Chronické srdeční selhání

Chronické srdeční selhání (CHF) je stav, kdy se objem krve emitovaný srdcem snižuje pro každý srdeční tep, tj. Čerpací funkce srdce se snižuje, což vede k orgánům a tkáním, které postrádají kyslík. Asi 15 milionů Rusů trpí tímto onemocněním.

V závislosti na rychlosti srdečního selhání se dělí na akutní a chronické. Akutní srdeční selhání může být spojeno s úrazy, toxiny, srdeční choroby a bez léčby může být rychle fatální.

Chronické srdeční selhání se rozvíjí po dlouhou dobu a projevuje se komplexem charakteristických symptomů (dýchavičnost, únava a snížená fyzická aktivita, edém apod.), Které jsou spojeny s nedostatečnou perfuzí orgánů a tkání v klidu nebo pod stresem a často s retencí tekutin v těle

Budeme mluvit o příčinách tohoto život ohrožujícího stavu, příznaků a metod léčby, včetně lidových léků, v tomto článku.

Klasifikace

Podle klasifikace podle V. Kh.Vasilenka, N.D. Strazheska a G.F. Langa existují tři stadia vývoje chronického srdečního selhání:

 • St. (HI) počáteční nebo latentní nedostatečnost, která se projevuje formou dýchání a palpitací pouze s výraznou fyzickou námahou, která ji předtím nepovedla. V klidu, hemodynamika a funkce orgánů nejsou narušeny, schopnost pracovat je poněkud snížena.
 • Stupeň II - závažné, prodloužené poruchy oběhového systému, narušení hemodynamiky (stagnace v plicním oběhu) s malou námahou, někdy v klidu. V této fázi jsou 2 období: období A a období B.
 • H IIA fáze - dušnost a palpitace se středně silnou námahou. Rozostřená kyanóza. Zásadní je selhání oběhu hlavně v malém kruhu oběhu: přerušovaný suchý kašel, někdy hemoptýza, projevy přetížení v plicích (krepitus a nehlučné zvlněné údery v dolních částech), srdeční tep, přerušení srdce. V této fázi jsou pozorovány počáteční projevy stagnace a systémové cirkulace (mírné otoky nohou a dolních končetin, mírné zvýšení jater). Do rána se tyto jevy snižují. Prudce snížená pracovní kapacita.
 • H etapa IIB - dechová slabost v klidu. Všechny objektivní příznaky srdečního selhání se dramaticky zvyšují: výrazná cyanóza, kongestivní změny v plicích, prodloužená bolesti bolesti, přerušení srdce, palpitace; příznaky poruchy oběhu podél velkého kruhu krevního oběhu, trvalý otok dolních končetin a kmene, zvětšená hustá játra (srdeční cirhóza jater), hydrothorax, ascites, silná oligurie. Pacienti jsou zakázáni.
 • Stage III (H III) - konečná fáze selhání dystrofie Kromě hemodynamických poruch vznikají morfologicky nevratné změny orgánů (difuzní pneumokleóza, cirhóza jater, městnavé ledviny apod.). Metabolismus se rozpadá, vyčerpá se vyčerpání pacientů. Léčba je neúčinná.

V závislosti na fázi porušení srdeční aktivity jsou:

 1. Systolické srdeční selhání (spojené s porušením systoly - období snižování srdečních komor);
 2. Diastolické srdeční selhání (spojené s narušením diastoly - období uvolnění srdečních komor);
 3. Smíšené srdeční selhání (spojeno s porušením systoly i diastoly).

V závislosti na zóně primární stagnace krve se rozlišují:

 1. Srdeční selhání pravé komory (se stonem krve v plicním oběhu, tj. V cévách plic);
 2. Srdeční selhání levé komory (se stagnací krve v systémové cirkulaci, tj. V cévách všech orgánů kromě plic);
 3. Biventrikulární (dvoukardiální) selhání srdce (s krevní stazí v obou kruzích krevního oběhu).

V závislosti na výsledcích fyzického výzkumu jsou třídy určeny podle stupnice Killip:

 • I (žádné známky CH);
 • II (mírné CH, malé sípání);
 • III (závažnější CH, více sípání);
 • IV (kardiogenní šok, systolický krevní tlak nižší než 90 mm Hg).

Úmrtnost u lidí s chronickým srdečním selháním je 4-8krát vyšší než u vrstevníků. Bez správné a včasné léčby ve stadiu dekompenzace je míra přežití v průběhu celého roku 50%, což je srovnatelné s některými onkologickými onemocněními.

Příčiny chronického selhání srdce

Proč se CHF vyvíjí a co to je? Příčinou chronického srdečního selhání je obvykle poškození srdce nebo zhoršená schopnost pumpovat správné množství krve přes nádoby.

Hlavními příčinami onemocnění jsou:

Existují další provokující faktory pro vývoj onemocnění:

 • diabetes mellitus;
 • kardiomyopatie - onemocnění myokardu;
 • arytmie - porucha srdečního rytmu;
 • myokarditida - zánět srdečního svalu (myokardu);
 • kardioskleróza je léze srdce, které se vyznačuje růstem pojivové tkáně;
 • kouření a zneužívání alkoholu.

Podle statistik je u mužů nejčastější příčinou onemocnění koronární onemocnění srdce. U žen je toto onemocnění způsobeno především arteriální hypertenzí.

Mechanismus vývoje CHF

 1. Průtoková kapacita srdce se snižuje - objevují se první příznaky onemocnění: fyzická intolerance, dušnost.
  Kompenzační mechanismy jsou zaměřeny na udržení normálního fungování srdce: posilování srdečního svalu, zvýšení hladiny adrenalinu a zvýšení objemu krve v důsledku zadržování tekutin.
 2. Podvýživa srdce: svalové buňky se zvětšily a počet krevních cév se mírně zvýšil.
 3. Kompenzační mechanismy jsou vyčerpány. Práce srdce se výrazně zhoršuje - při každém zatlačení nevykazuje dostatek krve.

