Aneuryzma srdce

Srdeční aneuryzma - ztenčení a vypuknutí myokardu srdeční komory. Aneuryzma srdce se může projevit jako dýchavičnost, palpitace, orthopnea, srdeční astma, závažné srdeční arytmie, tromboembolické komplikace. Hlavní diagnostické metody pro srdeční aneuryzmus jsou EKG, echoCG, RTG hrudníku, ventrikulografie, CT, MRI. Léčba aneuryzmatu srdce zahrnuje vynechání aneuryzmatického vaku s uzavřením defektu srdečního svalu.

Aneuryzma srdce

Aneuryzma srdce - omezený výčnělek ztenčené stěny myokardu, doprovázený prudkým poklesem nebo úplným zmizením kontraktilní schopnosti patologicky změněné části myokardu. V kardiologii je zjištěna aneuryzma srdce u 10-35% pacientů, kteří měli infarkt myokardu; 68% akutních nebo chronických aneuryzmatů srdce je diagnostikováno u mužů ve věku od 40 do 70 let. Nejčastěji se vytváří aneuryzma srdce ve stěně levé komory, méně často v oblasti interventrikulární septa nebo pravé komory. Velikost aneuryzmatu srdce se pohybuje od 1 do 18-20 cm v průměru. Porušení kontraktility myokardu v srdci výdutě patří akineze (nedostatek kontraktilní aktivity) a dyskineze (vyboulený aneurysmatu stěny během systoly a jeho zatahování - v diastole).

Příčiny aneuryzmatu srdce

V 95-97% případů je příčinou aneuryzmatu srdce rozsáhlý transmurální infarkt myokardu, zejména levého ventrikulu. Převážná většina aneuryzmat je lokalizována v oblasti přední stěny a vrcholu levé komory srdce; přibližně 1% v oblasti pravé síně a komory, interventrikulární septa a zadní stěna levé komory.

Masivní infarkt myokardu způsobuje zničení struktur svalové stěny srdce. Pod vlivem síly intrakardiálního tlaku se nekrotická stěna srdce roztahuje a ztenčuje. Významná úloha při vzniku aneuryzmatu spočívá v faktorech, které přispívají ke zvýšení zatížení srdce a intraventrikulárního tlaku - včasného zvyšování, arteriální hypertenze, tachykardie, opakovaných infarktů, progresivního srdečního selhání. Vývoj chronické srdeční aneuryzmy je etiologicky a patogeneticky spojen s kardiosklerózou po infarktu. V tomto případě se při působení krevního tlaku vyskytuje výčnělek stěny srdce v oblasti jizvy pojivové tkáně.

Vrozené, traumatické a infekční aneuryzmy jsou mnohem méně časté než srdeční aneuryzmy po infarktu. Traumatické aneuryzmy jsou způsobeny uzavřenými nebo otevřenými zraněními srdce. Pooperační aneuryzma, která se často vyskytují po operaci k nápravě vrozených srdečních defektů (Fallotův tetrad, plicní stenóza atd.), Může být přiřazena k této skupině.

Srdeční aneuryzma způsobená infekčními procesy (syfilis, bakteriální endokarditida, tuberkulóza, revmatismus) jsou velmi vzácné.

Klasifikace aneuryzmatů srdce

V době výskytu rozlišuje akutní, subakutní a chronická aneuryzma srdce. Akutní srdeční aneuryzma se vytváří v období od 1 do 2 týdnů od infarktu myokardu, subakutní - během 3-8 týdnů, chronické - přes 8 týdnů.

V akutní fázi je aneurysmová stěna reprezentována nekrotizovaným místem myokardu, které pod působením intraventrikulárního tlaku nabobtná ven nebo do dutiny komory (pokud je aneuryzma lokalizována v oblasti interventrikulární septum).

Stena subakutního srdečního aneuryzmatu je tvořena zesíleným endokardem se zhlukem fibroblastů a histiocytů, nově vytvořenými retikulárními, kolagenovými a elastickými vlákny; na místě zničených myokardiálních vláken se objevují spojovací prvky různé stupně zralosti.

Chronická aneuryzma srdce je vláknitý vak, mikroskopicky sestávající ze tří vrstev: endokardiální, intramurální a epikardiální. V endokardu stěny chronické aneuryzmy srdce dochází k růstu vláknité a hyalinizované tkáně. Stěna chronické aneuryzma srdce je ztenčená, někdy její tloušťka nepřesahuje 2 mm. V dutině chronického aneuryzmatu srdce se často nachází trombus blízko stěny různých velikostí, který může pouze obložit vnitřní povrch aneuryzmatu nebo obsadit téměř celý jeho objem. Volné parietální tromby jsou snadno roztříštěné a jsou potenciálním zdrojem rizika tromboembolických komplikací.

Existují tři typy aneuryzmatů srdce: svalové, fibrózní a fibromuskulární. Obvykle je srdeční aneuryzma jednorázová, ačkoli najednou mohou být detekovány 2-3 aneuryzmy. srdce aneurysma může být pravda (reprezentována třemi vrstvami), falešné (vytvořena v důsledku infarktu ruptura stěny a perikardiální omezené adnations) a funkční (části vytvořené životaschopných myokardu kontraktility nízké, vyčnívající komorové systoly).

Vzhledem k hloubce a rozsahu poškození může být pravá aneuryzma srdce plochá (difúzní), svalnatá, houbovitá a ve formě aneuryzmatního aneuryzmatu. Kontury difuzního aneuryzmatu vnějšího výčnělku jsou ploché, jemně skloněné a ze strany srdce dutina je určena prohloubením ve tvaru misky. Sacciformní aneurysm srdce má zaoblenou konvexní stěnu a širokou základnu. Hloubková aneuryzma se vyznačuje přítomností velkého výčnělku s relativně úzkým krkem. Termín "aneuryzma v aneurysmu" označuje vadu sestávající z několika výčnělků, které jsou uzavřeny do sebe: takové srdeční aneuryzmy mají ostře ztenčené stěny a jsou nejvíce náchylné k prasknutí. Při vyšetření jsou častěji detekovány difuzní aneuryzma srdce, méně zřídka, svalové a vzácně houbové a "aneuryzma v aneurysmu".

Symptomy aneuryzmatu srdce

Klinické projevy akutní srdeční aneurysma vyznačující se tím, slabost, dušnost s epizodami srdečního astmatu a plicní edém, prodloužené horečka, zvýšené pocení, tachykardie, srdeční arytmie (bradykardie a tachykardie, extrasystoly, fibrilace síní a komorové blokád). U subakutního aneuryzmatu srdce se příznaky selhání oběhu postupují rychle.

Klinika chronického aneuryzmatu srdce odpovídá výrazným známkám srdečního selhání: dušnost, synkopální stavy, angina, klid a napětí, pocit přerušení práce srdce; v pozdním stadiu - otoky krčních žil, otok, hydrothorax, hepatomegalie, ascites. Při chronické aneurysmě srdce se může vyvinout fibrózní perikarditida, což způsobuje vznik adhezí v hrudní dutině.

Tromboembolické syndrom chronického srdečního aneurysmatu prezentovány akutní vaskulární okluzi končetin (obvykle iliakální a femoropopliteální segmenty), brachiocefalického kufr, mozkové tepny, ledvin, plic, tlustého střeva. Gangréna končetin, mrtvice, infarkt ledvin, plicní embolie, okluze mesenterických cév, opakovaný infarkt myokardu se mohou stát potenciálně nebezpečnými komplikacemi chronické aneuryzmy srdce.

Chronická ruptura aneuryzmatu srdce je poměrně vzácná. Přerušení akutního aneuryzmatu se obvykle vyskytuje 2-9 dní po infarktu myokardu a je fatální. Klinicky aneurysma prasknutí srdce se projevuje náhlým nástupem: náhlá bledost, která se rychle nahradil cyanotická kůže, studený pot, přepadové krve krční žíly (Důkaz srdeční tamponáda), ztráta vědomí, studených končetin. Dýchání se stane hlučným, chraplavým, mělkým, řídkým. Obvykle jde okamžitě o smrt.

