Ischemická mozková mrtvice

Ischemická cévní mozková příhoda je infarkt mozku, rozvíjí se s výrazným poklesem toku mozku.

Mezi nemocemi vedoucími k rozvoji mozkového infarktu patří první místo ateroskleróza, která postihuje velké mozkové cévy v krku nebo intrakraniální cévy nebo obojí.

Často existuje kombinace aterosklerózy s hypertenzí nebo arteriální hypertenzí. Akutní ischemická mrtvice je stav, který vyžaduje okamžitou hospitalizaci pacienta a odpovídající lékařská opatření.

Ischemická mrtvice: co to je?

Ischemická mrtvice se vyskytuje v důsledku obstrukce v cévách, které dodávají krev do mozku. Hlavním předpokladem pro tento typ překážky je vývoj tukových ložisek obklopujících stěny cévy. To se nazývá ateroskleróza.

Ischemická mrtvice způsobuje vznik krevní sraženiny v cévách (trombóza) nebo někde jinde v krevním systému (embolie).

Definice nosologické formy onemocnění je založena na třech nezávislých patologických onemocněních charakterizujících lokální poruchu cirkulace označovanou výrazy "ischémie", "srdeční záchvat", "mrtvice":

 • ischemie je nedostatek krve v místní části orgánu, tkáně.
 • cévní mozková příhoda je porušení průtoku krve v mozku během ruptury / ischémie jedné z cév, doprovázené smrtí mozkové tkáně.

Při ischemické mrtvici symptomy závisí na typu onemocnění:

 1. Aterotrombotický záchvat - vzniká v důsledku aterosklerózy velké nebo středně velké arterie, se postupně rozvíjí, nejčastěji se vyskytuje ve spánku;
 2. Lacunar - diabetes mellitus nebo hypertenze může způsobit porušení krevního oběhu v tepnách s malým průměrem.
 3. Kardioembolická forma - vzniká v důsledku částečné nebo úplné okluze střední arterie mozku emboliem, náhle se objeví během bdělosti a embolie v jiných orgánech se může objevit později;
 4. Ischemická, spojená se vzácnými příčinami - oddělení arteriální stěny, nadměrná srážlivost krve, vaskulární patologie (ne-aterosklerotická), hematologické onemocnění.
 5. Neznámý původ - charakterizovaný nemožností určit přesné příčiny výskytu nebo přítomnost několika příčin;

Z výše uvedeného lze konstatovat, že odpověď na otázku "co je ischemická mrtvice" je jednoduchá - porušení krevního oběhu v jedné z oblastí mozku v důsledku zablokování trombem nebo cholesterolem.

Existuje pět hlavních období úplné ischemické mrtvice:

 1. Nejsilnější období jsou první tři dny;
 2. Akutní období je až 28 dní;
 3. Předčasné období zotavení je až šest měsíců;
 4. Pozdní období zotavení - až dva roky;
 5. Období zbytkových účinků je po dvou letech.

Většina ischemických mozkových mrtvic se náhle objeví, rychle se rozvíjí a výsledkem je smrt mozkové tkáně během několika minut až několika hodin.

Podle postižené oblasti se mozkový infarkt dělí na:

 1. Ischemická pravostranná mrtvice - následky ovlivňují hlavně motorické funkce, které se později nezotaví, psycho-emocionální indikátory mohou být blízké normálu;
 2. Mozková ischemická levá strana - psycho-emoční koule a řeč působí hlavně jako důsledky, motorové funkce jsou téměř úplně obnoveny;
 3. Cerebelární - narušená koordinace pohybů;
 4. Rozsáhlý - vyskytuje se v úplné nepřítomnosti krevního oběhu ve velké oblasti mozku, způsobuje edém, nejčastěji vede k úplné paralýze s neschopností zotavit se.

Patologie se nejčastěji děje s lidmi ve stáří, ale může se to stát v jakémkoli jiném. Prognóza života je v každém případě individuální.

Pravá ischemická mrtvice

Ischemická mrtvice na pravé straně ovlivňuje oblasti odpovědné za motorickou aktivitu levé strany těla. Důsledkem je paralýza celé levé strany.

Naopak, pokud je levá polokoule poškozena, pravá polovina těla selže. Ischemická cévní mozková příhoda, kde je postižena pravá strana, může rovněž způsobit poškození řeči.

Ischemická zdvih levého okraje

Při ischemické mrtvici na levé straně je vážně narušena funkce řeči a schopnost vnímat slova. Možné následky - například, pokud je centrum Brock poškozeno, je pacientovi zbavena příležitosti vytvářet a vnímat složité věty, jsou k dispozici pouze jednotlivé slova a jednoduché fráze.

Stem

Takový typ mrtvice jako ischemická mrtvice je nejnebezpečnější. V mozku jsou centry, které regulují práci nejdůležitějších z hlediska systémů podpory života - srdečních a respiračních. Lví podíl na úmrtí se vyskytuje kvůli infarktu mozkových kmenů.

Symptomy ischemické cévní mozkové příhody - neschopnost navigovat ve vesmíru, snížená koordinace pohybu, závratě, nevolnost.

Cerebellar

Ischemická mozková mrtvice v počátečním stádiu je charakterizována změnou koordinace, nevolnosti, závratí, zvracení. Po uplynutí jednoho dne začne mozek vstát na mozkovou stopku.

Svaly obličeje mohou být znecitlivěné a osoba spadne do kómatu. Kóma s ischemickou mozkovou mrtvicí je velmi častá, ve většině případů je takový záchvat injekčně podán smrtí pacienta.

Kód mkb 10

Podle ICD-10 je mozkový infarkt kódován podle I 63 s přidáním bodu a čísla po něm k objasnění typu mrtvice. Kromě toho se při kódování takových chorob doplňuje písmeno "A" nebo "B" (latinka), což znamená:

 1. Mozkový infarkt na pozadí arteriální hypertenze;
 2. Mozkový infarkt bez arteriální hypertenze.

Symptomy ischemické mrtvice

V 80% případů jsou mozkové příhody pozorovány v systému středních mozkových tepen a u dalších mozkových cév 20%. Při ischemické mrtvici se příznaky obvykle objevují náhle, během několika sekund nebo minut. Zřídka se příznaky postupně objevují a zhoršují se po dobu několika hodin až dvou dnů.

Symptomy ischemické mrtvice závisí na tom, kolik mozku je poškozeno. Jsou podobné známkám při přechodných ischemických záchvatech, avšak zhoršená funkce mozku je těžší, projevuje se pro větší počet funkcí, pro větší oblast těla a obvykle se vyznačuje vytrvalostí. Může být doprovázena komátem nebo světlejší depresí vědomí.

Pokud je například zablokována nádoba, která přenáší krev do mozku podél krku, dojde k následujícím poruchám:

 1. Slepota v jednom oku;
 2. Jedna z paží nebo nohou jedné ze stran těla bude paralyzována nebo značně oslabena;
 3. Problémy při pochopení toho, co říkají ostatní, nebo neschopnosti najít slova v rozhovoru.