Známky

Hlavní symptomy onemocnění mohou být identifikovány jako příznaky:

 1. Časté dýchání - stav, kde je dojem nedostatku vzduchu, takže se stává rychlým a není příliš hluboký;
 2. Zvýšená únava, která je charakterizována rychlou ztrátou síly v průběhu procesu;
 3. Zvýšení počtu srdečních tepů za minutu;
 4. Periferní edém, který naznačuje špatný výdej tekutiny z těla, se začíná objevovat od paty a pak jde nahoru a výše do dolní části zad, kde se zastaví;
 5. Kašel - od samého začátku oblečení je suché s touto chorobou a pak začíná vyčnívat sputa.

Chronické srdeční selhání se obvykle vyvíjí pomalu, mnoho lidí to považuje za projev stárnutí svého těla. V takových případech pacienti často až do posledního okamžiku přitáhnou kardiologovi. Samozřejmě to komplikuje a prodlužuje proces léčby.

Symptomy chronického srdečního selhání

Počáteční stavy chronického srdečního selhání se mohou vyvinout v levém a pravém komorovém, levém a pravém typu síní. Při dlouhém průběhu onemocnění jsou dysfunkce všech částí srdce. V klinickém obrazu lze rozlišit hlavní příznaky chronického srdečního selhání:

 • únavu;
 • dušnost, srdeční astma;
 • periferní edém;
 • srdeční tep.

Stížnosti na únavu tvoří většina pacientů. Přítomnost tohoto příznaku je způsobena následujícími faktory:

 • nízký srdeční výkon;
 • nedostatečný tok periferní krve;
 • stav tkáňové hypoxie;
 • rozvoj svalové slabosti.

Dyspnoe při srdečním selhání se postupně zvyšuje - nejprve se vyskytuje během fyzické námahy, následně se objeví s mírnými pohyby a dokonce i v klidu. Při dekompenzování srdeční aktivity se objevuje tzv. Srdeční astma - epizody udušení, které se vyskytují v noci.

Paroxysmální (spontánní, paroxysmatická) nocní dyspnoe se může projevit jako:

 • krátké záchvaty paroxysmální noční dyspnoe, vyvolané vlastními silami;
 • typické infarkty;
 • akutní plicní edém.

Srdeční astma a plicní edém jsou v podstatě akutní srdeční selhání, které se vyvinulo na pozadí chronického srdečního selhání. Srdeční astma se obvykle vyskytuje ve druhé polovině noci, ale v některých případech je vyvolána fyzickou námahou nebo emočním vzrušením během dne.

 1. V mírných případech trvá útok několik minut a je charakterizován pocením nedostatku vzduchu. Pacient sedí, v plicích je slyšet tvrdé dýchání. Někdy je tento stav doprovázen kašlem s malým množstvím sputa. Útoky mohou být vzácné - během několika dnů nebo týdnů, ale mohou být opakovány několikrát během noci.
 2. V závažnějších případech se objevuje závažný dlouhodobý záchvat srdeční astmatu. Pacient se probudí, posadí se, ohýbá kufr dopředu, položí si ruce na boky nebo na okraj postele. Dýchání se stává rychlé, hluboké, obvykle s obtížemi dýchání dovnitř a ven. Chřipka v plicích může být nepřítomná. V některých případech může být přidán bronchospazmus, posilující ventilační potíže a respirační funkce.

Epizody mohou být tak nepříjemné, že se pacient může bát jít spát, i když příznaky zmizí.

Diagnostika CHF

V diagnostice by měla začít s analýzou stížností, identifikovat příznaky. Pacienti si stěžují na dechovou slabost, únavu, palpitace.

Lékař specifikuje pacienta:

 1. Jak spí;
 2. Počet polštářů se v minulém týdnu změnil?
 3. Spálil člověk při posezení, ne ležel?

Druhou fází diagnostiky je fyzikální vyšetření, včetně:

 1. Vyšetření kůže;
 2. Posouzení závažnosti tuku a svalové hmoty;
 3. Kontrola otoku;
 4. Palpace impulzu;
 5. Palpace jater;
 6. Auskultace plic;
 7. Auskultace srdce (tón, systolický šelest v prvním auskultačním bodě, analýza II tónu, "rytmus cvalu");
 8. Vážení (ztráta hmotnosti o 1% po dobu 30 dnů naznačuje začátek kachexie).
 1. Včasné odhalení přítomnosti srdečního selhání.
 2. Zvýšení závažnosti patologického procesu.
 3. Stanovení etiologie srdečního selhání.
 4. Posouzení rizika komplikací a prudké progrese patologie.
 5. Hodnocení prognózy.
 6. Posouzení pravděpodobnosti komplikací onemocnění.
 7. Kontrola průběhu onemocnění a včasná reakce na změny stavu pacienta.
 1. Objektivní potvrzení přítomnosti nebo absence patologických změn v myokardu.
 2. Detekce příznaků srdečního selhání: dušnost, únava, rychlý srdeční tep, periferní edém, vlhké pálení v plicích.
 3. Identifikace patologie vedoucí k rozvoji chronického srdečního selhání.
 4. Stanovení stupně a funkční třídy srdečního selhání ze strany NYHA (New York Heart Association).
 5. Určete primární mechanismus vzniku srdečního selhání.
 6. Identifikace provokujících příčin a faktorů, které zhoršují průběh onemocnění.
 7. Detekce komorbidit, hodnocení jejich spojení se srdečním selháním a jeho léčba.
 8. Získejte dostatek objektivních údajů, abyste předepsali potřebnou léčbu.
 9. Detekce přítomnosti nebo absence indikací pro použití chirurgických metod léčby.

Diagnóza srdečního selhání by měla být provedena pomocí dalších metod vyšetření:

 1. U EKG jsou obvykle přítomny známky hypertrofie a ischémie myokardu. Tato studie často umožňuje identifikovat souběžnou poruchu arytmie nebo vedení.
 2. Test se provádí s fyzickou aktivitou, aby se zjistila jeho tolerance, stejně jako změny charakteristické pro koronární onemocnění srdce (odchylka segmentu ST na EKG od isolinu).
 3. Denní monitorování Holterem umožňuje určit typ srdečního svalu během typického chování pacienta i během spánku.
 4. Charakteristickým rysem CHF je snížení ejekční frakce, které lze snadno zjistit pomocí ultrazvuku. Pokud navíc dopplerografie, srdeční vady budou zřejmé a se správnou schopností můžete dokonce odhalit jejich stupeň.
 5. Koronární angiografie a ventrikulografie jsou prováděny za účelem vyjasnění stavu koronárního lůžka, jakož i předoperační přípravy s otevřenými srdečními intervencemi.

