Stenózní a non-stenózní ateroskleróza cév a tepen

Cévní onemocnění se v lidském těle pomalu rozvíjejí, ale mají vážné důsledky pro téměř všechny orgány. Stenózní ateroskleróza nastává s progresí patologie, kdy symptomy poškození ischemické tkáně nahrazují latentní průběh onemocnění.

Charakteristika non-stenotické aterosklerózy brachiocefalických cév

Ateroskleróza postihuje hlavně velké cévy svalově-elastického typu. Mezi těmito tepnami lze rozlišit BCS (brachiocefalické cévy), tepny horních a dolních končetin, krk a hlava. Každá z cév je zodpovědná za dodávání krve do určité části těla a příznaky, které se objeví během stenózy, se objeví podle místa.

Neintenzivní ateroskleróza brachiocefalických tepen (BCA) je pro klinické projevy špatná, může být asymptomatická nebo nemusí produkovat specifické příznaky onemocnění. Takový průběh je spojen s růstem plaků v podélném směru cévy a za přítomnosti stenózní aterosklerózy brachiocefalických cév se vytváří cholesterolová destička po celé dráze tepny, čímž se uzavře její lumen po celém obvodu. Neinvazivní ateroskleróza extrakraniálních dělení vede pouze k menším hemodynamickým poruchám, čímž dochází k průtoku krve do orgánů.

Stenózní ateroskleróza brachiocefalického kmene a jeho větví

Stenózní ateroskleróza brachiocefalických tepen nastává, když se lumen brachiocefalického kmene překrývá s plakem. Abychom porozuměli principu vývoje symptomů, je třeba znát topografické umístění arterií. První brachiocefalická tepna opouští aortální oblouk, je asi 4 cm dlouhá, jde doprava a prochází za sternoklavikulární kloub, kde je rozdělena na konečné větve:

 • Pravá společná karotidová arterie.
 • Pravá podklíčková tepna.
 • Pravá obratlová tepna, která je větev subklavní tepny.

Cirkulační porucha horní končetiny

Ateroskleróza brachiocefalických cév je doprovázena poruchou oběhu v pravé horní končetině. Přívod krve do ruky je navržen tak, aby nebyl zbaven kolaterálního (obtokového) krevního oběhu. Správná podklíčková tepna je ústředním zdrojem krve, ale díky kompenzování krve z jiných větví kmene se proces ischémie vyvíjí pomalu.

Nejprve kvůli ateroskleróze brachiocefalických tepen rameno začíná blednout, citlivost je narušena, parestézie se objeví, pak puls zmizí v pravé radiální tepně, vlasy zmizí, svaly předloktí oslabené, ale příznaky jsou přechodné povahy a často se vyskytují během cvičení.

Dále, stenózní ateroskleróza extrakraniálního oddělení je doprovázena tvorbou trofických vředů, nekrózou prstů a celou končetinou. Při porážce pravé subklasické tepny dochází k mdlobám a závratům, snížené vidění, bolesti hlavy, kvůli symptomu mozku, který se vyskytuje v reakci na ischemii horní končetiny.

Poruchy oběhu v cévách krku a hlavy

Ateroskleróza hlavních tepen krku nastává, když je poškozena karotidová arterie a její vnitřní a vnější větve. Vzhledem k tomu, že s takovou lokalizací plaků cholesterolu je přerušeno dodávání krve do obličeje a mozku, budou příznaky vhodné. Citlivost pravé poloviny obličeje zmizí, objeví se pocit "plazů husí".

Ateroskleróza extrakraniálních segmentů hlavních tepen hlavy a krku nevede k závažným komplikacím mozku, objevují se pouze přechodné ischemické ataky spojené s bolesti hlavy a závratě. Vzhledem k tomu, že krevní oběh ve výše zmíněných segmentech je doplněn levou společnou karotidovou tepnou, která nezávisí na stenosní ateroskleróze brachiocefalických cév, nedochází k akutní mozkové nedostatečnosti.

Levé rozdělení skrze kruh Willise částečně kompenzují hemodynamické poruchy z pravé poloviny. Nebezpečným příznakem je postupné snížení vidění, které vede ke slepotě, což naznačuje narušení kompenzace krevního oběhu v systému krční tepny.

Cirkulační poruchy v obratlých tepnách

Ateroskleróza extrakraniálních oblastí brachiocefalických arterií se stenózou patří také k vertebrálním cévám. Tento segment krevního zásobení zadních částí hlavy a krku, zatímco tam je intrakraniální oblast těchto tepen, která má vlastní kolaterální cestu (kruh Zakharchenko), který nekomunikuje se systémem Willis kruhu.

Ateroskleróza hlavních tepen mozku z obratlých segmentů je doprovázena narušenou koordinací, pohyby se stávají nekonzistentními (cerebelární ataxie), chůze se stává nejistou, pacient může spadnout na rovinu. Při úplném uzavření obratlých cév pacient začne hrubé poruchy cerebellum a okcipitální kůry, pacient nebude schopen sedět a zcela ztratit zrak. Výsledkem onemocnění je ischemická mrtvice v okcipitální oblasti mozku.

Porušení cerebrálního oběhu

Ateroskleróza velkých mozkových cév ze systému vnitřní krční tepny je nejnebezpečnější segment postižený cholesterolovými plaky. Pokud je postižený segment umístěn za Vuljánským kruhem, pak s vyloučením nádoby o více než 70% existuje vysoká pravděpodobnost ischemické mrtvice v oblasti krve.

 • Když je krevní oběh v čelním laloku, který odpovídá přední mozkové tepně, ztrácí schopnost vědomých pohybů, řeč a emoční funkce jsou narušeny, kognitivní (kognitivní) schopnosti zmizí a objevují se patologické reflexe.
 • Při narušení krevního oběhu v parietálním laloku, který odpovídá střední mozkové tepně, pacient vnímá projekci svého těla, nesprávně na pravé a levé straně, nedokáže rozpoznat a popsat objekty, zcela ztrácí hlubokou a povrchovou citlivost.
 • V případě porušení krevního oběhu temporálního laloku ze střední mozkové tepny není pacient schopen slyšet a rozlišit zvuky.

Klinické projevy non-stenotické aterosklerózy mozkových cév

Nestenosiruyuschy ateroskleróza hlavních tepen hlavy postupuje jemněji, což vede k symptomům loupeže a přechodným ischemickým záchvatům, které rychle procházejí kvůli kompenzování krevního toku pomocí kolaterálů a morfologickým rysům podélně umístěného plaku.

Aterosklerotické vaskulární onemocnění srdce

Stenóza aterosklerózy koronárních tepen je doprovázena mrtvicí, existuje vysoké riziko infarktu myokardu. Lokalizace aterosklerotických plaků ve vlastních tepnách srdce je nebezpečná, protože průměr jejich lumenu je malý a úplná okluze cévy se rychle vyvíjí.

Stenóza cév dolních končetin

Stenózní ateroskleróza arterií dolních končetin má podobné příznaky jako v horních končetinách. V prvních fázích je porucha citlivosti a teploty končetin. Pak se objeví patognomický příznak pro plaky lokalizované v cévách dolních končetin, je přerušované klaudikace, která se projevuje bolestí bolavých nohou, objevující se na pozadí chůze a mizení při zastavení a odpočinku.

