Poruchy (a zpomalení) intraventrikulárního vedení

Z tohoto článku se dozvíte o porušení intraventrikulárního vedení srdce: co to je, jaké symptomy se projevuje takovým stavem, jaké metody léčby se používají.

Porušení impulsů v oblasti komor může existovat po dlouhou dobu a může být náhodným nálezem na elektrokardiogramu, nebo se náhle objeví v důsledku srdečních onemocnění. Když toto porušení nastane, dochází k zablokování průchodu impulsů skrze některé části jeho svazku - vodivý systém srdečních komor.

Trám je rozdělen na levou a pravou nohu. Levá větev vidlí na přední a zadní větve. Blokády jsou:

 • jednostranný (jednokřídlý), pokud je jedna větev zablokována;
 • bifascicular - ukončení obou větví;
 • Trifascikulární - impuls neprochází podél tří větví Jeho systému.

Vedení patologie je úplné nebo neúplné (pokud je hospodářství pomalé, ale není zcela vyloučeno).

U dětí mohou identifikované problémy s intraventrikulárním vedením znamenat vrozené vady nebo dědičnou patologii. Částečná blokáda pravé nohy, která se nachází u dítěte, je často variantou normy. Neexistují žádné jiné specifické rozdíly mezi touto patologií u dětí.

Některé typy blokády (například částečná blokáda pravé nohy Jeho) jsou neškodné a nevyžadují léčbu. V jiných případech, například s trifasikulární blokádou na pozadí onemocnění srdce - blokáda může způsobit velmi vážné stavy, dokonce i smrt.

Někdy se ukazuje, že patologii úplně odstraníme, někdy je to nemožné.

Léčba patologie zahrnovala kardiologa. Diagnostika se provádí na základě elektrokardiografických a elektrofyziologických studií. V situacích, kdy dochází k poruchám vedení v důsledku infarktu myokardu nebo jiných havarijních stavů, může být nutné provést intenzivní terapii v jednotce intenzivní péče.

Příčiny poruchy intraventrikulárního vedení

Vodivý systém začíná sinoatriálním uzlem, který je zdrojem sínusového rytmu. Z toho impulsy přes specializované buňky vstupují do atrioventrikulárního uzlu nacházejícího se v zóně křižovatky prsů s komorami. Dále se průchod impulzů provádí v systému Jeho.

Známky částečné blokády impulzů v oblasti pravé nohy jsou někdy nalezeny na pozadí úplného zdraví a jsou považovány za vrozené rysy.

Často je ale náhlý problém vedení impulzů důsledkem onemocnění srdce. Možné příčiny patologie intraventrikulárního vedení:

 • infarkt myokardu,
 • záchvaty ischémie
 • aterosklerotická kardiální skleróza,
 • srdeční selhání
 • myokardiální dystrofie,
 • myokarditida,
 • srdeční vady,
 • kardiomyopatie
 • arteriální hypertenze
 • hypertrofii srdce.

Elektrolytická nerovnováha, intoxikace drog, tyreotoxikóza, chronická obstrukční plicní patologie, plicní embolie někdy vedou k poruchám vedení.

Charakteristické příznaky

Patologie vedení impulzů v jeho systému, s výjimkou blokády se třemi svazky, nevykazuje specifické příznaky. To ale neznamená, že pacienti s poruchou intraventrikulárního vedení se cítí dobře a nemají žádné zdravotní problémy.

Nemoci vedoucí ke zhoršené vodivosti mohou projevit mnoho příznaků. Infarkt myokardu je jedním z hlavních důvodů, které vedly k náhlému rozvíjení impulzů v jedné nebo několika větvích jeho svazku. Taková blokáda může naznačovat ischemii myokardu - nedostatečný přívod krve do srdečního svalu. Kvůli těžké deformitě komorových komplexů je diagnostika infarktu elektrokardiogramem velmi obtížná.

Při úplné tromi paprskovité blokádě je pozorován vzácný ventrikulární rytmus: od 20 do 40 úderů za minutu, který není schopen zajistit dostatečnou úroveň krevního zásobování. Stupeň blokády je stanoven na základě závažnosti zpoždění při provádění impulzů:

 1. První stupeň znamená zpomalení průchodu impulzů.
 2. Ve druhém stupni je část impulsů zablokována, ale zbytek prochází patologicky změnou částí vodivého systému.
 3. Třetí stupeň znamená nemožnost vedení impulsů do komor.

Při třístupňové blokádě Jeho systému je přirozený průchod impulzů směrem ke komorám nemožný. To vede k následujícím příznakům:

 • snížení srdeční frekvence;
 • nesnášenlivost fyzické námahy, dokonce menší, v níž je dýchavičnost, slabost, bolest v srdci;
 • mdloby, přerušovaný zmatek.

Na pozadí těžkého srdečního onemocnění může náhlý výskyt trifalikulární blokády způsobit závažné komplikace spojené se zpomalením tempa nebo dlouhou přestávkou, když dočasně chybí ventrikulární kontrakce (přechodná asystole). Mezi tyto komplikace patří:

 • Útoky Morgagni-Adams-Stokes, u kterých pacient zmizí kvůli poklesu srdečního výdeje a v důsledku mozkové ischémie, ztrácí vědomí. Po 1-2 minutách se člověk dostane do svých smyslů, po útoku se často objevuje zarudnutí kůže. Opakované útoky mohou způsobit zhoršení paměti a zpravodajství.
 • Kardiogenní šok.
 • Náhlá srdeční smrt v důsledku asystole (zánik srdeční činnosti).
 • Zhoršení koronárních onemocnění srdce, zhoršení městnavého srdečního selhání, renální patologie.

Léčba intraventrikulární blokády

Částečná blokáda pravé nohy, náhodně zjištěná elektrokardiografií, není obvykle patologická a nevyžaduje léčbu. Pokud se však náhle objevilo narušení intraventrikulárního vedení srdce, je nutné zjistit příčinu onemocnění a předepsat odpovídající terapii. Léčba se provádí působením na příčiny poruch vedení: jestliže porucha vedení je způsobena myokarditidou, poruchou aorty, plicní embolií, je léčba těchto patologií organizována.

Často se vyskytuje přechodná blokáda v důsledku ischémie myokardu. V tomto případě provádějte terapeutické aktivity zaměřené na zlepšení přívodu krve myokardu, léčbu aterosklerózy. Léčba základní patologie může vést k vyloučení problému impulzů.

