nichž je chirurgická intervence kontraindikována.

Příčiny

Onemocnění se může vyvinout v důsledku vrozené nebo získané patologie. Divertikulum v srdci se nejčastěji objevuje po masovém infarktu. V důsledku této nemoci se buňky svalové vrstvy srdeční stěny staly mrtvými. Stává se tenčí a ztrácí schopnost odolat intrakardiálnímu tlaku. Oblast myokardu je napnutá a vytváří výčnělek, který má tvar vaku. To je skutečný nebo strukturální faktor při vývoji vady.

Taková aneuryzma v srdcovém svalu přispívá ke stagnaci krve v divertikulu ak tvorbě krevní sraženiny. To hrozí vznikem vážných komplikací, protože rozbitá sraženina může ucpat cévu. Nejčastěji postihuje aortu nebo plicní artériu.

Funkční poruchy jsou určeny neschopností myokardu fungovat normálně. Aneuryzma způsobuje dysfunkci v práci srdečního svalu, která se projevuje asynchronními kontrakcemi (poškozená oblast je arytmicky stlačena). Příčinou porušení je nahrazení myokardiálních svalových buněk spojivovými buňkami, které nemají kontraktilní funkci. Co je aneuryzma srdce? Toto je sekundární onemocnění, která je důsledkem jiných patologií:

 • postinfokační kardiální skleróza;
 • infekční nemoci;
 • vrozené vady srdečního systému;
 • operace srdce;
 • toxické otravy;
 • následkem vystavení ozáření;
 • systémové nemoci;
 • zranění

Hlavním stavem výskytu aneuryzmatu po infarktu je nedodržení odpočinku v lůžku, zvýšená fyzická námaha a stabilní arteriální hypertenze pozorovaná v akutním období onemocnění.

U kojenců dochází k vrozenému aneurysmu srdečního svalu, který vzniká v období nitroděložního vývoje. To se projevuje po narození dítěte, kdy novorozence začíná dýchat samostatně. Krevní oběh se zvyšuje, v důsledku čehož se zvyšuje intracardiální tlak a vzniká vyvýšená stěna.

Taková patologie u dětí je vzácná. Častěji pediatr diagnostikuje aneuryzma přepážky mezi komorami. Diagnostika se provádí na základě symptomů, které se projevují u dětí mladších tří let. Pokud by nemoc nebyla označena zřejmými příznaky, ale došlo k porušení, pak se v období dospívání objeví projevy této nemoci.

Druhy

Klasifikace aneuryzmatu srdce podle času.

 1. Akutní typ - až 14 dní po infarktu.
 2. Subakutní - až dva měsíce.
 3. Chronická - po 2 měsících.

Rozdíl ve formě:

 • difuzní (tvoří velké plochy poškození);
 • tvar sáčku má širokou dutinu a úzký "krk";
 • způsobující stratifikaci - je důsledkem prasknutí endokardu a je lokalizován v hluboké vrstvě myokardu.

Aneuryzma se také vyznačuje strukturou struktury. Jsou složeny ze svalových nebo vláknitých buněk, mohou být smíšeného typu.

Klinika

V klinickém obrazu aneuryzmatu srdce není ovládáno jediné znamení. Skládá se z různých projevů pozorovaných u pacienta v období po infarktu.

Pacient poznamenal:

 • bolest;
 • dušnost;
 • búšení srdce;
 • změněná srdeční frekvence;
 • blednutí kůže;
 • kašel;
 • zvýšená únava.

Bolestivost je lokalizována za hrudní kostí (mírně doleva), prochází formou záchvatů, není ostrá, zvyšuje se po cvičení nebo kouření. Bolest nemusí nezbytně doprovázet onemocnění, protože tkáň aneuryzmatu se skládá ze spojovacích buněk, které nemají nervové zakončení. Nepohodlí způsobuje poškození krevního oběhu koronárních cév jakékoli etiologie.

Jak postupuje pacient, zvyšují se příznaky srdečního selhání. V budoucnu se pacient objeví otok, zvětší játra, jsou známky poškození funkce dýchání (dýchavičnost, udušení). Změny srdečního rytmu se vyskytují (tachykardie, bradykardie, arytmie). Existuje angina, stejně jako v klidu.

Příčinou slabosti a nevolnosti aneuryzmatu srdce je selhání kontrakce myokardu. Tato dysfunkce srdečního svalu vede k poklesu cirkulujícího objemu krve, snížení transportu kyslíku do tkání, což vede k hypoxii. Ze stejného důvodu je bledá kůže, což snižuje její citlivost. Dále pacient zaznamenal otok cervikálních žil, zvýšené pocení.

Diagnostika

Před zahájením léčby srdeční aneuryzmaty po infarktu je třeba podstoupit vyšetření na přítomnost patologie. Pacientům, u kterých je riziko vývoje onemocnění, je předepsáno instrumentální vyšetření. Ale nejdřív doktor provádí objektivní vyšetření pacienta.

 1. Při palpacích můžete cítit apikální impuls srdce, který obvykle neposlouchá. Pokud je aneuryzma charakterizována příznakem "rocker", když doktor pod prsty cítí rozdíl v srdeční frekvenci (špička je normální a výstupek zaostává).
 2. Perkuse (odbočení) určuje hranice vnitřního orgánu a v případě poruchy se posune doleva (častá lokalizace patologického procesu).
 3. S pomocí stetoskopu provádí kardiolog auskultace (poslouchání) práce srdce. Přítomnost aneuryzmatu vytváří další zvuk, oslabení srdečních zvuků.
 4. Na konci vyšetření lékař měří krevní tlak. U pacientů s podezřením na tvorbu vyboulení krevní tlak trvale udržuje nad 140 90 mm. Hg st.