U pokročilých forem onemocnění dochází k edému fasciálního svalu, který se stává trofickými poruchami končetin, které hrozí amputací.

Ultrazvuková diagnostika aterosklerózy bez stenózy a stenózy

Pro diagnostiku onemocnění pomocí ultrazvukové diagnostiky. Echografické známky non-stenotické aterosklerózy se nejlépe projevují při triplexním skenování. Je zaznamenáno podélné uspořádání plaku cholesterolu, rychlost krevního toku je mírně snížena, kolaterální oběh se rozvíjí a zajišťuje dobrou hemodynamiku v tkáních.

Echografické známky stenózy aterosklerózy mají jasnější projevy. Boční umístění plaku překrývá lumen cévy o více než 70%, průtok krve je kriticky významně snížen, krevní oběh v segmentu je zajištěn kolaterálními tepnami lépe než hlavní tepna.

Zásady prevence a léčby

Aby se zabránilo tvorbě nových plaků a snížilo se jejich přítomnost, používají se diety a léky, ale pro vysoce účinnou léčbu stenotické arteriosklerózy je nutná chirurgická léčba. Kritické stenózy jsou korigovány pomocí endovaskulární stentní nebo bypassové operace bez ohledu na lokalizaci patologického procesu.

Léčba a prevence stenózy aterosklerózy

Forma aterosklerózy, při které dochází ke zhrubnutí stěn cév a zúžení lumen, v důsledku čehož dochází k obstrukci, se obvykle označuje jako stenózní sklerosa. Riziková skupina se skládá především z lidí starších 50 let. To se vysvětluje skutečností, že aterosklerotické a difúzní změny v cévách jsou způsobeny věkem. Muži s touto patologií jsou pravděpodobněji postiženi než ženy. Lokalizace se může objevit v dolních končetinách, v hlavních tepnách hlavy nebo v brachiocefalických cévách, na nichž závisí příznaky a volba taktiky léčby ošetřujícím lékařem.

Důvody

Stenózní ateroskleróza bca, cévy dolních končetin nebo karotid vyvolávají následující faktory:

 • příliš mnoho živočišného tuku ve stravě;
 • časté vystavení osoby stresovým situacím v práci nebo doma;
 • kouření a abnormální užívání alkoholu;
 • chronická hypertenze.

Přes odlišnou lokalizaci se nejčastěji vyskytuje stenotická ateroskleróza v cévách dolních končetin, zatímco intoxikace je hlavní příčinou vaskulárního spasmu. Existuje alkohol v seznamu důvodů, protože samo o sobě způsobuje zvýšení cholesterolu v krvi, což je předchůdce aterosklerózy. Alkohol také oslabí pocit nasycení a nekontrolovaná absorpce ne vždy zdravé výživy vede k ještě většímu zvýšení hladiny cholesterolu.

Místní faktory také hrají důležitou roli při výskytu této nemoci - mohou to být zranění a dlouhodobé ochlazení.

Ateroskleróza karotických a hlavních tepen hlavy, která zajišťují průtok krve do mozku, je méně častá. Problémy v těchto oblastech se objevují poté, co deformace prošly tepnami jiných systémů a krev rozptýlila částice plaku po celém těle.

Symptomatologie

Známky stenózy aterosklerózy přímo závisí na místě onemocnění a mohou být snadno detekovány, protože krev cirkuluje v celém těle a pokud je takový problém, částice tvořící povlak budou ve svém složení. Pokud jde o intenzitu, v různých oblastech může být vyjádřena v menší či větší míře.

 1. Pokud se onemocnění dotklo tepen dolních končetin, příznaky budou lokalizovány v nohách. Zpočátku může osoba cítit necitlivost, chilliness a pocit brnění. Po zhoršení situace dochází k funkčním poruchám. Světlá křehkost se může stát trvalá. Pokud nedojde k žádnému účinku, objeví se atrofické vředy, otoky a zarudnutí nohou. Příznaky gangrény naznačují terminální fázi.
 2. Neurologické příznaky naznačují aterosklerózu krčních tepen charakterizované bolesti hlavy, únavou, problémy s organickým viděním a ztrátou paměti. Cirkulační poruchy v takové situaci jsou vyjádřeny problémy jasnosti řeči a asymetrie obličejových svalů.
 3. Známky aterosklerózy brachiocefalických tepen jsou výraznější a podrobnější, protože díky lokalizaci brachiocefalické tepny v obratlovém kmeni může být léze aterosklerotická a mechanická.

Mezi nejčastější příznaky patří nevolnost a závratě, jenž se zhoršuje, když se hlava otáčí.

Diagnostika

Určit umístění problému stačí analyzovat příznaky. Nepohodlí v nohách naznačuje stenózní aterosklerózu arterií dolních končetin, neurologické příznaky jsou prekurzory sklerózy hlavních tepen hlavy a zhoršená srdeční aktivita naznačuje aterosklerózu koronárních tepen.

Ultrazvuková duplexní studie umožňuje stanovit léze hlavních tepen, zatímco další dopplerovská studie ukáže aterosklerózu brachiocefalických tepen, pokud existují. V závislosti na výsledcích ultrazvukového vyšetření si ošetřující lékař vybírá chirurgickou nebo léčebnou taktiku, zatímco Dopplerovská studie diagnostikuje lokalizaci, stupeň zúžení a směr toku krve a její rychlost.

Léčba

Ošetření zvažované patologie se vybírá v závislosti na místě její lokalizace. Při přítomnosti stenózy aterosklerózy brachiocefalických tepen je velmi důležité určit stádium onemocnění. Léčba závisí na celkovém stavu pacienta, stejně jako na jakýchkoli abnormalitách a příznacích. Léky na snížení krevního tlaku jsou předepsány za přítomnosti rázů. To přispívá k částečnému blokování negativních faktorů na malých plazích a karotických arteriích. Lůžka jsou často součástí rehabilitace ke snižování cholesterolu. Ve stravě by měly být zcela chyběly potraviny s vysokým obsahem cholesterolu nebo soli.

Postup karotidové endarterektomie je relevantní, pokud by léčba měla být zaměřena na problém v krčních tepnách. Pokud jsou postiženy hlavní tepny hlavy, může dojít k mozkové nedostatečnosti a tato metoda chirurgického zákroku může tomuto problému zabránit. Pro odstranění plaku z arteriálního lumenu lze použít podélnou arteriotomii.

Při porážce tepen dolních končetin je obtížné situaci napravit, protože úspěšnost léčby závisí přímo na délce léze a na její závažnosti. Hypotermie a přetížení těla je třeba pečlivě vyhnout, důležitou podmínkou je dodržování správné stravy, která se skládá z mléčných a rostlinných produktů. Minerály a vitamíny musí být v dostatečném množství, takže lékař předepsal zvýšenou léčbu vitaminem.

