Arytmie u dětí

Arytmie u dětí představuje různé srdeční abnormality, které se projevují změnami frekvence, konzistence nebo pravidelnosti srdečních kontrakcí. Manifestace arytmií u dětí nejsou obvykle specifické: slabost, dechová slabost, bledost kůže, odmítnutí jídla, zvýšená únava, mdloby. Diagnóza arytmie u dětí zahrnuje záznam EKG, provádění denního sledování srdce, EEG, EchoCG, zátěžové testy. Při léčbě arytmií u dětí se používají lékové a jiné než lékové metody (RFA, kryoablace, implantace antiarytmických prostředků).

Arytmie u dětí

Arytmie u dětí je rozmanitost původu změn srdečního rytmu způsobená dysfunkcí automatismu, excitability a vedení srdce. V pediatrii a pediatrické kardiologii existuje tolik poruch srdečního rytmu jako u dospělých. Arytmie u dětí jsou zjištěny ve všech věkových skupinách, avšak období nejvyššího rizika pro vývoj a projev arytmie jsou neonatální období, 4-5 let, 7-8 let a 12-14 let. Proto je vhodné zajistit povinné konzultace s dětským kardiologem a screeningem EKG jako součásti klinického vyšetření dětí tohoto věku.

Statistická analýza výskytu arytmií u dětí je komplikován skutečností, že ani u zdravých dětí nalezena epizody srdečních arytmií: migrace kardiostimulátoru, bradykardie, tachykardie, arytmie, The WPW fenomén, atrioventrikulární I. stupně bloku, atd. Příčiny arytmií, jejich průběh,. terapie a prognózy u dětí mají své vlastní charakteristiky.

Příčiny arytmie u dětí

Všechny příčiny vedoucí k arytmii u dítěte lze rozdělit na srdeční (srdeční), extracardiální (extracardiální) a smíšené.

Srdeční příčiny arytmií u dětí, zejména by měla zahrnovat vrozená srdeční onemocnění (Ebstein anomálie, síňového septa, otevřený atrioventrikulární kanál, Fallotova tetralogie), operaci srdce přes VSD, ASD, a další., Získaných srdečních vad. Porucha cest v srdci u dětí se může projevit jako důsledek myokarditidy, myokardiální dystrofie, dilatované a hypertrofické kardiomyopatie, přenášené vaskulitidy a revmatismu. V některých případech jsou příčinou arytmií u dětí srdeční nádory, perikarditida, poranění srdce, doprovázené krvácením v oblasti cest, intoxikace. Závažné infekce mohou vést k arytmii u dětí: angina pectoris, záškrtu, pneumonie, bronchitida, intestinální infekce, sepse, doprovázené ztrátou tekutiny a vedoucí k poruchám elektrolytů. Iatrogenní příčiny arytmií u dětí zahrnují mechanické účinky během slyšení srdečních dutin a angiografie. Děti mohou mít vrozené poruchy rytmu způsobené abnormalitami vodivého systému (syndrom WPW), arytmogenní pravé komorové kardiomyopatie atd.

Extracardiální arytmie u dětí může být patologický průběh těhotenství a porodu, nedonošení, intrauterinní hypotrofie plodu, vedoucí k nezralosti srdečního vedení a porušení jeho inervace. Mezi mimosrdeční arytmie mechanismů děti hrají důležitou roli funkčních poruch nervového systému (emocionální stres, cévní dystonie), endokrinní poruchy (hypotyreóza, hypertyreóza), onemocnění krve (anémie z nedostatku železa) a další.

Mluví o smíšených arytmiích u dětí, pokud existuje kombinace organické choroby srdeční a poruchy neurohumorální regulace její aktivity.

Sinusová arytmie u dětí může být často funkční, to znamená, že je přirozenou reakcí těla na horké počasí, nedostatečnou fyzickou námahu, silné emoce atd.

Klasifikace arytmií u dětí

Nejčastější klasifikací arytmií u dětí je jejich separace v rozporu s funkcemi myokardu (automatismus, excitabilita, vedení a jejich kombinace). Podle tohoto principu porušování funkce automatizmu zahrnuje sinusovou arytmii u dětí, sinusovou bradykardii, sínusovou tachykardii, migraci kardiostimulátoru a pomalý klouzavý rytmus.

