Karotidový plak

Ateroskleróza karotických tepen je jednou z nejnebezpečnějších onemocnění, která může ohrozit člověka nejen se zhoršením zdraví, ale také se zdravotním postižením, a dokonce smrtící. Plaky v karotidové arterie narušují přívod krve do mozku a tím ji zbavují výživy a schopnosti normálně fungovat. Složení plaku je v podstatě stejné jako u jiných nádob, jmenovitě ukládání cholesterolu. Spolu s pojivovou tkání a jinými lipidovými frakcemi se plaketa v karotidové tepně stává pevnou formací. Pokud k tomu dojde, zablokování nebo stenóza nádoby. Zhoršený průtok krve může dokonce způsobit karotidovou trombózu nebo mozkovou mrtvici. Pokud je v normálním stavu průměr karotidové arterie maximální, pak v přítomnosti usazenin ve formě plaku může být lumen zapůjčeno více než polovinu. Je také důležité, aby pacient věděl, že přítomnost plaku v karotidové arteriě naznačuje, že je pravděpodobnější, že jsou přítomny v jiných cévách, protože se zde objevují jako poslední, což znamená, že tato nemoc by měla být léčena co nejdříve.

Jak vzniká plaketa v krční tepně

V cervikální oblasti každé osoby projdou najednou dvě karotidové tepny plus 2 obratlovce na levé a pravé straně. Prostřednictvím těchto tepen cervikální páteře proudí krev do tváře a mozku. Ve srovnání s průtokem krve v páteři se v cervikální oblasti vše děje mnohem intenzivněji a jakákoli odchylka od normy výrazně snižuje průtok krve a narušuje kvalitu lidského života. Proto je význam karotických arterií tak vysoký.

Samozřejmě, proces se nestane za jeden den, a dokonce ani někdy ne za jeden rok, výskyt onemocnění je charakterizován jistou sekvencí změn, ke kterým dochází v lidském těle. Za prvé, aby takové změny nastaly, musí mít člověk určité předpoklady a příznivé podmínky. To může být mikroskopická mezera v karotidové arterie, kde je větší pravděpodobnost, že bude uložen cholesterol. Pomalý průtok krve v určité oblasti je další možností pro vytvoření plaku na tomto místě. Konečně lékaři poznamenávají, že velmi často se takový problém vyskytuje u vidlice karotidové arterie, kde stěny nádob jsou tenčí.

Takže přímé předpoklady pro výskyt růstu cholesterolu na stěnách karotické arterie jsou nadměrná konzumace mastných potravin bohatých na lipoproteiny s nízkou hustotou.

U zdravého člověka je nepravděpodobné, že by zvýšení kalorického příjmu mělo za následek problémy s kardiovaskulárním systémem, avšak pokud se jedná o pravidelné přejídání, pak obranné mechanismy těla začnou selhat. Pokud obvykle parietální enzymy pomohou rozložit tuky, pak s přebytkem vysoce kalorického jídla se nedokážou vyrovnat s množstvím práce, kterou musí udělat. A tak se v dutině krevních cév a tepen tvoří složité sloučeniny z lipidů, bílkovin a cholesterolu. Tyto malé kusy mohou migrovat do cévního systému a připojit k nejslabšímu bodu, kde je povrch stěny uvolněný a otokový. Je pravděpodobné, že toto uchycení nastane v krční tepně.

Po přidání tukové tkáně ke stěně dochází ke zvýšení čerstvého pojivového tkáně. Odborníci nazývají tento stupeň liposklerózy. Po nějaké době je růst již důkladně vytvořen a upevněn na stěně. Dále bude aterosklerotická plaketa nadále růst.

Specialisté rozdělí sklerotickou desku na dvě části - jádro a víko (vnější vrstva). Jádro se skládá z volného cholesterolu s malým množstvím éteru, který pomáhá konsolidovat. V blízkosti jádra si můžete všimnout "pěnivých" buněčných struktur. Jedná se o makrofágy, které se většinou skládají z tuku. Časem mastné složky infikují makrofágy a pronikají do jádra.

Vnější vrstva aterosklerotického plaku je vláknitá membrána s elastinovými a kolagenovými vlákny. Procento kolagenu a elastinu přímo ovlivňuje schopnost pneumatiky se zlomit.

V počátečních stádiích nejsou karotidové plaky tak silné. Jejich obsah může být nazván polotekutý, a proto schopný rozpouštění. Samozřejmě, kdyby někdo věděl o jejich existenci v této chvíli, léčba by byla mnohem jednodušší. Mimochodem, dokonce i v této fázi je aterosklerotická plaketa velkým nebezpečím. S oddělením jednotlivých prvků růstu může být úplné uzavření nádoby. Toto zablokování lumenu karotidové arterie nastává v případě, že se oddělitelná část zastaví v jiné, užší části, například na křižovatce.

V průběhu času je vnější plášť zhutněn. Získává vápenaté soli, které navíc dodávají tvrdost. Tak začíná konečná fáze tvorby aterosklerotického plaku - atherokalcinóza. Nyní tato cholesterolová deska pomalu roste, je stabilní a zcela nehybná. V této době dochází ke zhoršení průtoku krve v této oblasti. Mimochodem, dokonce i stabilní plaketa se může dále rozvíjet, ale k tomu dojde několik let. Kolagen, který je v něm obsažen, pomáhá stěnám plátů zůstat pružný a zabraňuje jejich prasknutí.

Pokud je složení plaku větší procento lipidů, pak se tato forma považuje za nestabilní. To znamená, že pravděpodobnost jejího roztržení zůstává, což může vést k trombóze.

Existuje také taková věc jako heterogenní aterosklerotický plak. V tomto případě je průběh onemocnění komplikován krvácením a vředy, které se pravidelně vyskytují na povrchu cholesterolu. Obrysy této formace jsou nerovné, na povrchu jsou volné dutiny.

Stupně tvorby plaků v krční tepně

 1. Akumulace mastných míst v nádobách, které nelze rozpustit.
 2. Proces zahrnuje zánětlivé buňky - T-lymfocyty a monocyty.
 3. Monocyty migrují do arteriální stěny, čímž deformují endotel a tvoří pěnové buňky.
 4. Trombocyty jsou přitahovány k poškozené oblasti.
 5. Výsledkem poškození endotelu je, že tělo vylučuje mediátory buněčné ochrany a také se pokouší aktivně zvětšit poškozenou oblast.
 6. Zvýšená produkce kolagenu a elastinu vede k jejich lokální akumulaci a vzhledu tuberkulózy ve volném lumenu cévy.
 7. Zhutnění se zhutňuje a zvětšuje.