Eliminace sklerotických plaků by měla být kombinována s léčbou tromboembolie, proto jsou pacientům často předepisovány antikoagulancia, jejichž podávání je nezbytné pro kontrolu srážení krve.

Prevence

Preventivní opatření předpokládají následující podmínky:

 • vyvažování výživy;
 • pravidelné profylaktické vyšetření, zejména v případě patologie v rodině;
 • pravidelná energická fyzická aktivita;
 • kontrola krevního tlaku;
 • úplné odmítnutí špatných návyků ve formě alkoholu, drog nebo kouření.

Dokonce i v mladém věku je nutné začít dodržovat tyto zásady, aby se zabránilo úplnému rozvoji onemocnění nebo alespoň snížení závažnosti příznaků v případě nemoci ve stáří nebo starším věku.

Stenózní ateroskleróza arterií

Co je stenózní arterioskleróza?

Stenóza aterosklerózy v tepnách je patologie fungování cév, ve které se na svých vnitřních stěnách vytvářejí aterosklerotické plaky, které ztuhují krevní oběh. Tento proces nedochází v krátkém čase. Toto onemocnění je důsledkem dlouhodobého ukládání cholesterolu, tvorby kalcifikací a růstu pojivové tkáně.

Mechanismus stenózy aterosklerózy se snižuje na skutečnost, že tuky s nízkou hustotou se hromadí v krvi. Dříve nebo později se drží na nejmenších nepravidelnostech uvnitř nádob a tvoří plaky. Jedná se o poslední a ucpávkové tepny, čímž se zvyšuje průtok krve. Výsledkem této nemoci je porušení přívodu krve, ischémie tkání a orgánů.

Symptomy stenózy aterosklerózy tepen

Jak bylo uvedeno výše, stenóza aterosklerózy tepen se vyvíjí pomalu. Příznaky onemocnění se objevují stejným tempem.

První "zvony" vypadají takto:

Nárazy nálady se objeví, obecné emocionální pozadí se stává nestabilní;

Míra koncentrace pozornosti se snižuje, absent-mindedness se objevuje stále častěji;

Existují bolesti hlavy spojené se závratě, až do mdloby;

Zapomíná se, mnemické funkce začínají trpět;

Spánek je narušený, nespavost se objevuje nebo naopak neustálá ospalost;

Snižuje úroveň výkonu.

Pokud se objeví alespoň jeden z těchto příznaků, měli byste se poradit s lékařem. Počáteční fáze onemocnění umožňuje použití účinných léčebných postupů.

V pozdějších stadiích jsou příznaky stenózy aterosklerózy tepen ještě vážnější:

V první fázi je slabá reakce žáků na světelný stimul, patologický projev reflexů;

Druhý stupeň je charakterizován výrazným zhoršením paměti a pozornosti. Snížený výkon a schopnost učit se. V této fázi se vyskytují mikro-cévy, které způsobují závratě a mdloby. Často takové stavy vedou k úplné nebo částečné paralýze;

Ve třetí fázi vývoje stenózní aterosklerózy tepen dochází k nezvratnému narušení kognitivních procesů v důsledku rozsáhlé ischemie oblastí mozku.

Pouze odborník může určit stádium onemocnění, takže není možné odložit vyhledání lékařské pomoci!

Příčiny stenotické arteriosklerózy

Existuje několik příčin stenózy aterosklerózy tepen.

Hlavním faktorem a nejběžnějším je aterosklerotický proces spojený s tvorbou plaků cholesterolu na stěnách cév. V důsledku toho se lumen plavidla zužuje nebo zcela zablokuje. Důsledky jsou mrtvice, krevní sraženiny a další závažné komplikace.

Mezi provokující faktory vzniku stenózy aterosklerózy v tepnách patří:

Obezita s různou intenzitou;

Přítomnost špatných návyků, zejména kouření;

Rodové znamení (podle statistik jsou muži náchylní k výskytu a rozvoji aterosklerózy čtyřikrát více než ženy);

Udržování sedavého životního stylu.

S občasnými výjimkami je člověk schopen tyto faktory odstranit, protože prevence nemoci je klíčem k zdravému a dlouhému životu!

Diagnostika stenotické arteriosklerózy

Diagnostická opatření mohou zahrnovat různé postupy:

Diskuse o životním stylu a návycích pacienta;

Obecná analýza krve a moči k identifikaci možného zánětlivého procesu v těle;

Biochemický a imunologický krevní test;

Lipidogram pro stanovení obsahu tuku v těle;

EKG a ultrazvuk srdce;

Angiografie pro stanovení průtoku krve v cévách;

Konzultace specialistů v závislosti na identifikované oblasti aterosklerózy.

Samozřejmě, celý komplex diagnostických opatření nemusí být nutný. Vyšetření je založeno na individuálním plánu a závisí na stupni vývoje nemoci.

Léčba stenózní aterosklerózy tepen

Při léčbě stenózní aterosklerózy arterií se používají jak lékařské tak i jiné než lékové metody.

Obvykle je lékařovi předepsána komplexní léčba zahrnující oba směry.

Léčba bez léků zahrnuje:

Přizpůsobení tělesné hmotnosti;

Dodržování stravy, zahrnutí ryby, čerstvé zeleniny a ovoce do stravy s výjimkou tučných, slaných a pikantních;

Pravidelné mírné cvičení;

Vydávání špatných návyků;

Vyhněte se stresovým situacím.

Léčba zahrnuje užívání takových látek, jako jsou:

Statiny - snižují proces syntézy cholesterolu v těle a zvyšují míru eliminace tuků a tukových látek. Více o statinech a fibrátech;

Inhibitory - absorbují cholesterol a neumožňují jeho vstřebávání do krve;

Sekvestranty - "zachytit" cholesterol a odstranit ho z těla;

Fibráty - snižují počet buněk tukových látek a zvyšují hustotu lipoproteinů, jejichž funkcí je chránit stěny cév před cholesterolem.

V případě komplikovaných forem a při neexistenci účinku léčby léky se provádí chirurgická intervence:

Balonová angioplastika, ve které je balon zaveden do postižené cévy a nafouknut, aby se zvýšil lumen cévy;

Stentování, když je do dutiny nádoby vložena speciální kostra, což zpomaluje vývoj aterosklerózy;

Shunting, vytvořit alternativní způsob krve k ischemicky postižené části těla;

Otevřený chirurgický zákrok, během kterého se úplně odstraní postižená oblast plavidla.

Extrakorporální léčebné metody zahrnují změnu složení krve pacienta za pomoci specializovaných prostředků mimo lidské tělo.

Přiměřený přístup k životnímu stylu a včasný přístup k lékařské péči pomůže porazit stenózní aterosklerózu tepen!

Karotidová ateroskleróza

Ateroskleróza cév hlavy: její příčiny, příznaky a léčba

Ateroskleróza mozkových cév je jednou z nejčastějších a nejzávažnějších onemocnění naší doby. Navzdory skutečnosti, že onemocnění je lokalizováno na stěnách krevních cév, trpí to celé tělo. Cholesterol, uložený ve stěně nádoby, vytváří tzv. Aterosklerotické pláty, které se skládají z pěstované pojivové tkáně a tuku. Zablokují lumen kanálu, zabraňují přirozenému toku krve a zabraňují pronikání kyslíku a živin do všech částí mozku.