Arytmie u dětí, způsobené narušením vzrušivosti myokardu patří arytmie neparoksizmalnuyu a paroxysmální tachykardie, fibrilace síní (fibrilloflutter), komorový flutter a blikání.

Poruchy funkce vedení jsou reprezentovány sinoatriálním blokem, intraatriálním a intraventrikulárním blokem, atrioventrikulárním blokem. Kombinované arytmie u dětí zahrnují syndrom WPW, syndrom dlouhého QT intervalu, syndrom nemocných sinusů.

Na základě klinického významu arytmií u dětí jsou rozděleny do dvou skupin. Klinicky nevýznamné arytmie u dětí patří nestabilní, asymptomatická, nemá vliv na zdraví a prognózu arytmií dítěte (jednolůžkových beaty, kardiostimulátoru migrace během spánku, není projevuje klinicky sinusové bradykardii a tachykardii a další.). Skupina klinicky významných arytmií u dětí se skládá z přetrvávajících arytmií, které ovlivňují blaho a prognózu dítěte (časté extrasystoly, paroxysmální arytmie, syndrom SSS, WPW atd.).

Symptomy arytmie u dětí

Asi 40% arytmií u dětí je zjištěno náhodou, během rutinního lékařského vyšetření nebo při vyšetření dítěte po onemocnění. V jiných případech nejsou klinické projevy arytmie u dětí specifické. U kojenců je třeba mít podezření na arytmii, když se objeví paroxysmální dyspnoe, změny barvy pokožky (bledost nebo cyanóza), neklidné chování, odmítnutí jídla nebo pomalé sání, špatný přírůstek hmotnosti, špatný spánek, pulzace krčních cév.

Arytmie u starších dětí může být doprovázena zvýšenou únavou, špatnou tolerancí cvičení, nepříjemnými pocity v oblasti srdce (přerušení, vyblednutí, silný záchvat), hypotenzí, závratě a mdloby.

Potenciálně nebezpečné arytmie u dětí se zvýšeným rizikem náhlého úmrtí zahrnují prodloužení QT intervalu, ventrikulární tachyarytmie, doprovázené hypoxickou encefalopatií, ischémií myokardu a akutním srdečním selháním.

Diagnóza arytmie u dětí

Objektivně u dětí s arytmií, zpomalením nebo zvýšením srdeční frekvence ve srovnání s věkovou normou se zjistí nepravidelnost srdečních kontrakcí a pulzní deficit. Při hodnocení pulzu u dětí je třeba vzít v úvahu věkové normy: například u novorozenců je srdeční frekvence 140 úderů. v min.; 1 rok - 120 úderů. v min.; za 5 let - 100 beatů. za minutu, ve věku 10 let - 90 úderů. v min.; dospívající - 60-80 ran. během několika minut

Elektrokardiografické vyšetření dětí s arytmií zahrnuje záznam EKG ležícího, stojícího a po zanedbatelné fyzické námaze. Tento přístup nám umožňuje identifikovat poruchy vegetativního rytmu. Denní sledování EKG neomezuje volnou aktivitu pacienta a dnes může být prováděno u dětí všech věkových kategorií, včetně novorozenců. S pomocí monitorování Holtera jsou detekovány všechny formy arytmie u dětí. GPCR se používá při vyšetření starších dětí.

Studie používající zátěžové testy (ergometrická jízda na kole, zkouška na běžeckém pásu) jsou nezbytné pro identifikaci poruch latentního rytmu a vedení, určení tolerance cvičení a předvídání průběhu arytmií u dětí. V pediatrické kardiologii se k detekci arytmií používají farmakologické testy (atropin, draslík-obsidan). Za účelem zjištění organických příčin arytmií u dětí se provádí echokardiografie.

Pro určení vztahu arytmií u dětí se stavem centrálního nervového systému, EEG, rheoencephalography, radiografie cervikální páteře se provádí konzultace dětského neurologa.