Symptomy

Nemohou se objevit po velmi dlouhou dobu a v nich leží velké nebezpečí. Hmatatelné znaky mohou být různé a závisí na mnoha faktorech - velikosti vkladů, lokalizaci atd. Nejčastěji s poklesem průtoku krve v určité oblasti se objevuje únava po cvičení nebo jakémkoli zrychlení krevního oběhu. Mnoho pacientů zaznamenává mírnou bolest, ale nedává jim dostatečnou pozornost. A samozřejmě, symptom rozkladu nestabilního cholesterolu je srdeční infarkt nebo mrtvice.

Nejčastěji příznaky souvisí se známkami, které se vyskytují u pacientů s obezitou. Může dojít k ischemickým záchvatům, během nichž lze pozorovat:

 1. Zmatek řeči. Zhoršený přívod krve do mozku vede k několika změnám, jejichž příznaky mohou zahrnovat i zmatenost řeči. Takové kyslíkové hladování mozku brání tomu, aby člověk dokonce provedl jednoduchou větu.
 2. Citlivost Objeví se náhle a je lokalizován pouze na jedné straně těla.
 3. Zhoršení vidění jednoho oka. Velmi hrozný příznak, který mluví o stavu před mrtvicí v těle.
 4. Slabost Snad nejzávažnější symptom, podle pacientů. Faktem je, že aterosklerotická deska uzavírá krevní oběh, což vede k nedostatku kyslíku. Naopak, tělo zapne režim "úspory energie". Pacient se cítí stále unavený, chronický a dokonce se cítí vyčerpaný bez fyzické práce.

Pro každou jednotlivou osobu mohou být příznaky výraznější nebo mírnější. U některých pacientů je ze seznamu pouze jeden symptom, zatímco jiní popisují celý klinický obraz. Nejprve mohou být ischemické epizody velmi krátké, až hodinu, a pak mohou trvat téměř celý den. Časem mezi jednotlivými útoky se může snížit a nyní se pacient stane pacientským kardiologem, který potřebuje okamžitou léčbu.

Diagnostika

Před léčbou pacienta je nutné objasnit celý klinický obraz a načrtnout plán akcí. Před zahájením diagnostiky pomocí zvláštních prostředků by lékař měl být požádán o konzultaci. Rozhovor s pacientem vám pomůže přesněji zjistit, které symptomy převažují a kdy se nejčastěji objevují, stejně jako objasnit historii onemocnění a zjistit některé rysy konkrétní anamnézy. Je nezbytné identifikovat všechny rizikové faktory, které zahrnují nejen přejídání, ale také dědičnost, kouření, pravidelný stres, fyzickou nečinnost, infekce v minulosti a věk přes 35 let.

Povinností musí být auskultace karotických arterií. To pomáhá rozpoznat vířivé proudy, což znamená, že v této oblasti nádob je zúžení. Pak můžete pokračovat v metodách instrumentální diagnostiky. Existuje několik:

 • ultrazvukové komplexní vyšetření;
 • terapie magnetickou rezonancí;
 • měření krevního tlaku;
 • počítačová tomografie s angiografií.

Dopplerovský ultrazvuk je velmi informativní metoda. Ultrazvuk umožňuje vidět strukturu plazmy a průtok krve v ní. Plaky uvnitř karotid jsou velmi dobře detekovány touto metodou. Zkušený lékař bude dokonce schopen odhadnout svou velikost i složení, protože echogenita plaků se liší v závislosti na jejich složení.

Počítačová tomografie spojená s angiografií je metoda, která se používá k získání podrobnějších informací, které nebylo možné získat dříve. Chcete-li to provést, musíte do nádoby vložit kontrastní látku a pak osvětlit všechny rentgenové záření. Lékař obdrží přesné umístění všech plavidel, což mu umožňuje nejen správně posoudit rozsah poškození, ale také reflektuje další akce a připravovanou léčbu. Metoda je vystavena riziku poškození aterosklerotického plaku, což může vést k oddělení jeho části a následně k mrtvici. To je důvod, proč tato metoda nástroje není používána tak často.

Léčba magnetickou rezonancí umožňuje zobrazit polohu cév bez kontrastu a bez ovlivnění pacienta rentgenovými paprsky. Kvůli nákladnému vybavení, které je používáno, je možné najít přístroj pro MRI nádob pouze ve velkých klinikách a pacienti často musí čekat v řadě, někdy i několik dní.

Konečně při měření krevního tlaku u takových pacientů je jeho nárůst téměř vždy zjištěn. Pro lékaře jsou důležitá čísla, která indikují stupeň poškození cévního systému. Také tlak pacienta může ovlivnit nadcházející léčbu, jmenovitě výběr léků.

Léčba léků

Obvykle se říká konzervativní, protože umožňuje léčit pacienty bez chirurgického zákroku a moderních lékařských technologií. Léky předepsané kardiologem přispívají ke snížení lipidů v cévách. Normalizace hladin cholesterolu je důležitým krokem k zachování života pacienta. Rovněž umožní fixaci velikosti aterosklerotického plaku a zabrání jeho dalšímu růstu.

V případě nadměrného krevního tlaku bude část léku zaměřena na snížení tohoto ukazatele. To pomůže pacientovi zlepšit pohodu a kvalitu života.

Je nutné užívat léky, které přispívají k zředění krve. To je nezbytné, aby se zabránilo vzhledu nových plaků. Mimochodem, takové léky jsou dokonce předepsány lékařům přes 50 let. S věkem se krev stává více viskózní. Na pozadí oslabených a poškozených nádob se stává nebezpečným, protože tělo bude vnímat jakékoliv poškození jako výzvu k akci a aktivně začne zesilovat tuto oblast krve a také zvýšit počet krevních destiček.

Všechny tyto léky lze dokonce nazvat léčbou, ale způsobem života člověka, který je pacientkou kardiologa. Je důležité pravidelně užívat všechny léky, a nikoli čas od času.

Při užívání léků je důležité eliminovat rizikové faktory. Je nutné přehodnotit stravu a přijmout výrobky bohaté na vlákninu. Co se týče tělesné výchovy, je lepší kontaktovat specialisty. Faktem je, že je nemožné začít pracovat silně na nepřipravené osobě. Pacient má s největší pravděpodobností nadváhu, a ne všechny jeho povolání. Časem může být zvýšena fyzická aktivita, ale mělo by to být prováděno postupně a pouze pod dohledem zkušeného trenéra.

Během celé léčby je důležité kontrolovat své tělo. Jak se situace zlepšuje, změní se také obsah jednotlivých složek krve. Rizika k progresi a závažným následkům budou mít také tendenci k nule.

Chirurgická léčba

Operace zcela vylučuje plazma cholesterolu a obnoví průtok krve. Rozhodnutí o tom, jaký postup se má provést, musí provést pouze lékař. Dnes jsou pro léčbu tohoto problému nejčastěji používány dva druhy chirurgických zákroků - balonová angioplastika následovaná stentováním a endarterektomií.