V případě infarktu myokardu se provádí intenzivní terapie, která omezuje oblast nekrózy, snižuje ischemickou zónu a potírá komplikace patologie včetně těch, které ohrožují život. Nebezpečí je kompletní blokáda tří paprsků, která může vést k rozvoji asystole (zástavu srdečních kontrakcí a elektrických aktivit). Léčba se provádí pomocí externí a intracardiální stimulace.

Dočasný kardiostimulátor je instalován během akutního vývoje blokády v obou nohách Jeho systému najednou. Pro instalaci permanentního kardiostimulátoru, který porušuje intraventrikulární vedení, existují určité indikace:

 1. Blokáda dvou nohou svazku Jeho, projevující se vzácnou srdeční frekvencí, městnavým srdečním selháním, angíny.
 2. Kombinace vodivé patologie v levém nebo pravém úseku svazku jeho a atrioventrikulárního bloku.
 3. Ukončení průchodu impulzů podél pravé nohy a zadní větve Jeho systému.
 4. Trvalé narušení vodivosti obou nohou, pokračující 3 týdny po infarktu.
 5. Útoky Morgagni-Adams-Stokes.

Prognóza v patologii intraventrikulárního vedení

Trvalá blokáda jediného svazku pravé nohy a jednotlivých větví levé nohy u osob bez srdeční patologie neovlivňuje zdraví a dlouhověkost.

Prognóza nově se vyskytujících poruch vedení, která jsou výsledkem organických lézí srdce, závisí na závažnosti základní nemoci.

Existují různé názory na míru vlivu blokády levé nohy na míru úmrtnosti. Někteří výzkumní pracovníci nepovažují rizikové faktory blokující jednostupňovou a dvojitou blokádu, které snižují přežití pacienta. Podle jiných údajů může trvalá nebo opakovaná forma patologie zvýšit pravděpodobnost úmrtí na srdeční komplikace pětkrát.

Vývoj blokády levé nohy v akutním období infarktu myokardu výrazně zhoršuje prognózu: míra úmrtnosti se zvyšuje a je 40-50%.

Nejnepříznivější prognóza má trifascikulární blokádu kvůli vysokému riziku asystole.

Typy porušení intraventrikulárního vedení srdce

Když pacienti jdou na kardiologa s bolestí v hrudi, jsou přiděleni k EKG. Často tento postup určuje porušení intraventrikulárního vedení srdce. Co to je a proč se vyvíjí? To bude dále diskutováno.

Co to je?

Při odhalení poruch vedení je možné mluvit o poruše jednoho nebo několika systémových paprsků. Existují blokády, které narušují plné chování nervových impulsů myokardu. Výsledkem je zpomalení srdeční frekvence. V pokročilejších případech není vyloučeno úplné zastavení práce těla.

Při částečné poruše se srdce zpomaluje, plné impulsy chybí a kontrakce se přeruší.

Ohniskové poruchy se tvoří v samostatné oblasti, zde dochází k vedení. Může být pozorován spolu s blokádou levé nohy, její přední větví. To komplikuje diagnózu, negativně ovlivňuje průběh primární patologie.

Klasifikace, typy

Lidské srdcové svaly mají 4 kamery, několik oddělení, jsou zodpovědné za přenos impulzů. Blokáda může narazit na jedno z oddělení nebo několik najednou. Místní poruchy se vyznačují uzly a vodivými cestami.

Vybrané některé typy blokády:

 1. Sinoatriální Vystupuje v odpovídajícím uzlu pravého atria. Impuls není schopen proniknout kvůli malé síle nebo proto, že atrium ji nemůže přijmout. Tato blokáda má tři stupně:
  • Tam je zpoždění v impulsní vodivosti.
  • Je určen četností zhoršení chování.
  • Poslední, třetí stupeň je určen slabými impulsy nebo úplnou nepřítomností jejich příchodu.
 2. Zpomaluje intraventrikulární vedení. Je pozorován z sinoatriálního uzlu k levému atriu nebo k uzlu atrioventrikulární zóny. Je charakterizován inhibicí impulzního vedení.
 3. AV blokáda. Existuje několik stupňů:
  • Pomalá vodivost.
  • Zastavení jednotlivých impulzů se provádí podle období.
  • Z atria impulsy nemohou procházet do komor, zatímco druhá a atria žijí nezávisle na ostatních.
 4. Blokáda jeho nohou a větve (levé, pravé, přední svazky). Impulsy jsou pomalejší nebo vůbec neprocházejí.

Přítomnost takové patologie je určena porušením jedné z komor. Tento typ vyvolává vznik blokády AV.

První stupeň se týká dílčích odchylek, druhá a třetí plná. První z nich nepatří do kategorie onemocnění, ale mohou způsobit vznik úplné blokády. A ten zase způsobuje nebezpečné komplikace.

Přerušení impulzního vedení se nemusí projevit po delší dobu, jsou zjištěny při provádění EKG kvůli přítomnosti jiných patologií. V některých případech se objevují jako komplikace srdečních onemocnění.

Při takových porušení dochází ke zhoršení vodivosti v určitých částech Jeho svazků, z nichž každá je rozdělena do pravé a levé nohy. Ten má přední a zadní větev.

Existují tři typy porušení:

 • Odnopuchkovye - podání je zastaveno na jedné větvi.
 • Dvukhpuchkovye - zhoršení na dvou větvích.
 • Tři paprskové blokování ve třech větvích.

Příčiny poruch intraventrikulárního vedení

Systém vedení vychází z uzlu sinoatriální zóny, ve které vzniká sinusový rytmus, odtud impulsy přejdou k atrioventrikulárnímu uzlu a vstupují do nohou jeho svazku.

Částečná blokáda se objevuje u zdravých lidí, a proto nepatří k nemoci. Ale pokud je jejich původ pozorován na pozadí onemocnění srdce, pak jsou vyžadována lékařská opatření.