Diagnostika aneuryzmatu srdce

Patognomický znak aneuryzmatu srdce je patologická prekordiální pulsace, která se nachází na přední stěně hrudníku a zesílí se každým srdečním tepem.

Známky transmurálního infarktu myokardu jsou zaznamenány na EKG během srdeční aneuryzmy, které se nicméně nemění ve fázích, ale zachovávají si "dlouho zmrazený" charakter. EchoCG umožňuje vizualizovat dutinu aneuryzmatu, měřit její velikost, posoudit konfiguraci a diagnostikovat trombózu komorové dutiny. S pomocí echoCG stresu a PET srdce se zjišťuje životaschopnost myokardu v oblasti chronické aneuryzmy srdce.

Radiografie hrudníku odhaluje kardiomegalie, stagnaci v plicním oběhu. Radiopaická ventrikulografie, MRI a MSCT srdce jsou vysoce specifické metody topické diagnostiky aneuryzmatu, určující její velikost, detekující trombózu jeho dutiny.

Podle svědectví pacientů se srdeční aneurysmem se vyšetřují srdeční dutiny, koronární angiografie, EFI. Aneuryzma srdce musí být diferencovaná od coelomických cystů perikardu, mitrální srdeční choroby, mediastinálních nádorů.

Léčba aneuryzmatu srdce

V předoperačním období jsou pacientům se srdečními aneuryzmami předepisováni srdeční glykosidy, antikoagulancia (subkutánní heparin), antihypertenzíva, kyslíková terapie, oxygenoterapie a baryum. Chirurgická léčba akutní a subakutní srdeční aneuryzmy je indikována v souvislosti s rychlou progresí srdečního selhání a hrozbou prasknutí aneuryzmatického vaku. Při chronických aneurysmech srdce se provádí operace, aby se zabránilo riziku tromboembolických komplikací a oživení myokardu.

Jako paliativní intervence se ucházelo o posilování stěny aneuryzmatu pomocí polymerních materiálů. Radikální operace zahrnují resekci ventrikulární aneuryzmatu nebo atria (v případě potřeby následovaná rekonstrukcí stěny myokardu s náplastí), septioplastika Culey (s aneuryzmem interventrikulárního septa).

Když falešná nebo posttraumatická aneuryzma srdce šití srdcovou stěnu. Je-li to nezbytné, provede další zákrok revaskularizace současně resekci aneuryzmatu v kombinaci s CABG. Po resekci a plastice aneuryzmatu srdce se může objevit výskyt syndromu nízkého ejekce, recidivující infarkt myokardu, arytmie (paroxysmatická tachykardie, fibrilace síní), selhání stehu a krvácení, respirační selhání, renální insuficience, cerebrální tromboembolie.

Prognóza a prevence srdeční aneuryzmy

Bez chirurgické léčby je průběh aneuryzmatu srdce nepříznivý: většina pacientů s aneuryzmem po infarktu zemře během 2-3 let po nástupu onemocnění. Nekomplikované ploché chronické aneuryzmy srdce jsou relativně benigní; nejhorší prognózou je krevní a hnisavá aneuryzma, často komplikovaná intracardiikální trombózou. Dodržování srdečního selhání je nepříznivým prognostickým znakem.

Prevence srdeční aneuryzmy a jejích komplikací spočívá v včasné diagnostice infarktu myokardu, adekvátní léčbě a rehabilitaci pacientů, postupné expanzi motorického režimu, kontrola poruch rytmu a tvorba trombů.

Aneuryzma srdce: příznaky a léčba

Aneuryzma srdce - hlavní příznaky:

 • Slabost
 • Horečka
 • Srdeční búšení
 • Bolest na hrudi
 • Dýchavičnost
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Chvění útoků
 • Srdeční selhání
 • Srdeční astma
 • Poruchy rytmu dechu

Aneuryzma srdce je extrémně obtížný patologický stav, který může kdykoli způsobit masivní ztrátu krve a vést k smrti pacienta. Aneuryzma vzniká v důsledku ztenčení a vyboulení části myokardu a při každém následném srdečním impulsu se její stěny stávají pouze tenšími, a proto je to jen otázkou určitého času, kdy se bez léčby rozvine srdeční aneuryzma.

Tento patologický stav má výrazný klinický obraz:

 • dušnost;
 • srdeční astma;
 • porušení respiračního rytmu;
 • záchvaty astmatu a mnoho dalších příznaků.

Léčba patologie, bez ohledu na to, zda se objevuje u dítěte nebo dospělé, vyžaduje chirurgické vyříznutí herniálního vaku s následným sejmutím vadné tepny.

Dříve se věřilo, že aneuryzma aorty je onemocnění starších lidí, jejichž srdce se po dlouhá léta práce vyčerpalo. Ale ve skutečnosti tomu tak není - onemocnění postihuje jak staré, tak i mladé. A dokonce u novorozenců může být diagnostikována aneuryzma aorty. V případě vzniku kýly u novorozenců hovoří o vrozené patologii, kdy se při tvorbě vnitřních orgánů vyskytly různé poruchy.

Důvody

Důvody vzniku této patologie spočívají ve ztenčení tkání, ke kterým dochází v důsledku infarktu myokardu. V případě srdečního záchvatu dochází k následujícímu: oblast svalů je paralyzována, nedostává potřebný objem krve a přestává plnit svou funkci, což způsobuje její umírání a nahrazení pojivovou tkání. Na druhou stranu pojivová tkáň nemůže smýkat jako myokard a v důsledku toho vykvétá ven a tvoří takový tenký vak plný krve.

Ukazuje se, že hlavní příčinou vývoje aneuryzmatu je přesně infarkt myokardu. Existují však i jiné důvody způsobující tuto patologii. Patří sem:

 • hypertenze;
 • zvýšená tělesná aktivita;
 • vrozené anomálie, které způsobují aneuryzma srdce u dětí - zejména takové patologické stavy zahrnují poruchy hladkých svalů srdce dítěte, intrauterinní infekce, které neumožnily správnou tvorbu plodu, expozici mutagenům, například záření a některé další.

A přesto v 90% případů je srdeční aneuryzma u novorozenců důsledkem nepříznivé environmentální situace. Poznamenat, že u novorozenců může být aneuryzma srdce vrozená, tj. Se objevila v procesu vývoje dělohy, jak se získala - vznikla jako výsledek nepříznivého vnějšího vlivu, například po poranění, modřinách, nádorových procesech v mediastinu apod.

Jak již bylo zmíněno, aneuryzma aorty u dospělých je důsledkem infarktu myokardu, zejména levého ventrilu - tato patologie se nazývá aneuryzma po infarktu. Různé faktory mohou vyvolat onemocnění, zejména jako:

 • kouření;
 • použití velkého množství tekutiny;
 • zvýšené cvičení.

Je třeba si uvědomit, že aneuryzma aorty může způsobit nejen srdeční záchvat v komoře, ale i jiné patologické stavy. Zejména uzavřené a otevřené poranění hrudníku, včetně chirurgických zákroků. Mohou to být také vrozené malformace (u novorozenců). Aneuryzma se může také vyvinout v případech, kdy jsou hrudní orgány vystaveny záření, aby se odstranily jakékoli příznaky nádoru vnitřních orgánů (radioterapií).

Příčiny vývoje aneuryzmatu aorty lze nalézt v infekčních procesech uvnitř těla - zejména aorty trpí syfilisem, tuberkulózou, myokarditidou, infekční endokarditidou a dalšími onemocněními.

Druhy

V lékařské praxi existují dvě formy aneuryzmatu aorty - je to akutní a chronická. Také v samostatném podformuláři je přidělen subakutní aneuryzma.