První metoda se provádí při lokální anestézii. Lékař vloží balón přes katétr do femorální tepny nebo radiální tepny na rameni. Když balón dosáhne správného místa v karotidové arterie, jednoduše rozšiřuje lumen. Dále na místo zúžení vstřikovaného stentu. Jedná se o malou kovovou síťovinu, která je pevně uchycena v místě bývalého zúžení karotidové arterie a umožňuje tak obnovení průtoku krve.

Endarterektomie se provádí pouze pod celkovou nebo lokální anestezií. V tomto případě lékař zavede flexibilní nástroj, který dosáhne místa kontrakce. Nyní chirurg jemně odstraní samotnou desku, což blokuje tok krve. Naneštěstí bylo popsáno několik případů recidivy onemocnění, protože struktura stěny cévy na tomto místě již není dokonalá, což znamená, že se nemoc může vrátit.

Lze také použít laserovou léčbu. V tomto případě doktor přesměruje laserový paprsek přesně na místo vzniku plaku. Pod vlivem tohoto paprsku se záloha doslova vypařuje.

Léčba ozonem může být nazývána operací s lehkým úsekem. V tomto případě lékař injektuje ozon do krevního oběhu pacienta, který má vlastnosti oxidačního činidla a imunomodulátoru. Rozpouští velké množství lipidů v krvi, urychluje metabolismus, což je pro většinu pacientů s plaky v krční tepně prostě nezbytné.

Konečně, trombolýza může být také přičítána chirurgickým metodám. Jeho podstatou spočívá ve skutečnosti, že doktor injektuje do krční tepny speciální látku, která má rozlišovací účinek. Cholesterolová deska je zcela rozpuštěna a krevní oběh je obnoven.

Indikace pro operaci

První je velikost desky. Obvykle se předepisuje, jestliže plaketa v postižené krční tepně blokuje více než 70% celkového lumenu. Takové usazeniny se tvoří již několik let a pacient po celou dobu pocítil zhoršení stavu. Zřejmými indikacemi lze přičíst necitlivost pacienta na léčbu drogami. Jinými slovy, jestliže léčba není úspěšná, nejčastěji se lékař rozhodne léčit pacienta chirurgickými metodami, což může být pro pacienta skutečnou spásu. Indikace pro chirurgickou léčbu lze také považovat za nestabilní stav plaku, její nerovnoměrné skořápce, která může kdykoli vyjít a způsobit nenapravitelné poškození. Pokud má pacient již známky mikroinfarktu nebo cévní mozkové příhody, nesmí být operace také zpožděna.

Kontraindikace pro chirurgickou léčbu

Bohužel většina pacientů s tímto problémem má zvýšený tlak a to dělá vlastní úpravy pro chirurgii. Nejprve se kardiolog snaží vyrovnat tlak. Neschopnost pacienta přivést krevní tlak do stabilního stavu je kontraindikací pro zahájení chirurgického zákroku. Složitost je také porušením srdečního rytmu.

Operace by se také neměla provádět v období zánětlivých procesů, které se vyskytují v těle. V tomto případě tělo může nedostatečně reagovat na podávání léků podávaných anesteziologem. Přítomnost alergických reakcí na léky podávané během operace je absolutním faktorem při zrušení postupu.

Balonová angioplastika s následným stentováním se obvykle provádí, pokud je endarterektomie z nějakého důvodu nemožná. Rovněž angioplastika není prováděna za přítomnosti cévních onemocnění, které brání použití endovaskulárních nástrojů. Celková vaskulární okluze je také přímou kontraindikací angioplastiky se stentováním. Vyjádřená smyčkovitost a zkřivení cév je komplikujícím faktorem pro chirurgickou léčbu av tomto případě chirurgický zákrok provádí nejlépe zkušený odborník.

Pokud byl pacient v minulých dvou měsících v minulosti mozkové krvácení, měla by být operace také odložena. Ani nejsou podávány pacientům s Alzheimerovou chorobou.

Trombolýza může být také nebezpečná. Faktem je, že při nesprávné manipulaci s nezkušeným chirurgem může dojít k krvácení nebo prasknutí kapilár.

Život pacienta po operaci

Dodržování pravidel v pooperačním období může výrazně zlepšit výsledky, pro které chirurg hodně udělal. Povinné předepsané léky, které krve potřísní. Mimochodem, ten nejjednodušší aspirin se s tím výborně vyrovná a je to ten, který se obvykle objevuje v receptu nebo seznamu schůzek. Statiny jsou také předepsány, aby pomohly zpomalit vývoj aterosklerózy.

Lidové prostředky

Mohou dobře doplnit komplexní léčbu. Hirudoterapie má nejlepší účinek. Mimochodem, léčba pijavice je nyní praktikována v mnoha centrech srdce. Sliny, které pijavice vylučují, výrazně křečí. Tato metoda vám umožňuje rychle zmírnit příznaky pocitu nevolnosti, což bylo důsledkem vzniku plaku v krční tepně. Efekt trvá velmi dlouho.

Pomáhá normalizovat krev a snižovat hladiny cholesterolu v krční páteři některé produkty. Takto řepná šťáva, přidaná v malém množství do jakéhokoli nápoje, přispívá k rozpouštění lipidových složek a zabraňuje jim vytvářet stabilní sférické tvary v nádobách.

Eter obsažený v cibuli a česneku má podobný léčebný účinek na stěnu cévy. Mimochodem, tento efekt má pouze čerstvé výrobky bez sebemenšího tepelného zpracování.

Normalizuje chemické složení krve a medu. Při absenci alergií by člověk měl mít dvě čajové lžičky medu denně. Doporučuje se vyloučit čistý cukr ze stravy.

Karotidová plaketa: léčba, symptomy

Chronické snížení elasticity a pevnosti krevních cév je považováno za jednu z nejnebezpečnějších onemocnění. Často je možné diagnostikovat aterosklerózu pouze ve fázi, kdy se jasně objevují problémy s přívodem krve a dostatečným kyslíkem pro srdce a mozek. K tomu dochází, když se lumen plavidel zužuje o polovinu nebo více. Deponace plaků je hlavní příčinou ischemické choroby srdeční, mrtvice nebo srdečního záchvatu.

Podle WHO se hladiny cholesterolu v plazmě mohou objevit v jakémkoli věku. Ateroskleróza - výskyt tukových depozit na stěnách krevních cév - postihuje 10% dětí mladších 15 let, 30% dospělých a 80% starších osob.

Symptomatologie

Provádění komplexních diagnostických opatření k určení plaků v karotidě (ateroskleróza) je založeno na historii a stížnostech pacienta. V časných stádiích vývoje onemocnění se příznaky mohou mírně objevit nebo se podobají jiným patologiím. To je důvod, proč samotný pacient a dokonce i ošetřující lékař nemusí vědět, že se ateroskleróza vyvine, dokud není významně narušen přívod krve do mozku.