A pokud je plavidlo přenášené krví do mozku podél zadní části krku, může dojít k takovým porušením:

 1. Dvojité oči;
 2. Slabost na obou stranách těla;
 3. Závratě a prostorová dezorientace.

Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, nezapomeňte zavolat sanitku. Čím dříve jsou přijata opatření, tím lepší je prognóza života a žalostné důsledky.

Symptomy přechodných ischemických záchvatů (TIA)

Často předcházejí ischemické cévní mozkové příhodě a někdy TIA pokračuje v mrtvici. Příznaky TIA jsou podobné ohniskovým příznakům malé mrtvice.

Hlavní rozdíly v TIA od mrtvice jsou detekovány CT / MRI vyšetřením pomocí klinických metod:

 1. Neexistuje (ne vizualizováno) centrum infarktu mozkové tkáně;
 2. Trvání neurologických fokálních příznaků není delší než 24 hodin.

Symptomy TIA jsou potvrzeny laboratorními, instrumentálními studiemi.

 1. Krev určuje jeho reologické vlastnosti;
 2. Elektrokardiogram (EKG);
 3. Ultrazvuk - Doppler cév hlavy a krku;
 4. Echokardiografie (EchoCG) srdce - identifikace reologických vlastností krve v srdci a okolních tkáních.

Diagnóza onemocnění

Hlavní metody diagnostiky ischemické mrtvice:

 1. Anamnéza, neurologické vyšetření, fyzické vyšetření pacienta. Identifikace komorbidit, která jsou důležitá a ovlivňují vývoj ischemické cévní mozkové příhody.
 2. Laboratorní testy - biochemická analýza krve, spektrum lipidů, koagulogram.
 3. Měření krevního tlaku.
 4. EKG
 5. MRI nebo CT mozku může určit umístění léze, její velikost a dobu jejího vzniku. Pokud je to nutné, provede se CT angiografie s cílem určit přesné místo okluze cévy.

Diferenciální ischemická cévní mozková příhoda je nutná u jiných onemocnění mozku s podobnými klinickými příznaky, z nichž nejběžnější patří nádor, infekční léze membrán, epilepsie, krvácení.

Následky ischemické mrtvice

V případě ischemické mrtvice mohou být účinky velmi rozmanité - od velmi těžké, s rozsáhlou ischemickou cévní mozkovou příhodou až po neplodné, s mikroakty. Vše závisí na umístění a objemu krbu.

Pravděpodobné následky ischemické mrtvice:

 1. Mentální poruchy - mnoho pacientů, kteří přežili mozkovou příhodu, se vyvinou po depresi po mrtvici. To je způsobeno skutečností, že člověk již nemůže být stejný jako předtím, obává se, že se stane zátěží pro svou rodinu, má strach z toho, že zůstane zdravotně postižený. Mohou se také objevit změny v chování pacienta, mohou se stát agresivní, strašné, neorganizované, mohou být častým výkyvem nálady bez důvodu.
 2. Senzorické poškození končetin a obličeje. Citlivost je vždy obnovena delší síla v končetinách. To je způsobeno skutečností, že nervová vlákna odpovědná za citlivost a vedení odpovídajících nervových impulzů jsou obnovena mnohem pomaleji než vlákna odpovědná za pohyb.
 3. Zhoršená funkce motoru - síla v končetinách se nemusí plně zotavit. Slabost nohy způsobí, že pacient použije hůl, slabost v ruce způsobí, že je obtížné provádět nějaké domácí kroky, dokonce i oblékání a držení lžíce.
 4. Důsledky se mohou projevit ve formě kognitivních poruch - člověk může zapomenout na mnoho věcí, které jsou mu známé, telefonní čísla, jeho jméno, jméno příbuzných, adresa, může se chovat jako malé dítě, podceňovat obtížnost situace, může zmást čas a místo je umístěn.
 5. Poruchy řeči - nemusí být u všech pacientů, kteří měli ischemickou cévní mozkovou příhodu. Pro pacienta je obtížné komunikovat se svou rodinou, někdy může pacient mluvit naprosto nesouvislými slovy a větami, někdy může být jen těžké něco říct. Zřídka se tato porucha vyskytuje u pravoúhlé ischemické cévní mozkové příhody.
 6. Poruchy polykání - pacient se může udusit jak na tekutém, tak na pevném jídle, což může vést k aspirační pneumonii, a pak ke smrti.
 7. Koordinační poruchy se projevují ohromujícím při chůzi, závratě, pádu při náhlých pohybech a otáčkách.
 8. Epilepsie - až 10% pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě může trpět epileptickými záchvaty.

Prognóza života s ischemickou mrtvicí

Prognóza výsledku ischemické mrtvice ve stáří závisí na stupni poškození mozku a na včasnosti a systematické povaze léčebných opatření. Čím dříve byla poskytnuta kvalifikovaná lékařská pomoc a správná motorická rehabilitace, tím příznivější bude výsledek nemoci.

Časový faktor hraje obrovskou roli, na něm závisí šance na zotavení. V prvních 30 dnech zemře asi 15-25% pacientů. Úmrtnost je vyšší u aterotrombotických a kardioembolických mozkových příhod a je pouze 2% v lacunaru. Závažnost a progrese cévní mozkové příhody jsou často hodnoceny za použití standardizovaných měřidel, jako je stupnice mrtvice Národní zdravotní ústav (NIH).

Příčinou úmrtí v polovině případů je edém mozku a dislokace mozkových struktur způsobených tímto onemocněním, v jiných případech pneumonie, srdeční onemocnění, plicní embolie, selhání ledvin nebo septikémie. Významný podíl (40%) úmrtí nastává v prvních 2 dnech onemocnění a je spojen s rozsáhlým infarktem a edémem mozku.

U přeživších asi 60-70% pacientů má do konce měsíce invalidizující neurologické poruchy. Šest měsíců po mrtvici zůstávají invalidní neurologické poruchy u 40% přeživších pacientů do konce roku - 30%. Čím výraznější neurologický deficit je na konci prvního měsíce onemocnění, tím méně je pravděpodobně úplné zotavení.

Obnova motorických funkcí je nejvýznamnější v prvních třech měsících po zdvihu, zatímco funkce nohou je často obnovena lépe než funkce paže. Úplná absence ručních pohybů do konce prvního měsíce onemocnění je špatným prognostickým znamením. Rok po mrtvici je neúspěšná další regenerace neurologických funkcí. Pacienti s lakunární mrtvicí mají lepší zotavení než jiné typy ischemické mrtvice.

Míra přežití pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě je přibližně 60-70% do konce 1. roku onemocnění, 50% - 5 let po mrtvici, 25 - 10 let.

Špatné prognostické známky přežití během prvních 5 let po mrtvici zahrnují pokročilý věk pacienta, infarkt myokardu, fibrilaci síní a městnavé srdeční selhání před mrtvicí. Opakovaná ischemická mrtvice se vyskytuje u přibližně 30% pacientů v období 5 let po prvním mrtvici.