Akutní aortální aneuryzma se vyvíjí na pozadí blahobytu člověka a obvykle se projevuje po několika týdnech po infarktu. Symptomy tohoto patologického stavu jsou typické:

 • bolest na hrudi;
 • dušnost;
 • slabost;
 • horečka;
 • porucha srdeční frekvence a srdeční frekvence;
 • příznaky srdečního selhání rychle rostou.

Chronická aneuryzma aorty je patologický stav, jehož první klinické projevy se objevují o šest měsíců později po infarktu levé komory nebo CPI. Tento patologický stav je obtížněji diagnostikován, neboť příznaky chronického srdečního selhání přicházejí do popředí.

Subakutní forma se objeví později než akutní - přibližně po 6 týdnech a je charakterizována příznaky srdečního selhání.

Uvědomte si, že nejnebezpečnějším pro život je akutní aortální aneuryzma, která je důsledkem infarktu levé komory a infarktu mezipodnikového septa. Průběh této patologie je blesk, takže lékaři někdy nepřijímají nezbytná opatření k záchraně života pacienta. Při subakutní a chronické formě je pravděpodobné, že lékaři budou mít čas na záchranu života člověka za předpokladu, že se včas vrátí do nemocnice.

Samostatně by se mělo říci o této formě aneuryzmatu, jako je aneuryzma síňového septa (MPP). Na počátku svého vývoje nevyžaduje takové onemocnění ani konzervativní nebo chirurgickou léčbu - je důležité pravidelně podstupovat vyšetření kardiologem, aby mohl sledovat, jak se takové vzdělávání chová.

Ve stejných případech, kdy se aneuryzma předsieňového septa začíná zvyšovat ve velikosti a hrozí její průlom, lékař rozhodne, zda pacienta přenese do nemocnice pro další léčbu. Operace na WFP je jednou z nejkomplexnějších a zahrnuje řadu vedlejších účinků, a proto je možné prozkoumat její účelnost pouze v případě, že neexistují jiné alternativní léčby.

Někteří léčitelé navrhují léčbu aneuryzmatu předsieňového septa s lidovými metodami - a někteří z nich mají účinek, ale pouze podpůrný. Proto je-li aneuryzma WFP zjištěna již v počáteční fázi, bylo by vhodné poradit se svým lékařem o léčbě tradičními metodami, které mohou mít podpůrný účinek.

Diagnostika a léčba

Diagnostika se provádí s přihlédnutím k anamnéze, stížnostem pacienta a laboratorním a instrumentálním metodám výzkumu. Nepřímo je možné předpokládat aneuryzmus EKG, ale přesnější diagnózou je pocit pulsace v oblasti srdce. Ukazuje také provádění takových výzkumných metod jako:

 • Dopplerovský ultrazvuk;
 • echokardioskopie;
 • zátěžovou scintigrafii a některé další testy, které odlišují patologii od srdečního onemocnění podobného.

Léčba aneuryzmatu srdce může být provedena ve dvou fázích. V první fázi, kdy je aneuryzma stále malá, je indikována konzervativní terapie. Pro tento účel používejte léky, jako jsou:

 • beta blokátory;
 • ředidla pro krev;
 • diuretické léky;
 • dusičnany.

Specifický režim léčení a dávkování léků vybírá kardiologa v každém případě.

Chirurgická léčba této patologie se provádí podle přísných indikací, včetně:

 • rychlý růst aneuryzmatu;
 • progrese srdečního selhání;
 • přerušení stěny nebo přepážky komory;
 • ruptura aneuryzmatu;
 • mikro údery nebo údery atd.

Operace je složitá, provádí se v celkové anestezii a spočívá v šití srdce v zdravých stěnách a také v odstranění postižených tkání aorty. Po takovéto komplexní operaci je pacientovi předepsáno velké množství léků, potřebuje odpočinek a úplnou odpočinek.

Operace sama o sobě je nebezpečná, protože je spojena s rizikem vzniku velkého počtu komplikací. Mezi nejčastější komplikace tohoto postupu patří:

 • rychlý rozvoj srdečního selhání;
 • tvorba a oddělení krevní sraženiny;
 • ruptura stěny srdečního svalu atd.

Pokud si myslíte, že máte aneuryzma srdce a symptomy charakteristické pro tuto nemoc, pak Vám kardiolog může pomoci.

Navrhujeme také použití naší on-line diagnostiky onemocnění, která vybírá možné nemoci na základě zaznamenaných příznaků.

Kardiomyopatie jsou skupinou onemocnění, která je sjednocena skutečností, že během jejich progrese jsou pozorovány patologické změny struktury myokardu. Výsledkem je, že tento srdeční svazek přestane plně fungovat. Obvykle je vývoj patologie pozorován na pozadí různých extrakardiálních a srdečních poruch. To naznačuje, že existuje poměrně málo faktorů, které mohou sloužit jako druh "impulzu" pro progresi patologie. Kardiomyopatie může být primární a sekundární.

Myokarditida je obecný název pro zánětlivé procesy v srdečním svalu nebo myokardu. Onemocnění se může objevit na pozadí různých infekcí a autoimunních lézí, expozice toxinům nebo alergenům. Existuje primární zánět myokardu, který se vyvíjí jako nezávislé onemocnění a sekundární, kdy je srdeční patologie jedním z hlavních projevů systémové nemoci. S včasnou diagnózou a komplexní léčbou myokarditidy a jejích příčin je prognóza pro obnovu nejúspěšnější.

Chronické srdeční onemocnění, ke kterému dochází kvůli tvorbě pojivové tkáně v tloušťce srdečního svalu, se nazývá kardiální skleróza. Toto onemocnění není převážně samostatné a často se projevuje na pozadí jiných onemocnění těla. Kardiální skleróza je závažné onemocnění, které narušuje fungování srdce a dochází na pozadí různých příčin a patogenů.

Mitrální nebo mitrální stenóza je nebezpečné onemocnění kardiovaskulárního systému. Patologický proces vede k narušení přirozeného odtoku krve z levé síně do levé komory. Jinými slovy, díra mezi nimi se zužuje. V hlavní rizikové skupině ženy ve věku 40-60 let. Ale mužská polovina populace je také předmětem tohoto typu kardiovaskulárních onemocnění. Podle statistik je tato nemoc diagnostikována v 0,5 až 0,8% celkové populace planety.

Plicní silikóza je patologický stav způsobený dlouhodobým vystavením prachu obsahujícímu oxid křemičitý v lidských respiračních orgánech. Tento patologický účinek vede k proliferaci pojivové tkáně a tvorbě uzlů v plicní tkáni.

S cvičením a temperancí může většina lidí bez léku.

Časopisové rubrice

Toto onemocnění se může vyvinout na pozadí jiných závažných onemocnění (infarkt myokardu) nebo by mělo být diagnostikováno při narození. Příznaky aneuryzmatu srdce budou záviset na velikosti, druhu výčnělku, celkovém stavu pacienta, jeho životním stylu. Nejúčinnější metoda léčby aneuryzmatu srdce je chirurgická, ale ve všech případech není přijatelná.

Jak léčit aneuryzma srdce s léky?

Léčba této choroby může být použita v několika případech.

 • Aneuryzma srdce má malou velikost, neroste.
 • Na straně pacientů jsou zaznamenány stížnosti (abnormální srdeční rytmus, dušnost, bolest za hrudní kostí).

Pokud nejsou žádné příznaky, léky nejsou předepsány a pacient je omezen na některé aktivity.

 • Dieta s adekvátním denním dávkováním tuků, bílkovin, sacharidů.
 • Prevence nadměrné hmotnosti: obezita nepříznivě ovlivňuje činnost srdce.
 • Odmítnutí negativních návyků (alkohol, kouření).
 • Denní procházky na čerstvém vzduchu.
 • Výměna těžké ruční práce za mírné.
 • Existují kontraindikace pro chirurgickou manipulaci se srdcem.