Dále proveďte následující studie.

 1. EKG - nedetekuje defekt myokardu. Zobrazuje změny srdce v důsledku srdečního záchvatu. Pokud se však tyto příznaky objevují v období po infarktu po dobu 20 dnů, pak to slouží jako potvrzení vývoje patologie.
 2. EchoCG - poskytuje představu o velikosti, objemu dutiny, konfiguraci defektu myokardu. Navíc technika pomáhá odhadnout tloušťku deformované stěny, přítomnost krve nebo sraženiny, rychlost průtoku krve v srdcových komorách. Definice tohoto indikátoru je důležitá při předvídání vývoje trombózy, pomáhá zvolit vhodnou léčbu pro konkrétní klinický případ. Podle výsledků echogramu provádějte klasifikaci vzdělávání.
 3. Scintigrafie - testování stěny myokardu zavedením kontrastního činidla do krevního řečiště. Na místě výčnělku se nástroj nehromadí a při skenování je viditelný.
 4. Použití rentgenových studií je velmi vzácné, protože odhaluje pouze rozsáhlé aneuryzmy. Tato metoda se používá, pokud nejsou k dispozici jiné metody.
 5. MRI je nejnovější a nejinformativnější způsob diagnostiky srdečního výčnělku, který poskytuje úplný obraz o rozvojovém vzdělávání.

Pacient s aneurysmem srdce předepisuje kompletní vyšetření krve a moči na detekci souvisejících onemocnění. Podle výsledků výzkumu bude kardiolog informovat pacienta o tom, jak léčit aneuryzma srdce.

Probíhající terapie

Pokud má pacient vyklenutí velkého myokardu srdce, který má všechny předpoklady pro prasknutí, pak se tento stav považuje za naléhavý syndrom, který vyžaduje naléhavou hospitalizaci. Hlavním způsobem léčby vady myokardu je chirurgický zákrok. Se samostatným odmítnutím operace pacienta nebo malým množstvím vzdělání, které nevede k rozvoji komplikací, je možná léčba medikací. Provádí se v nemocnici a po stabilizaci pacienta pokračuje doma a může trvat celý život.

Srdeční aneuryzma je léčena následujícími skupinami léků:

 1. Použití beta-adenoblockerů snižuje sílu svalových kontrakcí, normalizuje srdeční rytmus ("Concor", "Anaprilin", "Nobilet").
 2. Antagonisté vápníku neovlivňují kontraktilní funkci srdce, takže mají méně kontraindikací. Určena k odstranění hypertonicity z krevních cév a udržování krevního tlaku v normálním ("Amlodipin", "Crinfar", "Nifadipin").
 3. Diuretika jsou používána k odstranění přebytečné tekutiny z těla a snížení krevního tlaku ("Furosemid", "Veroshpiron", "Guigroton"). Normalizace krevního tlaku snižuje riziko prasknutí stěny myokardu.
 4. "Papaverine", "Validol" je předepisován v počáteční fázi onemocnění k rozšíření koronárních cév.
 5. Trombolytické látky se používají k prevenci tvorby krevních sraženin ("Aspirin", "Tiklopidin").

S neúčinností konzervativní terapie, stejně jako s rozvojem mimořádné situace, musí být léčena vada okamžitě. Podstatou zásahu je vyříznutí konvexní oblasti a uzavření stěny. Při rozsáhlém poškození se syntetický implantát používá k zvýšení síly myokardu. Operace probíhá při umělé udržování krevního oběhu.

Lidová nebo domácí terapie se provádí pouze v počáteční fázi onemocnění, protože pomoc při podávání infuze léčivých bylin není nezbytná a je výraznější v kombinaci s léky.

Tradiční léčitelé doporučují, aby byli léčeni pro aneuryzma srdečního svalu s infuzí bobulí, odvar z semen nebo koprovou bylinkou, tinkturu šípkových lodí.

Prevence

Pozitivní prognóza onemocnění závisí na tom, jak přesně pacient dodržuje přání lékaře. Pacienti s aneuryzmou srdečního svalu jsou přísně zakázány kouřit a pít. Je doporučena strava, která omezuje konzumaci tučných, slaných a kořeněných potravin. Také je třeba snížit přísun čerstvého chleba, vepřového masa a z kávy a silného odpadu z čaje úplně. Dieta těchto pacientů dominuje zelenina a ovoce, mléčné výrobky, polévky (bez Navarry), obiloviny. Potraviny by měly být snadno tráveny, aniž by došlo k zatížení srdce a celého těla.

Dále je pacientům zakázáno provádět těžkou fyzickou práci, aktivní sporty. Tato omezení musí být dodržena až do konce života, pak se riziko ruptury aneuryzmatu výrazně sníží. Pacienti s touto diagnózou by měli podstoupit rutinní vyšetření, kdy lékař sleduje změnu srdečního rytmu nebo tvorbu krevních sraženin. Včasné odhalení porušení umožní čas provést kvalifikovanou léčbu a zabránit vzniku komplikací.

Kolik pacient může trpět aneuryzmou srdce závisí na stupni progrese onemocnění, na tom, zda pacient dodržuje rady lékaře, na přítomnost komorbidit, jakož i na individuální vlastnosti organismu. Proto je důležité okamžitě kontaktovat odborníka, pokud se necítíte dobře, abyste neztratili vývoj aneuryzmatu srdce.