Při diagnóze se lékař zeptá pacienta na stížnosti a snaží se identifikovat znaky typické pro CHF. Mezi důkazy diagnózy je významné zjištění srdeční choroby u osoby s anamnézou onemocnění srdce. V této fázi je nejlepší použít EKG nebo stanovit natriuretický peptid. Pokud se nenalezne žádná abnormalita, osoba nemá CHF. Pokud jsou zjištěny projevy poškození myokardu, pacient by měl být odkázán na echokardiografii, aby objasnil povahu srdečních lézí, diastolických poruch atd.

V následných fázích diagnostiky lékaři identifikují příčiny chronického srdečního selhání, objasňují závažnost a reverzibilitu změn, aby zjistili vhodnou léčbu. Možná jmenování dalšího výzkumu.

Komplikace

Pacienti s chronickým srdečním selháním mohou vyvinout nebezpečné stavy, jako je

 • častá a prodloužená pneumonie;
 • patologická hypertrofie myokardu;
 • více tromboembolických příhod v důsledku trombózy;
 • úplné vyčerpání těla;
 • porušení srdeční frekvence a vedení srdce;
 • porucha funkce jater a ledvin;
 • náhlá smrt ze srdeční zástavy;
 • tromboembolické komplikace (srdeční záchvat, mrtvice, plicní tromboembolie).

Prevencí vývoje komplikací je použití předepsaných léků, včasné stanovení indikací pro chirurgickou léčbu, stanovení antikoagulancií podle indikací, antibiotická terapie v případě bronchopulmonálního systému.

Chronic Heart Failure Treatment

Především se doporučuje pacientům, aby dodržovali vhodnou stravu a omezili fyzickou námahu. Je třeba zcela opustit rychlé sacharidy, hydrogenované tuky, zejména živočišného původu, a pečlivě sledovat příjem soli. Musíte také okamžitě přestat kouřit a konzumovat alkohol.

Všechny metody terapeutické léčby chronické srdeční nedostatečnosti se skládají ze souboru opatření, jejichž cílem je vytvoření nezbytných podmínek v každodenním životě, přispívání k rychlému snížení zatížení SCS, stejně jako užívání léků určených k podpoře práce s myokardem a ovlivnění poškozených vodních procesů. metabolismus soli. Účel objemu terapeutických opatření je spojen s vývojem samotné nemoci.

Léčba chronického srdečního selhání je dlouhá. Obsahuje:

 1. Léková terapie zaměřená na potírání příznaků základní nemoci a odstranění příčin přispívajících k jejímu rozvoji.
 2. Racionální režim, který zahrnuje omezení zaměstnání podle forem onemocnění. To neznamená, že pacient by měl být neustále v posteli. Může se pohybovat po místnosti, doporučuje cvičení fyzikální terapie.
 3. Dieta terapie. Je třeba sledovat obsah kalorií v potravinách. Musí splňovat předepsaný režim pacienta. Tuk lidé kalorický obsah potravy se sníží o 30%. Pacient s vyčerpáním, naopak, dostává vylepšenou stravu. V případě potřeby držte půst dní.
 4. Kardiotonická léčba.
 5. Diuretická léčba zaměřená na obnovení rovnováhy mezi vodou a solí a kyselou bází.

Pacienti s první fází jsou plně schopni pracovat, ve druhém stupni je omezena pracovní kapacita nebo je zcela ztracena. Ve třetí fázi však pacienti s chronickým srdečním selháním potřebují trvalou péči.

Léčba léků

Drogová léčba chronického srdečního selhání je zaměřena na zlepšení funkcí redukce a zbavování těla nadměrné tekutiny. V závislosti na stupni a závažnosti příznaků při srdečním selhání jsou předepsány následující skupiny léků:

 1. Vazodilatátory a ACE inhibitory - enzym konvertující angiotensin (enalapril, captopril, lisinopril, perindopril, ramipril) - snižují vaskulární tonus, dilatační žíly a tepny, čímž snižují vaskulární rezistenci během srdečních kontrakcí a přispívají ke zvýšení srdečního výdeje;
 2. Srdcové glykosidy (digoxin, strofantin atd.) - zvyšují kontraktilitu myokardu, zvyšují čerpací funkci a diurézu, přispívají k uspokojivé toleranci cvičení;
 3. Dusičnany (nitroglycerin, nitrong, sustak, atd.) - zlepšují přívod krve do komor, zvyšují srdeční výkon, dilatají koronární tepny;
 4. Diuretika (furosemid, spironolakton) - snižují retenci přebytečné tekutiny v těle;
 5. B-adrenergní blokátory (karvedilol) - snižují srdeční frekvenci, zlepšují plnění srdce krví, zvyšují srdeční výkon;
 6. Léky, které zlepšují metabolismus myokardu (vitamíny B, kyselina askorbová, riboxin, draselné přípravky);
 7. Antikoagulancia (aspirin, warfarin) - zabraňuje tvorbě krevních sraženin v cévách.

Monoterapie při léčbě CHF se používá jen zřídka, a proto může být použita pouze s ACE inhibitorem během počátečních fází CHF.

Trojnásobná léčba (ACEI + diuretikum + glykosid) byla standardem pro léčbu CHF v 80. letech a nyní zůstává účinným schématem léčby CHF, ale u pacientů se substitucí sinusového rytmu glykosidu betablokerem se doporučuje. Zlatý standard od počátku devadesátých let až do současnosti je kombinací čtyř léčiv - ACE inhibitoru + diuretika + glykosidu + beta-blokátoru.

Prevence a prognóza

Abyste předešli srdečnímu selhání, potřebujete správnou výživu, přiměřenou fyzickou aktivitu, vyvarujte se špatných návyků. Všechny nemoci kardiovaskulárního systému musí být okamžitě identifikovány a léčeny.