Léčba srdeční aneurysmy je zaměřena na eliminaci anginy, arytmií.

Za tímto účelem mohou být předepsány různé léky.

Antianginální léky. Pomáhají rychle vyloučit záchvaty anginy pectoris. V závislosti na zdravotním stavu pacienta během prvního léčebného cyklu lze předepsat několik skupin těchto léků.

 1. Nitráty (nitroglycerin, nitromint, Sustang, Nitrong). Přispívají k rozšíření žilních a velkých tepen, které minimalizují potřebu kyslíku myokardu. Prostřednictvím dusičnanů můžete uvolnit svaly průdušek, gastrointestinální trakt, močový měchýř.
 2. Blokátory kalciového kanálu (Amlodipin, Ryodipin, Felodipin). Příčina svalové relaxace má vazodilatační účinek. Léky v této skupině neovlivňují srdeční frekvenci, což snižuje počet kontraindikací pro jejich použití.
 3. Beta-blokátory (Inderal, Anaprilin). Pomozte tomu zabránit a zbavte se angíny. Nemůže být předepisován pacientům trpícím cukrovkou a bronchitidou.
 4. Koronárně expandující léky (Papaverine, Lidoflazin, Validol). Používá se v počátečních stádiích onemocnění k úlevě od slabých projevů aneuryzmatu.

Přípravek proti trombům (Aspirin, Tiklopidin, Clopidogrel) pomáhá vyřešit problém tvorby trombů. Statistické údaje ukazují, že použití antiagregačních léků po přenosu infarktu myokardu snižuje riziko (30%) recidivy infarktu. V některých případech může být předepsáno několik léků této skupiny (Aspirin + Clopidogrel). Pro léčbu pacientů, u kterých je diagnostikována aneuryzma levé komory (akutní / chronická) s přítomností parietálního trombu, jsou předepsány antikoagulancia (heparin, warfarin), předepisují se léky proti trombocytům, které potlačují produkci fibrinu.

Statiny (Livacor, Rovacor, Levostatin). Používá se, aby se zabránilo tvorbě cholesterolu v cévách. Pro dosažení požadovaného výsledku by měly být statiny užívány neustále: tímto způsobem můžete řídit množství "špatného" cholesterolu v oběhovém systému. Je zakázáno užívat statiny u pacientů s diagnostikovaným selháním jater / ledvin. Minimální počet kontraindikací obsahuje česnekové přípravky (Eifitol, Alisat, Aikonol), nicméně terapeutický účinek statinů v této skupině není tak nápadný.

ACE inhibitory (Captopril, Lisinopril, Fosinopril). Používá se jako prostředek k úpravě krevního tlaku, který udržuje statický objem krve v těle. Zvažované léky pomáhají stabilizovat srdeční rytmus, snižují riziko infarktu myokardu. Povinně předepsaná pro ischemii, po operaci bypassu koronární arterie. Nejběžnějším nežádoucím účinkem užívání inhibitorů ACE je kašle.

Doporučení pro léčbu lidových léků

V počátečních fázích vývoje lze označené onemocnění léčit doma pomocí lidových léků. Neměli byste však ignorovat návštěvy lékaře: aneuryzma srdce může vyvolat velmi negativní následky (včetně úmrtí). Proto je nezbytné zajistit pravidelnou lékařskou kontrolu nad průběhem onemocnění.

Existuje několik populárních receptů, které pomáhají zmírnit stav pacienta během aneuryzmatu srdce.

Odvar z vrcholů žloutenka. Pro vaření by měla být 1 polévková lžíce. l specifikovaná tráva nalijte 1 polévková lžíce. vařená voda (studená). Potřebujete vařit vývar na parní lázni po dobu 15-20 minut. Výsledná směs je zabalena, trvá na tom (asi 1 hodinu), filtrována. Tento lék musí být užíván 4-5 p. denně: Jediná dávka by neměla překročit 1 polévkovou lžíci. l Žloutenka žloutenka je dost trpká, protože může být kombinována s cukrem.

Vše o aneurysmu srdce

Patologické vyklenutí ztenčené stěny myokardu v medicíně je definováno jako aneuryzma srdce. Zároveň se kontraktilní funkce oblasti srdečního svalu snižuje nebo úplně chybí, dochází ke změnám. Většina aneuryzmatů je diagnostikována u pacientů s anamnézou infarktu myokardu. Často se jedná o muže ve věkové kategorii 45-75 let. Podle mezinárodní klasifikace nemocí (ICB) má patologie kód 125.3

Co to je?

Aneuryzma srdce je lokální oblast srdečního svalu, která ztratila svou schopnost kontrahovat a působit během kontrakcí během systoly. Hypertrofie postihuje hlavně levou srdeční komoru a pravý nebo interventrikulární propojka je velmi vzácná. Průměr výčnělku se pohybuje od 1 do 20 cm.

Vada se vytváří pod vlivem vnitřního tlaku vytvořeného v srdcových komorách na zdi, která ztratila svou sílu. Tento stav je nebezpečný, protože může způsobit prasknutí aneuryzmatu srdce a závažné krvácení, které často vede k smrti pacienta. Dalším nebezpečným aspektem onemocnění je obtížnost léčby. K léčbě patologické změny stěny lze provést pouze chirurgicky. Tato metoda však není vhodná pro všechny pacienty, protože existují kategorie pacientů, u nichž je chirurgická intervence kontraindikována.

Příčiny

Onemocnění se může vyvinout v důsledku vrozené nebo získané patologie. Divertikulum v srdci se nejčastěji objevuje po masovém infarktu. V důsledku této nemoci se buňky svalové vrstvy srdeční stěny staly mrtvými. Stává se tenčí a ztrácí schopnost odolat intrakardiálnímu tlaku. Oblast myokardu je napnutá a vytváří výčnělek, který má tvar vaku. To je skutečný nebo strukturální faktor při vývoji vady.

Taková aneuryzma v srdcovém svalu přispívá ke stagnaci krve v divertikulu ak tvorbě krevní sraženiny. To hrozí vznikem vážných komplikací, protože rozbitá sraženina může ucpat cévu. Nejčastěji postihuje aortu nebo plicní artériu.

Funkční poruchy jsou určeny neschopností myokardu fungovat normálně. Aneuryzma způsobuje dysfunkci v práci srdečního svalu, která se projevuje asynchronními kontrakcemi (poškozená oblast je arytmicky stlačena). Příčinou porušení je nahrazení myokardiálních svalových buněk spojivovými buňkami, které nemají kontraktilní funkci. Co je aneuryzma srdce? Toto je sekundární onemocnění, která je důsledkem jiných patologií:

 • postinfokační kardiální skleróza;
 • infekční nemoci;
 • vrozené vady srdečního systému;
 • operace srdce;
 • toxické otravy;
 • následkem vystavení ozáření;
 • systémové nemoci;
 • zranění

Hlavním stavem výskytu aneuryzmatu po infarktu je nedodržení odpočinku v lůžku, zvýšená fyzická námaha a stabilní arteriální hypertenze pozorovaná v akutním období onemocnění.

U kojenců dochází k vrozenému aneurysmu srdečního svalu, který vzniká v období nitroděložního vývoje. To se projevuje po narození dítěte, kdy novorozence začíná dýchat samostatně. Krevní oběh se zvyšuje, v důsledku čehož se zvyšuje intracardiální tlak a vzniká vyvýšená stěna.

Taková patologie u dětí je vzácná. Častěji pediatr diagnostikuje aneuryzma přepážky mezi komorami. Diagnostika se provádí na základě symptomů, které se projevují u dětí mladších tří let. Pokud by nemoc nebyla označena zřejmými příznaky, ale došlo k porušení, pak se v období dospívání objeví projevy této nemoci.