Výsledkem je tvorba krevních sraženin v cévách mozkové tkáně, z nichž největší počet se hromadí v mozkové kůře a v blízkosti bazálních žláz. Trombóza způsobuje nekrotické skvrny, cysty a jizvy na mozkové tkáni. Dystrofie neuronů (nervových buněk) zasahuje do normální duševní aktivity. Proto je cerebrální ateroskleróza poměrně nebezpečná progresivní nemoc.

Nejčastěji, cholesterolové plaky, malované žlutě a bílým, ovlivňují hlavní a střední tepny mozku. Zvláště je hodně z nich v místech, kde jsou vyloučeny boční větve z tepen. V malých tepnách jsou změny vzácné, v extrémních případech jsou možné mastné skvrny - lipoidóza. Malé kapiláry jsou téměř nikdy neovlivněny.

Ateroskleróza brachiocefalických tepen (BCA)

Brachiocefalický kmen je velkou nádobou vystupující z aorty, jejíž větve dodávají krev do mozku. Když se objeví plaky na pravé podklíčové, karotidové a vertebrální arterie, je diagnostikována ateroskleróza plaků pomocí BCA. Jeho příznaky jsou závažné závratě, ke kterým dochází během otáčení hlavy, stejně jako při snížení tlaku. Pokud se neléčí, ateroskleróza brachiocefalických tepen může způsobit mrtvici.

Lékaři rozlišují dva typy BCA lézí:

 1. Stenoziruyuschy (nebezpečnější) ateroskleróza s plaky, které překrývají lumen cév.
 2. Nonstenosivní ateroskleróza, u které se plaketa zvětšuje po celé délce cévy a může pouze snížit průtok krve.

Časté příčiny aterosklerózy

Patogeneze aterosklerózy zahrnuje celou řadu různých faktorů. Patří sem:

 • Nadbytečný cholesterol v těle;
 • Onemocnění vylučování cholesterolu;
 • Hypertenze;
 • Věk od 40 do 45 let;
 • Obecné zdraví.

Symptomy onemocnění

Klinický obraz aterosklerotických vaskulárních lézí mozku se objeví pomalu. Prvními příznaky jsou:

 1. Nestabilní emocionální stav;
 2. Deprese;
 3. Útlum;
 4. Závratě a bolesti hlavy;
 5. Ztráta paměti;
 6. Poruchy spánku;
 7. Mdloby;
 8. Snížená pracovní kapacita.

Při vyšetření odborníkem se objevují následující příznaky různých stupňů cerebrální aterosklerózy, které umožňují určit stádium onemocnění:

Stupeň I:

 • Slabá reakce žáků na jasné světlo;
 • Patologické a asymetrické reflexy.

Stupeň II:

 • Závažná porušení paměti a vůle;
 • Snížená pracovní kapacita;
 • Kognitivní postižení;
 • Mikrotahy způsobují paralýzu a synkopu.

Stupeň III:

 • Rozsáhlé poškození mozku a kognitivní poruchy.

Je možné dostat postižení v ateroskleróze mozku?

Ateroskleróza II. Stupně významně omezuje schopnosti pacientů: práce, které vyžadují koncentraci pozornosti, napětí a rychlou reakci, jsou pro tyto pacienty tak nesnesitelné. Když ateroskleróza způsobuje extrapyramidový třes, lidé nemohou provádět přesné a drobné práce. A na základě těchto omezení je III. Skupina zdravotního postižení přidělena lékařským a společenským zkušenostem. Pro zařazení do zdravotního postižení je nutné kontaktovat svého lékaře nebo vedení zdravotnických zařízení.

Jak se zbavit aterosklerózy?

Zvláštní vliv na průběh onemocnění a jeho prevenci má způsob práce a odpočinku: je nutné odstranit stres, snížit pracovní zátěž, přidat další spánek během dne. Fyzikální terapie a cvičení budou také prospěšné. Špatné návyky, jako je kouření, žaludek a zneužívání alkoholu, které přispívají k vzniku aterosklerózy, musí být kategoricky zastaveny.

Obsah kalorií v potravinách by měl být snížen na normativní, aby se nepodílel na výskytu aterosklerózy mozku. Většina živočišných tuků je třeba nahradit zeleninou. V povinné týdenní stravě by měly obsahovat potraviny s vysokým obsahem bílkovin - maso, ryby, mořské řasy, vejce, mléčné výrobky (kefír, tvaroh), malé množství zakysané smetany. Každý den musíte jíst velké množství zeleniny a ovoce. A potraviny bohaté na živočišné tuky a cholesterol by měly být vyloučeny ze stravy (játra, smetana, masné maso, vejce, cukrovinky).

Přečtěte si více o stravě, pravidlech výživy a dalších doporučeních pro prevenci aterosklerózy, přečtěte si odkaz.

Vitaminy minerály budou doplňkem správné výživy:

 1. Kyselina askorbová, také známá jako vitamin C;
 2. Léky obsahující jód.

Léky

Léčba léčby cerebrální aterosklerózy je předepsána výhradně lékařem na základě výsledků jednotlivých testů. Pro ty, kteří se ptají, jak ještě léčit aterosklerózu, bude prospěšné číst vážnou literaturu.

V moderní ruské medicíně je nejčastějším cílem následujících léků:

 • Pokud je proteinový obsah protrombinu v krvi a jeho koagulabilita zvýšena, aspirin kardio nebo kardiomagnyl je předepsán pro profylaktické účely.
 • Pro zlepšení průtoku krve je nutné pravidelně užívat drogy, které dilatují krevní cévy a zmírňují křeče: Actovegin, Cavinton, zvonění.
 • Drogy zaměřené akce jsou v takových případech statiny, nicméně jsou předepsány výhradně lékařem po prozkoumání lipidového spektra a jeho neustálého sledování při užívání těchto léků.
 • Kromě toho se sedativy používají k normalizaci emočního pozadí, mohou být použity homeopatické léky s výraznými depresivními stavy a poruchami spánku, jsou indikovány antidepresiva a hypnotika. Jako analgetika bolesti hlavy je vhodné používat léčivé přípravky s antispazmodickým účinkem (spazmalgon).

Fyzioterapeutické procedury, například hydroterapie pomocí kyslíku, radonu nebo uhličitých lázní, mají dobrý účinek na tělo. Odpočinek v sanatoriach bude mít příznivý vliv na celkový zdravotní stav.

Pamatujte, že pouze včasný přístup k lékaři a zdravý životní styl může zabránit vzniku a rozvoji aterosklerózy - nemoci, která zásadně narušuje životy lidí.

Video: o léčbě aterosklerózy, stanovisko lékaře

Krok 2: Po zaplacení se zeptejte své otázky na níže uvedeném formuláři ↓ Krok 3: Můžete také odborníkovi poděkovat za další platbu za libovolnou částku

Diagnostika a léčba stenózy aterosklerózy

Dnes je diagnóza stenózy aterosklerózy stále více a více lidí, jejichž věk přesahuje 40 let. Co je "ateroskleróza", proč je to "stenotická" a co lze očekávat, pokud je diagnóza zaznamenána v lékařském záznamu jako "stenóza aterosklerózy brachiocefalických tepen"? Odpovědi na tyto otázky jsou níže.