Příčiny následujících:

 • Srdeční záchvat.
 • Ischemická nemoc
 • Kardiální skleróza je patologický proces, který postihuje myokard, pozoruje se proliferace pojivové tkáně, tvoří jizvy různé velikosti a lokalizace. V tomto případě se patologie pozoruje na pozadí aterosklerózy.
 • Srdeční selhání.
 • Srdeční onemocnění.
 • Vysoká hladina hormonů štítné žlázy.
 • Zvýšený tlak.
 • Srdeční hypertrofie je léze s obtížemi se smýšlet.
 • Myokarditida je zánětlivé poškození srdečního svalu.
 • Kardiomyopatie - zvýšení velikosti srdce, její selhání, zhoršení srdečního rytmu, vedení.

Nerovnováha elektrolytů, nadměrný příjem určitých léků, plicní onemocnění, tromboembolie arterie plic a další faktory mohou vyvolat porušení.

Symptomy a projevy

Samostatné značky, které určitě ukazují na porušení vodivosti, nejsou zvýrazněny. Často je onemocnění asymptomatická.

Někteří pacienti snášejí symptomy snadno, protože obraz je rozmazaný. U určité skupiny lidí dochází k výraznému zhoršení pohody. Výskyt příznaků závisí na umístění porušení.

Impulsy mohou jít pomaleji nebo úplně zastavit, příroda můžete zjistit po diagnostických opatřeních.

Patologie je častěji detekována následující skupinou příznaků:

 • Výskyt dechu při nejmenším fyzickém namáhání.
 • Závratě, která se objeví kvůli zhoršení přívodu krve do mozku.
 • Bolestivé nepohodlí v hrudníku, je pozorováno na pozadí zhoršení srdce.
 • Edém končetin je často doprovázený modříním kůže.
 • Velká slabost, až do mdloby.
 • Zjevení studeného potu.
 • Ostré snížení srdeční frekvence (méně než 50 úderů za minutu).
 • Pocit nedostatku vzduchu, dusění.

Sinoatriální blokáda se obvykle projevuje bolestí na hrudi, nedostatkem vzduchu a vzácným pulsem. Porušení intra-atriální vodivosti je často asymptomatická nebo se jeví jako otok a málo dech. Zpomalení AV je detekováno silnou bradykardií, která často mizí.

Porušení jeho svazku je doprovázeno obecnou malátností, snížením frekvence kontrakcí srdečního svalu.

Patologie u dětí

Pokud je u dítěte zjištěna patologie, nejčastěji to znamená vrozené vady nebo porušení na pozadí dědičnosti. V případě částečného porušení byste neměli paniku, protože se častěji objevuje v normálním rozmezí. Neexistují žádné další specifické rysy patologie u dětí a dospívajících.

Příznaky, kterými lze identifikovat patologii dítěte, jsou následující:

 • Zhoršení paměti
 • Nepozornost.
 • Výskyt dechu.
 • Zhoršení výkonu školy.
 • Bolest na hrudi.
 • Obecná nevolnost.
 • Únava při nízkých fyzických zátěžích.

Volba terapie, stejně jako u dospělých, závisí na důvodech, které vyvolaly tento stav.

První stupeň nevyžaduje léčbu, ale dítě je pod dohledem lékaře. Ve druhém případě jsou předepsány léky a pokročilejší stupeň vyžaduje chirurgický zákrok, tedy implantaci ECS - umělého kardiostimulátoru.

V žádném případě není možné zanechat projev znamení, rozsáhlá blokáda může způsobit smrt.

Patologie během těhotenství

Podobné onemocnění může nastat u žen během těhotenství. Často jsou příznaky nejasné, ale jestliže existuje nerozumná slabost, závratě, dušnost, nestabilní nálada, je nutné konzultovat s lékařem.

Před vymezením terapeutických opatření musí být důkladná prohlídka pro přesné stanovení diagnózy. Za prvé, žena je označována jako EKG.

Diagnostika

Elektrokardiograf se používá k přesnému zjištění porušení v primární fázi. Metoda sledování Holtera je použita, lokalizace porušení je studována pomocí His-His-Electrogramu.

Při dešifrování získaných výsledků se pozoruje zesílení a zesílení P vlny, navíc srdeční svaly nejsou rovnoměrně redukovány a existuje rozdíl v délce trvání PQ intervalu.

Někdy odborník provádí denní sledování, zatímco pacient vede speciální deník. Díky této metodě jsou zjištěny poruchy, ke kterým dochází při různých činnostech pacienta.

Jsou přiděleny speciální testy, které určují místní poruchy, testy s přidáním fyzické námahy. Přesný obrázek onemocnění, typ blokády.

Teprve poté může lékař předepsat nezbytnou léčbu.

Léčba

Po diagnostice musí pacient navštívit kardiologa, kardiologa a arytmologa. Především je nutné odstranit příčinu, která vyvolala onemocnění.

Pokud nedojde k souběžné kardiovaskulární patologii, předepisuje se léková terapie:

 • Komplex vitamínů a minerálů.
 • Léky, které normalizují přívod krve do srdce (ATP, Preductal).

S úplným intraventrikulárním blokem je nutné zavést umělý kardiostimulátor, jeho činnost je zaměřena na normalizaci práce myokardu s obnovením frekvence kontrakce, jinak se zvyšuje riziko vzniku bradykardie a dalších komplikací.

Nešpecifické porušení nevyžaduje užívání drog, protože je malý. Pacient musí dodržovat zvláštní dietu a mít dostatek času na odpočinek. Taková opatření přispívají k prodloužení života.

Komplikace

Není-li léčeno, hrozí následující komplikace:

 • Srdeční selhání.
 • Zhoršení průtoku krve do mozku s následným vývojem mrtvice.
 • Tvorba krevních sraženin.
 • Potřeba chirurgie.
 • Smrtelný výsledek s úplnou nevodivostí.

Prevence

Preventivní opatření umožní posílit krevní cévy a zlepšit fungování srdečního svalu, a to i v případě stávající patologie. Tím se sníží riziko vzniku onemocnění a zabrání se komplikacím:

 1. Dlouhé procházky na čerstvém vzduchu.
 2. Zdravá výživa s vysokým obsahem vápníku.
 3. Příjem vitamínů.
 4. Dodržování každodenní rutiny, odpovídající odpočinek.
 5. Malé pravidelné cvičení. Tělesná výchova.
 6. Odstranění silových sportů, zejména kulturistiky, které negativně ovlivňují stav srdečních cév.
 7. Snažte se vyhnout silným stresovým situacím.
 8. Pokud je to možné, každý rok odpočívat na moři. Můžete si odpočinout v lese.
 9. Okamžitě projít lékařskou prohlídkou a odstranit zjištěnou patologii.