Prognóza v nepřítomnosti léčby CHF je nepříznivá, protože většina srdečních onemocnění vede k jejímu zhoršení a vzniku závažných komplikací. Při provádění léčebné a / nebo srdeční léčby je prognóza příznivá, protože dochází ke zpomalení progrese nedostatečnosti nebo k radikální léčbě základního onemocnění.

Kompletní charakteristika srdečního selhání

Z tohoto článku obdržíte komplexní informace o nemoci srdečního selhání: kvůli tomu, co se vyvíjí, jeho stadia a symptomy, jak je diagnostikován a léčen.

Při srdečním selhání se srdce nemůže plně vyrovnat s jeho funkcí. Z tohoto důvodu tkáně a orgány dostávají nedostatečné množství kyslíku a živin.

Máte-li podezření na srdeční selhání - nevytahujte s žádostí kardiologa. Pokud podáte žádost v rané fázi - můžete se úplně zbavit této nemoci. Ale v případě selhání srdce 2 stupně a více, lékaři obvykle nedávají takovou příznivou prognózu: je nepravděpodobné, že by to dokázalo vyléčit až do konce, ale je možné zastavit jeho vývoj. Pokud se budete bezstarostně zacházet s vaším zdravím a nekontaktujete specialisty, onemocnění bude pokračovat, což může být smrtelné.

Proč vznikají patologie?

Příčiny srdečního selhání mohou být vrozené a získané.

Příčiny vrozené patologie

 • Hypertrofická kardiomyopatie - zesílená stěna levé komory (méně často - vpravo);
 • hypoplazie - nedostatečné rozvinutí pravé a (nebo) levé komory;
 • defekty přepážky mezi komorami nebo mezi síňami;
 • Ebsteinova anomálie - špatné uspořádání atrioventrikulárního ventilu, kvůli kterému nemůže fungovat normálně;
 • koarktace aorty - zúžení této cévy na určitém místě (obvykle doprovázené jinými patology);
 • otevřený arteriální kanál - botulovský kanál, který má po porodu růst, zůstává otevřený;

 • syndromy předčasné excitace komor (syndrom WPW, syndrom LGL).
 • Příčiny akutního srdečního selhání

  • Chronická arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak);
  • vazospazmus;
  • stenóza (zúžení) krevních cév nebo srdečních chlopní;
  • endokarditida - zánět vnitřního vyložení srdce;
  • myokarditida - zánět srdečního svalu;
  • perikarditida - zánět srdeční membrány srdce;
  • srdeční nádory;
  • infarkt myokardu;
  • metabolických poruch.

  Získané srdeční selhání postihuje především osoby starší 50 let. Také jsou ohroženy kuřáci a ti, kteří zneužívají alkohol a (nebo) omamné látky.

  Často se vyskytuje srdeční selhání a postupuje se kvůli nadměrné fyzické aktivitě v dospívání, když zátěž na kardiovaskulární systém je tak vysoká. Pro prevenci srdečního selhání se mladým sportovcům doporučuje snížit intenzitu tréninku ve věku, kdy začíná puberta, a růst těla je nejaktivnější. Pokud se v tomto věku objeví počáteční příznaky srdečního selhání, lékaři budou pravděpodobně zakázat sport po dobu 0,5 až 1,5 roku.

  Klasifikace a příznaky

  Známky srdečního selhání se mohou projevovat v různé míře v závislosti na závažnosti onemocnění.

  Klasifikace srdečního selhání podle Vasilenka a Strazheska:

  Fáze 1 (počáteční nebo skryté)

  Symptomy se objevují pouze při intenzivní fyzické námaze, která byla předtím dána bez obtíží. Známky dušnosti, palpitace. V klidu nejsou pozorovány žádné poruchy cirkulace.

  U pacientů s tímto stavem srdečního selhání neexistují žádná omezení z hlediska fyzické námahy. Mohou dělat jakoukoli práci. Nicméně, je stále nutné podstoupit rutinní prohlídku u kardiologa každých šest měsíců nebo rok, možná budete potřebovat léky, které podporují práci srdce.

  Léčba v této fázi je účinná a pomáhá se zbavit této nemoci.

  Stupeň 2 A

  • Je charakterizován narušením krevního oběhu v malém kruhu.
  • V chladné modrosti rtů dochází rychle k nosu a prstům. Při srdečním selhání, cyanóza rtů, nosu a prstů
  • Mezi hlavní příznaky srdečního selhání (dušnost, palpitace) dochází během cvičení.
  • Pravidelně se vyskytuje suchý kašel, který není spojen s nachlazeními - je to projev stagnace krve v malém kruhu krevního oběhu (v plicích).

  Sportovní aktivity s takovýmto srdečním selháním jsou zakázány, ale tělesná výchova a mírná fyzická aktivita v práci nejsou kontraindikovány.

  Příznaky mohou být odstraněny při správné léčbě.

  Stupeň 2B

  Krevní oběh je narušen v malých i velkých kruzích.

  Všechny symptomy se projevují v klidu nebo po mírném namáhání. Toto je:

  • bledost pokožky a sliznic,
  • kašel
  • dušnost
  • pískání v plicích
  • otok končetin
  • bolesti na hrudi,
  • zvětšená játra.

  Pacienti trpí hrudním nepohodlí a dýchavostí, a to i při nejmenším namáhání a při pohlavním styku. Jsou vyčerpaní chůzí. Lezení po schodech je velmi obtížné. Tito pacienti jsou obvykle považováni za zdravotně postižené.

  Léčba pomáhá snížit příznaky a zabránit dalšímu rozvoji srdečního selhání.

  Stupeň 3 (konečný nebo dystrofický)

  Kvůli závažným oběhovým poruchám se hlavní příznaky zhoršují. Vyvinou také patologické změny ve vnitřních orgánech (srdeční cirhóza, difuzní pneumoskleróza, syndrom kongestivní ledviny). Metabolismus postupuje, vyvíje se vyčerpání tělesných tkání.

  Léčba srdečního selhání v tomto stadiu je obvykle neúčinná. Pomáhá zpomalovat vývoj změn ve vnitřních orgánech, ale neznamená významné zlepšení v blahu.