Druhy

Klasifikace aneuryzmatu srdce podle času.

 1. Akutní typ - až 14 dní po infarktu.
 2. Subakutní - až dva měsíce.
 3. Chronická - po 2 měsících.

Rozdíl ve formě:

 • difuzní (tvoří velké plochy poškození);
 • tvar sáčku má širokou dutinu a úzký "krk";
 • způsobující stratifikaci - je důsledkem prasknutí endokardu a je lokalizován v hluboké vrstvě myokardu.

Aneuryzma se také vyznačuje strukturou struktury. Jsou složeny ze svalových nebo vláknitých buněk, mohou být smíšeného typu.

Klinika

V klinickém obrazu aneuryzmatu srdce není ovládáno jediné znamení. Skládá se z různých projevů pozorovaných u pacienta v období po infarktu.

Pacient poznamenal:

 • bolest;
 • dušnost;
 • búšení srdce;
 • změněná srdeční frekvence;
 • blednutí kůže;
 • kašel;
 • zvýšená únava.

Bolestivost je lokalizována za hrudní kostí (mírně doleva), prochází formou záchvatů, není ostrá, zvyšuje se po cvičení nebo kouření. Bolest nemusí nezbytně doprovázet onemocnění, protože tkáň aneuryzmatu se skládá ze spojovacích buněk, které nemají nervové zakončení. Nepohodlí způsobuje poškození krevního oběhu koronárních cév jakékoli etiologie.

Jak postupuje pacient, zvyšují se příznaky srdečního selhání. V budoucnu se pacient objeví otok, zvětší játra, jsou známky poškození funkce dýchání (dýchavičnost, udušení). Změny srdečního rytmu se vyskytují (tachykardie, bradykardie, arytmie). Existuje angina, stejně jako v klidu.

Příčinou slabosti a nevolnosti aneuryzmatu srdce je selhání kontrakce myokardu. Tato dysfunkce srdečního svalu vede k poklesu cirkulujícího objemu krve, snížení transportu kyslíku do tkání, což vede k hypoxii. Ze stejného důvodu je bledá kůže, což snižuje její citlivost. Dále pacient zaznamenal otok cervikálních žil, zvýšené pocení.

Diagnostika

Před zahájením léčby srdeční aneuryzmaty po infarktu je třeba podstoupit vyšetření na přítomnost patologie. Pacientům, u kterých je riziko vývoje onemocnění, je předepsáno instrumentální vyšetření. Ale nejdřív doktor provádí objektivní vyšetření pacienta.

 1. Při palpacích můžete cítit apikální impuls srdce, který obvykle neposlouchá. Pokud je aneuryzma charakterizována příznakem "rocker", když doktor pod prsty cítí rozdíl v srdeční frekvenci (špička je normální a výstupek zaostává).
 2. Perkuse (odbočení) určuje hranice vnitřního orgánu a v případě poruchy se posune doleva (častá lokalizace patologického procesu).
 3. S pomocí stetoskopu provádí kardiolog auskultace (poslouchání) práce srdce. Přítomnost aneuryzmatu vytváří další zvuk, oslabení srdečních zvuků.
 4. Na konci vyšetření lékař měří krevní tlak. U pacientů s podezřením na tvorbu vyboulení krevní tlak trvale udržuje nad 140 90 mm. Hg st.

Dále proveďte následující studie.

 1. EKG - nedetekuje defekt myokardu. Zobrazuje změny srdce v důsledku srdečního záchvatu. Pokud se však tyto příznaky objevují v období po infarktu po dobu 20 dnů, pak to slouží jako potvrzení vývoje patologie.
 2. EchoCG - poskytuje představu o velikosti, objemu dutiny, konfiguraci defektu myokardu. Navíc technika pomáhá odhadnout tloušťku deformované stěny, přítomnost krve nebo sraženiny, rychlost průtoku krve v srdcových komorách. Definice tohoto indikátoru je důležitá při předvídání vývoje trombózy, pomáhá zvolit vhodnou léčbu pro konkrétní klinický případ. Podle výsledků echogramu provádějte klasifikaci vzdělávání.
 3. Scintigrafie - testování stěny myokardu zavedením kontrastního činidla do krevního řečiště. Na místě výčnělku se nástroj nehromadí a při skenování je viditelný.
 4. Použití rentgenových studií je velmi vzácné, protože odhaluje pouze rozsáhlé aneuryzmy. Tato metoda se používá, pokud nejsou k dispozici jiné metody.
 5. MRI je nejnovější a nejinformativnější způsob diagnostiky srdečního výčnělku, který poskytuje úplný obraz o rozvojovém vzdělávání.

Pacient s aneurysmem srdce předepisuje kompletní vyšetření krve a moči na detekci souvisejících onemocnění. Podle výsledků výzkumu bude kardiolog informovat pacienta o tom, jak léčit aneuryzma srdce.

Probíhající terapie

Pokud má pacient vyklenutí velkého myokardu srdce, který má všechny předpoklady pro prasknutí, pak se tento stav považuje za naléhavý syndrom, který vyžaduje naléhavou hospitalizaci. Hlavním způsobem léčby vady myokardu je chirurgický zákrok. Se samostatným odmítnutím operace pacienta nebo malým množstvím vzdělání, které nevede k rozvoji komplikací, je možná léčba medikací. Provádí se v nemocnici a po stabilizaci pacienta pokračuje doma a může trvat celý život.

Srdeční aneuryzma je léčena následujícími skupinami léků:

 1. Použití beta-adenoblockerů snižuje sílu svalových kontrakcí, normalizuje srdeční rytmus ("Concor", "Anaprilin", "Nobilet").
 2. Antagonisté vápníku neovlivňují kontraktilní funkci srdce, takže mají méně kontraindikací. Určena k odstranění hypertonicity z krevních cév a udržování krevního tlaku v normálním ("Amlodipin", "Crinfar", "Nifadipin").
 3. Diuretika jsou používána k odstranění přebytečné tekutiny z těla a snížení krevního tlaku ("Furosemid", "Veroshpiron", "Guigroton"). Normalizace krevního tlaku snižuje riziko prasknutí stěny myokardu.
 4. "Papaverine", "Validol" je předepisován v počáteční fázi onemocnění k rozšíření koronárních cév.
 5. Trombolytické látky se používají k prevenci tvorby krevních sraženin ("Aspirin", "Tiklopidin").

S neúčinností konzervativní terapie, stejně jako s rozvojem mimořádné situace, musí být léčena vada okamžitě. Podstatou zásahu je vyříznutí konvexní oblasti a uzavření stěny. Při rozsáhlém poškození se syntetický implantát používá k zvýšení síly myokardu. Operace probíhá při umělé udržování krevního oběhu.

Lidová nebo domácí terapie se provádí pouze v počáteční fázi onemocnění, protože pomoc při podávání infuze léčivých bylin není nezbytná a je výraznější v kombinaci s léky.

Tradiční léčitelé doporučují, aby byli léčeni pro aneuryzma srdečního svalu s infuzí bobulí, odvar z semen nebo koprovou bylinkou, tinkturu šípkových lodí.

Prevence

Pozitivní prognóza onemocnění závisí na tom, jak přesně pacient dodržuje přání lékaře. Pacienti s aneuryzmou srdečního svalu jsou přísně zakázány kouřit a pít. Je doporučena strava, která omezuje konzumaci tučných, slaných a kořeněných potravin. Také je třeba snížit přísun čerstvého chleba, vepřového masa a z kávy a silného odpadu z čaje úplně. Dieta těchto pacientů dominuje zelenina a ovoce, mléčné výrobky, polévky (bez Navarry), obiloviny. Potraviny by měly být snadno tráveny, aniž by došlo k zatížení srdce a celého těla.