Bez ohledu na prognózu onemocnění musíme mít na paměti, že moderní medicína pomáhá vyrovnat se téměř s jakýmkoli porušením, ale pro to musíte poslouchat své tělo a vynaložit veškeré úsilí na vlastní zdraví.

Co je porušení intraventrikulárního vedení srdce?

Systém srdečního vedení zajišťuje včasný přenos nervových impulzů z hlavního uzlu do atria a poté do komor. Aby se tento proces uskutečnil správně, jsou ve vnitřní části mezikomorového septa důležité buňky, které jsou spojeny v určité větvi. Taková zóna hlavního orgánu se nazývá lékaři jako nohy nebo svazky jeho. Tkáň v dolní části obou komor a horní část srdce se nazývá Purkinje vlákna. Porušení intraventrikulárního vedení srdce vyvolává výskyt různých odchylek v činnosti orgánu, což může být velmi nebezpečné. Proto je důležité vědět všechno o patologii a být schopen zabránit jeho komplikacím v čase.

Co je toto porušení?

Porušení intraventrikulárního vedení srdce: co to je? Toto onemocnění může postihnout lidi v jakémkoli věku, zejména patologii pozorovanou u dětí v dospívání, která je důsledkem hormonálních změn v těle. Jakákoli porucha vedení v komorách srdce může zasahovat do přenosu nervového signálu, zpomalit ho nebo změnit. Lékaři tohoto typu se nazývají blok srdce. Obvykle nepřítomnost komorového vedení vede k intenzitě onemocnění postihujícího hlavní orgán.

Existuje statistika takových onemocnění, která ukazuje, že častěji dochází k selhání signálu v zóně levého ramena jeho svazku a někdy dochází k poškození pravé nohy této části. U dospělých, zejména starších, je riziko této patologie velmi vysoké.

Klasifikace

Typy abnormalit vedoucí k srdeční komoře v komorové části mohou být velmi rozmanité. Existují některé typy, které představují největší nebezpečí, zatímco jiné jsou považovány za snadné.

 1. V závislosti na tom, kolik svazků došlo k porušení, existují mono-, bi- nebo trifakulární typy onemocnění.
 2. Ohniskový pohled na dekódování je definován jako léze, která není viditelná ve všech přívodech.
 3. Arborizační forma, její umístění je vlákna Purkinje.
 4. Přechodné poruchy se projevují ve formě střídání normální vodivosti s nesprávným.
 5. Trvalé formy jsou diagnostikovány s trvalým rozpadem tohoto indikátoru.
 6. Kompletní nebo neúplné. V případě úplného typu onemocnění není průchodnost intraventrikulární oblasti vůbec fixována. Pokud je vedení neúplné, signál přichází v upravené podobě.
 7. Střídavé typy onemocnění jsou charakterizovány skutečností, že diagnostikují jednu nebo druhou formu patologie.

K určení typu této choroby je nutné podstoupit kardiogram, pouze pomocí této metody lze klinický obraz správně posoudit. Dekódování tohoto průzkumu ukazuje všechny nuance této nemoci.

Důvody

Provokativní faktory, jejichž vada způsobuje toto onemocnění, lze rozdělit do několika kategorií. V závislosti na tom, co ovlivnilo vývoj této patologie, je léčba předepsána a výsledek je předpovězen.

 • nespecifické poruchy vedení v komoře;
 • organické poškození srdce;
 • léčivé příčiny;

Nešpecifická povaha onemocnění naznačuje, že v komorové zóně se mohou objevit různé škody nebo poškození ve formě rozštěpení. Při organických příčinách onemocnění dochází k významné změně celého intracardiakálního systému, který způsobuje vznik některých onemocnění. Navíc tento faktor může naznačovat přítomnost vrozené srdeční choroby nebo dřívější chirurgické zákroky na orgánu, což je důvod, proč se onemocnění objevilo.

Léčivé účinky na srdeční činnost mohou být velmi nebezpečné. V důsledku užívání některých léků se rytmus těla může změnit. Pokud se pod vlivem takové terapie vyvinula porucha vedení, pak bude obtížné se zbavit takové odchylky a trvá to dlouho. Funkční příčiny nástupu onemocnění způsobují destruktivní proces v zóně systému vedení celého orgánu, je diagnostikován posun v práci celého kardiologického oddělení.

Nemoci, které způsobují narušení vodivých vlastností:

 1. arteriální hypertenze;
 2. infarkt myokardu, který se rozkládá na boční nebo přední stěnu;
 3. neúplná fúze septum mezi síňami;
 4. myokardiální dystrofie s přítomností metabolických poruch;
 5. kardiální skleróza;
 6. kardiomyopatie s hypertrofickými lézemi;
 7. myokarditida;
 8. infarkt myokardu na zádech;
 9. idiopatický systém kalcinace.

Taková diagnóza je pro dítě velmi nebezpečná, protože může vést k zástavě srdce, pokud je vedení zcela zablokováno. Příčiny této poruchy u kojenců a starších dětí jsou poměrně málo. Včasné zjištění onemocnění je nezbytné k zahájení léčby v rané fázi onemocnění a předcházení závažným následkům. Pravidelné vyšetření dítěte pomůže rychle diagnostikovat onemocnění. Vzhledem k tomu, že známky patologie mohou být zcela nepřítomné nebo místní, je třeba doufat pouze na akce lékařů.

Příčiny nemoci u dětí:

 • Silný nedostatek kyslíku, který vyživuje svaly srdce.
 • Předčasnost dítěte.
 • Zranění vyplývající z práce.
 • Zhoršuje krevní oběh v tepnách, které přivádějí celé srdce, síňovou oblast, komory a další části orgánu.
 • Neúplné uzavření oválného okna.
 • Účinky některých léků.
 • Kardiomyopatie.
 • Chirurgický zákrok v oblasti hlavního orgánu.
 • Patologie nervového systému.
 • Endokrinní onemocnění.
 • Infekční endokarditida.
 • Revmatické léze.
 • Otravuje tělo.
 • Poruchy psychogenní formy.

Velkou roli hraje včasná registrace těhotné ženy, takže lékaři mohou v důsledku všech diagnostických opatření odhalit jakoukoli odchylku ve vývoji plodového srdce. Když jsou patologie dítěte zaznamenávány v počátečním stadiu plodnosti, lékaři mají způsoby, jak zahájit terapii před nástupem práce, než zlepšit prognózu života dítěte.

