Srdeční selhání

Srdeční selhání je akutní nebo chronický stav způsobený oslabením kontraktility myokardu a kongescí v plicním nebo velkém oběhu. Výskyt dechu v klidu nebo s mírným zatížením, únava, edém, cyanóza (kyanóza) nehtů a nasolabiální trojúhelník. Akutní srdeční selhání je nebezpečné při vývoji plicního edému a kardiogenního šoku, chronické srdeční selhání vede k rozvoji hypoxie orgánů. Srdeční selhání je jednou z nejčastějších příčin smrti.

Srdeční selhání

Srdeční selhání je akutní nebo chronický stav způsobený oslabením kontraktility myokardu a kongescí v plicním nebo velkém oběhu. Výskyt dechu v klidu nebo s mírným zatížením, únava, edém, cyanóza (kyanóza) nehtů a nasolabiální trojúhelník. Akutní srdeční selhání je nebezpečné při vývoji plicního edému a kardiogenního šoku, chronické srdeční selhání vede k rozvoji hypoxie orgánů. Srdeční selhání je jednou z nejčastějších příčin smrti.

Snížení kontraktilní (čerpací) funkce srdce při srdečním selhání vede k nerovnováze mezi hemodynamickými potřebami těla a schopností srdce je naplňovat. Tato nerovnováha se projevuje nadbytkem žilního toku k srdci a odporu, který je nezbytný k překonání myokardu, aby se krve vytlačila do krevního oběhu, nad schopností srdce přenášet krev do arteriálního systému.

Není zřetelný onemocnění, srdeční selhání se vyvíjí jako komplikace různých patologických stavů cév a srdce, valvulární nemoc srdce, onemocnění koronárních tepen, kardiomyopatie, hypertenze, a další.

V některých onemocnění (např., Hypertenze), srdečního selhání jevy zvýšení dochází postupně v průběhu let, zatímco v jiných (akutního infarktu myokardu), doprovázené smrtí části funkčních buněk, tato doba se zkracuje na dny nebo hodiny. S dramatickým progrese srdečního selhání (v minutách, hodinách, dnech), říká její akutní formy. V jiných případech se srdeční selhání považuje za chronickou.

Chronické srdeční selhání postihuje 0,5 až 2% populace a po 75 letech je jeho výskyt asi 10%. Význam problému výskytu srdečního selhání je určován stálým nárůstem počtu pacientů trpících tímto onemocněním, vysokou úmrtností a invaliditou pacientů.

Příčiny a rizikové faktory srdečního selhání

Mezi nejčastější příčiny selhání srdce, které se vyskytují u 60-70% pacientů, nazývaných infarkt myokardu a onemocnění koronární arterie. Následuje reumatické srdeční vady (14%) a dilatovaná kardiomyopatie (11%). Ve věkové skupině starší 60 let kromě hypertenze i hypertenze také způsobuje srdeční selhání (4%). U starších pacientů je diabetes mellitus typu 2 a jeho kombinace s arteriální hypertenzí častou příčinou srdečního selhání.

Faktory, které vyvolávají vývoj srdečního selhání, způsobují její projevy při snižování srdeční kompenzačních mechanismů. Na rozdíl od příčiny, rizikové faktory jsou potenciálně vratné, a jejich snížení nebo zrušení může oddálit zhoršení srdečního selhání, a dokonce zachránit životy pacientů. Mezi ně patří: přetížení fyzických a psycho-emocionálních schopností; arytmie, plicní embolie, hypertenzní krize, progrese onemocnění koronárních tepen; pneumonie SARS, anémie, selhání ledvin, hypertyreóza; přijímání kardiotoxické léky, léky, které podporují zadržování tekutin (NSAID, estrogeny, kortikosteroidy) ke zvýšení krevního tlaku (izadrina, efedrin, adrenalin). výrazné a rychle progresivní zvýšení tělesné hmotnosti, alkoholismus; prudké zvýšení BCC při masivní infúzní terapii; myokarditida, revmatismus, infekční endokarditida; nedodržování doporučení pro léčbu chronického srdečního selhání.

Mechanizmy vývoje srdečního selhání

Vývoj akutním srdečním selháním je často pozorována na pozadí infarktu myokardu, akutní myokarditida, těžkých arytmií (komorová fibrilace, paroxysmální tachykardie, atd.). Tak dochází k prudkému poklesu minut výstup a krevní průtok v arteriálním systému. Akutní srdeční selhání je klinicky podobný akutní oběhové selhání a je někdy označován jako akutní srdeční kolaps.

V chronických změn srdečního selhání vznikající v srdci po dlouhou dobu, jsou kompenzována svou tvrdou práci a adaptačních mechanismů cévního systému: zvýšení pevnosti srdečních stahů, časté rytmu, pokles tlaku v diastole v důsledku rozšíření kapilár a arteriol pro usnadnění srdeční vyprazdňování během systoly, zvýšení prokrvení tkáně.

Další zvýšení jevů srdečního selhání se vyznačuje poklesem objemu srdečního výdeje, zvýšení zbytkového množství krve v komorách, přepadem během diastoly a přetěžování svalových vláken myokardu. Kontinuální přepětí myokardu, se snaží tlačit krev do krevního oběhu a k podpoře krevního oběhu, což způsobuje jeho kompenzační hypertrofie. Nicméně, v určitém okamžiku přijde průjezdního dekompenzace z důvodu oslabení srdečního svalu, vývoj procesů v něm dystrofie a sklerózu. Myokard samotný začíná mít nedostatek krve a zásobování energií.

V tomto stadiu se v patologickém procesu podílejí neurohumorální mechanismy. Aktivace mechanismů sympatického-nadledvového systému způsobuje zúžení cév na periferii, což pomáhá udržovat stabilní krevní tlak v hlavní cirkulaci a snižuje objem srdečního výdeje. Renální vasokonstrikce, která se vyvine během tohoto procesu, vede k renální ischémii, což přispívá k retenci intersticiální tekutiny.

Zvýšená sekrece antidiuretického hormonu hypofýzou zvyšuje reabsorpci vody procesy, které s sebou nese zvýšení objemu krve, zvýšené kapilární a žilní tlak, zvýšenou extravazaci tekutiny do tkáně.

Tak závažné srdeční selhání vede k hrubým hemodynamickým poruchám v těle:

 • poruchou výměny plynu

Při zpomalení toku krve zvyšuje absorpci kyslíku tkáně kapilár s 30% OK na 60-70%. Zvýšená arteriovenózní rozdíl kyslíku nasycení krve, což vede k acidóze. Akumulace neúplně oxidovaného metabolitů v krvi a zvýšené respirační svalové práci způsobují aktivaci bazálního metabolismu. Tam je to začarovaný kruh: tělo má zvýšenou potřebu kyslíku systém a krevní oběh není schopen ji uspokojit. Vývoj tzv kyslíkového dluhu vede k cyanózou a dušností. Cyanóza srdeční selhání může být centrální (na stagnaci v plicním oběhu a okysličení krve zneužívání) a periferní (při zpomalení průtoku krve a zvýšení využití kyslíku ve tkáních). Vzhledem k tomu, oběhové selhání je výraznější na periferii, u pacientů se srdečním selháním je pozorován akrozianoz: cyanóza končetin, uší, nosu.

Edém se vyvine v důsledku mnoha faktorů: retence intersticiální tekutiny se zvyšujícím se kapilárním tlakem a zpomalení toku krve; zadržování vody a sodíku v rozporu s metabolismem vody a soli; porušení onkotického tlaku krevní plazmy během poruchy metabolismu bílkovin; redukuje inaktivaci aldosteronu a antidiuretického hormonu při současném snížení funkce jater. Edém při selhání srdce, nejprve skrytý, projevil rychlý nárůst tělesné hmotnosti a pokles množství moči. Vzhled viditelného otoku začíná dolními končetinami, pokud pacient chodí, nebo z kříže, pokud leží pacient. Dále se rozvíjí břišní kapky: ascites (břišní dutina), hydrothorax (pleurální dutina), hydroperikard (perikardiální dutina).