Dále je pacientům zakázáno provádět těžkou fyzickou práci, aktivní sporty. Tato omezení musí být dodržena až do konce života, pak se riziko ruptury aneuryzmatu výrazně sníží. Pacienti s touto diagnózou by měli podstoupit rutinní vyšetření, kdy lékař sleduje změnu srdečního rytmu nebo tvorbu krevních sraženin. Včasné odhalení porušení umožní čas provést kvalifikovanou léčbu a zabránit vzniku komplikací.

Kolik pacient může trpět aneuryzmou srdce závisí na stupni progrese onemocnění, na tom, zda pacient dodržuje rady lékaře, na přítomnost komorbidit, jakož i na individuální vlastnosti organismu. Proto je důležité okamžitě kontaktovat odborníka, pokud se necítíte dobře, abyste neztratili vývoj aneuryzmatu srdce.

Symptomy, diagnostika a léčba srdeční aneuryzmy

Aneuryzma srdce je zúžení a výčnělek stěny jedné ze srdečních komor. Poprvé byla taková patologie popsána v roce 1757 známým anglickým chirurgem a anatomistou Güntherem. Později se ukázalo, že v takřka 95% případů je příčinou těchto srdečních výčnělků infarkt myokardu a jsou zjištěny u 10-35% pacientů, kteří měli toto nebezpečné onemocnění.

Nejčastěji se na levé komoře objevuje aneuryzma srdce a je doprovázena prudkým poklesem nebo úplnou absencí kontraktilní schopnosti poškozené oblasti srdeční stěny. Ve vzácnějších případech dochází k výčnělku v pravé komoře nebo mezikomorové přepážce. Téměř 68% pacientů s takovými patologickými změnami v srdcové stěně jsou muži ve věku 40-70 let. Velikost aneuryzmatu se může pohybovat od 1 do 20 cm v průměru.

V tomto článku vám představíme příčiny, typy, symptomy, diagnostické metody, léčbu a prognózu srdečních aneurysmů. Tyto informace vám pomohou vytvořit názor na takovou nebezpečnou patologii a můžete se zeptat jakýchkoli dotazů, které byste měli mít k návštěvě kardiologa.

Důvody

Nejčastější příčinou aneuryzmatu srdce je transmurální infarkt. Většina výčnělků je zjištěna ve vrcholu a v přední stěně levé komory a na zadní stěně této srdeční komory, v pravé síni nebo v komoře a v mezikomorové septu je vytvořeno pouze 1%.

Při masivní nekróze srdečního svalu je struktura myokardu zničena. Srdce komor je neustále pod tlakem samotného orgánu a kvůli tomu se nekrotická stěnová sekce neustále roztahuje, ztenčuje a v průběhu času vykvétá.

Následující faktory mohou přispět k rychlejšímu rozvoji aneuryzmatu srdce:

Kardiální skleróza, která se vyvine po infarktu, může mít vliv na nástup chronické aneuryzmatu srdce. V takových případech je v oblasti výskytu jizvy po infarktu vytvořen svazkový výčnělek.

Méně častěji se může objevit aneuryzma srdce z jiných důvodů:

 1. Infekční onemocnění (streptokoková infekce, záškrtu, viry chřipky, Epstein-Barr nebo Coxsackie, kandidóza). Infekční agens vstupuje do srdce a způsobuje vznik myokarditidy. Zánětlivý proces v srdečním svalu vede ke smrti buněk a část myokardu je nahrazena pojivovou tkání. Za určitých podmínek může pacient rozvinout difuzní kardiální sklerózu, což vede ke ztenčení a protržení srdeční stěny.
 2. Intrauterinní malformace srdce. Pod vlivem různých faktorů se fetální srdeční buňky začínají rozdělovat abnormálně a v tkáních myokardu se objevují oblasti jiných tkání, které jsou náchylné k výčnělkům. Po narození a otevření plíce dochází ke zvýšení tlaku v srdcových stěnách a na patologických oblastech myokardu vzniká vrozená aneuryzma. Následující příčiny postihující tělo matky mohou vyvolat takové vady myokardu: alkoholismus, kouření, užívání určitých léků, vystavení toxickým látkám z povolání, infekční nemoci v minulosti (spalničky, zarděnka atd.).
 3. Zranění. Jakékoliv traumatické poškození stěn srdce (například během nožního rána nebo během chirurgického zákroku) způsobuje zjizvení a vznik myokarditidy nebo fokální kardiální sklerózy. Následně se v prvních dnech nebo týdnech po poranění vytvoří aneuryzma na stěně srdce. Takové výčnělky jsou náchylné k rychlému nárůstu velikosti a trhliny. Proto je jejich identifikace vždy důvodem k provedení neodkladné kardiální chirurgie, která může zabránit srdečnímu selhání.
 4. Toxická myokarditida. Toto onemocnění může být způsobeno různými toxickými látkami, které se dostávají do krve pacienta: chemické nebo léčivé látky (hadí a hmyzí jedy, alergeny, některé antibiotika, methyldopa, alkohol atd.), Zvýšené množství kyseliny močové (při onemocnění ledvin) nebo thyroxinu (při thyrotoxikóze). Toxiny způsobují zánět myokardu a vedou k rozvoji kardiosklerózy, která může vyvolat výskyt aneuryzmatu.
 5. Ionizující záření. Radiace v ojedinělých případech mohou způsobit rozvoj kardiosklerózy. Tato patologie nastává teprve tehdy, když zasáhne silný tok ionizujícího záření (například během radioterapie mediastinálních novotvarů). Tvorba aneuryzmatu nastává v těchto případech poměrně pomalu (v průběhu několika let).
 6. Systémové zánětlivé onemocnění. Řada těchto patologií může být komplikována myokarditidou a kardiální sklerózou. Obvykle jsou tyto účinky pozorovány při prodloužené revmatické myokarditidě a toto onemocnění je zvláště agresivní u dětí. Protilátky produkované tělem infikují buňky myokardu a trvalé poškození tkání zvyšuje pravděpodobnost aneuryzmatu.
 7. Idiopatická kardiální skleróza. Toto vzácné onemocnění je způsobeno nevysvětlitelnými příčinami a postupuje pomalu. Stěny srdce postupně ztrácejí svou sílu a elasticitu a ve stáří u pacienta na levé komoře se může vytvořit aneuryzma.

Klasifikace

Kardiální aneurysmy jsou klasifikovány specialisty podle různých parametrů a určení, zda výboj náleží do určité skupiny, umožňuje odborníkům nejen zvolit taktiku léčby, ale provést předběžnou predikci onemocnění. Pro klasifikaci aneuryzmatu je pacientovi přidělen Echo-KG - studie, která umožňuje identifikovat mnoho vlastností výčnělku srdeční stěny.

V závislosti na načasování výskytu následujících typů aneuryzmat:

 • akutní - se vyskytují v prvních 14 dnech po infarktu, jsou špatně předpověděny, mohou se zlomit nebo jít do subakutního stavu;
 • subakutní - se vyskytují v období 3-8 týdnů po infarktu, riziko jejich prasknutí se snižuje;
 • chronické - se vyskytují v pozdějších obdobích, než jsou subakutní, mají silnější stěny a méně často se rozbíjejí.

Klasifikace aneuryzmatů srdce podle průměru je poměrně libovolná:

 • malá - jeho struktura se téměř neliší od jizev po infarktu, výraznější během systoly;
 • průměrný průměr může dosahovat několika centimetrů, nepřesahuje hranici perikardu;
 • gigantický - jeho velikost výrazně mění tvar srdce a jeho objem se může přiblížit objemu levé komory.

Velikost aneuryzmatu srdce velmi ovlivňuje prognózu onemocnění - velký výčnělek je více náchylný k prasknutí a komplikovaný průběh.