Projevy

Často příznaky této nemoci chybí u osoby zcela před vznikem vážné poruchy orgánu. Obvykle jsou v důsledku diagnózy zjištěny poruchy vedení uvnitř srdcových komor srdce a pacient se poprvé naučí o nemoci. Pokud se vyskytne jakýkoli typ nevolnosti, měli byste okamžitě kontaktovat lékaře, abyste zjistili patologii v počáteční fázi.

 1. zčásti se objeví slabost, únava a únava;
 2. slabý puls;
 3. dušnost, která pacientovi nepřetržitě doprovází;
 4. pocit zastavení srdečního tepu;
 5. závratě;
 6. náhlá změna emočního pozadí;
 7. náhlý úzkost nebo úzkostné stavy;
 8. porucha paměti, dokonce poruchy;
 9. osoba může náhle spadnout při chůzi, z modré;
 10. mdloby;
 11. bolest v srdci.

Děti často nedokáží popsat své pocity, proto by rodiče měli věnovat pozornost jejich chování, chuti k jídlu a dýchání. Pokud jste v této oblasti zjistili poruchy, musíte dítě ukázat lékaři.

Jak diagnostikovat?

Aby bylo možné zjistit poruchu vedení v komorách, je třeba provést elektrokardiografii srdce, pomocí které bude přesně určen typ onemocnění a jsou indikovány problémové oblasti orgánu. Po obdržení takového závěru od lékaře zašle ošetřující lékař pacienta jiným odborníkům, aby objasnil klinický obraz onemocnění. Chcete-li zjistit všechny nuance patologie, možná budete potřebovat další metody vyšetření.

 • EchoCG je nezbytný pro důkladné vyšetření kardiovaskulárního systému.
 • Holter ECG monitoring. Pacient je připojen k zařízení, které zaznamenává činnost hlavního orgánu během dne s různými zatíženími.
 • Diagnostika MTR se používá v případě nedostatečného informačního obsahu dat EchoCG.
 • Zkoušky za použití zatížení.

Správně zjistěte, že tato nemoc není obtížná, protože pouze při provádění elektrokardiogramu je vše jasné. V některých situacích možná budete potřebovat několik způsobů diagnostiky, vše je řešeno v každém případě individuálně.

Léčba

Terapie je předepsána na základě příčiny onemocnění. Každý provokující faktor vyžaduje samostatný přístup k vyloučení.

 1. Pokud je porušení intraventrikulárního vedení způsobeno myokarditidou, léčbou bude jmenování glukokortikosteroidů, stejně jako antibiotika. Tyto léky pomáhají snižovat progresi této nemoci.
 2. Když je tato patologie vyvolána ischémií, léčba je zaměřena pouze na tento stav a komory neovlivňují průchodnost žádným způsobem.
 3. Při takových změnách v srdci způsobených užíváním určitých léků lékaři okamžitě tyto léky zruší.
 4. Pokud je vodivost lehce přerušena a neovlivňuje práci hlavního orgánu, není třeba léčba.
 5. Pokud je onemocnění doprovázeno jiným typem arytmie, je často nutné, aby pacient nainstaloval kardiostimulátor.

Existují určité léky používané k léčbě této nemoci. Lokální anestetika, kterou mnoho lidí užívá k omezení nepohodlí za hrudní kostí, má slabý účinek, protože bez adekvátní léčby nelze snížit příznaky.

 • antiischemické léky;
 • beta blokátory;
 • antikoagulancia;
 • blokátory kalciového kanálu;
 • prostředky ke snížení krevních sraženin;
 • minerály a vitamíny, které obsahují hodně hořčíku a draslíku.

Někdy se u takových pacientů může objevit blokáda. V takovém případě musí osoba naléhavě nainstalovat kardiostimulátor. Léčba dětí je také založena na příčinách vzniku patologie. Často málo pacientů nepotřebuje léčbu, neboť onemocnění zmizí samo o sobě, jak dítě zestárne.


Pro každý pacient musí být vyšetřovány projevy nemoci a prognóza. Takže osoba bude moci kontrolovat svůj zdravotní stav a okamžitě reagovat, když se jeho stav zhorší. Komplikace v této nemoci se ne vždy vyskytují, ačkoli onemocnění je poměrně vážné.

 • Blokáda tkáně větve svazku vlevo je charakterizována jako vysoce riziková patologie. Riziko úmrtí se v tomto případě zvyšuje o 5 až 6krát.
 • Blok svazku jeho pobočky napravo nepovažují lékaři za závažné porušení, zřídka vyvolává nebezpečné komplikace.
 • Poruchy Dvukhpuchkovye se obvykle objevují v předvečer přechodu na úplnou blokádu typu síňové komory, každý rok u 5-6% všech takových pacientů.
 • Pokud je tento stav způsoben akutním stupněm infarktu myokardu, zvyšuje se možnost úmrtí na 50%.

Porušení intraventrikulárního vedení a prognózy této nemoci nemohou lékaři považovat izolovaně od příčiny onemocnění. Klasifikace blokád je nezbytná pro aplikaci určité taktiky terapie.

Pokud jsou tyto změny částečné, pak je patologie považována za nebezpečnou. V případě úplné blokády určité zóny srdce mohou být důsledky velmi závažné, nejčastější jsou mrtvice nebo úplná zástava srdce.

Zhoršená funkce vedení impulsu uvnitř komor hlavního orgánu je poměrně vzácná, ale to je často způsobeno tím, že se lidé nezúčastní plánovaných vyšetření. Vzhledem k tomu, že symptomy onemocnění jsou obvykle nepřítomné nebo skryté, osoba neví o svém vývoji.

Lokální poruchy intraventrikulárního vedení

Atrioventrikulární a atrioventrikulární vedení

Jaká je vodivost srdce

Srdce kontrakce u dětí a dospělých jsou poskytovány prostřednictvím práce srdce svalu - myokardu. Impulsy v srdci se vytvářejí v sinusovém síňovém uzlu a pak jsou posílány do svazků Torel, Wenckebach, Bachmann, stejně jako v atrioventrikulárním uzlu. U posledního indikovaného bodu je impuls mírně zpožděn, takže jsou atria normálně snížena a krev vstupuje do dutiny levé komory a pravé komory. Pak cesta impulsu spočívá v kmenu Jeho svazku a odtud - do nohou jeho svazku. do svazku ventrikulárního myokardu a Purkinje. Výsledkem je, že krev je vypouštěna do aorty a do plicní tepny.