Stručně o stenózní ateroskleróze

Ateroskleróza je chronické onemocnění charakterizované poškozením tepen s tvorbou plaků cholesterolu v nich. V současné době se lékaři domnívají, že je způsoben metabolickou poruchou, především bílkovinami a lipidy. Nadbytečný cholesterol, který zůstává v těle kvůli poruše lipoproteinů, je uložen na tepnách, čímž se tvoří plaky.

Tyto plaky mírně zužují průduch tepny a neočekávají se v počáteční fázi onemocnění. Pokud však hladina cholesterolu v krvi neklesá, rostou, rostou do stěny cévy a vyvolávají vzhled pojivové tkáně (tento proces se nazývá skleróza). V důsledku toho je vnitřní stěna tepny zhutněna, vzniká obstrukce v cestě krve a tkáň, ke které vede nádoba, nedostává potřebné množství kyslíku.

Na počátku vývoje aterosklerózy jsou plaky tak malé, že téměř nemají žádný vliv na průtok krve a diagnóza zní jako "non-nostenózní ateroskleróza". Když je lumen vážně zúžen, objeví se "stenóza" a předpona "non" zmizí. Stenózní ateroskleróza je podmíněně považována za zúžení účinného průměru arterie o 50%.

Stojí za zmínku zajímavý fakt: ve světové klasifikaci nemocí (ICD-10) neexistuje žádná diagnóza "non-nostenózní aterosklerózy". Důvodem je skutečnost, že lékaři zcela nesouhlasí s metodami klasifikace a diagnózy.

Příčiny stenózy aterosklerózy

Rizikové faktory této nemoci jsou většinou v životním stylu. Proto je tato nemoc tak rozšířena po celém světě. Pokud odložíme některé vzácné a úzce zaměřené příčiny, hlavní seznam vypadá takto:

 • Kouření Podle Evropské srdcové společnosti je nikotinová závislost hlavní příčinou aterosklerózy.
 • Diabetes.
 • Obezita. To také zahrnuje sedavý životní styl.
 • Zvýšený cholesterol, přebytek lipidů.
 • Hypertenze. Je-li tlak vyšší než 140/90, pak je důvod myslet.
 • Stres. Tento faktor má negativní vliv na celé tělo, především na kardiovaskulární a nervové systémy.
 • Nesprávná výživa. Zvláště nebezpečný je vysoký obsah tuku a cholesterolu ve stravě.
 • Dědictví.

Alespoň jedna z uvedených položek lze nalézt téměř v každé osobě. Z tohoto důvodu se stenóza aterosklerózy řadí k nejdříve smrti u pacientů se srdečním onemocněním a je 8 případů na 1000 osob.

Symptomy stenózy aterosklerózy

Vzhledem k tomu, že existuje mnoho tepen v lidském těle, může být spousta příznaků. Pokud zvážíme hlavní zóny poškození, můžeme rozlišit: srdce, ledviny, dolní končetiny, aortu, karotidové tepny, mozek.

Koronární tepny

Manifestace stenózní aterosklerózy koronárních artérií jsou spojeny s onemocněním koronárních arterií (onemocnění koronární arterie) a srdečním selháním, protože myokardu nedostává požadované množství kyslíku. Výsledkem je degradaci centrálního srdečního svalu, komor a ventilů. Pacienti se stěžují na:

 • Závratě.
 • Tachykardie.
 • Útoky na anginu pectoris. Za prvé, bolest za hrudní kůží se objevuje pouze během fyzické námahy, pak může dojít k polovičnímu záchvatu v klidu.
 • Infarkt myokardu.

Srdeční záchvat je poslední a nejnebezpečnějším důsledkem koronární aterosklerózy. Arterie je zcela blokována, myokard podstupuje nekrózu. Vývoj komplikací je téměř zaručen: aneuryzma, šok, prasknutí a náhlá smrt. Pokud se objevil infarkt myokardu, koronární tepna srdce utrpěla z důvodu nemoci.

Ledviny

Ateroskleróza renálních tepen se projevuje jako jediný symptom - neustálé nerozbitné zvýšení krevního tlaku. V případě blokování jedné ledviny, onemocnění pokračuje hladce, se symetrickým blokátem, je možný maligní průběh onemocnění.

Stenózní ateroskleróza arterií dolních končetin způsobuje postižení: křehkost, stálou bolest, amputaci. Onemocnění začíná menšími projevy, jako je brnění v některých oblastech, pocit chladu, necitlivost. Pokud neučiníte opatření ke zlepšení, objeví se malé příznaky v křehkosti, svalové slabosti, výrazném zmrznutí končetin, silné bolesti. V poslední fázi se objevují křeče, tkáňová nekróza a trofické vředy.

Aorta

Nejčastěji se v hlavní tepně těla vyskytují aterosklerotické plaky. Z toho se uvolněné části krevní sraženiny mohou dostat do jakékoliv části těla, blokovat průchod a způsobit infarkt. Kromě toho klíčení plaků vede ke zesílení stěn aorty, aortální disekci a další prasknutí, což vede k okamžité smrti.

Často, aterosklerotické změny v aortě trpí střevem. Pacienti se stěžují na náhlou ostrou bolest v žaludku, bolest z neurčité přírody ve střevě. V takových případech je nutná urgentní hospitalizace, protože tkáň uvnitř peritonea pravděpodobně praskne.

Karotidové arterie

Stenóza aterosklerózy karotických arterií vede ke zhoršenému myšlení a výrazům obličeje. Za prvé, dochází k bolestem hlavy a únavě, po níž následuje nedostatečná paměť. V závažných případech přestává symetricky docházet k zřetelnosti řeči, vidění a obličejových svalů.

Nejvýraznější porušení v mozku (mozku a spinální) a souvisejících oddělení. Stenózní cerebrální ateroskleróza poškozuje různé části mozkové kůry, čímž se mění myšlení, osobnost a chování člověka. S lokalizací nekrotických procesů v oblastech odpovědných za řeč, vidění a sluch, trpí pacient těmito funkcemi až do úplného selhání.

Při ateroskleróze extrakraniálních oblastí brachiocefalických tepen, silné bolesti na krku a nevolnosti, zejména při otáčení hlavy.

Pokud stenóza aterosklerózy BCA postihla míchu, pacient trpí bolestí v zádech a hrudníku, svědění a projevy na končetinách, nauzea. Snížený tlak; zraku, sluchu a řeči.

Důsledky aterosklerózy

Při absenci odpovídající léčby je konečnou fází stenózy jakékoli tepny infarkt orgánu, ke kterému vede. To znamená, že kyslík přestává proudit do těla a rychle umírá s tvorbou nekrotické (mrtvé) tkáně.