 • kongestivní změny v orgánech

Kongesce v plicích je spojena se zhoršenou hemodynamikou plicního oběhu. Charakterizována rigiditou plic, snížením respirační exkurze hrudníku, omezenou pohyblivostí plicních okrajů. Projevuje se kongestivní bronchitida, kardiogenní pneumoskleróza, hemoptýza. Stagnace plicního oběhu způsobuje hepatomegii, která se projevuje závažností a bolestí v pravém hypochondriu a pak srdeční fibrózou jater s vývojem pojivové tkáně v ní.

Rozšíření dutin komor a síní při srdečním selhání může vést k relativní nedostatečnosti atrioventrikulárních chlopní, což se projevuje otoky žil na krku, tachykardie, rozšíření hranic srdce. Při vývoji kongestivní gastritidy se objevuje nevolnost, ztráta chuti k jídlu, zvracení, tendence ke vzniku nadměrné zácpy, ztráta tělesné hmotnosti. Při progresivním srdečním selhání dochází k závažnému vyčerpání - kardiální kachexii.

Stagnující procesy v ledvinách způsobují oligurie, zvýšení relativní hustoty moče, proteinurie, hematurie a cylindruria. Zhoršená funkce centrálního nervového systému při srdečním selhání se vyznačuje únavou, sníženou duševní a fyzickou aktivitou, zvýšenou podrážděností, poruchou spánku a depresivními stavy.

Klasifikace selhání srdce

Míra nárůstu známky dekompenzace vylučuje akutní a chronické srdeční selhání.

Vývoj akutního srdečního selhání může nastat ve dvou typech:

 • na levém typu (akutní levé komorové nebo selhání v přední síni)
 • akutní selhání pravé komory

Při vývoji chronického srdečního selhání podle klasifikace Vasilenko-Strazhesko se rozlišují tři stupně:

I (počáteční) fáze - skryté známky selhání oběhu, projevující se pouze v procesu fyzické námahy dušnost, palpitace, nadměrná únava; v klidu chybí hemodynamické poruchy.

Stupeň II (závažné) - známky prodlouženého selhání oběhu a hemodynamické poruchy (stagnace malého a velkého oběhu) jsou vyjádřeny v klidu; těžké postižení:

 • Období II A - mírné hemodynamické poruchy v jedné části srdce (selhání v levé nebo pravé komoře). Dyspnoe se vyvíjí během normální fyzické aktivity, pracovní kapacita je výrazně snížena. Objektivní znaky - cyanóza, otok nohou, počáteční příznaky hepatomegalie, tvrdé dýchání.
 • Období II B - hluboké hemodynamické poruchy zahrnující celý kardiovaskulární systém (velký a malý kruh). Objektivní příznaky - dyspnoe v klidu, výrazný edém, cyanóza, ascites; úplné postižení.

III (dystrofická, konečná) - trvalá cirkulační a metabolická insuficience, morfologicky nevratná porucha struktury orgánů (játra, plíce, ledviny), vyčerpání.

Symptomy srdečního selhání

Akutní selhání srdce

Akutní srdeční selhání je způsobeno oslabením funkce jedné z částí srdce: v levé síni nebo v komoře, v pravé komoře. Akutní selhání levé komory se rozvíjí u nemocí s převažujícím zatížením levé komory (hypertenze, porucha aorty, infarkt myokardu). Při oslabení funkcí levé komory se zvyšuje tlak v plicních žilách, arteriích a kapilárách, jejich propustnost se zvyšuje, což vede k pocení kapalné části krve a vzniku prvního intersticiálního a následně alveolárního edému.

Klinickými projevy akutního selhání levé komory jsou srdeční astma a alveolární plicní edém. Útok na srdeční astma je obvykle vyvolán fyzickým nebo neuropsychologickým stresem. Útok ostrého udušení se vyskytuje častěji v noci, což přiměje pacienta, aby se vzbudil ve strachu. Srdeční astma se projevuje pocením nedostatku vzduchu, palpitace, kašel s těžkým sputem, těžká slabost, studený pot. Pacient převezme pozici orthopnea - sedí si s nohama dolů. Při vyšetření je kůže bledá s šedivým nádechem, studeným potu, akrocyanózou a těžkým dechovým dýcháním. Určeno slabým, častým naplněním arytmického pulzu, rozšiřováním hranic srdce doleva, hluchými zvuky srdce, rytmem cvalu; krevní tlak má tendenci k poklesu. V plicích, tvrdé dýchání s občasnými sušeními.

Další zvyšování stagnace malého kruhu přispívá k rozvoji plicního edému. Ostré udušení je doprovázeno kašlem s uvolněním velkého množství pěněného růžového barevného sputa (kvůli přítomnosti krevních nečistot). Z dálky můžete slyšet bublající dech s mokrým pískáním (příznakem "varu samovaru"). Pozice pacienta je orthopnea, kyanotická tvář, zvlnění hrdlových žil, studený pot zakrývá pokožku. Pulzní tlustý je, arytmický, častý, krevní tlak se snižuje, v plicích - vlhké různé rýhy. Plicní otok je nouzová situace, která vyžaduje opatření intenzivní péče, protože může být fatální.

Akutní srdeční selhání v levé síni se vyskytuje u mitrální stenózy (levé atrioventrikulární ventily). Klinicky se projevuje stejnými stavy jako akutní selhání levé komory. Akutní selhání pravé komory se vyskytuje častěji s tromboembolismem velkých větví plicní arterie. Stagnuje se vaskulární systém velkého kruhu krevního oběhu, který se projevuje edémem nohou, bolestem v pravém hypochondriu, pocitem prasknutí, otokem a pulsací krčních žil, dýchavičností, cyanózou, bolestí nebo tlakem v oblasti srdce. Periferní puls je slabý a častý, krevní tlak se prudce sníží, CVP se zvětší, srdce se dilatuje doprava.

U nemocí, které způsobují dekompenzaci pravé komory, dochází k selhání srdce dříve než při selhání levé komory. To je způsobeno velkými vyrovnávacími schopnostmi levé komory, nejsilnější částí srdce. Nicméně s poklesem funkce levé komory selhává srdeční selhání při katastrofické rychlosti.

Chronické srdeční selhání

Počáteční stavy chronického srdečního selhání se mohou vyvinout v levém a pravém komorovém, levém a pravém typu síní. Při aortální poruše se objevuje nedostatečnost mitrální chlopně, arteriální hypertenze, koronární nedostatečnost, kongesce v malých kruhových cévách a chronické selhání levé komory. Je charakterizován změnami cév a plynů v plicích. Existuje dýchavičnost, astma (nejčastěji v noci), cyanóza, srdeční záchvat, kašel (suchý, někdy s hemoptýzou), únava.

Ještě výraznější stagnace v plicní cirkulaci se objevuje u pacientů s chronickou mitrální stenózou a chronickou nedostatečností levé síně. Dyspnoe, cyanóza, kašel a hemoptýza se vyskytují. Při prodloužené žilní stagnaci v cévách malého kruhu nastává sklerosa plic a krevních cév. Existuje další, plicní obstrukce krevního oběhu v malém kruhu. Zvýšený tlak v systému plicní arterie způsobuje zvýšené zatížení pravé komory a způsobuje její nedostatečnost.