V závislosti na tvaru aneuryzmatu srdce může být:

 1. Diffuse Typicky má takový aneuryzmus malý průměr, objem a vzniká v místě masivního srdečního záchvatu. Taková forma má širokou základnu a dno není silně vyčnívající a je téměř na stejné úrovni jako myokard. Rozptýlené aneuryzmy zřídka prasknou, ale s jejich růstem se pravděpodobnost těchto komplikací může zvýšit.
 2. Taška ve tvaru tašky. Tato formace má také širokou základnu, ale její dno vyčnívá silněji. Krev často v dutině tohoto aneuryzmatu stagnuje a mohou se tvořit krevní sraženiny. Na rozdíl od difúzního aneuryzmatu má výčnělek tenčí stěnu a je náchylnější k prasknutí.
 3. Houba. Takové výčnělky se mohou objevit v malých oblastech jizvy. Jejich ústa jsou spíše úzké a dutina se roztáhne pod tlak krve. Tvar aneuryzmatu připomíná invertovanou džbánku. Jeho stěny jsou tenčí a náchylné k prasknutí.
 4. "Aneuryzma aneuryzmatu." Taková boule je nejnebezpečnější, protože jedná se o difuzní a pytlovitá formace. Tyto aneuryzmy jsou nejvíce náchylné k prasknutí a naznačují vážné narušení struktury tkání srdce.

Podle statistik jsou nejčastěji detekovány difuzní nebo svalové srdeční aneuryzmy.

V závislosti na struktuře stěny aneuryzmatu může být:

 • sval - sestává hlavně ze svalové tkáně;
 • vláknitý - skládá se převážně z pojivové tkáně;
 • fibromuskulární - sestává z vláknité i svalové tkáně.

Taková klasifikace zřídka představuje klinický význam, protože pravděpodobnost ruptury aneuryzmatu do značné míry závisí na tloušťce stěny a nikoliv na její složení.

V závislosti na mechanismu výskytu může být srdeční aneuryzma:

 • true - skládá se téměř ze stejných vrstev jako stěna srdce, ale obsahuje větší množství pojivové tkáně;
 • fyziologické - sestává z téměř nezměněné myokardiální tkáně, která z nějakého důvodu přestala kontraktovat;
 • false - výstupek je omezeno na vláknité adheze a perikardium, ve skutečnosti jde o malou rupturu myokardu, přes kterou vstupuje krev do vzniklé patologické dutiny.

Symptomy

Stížnosti a příznaky pro aneuryzma srdce mohou být velmi variabilní. V mnoha ohledech jejich projevy závisí na příčinách vývoje, umístění a velikosti vzdělání. V některých případech se může po infarktu myokardu aneuryzma projevit nebo pacient sdružuje výskyt určitých příznaků s obdobím zotavení po vážném onemocnění.

Následující příznaky se obvykle vyskytují u aneuryzmatů srdce:

Bolest v hrudi nebo srdce

Tato funkce je povinná pro srdeční aneuryzma a objevuje se u všech pacientů. Obvykle je jeho výskyt spojen s narušením krevního oběhu v srdcích.

Výskyt bolesti u srdečních aneurzmatů je spojen s následujícími procesy:

 • arytmie;
 • přetížení myokardu;
 • nadměrný růst krevních cév;
 • komprese tkání a orgánů (s obrovskými aneuryzmy).

Obvykle se srdečními aneuryzmami je lokalizována bolest přímo za hrudní kostí nebo mírně posunuta doleva. To se projevuje formou záchvatů a může se objevit v důsledku fyzického vyčerpání, po pití, kouření nebo vystavení jiným vnějším příčinám.

Poruchy rytmu

Změny rytmu srdečních aneuryzmat jsou často zjištěny. Obvykle se arytmie vyskytují pravidelně a po krátké době jsou eliminovány nezávisle. Při dlouhodobých poruchách rytmu se tento symptom považuje za komplikaci arytmie - paroxysmální tachykardie.

Změny rytmu srdeční aneuryzmy mohou být následující:

 • pocit krátkých přerušení srdce (zdá se, že se zastaví);
 • zvýšený nebo pomalý puls (více než 100 nebo méně než 60 úderů za minutu).

Poruchy rytmu v aneurysmech jsou často vyvolávány fyzickým nebo emočním stresem. Jejich vzhled je spojen s výskytem strukturálních poruch v systému srdečního vedení - vlákna zodpovědná za vedení nervových impulzů. Navíc, arytmie může být vyvolána přetížením srdce krví.

Heartbeat

Normálně člověk necítí, jak se jeho srdce bije. Vznik srdečního tepu je způsoben buď nadměrně silnou kontrakcí myokardu nebo arytmií. Když se objeví aneuryzma, zvyšuje se objem levé komory a tato srdeční komora se začne dobře přiléhat k oblasti žeber. Z tohoto důvodu se začne cítit srdeční tep.

Dýchavičnost

Tento příznak je často pozorován u srdečních aneuryzmatů. Vyjadřuje se v rozporu s rytmem a hloubkou dýchání a objevuje se pravidelně. Jeho výskyt je spojen s selháním levé komory.

Slabost

Výskyt aneuryzmatu vždy zahrnuje rozvoj městnavého srdečního selhání. Srdce zastavuje čerpání požadovaného objemu krve a v důsledku toho nervový systém a kosterní svaly přestávají přijímat kyslík bohatou krev. Protože svalová tkáň nemůže fungovat v plné síle a pacient začne cítit slabost, letargii a únavu.

Tento příznak je přítomen u téměř všech pacientů a je výraznější u obřích aneuryzmatů.

Pallor

Bledost kůže ve všech patologických stavech srdce je způsobena nedostatečnou kontraktilitou myokardu. Méně krve se dodává na kůži a kvůli nedostatku kyslíku plavidla uzavírají a vstupují do režimu "úspor". Zpočátku pacient obrátí bledou pokožku na obličej a končetiny. Kromě toho nedostatečný krevní oběh v kůži může způsobit stížnosti na neustálé zmrazení rukou a nohou, pocit necitlivosti a sníženou citlivost.

Kašel

Tento příznak se neobjeví u všech pacientů se srdeční aneurysmem. Obvykle se vyskytuje s velkými výčnělky, které stlačují část plicní tkáně a způsobují podráždění citlivého pleury. Kašel se obvykle objevuje, když se snažíte zhluboka nadechnout. Spravedlně není doprovázeno výskytem sputa nebo sípání.

Další příčinou kašle s aneurysmem srdce může být stagnace krve v plicním oběhu. To může být doprovázeno sputum a sípání.

Pozdní příznaky

Při dlouhém průběhu aneuryzmatu aorty komplikované srdečním selháním má pacient následující stavy a symptomy:

 • zpevněná angina nebo napětí;
 • mdloby;
 • opuch žloutenky;
 • otupělost;
 • akumulace tekutiny v pleurální nebo břišní dutině;
 • zvětšená játra;
 • fibrózní perikarditida.

Komplikace

Nedostatečná léčba aneuryzmatu srdce může vést k následujícím komplikacím:

 • ruptura aneuryzmatu;
 • TELA;
 • opakovaný infarkt myokardu;
 • okluze nohou (až po gangrénu);
 • mrtvice;
 • okluze mezenterických cév;
 • infarkt ledvin;
 • smrtelný výsledek.

Přerušení akutní aneuryzmy srdce se obvykle vyskytuje po 2-9 dnech po infarktu a má za následek smrt pacienta. A s chronickým průběhem patologie je prasknutí vzdělání pozorováno poměrně zřídka.

Obvykle se rušivé aneuryzma vyskytuje náhle a má následující příznaky:

 • ostrá bledost, střídavě s modrou;
 • studený pot;
 • zduřené žíly v krku;
 • ztráta vědomí;
 • studené ruce a nohy;
 • chraplavé a hlučné dýchání, přeměna na povrch a vzácnost.

Ve většině případů, s přerušením aneuryzmatu srdce, je smrt okamžitá.