Pro srdce to znamená infarkt myokardu, mozkovou mrtvici, ledviny - infarkt ledvin a tak dále. Srdeční záchvaty jsou nebezpečné nejen proto, že orgán přestane pracovat, ale také proto, že mrtvá tkáň se rozkládá a uvolňuje toxiny do těla. Často tyto patologické projevy vedou k smrti.

Abyste se vyhnuli smutnému konci, potřebujete rozpoznat bezprostřední ohrožení včas a poraďte se s lékařem pro diagnózu a léčbu.

Diagnóza stenózy aterosklerózy

Základem diagnózy je dotazování pacienta o jeho zdravotním, externím vyšetření a vyšetřeních krve a moči. Na základě těchto údajů může ošetřující lékař objednat další vyšetření:

 • EKG, echokardiografie a ultrazvuku. Tyto postupy jsou často dostačující k objasnění diagnózy.
 • MRI Jasný obraz částí těla objasňuje obraz toho, co se děje v těle.
 • Angiografie nádob. Provedení průzkumu se zavedením kontrastu vám umožňuje přesně zjistit, kde se džemy objevily.
 • Triplexní skenování. Tento diagnostický nástroj poskytuje mnoho informací o kardiovaskulárním systému: stupeň kontrakce, deformace a seznam pokračuje.
 • Réovasografie. Studium kvalitativních vlastností krve.
 • Dopplerovská studie. Ekografické známky stenózy aterosklerózy pomáhají pochopit úroveň vývoje plaku.
 • Konzultace se specialisty z jiných oblastí. V závislosti na umístění aterosklerózy může být potřeba poradenství neurologa, chirurga, oftalmologa nebo jiných lékařů.

Seznam studií stenózy v cévách je široký a závisí na konkrétním pacientovi. Lékař musí do té doby předepisovat průzkum, dokud přesně nezjistíte příčinu onemocnění.

Způsoby léčby

V medicíně jsou všechny typy léčby rozděleny na tradiční (tablety) a chirurgické (chirurgické). V našem případě je tradiční léčba také rozdělena na drogy a wellness. Na druhé straně, se stenózní aterosklerózou je léčení rozděleno na symptomatické a přímo terapeutické. Abychom se neztratili v této hierarchii, začneme od samého dna.

Symptomatická léčba je zaměřena na odstranění příznaků způsobených aterosklerózou. To může být aspirin pro ztenčení krve, léky proti bolesti pro úlevu od bolesti, široký seznam léků, které přinášejí mozek do pořádku.

Léčivé přípravky omezují samotnou nemoc. Některé pilulky mohou snížit hladinu cholesterolu v krvi, což je nižší krevní tlak, aby se snížilo zatížení krevního systému.

Spolu s léčebnými a symptomatickými léky je pacientovi předepsána fyzioterapie a wellness procedury. Vzhledem k tomu, že onemocnění je nejčastěji provokováno abnormálním způsobem života, musí pacient přestat kouřit, chodit více, trénovat, méně nervózní, spát dobře a jíst správně. Stejný seznam je zahrnut v léčbě aterosklerózy.

Stručně řečeno, pilulky a zdravý životní styl by měly zastavit rozvoj aterosklerózy a pomalu opravovat poškozené tepny. Ale někdy jde až tak daleko, že tradiční léčba nestačí. V takovém případě může odborník předepisovat chirurgický zákrok - chirurgický zákrok, angioplastiku, stenting nebo operaci k odstranění. Při obtoku bypassu postižené tepny, instalace umělé nádoby, angioplastika rozšiřuje lumen cévy, stentování zpomaluje vývoj plaku speciální kostrou a po odstranění je poškozená nádoba zcela odstraněna.

Obecně je nutná pomoc chirurgů relativně zřídka. Pokud se pacient obrátil k lékaři včas a nepoškozil se samoléčbou, může být obvykle ošetřen tradičními metodami.

Stenózní ateroskleróza je systémové chronické onemocnění, které je po dlouhou dobu asymptomatické a po uplynutí 40 let se pociťuje. Vykazuje se ve formě plaků v tepnách a zhoršuje tok krve až do úplného zablokování. Být neléčený, vede k těžkým poruchám v těle, invaliditě a smrti. Máte-li podezření, že by se nemělo toto léčení samo-léčit, abyste neztratili čas - musíte co nejdříve navštívit lékaře a začít vyšetření.

Vlastnosti a terapie nehypertenzní aterosklerózy

Jednou z nejčastějších vaskulárních patologií je nonstenózní ateroskleróza v tepnách. Přibližně polovina lidí přes padesát má tuto odchylku. Dříve byl takový stav plavidel detekován pouze při pitvě, ale moderní diagnostické metody umožňují včas pozorovat cévní změny a věnovat pozornost léčbě. To je zvláště důležité, pokud pacient trpí ne-stenózní aterosklerózou brachiocefalických tepen dodávajících krev do mozku. Je velmi důležité rozpoznat patologii, protože vnější projevy stenózy se objevují, když je zablokováno více než polovina tepny. Pokaždé, když diagnóza může zachránit život pacienta.

 • Rizikové skupiny
 • Cévní změny v patologii
 • Faktory non-stenotické aterosklerózy
 • Známky patologie
 • Diagnostika patologie
 • Komplikace onemocnění
 • Patologická léčba
 • Prevence

Rizikové skupiny

Nemoc se může objevit nejen u starších lidí, ale také u mladých lidí. Většina lidí frivolně věří, že vaskulární patologie postihují pouze starší lidi a v mladém věku byste se o ně neměli starat. Daleko od toho, protože takové nemoci jako je arteriální hypertenze, mozková mrtvice a srdeční záchvaty jsou mnohem mladší. Všechna tato onemocnění jsou jedním ze způsobů spojena s vaskulární permeabilitou a jejich schopností poskytovat orgánům krev, kyslík a živiny.

Studie však ukázaly, že mladí lidé také hrozí, že budou trpět ne-stenózní aterosklerózou. Následující skupiny jsou ohroženy patologií:

 • Mít podobné onemocnění v příštím příbuzném.
 • Předtím utrpěl mrtvici nebo srdeční záchvat.
 • Trpí hypodynamií, má málo cvičení.
 • S nadváhou.
 • Jíst iracionální.
 • Naléhavé pocity a stres.

Takové kategorie obyvatelstva, jak vidíte, nemají věk a sexuální charakteristiky, a proto nesestanovení aterosklerózy ohrožuje všechny ohrožené osoby.

Cévní změny v patologii

Nestranná ateroskleróza se nezobrazuje okamžitě, předchází jí dlouhé přípravné období, během kterého je tělo ovlivněno nepříznivými faktory.

V první fázi vývoje patologie je možné poznamenat tendenci cév k spasmům - kontrakci cévní stěny. Lékaři se domnívají, že to je ochranná reakce organismu na stresující situace a cévní křeče nezávisí na vůli osoby, ale je řízen systémem hypofýzy a nadledvin. Proto i při nejmenším stresu, který se člověk snaží vydržet bez pocitů, mohou plavidla drasticky klesat. Následně může dojít k non-stenózní ateroskleróze extracraniálních brachiocefalických artérií. K zhoršení situace musí být stěny nádoby ztenčeny a jejich propustnost zvýšena. Některé faktory ovlivňující osobu vyvolávají takové patologické změny.