Aneuryzma srdce: jak rozpoznat, léčit s chirurgií a bez ní

Aneuryzma srdce je velmi nebezpečná patologie, spočívající ve vzhledu oslabené omezené části svalové tkáně na kterékoli stěně nebo přepážce srdce, které nejsou schopné odolat krevnímu tlaku a začínají bobtnat nebo bobtnat a střídat střídavě v závislosti na fázi srdečního cyklu.

Diagnostika aneuryzmatu srdce

Tvorba aneuryzmatu srdce může být doprovázena výskytem následujících příznaků:

 • neobvyklá slabost v důsledku stagnace v srdci, v důsledku čehož pumpuje nedostatečné množství krve, což znamená, že nervový systém a svaly jsou nedostatečné v potřebném kyslíku, které jim dodává krve,
 • paroxyzmální bolest za hrudní kostí (ne vždy se vyskytuje),
 • zvýšený nebo pomalý puls (více než 100 nebo méně než 60 úderů za minutu),
 • snížená srdeční frekvence s krátkými zastávkami,
 • porucha dýchacího rytmu, nazývaná dušnost,
 • bledý tón pleti (zejména na obličeji a končetinách), což je typické pro srdeční patologie, při nichž dochází k porušení krevního zásobení tkání,
 • suchý nevyvolaný kašel způsobený stlačením plic (pro velké aneuryzmy),
 • pocit silného srdečního rytmu způsobený poruchami rytmu nebo zvýšenou kontrakcí srdečního svalu (typický pro aneuryzma levé srdeční komory).

Ale zákeřnost aneuryzmatu srdce spočívá ve skutečnosti, že výše uvedené příznaky mohou být přítomny v plné míře (s velkými aneuryzmy), částečně nebo zcela chybějí. To nejen komplikuje diagnózu, ale vede k tomu, že lékaři najdou aneuryzma náhodou, když dosáhne značné velikosti a její léčba se stává obtížným.

Je obtížné obviňovat lékaře, protože se primárně zaměřují na stížnosti pacientů. Ale pokud se pacient o něco nestará, je nepravděpodobné, že by chtěl podstoupit drahé vyšetření, jen pro případ, že najednou bude něco odhaleno.

Ve většině případů se lékaři musí vyrovnat s difuzní formou aneuryzmatu malé a střední velikosti. Průběh onemocnění v tomto případě není narušován nepříjemnými a rušivými příznaky. Pacienti, kteří se necítí špatně, někdy léčí své onemocnění lehce a nechávají si s kardiologem přeskočit rutinní vyšetření.

Vyšetření pacienta

Ale to jsou všechny nuance. V praxi, když pacient přichází k lékaři s nebo bez stížností, diagnóza srdeční aneuryzmatu začíná fyzikálním vyšetřením a pak je pacient požádán, aby podstoupil další vyšetření. Pokud se člověk nejprve obrátí na terapeuta s rušivými příznaky, pak později, pokud má onemocnění srdce, bude odkázán na kardiologa, který bude pokračovat v vyšetření, diagnostikovat a případně předepisovat odpovídající léčbu.

Během fyzického vyšetření pacienta provádí lékař čtyři povinné postupy: palpace, perkuse, asculturace a měření krevního tlaku.

Palpace v aneurysmu srdce je odůvodněna skutečností, že ve většině případů je aneuryzma samotná umístěna buď na přední stěně nebo v vrcholu levé komory, umístěné v těsné blízkosti přední stěny hrudníku. Během palpace může lékař pocítit rozdíl mezi pulzací zdravé části srdce a aneurysmem (tzv. Symptom rocker arm).

Tahy horní části levé komory na hrudní stěně se nazývají apikální impulz, který je určen pouze u 70% zdravých lidí. Ale zde hraje nejen roli role samotného, ​​ale i její průměr. Aneuryzma může naznačovat jak vzhled apikálního impulsu, pokud nebyl dříve cítil, tak i nárůst jeho průměru (přes 2 cm). Navíc je silová síla během aneuryzmatu výrazně snížena.

Perkuse není nic jiného než poklepání prstem prstem, aby se odhalily hranice srdce. V oblasti aneuryzmatu významné velikosti budou hranice mírně posunuty a zvuk v této oblasti bude hluchý.

Auskultace poslouchá zvuky v oblasti srdce pomocí stetoskopu. Hluk během systoly a tzv. "Myší" hluk může naznačovat aneuryzma, když krev protéká ústy aneuryzmatu.

Měření krevního tlaku je důležité v různých patologických stavech kardiovaskulárního systému. V případě aneuryzmatu srdce je krevní tlak obvykle zvýšený a prognóza onemocnění závisí do značné míry na hodnotách ukazatelů krevního tlaku.

Během fyzického vyšetření pacienta může lékař zjistit některé příznaky, které svědčí o možném výskytu aneuryzmatu. To mu dává všechny důvody k tomu, aby jmenoval hlubší inštrumentální zkoušku.

Instrumentální diagnostika

Mezi hlavní metody instrumentální diagnostiky srdeční aneuryzmy patří:

 • Elektrokardiografie. Ano, taková rozšířená a spíše stará diagnostická metoda, jako je EKG pro aneuryzma srdce, patří mezi přední místa po mnoho let. Díky všeobecné dostupnosti a levosti může být vyšetřován každý, kdo se stará o to, jak funguje jeho srdce.