Následující příznaky jsou charakteristické pro nedostatek kyslíku v mozkové tkáni:

 • migréna;
 • nespavost;
 • snížení pracovní kapacity;
 • problémy s pamětí;
 • poruchy řeči;
 • obtížnost soustředění;
 • pocit těžkosti v hlavě, jako v zimě;
 • tinnitus;
 • náhlý zatemnění očí;
 • zvýšená tělesná a duševní únava.

Náhlá slabost nebo necitlivost, zpravidla na jedné straně těla, zmatenost řeči, zhoršená koordinace pohybů, náhlá slepota v jednom oku mohou být předzvěstí cévní mozkové příhody. Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, měli byste okamžitě vyhledat lékaře. Tento stav se nazývá přechodný ischemický záchvat a může trvat několik desítek minut až dnů. Nejnebezpečnější důsledek TIA, který vyplývá z významného snížení lumenu karotidové arterie, oddělení aterosklerotického plaku v krční tepně a blokády malých cév nebo průtok krve, může být mozková příhoda. Rozsáhlejší poškození mozku představuje riziko, že se stane nezvratným.

Příčiny aterosklerózy

Obvykle jsou tepny hladké, elastické a tahové, což zajišťuje normální přívod krve do mozku. Přes tepny se krev a kyslík přenášejí do jiných živin do mozkové kůry. Při absenci normálního přívodu krve je lidská mozková kůra velmi citlivá na nedostatek kyslíku.

V průběhu času se tepny mohou zúžovat a křehčí kvůli neustálému hromadění tukových nánosů na stěnách - plakety. V karotidové arterie se takové tukové usazeniny, které se hromadí v místech mikrotrauma, se nazývají ateroskleróza. Když se velikost a počet plaků zvětší, volný průvan cév se zužuje, což významně omezuje průtok krve do mozkové kůry.

Plaky se tvoří z nerozpuštěných mastných míst. Na vnitřku zdravých nádob nebudou usazeniny, proto je vývoj choroby možný se slabými stěnami, mikrotraumami nebo drobivostí. Když je deska připevněna ke stěně nádoby, postupně se kondenzuje a roste. V průběhu času vyplývá vyplnění volného lumenu plavidla.

Hlavní příčiny vzniku plaku jsou:

 • závislost na nikotinu a zneužívání alkoholu;
 • některé nemoci endokrinního systému;
 • přítomnost nadměrné hmotnosti;
 • porušení metabolismu uhlohydrátů, diabetes prvního a druhého typu v dějinách;
 • hypertenzní srdeční a cévní onemocnění;
 • nesprávná strava (nasycená špatným cholesterolem, zvířaty a žáruvzdornými tuky);
 • nízká fyzická aktivita;
 • určité virové a bakteriální infekce;
 • častý stres a zvýšená úzkost.

Rozsáhlá statistika vývoje aterosklerózy se vysvětluje skutečností, že většina dospělé populace spadá pod výše uvedené důvody.

Rizikové faktory

Existují také rizikové skupiny. U pacientů patřičných k alespoň jednomu z nich je riziko vzniku aterosklerózy významně vyšší. Rizikové faktory jsou:

 1. Věk Čím starší člověk se stává, tím nižší je pružnost krevních cév kvůli nízké produkci kolagenu.
 2. Zvýšený krevní tlak. Nadměrný tlak na stěny krevních cév může vést k mikrotraumám a ke snížení elasticity.
 3. Diabetes. Při této nemoci je schopnost těla rozpadat LDL a glukózu významně snížena.
 4. Nepříznivá dědičnost. Riziko nánosů cholesterolu v plazmě se zvyšuje, pokud mají příbuzní případy aterosklerózy nebo koronárního srdečního onemocnění.

Důvodem pravidelného pozorování odborníka je, že patří k rizikové skupině a účinku několika provokujících faktorů najednou. V opačném případě existuje vysoké riziko kritických podmínek.

Možné komplikace

Nejzávažnější komplikací nedostatečného přívodu krve do mozkové kůry je mrtvice. Lékaři uvažují o různých možnostech vývoje kritického stavu u aterosklerózy:

 1. Porušení přívodu krve do mozku. Volný průduch tepen může být tak zúžený, že normální zásobení krve do mozku je nemožné.
 2. Ztracená cholesterolová deska. Část růstu může přijít a krev se dostává do menších nádob a zablokuje je.
 3. Blokování krevní sraženiny. Některé plakety jsou rozbité a tělo pošle trombocyty na poškozené místo. Trombocyty tvoří krevní sraženinu, která může blokovat nebo zpomalovat průtok krve.

Mrtvice může vést k vážným následkům pro normální fungování mozku. V některých případech může být kritický stav fatální.

Diagnostika

Hlavní metody diagnostiky depozitů cholesterolu na stěnách arterií a cév zahrnují sběr stížností pacientů, ultrazvukovou diagnostiku, CT, MR-angiografii a cerebrální angiografii. Povinná auskultace tepen, která umožňuje zjistit, zda se v nádobách zužuje.

Přibližně je možné stanovit stupeň vaskulárních lézí jednoduchým měřením krevního tlaku. Tyto informace bude potřebovat také lékař, pokud bude vyvíjet léčbu cholesterolu v krční tepně, aby správně předepisoval dávkování léků.

Velmi účinnou diagnostickou metodou je Dopplerovský ultrazvuk, který dokáže detekovat plaky, pokud existují. Zkušený lékař bude dokonce schopen přibližně odhadnout jejich velikost a složení (může to být tuk, cholesterol, kalcifikovaná plaketa v karotidě, léčba se může lišit v závislosti na typu sedimentu).

Počítačová tomografie a angiografie jsou přesnější a informativní metody pro diagnostiku aterosklerózy. Během studie se do nádoby vstříkne kontrastní činidlo a poté se oblast zachycuje rentgenově. Lékař může během postupu určit rozsah poškození, ale tato instrumentální metoda je nebezpečná kvůli riziku oddělení plaku, takže se jen zřídka používá.

MRI vám umožňuje získat stejné informace bez nutnosti zavádění kontrastního činidla a expozice pacientovi rentgenovými paprsky.

Metody léčby

V závislosti na složitosti poškození tepny tukovými ložisky je předepsán průběh léčby. Karotidové plaky se ošetřují konzervativní metodou (tj. Medikace), dieta a dieta, životní styl a radikální korekce (chirurgickým zákrokem). Včasná léčba pro lékařskou péči pomůže zamezit nebezpečným účinkům snížení lumen cév. Přiměřená léčba aterosklerotických plaků v karotidové arteriě v počátečních stádiích může bez chirurgických zákroků.