Diagnostika

Lékař může mít podezření na výskyt aneuryzmatu srdce na výskyt charakteristických symptomů nebo na výskyt precordiální pulsace, která se pociťuje na hrudní stěně a zvyšuje se při každé kontrakci myokardu. Navíc důležitost včasné detekce takovýchto forem je dána pravidelnému vyšetření pacientů, kteří měli infarkt myokardu.

Pro detekci srdečních aneuryzmat lze použít následující instrumentální diagnostické metody:

 • EKG - ve výsledcích jsou známky transmurálního srdečního záchvatu, které se nemění ve stadiích, ale mají "zmrazený" charakter;
 • Echo-KG - umožňuje určit místo, velikost, tvar aneuryzmatu, stupeň ztenčení stěn výčnělku, přítomnost trombotických lézí dutiny nebo přítomnost krve v perikardu;
 • MRI nebo MSCT srdce - umožní detailní studium všech parametrů aneuryzmatu (velikost, objem, lokalizace atd.);
 • Kardiální PET se provádí za účelem posouzení životaschopnosti myokardu v oblasti aneuryzmatu;
 • scintigrafie myokardu - obvykle se používá k sestavení nejúčinnějšího léčebného plánu.

V některých případech mohou být pacientům s aneurysmem srdce předepsány další další metody vyšetření:

Léčba

Obvykle pro léčbu aneuryzmatu je pacientovi předepsána operace, protože konzervativní metody nejsou schopny eliminovat hlavní problém. Kurzy léčebné terapie lze provádět pouze v případech, kdy je potřeba odložit operaci a zabránit vzniku komplikací.

Po zjištění aneuryzmatu je pacientovi poskytnuta hospitalizace pro podrobnější vyšetření. Pokud nezjistí riziko přerušení aneuryzmatu a příznaků závažného srdečního selhání, může být srdeční chirurgie odložena a konzervativní terapie a konstantní dispenzární pozorování kardiologem jsou prováděny na ambulantním základě.

V některých případech pacient sám odmítne provést operaci nebo ji nelze provést kvůli přítomnosti kontraindikací. V takových případech může léčebná podpůrná léčba trvat celý život.

Chirurgická léčba

Následující klinické příznaky jsou indikace srdeční chirurgie pro srdeční aneurysm:

 • poruchy rytmu (těžká tachykardie, arytmie);
 • angina, nepodléhající lékařské korekci;
 • rychle progredující srdeční selhání;
 • detekce krevních sraženin s Echo-KG nebo výskyt epizod tromboembolie;
 • falešná aneuryzma;
 • ruptura aneuryzmatu.

Všechny výše uvedené případy jsou vždy doprovázeny vysokým rizikem pro život pacienta a podle statistik vedou ke smrti 7krát častěji než asymptomatické srdeční aneuryzmy.

V případě srdeční aneuryzmy lze provést různé chirurgické operace a volba metody závisí na klinickém případu. Mohou být palivativní nebo radikální.

Radikální chirurgie pro aneuryzma srdce může být provedena těmito způsoby:

 • resekce aneuryzmatu - prováděné s ventrikulární nebo předsazenou aneuryzmou;
 • Septioplastika Kuli se provádí během anevrizmu mezi sevřenými septami.

Tyto operace jsou prováděny na otevřeném srdci a jsou téměř vždy prováděny na neaktivním orgánu (tj. Po připojení k zařízení srdce a plic). Po vyčištění aneuryzmatického vaku a změněných tkání může chirurg aplikovat různé rekonstrukční techniky nebo posílit místo šití syntetickými materiály.

Pokud je zjištěna koronární nedostatečnost, resekce aneuryzmatu může být doplněna operací bypassu koronární arterie. V některých případech může být tato kardiochirurgie doplněna o annuloplastiku nebo protézu srdeční chlopně.

Někdy nelze provádět radikální operace a v takových případech je pacientovi provedena paliativní intervence. Během jeho provádění jsou stěny aneuryzma posíleny polymerními materiály, které mohou zabránit vzniku zlomení.

Po chirurgické léčbě je pacientovi předepsána léčba léky. Vypuštění z nemocnice zpravidla probíhá několik týdnů po operaci.

Možné pooperační komplikace

Po resekci nebo plastické chirurgii aneuryzmatu srdce se mohou objevit následující komplikace:

 • opakovaný infarkt myokardu - 5%;
 • arytmie - 10%;
 • tromboembolizmus mozkových a periferních cév - 8%;
 • levé straně srdečního selhání - 23%;
 • selhání stehů a krvácení - zřídka a obvykle pouze po hnisavých komplikacích;
 • smrtelný výsledek - od 12 do 20%.

Léčba léků

Účelem předepisování léků na srdeční aneuryzmy je snížit zátěž srdce a zabránit vzniku krevních sraženin. Za tímto účelem může být pacientovi doporučeno užívat následující léky:

 • beta-blokátory - jsou určeny k normalizaci rytmu a oslabení srdečního tepu;
 • organické nitráty - se používají, je-li nutné eliminovat srdeční zánět, normalizovat koronární oběh a dilataci srdečních cév;
 • diuretika - předepsané pro hypertenzi za účelem snížení tlaku a snížení zátěže srdce;
 • trombolytika - používaná k ředění krve a prevenci trombózy a tromboembolie.

Výběr léků pro léčbu srdeční aneuryzmatu, výběr dávek a trvání léčby stanoví lékař jednotlivě pro každého pacienta. Vypracování plánu konzervativní terapie závisí na krevní obraz, Echo-KG a EKG a souvisejících onemocněních. Samošetření v této patologii je nepřijatelné, protože může vést k prasknutí aneuryzmatu a smrti.

Předpověď počasí

Aneuryzma srdce je nebezpečná patologie a její prognóza je často nepříznivá. Navzdory vysokému riziku komplikací spojených s operací k jeho odstranění je tato metoda léčení nejvýhodnější. Po srdeční operaci se prognóza stává příznivější.

V některých případech však chirurgická léčba nemůže být provedena kvůli přítomnosti kontraindikací. Takové operace se někdy nemusí provádět z důvodu věku pacienta nebo souvisejících onemocnění. Špatná prognóza těchto pacientů je důsledkem těchto důsledků:

 • významné zhoršení kvality života;
 • nebezpečné komplikace srdeční aneuryzmy;
 • růst aneuryzmatu vedoucí k ještě závažnějším komplikacím.

Prognóza srdeční aneuryzmy může záviset na následujících faktorech:

 • velikost aneuryzmatu - čím větší je velikost výčnělku, tím horší je prognóza;
 • forma aneuryzmatu - výhonky hub nebo "aneuryzma v aneurysmu" jsou nebezpečnější;
 • umístění aneuryzmatu - nebezpečnější výčnělek na stěnách levé komory;
 • rychlost progrese srdečního selhání - prognóza se zhoršuje při nízkých dávkách ejekční frakce (objem krve vytlačené z levé komory);
 • souběžné nemoci - některé patologie mohou negativně ovlivnit fungování srdce a zhoršit prognózu aneuryzmatu;
 • věk - s věkem se srdeční stěna stává méně odolnou, vytváří větší pravděpodobnost komplikací a prasknutí aneuryzmatu a operace může být kontraindikována kvůli věku nebo souběžným onemocněním.

Podle statistik, kdy není možné provést chirurgický zákrok k odstranění srdeční aneuryzmaty, většina pacientů zemře v prvních 2-3 letech po vzniku patologie.

Aneuryzma srdce je nebezpečná patologie a projevuje nepříjemné příznaky, které mohou zcela změnit způsob života pacienta. Pokud je zjištěna taková patologie, doporučuje se chirurgická operace a pokud pacient nemůže být zasažen, doporučuje se doporučit pravidelné sledování kardiologem a užívání léků ke snížení zátěže srdce a zabránění vzniku závažných komplikací. Srdeční aneuryzma často způsobuje zdravotní postižení nebo úmrtí pacienta.

Pinterest