Při primární lézi pravé komory (selhání pravé komory) dochází k přetížení ve velkém oběhu. Selhání pravé komory může být doprovázeno mitrálními srdečními defekty, pneumokrózou, plicním emfyzémem atd. Existují stížnosti na bolesti a tíhu v pravém hypochondriu, výskyt edému, snížená diuréza, rozšířené a zvětšené břicho, dušnost při pohybu. Cyanóza se vyvine, někdy s iktericko-kyanotickým odstínem, ascites, cervikální a periferní žíly bobtnají, játra se zvětšují.

Funkční nedostatečnost jedné části srdce nemůže zůstat izolovaná po dlouhou dobu a časem se úplné chronické srdeční selhání vyvine s žilním přetížením v proudu malých a velkých kruhů krevního oběhu. Také vývoj chronického srdečního selhání nastává při poškození srdečního svalu: myokarditida, kardiomyopatie, onemocnění koronární arterie, intoxikace.

Diagnostika srdečního selhání

Vzhledem k tomu, že srdeční selhání je sekundární syndrom, který se vyvíjí se známými nemocemi, by měla být diagnostická opatření zaměřena na jeho včasnou detekci, a to i při absenci zjevných příznaků.

Při shromažďování klinické anamnézy je třeba věnovat pozornost únavě a dušnosti, jako nejčasnější příznaky srdečního selhání; přítomnost onemocnění koronární arterie, hypertenze, infarktu myokardu a revmatického záchvatu, kardiomyopatie. Detekce opuchu nohou, ascites, rychlý puls s nízkou amplitudou, poslech III srdce a posun hranic srdce jsou specifické příznaky srdečního selhání.

Pokud je podezření na srdeční selhání, stanoví se elektrolyt a plynové složení krve, acidobazická rovnováha, močovina, kreatinin, kardio-specifické enzymy a ukazatele metabolismu proteinů a sacharidů.

EKG o specifických změnách pomáhá zjišťovat hypertrofii a nedostatečnost krevního zásobení (ischemii) myokardu, stejně jako arytmie. Na základě elektrokardiografie jsou široce používány různé zátěžové testy s použitím výcvikového kola (jízdní kolo) a běžeckého trenažéru (běžecký pás). Takové testy s postupně rostoucí úrovní zatížení umožňují posoudit nadbytečné možnosti funkce srdce.

Pomocí ultrazvukové echokardiografie je možné určit příčinu srdečního selhání, stejně jako hodnotit čerpací funkci myokardu. S pomocí MRI srdce jsou úspěšně diagnostikovány IHD, vrozené nebo získané srdeční vady, arteriální hypertenze a další nemoci. Radiografie plic a orgánů hrudníku při srdečním selhání určuje stagnaci v malém kruhu, kardiomegalii.

Radioimplantátová ventrikulografie u pacientů se srdečním selháním nám umožňuje odhadnout kontraktilitu komor s vysokým stupněm přesnosti a stanovit jejich objemovou kapacitu. V těžkých formách srdečního selhání se provádí ultrazvuk břišní dutiny, jater, sleziny a pankreatu, aby se určilo poškození vnitřních orgánů.

Léčba srdečního selhání

V případě srdečního selhání se provádí léčba zaměřená na odstranění primární příčiny (ischemická choroba srdeční, hypertenze, revmatismus, myokarditida atd.). Pro srdeční vady, srdeční aneuryzma, adhezivní perikarditida, vytvářející mechanickou bariéru v srdci, se často uchýlují k chirurgickým zákrokům.

Při akutním nebo těžkém chronickém srdečním selhání, odpočinku v posteli je předepsán kompletní duševní a fyzický odpočinek. V ostatních případech byste měli dodržovat mírné zatížení, které neporušují zdravotní stav. Spotřeba kapaliny je omezena na 500-600 ml denně, sůl 1-2 g. Je předepsáno vitamínové, snadno stravitelné dietní krmiva.

Farmakoterapie srdečního selhání může prodloužit a významně zlepšit stav pacientů a jejich kvalitu života.

Při selhání srdce jsou předepsány následující skupiny léků:

 • srdeční glykosidy (digoxin, strofantin atd.) - zvýšení kontraktility myokardu, zvýšení čerpací funkce a diurézy, podpora uspokojivé tolerance k cvičení;
 • (enalapril, captopril, lisinopril, perindopril, ramipril) - snižuje vaskulární tón, rozšiřuje žíly a tepny, čímž snižuje odolnost krevních cév během srdečních kontrakcí a přispívá ke zvýšení srdečního výdeje;
 • nitráty (nitroglycerin a jeho prodloužené formy) - zlepšit krevní výplň komor, zvýšit srdeční výkon, dilatovat koronární tepny;
 • diuretika (furosemid, spironolakton) - snížení retence přebytečné tekutiny v těle;
 • B-adrenergní blokátory (karvedilol) - snižují srdeční frekvenci, zlepšují plnění srdce krví, zvyšují srdeční výkon;
 • antikoagulancia (acetylsalicylová kyselina, warfarin) - zabraňuje tvorbě krevních sraženin v cévách;
 • léky, které zlepšují metabolismus myokardu (vitaminy skupiny B, kyselina askorbová, inosin, draselné přípravky).

S rozvojem akutního selhání levé komory (plicní edém) je pacient hospitalizován a má nouzovou léčbu: injekčně se podávají diuretika, nitroglycerin, léky na léčbu srdeční činnosti (dobutamin, dopamin) a podává se kyslíková inhalace. Při rozvoji ascitu se provádí odvzdušnění tekutiny z břišní dutiny a v případě hydrothoraxu se provede pleurální punkce. Pacientům se srdečním selháním v důsledku těžké tkáňové hypoxie se podává oxygenoterapie.

Prognóza a prevence srdečního selhání

Pětiletá prahová hodnota přežití pro pacienty se srdečním selháním je 50%. Dlouhodobá prognóza je proměnlivá, je ovlivněna závažností srdečního selhání, doprovodným zázemím, efektivitou terapie, životním stylem atd. Léčba srdečního selhání v počátečních stádiích může plně kompenzovat stav pacientů; nejhorší prognóza je pozorována ve III. stupni srdečního selhání.

Prevence srdečního selhání je prevence vzniku onemocnění, které ho způsobují (onemocnění koronární arterie, hypertenze, srdeční onemocnění apod.), Stejně jako faktory přispívající k jejímu výskytu. Aby nedošlo k rozvoji již vyvinutého srdečního selhání, je nutné dodržovat optimální režim fyzické aktivity, podávání předepsaných léků, neustálé monitorování kardiologem.

Cévní nedostatečnost

Stručný popis nemoci

Cévní nedostatečnost je porušením místního nebo celkového krevního oběhu, který je založen na nedostatečné funkci krevních cév, což je následkem porušení jejich průchodnosti, poklesu tónu a objemu krve, který prochází skrze ně.

Nedostatky mohou být systémové nebo regionální (místní), v závislosti na způsobu šíření porušení. V závislosti na rychlosti onemocnění může být akutní vaskulární nedostatečnost a chronická.

Čistá vaskulární nedostatečnost je vzácná, nejčastěji spolu s příznaky vaskulární insuficience je selhání srdečního svalu. Kardiovaskulární nedostatečnost se vyvine kvůli tomu, že stejné faktory často ovlivňují srdeční svaly a svaly cév. Někdy je kardiovaskulární nedostatečnost sekundární a patologie srdce je způsobena špatnou výživou svalů (nedostatek krve, nízký tlak v tepnách).

Příčiny

Příčinou onemocnění je obvykle porušení krevního oběhu v žilách a tepnách, které vznikly z různých důvodů.