Přístroj zaznamenává vodivost bioelektrických pulsů v různých částech srdečního svalu, což umožňuje nejen detekovat vzhled aneuryzmatu, ale také určit jeho polohu.

EKG musí být provedeno po určitou dobu po infarktu myokardu, což je běžná příčina aneuryzmatu. Pokud v průběhu prvního měsíce na kardiogramu (zmrzlý kardiogram), skok v segmentu ST, nedostatek poslední záporné vlny (označené T), známky poruchy srdečního rytmu nejspíše indikuje akutní nebo chronický vývoj (indikátory více než 1,5 měsíce) aneuryzma.

 • Echokardiografie, která se také nazývá ultrazvukem srdce. Tato metoda je považována za hlavní diagnostickou metodu pro srdeční aneurysm, protože umožňuje stanovit diagnózu se 100% přesností.

Vzhledem k odrazu ultrazvukových vln z překážek s různou hustotou se můžete na obrazovce dostat obraz srdce ve formě jednoduchého nebo trojrozměrného obrazu.

Díky této metodě je možné vizuálně vyhodnotit aneuryzma (velikost a konfiguraci) a identifikovat v něm tromby. Kromě toho můžete dokonce detekovat malé aneuryzma v tenkých částech myokardu a zaostávat za normálním srdečním rytmem. Můžete dokonce vidět malé aneuryzma, které jsou zobrazeny pouze ve fázi systolu a krev v dutině srdečního vaku. Pomocí echokardiografie je možné odhadnout šířku isthmusu (vyloučit falešnou aneurysmu), práci srdečních chlopní, velikost a objem komor a atrií a charakteristiky průtoku krve.

 • PET scintigrafie myokardu na základě zavedení kontrastního činidla do krevního řečiště, který se nehromadí v dutině aneuryzmatu (nebo naopak se hromadí pouze v této oblasti), což usnadňuje detekci oslabené oblasti srdce. Tato metoda je považována za složitější a dražší, navíc poskytuje méně informací než ultrazvuk, takže se používá mnohem méně často.

K určení životaschopnosti postižené oblasti myokardu lze tuto metodu použít paralelně se stresovou echokardiografií, kdy je stresová situace uměle vytvořena kvůli podávání léků nebo pod vlivem fyzické námahy.

 • Radiografie, která se používá pouze v případech, kdy není možné provádět více informativních studií. Rentgenové záření budou ukazovat hranice srdce a velké aneuryzmy, zatímco malé budou zůstat bez povšimnutí. Podle výsledků průzkumu lze pozorovat nárůst velikosti srdce a stagnaci v plicním oběhu.

Dále mohou být pacientovi přiřazeny následující studie:

 • Ventrikulografie (rentgenové vyšetření srdečních komor pomocí kontrastních látek).
 • MSCT nebo MRI srdce (snímání srdce rentgenovými paprsky nebo rádiovými vlnami).
 • Prozkoumáním dutin srdce pomocí srdečního katetru.
 • Koronární angiografie (hodnocení průtoku krve).
 • Elektrofyziologická studie (EFI) srdce.

Kromě toho jsou pacientovi předepsány určité typy testů, jako jsou obecné a biochemické krevní testy (pro markery nekrózy přítomné v infarktu myokardu), analýza moči pro diagnostiku možných souběžných patologií.

EKG pro aneuryzma srdce

Vzhledem k tomu, že metoda elektrokardiografického výzkumu je velmi populární u různých onemocnění kardiovaskulárního systému, má smysl podrobněji se zabývat. Přestože tato metoda neposkytuje 100% záruku detekce srdeční aneuryzmatu, umožňuje detekovat nesrovnalosti ve fungování srdce, což samo o sobě je důvodem pro důkladnější vyšetření pacienta a dalšího sledování kardiologem.

Postup EKG je levný, ale doslova dostupný ve všech nemocnicích a klinikách. Člověk okamžitě dostane kardiogram, je však nutné pověřit dekódování výsledků zkušeného terapeuta nebo kardiologa, protože pro laikana neposkytuje žádné užitečné informace.

Indikace postupu může být jak podezření na patologii kardiovaskulárního systému, tak vyšetření v souvislosti s onemocněními nervového systému, různými vnitřními orgány, kůží apod. Provádí se také při preventivních vyšetřeních pacientů, kteří jsou registrováni kardiologem, stejně jako při výskytu stížností na srdeční činnost.

Někdy provádí EKG s dekódováním výsledků vyžaduje profesionální aktivitu. Tato položka je pak zahrnuta formou odborné zkoušky.

EKG se doporučuje provést před chirurgickým zákrokem, zvláště pokud je nutná anestézie.

Při aneuryzmatu srdce se EKG provádí normálně. Pacient přichází do pasu a uvolňuje spodní část nohou ze šatů. Poté lekár položí na gauč a lékař přiloží k tělu několik elektrod v oblasti srdce, rukou a dolní nohy a zajistí jejich plnou adheru. Zařízení zaznamenává elektrické impulzy pocházející z elektrod umístěných v různých částech těla a zapisuje je na papír.

Lékař, který provádí tento postup, informuje pacienta, když je třeba klidně dýchat klidně a když je nutné držet dech.

EKG je považován za jeden z nejbezpečnějších a nejvíce dostupných postupů, které nemohou poškodit tělo. Pacient není vystaven ozařování nebo vystavení velkému proudu, takže ani kůže, nemluvě o vnitřních orgánech, netrpí.

Změny na kardiogramu umožňují lékaři vidět, jak srdce pacienta funguje a jak velké a nebezpečné je narušení jeho práce.