  Pacienti se třemi stupni srdečního selhání nejsou schopni plnit dokonce úkoly domácnosti (vaření, mytí, čištění). Pacienti jsou rozpoznáni jako zdravotně postižení.

  Prognóza je nepříznivá: onemocnění může vést k úmrtí.

  Diagnostika srdečního selhání

  Před zahájením léčby musí lékař určit závažnost a povahu onemocnění.

  Nejdříve budete potřebovat vyšetření terapeutem. S pomocí stetoskopu naslouchá plicům za pískání a provede také vyšetření povrchu k identifikaci cyanózy pokožky. Měří srdeční frekvenci a krevní tlak.

  Někdy se provádějí další testy reakce srdce na fyzickou aktivitu.

  Změřte srdeční frekvenci v klidu v sedící poloze (výsledek číslo 1 - P číslo 1).

  Pacient si dřepí 20krát za 30 sekund.

  Změřte srdeční frekvenci bezprostředně po dřepě (P číslo 2).

  Změřte srdeční frekvenci po 1 minutě (P č. 3).

  Pak po dalších 2 minutách (P # 4).

  Obnova srdce po cvičení: Р №3 se blíží k Ř №1 - výborná, Р №4 se blíží k Ř №1 - normální, Р №4 více než Ř №1 - špatná.

  Změřte srdeční frekvenci po pětiminutovém odpočinku v poloze naklonění (P1).

  Pacient dosedá 30krát za 45 sekund.

  Změřte srdeční frekvenci ihned po cvičení (P2) (pacient leží po dřepách).

  Naposledy měřeno tepové frekvence za 15 sekund.

  (4 * (P1 + P2 + P3) - 200) / 10

  Hodnocení: méně než 3 je vynikající, od 3 do 6 je dobré, od 7 do 9 je normální, od 10 do 14 je špatné, více než 15 je velmi špatné.

  U pacientů s tachykardií může mít tento test zaujatý špatný výsledek, takže je použit první test.

  Testy se používají u pacientů s mírným pískáním v plicích. Pokud testy poskytují špatné výsledky, může mít pacient pravděpodobně srdeční selhání. Pokud je pískání v plicích závažné, testy se nevyžadují.

  Když je primární vyšetření u terapeuta ukončeno, předává kardiologovi, který dále diagnostikuje a předepisuje léčbu.

  Kardiolog doporučuje následující diagnostické postupy:

  • EKG - pomůže identifikovat patologii srdečního rytmu.
  • Denní EKG (Holter mount nebo holter) - elektrody jsou připojeny k tělu pacienta a zařízení je připevněno k pásu, který zaznamenává práci srdce po dobu 24 hodin. Pacient v tomto dni vede svůj obvyklý způsob života. Takový průzkum pomáhá přesněji řešit arytmie, pokud se objeví v podobě útoků.
  • Echo KG (ultrazvuk srdce) - je potřebný k identifikaci strukturálních patologií srdce.
  • RTG hrudníku. Pomáhá identifikovat patologické změny v plicích.
  • Ultrazvuk jater, ledviny. Pokud má pacient srdeční selhání ve stupni 2 a výše, je nutné diagnostikovat tyto orgány.
  Metody diagnostiky patologických stavů srdce

  Někdy může být zapotřebí CT vyšetření nebo MRI srdce, krevních cév nebo jiných vnitřních orgánů.

  Po obdržení výsledků těchto diagnostických metod kardiolog předepisuje léčbu. To může být jak konzervativní, tak chirurgické.

  Léčba

  Lékařská terapie

  Konzervativní léčba zahrnuje užívání různých skupin léčiv:

  Jak léčit srdeční selhání

  Jak léčit srdeční selhání

  Jedním z častých projevů téměř všech srdečních onemocnění je srdeční selhání. Neschopnost srdečního svalu pumpovat množství krve vede k vážným zdravotním problémům.

  Jak léčit srdeční selhání léky?

  Pacient s takovou diagnózou nemusí užívat všechny léky doporučené k léčbě onemocnění.

  Důvody

  Srdeční selhání je často spojováno s onemocněními, jako je ateroskleróza, arytmie, infarkt myokardu a vrozené srdeční vady. Vzhledem k omezení funkce srdce srdce se rozlišují různé formy onemocnění:

  • Selhání levé komory;
  • Selhání pravé komory;
  • Biventrikulární porucha (poškození kontraktility obou komor).

  Ve většině případů lékaři spojují výskyt srdečního selhání s porušením schopnosti pumpovat požadované množství krve nebo poškození srdečního svalu. Mezi hlavní příčiny tohoto onemocnění patří vysoký krevní tlak (hypertenze), koronární onemocnění srdce a vady. Je třeba poznamenat, že u žen je příčinou srdečního selhání častější arteriální hypertenze, zatímco mezi muži je ischémie. Dalšími faktory, které způsobují rozvoj srdečního selhání, jsou:

  • Diabetes mellitus;
  • Poruchy srdečního rytmu;
  • Myokarditida;
  • Zneužívání alkoholu a kouření.

  Pokud se doba nevidí lékaře s problémem, jak k léčbě srdečního selhání, onemocnění může být komplikované srdeční astma - velmi nebezpečné patologie, který je doprovázen záchvatů dušnosti a může ohrozit život pacienta.

  Symptomy

  V závislosti na tom, která část srdce přestává plnit své funkce, se objeví určité příznaky srdečního selhání. Například v rozporu levé komory je přetížení v plic a plicní cirkulace, a dysfunkce pravé - stagnace krve ve velkém kruhu. Charakteristické příznaky srdečního selhání jsou:

  • Dýchavičnost. V počátečních fázích dochází po cvičení. Jak však onemocnění postupuje, začíná se v klidu dýchat;
  • Obtížnost dýchání. Noční záchvaty kašlání a udušení se objevují kvůli přerozdělení krve z orgánů břišní dutiny a dolních končetin do plic, když ležely;
  • Snížený denní objem moči. Diuréza v tomto případě je způsobena snížením množství krve v ledvinách. Někdy se zvyšuje noční diuréza, protože při ležení se normalizuje krevní oběh;
  • Cyanóza (modré prsty a prsty, rty);
  • Otok končetin;
  • Bolest v pravém hypochondriu.