Ve fázi lipoidózy se cíl stane přímo cévní stěnou, do níž proniknou bez překážky mastné inkludace, které vstoupily do cévy s krevní plazmou.

Zajímavostí je, že tukové depozity se stentickou aterosklerózou se liší od nestenotických.

Pokud se plazma v případě stenótové patologie překrývá s destičkou, pak v případě netentické aterosklerózy plaketa neexistuje jako taková, ale všechny tukové usazeniny jsou rozloženy na stěnách cévy v místech nebo pruzích.

Faktory non-stenotické aterosklerózy

Vzhledem k tomu, že je těžké identifikovat non-nozokomiální aterosklerózu v počáteční fázi vývoje nemoci dokonce i s moderními metodami, lékaři předpovídají předpoklady založené na faktorech ovlivňujících osobu. Pokud jsou přítomny v životě pacienta, pravděpodobnost non-stenotické aterosklerózy je poměrně vysoká.

Mezi tyto faktory patří:

 • Tendence k výskytu angiospasmu.
 • Cévní patologie (vrozené, získané).
 • Přítomnost nemocí, jako je cirhóza, diabetes mellitus, hypotyreóza, pankreatitida.
 • Vysoký cholesterol a přítomnost škodlivých lipoproteinů v krvi.

Většina onemocnění postihuje krevní cévy nohou a lebky, takže diagnózy non-stenotické aterosklerózy arterií dolních končetin a non-stenotická ateroskleróza extrakraniálních tepen zaujímají vedoucí pozice mezi tímto typem patologie.

Známky patologie

Jak již bylo zmíněno, může být ne-stenózní ateroskleróza považována za tiché onemocnění - začíná tehdy, když se symptomy poruch objevují v pozdní fázi vývoje onemocnění. V tomto ohledu existují dvě fáze vývoje onemocnění:

 1. Předklinické, když se depozity na stěnách cév nevedou ke vzniku patologických příznaků.
 2. Při přítomnosti klinických příznaků, kdy se pacienti již stěžují na nevolnost. V této fázi vývoje onemocnění se nejčastěji projevuje únava, špatná paměť, podrážděnost, nespavost, neschopnost soustředit se na něco, nepozornost. Pacienti, kteří chodí u lékaře s takovými příznaky, mají charakteristický vzhled - zdá se, že mají starší věk. Již ve věku padesáti let se pohybují v malých schodech, jako by se báli, že se budou potýkat, jako starci. Jejich kůže se stávala suchá a chabá, muži vypadají plešatě, začínají křehké nehty. Interaktivní obraz pacienta trpí. Pacienti si stěžují na bolest hlavy a tinnitus, nevolnost, vzhled necitlivosti v končetinách, letí do očí, rychlá únava zraku. Pacienti mohou pocítit bolest v srdci a jestliže existuje ateroskleróza karotenových arterií, která není stenózní, bolestivé křeče na krku, které se vyskytují, jako by střílely. Je těžší diagnostikovat aterosklerózu btsa, protože je nutné provést důkladnou diferenciální diagnostiku s jinými patologickými stavy.

Diagnostika patologie

Pro kategorii pacientů s možnou nesteroidní aterosklerózou se provádí následující vyšetření:

 • Rheoencephalography.
 • Reovasografie.
 • Ultrazvuk srdce.
 • Angiografie.
 • Dopplerovské vyšetření (určuje aterosklerózu extrakraniálních oblastí).
 • Ultrazvuková vyšetření karotických arterií.
 • Izotopové skenování.

Pouze s pomocí těchto studií lze s velkou přesností říci, že taková změna v nádobách je přítomna.

Začátek léčby onemocnění včas musí být diagnostikován co nejdříve. Řada příznaků patologie musí být potvrzena metodami hardwarového výzkumu.

Komplikace onemocnění

Samotná ateroskleróza může způsobovat mnohočetnou nemoci bez viditelných komplikací, ale je nebezpečná tím, že způsobuje vážné komplikace celého organismu. První komplikace začíná v ischemické fázi - pacient zahájí angina pectoris, postihuje velké tepny, dochází k cerebrální ischemii. Ve druhém stupni se objevují trombonerotické komplikace, které ohrožují výskyt infarktu myokardu, embolie a mrtvice. Nejtěžší třetí stupeň - v orgánech dochází k nevratným změnám, jestliže nastane zjizvení a parenchyma nemůže plně plnit své funkce.

Patologická léčba

Léčba onemocnění by měla být zahájena brzy. Pacientům se doporučuje aktivní životní styl, lehká tělesná výchova, návštěva bazénu. Povinné odmítnutí špatných návyků - alkoholismus a kouření. Je nezbytné snížit tok soli a živočišných tuků v těle. Také léčba patologie je nezbytně podporována lékařskými prostředky. Lékař předepíše pacientovi lék ze skupiny statinů, vazodilatancia, léky k prevenci vzniku krevních sraženin a ředění krve, komplexy vitamínů a minerálů, imunomodulátory. Základní léky pro odstraňování tuků z těla, které brání vstřebávání a syntéze cholesterolu.

Je to důležité! Léčba neléčené aterosklerózy by měla být předepsána pouze lékařem na základě údajů z vyšetření a klinického obrazu onemocnění.

Prevence

Největší vliv na non-stenotickou aterosklerózu poskytuje prevence od raného věku. Ještě mladí pacienti by si měli být vědomi jejich náchylnosti na neistou aterosklerózu, a proto je doporučeno, aby se u rizikových lidí zahájila profylaxe dlouho předtím, než bude léčba zapotřebí. Proto u těchto pacientů stále zůstávají relevantní otázky kontroly hladin cholesterolu v krvi, stabilizace krevního tlaku, snížení úrovně stresu v jejich životě, střídání pracovních a klidových režimů.

Co je stenóza aterosklerózy a jak ji léčit?

Stenózní ateroskleróza je onemocnění charakterizované ukládáním cholesterolu na cévní stěnu, což vede ke zúžení jejího lumenu ak narušení průtoku krve. V důsledku toho dochází k trofickým a neurologickým poruchám tkání, které tyto buňky dodávají. Onemocnění je jednou z nejčastějších kardiovaskulárních patologií.

Podstata patologie

Stenóza aterosklerózy je zúžení vaskulárního lumenu způsobené tvorbou plaků cholesterolu na cévní stěně. Velké tepny - koronární, brachiocefalické, aorta, cévy dolních končetin - jsou postiženy hlavně. Počáteční fáze onemocnění (non-stenotická ateroskleróza) je charakterizována ukládáním plaků cholesterolu bez významného zúžení lumen cévy. Onemocnění je typické pro osoby středního věku a starší osoby. Podle ICD 10 má kód I70.2.

Příčiny vývoje

Podle původu se stenózní ateroskleróza týká vícefaktorových onemocnění, to znamená, že se do jejího vývoje podílí několik důvodů. Mezi hlavní srážkové faktory patří:

 • Nesprávná strava - konzumace velkého množství tučných potravin, rychlé občerstvení;
 • Sedavý životní styl;
 • Nadváha;
 • Hypertenzní srdeční onemocnění.