Léčba aneuryzmatu srdce

U tohoto onemocnění dochází ke vzniku svazivního výčnělku nekontraktilní a ztenčené stěny srdečního svalu. Aneuryzma srdce ve většině případů nastává s komplikací infarktu myokardu a je tvořena postiženými tkáněmi během infarktu. Aneuryzma často užívá levou srdeční komoru, někdy interventrikulární přepážku a téměř nikdy pravou komoru. Vyžaduje léčbu, protože může způsobit trombózu nebo prasknutí srdce. Diagnóza této choroby se provádí pomocí ultrazvuku, EKG a dalších metod. Kardiální aneuryzma je léčena chirurgicky.

Příčiny výskytu.

Hlavní příčinou aneuryzmatu je infarkt myokardu. Během něj umírá část srdečního svalu, která je nahrazena pojivovým tkáním, a objeví se jizva. V tomto okamžiku je stěna vyčerpána a již se nemůže zmenšit. Poté se postupně začne vyčnívat ztenčená oblast pod tlakem krve - na tomto místě se objeví aneuryzma. Nejčastěji se to vyskytuje v levé komoře nebo interventrikulární septa, protože srdeční záchvat postihuje především tyto oblasti.

Symptomy

Obvykle příznaky aneuryzmatu duplikují příznaky srdečního selhání nebo infarktu myokardu, proti kterému dochází. Aneuryzma je dělena dobou vývoje do akutní, subakutní a také chronické. Akutní je pozorována během prvních dvou týdnů po infarktu. Pacient má dýchavičnost a slabost, kongestivní srdce, horečku, zánětlivé procesy v krvi, srdeční selhání a poruchy rytmu.

Subakutní aneuryzma se již rozvíjí po 3 až 6 týdnech po infarktu. Jeho formace a průběh je spojen s výskytem jizvy na srdci v oblasti infarktu. Nedává žádné jiné příznaky než příznaky srdečního selhání: palpitace, dušnost, únava.

Již po šesti týdnech po infarktu myokardu se srdeční aneuryzma stává chronickou. Jeho příznaky se vůbec neodlišují od příznaků srdečního selhání.

Komplikace.

Aneuryzma je potenciálně nebezpečné onemocnění. Jeho přítomnost sama o sobě významně narušuje činnost srdce a způsobuje progresi srdečního selhání. Pro srdce je hlavní riziko aneuryzmatu spojeno s migrací krevní sraženiny nebo možným prasknutím, je mnohem nebezpečnější než jen mravenčení v srdci. U akutního aneuryzmatu je nejčastější pravděpodobnost prasknutí, což je pro člověka fatální. Přechod trombů během této onemocnění se vyskytuje velmi zřídka, avšak pokud k tomu dojde, překrývají se periferní tepny, což vede ke vzniku mrtvice, gangrény končetin, infarktu ledvin atd.

Diagnóza

V počátečním stadiu diagnózy je provedeno objasnění všech symptomů onemocnění, které byly popsány výše. Pak vyšetření a vyšetření pacienta. Jedním z nejcharakterističtějších příznaků je silné pulsace horní části břicha a hrudníku. S pomocí EKG, ve kterém jsou detekovány konkrétní změny, je možné stanovit přesnou diagnózu. Také aneuryzma srdce je určena pomocí ultrazvuku, ve kterém můžete určit jeho polohu a velikost. Existují další, složitější diagnostické metody.

Léčba.

Dnes je hlavním způsobem léčby onemocnění operace, při které se provádí excize a šití této defekty srdeční stěny. Operace je však předepsána pouze tehdy, jsou-li komplikace aneuryzmatu. Toto je riziko možné migrace trombů, rychle se rozvíjejícího srdečního selhání a nepravidelného srdečního rytmu, který není přístupný k léčení.

Příčiny aneuryzmatů a jejich typy

Mezi nejčastější příčiny aneuryzmat patří:

 • infarkt myokardu;
 • onemocnění srdce různých etiologií;
 • poranění hrudníku - otevřené a zavřené;
 • operační zásahy;
 • zavedení patogenních mikroorganismů;
 • chirurgické chyby;
 • arteriální hypertenze.

Výskyt chronických aneurzmatů může vyvolat sarkoidózu, toxickou myokarditidu z povolání. Nejčastěji se po infekci vyskytuje aneuryzma aorty. Aeurysm levé komory se objevuje ve většině případů po poranění a při sarkoidóze.

Existují následující typy aneuryzmatů:

 • plochý - prakticky nevybuchne, zřídka způsobuje nebezpečné komplikace;
 • difuzní - nachází se na povrchu přední stěny levé komory, výčnělek nepřesahuje myokard, způsobuje selhání srdce na levé straně, vede k narušení srdečního rytmu;
 • Sakulát - protože má širokou základnu a prostornou dutinu, tvoří v sobě krevní sraženiny; pravděpodobnost přetržení je zvýšena, stěna je výrazně roztažena;
 • exfoliating je nejnebezpečnější forma: další prohloubení se vytváří v podobě vakuovitého prohloubení;
 • houba - tvořená z nekrotických oblastí nebo oblastí jizvy. Pravděpodobnost prasknutí a tvorby krevních sraženin je vysoká, neboť samotná forma se podobá obrácené džbánce s úzkým krkem, podél kterého je narušen pohyb krve.

Podle struktury aneuryzmatu jsou rozděleny takto.