Na základě popisu je zřejmé, že vodivost srdečního svalu a jeho normální provedení jsou předpokladem pro fungování srdce a udržení životně důležité činnosti. V současné době je studováno mnoho typů abnormalit komorové a atriální vodivosti, v nichž dochází k impulznímu vedení jedním nebo několika systémovými paprsky. V důsledku toho se mění normální srdeční frekvence (60-80 úderů za minutu), zatímco špatná vodivost nebo zpoždění vedení může nastat kdekoli v systému:

 1. Porušení sinoatriálního vedení. Pulz nedosáhne atria, dochází ke zpomalení jejich buzení.
 2. Zpomalení intraatriálního vedení. Symptomy poruch srdečního vedení nesou riziko vzniku fibrilace síní v budoucnosti, neboť narušují činnost důležité součásti vodivého systému. Zjistěte, co je nebezpečné fibrilace síní srdce
 3. Atrioventrikulární porucha vedení. Patří mezi ně blokády 1,2,3 stupňů, při nichž se vedení patogeneze impulsu od atria ke komorám mění patologicky. Závažná blokáda jako onemocnění je pro riziko náhlého zástavu srdce nejnebezpečnější. Tento typ poruch vedení se vyskytuje nejčastěji.
 4. Porušení vnitřního ventrikulárního vedení. Tato patologie předpokládá blokaci nohou jeho svazku, ze kterého trpí kontrakce levé nebo pravé komory.
 5. Nespecifické poruchy vedení - patologické selhání v nejvzdálenějších částech myokardu - Purkinje svazky.

Typy a rozsah porušení

Atrioventrikulární vedení je nejvíce náchylné k různým patologickým změnám. Nejprve jsou rozděleny do dvou velkých skupin:

NAŠE ČTENÍ DOPORUČUJÍ!

Nejúčinnější způsob, jak se zbavit kardiovaskulárních onemocnění, podle našich čtenářů, je normální. Nástroj ovlivňuje příčinu onemocnění a snižuje riziko mrtvice a srdečního záchvatu na nulu! Názor lékaři.

 1. Zkrácení atrioventrikulárního vedení nebo absence zpoždění AV. Jedná se o lokální poruchu, při níž dochází současně k záškrtu a komorám, takže se předsádky nemohou kontrahovat podle očekávání a nedostatečně vrhnou krev do komor. Nejčastěji se tento problém objevuje v ohniscích - další balíčky rychlého držení. Patologie je často pozorována u dítěte s CHD.
 2. Obtížnost atrioventrikulárního vedení nebo AV-blokády. Obtížnost vedení AV je úplná nebo částečná, funkční nebo na pozadí organického srdečního onemocnění.

Heart bloky jsou rozděleny do stupňů:

 1. Blokáda AV stupně 1 - funkční zpomalení vedení, které se často objevuje u sportovců s těžkou vagotonií po operacích na peritoneu po zasažení slunečního plexu během těhotenství atd.
 2. AV blokáda 2 stupně. Je způsobena progresí poruch vedení a může se také vyskytnout při delším podávání srdečních glykosidů s mikroinfarkou. Je rozdělena na 1 typ Mobitz (porušení komorové kontrakce po zpomalení AV-impulsu) a typ 2 Mobitz (výrazné poškození vedení impulsu).
 3. AV blokáda 3 stupně. Jedná se o AV vedení. Doprovázený častým mdloby, protože vede k nedostatku kyslíku, téměř vždy doprovázený různými srdečními patologiemi, včetně organického poškození srdce.

Mezi typy porušení intraventrikulárního vedení jsou kompletní, neúplná blokáda pravé nebo levé nohy jeho svazku. Pokud jde o stabilitu, mohou být všechna porušení takto:

 • přechodný;
 • přerušovaný;
 • perzistentní (chronické).

Kardiální blokáda je proximální (nachází se v atriu nebo atrioventrikulárním uzlu - v mezidružním přepážce) a distální (nachází se na úrovni svazku His nebo jeho větví).

Příčiny onemocnění

Bloky a další poruchy intraventrikulárního a atrioventrikulárního vedení mohou nastat z různých důvodů a také závisí na věku pacienta. Takže akutní formy onemocnění u lidí starších 40 let se vyskytují v pozadí:

 • koronární onemocnění srdce;
 • infarkt myokardu;
 • kardiální skleróza;
 • různé typy kardiomyopatie;
 • fibróza a kalcifikace mitrální chlopně;
 • lymfangioendoteliom AV uzlu;
 • fibroma svazuje His;
 • další nádory nebo metastázy v srdci;
 • amyloidóza;
 • záchvat anginy pectoris;
 • těžká hypotermie.

U mladých lidí a dětí je pravděpodobnější výskyt různých patologií srdečního selhání kvůli akutní myokarditidě, zejména reumatické povahy. Navíc příčiny onemocnění mohou být:

 • funkční blokády - se silným škytapem, prováděním manévru Valsalvy, provádějící masáž karotického sinu;
 • srdeční vady - aortální stenóza. včetně hypertrofické a kalcifické;
 • užívání nebo předávkování srdečních glykosidů, beta-blokátorů, draselných solí, antiarytmických látek;
 • zvýšený tón vagových nervů;
 • ukládání oxalátu železa nebo vápníku do srdečního svalu;
 • poranění hrudníku;
 • syfilis;
 • hyperthyroidismus;
 • trombocytopenická purpura;
 • srdeční katetrizace;
 • srdeční chirurgie.

Děti mohou být diagnostikovány pomocí EKG a kompletní kongenitální AV blokádou, která se objevuje od narození a není způsobena revmatismem, záškrtem a jinými typy závažných infekčních onemocnění. Nejčastěji je kompletní primární blokáda lokální porucha, která je doprovázena různými typy srdečních vad vyžadujících chirurgickou korekci. Často se tato patologie pozoruje u novorozenců, kteří se narodili do matek s matkami se srdečním onemocněním nebo těžkými autoimunitními nemocemi.