V podstatě se akutní vaskulární nedostatečnost vyvine kvůli přeneseným kraniocerebrálním a všeobecným poraněním, různým srdečním onemocněním, ztrátám krve a patologickým stavům, jako jsou akutní otravy, těžké infekce, rozsáhlé popáleniny, organické léze nervové soustavy, adrenální nedostatečnost.

Symptomy vaskulární nedostatečnosti

Prokazuje akutní vaskulární nedostatečnost ve formě mdloby, šoku nebo kolapsu.

Synkopa je nejslabší formou nedostatečnosti. Symptomy vaskulární insuficience s mdloby: slabost, nevolnost, ztmavnutí očí, rychlá ztráta vědomí. Pulz je slabý a vzácný, tlak je nízký, kůže je bledá, svaly jsou uvolněné, žádné křeče.

Během kolapsu a šoku je pacient ve většině případů vědomý, ale jeho reakce jsou potlačeny. Existují stížnosti na slabost, sníženou teplotu a tlak (80/40 mm.rt.st a méně), tachykardie.

Hlavním příznakem vaskulární insuficience je prudký a rychlý pokles krevního tlaku, který vyvolává vývoj všech ostatních příznaků.

Chronická nedostatečnost cévní funkce se nejčastěji projevuje formou arteriální hypotenze. Obvykle lze tuto diagnózu provést s následujícími příznaky: u starších dětí - systolický tlak je nižší než 85 až 30 l. - tlak pod 105/65, u starších jedinců - pod 100/60.

Diagnóza onemocnění

Ve vyšetřovacím stadiu lékař, který hodnotí příznaky vaskulární insuficience, rozpozná, jaká forma nedostatečnosti se projevila, mdloba, šok nebo kolaps. Úroveň tlaku není rozhodující pro diagnózu, měli byste studovat historii onemocnění a zjistit příčiny útoku. Ve fázi vyšetření je velmi důležité zjistit, který typ nedostatečnosti se vyvinul: srdeční nebo cévní, protože nouzová péče o tyto nemoci je odlišná.

Pokud se manifestuje kardiovaskulární nedostatečnost, je pacient nucen sedět - v poloze nahoře, jeho stav se zhoršuje. Pokud se objeví vaskulární nedostatečnost, musí pacient lhát, protože v této poloze je jeho mozek lépe zásobován krví. Kůže se srdečním selháním - růžová, cévově bledá, někdy se šedivým nádechem. Cévní nedostatečnost se také vyznačuje skutečností, že žilní tlak se nezvyšuje, žíly v krku se zhroutí, hranice srdce se nezmění a nedochází ke kongesci plic, která by charakterizovala srdeční patologii.

Po provedení předběžné diagnostiky na základě celkového klinického obrazu je pacientovi poskytnuta první pomoc, v případě potřeby je hospitalizována a jsou předepsány orgány krevního oběhu. K tomu mohou jmenovat, aby se podrobili auskultaci nádob, elektrokardiografii, sfygmografii, flebografii.

Léčba vaskulární insuficience

Lékařská pomoc při cévní nedostatečnosti by měla být poskytnuta okamžitě.

U všech forem vývoje akutní cévní nedostatečnosti by měl být pacient ponechán v poloze na levé straně (jinak může dojít k smrtelnému výsledku).

Pokud omdlíte, musíte uvolnit oblečení na krku oběti, zapadnout ho na tváře, rozstříkat vodu na hrudi a obličeji, uvolnit čpavek a větrat prostor. Tato manipulace může být provedena nezávisle, obvykle pozitivní efekt přichází rychle, pacient znovu získá vědomí. Poté musíte zavolat lékaře, který po provedení jednoduchých diagnostických testů na místě injektuje podkožně nebo intravenózně (s pevným sníženým tlakem) roztok kofeinu benzoátem sodným 10% až 2 ml. Pokud je zaznamenána výrazná bradykardie, je dodatečně podáván atropin 0,1% 0,5-1 ml. Pokud přetrvává bradykardie a nízký krevní tlak, intravenózně se injektuje 0,05% - 0,5 - 1 ml nebo 0,1% adrenalinového roztoku orciprenalinsulfátu. Pokud po 2-3 minutách je pacient stále v bezvědomí, puls, tlak, srdeční zvuky nejsou detekovány, nejsou žádné reflexe, začnou injekčně podávat tyto léky intrakardiálně a dělají umělé dýchání a masáž srdce.

Pokud by po mdlobě bylo nutné další resuscitační opatření nebo pokud příčina mdloby zůstala nejasná, nebo se to stalo poprvé, nebo pokud tlak pacienta po jeho uvedení do vědomí zůstává nízký, musí být hospitalizován pro další vyšetření a léčbu. Ve všech ostatních případech není hospitalizace indikována.

Pacienti s kolapsem, kteří jsou v šoku bez ohledu na příčinu tohoto onemocnění, jsou naléhavě odvezeni do nemocnice, kde je pacientovi poskytnuta první pomoc v nouzi, která udržuje tlak a aktivitu srdce. Je-li to nutné, zastavte krvácení (pokud je to nutné), proveďte další procedury symptomatické terapie se zaměřením na okolnosti, které způsobily útočení.

Při kardiogenním kolapsu (často se objevuje při kardiovaskulární insuficienci) eliminují tachykardii, zastavují flutter síní: atropin nebo izadrin, adrenalin nebo heparin. Mezaton 1% se podává subkutánně k obnovení a udržení tlaku.

Pokud je kolaps způsoben infekcí nebo otravou, podkožně se podává kofein, kokarboxyláza, glukóza, chlorid sodný a kyselina askorbová. Při tomto typu kolapsu je strychnin 0,1% velmi účinný. Pokud tato terapie nepřinesla žádný výsledek, je injekčně podán mezaton pod kůži, do žíly se zavede prednizolonemisukcinát, chlorid sodný se opět injektuje 10%.

Prevence nemoci

Nejlepší prevencí vaskulární insuficience je prevence onemocnění, které ji mohou způsobit. Doporučuje se monitorovat stav plazmy, užívat méně cholesterolu, podstoupit pravidelné vyšetření krevního zásobování a srdce. V některých případech byl podán hypotenzivní profylaktický průběh léků podporujících tlak.

Léčba lidských léků kardiovaskulární nedostatečnosti

Sosudinfo.com

Srdeční selhání je jednou z nejnebezpečnějších srdečních onemocnění. Onemocnění je vrozené a doprovází malformace ventilů a komor, stejně jako získané, když se vyvíjí v důsledku vystavení souběžným onemocněním nebo nepříznivým vlivům na životní prostředí. Tradiční lék na srdeční selhání pomáhá bojovat s klinickými projevy a zmírňuje stav pacienta. Směsi léčivých rostlin se používají v různých patologických stavech a jsou vynikajícím doplňkem k léčbě léků. Neměli bychom zapomínat, že léčba lidovými metodami v žádném případě nevylučuje ani nenahrazuje farmaceutické přípravky předepsané lékařem. Vzhledem k tomu, že srdeční selhání se týká extrémně nebezpečných stavů, boj proti němu zahrnuje integrovaný přístup. Tato změna životního stylu, zvláštní výživa a podpora drog a používání populárních receptů.

Klinický obraz při srdečním selhání

Příznaky srdečního selhání se velmi liší v závislosti na závažnosti onemocnění, umístění primárních lézí, věku pacienta a řadě dalších faktorů.

V medicíně je obvyklé rozlišovat mezi pravou komorovou a levou ventrikulární formou onemocnění, stejně jako patologie postihující obě strany orgánu. Každý typ srdečního selhání se vyznačuje různými klinickými příznaky.