  Zvýšená únava a snížený výkon jsou také výrazným příznakem srdečního selhání.

  Léčba

  Řešení otázky, jak léčit srdeční selhání, bylo nalezeno po dlouhou dobu. V tomto případě se široce využívají různé skupiny drog:

  • Beta blokátory. Snižte krevní tlak a snižte srdeční frekvenci, čímž zabraňuje přetížení srdce;
  • Glykosidy. Přispívají ke snížení hlavních příznaků srdečního selhání. K dosažení rychlého účinku v akutní formě onemocnění se glykosidy podávají intravenózně;
  • Diuretika. Odstranění účinků srdečního selhání - zejména edému, které odstraňuje přebytečnou tekutinu z těla močí.

  Antiarytmické léky, statiny, antikoagulancia a další se také používají při léčbě srdečního selhání. Nicméně je nemusíte brát v úvahu.

  Níže uvedené video uvádí recepty na lidské léky pro léčbu srdečního selhání:

  Jak léčit srdeční selhání, které léky by měly být užívány a které by neměly, určí ošetřujícího lékaře. Na základě příznaků, stejně jako celkového zdraví a životního stylu pacienta, odborník vybere nejúčinnější léky.

  Způsob života

  U pacientů s diagnózou srdečního selhání je velmi důležité pečovat o zdravý životní styl. Přímo ovlivňuje nejen průběh onemocnění, ale i hojivý proces. Abyste se rychle zbavili nebezpečných příznaků srdečního selhání, musíte dodržovat následující doporučení:

  • Regulace hmotnosti. Nadváha je jedním z faktorů přispívajících k nárůstu tlaku, který naopak nemůže ovlivnit práci srdečního svalu;
  • Dieta. Za prvé, pacienti s takovou diagnózou by měli upustit od používání soli, nálevu a nakládky, což přispívá k zadržování tekutin a zvyšuje zátěž srdce;
  • Pravidelné cvičení. Abyste se vyhnuli přetížení při výběru fyzické aktivity, konzultujte s odborníkem;
  • Odvykání kouření;
  • Omezená konzumace alkoholu a pokud možno odmítnutí silných alkoholických nápojů.

  Léčba srdečního selhání

  Jak léčit srdeční selhání?

  Jak je známo, akutní a chronické srdeční selhání patří mezi hlavní příčiny mortality kardiovaskulárních onemocnění, která vzhledem k extrémní prevalence tohoto typu patologie činí problém léčby těchto dvou stavů velmi vážný. Jaká je léčba srdečního selhání, jaká je role lékaře a co může udělat pacient? Jaké jsou šance na přežití pacienta se srdečním selháním? Tento článek věnujeme těmto a dalším otázkám souvisejícím s léčbou srdečního selhání.

  Je léčba srdečního selhání?

  První věc, kterou potřebujete pochopit při řešení problému srdečního selhání (akutního nebo chronického) je, že tento stav není v žádném případě samostatným onemocněním v klasickém smyslu slova, ale pouze kombinací příznaků a klinických příznaků popisujících stav poruchy srdce. z jednoho nebo jiného důvodu nebo na pozadí určitého onemocnění (nebo onemocnění). To znamená, že srdeční selhání je vždy důsledkem jiných onemocnění. Pokud tyto skutečnosti přenesete do oblasti léčby srdečního selhání, bude zřejmé, že na jedné straně je nutné se vypořádat se symptomy selhání srdce (symptomatická léčba) a na druhé straně je nutné léčit základní onemocnění, které podkopává funkci srdce, tj. Příčinu srdečního selhání (viz Příčiny srdečního selhání).

  Ve světle výše uvedeného lze konstatovat, že srdeční selhání je léčitelné stejně jako provokovatelné kardiovaskulární onemocnění.

  Vzhledem k tomu, že akutní srdeční selhání se týká naléhavých zdravotních stavů, které vyžadují naléhavou kvalifikovanou intervenci kardiologů, v tomto článku bychom se rádi zaměřili na léčbu chronického srdečního selhání, stejně jako metody jeho prevence.

  Jaké jsou hlavní oblasti léčby srdečního selhání?

  Léčba srdečního selhání a onemocnění, které ho vyvolalo, je vždy komplexní a časově náročný proces. Hlavní směry (cíle) léčby srdečního selhání jsou:

  • Eliminace příznaků (symptomatická léčba);
  • Ochrana orgánů nejvíce postižených porušením srdce (ledviny, mozku, krevní cévy);
  • Zlepšení kvality života pacientů a prodloužení jejich života.

  Dosažení těchto cílů je možné pomocí různých metod léčby prováděných pod dohledem lékaře specialisty, pozorování pacienta.

  Jak začít léčbu srdečního selhání?

  Léčba chronického srdečního selhání začíná eliminací rizikových faktorů, které zhoršují prognózu této nemoci. Pro dosažení dobrých výsledků je důležité, aby pacient se srdečním selháním:

  • Odmítnutí kouření a alkoholu;
  • Postupovali podle pokynů lékaře pro léčbu arteriální hypertenze a dalších onemocnění kardiovaskulárního systému;
  • Přijala opatření ke snížení hmotnosti, pokud je obézní;
  • Minimální spotřeba stolní soli;
  • Dieta s nízkým obsahem cholesterolu a živočišných tuků;
  • Maximálně diverzifikoval svůj život fyzickou aktivitou.

  Cvičení pro selhání srdce

  Na rozdíl od hluboce zakořeněného přesvědčení, že u pacientů se srdečním selháním by měli být pacienti maximálně chráněni před jakýmkoli fyzickým námahem, nyní existuje řada zpráv, které dokazují, že mírná a vyvážená fyzická námaha nejen zlepšuje celkový stav pacienta se srdečním selháním, ale také zpomaluje vývoj nemoci. Naopak úplné odmítnutí fyzické aktivity vede k významnému poklesu fyzického potenciálu pacienta a ve skutečnosti z něj dělá zdravotně postiženou osobu. Při srdečním selhání je fyzická námaha kontraindikována pouze za přítomnosti jasných příznaků nepříznivého průběhu onemocnění, výrazného edému (FC IV-III). Při srdečním selhání jsou obzvláště užitečné procházky, dýchací cvičení a plavání. Je důležité, aby tělesná aktivita nezpůsobila pacientovi námahu. Pokud po "tréninku" pacient stěžuje na slabost a únavu, znamená to, že úroveň zatížení by měla být snížena.