Změna životního stylu

První věc, kterou lékař doporučuje, je snížit negativní dopad ložisek na vaskulární propustnost a zpomalit průběh onemocnění - jde o změnu životního stylu. Komplex nezbytných opatření zejména zahrnuje pravidelné měření krevního tlaku se zahrnutím výsledků do zvláštního deníku, změna stravy a stravy, kontrola nad jinými chronickými nemocemi, kontrola hladin cukru při diabetes mellitus a cholesterolu.

Dieta doporučuje nasytit potraviny s nízkým obsahem cholesterolu a soli. Můžete jíst obiloviny, zeleninu a ovoce, vařené ryby, slunečnicový olej, rostliny červeno-červených odstínů (hloh, horský popel, tansy, viburnum). Pro hubnutí, která je častým společníkem aterosklerózy, je lepší používat nízkokalorické diety a aktivně se zapojit do sportu. Měli byste také vzdát špatných návyků. Kompletní léčba plaku v krční tepně není možná bez korekce životního stylu.

Léčba léků

Lékaři lékařské péče nazývají konzervativní metodu. Léky, které jsou předepsány pacientům pro léčbu aterosklerotických plaků v krční tepně, pomáhají snižovat hladiny lipidů v krvi a normalizují hladinu cholesterolu. Dále léky umožňují fixovat velikost plaku na stejné úrovni a zabraňovat jejímu dalšímu nárůstu.

Obvykle terapeuti a kardiologové předepisují léky následujících skupin:

 1. K ředidlům krve, které zabraňují tvorbě krevních sraženin. Může být předepsáno (bez ohledu na konkrétní příznaky) léčbu plaků na karotidové arterie "Aspirin", "Cardiomagnyl" nebo "Acetylsalicylová kyselina". Navíc takové léky často doporučují starší terapeuti iu starších pacientů, protože krev se s věkem zhušťuje.
 2. Antihypertenzní léky ke snížení krevního tlaku. Pro léčení plaků v krční tepně se zpravidla používají léky několika skupin. Jedná se o antagonisty vápníku (například Verapamil) a blokátory angiotenzinu (Fozikard, Renipril).
 3. Statiny, které snižují hladinu cholesterolu. Atorvastatin a kardiostatin se používají při léčbě plaku v karotidové arterie.
 4. Léky, které posilují cévní stěny a zvyšují jejich pružnost. Nejčastěji lékaři předepisují "Piracetam", "Asparkam", "Riboxin" nebo "Ascorutin".
 5. V případě potřeby jsou předepsány přípravky proti bolesti. Je zpravidla předepsáno "Paracetamol" nebo "Ibuprofen".

Všechny uvedené léky jsou předepsány kurzem, musí být neustále a ne čas od času.

Lidové recepty

Lidové léky pro léčbu plaku v krční tepně se týkají především stravy. Například populární rady doporučují jíst kilogram nebo jeden a půl zralých třešní denně se sklenicí mléka. Doporučuje se také použít více lilku, černého rybízu, syrového dýňového džusu, vodních melounů a zeleného čaje. Limit by měl játra a ledviny, šproty, černý čaj, vejce a čokoláda. Živočišné tuky musí být nahrazeny rostlinným olejem.

Léčba cholesterolu v plazmě arteria lidových léků může být tinktury mordovnika. Dvě polévková lžíce semen musí být nalita s vodkou. K struktuře, která dovoluje být trvala do dvou týdnů, je nutné pravidelně potřást kapacitu. Vezměte tinkturu musí být striktně drop drop, protože rostlina je jedovatá. První den musíte začít s jednou kapkou, zředěnou v 50 ml teplé vody. Pijte třikrát denně 30 minut před jídlem. Postupně by měla být dávka zvýšena na 15 kapek.

Další metodou populární léčby plaku karotidové plakety je cibulová šťáva s medem. Na jedné sklenici cibulové šťávy je třeba přidat tolik přírodního medu. Vezměte si kompozici na jednu lžíci třikrát denně za půl hodiny před jídlem.

Je také velmi účinný při odstraňování příznaků a léčbě plaků na karotidové arterie tinktura hlohu, tibetského lofantu a kavkazského Dioscorea. Můžete je vzít několika způsoby:

 1. Jedna lžíce lofantu nalijte sklenici vařící vody a vaříme na nízkém ohni po dobu 10 minut. Po složení by mělo být umožněno infuze, přetéknout se přes plátno nebo síto a přidat čajovou lžičku medu. Vezměte dvě lžíce třikrát denně. Kurz je měsíc, pak je nutná týdenní přestávka, po které můžete léčbu opakovat stejným způsobem.
 2. Smíchejte obě části lofantu s jednou částí hlohu a jednou částí citrónového balzámu. Nalijte sklenici vroucí vody a trváme 30-40 minut. Pijte infuzní potřebu třetího pohárku třikrát denně za půl hodiny před jídlem. Kurz terapie je měsíc, po týdenní přestávce můžete léčbu opakovat třikrát nebo čtyřikrát.
 3. Polovina čajové lžičky kávovníku Dioscorea nalít sklenici vroucí vody a dát do vodní lázně na 15-20 minut. Pak napjatý odvar si jednu lžíci třikrát denně po jídle. Průběh léčby a přestávky jsou stejné jako u předchozího složení.

Chirurgická intervence

Při velkém zúžení volného lumenu krevních cév může být předepsána chirurgická léčba. Operace s plakem na karotidě umožňuje odstranění růstu a obnovení průměru cévy. Pacienti dělat karotidové endarterektomii (malým řezem chirurg odstraňuje nahromadění blokuje průtok krve) nebo angioplastiku a zavedení stentu (chirurg uměle rozšiřuje tepny, nastavení speciální stent, taková operace se doporučuje v případě, že pacient má komorbidit nebo problémové oblasti se nacházejí na vzdáleném místě, kde vzniká nebezpečí proveďte standardní operaci). Angioplastika a stentování je novou metodou, takže výsledky operace v dlouhodobém horizontu byly jen málo studovány.

Ateroskleróza karotických arterií: výskyt, projevy, diagnóza, léčba, prognóza

Ateroskleróza - chronické onemocnění řízení, který se vyznačuje tím, porušení metabolismu cholesterolu, nadměrného hromadění druhé v krvi s ukládáním cholesterolu plaků v intimy cév. Ateroskleróza je v posledních letech poměrně častým onemocněním a vyskytuje se u více než 50% lidí starších 45-50 let. Nejčastěji jsou pozorovány aterosklerotické usazeniny ve stěně tepen, které napájí mozku, srdce, dolní končetiny a také aortu. Tato lokalizace je plná rozvoje strašných komplikací - mrtvice, srdečních záchvatů a gangrény dolních končetin. V tomto ohledu je jedním z nejnebezpečnějších typů aterosklerózy depozice plaků v krčních tepnách.