Rehabilitace po ischemické mrtvici

Všichni pacienti po cévní mozkové příhodě absolvují následující fáze rehabilitace: neurologické oddělení, neurorehabilitační oddělení, léčba sanatoria a ambulantní dispenzarizace.

Hlavní cíle rehabilitace:

 1. Obnova postižených funkcí;
 2. Duševní a sociální rehabilitace;
 3. Prevence komplikací po cévní mozkové příhodě.

V souladu s charakteristikami průběhu onemocnění se postupně užívají následující léčebné režimy u pacientů:

 1. Přísný odpočinek - všechny aktivní pohyby jsou vyloučeny, veškeré pohyby postele provádějí lékaři. Ale již v tomto režimu začíná rehabilitace - obrátky, rubbingy - prevence trofických poruch - záchvaty, dýchací cvičení.
 2. Mírně prodloužený lůžko - postupné rozšíření schopností pacienta - nezávislé převrácení v posteli, aktivní a pasivní pohyby, přemístění do sedací polohy. Postupně je dovoleno jíst v sedící pozici 1 den za den, pak 2 a tak dále.
 3. Režim Ward - s pomocí zdravotnického personálu nebo s podporou (berle, chodci, hůl...) se můžete pohybovat v komoře, provádět dostupné druhy samoobslužných služeb (jídlo, praní, výměna oděvů...).
 4. Volný režim.

Doba trvání režimů závisí na závažnosti mrtvice a velikosti neurologické poruchy.

Léčba

Základní léčba ischemické mrtvice je zaměřena na udržení životních funkcí pacienta. Jsou prováděna opatření pro normalizaci respiračních a kardiovaskulárních systémů.

Za přítomnosti ischemické choroby srdeční jsou pacientovi předepisovány antianginální léky, stejně jako činidla, která zlepšují čerpací funkci srdečně-srdcových glykosidů, antioxidantů, léků, které normalizují metabolismus tkáně. Zvláštní události jsou také vedeny k ochraně mozku před strukturálními změnami a otokem mozku.

Specifická léčba ischemické mrtvice má dva hlavní cíle: obnovení krevního oběhu v postižené oblasti a udržení metabolismu mozkové tkáně a její ochrany před poškozením struktury. Specifická léčba ischemické cévní mozkové příhody umožňuje lékařské, jiné než lékové a chirurgické léčebné metody.

V prvních hodinách po nástupu onemocnění existuje smysl pro provádění trombolytické terapie, jejíž podstatou je snížení lymfatické sraženiny a obnovení průtoku krve v postižené části mozku.

Napájení

Dieta předpokládá omezení konzumace soli a cukru, mastných potravin, mouky, uzeného masa, nakládané a konzervované zeleniny, vajec, kečupu a majonézy. Lékaři doporučují přidávat do stravy více zeleniny a ovoce bohaté na vlákninu, jíst polévky, vařené podle vegetariánských receptur, mléčných potravin. Zvláštní výhodou jsou ty, které mají draslík v jejich složení. Patří sem sušené meruňky nebo meruňky, citrusové plody, banány.

Strava by měla být částečná, pětkrát denně užívána v malých porcích. Současně se jedná o dietu po mrtvici, která znamená, že objem kapaliny nepřesahuje jeden litr. Nezapomeňte však, že všechny kroky, které jste provedli, musí být sjednány s lékařem. Pouze odborník na síly, aby pomohl pacientovi se zotavit rychleji a zotavit se z vážného onemocnění.

Prevence

Prevence ischemické cévní mozkové příhody je určena k prevenci výskytu cévní mozkové příhody a k prevenci komplikací a reischemického záchvatu.

Je třeba léčit arteriální hypertenzi včas, provést vyšetření na bolesti srdce, aby se zabránilo náhlému zvýšení tlaku. Správná a úplná výživa, odvykání kouření a konzumace alkoholu, zdravý životní styl - hlavní v prevenci mozkového infarktu.

Kolik lidí žije po ischemické mrtvici na levé straně, důsledky, komplikace

Z tohoto článku se dozvíte: důsledky mrtvice levé hemisféry a kolik lidí žije, kteří ji utrpěli.

Ischemická mrtvice (mozkový infarkt) je nekróza (nekróza) části mozku kvůli nedostatečnému zásobování krví. To může být způsobeno onemocněními kardiovaskulárního systému, jako je ateroskleróza, trombóza, chronická hypertenze, vaskulární křeče mozku, srdeční ischémie a závažné arytmie.

Účinky ischemické cévní mozkové příhody závisí na stupni jeho závažnosti a na tom, jakou část mozku byla ovlivněna. Levá strana mozku je o 14% pravděpodobnější, že trpí cévní mozkovou příhodou než pravou. Důsledky levostranné mrtvice se liší od následků pravotočivého mrtvice, protože pravá a levá hemisféra mozku jsou zodpovědná za různé činnosti. Dozvíte se další informace o tomto článku.

Pět skupin následků ischemické mrtvice levé hemisféry (níže uvedené odkazy vedou k příslušným úsekům článku):

Důsledky, komplikace ischemické mrtvice na levé straně

1. Pohybové poruchy

Vzhledem k tomu, že levá strana mozku "kontroluje" pravou stranu těla, po ischemické mrtvici může dojít k paralýze nebo poruchám citlivosti pravé strany těla.

Tyto patologie se objevují ihned po mozkovém infarktu. Levý obličej mozku lze rozpoznat následujícími příznaky:

 • prohnutí pravé strany obličeje v důsledku uvolnění svalů obličeje;
 • neschopnost zvednout pravou ruku vůbec nebo tak vysoko jako levice;
 • ztráta pocitu v pravé noze nebo rameni.

Paralýza s nedostatečnou rehabilitací může zůstat po zbytek vašeho života.

2. Patologie vnitřních orgánů po levostranné mrtvici

Vzhledem k tomu, že levá hemisféra je zodpovědná za celkovou pravou stranu těla, po mrtvici může paralyzovat nejen pravou ruku a nohu, ale také jednu z pravých párovaných orgánů (ledviny, plíce). Kvůli paralýze se funkce orgánu úplně zastaví. Jedná se o jednu z nejtěžších komplikací mrtvice.

3. Poruchy řeči

Vzhledem k tomu, že střediska zodpovědná za řeč se nacházejí v levé hemisféře, afázii může dojít po mrtvici - porušení už formované řeči.

Druhy afázie

To je neschopnost vnímat řeč uchem. Člověk může slyšet slova, ale nerozumí je a nespojuje se s žádnými předměty. To může být srovnáno s tím, jak zdravý člověk vnímá jazyk, o němž neví. Porušeno a psáno. Ústní projev u takových pacientů je zpravidla plný záminků a spojů a jsou vymyšlené a zkreslené slova. Sayings jsou dlouhé, ale neinformační. Někdy pacient si neuvědomuje, že má řečovou poruchu, rozhněvá se a ztrácí svou náladu, když není pochopen.