Známky a možné komplikace

Počáteční stupně atrioventrikulárního bloku nemusí poskytnout žádné příznaky a nepohodlí. Pouze AV-blokády o velikosti 2-3 stupňů poskytují charakteristické příznaky, stejně jako závažné porušení intraventrikulárního vedení. Poprvé se blokáda stupně 3 může projevit infarktem myokardu a nejčastěji se to děje v pozdějším infarktu, kdy ischémie pokrývá uzel mezi síňou a komorami.

Klinický obraz se často projevuje jako pocit srdeční zástavy nebo snížení srdečního tepu, nevolnost a závratě, mdloby nebo mírné ztmavnutí vědomí. Zjistěte, které léky vedou ke zástavě srdce.

Záchvaty Adams-Stokes-Morgagni nebo náhlá ztráta vědomí, epileptiformní záchvaty jsou možné. Obecně platí, že závažnost záchvatů závisí přímo na době trvání zástavy a na stupni poklesu pulzu (může být snížena na 10-20 úderů za minutu nebo méně). Krevní tlak téměř klesá během útoku. Mohou se opakovat až několikrát denně a s délkou trvání 5 minut nebo více mohou zcela ukončit zástava srdce.

Nebezpečí onemocnění spočívá v jeho důsledcích. Kromě takových nepříjemných komplikací, jako jsou útoky Adams-Stokes-Morgagni, které jsou způsobeny akutním hladením mozkových tkání na kyslíku, může v budoucnu docházet k poklesu paměti a intelektu, k zhoršení průběhu IHD ak rozvoji fibrilace síní. Při přechodu od neúplné blokády k úplné ventrikulární fibrilaci může dojít. kardiogenní šok - stavy ohrožující zástavu srdce a náhlou srdeční smrt.

Diagnostika poruch vedení

Hlavní metodou detekce různých poruch atrioventrikulárního a intraventrikulárního vedení je EKG. Obvykle s patologickou změnou vodivosti v AV uzlu je pozorováno prodloužení intervalu P-R, výskyt dalších patologických zubů, stejně jako další poruchy. Při těžké blokádě AV je pozorováno blokování více impulzů v případě neúplné blokády - jediné porušení.

Chcete-li zjistit příčinu onemocnění, kontaktujte svého kardiologa, abyste provedli úplnou diagnózu. K tomu může být přiřazena následující vyšetřovací metoda:

 • fyzické vyšetření, auskultace srdce;
 • kompletní krevní obraz, moč;
 • biochemie krve elektrolytů, cholesterolu, cukru;
 • analýza hormonů štítné žlázy;
 • Holter ECG monitoring;
 • Ultrazvuk srdce s dopplerem;
 • EFI srdce;
 • radiografie plic, atd.

Pro posouzení závažnosti a hledání podrobných charakteristik narušení intraventrikulárního a atrioventrikulárního vedení je nejdůležitější metoda Holter. Pomáhá posoudit maximální stupeň blokády, opravuje epizody bradykardie, pomáhá spojit patologii s užíváním léků, denní čas a další data.

Způsoby léčby

Terapie bude zcela záviset na tom, jaký důvod vyvolal patologii vedení srdce. Proto při akutním infarktu myokardu je předepisována patogenetická léčba k vyloučení akutní ischémie myokardu a neexistuje žádný zvláštní vliv na poruchy vedení. Když myokarditida užívá antibiotika a glukokortikosteroidy, které neumožňují progresivní poruchy atrioventrikulárního a intraventrikulárního vedení. Pokud se problémy vyskytnou kvůli užívání jakýchkoli léků, měly by být okamžitě zrušeny.

Zkrácení vodivosti za nepřítomnosti organických chorob srdce zpravidla nevyžaduje léčbu. Pokud je onemocnění doprovázeno různými arytmiemi, včetně paroxyzmální, používá se operace kardiostimulátoru nebo ablace radiofrekvenčního katétru. V tomto případě jsou antiarytmické léky často zbytečné, ale jako paliativní jsou stále zobrazovány. Jiné možné prostředky pro poruchy intraventrikulárního vedení mohou zahrnovat:

 • blokátory kalciového kanálu;
 • antiischemické léky;
 • vitamíny;
 • přípravky obsahující draslík, hořčík;
 • trombolytické látky;
 • antikoagulancia;
 • beta blokátory;
 • beta adrenomimetika.

V případě náhlého vývoje kompletního atrioventrikulárního bloku se používá technika dočasné elektrické stimulace - je zapotřebí pro impuls naléhavě obnovit normální vodivost srdce. V budoucnu musí instalovat EX téměř všichni pacienti.

Charakteristiky léčby u dětí a těhotných žen

Podle studií přibližně 5% dětí, které jsou zdravé, mají nějaké poruchy vedení vedení myokardu. Pokud mluvíme o stupni AV bloku 1, pak může postupovat k dalším stupňům onemocnění. Příčiny jsou infekce, jiné patologie srdce, které mohou vzniknout v budoucnu. Po revmatismu, srdeční chirurgii, vrozených malformacích apod. Se mohou objevit závažnější poruchy vedení.

Symptomy onemocnění u dětí jsou snížená paměť, pozornost, špatný výkon, slabost, dušnost, zármutek.

Léčba u dětí s poruchou srdečního přenosu bude stejně jako dospělí závislá na příčině onemocnění. Blokády prvního stupně vyžadují dynamické pozorování bez léčby. Ve druhém stupni se mohou doporučovat podpůrné léky a zřídka se doporučuje kardiostimulátor. V případě zablokování třetího stupně by dítě mělo podstoupit operaci implantace umělého kardiostimulátoru EKS. Někdy mají děti spontánní úplné zotavení, jakmile zestárnou.

Těhotné ženy nejčastěji rozvíjejí funkční poruchy vedení, které nevyžadují medikaci a spontánně procházejí. Ale v případě vážných poruch vedoucích k ženám musí žena užívat léky, které jsou vybírány kardiologem spolu s porodníkem a gynekologem, s přihlédnutím k minimálnímu poškození dítěte. Nejčastěji doporučujeme vitamíny, bylinné přípravky, přípravky obsahující draslík. Implantace EKS by měla být včasná a provedena, pokud je to nutné, před podáním. Narození u žen s organickými patologiemi srdce a AV blokádami by měly být plánovány pouze císařským řezem, aby nedošlo k vážným poruchám srdečních rytmů.