Léčba arytmie u dětí

Funkční arytmie u dětí nevyžadují léčbu; v tomto případě by měli rodiče věnovat pozornost organizaci denního režimu dítěte, správnému odpočinku, mírné fyzické aktivitě. Konzervativní lékařské a chirurgické přístupy se používají k léčbě klinicky významných arytmií u dětí.

Ve všech případech by léčba měla začít s vyloučením faktorů, které způsobují arytmii u dětí: léčba revmatismu, rehabilitace chronických ložisek infekce (adenotomie, tonzilektomie, léčba kazu apod.), Zrušení léků způsobujících poruchy rytmu atd.

Konzervativní farmakoterapie arytmií u dětí zahrnuje tři oblasti: normalizaci rovnováhy elektrolytů myokardu, použití antiarytmických léků, zlepšení metabolismu srdečního svalu. Prostřednictvím normalizační rovnováhy elektrolytů jsou přípravky draslíku a hořčíku. Antiarytmická léčba se provádí pomocí prokainamidu, propranololu, amiodaronu, verapamilu atd. Pro účely metabolické podpory myokardu se používá kokarboxyláza, riboxin, pangamát vápníku.

V případě arytmií rezistentních na farmakoterapii u dětí je indikována minimálně invazivní chirurgická léčba: radiofrekvenční ablace nebo kryoablace patologických arytmogenních zón, implantace kardiostimulátoru nebo kardioverter-defibrilátoru.

Předpověď a prevence arytmií u dětí

Průběh arytmií u dětí je určován příčinami a možností jejich vyloučení, stejně jako míra hemodynamických poruch. U funkčních arytmií je prognóza příznivá. Fibrilace síní zvyšuje riziko srdečního selhání a tromboembolických komplikací. Největší obavu z rizika náhlé smrti způsobují arytmie u dětí, které se vyvíjejí na pozadí organické srdeční choroby, AV blokády III. Stupně, kombinované arytmie.

Prevence arytmií u dětí zahrnuje eliminaci předisponujících faktorů, léčbu závažných onemocnění, preventivní vyšetření kardiovaskulárního systému. Dospělé sledování dětí s arytmií provádí pediatr, dětský kardiolog, podle indikace - dětský endokrinolog, dětský neurolog, dětský revmatolog, atd.

Sinusová arytmie u dětí a dospívajících: diagnostika a léčba onemocnění

Když jsou děti nemocné, je to vždy děsivé. Zvláště pokud je onemocnění spojeno s prácí srdce.

Problémy se srdcem jsou bohužel také diagnostikovány u dětí. Obvykle jsou tyto porušení zjištěny během plánovaných lékařských prohlídek.

Rodiče se bojí jakéhokoli narušení zdraví dítěte, zejména poruch srdce. Co je sinusová arytmie u dětí a dospívajících? Co je to nebezpečné onemocnění?

Co to je?

Podle výsledků elektrokardiografie se uvádí porucha sinusového rytmu - sinusová arytmie. Ale hned jsme si všimli, že tento stav je nejčastěji spojován s rychlým růstem a hormonálními změnami v těle a jen vzácně naznačuje vážné patologické stavy srdce.

V každém případě by dítě mělo vyšetřit lékař, který po provedení dalšího výzkumu určí příčinu onemocnění a zvolí vhodnou taktiku léčby.

Obecný popis choroby

Srdce je čerpadlo pro čerpání krve. Pulsace nastává v důsledku elektrických impulzů, které se šíří svalovými vlákny a způsobují jejich kontrakci. To se provádí automaticky. Pokud se z nějakého důvodu impulz vytvoří se zpožděním nebo předstihem, dojde k selhání srdečního rytmu.

Arytmie srdeční frekvence jsou tři typy:

 1. Při zachování běžného počtu úderů za minutu.
 2. S nárůstem počtu kontrakcí - tachyarytmie.
 3. S poklesem srdeční frekvence - bradyarytmií.

Síňová arytmie se vyskytuje v důsledku změn vodivosti srdečních vláken, zvýšené nebo snížené excitability, selhání automatismu srdečních kontrakcí.

Podle původu může být onemocnění vrozená, získaná nebo dědičná.