Někdy jsou řečové poruchy provokovány nejen poškozením odpovídajících center mozku, ale poškozením svalů hrtanu, hltanu a jazyka. V tomto případě osoba vnímá řeč dobře, píše, může formulovat své myšlenky, ale mluví nečitelně, má "kaši" v ústech.

4. Kognitivní porucha po levostranné mrtvici.

Levá hemisféra je zodpovědná za logické myšlení. Lidé s dobře vyvinutými levými hemisférami mají matematickou mysl, mají sklon přesné vědy, snadno se učí cizím jazykům.

Pokud je levá strana mozku ovlivněna mrtvicí, mohou nastat následující následky:

 • neschopnost pamatovat data a telefonní čísla;
 • ztráta schopnosti započítat do mysli;
 • potíže v logickém a abstraktním myšlení;
 • ztráta schopnosti vyvodit závěry a klasifikovat informace;
 • potíže s memorováním chronologie všech událostí.

5. Poruchy psycho-emoční oblasti

Poté, co utrpí cévní mozkovou příhodu, mnoho pacientů rozvíjí fobii, která se opakuje v patologii, strachu z pozůstalosti. Pacienti se někdy považují za zátěž pro své blízké, proto se sami sebe a bezstarostně zacházejí s léčbou, neochotně podstupují rehabilitaci. Často kvůli závažným následkům mrtvice, kdy člověk náhle ztratí schopnost aktivně se pohybovat, může být agresivní, neklidný a konfliktní kvůli jeho pocitu bezmocnosti a podřadnosti.

To jsou všechny příznaky deprese po mrtvici. V takovém případě musí pacient pracovat s psychologem nebo psychoterapeutem, neboť dlouhodobá deprese zvyšuje riziko další mrtvice.

Statistika přežití po ischemické mrtvici

Nikdo nemůže přesně říct, kolik lidí bude žít po infarktu mozku. Ale vy můžete udělat vlastní závěry pro sebe tím, že čtete statistiky.

Podíl pacientů, kteří přežili ischemickou cévní mozkovou příhodu, je tedy 85%. Pokud osoba nezemře okamžitě nebo v prvním týdnu po infarktu mozku, šance na jeho úmrtí v příštím měsíci jsou pouze 7,5%. Riziko re-infarktu mozku do 1 roku po prvním - 14%, do 5 let - 25%. Druhý úder se stává příčinou smrti mnohem častěji než první. Po třetím, téměř nikdo přežije.

Kolik člověk bude žít po mrtvici a zda bude mít jiný člověk, závisí převážně na kvalitě rehabilitace.

Možnost úplného zotavení po mrtvici závisí také na kvalifikaci lékařů, na podmínkách, v nichž se pacient nachází, na kvalitě jeho péče a na postoji pacienta k rehabilitačnímu procesu, neboť restaurování zahrnuje prodlouženou práci se specialisty různých profilů.

Zde jsou statistiky týkající se eliminace následků první levé obrysy:

 • 10% pacientů je plně rehabilitováno a návrat k absolutnímu životu.
 • U 25% pacientů jsou jen nepatrné důsledky nebo se porušení nezdá trvale, ale občas.
 • 40% obětí mrtvice vyžaduje zvláštní péči;
 • 10% pacientů musí být pod neustálým lékařským dohledem a pečovat o ně ve zvláštní instituci.

Práce na odstranění následků by měla být provedena okamžitě. 80% maximálního možného výsledku je dosaženo v prvním měsíci rehabilitace. V příštích šesti měsících je možné zlepšit zdraví pacienta pouze o 20%. Pokud během prvních šesti měsíců poté, co utrpěl ischemickou mrtvici, se pacient nezbavil komplikací, pak se pravděpodobně jeho stav nezlepší.

Důsledky ischemické mrtvice na levé straně

Mezi neurologickými onemocněními je mrtvice nejnepříjemnější. Hrozí ztrátou schopnosti člověka, často vede k smrti.

Ischemická mrtvice na levé straně mozku

Mrtvice - akutní porucha funkce mozku. Je způsobena překrytím mozkové tepny (ischemické) nebo prasknutím cévních stěn (hemoragická).

Cévní mozková příhoda se liší podle toho, která hemisféra mozkové tkáně je ovlivněna. Každá hemisféra ovládá určité druhy životně důležité činnosti. Při poškození mozkové tkáně na levé straně dochází k levé straně ischemické mrtvice. V tomto případě se na opačné straně objeví neurologické abnormality. Levý mozek pomáhá provádět následující funkce:

 • jazykové dovednosti, řeč, čtení;
 • schopnosti přesných věd;
 • logické zpracování informací.

Příčinou ischemické mrtvice na levé a pravé straně je uzavření cévy s krevní sraženinou nebo její prodloužené stlačování. Je-li ischemie trvá déle než 5 minut, mozkové buňky umírají. Okluze může nastat v důsledku cerebrální aterosklerózy, hypertenze, srdečních chorob, cukrovky, migrény, kouření a alkoholu.

Symptomy ischemické mrtvice na levé straně

Příznaky mrtvice levé hemisféry jsou rozděleny do skupin: cerebrální, fokální a autonomní.

Výskyt mozkových příznaků spojených se zvýšeným intrakraniálním tlakem. Vykazují se v podobě ostrých bolestí hlavy, závratě, pocitu mdloby, ztráty vědomí, záchvatů.

Ohniskové symptomy přímo závisí na místě v levé hemisféře, kde k této katastrofě došlo. Jak velký bude charakterizovat následky ischemické mrtvice na levé straně:

 • paralýza pravé strany těla;
 • ztráta pocitu;
 • zrakové postižení, sluch, pach;
 • porucha řeči;
 • ztráta paměti;
 • nedostatek koordinace a rovnováhy.

Ohniskové symptomy začínají náhle a mohou také náhle projít.

Vegetativní poruchy slouží jako další charakteristika klinického obrazu onemocnění. Pouze na základě jejich diagnózy nemůže být. Vegetativní poruchy se projevují v rychlém srdečním rytmu, v poruchách srdečního rytmu, jsou charakterizovány dušností, pocity strachu. Pacient zažívá sucho v ústech, pocit tepla a chvění po celém těle.

Důsledky levého obratu

Důsledky závisí na rozsahu a umístění poškození mozkové tkáně. Čím větší je oblast poškození, tím tvrdší následky a možnost smrti se zvyšuje. Také kvalita následného života pacienta je ovlivněna rychlostí pomoci lékařů. Přítomnost chronických onemocnění pouze zhoršuje stav a brání rehabilitaci pacienta.