  Dieta pro srdeční selhání

  Srdeční selhání se často vyskytuje na pozadí různých metabolických poruch. Například diabetes mellitus (poruchy metabolismu sacharidů a tuků) je často spjato se srdečním selháním a poruchy metabolismu vody a solí (zadržování vody a soli v těle) lze obecně považovat za nedílnou součást syndromu srdečního selhání. Dodáváme také, že takové metabolické poruchy významně komplikují průběh srdečního selhání. Proto se při léčbě srdečního selhání věnuje velkou pozornost výživové léčbě. Principy nutriční léčby srdečního selhání jsou:

  1. Omezení příjmu potravin bohatých na cholesterol a živočišné tuky;
  2. Omezení celkového obsahu kalorií v potravinách (až 1900-2500 kcal) a opuštění potravin bohatých na snadno stravitelné sacharidy (sladkosti, mouka, sladké ovoce, med);
  3. Omezení příjmu soli (až 5-6 gramů denně, včetně soli již obsažené v hotových pokrmech a produktech);
  4. Omezení příjmu kapaliny na 1,5 litru. (včetně tekutých pokrmů, čaje, džusů atd.). Přísnější omezení příjmu tekutin může pouze zhoršit stav pacienta, a proto se nedoporučuje.
  5. Použití v potravinářských produktech bohatých na draslík: rozinky, sušené meruňky, banány, brambory, broskve, ovesné vločky, pohanka).
  6. Potravinářské opevnění s potravinami s vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin: rostlinné oleje, olivy, mastné ryby.

  Srdeční selhání

  POPIS

  Srdeční selhání je stav způsobený různými příčinami, ve kterých je oslabena kontraktilita srdečního svalu (myokardu) a srdce ztrácí schopnost poskytnout tělu potřebné množství krve. Syndrom srdečního selhání komplikuje mnoho onemocnění kardiovaskulárního systému, zvláště často se nemoc rozvíjí u lidí s ischemickou chorobou srdeční a hypertenzí. Srdcové selhání v mnoha případech snižuje kvalitu života nebo může způsobit, že osoba zemře.

  DŮVODY

  Nejčastější příčinou srdečního selhání jsou různé nemoci kardiovaskulárního systému.

  Společnou příčinou srdečního selhání je zúžení tepen. dodáním kyslíku srdečnímu svalu. Cévní onemocnění se vyvíjejí v poměrně mladém věku, někdy se nezachycují a starší lidé se často projevují projevy městnavého srdečního selhání.

  Syndrom chronického srdečního selhání může být komplikováno průběhem téměř všech onemocnění kardiovaskulárního systému. Hlavními příčinami, které tvoří více než polovinu všech případů, jsou ischemická (koronární) srdeční choroba a hypertenze nebo kombinace těchto onemocnění. Často kardiologové ve své praxi zaznamenali výskyt syndromu srdečního selhání s infarktem a angínou pectoris.

  Jiné příčiny selhání srdce zahrnují změny struktury srdcových chlopní, hormonální poruchy (například hypertyreóza - nadměrná funkce štítné žlázy), infekční záněty srdečního svalu (myokarditida). Myokarditida se může projevit jako komplikace téměř jakékoliv infekční nemoci: záškrtu, šarlami, polyartritidy, lakonní tonzilitidy, pneumonie, obrny, chřipky atd. Tato skutečnost slouží jako dodatečné potvrzení, že neexistují žádné "závažné" virové infekce a každý vyžaduje kvalifikovanou léčbu. Jinak dávají nejzávažnější komplikace v srdci a krevních cévách.

  Během těhotenství u žen s různými cévními nebo srdečními chorobami může zvýšené zatížení srdce také vyvolat rozvoj srdečního selhání.

  Příčinou chronického srdečního selhání může být také alkohol a drogová závislost, nadměrné cvičení a dokonce sedavý životní styl.

  Existuje vysoké riziko vzniku syndromu srdečního selhání při diabetes mellitus a onemocnění endokrinního systému jako celku.

  Obecně se dá říci, že srdeční selhání vyvolávají onemocnění, ve kterých dochází tlakové přetížení srdečního svalu (jako je hypertenze) nebo objem (nedostatečnost srdečních chlopní), jakož i přímo onemocnění myokardu (myokarditida, infarkt).

  PŘÍZNAKY

  Mezi hlavní a nejpozoruhodnější projevy syndromu srdečního selhání patří dýchavičnost, která se někdy vyskytuje dokonce i v klidu nebo s minimálním namáháním. Navíc zvýšená srdeční frekvence, zvýšená únava, omezení fyzické aktivity a nadměrné zadržování tekutin v těle, které způsobují edém, naznačují možnost onemocnění. Nedostatečné prokrvení organismu leží na základě takového jasného funkci srdečního selhání jako namodralá hřebíky nebo nasolabiálních trojúhelníku (není v chladu i při pokojové teplotě).

  Nevyhnutelným důsledkem je výskyt srdečního selhání v těle různých odchylek v oběhu, které jsou buď pociťované pacientem nebo určí lékař při zkoumání kardiologem.

  LÉČBA

  Omezení fyzické aktivity, strava bohatá na bílkoviny a vitaminy, draslík s omezením sodných solí (chlorid sodný). Medikamentózní léčba zahrnuje přijímání periferní vasodilatátory (dusičnany, apressin, Corinfar, prazosin, Capoten), diuretika (furosemid, hydrochlorthiazid, triampur, Uregei) veroshpirona, glykosidy (strophanthin, digoxin, digitoxin, tselanid et al.).

  Jak léčit srdeční selhání doma?

  Léčba srdečního selhání může být jak lékařská, tak oblíbená. Lidé trpící touto chorobou často trpí silným rozpadem a depresí, takže je třeba vyvinout maximální úsilí, aby se pacientovi podařilo zvládnout příznaky onemocnění.