Existují dva stupně závažnosti:

 1. Mírná sinusová arytmie u dítěte. Charakteristika forem arytmie bez nebezpečí. Mírné příznaky nebo jejich nedostatek. Zjišťuje se zpravidla náhodou během plánovaného EKG.
 2. Těžká sinusová arytmie u dítěte. Má zjevné příznaky. Doprovodné onemocnění srdce a cév.

Prevalence

Porucha srdečního rytmu není nezávislou chorobou, spíše je to projev nebo komplikace onemocnění, nebo se objevuje jako přechodný fenomén během věku související restrukturalizace těla.

Nebezpečné a nebezpečné formy

V závislosti na příčině je dýchací, funkční nebo organický typ srdečního selhání.

Respirační

Dýchací forma je považována za nejbezpečnější druh nemoci. Vyjadřuje se intenzivním srdečním tepem při inhalování a při výdechu se snižuje.

Obvyklá příčina je nezralost dítěte nervového systému. Poruchy srdečního rytmu s věkem procházejí, ale je nutné, aby byl sledován lékařem, aby nedošlo k vynechání možných komplikací.

Patologické příčiny arytmie dýchacích cest zahrnují:

 • zvýšený intrakraniální tlak;
 • poškození mozku u dětí bez zánětlivé přírody, což je způsobeno hladem kyslíku v plodu během vývoje plodu;
 • nezralost těla dítěte v důsledku předčasného porodu;
 • porušení metabolických procesů v těle, rachity.

Funkční

Funkční forma je méně častá než respirační, ale také zřídka nebezpečná. Příčinou může být narušení nervového, imunitního, endokrinního systému. Vyskytuje se v důsledku infekčního nebo virového onemocnění nebo projevu onemocnění štítné žlázy.

Organické

Organická forma je nejnebezpečnější. Indikuje patologické poruchy v systému vedení impulsu a dalších poruch v práci srdce.

Tato forma je charakterizována výraznými příznaky arytmie. Podmínka vyžaduje okamžité vyšetření a dlouhodobou léčbu.

Příčiny a rizikové faktory

Arytmie způsobuje narušení srdce:

 • Závady v systému, které provádějí impulsy. Porušení může souviset s rychlostí utváření a impulsu.
 • Nesprávná struktura srdce. Pokud abnormality narušují normální kontrakci srdečního svalu.
 • Poruchy autonomního nervového systému.

Srdeční selhání může být také jedním z projevů onemocnění:

 • vrozené nebo získané srdeční onemocnění;
 • zánětlivé onemocnění srdce;
 • těžká intoxikace těla (včetně léků);
 • novotvary (benigní nebo maligní nádory);
 • závažné případy infekčních nebo virových onemocnění;
 • nervové přepětí a stres;
 • poruchy v období embryonálního vývoje;
 • dědičná onemocnění;
 • dehydratace;
 • nadměrná fyzická námaha, zejména na pozadí avitaminózy nebo obecné slabosti.

V dětství a dospívání existuje několik období, kdy je riziko arytmií zvýšeno z důvodu fyziologických vlastností:

 • Děti od 4 do 8 měsíců;
 • děti předškolního věku od 4 do 5 let;
 • mladší studenti od 6 do 8 let;
 • mladistvých od 12 let.

Během těchto období je lepší provést EKG (elektrokardiografii) a navštívit kardiologa. Můžete si přečíst o dekódování EKG u dětí v samostatném článku.

Hlavní příznaky

U mírných případů arytmií neexistují žádné výrazné projevy. Situace je komplikována skutečností, že malé děti nemohou vyjádřit, co jim znepokojuje. Porucha rytmu je zjištěna kardiologem během vyšetření nebo během EKG.

Symptomy, které by měly upozornit rodiče:

 • Opakovaná ztráta vědomí.
 • Špatně spát po dlouhou dobu. Dítě se často probudí s pláčem.
 • Na pozadí jakékoliv fyzické aktivity (plazení, chůze, lezení atd.) Dochází ke krátkému dýchání.
 • Dítě často volá bez zjevného důvodu.
 • Nadměrné pocení.
 • Zhoršení chuti k jídlu nebo úplné odmítnutí jídla.
 • Cyanóza nasolabického trojúhelníku, nehtových destiček, nohou proti celkové bledosti pokožky.
 • Porušení chování. Úzkost nebo letargie.