 1. Svalnatý. Slabost svalových vláken je zpravidla způsobena narušeným přívodem krve do oblasti. Vzhledem k tomu, že se svaly neztrácejí kvůli vznikající patologii, atrofují a nemohou odolat tlaku krve. Objeví se vyklenutí, ve stěnách které prakticky chybí pojivová tkáň. Nemoc je dlouhodobě asymptomatická;
 2. Vláknové. Objevují se po infarktu myokardu z tkáně jizvy v oblasti, kde umírají svaly myokardu. Postupně se natáhne a vyzařuje - impulzy k jejich redukci již nedochází;
 3. Vláknitě-svalnatý. Skládá se z pojivové a svalové tkáně, objevuje se po parietálním infarktu, který nemá vážné následky.

Klasifikace choroby podle druhu vývoje:

 • akutní - nebezpečný stav, nejčastěji po infarktu myokardu, může vyvolat prasknutí ztenčené cévní stěny;
 • subakutní - fixovaná v rozporu s tvorbou jizvy po infarktu myokardu;
 • chronické - se objevuje několik měsíců po infarktu, kdy se sraženiny zvětšují kvůli výskytu jizvy, což způsobuje zhrubnutí stěny.

Symptomy onemocnění

Známky výskytu aneuryzmatu:

 • horečný stav;
 • obecná slabost;
 • nadměrné pocení;
 • srdeční záchvaty astmatu;
 • tachykardie nebo bradykardie.

Často dochází k porušování srdečního rytmu - tachykardie nebo bradykardie, fibrilace komor, krátkodobá blokáda. Při aneurysmu levé komory se dýchavičnost objevuje dokonce i v klidu, dochází k suchému kašlu, těžkosti v pravém hypochondriu, který se může mylně pokládat za příznaky stagnace žluči.

Večer si pacient všimne symetrického otoku dolních končetin. Žaludek se může významně zvýšit kvůli akumulaci tekutiny v břišní dutině. Symptomy selhání oběhu se objevují při subakutní aneuryzmatě srdce: bledá nebo modravá pleť, napětí žil na krku, ascites, hydrothorax. V hrudní oblasti se vytváří vláknitá perikarditida.

Může se objevit tromboembolický syndrom: trombiny se objevují ve velkých cévách dolních končetin a způsobují nebezpečné komplikace - gangrénu. Když se krevní sraženina dostává do kmene břišní nebo renální tepny, dojde k okluzi mesenterických cév, primárnímu infarktu ledvin nebo opakovanému srdečnímu selhání.

Jedna z nejnebezpečnějších je taková komplikace: prasknutí akutního aneuryzmatu. Smrt nastává ve 100% případů. Pacient, který se začne zotavovat z infarktu - exacerbace nastane od 3. do 9. dne - najednou zbledne, žíly krku a chrámů jsou plné krve, studené pocity jsou slyšeny a vědomí je ztraceno. Zvuk při dýchání se stává chraplavým, končetiny chladné. Ani poskytnutí, ani zastavení takové komplikace je nemožné.

Provedení diagnózy

K posouzení klinického obrazu je nejprve provedeno celkové vyšetření pacienta - primárním znakem je patrná pulsace na přední stěně hrudníku.

Potom se provádí ultrazvukové vyšetření - během ní se určuje úsek, v němž je umístěna patologie, na EKG jsou zaznamenány známky zmrazeného transmurálního infarktu myokardu.

Rentgenogram hrudníku umožňuje posoudit změny způsobené stagnací v plicním oběhu.

K diagnostice aneuryzmatu může být nezbytné provést vyšetření MRI a MSCT - tyto studie nejspolehlivěji určují velikost výčnělku a riziko vzniku intracavitární trombózy. V některých případech, kardiografie, snímání srdeční dutiny, EFI.

Léčba aneuryzmatu srdce

Léčba je konzervativní a chirurgická. Úkolem konzervativní terapie je posílení stěn srdce a snižování pravděpodobnosti nekrotických procesů. Pokud je onemocnění v počáteční fázi, postačí injekce glykosidů a užívání pravidelných antikoagulancií.

U aneurzmatů o průměru větším než 4 cm a jejich zvětšení o půl roku o 0,5 cm je nutná chirurgická léčba. Pokud existuje riziko prasknutí, není možné provést operaci ani za přítomnosti závažných onemocnění. V jakékoli fázi vývoje aneuryzmatu může být nutná nouzová operace.

Během chirurgického zákroku je oblast nemocné cévy vyříznuta, vada v ní nahrazena protézou nebo šitím.

V současné době se provádí 3 typy srdečních operací:

 • resekce - v průběhu procedury AIK vykonává funkci srdce, prasknutí je šití, stehy jsou vyztuženy polymerními materiály;
 • šití - ztenčené stěny se potápí, oblast aneuryzmatu se ztuhne - během operace se vymění srdeční činnost;
 • zpevnění stěn může být prováděno bez narušení srdeční činnosti - nedošlo k narušení integrity nádoby, stěna je zpevněna bez vyříznutí.

Při léčbě aneuryzmatu levé komory srdce se nejprve pokusí obnovit srdeční rytmus a eliminovat srdeční selhání pomocí lékařských metod.

Avšak při těžké angínech dochází k chirurgickým zákrokům při tvorbě krevních sraženin v dutině levé komory a při velkých aneurysmech.

Předpověď aneuryzmatu

Toto onemocnění vyžaduje povinnou léčbu, protože jinak narůstá riziko hypoxie ve všech organických systémech. Výsledné krevní sraženiny mohou být kdykoli přerušeny a ztenčené stěny se mohou odtrhnout.