Hlavní důsledky ischemické mrtvice levé hemisféry jsou:

 • paralýza pravé strany těla;
 • porucha řeči: Existuje několik možných variant změn řeči. Může být zmrzačený kvůli paralýze svalů na obličeji. Pacient mluví nesouvislým a nesmyslným způsobem: pokouší se rozdávat informace, ale současně získává jen soubor slov. Řeč může být primitivní, skládá se z podstatných jmen v nominativním případě.
 • zhoršení zraku;
 • ztráta paměti: Může být dokončena, když si člověk před útokem pamatuje nic, dokonce ani jeho jméno. Může být přítomna částečná amnézie: zachovávají se fragmentární vzpomínky. Po rehabilitaci je možné je obnovit na celý obraz.

Všechny tyto projevy jsou doprovázeny komplexně nebo odděleně. Pacient má rychlou změnu nálady: od euforie po depresi. Poškození mozku může projevit křečové a epileptické záchvaty.

V závažných případech se zvyšuje riziko opakované mrtvice. Vykazuje se na pozadí předchozí mrtvice v levém mozku. Je nutné dodržovat všechna doporučení a doporučení lékaře, abyste tomu zabránili. Opakovaný zdvih pouze zhoršuje stav osoby. Pouze s včasnou lékařskou péčí a řádně zorganizovaným obdobím obnovy lze určitě říci, že pacient bude žít.

Léčba

Léčba by měla být prováděna naléhavě, komplexně a postupně. Naléhavost znamená časové období od 3 do 7 hodin, ve kterém je možné obnovit porušení. Složitost se projevuje jmenováním správné léčby nejen léky, ale také jmenováním fyzioterapeutických postupů, cvičeními s řečníkem a psychologem, masáží a fyzikální terapií. To vše by mělo probíhat postupně, zvyšovat zátěž a nahrazovat léky. Z toho bude záviset na tom, jak dlouho bude člověk žít, na kvalitě tohoto života.

Léky

Léčba je předepsána jako výchozí hodnota pro zachování základních životních funkcí, aby se zabránilo edému mozku, k léčbě jiných komplikací: pneumonie, hypertenze a diabetes. Zvláštní terapie je hlavní součástí obecné léčby, která spočívá v předepisování následujících léků:

 • Trombolytika by měla být předepsána v prvních hodinách katastrofy pro resorpci krevních sraženin. Absolutní kontraindikace je krvácení. K této skupině patří následující látky: fibrinolizin, stremtokináza, urokinasa.
 • Anticoagulanty inhibují srážení krve. Jsou rozděleny na léky s přímým účinkem, které inhibují srážení krve (heparin, nandrorarin) a nepřímý účinek, který dlouhodobě snižuje srážlivost (warfarin, acenokumarol).
 • Neuroprotektory normalizují metabolismus v mozku, zabraňují poškození neuronů mozku. Patří mezi ně léky s různými mechanismy účinku: léky nootpornye - nootropil, cerebrolysin; Antioxidanty - Mexidol, Emoxipin, Glycin.
 • Antihypertenzní léky snižují tlak a udržují je na správné úrovni (Clofelin, Lazortran).
 • Vakoaktivní činidla zlepšují metabolické procesy, aby obnovily ztracené funkce a vrátily částečně ztracené (Cinnarizine, Actovegin, Memoplant).

Masáž a cvičení

Masáž je předepsána v přípravné fázi cvičební terapie. Obnovuje krevní oběh a rehabilituje tkáně, kde nedochází ke svalové práci, slouží k prevenci odlehčení. Začněte s 5 minutami a vyveďte až 30 minut na konci druhého týdne.

Po masáži byste měli pokračovat v pasivní tělesné výchově: ohyb a rozšíření ramen a nohou, a to nejen vlevo, ale i na pravé paralyzované straně. Ve třetím týdnu, v sedící pozici, může být fyzická léčba zahájena svaly očí, pak otáčení hlavy, uchopení pohybů, což bude užitečné pro obnovení dovedností prstů.

Při složitých cvičeních, pokud člověk není zcela ochromen, je zahrnuta každodenní chůze.

Napájení

Je důležité organizovat jídlo. Mělo by existovat omezení spotřeby soli a cukru. Chcete-li vyloučit mastné potraviny, mouku, uzené, nakládané. Měli byste jíst vegetariánské polévky, zeleninu a ovoce. Je důležité použít frakční výživu, omezit příjem tekutiny na jeden litr.

Chirurgická léčba

Často šetření životů závisí na čase operace. Tam je odstranění problému - hematom. Operace se provádějí několika způsoby. Při endoskopickém odstranění se vytvoří otvor 2 cm a do něj se vloží endoskop. S jeho pomocí je krev nasávána.

Stereotaktické odstranění se provádí intracerebrálním hematomem. Špachtle se vloží přes otvor o průměru 2 cm. S jeho pomocí je krev nasávána.

Během operace s otevřeným přístupem se provádí trepání lebky, odstraní se kostní část, což vede k poklesu nitrolebního tlaku.

Život po mrtvici by měl být organizován správným způsobem, všechno by mělo být zaměřeno na rehabilitaci pacienta. Obnova je dlouhý proces a pro dosažení pozitivního výsledku je zapotřebí komplexní léčba: medikace, masáž a pasivní gymnastika.

Ischemická zdvih levého okraje

Mozková mozková příhoda je vážným zdravotním a společenským problémem, protože tato patologie je doprovázena vysokou úmrtností v akutním období, stejně jako rozvoj invalidity, někdy ve velmi závažném rozsahu. Velmi často pacienti po mrtvici ztrácejí svou schopnost a schopnost sloužit sami, potřebují nepřetržitou péči.

Ischemická mrtvice je dnes mnohem častější hemoragická. To je dáno především rostoucí prevalencí rizikových faktorů pro tento typ mrtvice. Pokud se obrátíme na statistiky, podíl ischemické mozkové příhody představuje až 85% veškeré mozkové příhody.

Jak každý ví, mozog se skládá ze dvou hemisfér, z pravého a levého. Ischemická cévní mozková příhoda může ovlivnit jak druhou, tak i druhou hemisféru, a podle statistik se levostranná ischemická mozková příhoda vyskytuje o něco častěji než pravá strana (u 57%). Symptomy a důsledky mrtvice závisí na hemisféře, ve které došlo k cévní katastrofě, protože funkce obou hemisfér jsou zcela odlišné. Zvažte vlastnosti ischemické cévní mozkové příhody levé hemisféry mozku.

Ischemická mrtvice se vyvíjí u 85% všech případů akutních poruch krevního oběhu v mozku.

Co je to ischemická mrtvice a její příčiny

Ischemická mrtvice je akutní cirkulační porucha v mozkové tkáni, která přesahuje 24 hodin v čase. Je způsobena zablokováním, kompresí nebo spazmem arteriální cévy s další ischémií a nekrózou nervové tkáně, která se krmí z této cévy (vznik mozkového infarktu).

Je důležité si pamatovat! Důsledky cerebrální ischemie závisí na lokalizaci léze, její velikosti a na tom, jak rychle a přiměřeně byla poskytnuta lékařská péče.

Okamžitou příčinou mozkového infarktu je zablokování cévy s trombem nebo embolusem, prodlouženým arteriálním spasmem nebo kompresí zvenčí, například s nádorem.