Změny v levé komoře jsou zpočátku doprovázeny abnormalitami v plicním oběhu. Dýchavičnost, kašel, únava a slabost se vyvíjejí. Po čase existuje tak život ohrožující stav jako plicní edém, který může vést k nebezpečným následkům. Pravostranné srdeční selhání je charakterizováno příznaky poškození plicního oběhu. Objeví se edém končetin, tekutina se z pocitů opaluje do břišní dutiny, to znamená, že se tvoří ascites. Když patologie obou komor může být odlišná, závisí na stupni poškození stran. Jedná se o smíšený typ nemoci je nejnebezpečnější.

Stejně jako u většiny onemocnění, u srdečního selhání je běžné rozlišit dvě formy - akutní a chronické. Odlišují se jak v symptomatologii, tak i v potřebné terapii. Léčba srdečních selhání lidových léků pro různé formy patologie je také nerovnoměrná.

Akutní forma

Takový průběh onemocnění je charakterizován náhlým nástupem. Pacienti se stěžují na ostrý záchvat bolesti na hrudi, rychlý puls, dušnost a změny ve vědomí, včetně mdloby. Akutní srdeční selhání (AHF) se rozvíjí s poruchami přívodu krve, poruchami chlopní, patologií ledvin, těžkými otravami a řadou dalších problémů. Tato forma onemocnění vyžaduje naléhavou péči a poměrně agresivní terapii, neboť v její nepřítomnosti se porucha dostává do chronické fáze, která nemůže být zcela vyléčena. Ve vážných případech způsobuje OSN komorovou fibrilaci a srdeční zástava.

Chronická forma

Chronické srdeční selhání (CHF) je u dospělých častěji diagnostikováno ve stáří. Tento druh onemocnění je pokračováním v průběhu akutní hypertenze a vyskytuje se při absenci odpovídající léčby. Chronické onemocnění je diagnostikováno na pozadí poruch celkové a koronární cirkulace v důsledku infarktu myokardu a za přítomnosti dalších závažných souběžných onemocnění. Symptomy CHF jsou mírnější než v akutní formě, ale jsou obtížnější k léčbě. Pacienti se stěžují na hrubé bolest v hrudi, dušnost, poruchy diurézy, vyznačující se malým objemem moči nebo jeho prodlouženou nepřítomností. Není možné vyléčit chronické srdeční selhání a terapie se sníží na zmírnění celkového stavu.

Patologická léčba

Boj proti nemoci je velmi dlouhý proces. Krátkodobá léčba nevede k významným výsledkům. To vyžaduje kombinaci všech možných metod léčby nemoci, tj. Vyžaduje integrovaný přístup.

Drogy

Léková terapie je nejčastějším způsobem řešení srdečního selhání. Zahrnuje použití řady symptomatických léků, jako jsou:

 1. Antiarytmické léky mají vysokou účinnost. Patologie způsobuje porušení normálních kontrakcí myokardu. Takové léky brání výskytu tachyarytmií.
 2. Pro udržení funkce myokardu se používají srdeční glykosidy. Sýry vyživují a přispívají k jejich fyziologické funkci.
 3. Diuretické léky snižují zátěž srdce, umožňují odstranění přebytečné tekutiny z těla a boje s otoky.
 4. ACE inhibitory se používají k regulaci krevního tlaku.

Tyto prostředky se používají v různých kombinacích v závislosti na závažnosti onemocnění a jeho klinických projevech.

Domácí metody

Existuje několik způsobů, jak léčit srdeční selhání doma. Nejoblíbenější recepty jsou založeny na rostlinných složkách, které mají léčivé vlastnosti. Jejich použití v různých kombinacích zlepšuje zdraví a zabraňuje nástupu příznaků onemocnění.

 1. Digitalis má řadu užitečných vlastností. Rostlina obsahuje srdeční glykosidy, které stimulují a podporují správné fungování myokardu. Některé odrůdy digitalisu také působí jako diuretikum a pomáhají bojovat s otokem, který je charakteristický pro srdeční selhání. Přesto, navzdory všem přínosům rostliny, by měla být používána pečlivě, protože foxglove také obsahuje toxické složky, které mohou způsobit nenapravitelné poškození těla. Jednou z populárních receptů je tinktura. K tomu je zapotřebí 100 g listů rostliny, aby nalial litr vodky nebo zředěného alkoholu a měsíc naplnil směs. Naplňte hotový výrobek a použijte 2-3 kapky s malým množstvím vody na prázdný žaludek během měsíce. Při chronickém srdečním selhání může být kurz prodloužen na 90 dní.
 2. Kyselé odrůdy jablek mají výrazný diuretický účinek. Formulace založené na tomto ovoci jsou užitečné pro pacienty s otoky nohou, paží, tváře a krku. Obzvláště populární je jablečný čaj, který se snadno připravuje a má dobrý léčebný účinek. Je třeba oloupat ovoce a nakrájet je na tenké plátky a do teplosmění nalít trochu více horké vody s teplotou nejméně 80 stupňů. Smíchejte přísady a nechte je po dobu 5-6 hodin. Čaj se může spotřebovat po celý den v neomezeném množství. Chcete-li ochutnat, stejně jako zvýšit terapeutický účinek, můžete přidat med do nápoje, protože je známý pro své léčebné vlastnosti.
 3. Valerian a motherwort - rostliny se sedativním účinkem. Jejich uklidňující efekt je užitečný při selhání srdce, protože umožňuje zastavit a zabránit útokům tachykardie. Byliny jsou také používány pro boj s stresem, který je spouštěcím faktorem pro vznik mnoha nemocí, včetně srdečního selhání. Motherwort a valerian se mohou vařit na 1 polévkovou lžíci 2 šálků vařící vody. Taková léčiva je nutná k tomu, aby v noci trvala a ráno ji užívala jako sedativa. Tento nápoj je užíván samostatně a v kombinaci s léčebnými sedativy, ale pouze na doporučení ošetřujícího lékaře. Na lékárnách si můžete zakoupit připravené odvarky valeriánů a matka, stejně jako jejich různé směsi.
 4. Banány, sušené meruňky a citrusové plody jsou potraviny nejvíce zdravé srdci. Jsou bohaté na draslík, hořčík a vitamíny nezbytné pro správné fungování myokardu. Sušené ovoce jsou skvělou náhradou za sladkou a sladkou, protože obsahují fruktózu - přírodní cukr, který nemá nepříznivý vliv na zdraví. Draslík obsažený v bananech reguluje transport iontů v buňkách srdce a je základním prvkem pro normální kontrakce myokardu. Látka se také používá ve formě tablet v kombinaci s hořčíkem jako antiarytmickým činidlem. Použití stopových prvků v jejich přirozeném tvaru však poskytuje lepší absorpci. Vitamíny a esenciální oleje obsažené v citronech a pomerančech pomáhají posilovat stěny cév a také mají antioxidační účinek.

Existuje mnoho různých populárních receptů, které používají širokou škálu rostlin, ovoce a zeleniny. Jejich použití je nejlépe shodné s lékařem.

Dieta

V jakékoli formě srdečního selhání musíte dodržovat určitá pravidla výživy. Ve stravě pacienta je žádoucí přítomnost velkého množství zeleniny. Je nutné vyloučit používání slaných, smažených, mastných potravin, protože nepříznivě ovlivňují stav nádob. Pacient by měl jíst částečně a v malých porcích, protože tento režim podporuje normální funkce trávicího traktu a podporuje vstřebávání živin. Přejídání a nadváha mají nepříznivý vliv na srdeční zdraví.

Prevence nemoci

Prevence onemocnění se omezuje na zanechání špatných zvyků, pravidelné fyzické námahy, kontrolu tělesné hmotnosti a dietu. Profylaktické návštěvy lékaře pomáhají lépe diagnostikovat onemocnění, což má pozitivní vliv na prognózu patologických stavů a ​​jejich léčbu.