Když se objeví příznaky - změna srdeční frekvence, výskyt dechu a acidóza - pacient může předpovědět 3-5 let života. Léčba prodlužuje život na 15-20 let. Aby se zabránilo úmrtí, je nutné dodržovat všechna lékařská doporučení: předepsané léky, radiografie a ultrazvukové vyšetření včas.

Dokonce i když onemocnění trvá bez závažných příznaků, je nutné sledovat hladinu cholesterolu včas, aby podstoupili kursy antihypertenzní a antikoagulační léčby.

Kde je v oblasti srdce nejčastěji diagnostikována aneuryzma?

Jak již bylo uvedeno, nejčastější formou myokardiální patologie je aneuryzma levé komory srdce. Tato konkrétní oblast je zatížena práce více než ostatní. Při největším zatížení je levá komora náchylnější k poškození v důsledku infarktu myokardu. A proto se nejčastěji objevuje aneuryzma. K tomu mohou přispět také srdeční poranění nebo infekční patologie.

Během diagnostických opatření může lékař pozorovat výčnělek stěny levé komory. Nejčastějším místem aneuryzmatu levé komory je její přední stěna. Existují však časté případy onemocnění, kdy vrchol srdce na levé straně se stává místem lokalizace aneuryzmatu (výčnělek).

Tato patologie není pro děti typická kvůli absenci příčin v této kategorii pacientů, která mohou vést k rozvoji této nemoci.

Vzácně u pacientů s aneuryzmem srdečních cév. Může to být jako aneuryzma vzestupné aorty srdce a výčnělek stěny aortálních dutin.

V prvním případě je onemocnění způsobeno především zánětlivými procesy, které vznikají v důsledku infekčních onemocnění. Stížnosti pacientů jsou omezeny na bolesti v hrudi, dýchavičnost a otok různých lokalizací kvůli stlačení aorty vystupující z průchodu vena cava.

Aneuryzma aortálního sinusu je spojena se snížením lumenu koronárních tepen, v důsledku čehož se slabá stěna z nějakého důvodu začne procházet kvůli krevnímu tlaku a působí tlak na pravou stranu srdce. Naštěstí je patologie srdečních cév spojená se zeslabením stěn neobvyklá.

Aneuryzma interventrikulární septum není tak běžná, protože patří mezi vrozená onemocnění srdce. Ve všech případech se však nenachází během těhotenství nebo bezprostředně po narození dítěte. Stává se tak, že vrozené nedostatečné rozvinutí přepážky mezi srdcemi srdce způsobuje po uplynutí chvíle vyklenutí aneuryzmatu.

Nejčastěji je tato patologie náhodně zjištěna, zejména při echokardiografii, protože je charakterizována asymptomatickým průběhem.

Aneuryzma může jako místo jejího vykloubení vybrat jiné oblasti srdce (pravá komora nebo atrium, zadní stěna levé komory), ale to se stává poměrně zřídka.

Aneuryzma srdce u dětí

Bez ohledu na to, jak to může znít divně, srdeční onemocnění je zvláštní nejen starším a zralým lidem. Tyto patologické stavy mohou také postihnout mladé lidi, mládež a dokonce i velmi malé děti.

Patologický výčnělek srdečního svalu u dětí je spojen s vývojovými vadami jednoho nebo několika srdečních chlopní, interventrikulární nebo mezikniální septou, což vede k aneurysmu na tomto místě.

Taková vzácná patologie, jako aneuryzma síňového septa, která si může připomínat dokonce i v dospělosti, vzniká v prenatálním období kvůli nedostatečnému rozvoji nebo změnám ve struktuře septa srdce, oddělením levého a pravého atria. Analogicky se vytvoří aneuryzma interventrikulárního septa.

V dětství jsou tyto typy srdečních onemocnění poměrně vzácné (ne více než 1% všech pacientů), nicméně představují velké nebezpečí pro život dítěte. No, pokud bude patologii zjištěna během ultrazvuku těhotné ženy. Dítě po porodu je okamžitě registrováno kardiologem a poté, co je dítě staré jeden rok, začnou ho připravovat na operaci k odstranění aneuryzmatu.

Pravděpodobnost vzniku aneuryzmatů srdce je vyšší u dětí s nízkou porodní hmotností a předčasně narozených dětí. To je způsobeno tím, že srdeční vady u těchto kategorií dětí jsou mnohem častější a jsou pravděpodobnější, že jsou spojeny s nedostatečným rozvojem svalového nebo cévního systému srdce.

Zatímco dítě je malé, vrozená aneuryzma srdce se nemusí projevit, ale jak dítě roste a zvyšuje fyzickou aktivitu a tudíž zatížení srdce, mohou se objevit následující příznaky:

 • difúzní bolest v hrudi,
 • dýchavičnost a potíže s dechem po cvičení,
 • vzhled pravidelné bolesti v srdci,
 • nepřiměřený kašel bez vykašlávání,
 • únava, slabost a ospalost,
 • regurgitace během kojení (u kojenců), nauzea (u starších dětí),
 • bolesti hlavy s aktivním pohybem, závratě,
 • těžké pocení bez ohledu na teplotu vzduchu.

Během diagnostiky lékaři také určují projevy nemoci, jako je například

 • abnormální zvlnění v oblasti 3 žeber na levé straně, když se posloucháte, připomíná zvuk houpacích vln,
 • krevní sraženiny, přiléhající ke stěnám velkých tepen srdce, které vznikají při poruchách oběhu,
 • arytmií v důsledku sportu a stresu.