Co se stane s karotidovou aterosklerózou?

Karotidové arterie jsou cévy, které přenášejí okysličenou krev do mozku. Akutní nebo chronický nedostatek kyslíku v mozkových buňkách vede k porušení jeho funkcí, včetně životních funkcí. Při ateroskleróze se cholesterol, který je nadměrně cirkuluje v krvi, ukládá do intimy karotických arterií a poškozuje cévní stěnu zevnitř. Zúžení lumenu ve stejnou dobu se může značně lišit, dosahovat v těžkých případech téměř úplné překrytí nádoby.

V závislosti na tom, kolik je lumen cévy uzavřen v procentech, ateroskleróza karotických arterií může být stenotická a nestentická, stejně jako multifokální. Proto je v prvním případě snížena lumen tepny o více než 50% a v druhém - o méně než 50%. Multifokální ateroskleróza je ukládání plaků do lumen několika arterií, například na společné, na vnější a vnitřní karotidové arterii.

Nebezpečí takových plaků spočívá v tom, že krevní destičky se začínají ukládat na plaketu kvůli poškození intimy - vzniká krevní sraženina, která s průtokem krve vstupuje do hlubších intrakraniálních cév, což vede k akutní ischemické cévní mozkové příhodě. Podle statistik vede ateroskleróza k smrtelným komplikacím u 1 až 5% u všech pacientů s plaky v krčních tepnách. Důsledky cévní mozkové příhody jsou částečná paralýza pacienta a plný vegetativní stav pacienta. Proto by měl každý lékař vědět a být schopen diagnostikovat aterosklerózu a dospělí nad 40 let by měli pečovat o svůj životní styl a zdraví a vzpomenout si na důvody vzniku aterosklerózy.

Co může vést k karotidové ateroskleróze?

Nejdůležitější příčinou vzniku plaku je nerovnováha v metabolismu cholesterolu. Tudíž cirkulující cholesterol v krvi se dělí na cholesterol obsažený v nízkých, velmi nízkých a vysokohustotních lipoproteinech. První dva typy ukazují úroveň "špatného" cholesterolu v krvi a čím více je, tím vyšší je riziko aterosklerózy. Vysoká hustota znamená obsah "užitečného" cholesterolu v těchto lipoproteinů, což je velmi důležité při syntéze mnoha látek v těle, zejména pohlaví a steroidních hormonů. Tak špatný poměr těchto částic vede ke zvýšení hladin cholesterolu, které poškozují cévní stěnu zevnitř.

Hlavní faktory vzniku nerovnováhy metabolismu cholesterolu s ukládáním plaku v krčních tepnách zahrnují následující:

 • Dědičná dyslipidémie - stav, kdy lidské tělo má zpočátku tendenci k dismetabolismu cholesterolu,
 • Pohlaví a věk - cévní léze začíná ve věku nad 45 let u mužů a nad 55 let u žen,
 • Špatné návyky - přispívají k poškození intimy zevnitř, což je pak snadno uložené lipoproteiny,
 • Osoby s obezitou mají vyšší riziko aterosklerotického arteriálního onemocnění,
 • Přítomnost diabetes mellitus vytváří nepříznivé premorbidní pozadí pro léze karotických arterií,
 • Nesprávná strava s příjmem přebytečného tuku a cholesterolu v lidském těle zvenčí.

Samozřejmě, pouze jeden z těchto faktorů nestačí k poškození karotických arterií, ale kombinace dvou nebo více faktorů přispívá k rychlému postupu a poškození několika cév současně.

Jak se plaketa objevuje v krční tepně?

Příznaky aterosklerózy tohoto místa nejsou přísně specifické a jejich závažnost závisí na stupni zúžení lomu cévy.

 1. Závratě, časté bolesti hlavy, únava a ospalost,
 2. Poruchy chůze, otřesy při chůzi, nerovnováha,
 3. Rozmazané vidění, rozmazané vidění,
 4. Pocit necitlivosti v jakékoliv polovině obličeje, krku, horních končetin,
 5. Kognitivní postižení - ztráta paměti, psychoemotional nestálost atd.

Stenóza aterosklerózy může vést k akutní ischemické mrtvici. Hlavní rysy druhé jsou poruchy různé závažnosti nervového systému - od drobných obrnou a paralýzou s konzervované nebo mírně poškozenou funkci řeči k úplné ochrnutí pacienta s naprostým nedostatkem řeči a těžkými poruchami polykání, dýchání a další životně důležité funkce těla.

Jak zjistit plaketu v karotidě?

Poté, co pacient podrobně vypráví o svých stížnostech, lékař již může mít podezření na aterosklerotické poškození karotických tepen. Pokud však mluvíme o drobných stížnostech, které neporušují objektivní stav pacienta, mohou se mýlit s projevy cervikální osteochondrózy a některých dalších onemocnění.

Proto se po každé návštěvě lékaře ukáže následujícímu výzkumnému postupu každému pacientovi:

 • Ultrazvuk cév krku a hlavy - pomocí ultrazvuku cévní stěna a patologické ložiska v ní jsou dobře vizualizovány.
 • Duplexní vyšetření karotid je prováděno ultrazvukem a umožňuje vyhodnotit tok krve v cévách.
 • Angiografie je studie struktury a permeability nádoby pomocí radiopakteriální látky injikované do krve, následované rentgenovými, CT nebo MRI vyšetřeními.
 • Počítačové a magnetickou rezonancí (CT a MRI) se konají nejen v případech, kdy existuje podezření TIA - tranzitorní ischemická ataka (Pre-taktní podmínky), ale také na akutní mrtvice ischemické typu (CVA - cévní mozková příhoda), způsobené úplným nebo téměř úplný uzávěr lumen karotidové arterie nebo jedné z jejích větví. Navíc jsou tyto metody prokázány při diferenciální diagnostice mezi mrtvicemi a jinou intrakraniální patologií (nádory, malformace, aneuryzma atd.).

Jaké jsou důsledky a jak se jim vyhnout?

ischemická mrtvice - důsledek stenózy aterosklerózy

Důsledky aterosklerózy mohou být akutní nebo chronické. V prvním případě, samozřejmě, mluvíme o mrtvici. To je závažná komplikace aterosklerózy, která může být fatální. V každém případě i v případě, že pacient zůstane naživu, bude jeho život značně trpět, protože během období zotavení se bude vyžadovat dlouhá rehabilitační doba a mnoho zbytků života mu může zůstat mnoho příznaků.

Důsledky non-stenotické aterosklerózy jsou chronické přerušení dodávky krve do mozku, což vede k encefalopatii. Jedná se o morfofunkční změny v neuronech mozku, jejichž klinickými projevy jsou kognitivní, motorické a řečové poruchy. Pacienti s aterosklerózou zpravidla trpí také hypertenzí a po čtyřicátých letech začínají problémy s krční páteří. Proto je v takových případech smíšená encefalopatie, a v závěru neurologa vidíte takový závěr jako encefalopatie aterosklerotického, hypertenzního a vertebrálního charakteru.