Hlavní příčiny ischemie levé hemisféry mozku:

 • hypertenze;
 • aterosklerotické poškození mozkových tepen;
 • vrozené vady srdce a velké nádoby;
 • srdeční arytmie, zejména fibrilace síní;
 • krevní onemocnění se zvýšenou viskozitou;
 • infekční endokarditida a jiné septické léze;
 • venózní trombóza končetin;
 • diabetes mellitus;
 • systémová onemocnění pojivové tkáně;
 • cerebrální vaskulitida;
 • pravidelné užívání antikoncepčních tablet;
 • migréna, zejména s aurou;
 • cervikální osteochondróza;
 • kouření a zneužívání alkoholu.

Schéma vývoje ischemické mrtvice

Mezi hlavní rizikové faktory mozkového infarktu patří hypertenze, ateroskleróza, fibrilace síní a diabetes mellitus. Proto jsou lidé, kteří trpí těmito nemocemi, vystaveni vysokému riziku vzniku mrtvice.

Funkce levé hemisféry mozku

Jak již bylo řečeno, levé a pravé hemisféry plní zcela odlišné funkce, protože důsledky mrtvice se liší v závislosti na poloze centra nekrózy. Samozřejmě, že v mozkové kůře obou hemispér jsou také centra, která se překrývají. Například motor, citlivý, sluchový, vizuální, čichový. Ale zároveň je levá hemisféra zodpovědná za pravou polovinu těla a pravou - za levou. To vysvětluje paralýzu pravých končetin s lokalizací léze v levé polovině mozku.

Hlavní funkce pravé a levé hemisféry mozku

Vědci začali studovat funkční asymetrii mozkových hemisfér již v 18. století, kdy francouzský lékař Broca zjistil, že středem lidské řeči je právě v levé hemisféře mozek. Od té doby levá hemisféra nazývala dominantní. Je však třeba říci, že tomu tak není u všech lidí. Například u leváků se považuje pravá hemisféra mozku za dominantní.

Ale je naprosto špatné říci, že jedna z polovin mozku je hlavní. Oba se vzájemně doplňují, mají svou vlastní jedinečnou funkci a vytvářejí dokonalý přirozený mechanismus.

Video test pro určení dominantní hemisféry mozku (pokud se dívka otáčí ve směru hodinových ručiček, nyní máte dominantní levou hemisféru, a pokud jste proti, pak pravá hemisféra):


Sledujte toto video na YouTube

Na základě funkcí hemisféry se levice často nazývá matematik a právo - umělec.

Funkce levé hemisféry v mozku:

 • kontrola aktivních pohybů pravých končetin, pravá polovina těla a obličejové svaly obličeje vpravo;
 • poskytující všechny druhy citlivosti vpravo;
 • sluch, zrak, pach;
 • řeč (jak jeho slovní pochopení, tak motorizovaná schopnost vyslovovat slova a věty);
 • schopnost abstraktního myšlení;
 • možnost logického uvažování;
 • schopnost vyvodit závěry, závěry a vytvořit kauzální vztah;
 • schopnost číst a psát;
 • schopnost provádět matematické operace a výpočty;
 • verbální a vizuální paměť;
 • následné zpracování informací, jejich systematizace;
 • pochopení doslovného významu slov.

Takže s mrtvicí v levé hemisféře mohou funkce popsané výše trpět, v závislosti na tom, který střed levé hemisféry je zničen infarktem.

Symptomy a účinky levostranného mozkového infarktu

Je velmi důležité mít představu o prvních příznacích ischemické cévní mozkové příhody, abychom mohli zavolat sanitku včas. Pokud vy nebo ostatní máte následující příznaky, musíte okamžitě zavolat pohotovostnímu týmu:

 • náhlá ztráta citlivosti nebo rozvoj parestézie (brnění, necitlivost) v pravé části těla;
 • silná slabost nebo úplná nehybnost v pravé ruce nebo noze;
 • zkroucená obličej (spouštění pravého rohu úst, prohnutí dolního pravého víčka a líc);
 • ztráta kontroly a orientace těla (osoba nerozumí tomu, co je s ním a kde je);
 • porucha řeči (slova oběti jsou nepochopitelná, nerozumí řeči, jemuž je řečeno);
 • porušení vizuální funkce (dvojité vidění, rozmazání, ztráta jednotlivých zorných polí);
 • narušení vědomí;
 • silná bolest hlavy a závratě;
 • křečový syndrom, nevolnost, emetické potíže.

Je to důležité! Čím dříve je poskytována zraněná osoba, tím větší je šance na přežití a tím nižší riziko závažného neurologického deficitu a postižení. Je třeba si uvědomit, že optimální doba poskytnutí specifické pomoci je 3-6 hodin od okamžiku vývoje nemoci (terapeutické okno).

Jak rychle diagnostikovat mrtvici

Všechny příznaky ischemické mrtvice levé hemisféry lze rozdělit do 3 skupin:

 1. Cerebrální. Jsou způsobeny podrážděním membrán mozku a vývojem jeho edému se zvýšeným intrakraniálním tlakem. Je třeba říci, že při mozkovém infarktu takové příznaky mohou být nepřítomné nebo mohou být minimálně vyjádřeny. V případě, kdy je zaměření nekrózy v kontaktu s membránou mozku (kortikální infarkt) nebo mrtvice je velmi rozsáhlá, mozkové příznaky jsou vyjádřeny velmi jasně. Patří mezi ně poruchy vědomí, bolesti hlavy s nevolností a zvracením, závratě, komplex meningeálních příznaků.
 2. Vegetativní. Všechny mrtvice jsou doprovázeny autonomními příznaky. Jedná se o rychlý puls, bolest v srdci, kolísání krevního tlaku, dušnost, změna v normální barvě pokožky, zvýšené pocení, sucho v ústech, strach ze smrti atd.
 3. Ohniskové neurologické příznaky. Jejich charakter, stejně jako stupeň projevy, závisí na lokalizaci zaměření v levé hemisféře mozku, průměru poškozené cévy, velikosti zaměření nekrózy. Paralýza nebo pareze jednoho z pravých končetin nebo úplná hemiparéza, paralýza obličejových svalů vpravo, motorická nebo senzorická afázie, narušená citlivost vpravo, problémy s viděním, sluch, pach, ztráta paměti jsou nejčastěji pozorovány.

Tyto příznaky levé obratnosti mohou být detekovány bezprostředně po jejich nástupu, avšak ztráta dalších funkcí levé hemisféry je později zjištěna v časném časovém období zotavení.

Důsledky mrtvice v levé hemisféře mohou zahrnovat přetrvávající paralýzu na pravé straně těla, zhoršenou řeč ve smyslu motorické a senzorické afázie, zhoršená citlivost, mnestické problémy, ztráta schopnosti provádět matematické výpočty, čtení, psaní, neschopnost abstraktně a logicky myslet, vyvozovat závěry, klasifikovat informace.