Známky oslabení myokardu: jak léčit lidové léky

Problémy s oběhovým systémem - pohromou moderní společnosti. V poslední době se stále více lidí začalo obracet na lékaře s diagnózou srdečního selhání. Toto onemocnění je oslabení myokardu. Současně ztrácí schopnost vytvořit v těle plný krevní oběh. Výsledkem je, že orgány těla nedostanou správné množství živin. Tradiční lék na srdeční selhání pomáhá vypořádat se s onemocněním v počáteční fázi. Ale kvůli tomu musíte diagnostikovat patologii včas.

Symptomatologie

Intenzita myokardu může být rozdělena do dvou forem: chronické a akutní. Chronická (CHF) se rozvíjí v průběhu několika let. V počátečních fázích jsou příznaky srdečního selhání mírné, tolik lidí si toho prostě nevšimne. Symptomy onemocnění se mohou objevit až po vážné fyzické námaze. Jsou to rychlé srdeční tep a dušnost.

Pokud infekce vnikne do těla, dojde k krvácení, po požití velkého množství alkoholu nebo silných léků, mrtvice a jiných závažných onemocnění může dojít k akutní formě onemocnění. Existují útoky charakterizované živými příznaky: zvýšená srdeční frekvence, edém, nepohodlí.

Léčba srdečního selhání lidovými metodami bude účinná, pokud ji zahájíte okamžitě po objevení prvních příznaků onemocnění. Mezi hlavní příznaky patří následující:

 1. Únava, neopouštějící pocit únavy. Srdce ztrácí schopnost aktivně čerpat krev. Proto je množství živin a kyslíku vstupující do buněk těla výrazně sníženo. Od tohoto muže se rychle unavuje, ztrácí se vytrvalost.
 2. Četnost kontrakcí srdce se zvyšuje. Snaží se zaplnit nedostatek čerpaného krevního objemu kvůli intenzivnější práci. Výsledkem je zrychlení opotřebení svalů.
 3. Dýchavičnost, potíže při práci s plícemi. To je způsobeno stagnací krve v kapilárách dýchacího systému. V počáteční fázi onemocnění se problém vyskytuje během nadměrné fyzické námahy. Později tyto negativní jevy doprovázejí dokonce klidový stav.
 4. Odchylky v práci vnitřních orgánů. Zhoršený krevní oběh ovlivňuje primárně funkci ledvin a jater.
 5. Vzhled otoku. To je známka pokročilého stavu srdečního selhání. Jsou výsledkem stojatých tekutin v tkáních těla v důsledku narušení krevního oběhu. Nejčastěji se objeví otoky v nohách.
 6. Kašel Stává se příznakem chronické formy onemocnění. Jeho vzhled vyvolává stálou tekutinu v plicích. Příznak se zvýší, když je člověk ve vodorovné poloze.

Rozpoznání symptomů a zahájení terapeutického cyklu je nezbytné předtím, než se objeví ascites - silné otoky v břiše. Tento příznak naznačuje zanedbané stadium poruch oběhu. Zdraví pacienta se každý den zhorší. V této situaci nepomůže léčba srdečního selhání pouze populárními metodami. Bude to vyžadovat vážný lékařský přístup.

Základní principy léčby

Léčba srdečního selhání by měla být komplexní. Závažné případy vyžadují použití léků nebo operace. Ve stádiu onemocnění budou důležité lidové prostředky. Následující zásady by měly být základem léčby:

 1. Obnovte optimální rytmus srdce, normalizujte metabolické procesy.
 2. Snižte zatížení svalu.
 3. Zrychlete krevní oběh.
 4. Zbavte se otoku.
 5. Krmte srdce živinami.
 6. Odstraňte dušnost.

Po zjištění srdečního selhání by měla léčba okamžitě pokračovat. Před použitím domácího přípravku vždy konzultujte odborníka. Tím se zabrání komplikacím.

Prostředky k obnovení normálního fungování srdečního svalu

Všechny směsi a směsi tradiční medicíny sestávají z přírodních složek, které mohou mít kontraindikace. Aby nedošlo k poškození vašeho zdraví, zeptejte se předem svého lékaře, co znamená, že nemůžete absolvovat.

Mezi domácí recepty zaměřené na obnovu plnohodnotné práce srdce patří následující:

 1. Tři lžíce nakrájené chřestové drogy zaparte ve sklenici vařící vody. Doba infúze - 1 hodina. Pro tento účel je lepší použít termosku. Výsledná směs se zfiltruje a po několika hodinách se spotřebuje v množství 25 ml.
 2. Vezměte 1 lžíci petrželů hlohu, 2 - plody fenyklu, 3 - mátou, 4 - oddenky valeriánů. Smíchejte přísady. Položte výslednou směs sklenici vroucí vody. Je lepší nechat v termosu na noc. Následující den vypijte kapalinu a rozdělte ji na tři dávky.
 3. Napipetujte 200 ml vroucí vody s 10 gramy surového adonisu. Nechejte stát 1 hodinu. Pijte den ve třech částech.
 4. Čajová lžička nasekané sušené suroviny z žloutkového hrotu se nalije do hrnce se třemi šálkami vody. Jakmile se směs vaří, vypněte teplo. Trvejte asi hodinu. Tato tekutina by měla být konzumována v jedné lžíci 30 minut před snídaní, obědem a večeří. Předtím by měl být filtrován.
 5. Smíchejte 1 lžičku jahodových listů, 3 - matka a 2 pro mladou třezalku a přesličku. Spárujte lžíci připravené sbírky s vroucí vodou v množství jedné sklenice. O hodinu později můžete začít. Píjejte dvakrát denně, 100 ml.

Tyto nástroje jsou velmi účinné při selhání srdce. Pokud je pacient dospělý, trvání předpisu může trvat dva měsíce. Léčba dětí by se měla provádět pouze po konzultaci s odborníkem.

Snižte zatížení svalu

Během onemocnění je hlavní sval lidského těla oslabený. Zatížení na něm zvyšuje fyzickou aktivitu, stejně jako zážitky, vzrušení. Léčba srdečního selhání pomocí lidových léků pomůže minimalizovat dopad negativních faktorů. Mělo by zahrnovat užívání sedativních formulací. Mezi nejefektivnější recepty patří následující:

 1. Sbírejte složení tří lžíce valerijského oddenku, stejné množství máty a 4 polévkové lžíce citrónového balzámu. Přiložte připravený přípravek, párujte 200 ml vroucí vody a nechte 20 minut. Tato infuze spotřebovala 1/2 šálku bezprostředně před snídaní a večeří.
 2. Připravte drogu z jedné mincovny. Lžíce listů se vaří 200 ml vroucí vody a nechá se stát 2 hodiny. Konzumujte lžíci třikrát denně.
 3. Ve stejném poměru vezměte plody kmínu a feniklu. Přidejte sušenou matku. Dvě lžíce takového nástroje namočte 500 ml vroucí vody. Po ochlazení může být užíván ve stejných dávkách 4x denně.
 4. Smíchejte shodné množství hlohu a heřmánku, trávu s matkou, sušené lienky. Nalijte lžíci směsi v termosku, nalijte do sklenice vařící vody. Přežijte celou noc. Následující den pije jednu hodinu před jídlem ve stejných porcích po celý den.
 5. Smíchejte jednu lžičku kořenů valeriánů, listoví koňovití a listy z citrónu. Přidejte 2 lžíce anýzu. Nalijte lžíci takové sbírky 200 ml vroucí vody. Po půlhodině filtrování. Používejte kapalinu třikrát denně.

Použití takových léků pro srdeční selhání u žen a mužů pomůže uklidnit, eliminovat účinky nadměrného zatížení a stresu. To umožní, aby oslabený sval se zotavil rychleji.