Pro rozvoj vaskulární aterosklerózy je důležitá kombinace těchto faktorů.

Klinický obraz

Symptomy závisí na stupni onemocnění a na místě léze. Obvykle plaky cholesterolu ovlivňují všechna plazma, proto je klinický obraz různorodý. Symptomy způsobené převážnou lézí se dostanou do popředí.

Ateroskleróza aorty a koronárních cév je charakterizována výskytem kardialgie. Jedná se o stenokardické bolesti srdce vznikající na pozadí emoční nebo fyzické námahy. Porážka brachiocefalických tepen vede k rozvoji dyscyrkulační encefalopatie. Tento stav je charakterizován poklesem inteligence, poruchou paměti a změnou charakteru.

Stenózní ateroskleróza hlavních tepen dolních končetin vede k podvýživě kůže a svalů. Ateroskleróza se postupně rozvíjí, proto v klinickém obrazu existuje několik fází:

 • Počáteční. Je charakterizován pocity chladu nohou, pocení pálení nebo brnění. Kůže je bledá;
 • Druhá fáze. Existuje taková podmínka jako přerušovaná klaudikace. Vzniká v důsledku náhlého křeče cév během cvičení - dochází k ostrým svalovým bolestem, díky němuž je člověk nucen zastavit chůzi, dokud není obnoven krevní oběh;
 • Třetí. Charakterizováno progresí intermitentní klaudikace. Ateroskleróza vede k významnému narušení krevního oběhu, kůže se stává chladná na dotek, získává mramorovou barvu. Často je intenzivní bolest v prstích;
 • Čtvrtý. Kůže na nohou je namodralá, pozoruje se vývoj trofických vředů. V noci se pacient obává intenzivní bolesti svalů. Charakteristickým projevem choroby je ztráta hmotnosti končetin v důsledku svalové atrofie.

Vývoj ischemické gangrény končetiny se stává výsledkem úplné okluze cév. To je závažná komplikace, která může vyžadovat amputaci nohy.

První dvě etapy jsou reverzibilní. Proto, když se objeví první příznaky narušení krevního oběhu, je nutné poradit se specialistou o vhodnou léčbu.

Diagnostické metody

Diagnóza vyžaduje detekci plaků cholesterolu v lumen plazmy. Stenózní ateroskleróza je patologická diagnóza, při níž je lumen plazmy blokován o více než 50%. Různé instrumentální metody se používají k vizualizaci krevních cév:

 • Radiopaická angiografie;
 • Réovasografie;
 • Duplexní skenování nožních nádob;
 • Dopplerovská sonografie.

Tyto metody umožňují určit lokalizaci, velikost a počet desek. Používají se při přípravě na chirurgickou léčbu.

Laboratorní diagnostika detekuje zvýšení hladin cholesterolu v krvi, lipoproteinu s nízkou hustotou, triglyceridů.

Nejspolehlivějším diagnostickým způsobem je duplexní skenování. Umožňuje vám posoudit stupeň stenózy cévy pro stanovení rychlosti průtoku krve. Sonografické příznaky stenózy aterosklerózy zahrnují detekci plaků, zúžení lumen plazmy o více než polovinu, zpomalení průtoku krve.

Způsoby léčby

Konzervativní a chirurgické metody se používají k léčbě stenózy aterosklerózy dolních končetin. Osobě se doporučuje provést změny v životním stylu. Zobrazuje denní fyzickou aktivitu.

Přiřazeno stravě s nízkým obsahem lipidů s nízkou hustotou. Z jídelníčku vylučujte tučné pokrmy, rychlé občerstvení, maso a rybí lahůdky. Spotřeba sacharidů je omezená. Dieta pro stenózní aterosklerózu je založena na chudém masa a rybách, obilovinách, mléčných výrobcích, zelenině a ovoci.

Lékařská terapie

Léčba je základem pro léčbu aterosklerózy vaskulárního stenóza. Použité léky, které snižují hladinu cholesterolu v krvi, stejně jako symptomatické látky:

 • Statiny - atorvastatin, rosuvastatin. Podporujte vylučování cholesterolu z těla;
 • Fibráty - Traykor. Usnadnit rozklad tuků, zabránit akumulaci cholesterolu;
 • Prostředky pro zlepšení mikrocirkulace - Pentoxifylline, Curantil. Obnovte krevní oběh, zlepšujte výživu tkání;
 • Vitaminy skupiny B, kyselina askorbová. Normalizovat neuromuskulární vodivost, zabránit tvorbě trofických vředů;
 • Nesouhlas - aspirin, klopidogrel. Zlepšuje reologické vlastnosti krve, brání tvorbě krevních sraženin.

Drogy jsou užívány po dlouhou dobu, ve většině případů po celý život.

Topická léčba se používá při vývoji trofických vředů. Omezené oblasti jsou ošetřeny antiseptickým roztokem, pak se používají léčivé přípravky - Bepanten, D-Panthenol, Baneotsin.

Fyzioterapie

Fyzioterapie se stenózní aterosklerózou arterií dolních končetin stenózou zlepšuje krevní oběh a výživu tkání, eliminuje cévní spazmus. Použijí se následující postupy:

 • Diadynamické proudy;
 • Charcotova sprcha;
 • Elektroforéza;
 • Galvanizace;
 • Léčebné lázně.

Fyzioterapie je předepsána v kurzech a probíhá dvakrát ročně.

Lidové prostředky

Při stenóze aterosklerózy arterií dolních končetin stenózou jsou lidové léky neúčinné. Pomáhají pouze v počátečních fázích onemocnění. V případech vážného poškození tepen se používá tradiční lék jako pomocná metoda léčby:

 • Denní spotřeba tří lžíce olivového oleje;
 • Směs medu, olivového oleje, citronové šťávy - jíst 1 lžíci ráno;
 • Jezte denně 2-3 stroužky česneku.

Tyto lidové prostředky jsou nejbezpečnější.

Operační intervence

Chirurgická léčba stenózy aterosklerózy dolních končetin je indikována neúčinností konzervativní terapie, těžkou cévní stenózou a vývojem komplikací. Operace vám umožní obnovit normální průchodnost cévního lůžka, abyste odstranili stěnu arterií z plaků. Chirurgická intervence se provádí několika způsoby:

 • Posunování - vytvoření obtokové cesty pro průtok krve;
 • Stenting - rozšíření lumen plavidla se zvláštním designem;
 • Angioplastika - odstranění postižené části tepny.

Operace není absolutní zárukou vyléčení stentující aterosklerózy. Prevence opakující se stenózy aterosklerózy cév spočívá v dodržení diety, pravidelné fyzické aktivity. Pro profylaxi musí osoba pokračovat v užívání léků.

Stenózní ateroskleróza - mastná léze cév dolních končetin, což vede k postupnému narušení krevního oběhu. Výsledkem je gangréna nohou, takže léčba musí začít co nejdříve.

Pinterest