Zvláštním nebezpečím, jak pro dospělé, tak pro děti, je přerušení aneuryzmatu srdce kvůli silnému ztenčení stěn svalů. To je důvod, proč děti s takovou diagnózou nesmějí hrát sport, protože jsou spojeny s významným zvýšením zatížení srdce. V budoucnu se pacientům doporučuje, aby vedli zdravý životní styl, vyhýbali se stresovým situacím a dodržovali vyváženou stravu.

Důvody

Důvody vzniku této patologie spočívají ve ztenčení tkání, ke kterým dochází v důsledku infarktu myokardu. V případě srdečního záchvatu dochází k následujícímu: oblast svalů je paralyzována, nedostává potřebný objem krve a přestává plnit svou funkci, což způsobuje její umírání a nahrazení pojivovou tkání. Na druhou stranu pojivová tkáň nemůže smýkat jako myokard a v důsledku toho vykvétá ven a tvoří takový tenký vak plný krve.

Ukazuje se, že hlavní příčinou vývoje aneuryzmatu je přesně infarkt myokardu. Existují však i jiné důvody způsobující tuto patologii. Patří sem:

 • hypertenze;
 • zvýšená tělesná aktivita;
 • vrozené anomálie, které způsobují aneuryzma srdce u dětí - zejména takové patologické stavy zahrnují poruchy hladkých svalů srdce dítěte, intrauterinní infekce, které neumožnily správnou tvorbu plodu, expozici mutagenům, například záření a některé další.

A přesto v 90% případů je srdeční aneuryzma u novorozenců důsledkem nepříznivé environmentální situace. Poznamenat, že u novorozenců může být aneuryzma srdce vrozená, tj. Se objevila v procesu vývoje dělohy, jak se získala - vznikla jako výsledek nepříznivého vnějšího vlivu, například po poranění, modřinách, nádorových procesech v mediastinu apod.

Jak již bylo zmíněno, aneuryzma aorty u dospělých je důsledkem infarktu myokardu, zejména levého ventrilu - tato patologie se nazývá aneuryzma po infarktu. Různé faktory mohou vyvolat onemocnění, zejména jako:

 • kouření;
 • použití velkého množství tekutiny;
 • zvýšené cvičení.

Je třeba si uvědomit, že aneuryzma aorty může způsobit nejen srdeční záchvat v komoře, ale i jiné patologické stavy. Zejména uzavřené a otevřené poranění hrudníku, včetně chirurgických zákroků. Mohou to být také vrozené malformace (u novorozenců). Aneuryzma se může také vyvinout v případech, kdy jsou hrudní orgány vystaveny záření, aby se odstranily jakékoli příznaky nádoru vnitřních orgánů (radioterapií).

Příčiny vývoje aneuryzmatu aorty lze nalézt v infekčních procesech uvnitř těla - zejména aorty trpí syfilisem, tuberkulózou, myokarditidou, infekční endokarditidou a dalšími onemocněními.

Druhy

V lékařské praxi existují dvě formy aneuryzmatu aorty - je to akutní a chronická. Také v samostatném podformuláři je přidělen subakutní aneuryzma.

Akutní aortální aneuryzma se vyvíjí na pozadí blahobytu člověka a obvykle se projevuje po několika týdnech po infarktu. Symptomy tohoto patologického stavu jsou typické:

 • bolest na hrudi;
 • dušnost;
 • slabost;
 • horečka;
 • porucha srdeční frekvence a srdeční frekvence;
 • příznaky srdečního selhání rychle rostou.

Chronická aneuryzma aorty je patologický stav, jehož první klinické projevy se objevují o šest měsíců později po infarktu levé komory nebo CPI. Tento patologický stav je obtížněji diagnostikován, neboť příznaky chronického srdečního selhání přicházejí do popředí.

Subakutní forma se objeví později než akutní - přibližně po 6 týdnech a je charakterizována příznaky srdečního selhání.

Uvědomte si, že nejnebezpečnějším pro život je akutní aortální aneuryzma, která je důsledkem infarktu levé komory a infarktu mezipodnikového septa. Průběh této patologie je blesk, takže lékaři někdy nepřijímají nezbytná opatření k záchraně života pacienta. Při subakutní a chronické formě je pravděpodobné, že lékaři budou mít čas na záchranu života člověka za předpokladu, že se včas vrátí do nemocnice.

Samostatně by se mělo říci o této formě aneuryzmatu, jako je aneuryzma síňového septa (MPP). Na počátku svého vývoje nevyžaduje takové onemocnění ani konzervativní nebo chirurgickou léčbu - je důležité pravidelně podstupovat vyšetření kardiologem, aby mohl sledovat, jak se takové vzdělávání chová.

Ve stejných případech, kdy se aneuryzma předsieňového septa začíná zvyšovat ve velikosti a hrozí její průlom, lékař rozhodne, zda pacienta přenese do nemocnice pro další léčbu. Operace na WFP je jednou z nejkomplexnějších a zahrnuje řadu vedlejších účinků, a proto je možné prozkoumat její účelnost pouze v případě, že neexistují jiné alternativní léčby.

Někteří léčitelé navrhují léčbu aneuryzmatu předsieňového septa s lidovými metodami - a někteří z nich mají účinek, ale pouze podpůrný. Proto je-li aneuryzma WFP zjištěna již v počáteční fázi, bylo by vhodné poradit se svým lékařem o léčbě tradičními metodami, které mohou mít podpůrný účinek.

Pinterest