  Léčba srdečního selhání je soubor opatření, jejichž cílem je pokračovat v životě pacienta, zbavit se souvisejících onemocnění. Jedním z předpokladů léčby je patogenetická léčba. Základní onemocnění je léčeno následujícími způsoby:

  • pokud je pozorována arteriální hypertenze, je tlak monitorován a snížen;
  • operace srdce a dysfunkce štítné žlázy jsou léčeny chirurgicky;
  • revaskularizace myokardu a optimální antianginální terapie jsou předepsány pro IHD.


  Srdeční selhání je akutní a chronické. Léčba je zvolena v závislosti na formě onemocnění.

  Akutní léčba

  Akutní forma onemocnění vyžaduje včasnou lékařskou léčbu. Naléhavá péče je zajištěna zavedením vysokorychlostních léčivých přípravků intravenózně. Zde jsou potřebná naléhavá opatření:

  • dyspnoe se uvolňuje tím, že se respirační centrum stlačí roztokem morfinu nebo promedolu;
  • pokud je vysoký krevní tlak, jsou uvedeny pomalé kapky s ganglioblokatorami;
  • k expanzi nádob, pacientovi je podána nitroglycerinová tableta;
  • pokud je tlak vysoký, používají se diuretika;
  • V některých případech je kyslík dodávaný pod balón pod tlakem povinný, aby se zvýšila oxygenace krve.

  Všechny tyto činnosti využívají lékaři při poskytování lékařské pomoci pro pacienty se srdeční bolestí.

  Chronická léčba

  V chronické formě nemoci se léky používají v následujících skupinách:

  1. Diuretika (Furosemid, Hypotiazid, Veroshpiron) jsou předepsány v minimální dávce, aby se zabránilo vylučování draslíku z těla. Souběžně s nimi jsou předepsány léky obsahující draslík - Asparkam nebo Panangin.
  2. Srdeční glykosidy jsou léky, které předepisuje pouze lékař, přičemž pro každého pacienta je zvolen individuální režim. Při užívání léku je třeba sledovat pulz a pravidelně provádět kardiogram. Fondy se hromadí v těle, takže může dojít k předávkování. Při působení glykosidů se zvyšuje redukční schopnost myokardu, zvyšuje se doba plnění krve a zbytek srdečních komor, puls se stává méně častým. Tyto léky jsou vyráběny z rostlinných surovin.
  3. Antikoagulancia je předepsána - léky, které snižují srážení krve a zabraňují tvorbě krevních sraženin.
  4. Anabolické steroidy a antagonisté vápníku jsou zavedeny do léčby.
  5. Ujistěte se, že užíváte multivitamínové komplexy.

  Při chronickém srdečním selhání je nutná dieta. Dieta by měla obsahovat snadno stravitelné potraviny, které nevytvářejí velké množství zažívacích orgánů. Je důležité omezit příjem soli, což způsobuje pocit žízně. Je žádoucí snížit množství spotřebované vody za den. Pokud dojde k mírné formě srdečního selhání, může být toto omezení ignorováno. V žádném případě nemůže samostatně snížit nebo zvýšit dávku léků předepsaných lékařem. To může mít nežádoucí důsledky.

  Lidové prostředky

  Léčba srdečního selhání doma je možná nejen s použitím léků, ale také s pomocí lidových léků. Lidové metody - to je adjuvantní terapie, takže nemohou nahradit léky. Před použitím se poraďte se svým lékařem. Například léky schválené léčivé vlastnosti květin a plodů hloh, divokých růžových bobulí. Zeleninové, petrželové a lingonberryové listy, březové pupeny, feniklový plod, kmín lze použít jako diuretika. Pokud je v plicích stagnace, je jako expektorant vhodná dekorace yzopu, eukalyptová inhalace.

  Tradiční recepty na pomoc při srdečním selhání:

  1. Můžete udělat odvar ovesu a kořenů devyasila, trvat na 2 hodiny a užívat denně před jídlem na 1 polévkovou lžíci. l., míchání s medem.
  2. Odvar z mátou, motherwort, citrón balzám, stejně jako hloh ovoce, listy a květiny mohou být vařené v thermos. Při přípravě nápoje se sušené ovoce a listy odebírají rovnoměrně. Připravená směs vyžaduje 10 dílů vody. To znamená, že je aplikováno na 1/3 brýlí před jídlem.
  3. Džus z plodů plodu (čerstvé nebo zmrzlé) je osvědčeným prostředkem pro selhání srdce.
  4. Chcete-li normalizovat práci srdce a uklidnit se, můžete si koupit před spaním přidáním dekorativních jehličnanů.
  5. Jako diuretikum pro edém, dýňový džus nebo dýňovou dužinu se používá.


  Hloh je univerzální adjuvans pro srdeční selhání. Tato rostlina pomáhá snižovat krevní tlak, zvyšuje toleranci při cvičení a snižuje srdeční frekvenci. Hloh je nejčastěji předepsán v případě srdečního selhání v důsledku hypertenze. Bujóny a tinktury mohou být připraveny samostatně, ale je lepší převzít tovární výrobky do tobolek a tablet tak, aby byla denní dávka stejná.

  Lidová léčení kategoricky nelze použít, pokud je pacient ve vážném stavu. Při použití domácích tinktur a odvarů nemůžete hlavní léčbu léky odmítnout. Lidové recepty se používají hlavně jako prostředek saturace těla vitamíny a minerály.

  Vitamíny

  Během léčby srdečního selhání má pacientovo tělo nedostatek hořčíku. Vylučuje se ve velkých množstvích spolu s močí z těla a je to důvodem pro zhoršení zdraví. Během léčby je proto důležité užívat léky a přípravky obsahující hořčík. Starší lidé trpící srdečním selháním mají nedostatek těla thiaminu. S jeho nedostatkem významně narušil práci mozku a srdce.

  Příčinou nedostatku thiaminu v těle jsou diuretika.

  Proto v kombinaci s diuretiky nejčastěji lékař předepisuje příjem vitamínu B1.

  Pinterest