Jak léčit karotidní aterosklerózu?

V případě, kdy se plaketa v karotidové tepně nejen vynořila a rozrostla, ale již vedla k vzniku příznaků z nervového systému, je třeba uvažovat o nápravných opatřeních. Význam léčby pro toto nespočívá v tom, že tato deska zázračně „vyřešit“, a aby nedošlo k jeho destabilizaci stalo, jako je tomu v případě porušení jeho shell v tomto bodě je obvykle způsoben krevní sraženiny, která může způsobit mrtvici.

Důležitým faktorem při léčbě aterosklerózy je normalizace cholesterolu, protože jestliže je hladina v krvi v normálním rozmezí, pak plaketa nebude růst. Dosáhnout snížení cholesterolu je docela možné, prostřednictvím stravy, ale postačí pouze v případě, že pacient neměl srdeční infarkt, mrtvice, zavedení stentu nebo koronární bypass arterie (provádí kvůli plakety, ale v srdečních tepen) a diabetes mellitus. V opačném případě léčba aterosklerózy zpravidla ihned začíná cílových hypolipidemická léků - statinů, například léky, jako je simvastatin (Vasilip, Simgal 10-40 mg v noci), atorvastatin (Atoris, torvakard 10-40 mg na noc), rosuvastatin ( Crestor v dávce 5-40 mg v noci), pitavastatin (1-4 mg livazo v noci).

Kromě statinů je indikováno podávání antiagreganových léků na bázi aspirinu, protože přispívají ke snížení trombózy, což je velmi důležité v plazmě postižené plakem. Takže aspikor, acekardol, trombotikum a mnoho dalších moderních léků jsou používány. Také přijímáme jednoduchý aspirin, ale obvykle v dávce ¼ tablet (125 mg).

V případě, kdy je lumen plazmy uzavřen o více než 50%, lékař po důkladném vyšetření může provést chirurgickou léčbu aterosklerózy. V současné době se používají následující techniky - karotidová endarterektomie, laserová koagulace plaku a stentování karotidové arterie.

První technika spočívá v vyříznutí části tepny postižené plakem a uložení mikrochirurgického stehu na resekovanou nádobu. Použití laseru řeší problém, jako je odstranění plaku bez vyříznutí nádoby. Zavedení stentu vám umožní rozšířit zúžení v důsledku oblasti plaku v tepně. Každá z těchto technik má své vlastní indikace a kontraindikace, takže metoda chirurgického zákroku je v každém případě zvolena přísně individuálně.

Je tradiční způsob léčby přijatelný?

Pokud jde o karotidovou aterosklerózu, může každá samoléčba stát osobě život. Nezávislé užívání tinktur, bylinných odvarů a infuzí je proto přísně zakázáno. Pokud je pacient více ochoten důvěřovat populárním receptům, může doporučit některé produkty a rostliny, ale pouze ve spojení s léky, pokud jsou předepsány lékařem! Želvoviny, banány, brambory (pouze nepražené), cibule, česnek, citróny a řepa - to je zdaleka vyčerpávající seznam výrobků, které jsou všeobecně doporučovány pacientům s aterosklerózou.

Předpověď počasí

Prognóza aterosklerózy jako takové a zejména aterosklerózy karotických arterií je velmi nejednoznačné. Stává se tak, aby se pacient po mnoho let cítil dobře a jakmile se rychle rozvíjí ischemická mrtvice, což vede k smrti. Naopak, chronicky se vyskytující non-stenotická ateroskleróza způsobuje u pacienta mnoho symptomů, ale žije s nimi, je léčena a v zásadě může udržovat pracovní činnost po mnoho let. Proto je téměř nemožné předpovědět, jak se bude plaketa v krční tepně chovat. Zbývá jen pamatovat si na správný životní styl, užívání léků předepsaných lékařem a pravidelné lékařské vyšetření pomocí ultrazvuku karotid.

Jak odstranit cholesterolové plaky z karotidové arterie a vyléčit aterosklerózu

Jednou z nejnebezpečnějších patologií cévního systému je ateroskleróza, která je důsledkem zablokování krevních cév. Pokud nastane tvorba cholesterolu v karotidě, je to ateroskleróza karotických arterií. Blokování těchto cév, procházení oblastí hrudníku, krku, mozku a poskytnutí krve lidskému mozku, může vést k vážnému poškození a skončí v mrtvici.

Důvody

Proč vzniknou aterosklerotické plaky v karotidových tepnách? Zpravidla se po porážce jiných cév těla vytvoří aterosklerotická plaketa na karotidě.


Příčinou tvorby aterosklerotických plaků je:

 • přítomnost špatných návyků, jako je kouření a alkohol;
 • hypertenze;
 • nadváha;
 • sedavý životní styl;
 • iracionální jídlo;
 • endokrinní onemocnění;
 • pod stálým stresem;

Bohužel v moderním světě příliš mnoho lidí vede takový životní styl, což vysvětluje nedávnou prevalenci této nemoci.

Navíc existuje část populace, která je vystavena riziku vývoje cholesterolu v karotidě a v jiných cévách těla. Seznamujeme je:

 • tato část populace zahrnuje starší osoby. To se vysvětluje skutečností, že s věkem se snižuje elasticita stěn cév;
 • lidé trpící vysokým krevním tlakem. Díky stálému tlaku na nádoby se jejich pružnost také snižuje a jsou náchylnější k různým zraněním;
 • ateroskleróza karotických arterií se může vyvinout u lidí s diabetem, protože toto onemocnění ztrácí možnost normálního štěpení lipoproteinů s nízkou hustotou;
 • Genetická predispozice může způsobit vznik cholesterolu.

Osoba náležející do rizikové skupiny a současně vedoucí životní styl vedoucí k výskytu této nemoci musí nutně pozorovat ošetřující lékař, jinak se může vyvinout ateroskleróza karotických tepen.

Symptomy

Při ateroskleróze karotických arterií jsou její symptomy zpočátku neviditelné.

Zpravidla je počáteční fáze onemocnění zjištěna diagnózou jakékoliv jiné patologie náhodou.

Avšak i při nástupu onemocnění v důsledku nedostatku kyslíku v mozku se objevují následující příznaky:

 • zvýšená únava;
 • obtížnost soustředění;
 • nespavost;
 • tíha v hlavě;
 • tinnitus;
 • problém paměti.

Pokud se tyto příznaky objeví, musíte kontaktovat nemocnici.

Při dalším rozvoji onemocnění se snižuje ještě průchodnost karotických arterií, což vede k takzvanému přechodnému ischemickému záchvatu, jehož příznaky zmizí za jeden den.