Co neudělat

Je přísně zakázáno porušení AV a ventrikulárního vedení kouření, zneužívání alkoholu, užívání jakýchkoli léků nebo lidových léků bez lékařského předpisu. Také u některých příčin nemoci jsou antiarytmické léky určitých skupin přísně zakázány, což by měl lékař při výběru léčebného programu vzít v úvahu.

Preventivní opatření

Žádné zvláštní preventivní opatření. Jediným způsobem, jak snížit riziko vzniku poruch srdečního vedení, je vést zdravý životní styl, zabránit zanedbaným srdečním patologickým stavům a předávkování léky, pravidelně vyšetřovat praktickým lékařem a kardiologem, pokud existují vhodné náznaky.

Jste jedním z milionů, kteří mají špatné srdce?

A všechny vaše pokusy vyléčit hypertenzi byly neúspěšné?

A už jste mysleli na radikální opatření? Je to pochopitelné, protože silné srdce je ukazatelem zdraví a důvodem k hrdosti. Kromě toho je to alespoň dlouhověkost člověka. A skutečnost, že osoba chráněná před kardiovaskulárními chorobami vypadá mladší, je axiom, který nevyžaduje důkaz.

Proto doporučujeme číst rozhovor s Irinou Cházovou, který říká, jak léčit hypertenzi rychle, efektivně, bez drahých procedur a pouze za 1 rubl. Přečtěte si článek >>

Porušení intraventrikulárního vedení - co to je? Místní porušení intraventrikulárního vedení

7 částí těla, které by se neměly dotýkat Přemýšlejte o svém těle jako o chrámu: můžete ho použít, ale existují některé posvátné místa, která se nedají dotknout. Studie ukazují.

13 známky, že máte nejlepšího manžela Manželé jsou opravdu skvělí lidé. Jaká škoda, že dobří manželé nevyrůstají na stromech. Pokud vaše druhá polovina dělá tyto 13 věcí, pak můžete s.

Proč se některé děti narodily s "polibkem anděla"? Angeli, jak všichni víme, jsou přátelští vůči lidem a jejich zdraví. Pokud má vaše dítě takzvaný andělský polibek, pak nejste.

Naši předkové nespali jako my. Co děláme špatně? To je těžké uvěřit, ale vědci a mnoho historiků mají tendenci věřit tomu, že moderní člověk vůbec nespí jako jeho starodávní předkové. Zpočátku.

Přes všechny stereotypy: dívka se vzácnou genetickou poruchou dobývá módní svět tato dívka jménem Melanie Gajdos, a ona rychle vnikl do světa módy, šokující, inspirující a ničit hloupé stereotypy.

11 podivných příznaků, které naznačují, že jste v posteli dobří. Také chcete věřit, že přinášíte příjemnému romantickému partnerovi v posteli? Alespoň nechceš se zčervvatnout a omluvit mě.

Porušení intraventrikulárního vedení srdce

Srdce je neúnavným orgánem celého lidského těla. Na rozdíl od samotného muže nikdy nespí. Není divu, že různé nemoci tohoto orgánu mohou přispět ke změnám v celém těle.

Jedním z nejčastějších onemocnění srdce je narušení intraventrikulárního vedení. Toto porušení se navíc objevuje jak u dospělých, tak u dětí.

Co je porušení intraventrikulárního vedení srdce?

Porušení intraventrikulárního vedení srdce je způsobeno zpožděním impulsu nebo jeho nepřítomností v jednom či druhém oddělení orgánu. Jiným způsobem se tento jev nazývá blokáda.

Jak je dobře známo, může být porušení vedení pulsu částečné nebo úplné. Pokud je v prvním případě blokáda nejčastěji asymptomatická, pak druhá je významnou hrozbou pro osobu.

Druhy poruch srdečního vedení

Čtyřkomorové srdce člověka má několik sekcí, kterými proudí impulsy. Proto může dojít k blokádě pouze v jednom oddělení. Místní porušení intraventrikulárního vedení srdce se vyznačují uzly a cestami impulzů.

Proto se rozlišují následující typy blokád:

 • Sinoatriální blokáda. Stává se zpravidla v sinoatriálním uzlu pravého atria. Impuls se neuskutečňuje ani kvůli jeho nedostatečné síle, nebo proto, že atrium ho nevidí.
  Existují 3 stupně SA blokády:
 • První je charakterizováno zpožděním impulzů.
 • Ve druhém stupni se pozoruje periodicita vedení paprsků.
 • Třetí je charakterizována slabostí nebo nedostatkem.
 • Intra síňová blokáda. Probíhá na cestách impulsu od sinoatriálního uzlu k levému atriu nebo k atrioventrikulárnímu uzlu. To je způsobeno zpožděním impulsu.
 • AV blokáda.
  Stejně jako v prvním případě existují 3 stupně:
  • Když jsou pulzy prvního stupně prováděny pomalu.
  • Na druhou stranu ne všichni impulsy ze sinoatriálního uzlu procházejí. Stejně jako v prvním případě dochází k pravidelnému vedení.
  • Ve třetím stupni se síňové impulsy nedosahují komor. Zároveň začínají atria a komory nezávisle na sobě.
 • Blokáda nohou Jeho a větví (vlevo vpravo a přední svazek). Patogeneze je způsobena pomalým vedením impulzu nebo jeho nepřítomností. Pokud blokáda ovlivní například pravou nohu jeho a levostranné zadní větve, pak se impulsy nejprve šíří přední větví podél levé komory a pak se dostanou na pravou.
  Jinými slovy. přítomnost této nemoci je způsobena narušenou impulzní průchodností jedné z komor. Je třeba poznamenat, že tento typ blokády přispívá k rozvoji AV blokády. Pulzní blokády ve vláknech Purkinje se nazývají nespecifické poruchy intraventrikulárního vedení.
 • Místní porušení prvního stupně může být nazváno částečné a druhé a třetí úplné. Ačkoli částečná blokáda není choroba jako taková, stále existuje možnost úplné blokády, která může vést k vážným následkům.

  Symptomy onemocnění

  Neexistují žádné konkrétní příznaky poruchy intraventrikulárního vedení. Klinický obraz může navíc zcela chybět. Manifestace mohou být jak zcela neškodné, tak průchodné a těžko tolerované u pacientů. Faktem je, že klinické příznaky závisí na umístění poruchy.

  Pinterest