Porucha řeči (afázie) - nejčastější důsledek levé obrysy

Diagnostika

Diagnostikování mozkové mrtvice je snadné. Patologii lze podezřívat v konkrétním klinickém obrazu, stejně jako v přítomnosti rizikových faktorů u pacienta a v charakteristické historii onemocnění. Je však velmi důležité správně a rychle určit typ mrtvice (ischemická nebo hemoragická), protože na ní závisí lékařská taktika. Řada diagnostických postupů je proto povinná:

 1. MRI nebo CT mozku pomáhá vizualizovat patologický chag, určit jeho typ, polohu a velikost. To je důležité při léčbě a prognóze pacienta.
 2. Laboratorní vyšetření. Provádějte zpravidla celou řadu laboratorních testů krve a moči. Na základě výsledků je předepisována podpůrná a symptomatická léčba. Je nutné provést krevní test na lipoproteiny a koagulogram.
 3. Radiografie hrudních orgánů se provádí za účelem včasné detekce pneumonie (častá komplikace mrtvice).
 4. EKG, ultrazvuk srdce, monitorování krevního tlaku jsou zahrnuty v povinném souboru studií, protože příčinou mrtvice je ve většině případů onemocnění kardiovaskulárního systému.
 5. Konzultace neurologu je také předepsána pro určení neurologického deficitu, neurochirurga pro konzultaci o možné chirurgické léčbě ischemické cévní mozkové příhody a kardiologa k vypracování léčebného programu pro kardiovaskulární patologii.

MRI a CT vyšetření mozku vám umožní přesně stanovit diagnózu ischemické mrtvice

Principy léčby

Léčba levostranné ischemické mrtvice se neliší od poškození pravé hemisféry mozku. Všechna terapeutická opatření mohou být rozdělena na základní a konkrétní.

Základní léčba zahrnuje udržování základních funkcí vitální aktivity na odpovídající úrovni (dýchání je práce srdce), prevence a kontrola edému mozku, léčba jiných komplikací a souvisejících onemocnění (pneumonie, plicní embolie, hypertenze, diabetes mellitus). Symptomatická terapie je také předepsána, například, pro boj s horečkou, odstranění zvracení, záchvatů, bolesti a normalizaci rovnováhy vody a elektrolytů.

Pokyny pro video o první pomoci při mrtvici:

Kolik žije po ischemické mrtvici na levé straně a možných následcích

Cévní mozková příhoda patří mezi neurologické patologie jako první. Podle statistik každý rok útok postihuje asi šest milionů lidí. Nebezpečí mrtvice spočívá v jejích důsledcích, mnoho pacientů, kteří utrpěli útok, zůstávají po celý život zmrzačení. Přibližně 20% z nich zemřelo v prvním měsíci po krizi. Z tohoto článku se dozvíte, jaká je ischemická ischemická levá strana, důsledky, kolik žije po útoku.

Klasifikace a příčiny patologie

Cévní mozková příhoda je charakterizována prudkým poškozením mozku hlavy způsobenou ischemií nebo prasknutím cévního systému v těle. V závislosti na příčinách onemocnění je onemocnění rozděleno na ischemickou mrtvici levé hemisféry - jako výsledek vzniká vaskulární okluze a hemoragie je způsobena prasknutím tepen. Hemoragická mrtvice má špatnou prognózu a nejčastěji vede ke smrti.

Takové faktory, jako je arteriální hypertenze, ateroskleróza mozkových cév, kardiovaskulární komplikace, diabetes mellitus, zneužívání špatných návyků, nadváha, aneuryzmy mozku, špatná koagulace krve přispívají k tvorbě patologií obou typů.

Anomálie má také rozdíly v místě výskytu - mrtvici pravé velké polokoule a mrtvici levé velké hemisféry mozku. Výskyt mrtvice na levé straně mozku hlavy se výrazně liší od příznaků mrtvice na pravé straně. Levá oblouková ischemická mrtvice je velmi obtížná a má špatnou prognózu, neboť levá hemisféra vládne pravé hemisféře u mnoha lidí.

Symptomatologie

Mozak může být nazýván osobní osobou člověka. Koneckonců dává rozkaz, aby vykonával různé funkce životní činnosti našeho těla.

Příznaky nemoci tedy přímo souvisejí s jeho funkčními úkoly.

Při ischemické mrtvici na levé straně mozkových buněk má pacient následující příznaky:

 • paniku;
 • búšení srdce;
 • selhání funkční práce svalů na obličeji, roh úst a oční víčka vlevo;
 • dysfunkce řeči, pacient mluví nejasně, těžko rozpoznat slova;
 • silná bolest hlavy;
 • dušnost;
 • sucho v ústech;
 • závratě;
 • částečná nebo úplná ztráta vědomí;
 • dezorientace ve vesmíru, nedostatečné vnímání těla;
 • obecná slabost dolních nebo horních končetin. Pacient nemůže současně zvednout nohy nebo ramena. Paralýza levé strany je charakteristická pro pravostranný zdvih;
 • problémy s viděním a krátkodobou pamětí;
 • zvracení způsobené patologií, ne otravou potravinami.

Charakteristiky příznaků onemocnění závisí na hemisféře, ve které došlo k patologickým změnám: během letu je levá strana částečně nebo zcela paralyzována v pravé části těla. Protože impulsy vycházející z levé hemisféry dávají instalaci pravou stranu lidského těla. Pokud je levá strana paralyzována po mrtvici, je poškozena pravá polokoule mozku.

Při hemoragické mrtvici se symptomy rychle rozvíjejí, vzniká po agresivní fyzické námaze a na pozadí nestabilního psychoemotionálního stavu. Ischemická levostranná mrtvice se projevuje postupně, většinou předchází pacientovi ráno nebo v noci.

Pacientská pomoc

V případě mrtvice musí být pacient naléhavě hospitalizován. Od prvních 3 hodin je rozhodující. Čím déle trvá pacient bez lékařské péče, tím vyšší je pravděpodobnost komatu. Pokud známe tři základní pravidla levého cévní mozkové příhody, bude každá osoba, i bez lékařského vzdělání, schopna určit patologii.

Pravidlo č. 1. Udělejte pacientovi úsměv.

Pravidlo č. 2. Začněte mluvit s pacientem, pokud je jeho řeč nesouvislý a je těžké se z něj vyhnout, to signalizuje mrtvici s paralýzou levé strany.

Pravidlo č. 3. Požádejte obě ruce, aby se zvedly.

Pokud má pacient potíže s dodržováním těchto pravidel, okamžitě volejte tým pro ambulance. Dispečer by měl podrobně vysvětlit situaci. Před tím, než dorazí tým ambulance, musí být hlavu pacienta ve zdvižené poloze.

V místnosti, kde má pacient otevřít okno, a usnadnit přístup vzduchu k plicům oběti (zrušit horní tlačítka, pokud máte kravatu, odstraňte ji). Měření krevního tlaku a zaznamenávání indikátorů. Pokud se zvracení otevře, je nutné osobu otočit. Hlavním úkolem je udržovat klid, dělat všechno jasně a důsledně a další vývoj událostí do značné míry závisí na správnosti opatření při poskytování první pomoci.