Recepty na okyslení

Edém při srdečním selhání je charakteristickým příznakem. Léčba lidových léků poskytuje vynikající účinek. Mezi nejčastěji používané diuretické sloučeniny vylučují:

 1. Ve sklenici vařící vody položte čajovou lžičku petrželových semen. Po 8,5 hodinách může být tekutina spotřebována v 1/4 šálku po celý den po dobu 4 dávek.
 2. Vezměte 300 ml 70% alkoholu. Naplňte je 100 gramů nakrájeného loveného kořene. Po 2 týdnech bude možné použít lžíci třikrát denně a pít dostatek vody.
 3. Smíchejte šťávu čerstvé černé ředkvičky s medem ve stejném poměru. Vezměte tento nástroj v lžíci třikrát po celý den.
 4. Smíchejte dvě lžíce borůvek jalovce se stejným množstvím přesličky. Přidejte jednu lžíci pšeničné trávy. Čajová lžička připravené sbírky zaparte ve sklenici vroucí vody. Po 20 minutách filtrujte kapalinu a vezměte ji na lžíci třikrát během dne před jídlem.
 5. Mícháme 3 lžíce chlupů, stejné množství drcených kořenů a 4 lžíce borůvek jalovce. Poloviční lžíci produktu položíme do sklenice vroucí vody a necháme 2 minuty. Filtrujte a užívejte stejné dávky 4krát denně.

Tyto recepty vám pomohou zbavit se otupů. Tělo bude mnohem jednodušší vypořádat se s onemocněním.

Co může posílit srdce?

Aby srdeční sval mohl rychle obnovit normální funkčnost, potřebuje výživu. Nedostatek užitečných prvků může být vyplněn mnoha způsoby. To pomůže jednoduchým receptem:

 1. V litru horké vody nalijte sklenici bobulí. Vařte 10 minut. Filtr. Tento vývar si vezme půl šálku čtyřikrát denně.
 2. Smíchejte 250 gramů sušených meruněk, vlašských ořechů a rozinky. Také poslat trochu citronu. Všechny složky jsou mleté ​​a dobře promíchané. Přidejte med. Tato hmota musí být konzumována třikrát denně čistou vodou.
 3. Smíchejte stejné množství mrkvové a celerové šťávy. Přidejte petrželovou šťávu. Výsledný koktejlový nápoj během dne v libovolné výši.
 4. Poloviční kilogram plodů z hlohu, opláchněte a ponořte se do pánve. Nalijte 1000 ml vody. Vařte 20 minut. Pak filtrujte a přidejte třetinu sklenice granulovaného cukru a tolik medu. Pijte tento nápoj tři lžíce před každým jídlem.
 5. Ve sklenici vroucí vody přidejte 20 gramů surových tříkolových fialků. Trvejte alespoň hodinu. Napijte 100 ml dvakrát denně.

Použití těchto lidových léků pro srdeční selhání pomůže posílit svaly ve stáří a urychlit zotavení.

Stimulační prostředky pro cirkulaci krve

Oslabený myokard není schopen udržet plnou hemodynamiku. Aby nedošlo k poškození vnitřních orgánů, je důležité vytvořit krevní oběh. Chcete-li to provést, použijte jeden z následujících nástrojů:

 • Ve sklenici vařící vody vložte čajovou lžičku sušených okvětních lístků květu z údolí. Nechte půl hodiny. Tento přípravek pijte třikrát denně denně.
 • Dvě lžíce hořčice kombinují se stejným množstvím soli a kajenského pepře. Nalijte půl litru vodky. Rozmícháme a čistíme na tmavém místě. Příležitostně protřepejte nádobu. Po uplynutí času se tinktura zčervená. Bude schopna mazat ruce a nohy. Současně se snažte, abyste ji silně netřeli do kůže. Po ukončení procedury musíte nějakou dobu ležet pod dekou. Je lépe to udělat před spaním.
 • Vložte špetku kardamonu do obvyklého čaje. Přidejte ho při vaření.

Tyto nástroje pomohou obnovit krevní oběh a pomohou srdečnímu svalu lépe zvládnout své funkce.

Zbavte se dechu

Jedním z nepříjemných příznaků srdečního selhání je dušnost. Obtížné dýchání se vyskytuje v počáteční fázi onemocnění po cvičení. Pokud nevíte, jak s nimi zacházet, použijte jednoduché lidové recepty, které obdržely dobré recenze od pacientů:

 1. Birch listy v množství 2 čajové lžičky 200 ml vroucí vody. Nechte půl hodiny. Zadejte špetku sody. Filtr. Pít po celý den po celý den.
 2. Do 200 ml vroucí vody přidejte 3 čajové lžičky citrónového balzámu. Nechte vychladnout. Filtrujte a pijte 100 ml 4x denně před jídlem.
 3. Semena pelyně nalévat rostlinný olej v poměru 1 k 4. Každé ráno na kus cukru rafinovaný cukr kapat tři kapky získaných prostředků. Vložte do úst ústa a rozpusťte.
 4. Stlačte šťávu z 2 citronů. Přidejte do něj 35 ​​gramů drceného česneku. Do chladničky vložit 24 hodin. Vezměte jednu čajovou lžičku denně denně čistou vodou.
 5. Sbírejte kompozici tymiánu, ostružiny, sušeného chleba, morušového dřeva a dřeva. Umístěte lžíci sbírky do hrnce. Nalijeme 200 ml vroucí vody. Varíme 15 minut. Držte jednu hodinu. Vezměte 2 lžíce třikrát denně.

Tyto recepty eliminují dušnost a snižují zátěž na poškozené srdeční svaly.

Použití lidových léků dává dobrý výsledek v léčbě srdečního selhání v časných fázích. Je však nutné dodržet jednu důležitou podmínku: před použitím je nutné podstoupit lékařskou prohlídku a konzultovat s lékařem.

Srdeční selhání - příznaky, léčba lidových léků.

Srdeční selhání, symptomy, příčiny a léčba, které jsou popsány níže - je patologický stav organismu, ve kterém myokardu nemůže vyrovnat s jeho funkcí, aby tkáně a orgány dostatek krve, z důvodu oslabení kontrakční (čerpání) ze srdečního svalu. Asi 2,5% populace trpí tímto onemocněním. Důvodem pro vývoj srdečního selhání jsou onemocnění srdce a krevních cév: ischemická choroba srdeční (infarkt myokardu, angina pectoris), hypertenze, onemocnění srdce, kardiomyopatie.

Snížením kontraktilní funkce srdce, sval nemá sílu, aby se zasadila ven 150-160 ml krve (normální), což vede k nedostatku kyslíku a živin v buňkách a tkáních (hypoxie). V tomto stavu se kapacita myokardu snižuje, kongesce se vyskytuje v žilním loži oběhového systému. Výsledkem je narušení práce všech orgánů, včetně těch důležitých.

Kardiologové vylučují akutní a chronickou formu syndromu srdečního selhání:

Chronická patologie se zpravidla vyvíjí na pozadí hlavního kardiovaskulárního onemocnění, někdy může trvat dlouhá doba v asymptomatické formě.

Akutní srdeční selhání se objeví náhle a rychle, rozvíjí se několik dní nebo hodin, zpravidla v důsledku zhoršení základního onemocnění.

Nejčastějším onemocněním je starší osoba. Podle WHO má 4-5% lidí nad 65 let syndrom srdečního selhání a po 70 letech má každý desátý člověk na planetě problém. Ženy jsou nejvíce náchylné k patologii, protože většina mužů zemře přímo ze srdečních onemocnění (srdeční záchvat), než se vyvinou do srdečního selhání.