Její příznaky jsou následující:

 • porucha řeči;
 • v pravém nebo levém oku je poškozen nebo vidění zcela ztraceno;
 • nerovnováha;
 • necitlivost v levé nebo pravé straně tváře a vzhled asymetrie v ní.

Vzhled alespoň jednoho znaku naznačuje zvýšené riziko ischemické mrtvice. Nutná konzultace s lékařem.

Typy onemocnění

Existuje několik typů této nemoci:

 1. U netenózní aterosklerózy je lumen plazmy méně než napůl plný. Stačí změnit svůj životní styl, jít ke zdravé stravě a mírnému cvičení a můžete se zbavit nadměrného cholesterolu v krevním řečišti.
 2. Další typ se nazývá karotidová ateroskleróza a je považován za pokročilý stupeň onemocnění. Plaketa v krční tepně uzavře lumen v plazmě o více než polovinu. Známky onemocnění jsou již viditelné. Tento typ onemocnění se léčí léky. Může být zapotřebí chirurgie. Ignorování léčby může mít za následek smrt pacienta.
 3. Další typ této nemoci se nazývá multifokální a je charakterizován vývojem těžkých změn v lidském těle. Léčba léků již není účinná, chirurgický zákrok v důsledku hemodynamických nepravidelností není nebezpečný.

Diagnostika

Diagnostické vyšetření této nemoci je následující:

 • Na základě stížností pacienta nejdříve lékař předepisuje ultrazvuk s použitím kontrastních látek. Po analýze studie je učiněn závěr o krevním oběhu a struktuře plazmy
 • pokud lékař rozhodne, že vyšetření ultrazvukem nestačí k diagnostice tohoto onemocnění, pak může být předepsána počítačová tomografie. Pomocí rentgenového záření a použitím tohoto kontrastu je vytvořen obraz struktury pacientových nádob;
 • oni mohou předepsat terapii magnetickou rezonancí, bezbolestný postup, který může být použit ke studiu nejen toku krve a struktury pacientových tepen, ale také stavu malých cév;
 • angiografie je velmi zřídka předepsána, ačkoli taková studie umožňuje získat a vizuálně vidět všechny změny, ke kterým došlo v plavidlech. Ale příležitost poškodit plaketu a získat jakoukoli komplikaci, včetně ischemické mrtvice, s takovým vyšetřením je příliš vysoká.

O léčbě

Při léčbě karotidové aterosklerózy se používají následující metody:

 1. Pozitivní účinek, zejména v počáteční fázi vývoje této nemoci, lze dosáhnout bez použití léků. Pacient by měl změnit svůj způsob života, aby mu pomohl určit zvláštní dietu, navštěvování tříd terapeutických a rekreačních cvičení, masérské místnosti. Někdy to stačí k léčení počáteční nemoci.
 2. Za účelem rozšíření krevních cév a rozpouštění plaků cholesterolu, předepsaných léků. To, které jsou pro pacienta nejvhodnější, pomůže určit diagnostickou studii.
 3. V případě, že se zbavit této nemoci s léky není možné, tj ateroskleróza v cévách krčku krčních tepen a jiných tepen těla vedly ke změnám, které ohrožují život, chirurgie je jmenován. Používají se různé metody léčby aterosklerotických změn ve vnitřních karotických arteriích (ICA). Jedním z nich je držení trombolýzy, když se do nádoby vstříkne speciální přípravek, kterým se rozpouští cholesterol ve vnitřní tepně. Můžete dostat komplikaci ve formě krvácení. Léčba laserem způsobuje odpaření plaku kvůli laserovému působení. Plaketa může být odstraněna pomocí karotické endarterektomie. Tato metoda chirurgie, při disekci tepen a odstranění růstu cholesterolu, je nejúčinnější. Doba zotavení po operaci je minimální. Plaketa může být odstraněna použitím karotidové angioplastiky a stentování. Je proveden malý řez. Instalace stentu v místě ucpání nádoby zabraňuje jeho dalšímu zúžení. Při chirurgickém zákroku je nutné vědět, že dokud nebudou příčiny tohoto onemocnění odstraněny, projeví se po určité době známky onemocnění.
 4. Je dobré léčit onemocnění pomocí tradičních metod. Současně můžete vypít vývary a infuze valeriánů a matky, které jsou známy všem. Má uklidňující účinek a pomáhá rozšířit krevní cévy. Při použití hlohu se normalizuje průtok krve do mozku a krevní tlak. Použití gaštanu koní pomáhá při ztenčení krve a normalizuje metabolismus tuků. Infúze divoké růže a řešetláku, použití lidových receptů z česneku může pozitivně ovlivnit metabolismus lipidů. Je však důležité, aby se pacient ujistil, že se poradí s lékařem, aby se nepoškodil. Použití některých bylin může způsobit trombózu nebo dokonce mrtvici. Lidé již dlouho používají při léčbě různých plicních pijavic. V současné době se začala široce užívat hirudoterapie, včetně tohoto onemocnění. Je však třeba poznamenat, že by se mělo provádět pouze v lékařských zařízeních.

Prevence

Aby se zabránilo rozvoji onemocnění a komplikované chirurgické léčbě aterosklerózy karotických arterií, je třeba dodržovat následující pokyny:

 • zbavit se zvyku kouřit a pít alkoholické nápoje;
 • zhubnout;
 • správná výživa hraje důležitou roli při prevenci tohoto nebezpečného onemocnění. Obzvláště užitečné jsou potraviny obsahující draslík: okurky, řepa, banány. Velmi užitečné použití v kukuřičných olejích. Denní konzumace medu, plodů mořského, sušeného ovoce brání tvorbě cholesterolu v těle;
 • snažte se zbavit stresových životních situací;
 • vzdát se sedavého životního stylu;
 • v přítomnosti hypertenze, onemocnění endokrinního systému, ateroskleróza, je nutné dohlížet na lékaře.

Dodržování těchto preventivních opatření není obtížné, ale zabrání vážné nemoci. A je velmi důležité okamžitě přijít na specialisty v léčebně, když zjistí první známky karotidové aterosklerózy.

Jak snížit hladinu cholesterolu

Mnoho lidí může zažívat vysoký cholesterol, od mladých po staré. Cholesterol nikoho nestrachuje, takže buďte pozorni na vaše tělo, pokud si všimnete alespoň jednoho znamení, pak je čas zvuk alarmu.

Mezi příznaky vysokého cholesterolu se objevují následující příznaky: v blízkosti rohovky se objevuje světle šedý okraj, pod víčky se tvoří žlutavé uzliny, bolest v srdci, slabost nohou a plaketa v cévách.

Přečtěte si o nejjednodušším způsobu, jak snížit hladinu cholesterolu.

Pinterest