Diagnóza onemocnění

Určení tahu levé strany mozku je snadné. Na základě klinického obrazu odborník rychle určí, co se stalo s pacientem. Je mnohem obtížnější zjistit typ mrtvice, v níž se vyvinula patologická hemisféra a jaké jsou její rozměry. Jelikož tyto ukazatele jsou zásadní pro efektivní terapii.

Pro přesnou diagnózu je pacientovi předepsána následující vyšetřovací metoda:

 • konzultace s neurológem. Odborník stanoví následky mrtvice na levé straně těla, určuje závažnost příznaků;
 • laboratorní testy (obecná a biochemická analýza moči, krve, analýza srážení krve);
 • CT, MRI, tyto instrumentální metody vyšetření poskytují příležitost posoudit lézi, určit typ mrtvice a její umístění;
 • EKG, ultrazvuk v srdci, sledování ukazatelů krevního tlaku k vyloučení vývoje komplikací způsobených souběžnými onemocněními.

Léčba

Hemoragická mrtvice z levé strany, s krvácením vyžaduje záchrannou operaci, odpovědnost za pacienta v tomto případě jsou neurochirurgové. Některé formy ischemické mrtvice vyžadují také chirurgickou péči.

Chirurgickým zákrokem v tomto případě je odstranění aterosklerotických plátů a krevních sraženin, aby se obnovil přirozený průtok krve.

Pokud by poškození krevního oběhu nebylo intenzivní a malá část mozkových buněk hlavy je během cévní mozkové mrtvice nekróza, bude mít ischemická levá strana zanedbatelné následky a pacient může počítat s 90% zotavení mozkových impulzů. To však vyžaduje včasné a řádné zacházení, stejně jako přísná implementace předpisů ošetřujícího lékaře během rehabilitačního období.

Skupina léků pro léčbu ischemické mrtvice:

 1. Fibrinolytické léky - léčba těmito léky začíná v prvních třech hodinách po mrtvici. Kompletní paralýza levé strany při užívání této skupiny léků je snížena na nulu.
 2. Antikoagulancia - přímé působení (heparin sodný, nadroparin vápníku, dalteparin sodný, enoxiparin sodný) a léky nepřímé akce (Fenilin, Warfarin Nycomed) začínají léčit pacienta s léky této skupiny 2 týdny po levostranné mrtvici.
 3. Antiagregační léky - Lamifiban, Klopidogrel, Tiklopidin, Aspirin.
 4. Vasoaktivní léky pro posílení stěn cév mozku, stejně jako pro zlepšení průtoku krve. Myotropická antispazmodika - Ne-Spa, Tsinnarizin, anti-protektory - Alprostadil, Anginin;
 5. Antihypertenzní léky - používané při vysokém krevním tlaku. ACE inhibitory (Captopril) nebo antagonisty vápníku (Nicardipine).
 6. Neuroprotektory - zaměřené na ochranu mozkových buněk před patogenními faktory. Blokátory receptorů glutamátu (přípravky z hořčíku), nootropní léčiva (Semax, Ceraxon), které zlepšují krevní oběh v mozku (Tiklid, Trental), antioxidanty (Niacin, Mexidol), adaptogeny (tinktury Eleutherococcus, tinktury od Schizandry).

Období rehabilitace

V případě mrtvice jsou levé vedlejší účinky onemocnění závislé na účincích pacienta během období regenerace. Čím více se pacient chce zotavit, tím vyšší je šance na přežití a návrat k plnému životu.

Odborníci doporučují, aby přísně dodržovali následující zásady:

 • odpočinková lůžka;
 • masáž paralyzovaných končetin;
 • pasivní cvičení každé 4 hodiny, kterou provádí její zdravotní sestra nebo v blízkosti pacienta. Chcete-li to udělat, ohýbejte a odblokujte končetiny oběti. Gymnastika by měla být zahájena z částí těla, které jsou náchylné k paralýze, a pak je převedeny na zdravé.
 • dýchací cvičení;
 • postupná změna pozice pomocí dostupných nástrojů;

Během rehabilitačního období potřebuje pacient morální podporu od příbuzných, protože proces obnovy může být zpožděn po mnoho měsíců. Znovu se učit chodit, psát, číst je velmi obtížné, a pokud není vedle pacienta žádná citlivá, soucitná osoba, může prostě přestat zkoušet. A zůstaňte zmrzačení po celý život.

Možné důsledky a prognóza

Při ischemické mrtvici na levé straně závisí důsledky a kolik pacientů závisí na stupni poškození nervových zakončení mozku. Procento pacientů, kteří přežili levou mrtvici, je 50% celkového počtu pacientů s touto patologií. Prognóza záchvatu levé mozkové hemisféry je příznivější než prognóza pravice.

Úplné uzdravení se objeví u 60% pacientů poté, co utrpělo levostranný útok.

Faktory, které určují míru regenerace mozkových buněk, zahrnují: včasnou a odpovídající léčbu, rychlost naléhavé lékařské péče, věk oběti, touhu pacienta, absence souběžných patologií.

V mozku levé hemisféry mozku budou následky následující:

 • částečná nebo úplná paralýza pravé strany;
 • porušení náchylnosti k vnějším podnětům vpravo s pravostranným poškozením mozku vlevo;
 • řečové problémy;
 • ztráta dovedností v oblasti čtení a psaní;
 • selhání paměti;
 • nemožnost logicky přemýšlet a přiměřeně vyhodnotit situaci;
 • porušení pohybů očí;
 • člověk se stáhne, dovednosti elementární samoobsluhy, nedostatečné vnímání vnějšího světa a jeho tělo jsou ztraceny;
 • bezdůvodný smích nebo pláč;
 • epileptické záchvaty.

Mrtvina na levé straně mozkové hemisféry může způsobit nejen vznik onemocnění, ale také útok přispívá ke zhoršení kvality života pacienta. Ztráta duševních schopností, paměti, negativně ovlivňuje emotivní pozadí pacienta, což vede k prodloužené depresi a úplné ztrátě zájmu o to, co se děje. Podpora příbuzných je neocenitelným pomocníkem během rehabilitačního období. Povzbuzení a podněcování důvěry pacienta mu pomůže rychleji se zotavit a vrátit se do plného života.

Důležité vědět!

Taková nemoc, jako je mrtvice, je nebezpečná ve vývoji závažných komplikací pacienta, z nichž mnohé mohou být smrtelné. Léčba musí začít. Jen málo lékařů zná (a proto neposkytuje informace příbuzným pacienta), že správná čajová terapie pomáhá vypořádat se s onemocněním bez jakýchkoli následků a je přirozenou prevencí mrtvice.

Jaký čaj potřebujete pít po mrtvici, pro její prevenci a jak to správně přečíst v dalším článku.

Pinterest