Srdeční selhání - příznaky

Mezi hlavní příznaky srdečního selhání patří:

 • snížený výkon, nadměrná únava, slabost;
 • výskyt dechu (i při absenci fyzické aktivity);
 • búšení srdce;
 • závratě;
 • suchý kašel;
 • otok (obzvláště zřetelně se akumuluje tekutina v tkáních dolní nohy, chodidel a kotníků);
 • zvýšení tělesné hmotnosti (rychlé nebo postupné);
 • omezení fyzické aktivity;
 • bolest v pravém hypochondriu;
 • modré nehtové lůžko a nasolabiální trojúhelník při normální teplotě okolí.

Akutní formy srdečního selhání vedou k mdloby, šoku, kolapsu. Typickým signálem akutní patologie je náhlý záchvat dušnosti, doprovázený potížemi v dýchání (srdeční astma). Vystupuje se častěji v noci a nutí pacienta, aby se znova probudil.

Příčiny srdečního selhání

Existuje několik hlavních důvodů, které vyvolávají vznik patologie:

 • ischemická choroba srdeční;
 • srdeční infarkt;
 • arteriální hypertenze;
 • porušování vodně alkalické rovnováhy;
 • metabolické poruchy (diabetes);
 • chronické onemocnění myokardu (kardiomyopatie);
 • nemoc srdce;
 • arytmie (nepravidelná, pomalá nebo zvýšená srdeční frekvence);
 • alkoholismus, což způsobuje poškození srdečních buněk.

Poruchy srdečního selhání

Ujistěte se, že okamžitě léčíte léčbu souběžných srdečních onemocnění. Když se objeví první příznaky srdečního selhání, jako u jiných onemocnění srdce a cév, měli byste sledovat zdravý životní styl:

 • racionální výživa (omezení živočišných tuků, cukrů, škodlivých potravin);
 • kontrola tělesné hmotnosti a přijetí opatření k jejímu snížení v případech obezity;
 • mírná fyzická aktivita, speciálně vybraná gymnastika lékařem;
 • dlouhé procházky, které zlepšují práci dýchacího systému a úplnější nasycení krve molekuly kyslíku;
 • mírná konzumace soli (nejvýše 3 gramy denně);
 • Ukončení kouření, silného černého čaje, energetických nápojů, kávy, čokolády, pikantních potravin, uzených potravin a pití alkoholických nápojů;
 • recepce předepsané lékovými dávkovacími formami zaměřenými na léčbu základního onemocnění.

Nejlepší je dodržet 5-6 jednorázovou dietu v malých porcích. Namísto soli se doporučuje používat citronovou šťávu nebo přírodní sójovou omáčku. Nezapomeňte zahrnout do denní nabídky jídel bohatých na draslík: sušené meruňky, banány, hrozinky, hrozny, pohanka, oves, telecí, ořechy, semena, bruselská a pekařská zelí, broskve, pečené brambory se slupkou. Zvláště důležité je zvýšit příjem draslíku při užívání diuretik a srdečních glykosidů.

Komplikace srdečního selhání

Kognitivní srdeční selhání nastává v důsledku pomalejšího průtoku krve. Vedou k retenci tekutin v extracelulárním prostoru. Jedná se o stojatou formu patologie, která může vyvolat tak nebezpečný jev, jako je plicní edém (při kterém se akumuluje tekutina), což vede k udušení. Neschopnost volat záchrannou službu může být fatální.

Akutní forma srdečního selhání může vést k kardiogennímu šoku - narušenému krevnímu oběhu ve velkém kruhu. Tento typ krve je zodpovědný za krmení všech důležitých orgánů, včetně mozku a srdečního svalu. Kvůli špatnému přívodu krve mohou orgány přestat pracovat, což ve vážných případech vede ke smrti pacienta.

Konzervativní léčba

Závažné formy onemocnění jsou léčeny pouze v nemocnici. V případě akutního srdečního selhání je pacient převezen do jednotky intenzivní péče, kde se provádí nezbytná léčba. Léky jsou předepsány v každém jednotlivém případě, který odpovídá lidskému stavu.

Po komplexním vyšetření pacienta a detekci jeho chronické formy kardiolog předepisuje adekvátní léčbu, která může zahrnovat užívání beta-blokátorů, antagonistů aldosteronu, diuretik, inhibitorů ACE, sartanů, srdečních glykosidů a nitrátů. Pacientovi je předepsán dietní a mírný cvičení.

Lidové léky pro léčbu srdečního selhání

Pelyně. Účinná látka v přípravku - tauremzin - má příznivý účinek na respirační, kardiovaskulární a nervový systém, zlepšuje krevní oběh. Odstranění pelyněk je předepsáno pro mozkové krvácení, anginu pectoris, tachykardii, dušnost: 30 gramů suché suroviny se nalije dvěma šálky vody a vaří se na nízkou teplotu po dobu čtvrtinu hodiny. Recepce na 150 ml třikrát denně na jídlo.

Stinging kopřiva. Infuze rostliny podporuje vodní-alkalickou rovnováhu v těle a aktivuje procesy krevního oběhu: 2 lžíce. lžíce lýkové listy nalijte sklenici vroucí vody, trvá 10 minut, filtrováno a vezměte sklenku 2-3 krát denně místo čaje.

Lázní pro nohy. Postupy stimulují krevní oběh v dolních končetinách. Nasekané čerstvé výhonky kopřivy (dvě hrsti) nalijte 1,5 litru vroucí vody, nechte 15 minut, nechte nohy v nečisté kapalině po dobu 10 minut (teplota infúze by měla být tak horká, jak můžete stát). Místní lázně dělají každý druhý den několik měsíců.

Semena petržele. Infuzní náplň petrželových semen ve studené vodě má silný diuretický účinek. Čajová lžička suché suroviny se nalije 200 ml chladné vody a infuzí po dobu nejméně 10 hodin. Příjem filtrovaného nápoje na 50 ml čtyřikrát denně.

Diuretická sbírka. Smíchejte barvu hloh, knotweed trávy, přesličky v poměru 3: 2: 1. Dvě čajové lžičky bylinků nalijeme 250 ml vroucí vody, trváme, zabalené, 60 minut, filtrováme a ráno, několik sipů každou hodinu.

Chřest Infúze rostliny zlepšuje metabolismus v srdečním svalu. Rostlina je olovená, sušená a drcená. 3 čajové lžičky suroviny nalijte 0,25 litru vroucí vody, trváte 2 hodiny pod víkem (nejvhodnější je vařit v termosku), filtrovejte a vezměte 15 ml každou hodinu.

Lily údolí Rostlina obsahuje srdeční glykosidy. Léčba konvalinky se provádí pouze pod lékařským dohledem. Čajová lžička čerstvých květin z rostliny se vaří s sklenicí vroucí vody, infuse asi půl hodiny, filtrována a pořizována 12-15 ml ne více než třikrát denně.

Uklidňující sbírka. Infúze pomáhá snížit zatížení srdečního svalu. Smíchejte nakrájené valerijské kořeny léčivé, bylinné máty, listy z citrónového balzámu (3: 3: 4). Lžíce sbírky se vaří 300 ml vroucí vody v konvici, ponechá se 20 minut, zfiltruje a vezme ½ šálku ráno a před spaním.

Vitamínový čaj. Smíchejte rovnoměrně boky a červený horský popel (bobule mohou být čerstvé i sušené). Lžíce bobulí usína v pololitrovém termosku, naléváme vroucí vodu, trváme asi 2 hodiny, namísto dne pít čaj, přidáme do nápoje přírodní včelí med (nejlépe hora, les, pohánka a akáciový med pomáhá při selhání srdce).

Přijímání některého z výše uvedených receptů tradiční medicíny k odstranění příznaků srdečního selhání by mělo být koordinováno s ošetřujícím lékařem. Požehnejte!

Pinterest