Starší děti si mohou stěžovat na:

 • pocit slabosti, letargie, ztráta síly;
 • nepohodlí v oblasti srdce (přerušení);
 • pocity zúžení v oblasti srdce, bolest na hrudi;
 • závratě;
 • búšení srdce;
 • poškození po fyzické aktivitě.

Diagnostická opatření

První metodou diagnostiky srdečních abnormalit je elektrokardiografie.

Abyste získali spolehlivé výsledky EKG, je důležité provést postup správně. Pokud je malý pacient nepohodlný, vystrašený nebo běžel před vyšetřením, pak EKG ukáže poruchu srdečního rytmu. Ale v tomto případě je arytmie způsobena přirozenou poruchou dýchání na nervové půdě.

Kromě toho se používají další metody výzkumu:

 • Echokardiogram. Studie se provádí pomocí ultrazvuku.
 • Denní sledování EKG Holtera. Dlouhé nepřetržité zaznamenávání kardiogramu po dobu jednoho nebo více dnů.
 • Stresový test. EKG záznam na pozadí zátěží.
 • Ortostatický test. Definice některých indikátorů (tlak, pulsní frekvence a další) během přechodu z polohy ležení do polohy stojící a naopak.
 • Elektrofyziologická studie. Způsob, při kterém jsou části srdce stimulovány a výsledky jsou zaznamenávány. V tomto případě jsou elektrody zavedeny přímo do srdce.
 • Analýzy. U dětí se provádí obecný krevní test a zkoumají se hormonální indikátory.

Nejčastěji se provádí EKG s různými variantami zatížení. Příklad toho, co vypadá jako sinusová arytmie na EKG u dítěte:

Kromě hlavní diferenciální diagnostiky se používá. Jedná se o metodu výzkumu, při které jsou vyloučena nemoci, která nejsou vhodná pro některé parametry, dokud není nalezena pouze správná diagnóza.

Existují počítačové programy, které podle řady dat mohou sestavit seznam možných onemocnění pacienta. A doktor je již diagnostikován.

Terapie taktiky

Pokud výsledky kardiogramu odhalí porušení, musíte navštívit kardiologa. Budou určena další vyšetření, která pomohou určit příčinu, formu a závažnost patologie. Pouze po předepsání této léčby.

Respirační-typu arytmie ve většině případů nevyžadují léčbu - oni předají své vlastní. Ale vyžadují lékařský dohled.

Po eliminaci příčiny onemocnění zmizí funkční srdeční arytmie.

Organická arytmie vyžaduje dlouhodobou komplexní léčbu, protože je způsobena srdeční patologií. Terapeutická taktika se vybírá individuálně.

Léčba jakéhokoli typu arytmie zahrnuje organizaci správného denního režimu, zdravou a rozmanitou stravu (hlavně zeleninu a mléčné výrobky), jemný režim a masáže (zejména masáž krku).

Intenzita přípustné fyzické aktivity je určena individuálně. Obvykle je vhodné se zapojit do plavání, gymnastiky, chůze. Děti s arytmií nemohou být nervózní a přepracované.

Obecná schéma léčby:

 • Léčba je založena na antiarytmických lécích, které normalizují srdeční rytmus a zmírňují nepříjemné příznaky. Například Aymalin, Anaprilin, Verapamil a další.
 • Painkillers.
 • Tenzidy.
 • Komplexy vitamínů a minerálů.

V závažných případech by mělo být dítě pod kontrolou lékařů. Může vyžadovat operaci k instalaci kardiostimulátoru.

Prognóza a možné komplikace

Ve většině případů dochází k arytmii samostatně, bez dalších důsledků. V závažných případech může dojít ke vzniku srdečního selhání. Dítě má zdravotní postižení.

Nejnebezpečnějšími komplikacemi jsou asystole (zastavení srdečních kontrakcí) a fibrilace (stav, kdy se různé části srdečních vláken smíchají různými způsoby - flutter). Výsledkem je smrt.

Dozvíte se více o poruchách srdečního rytmu u dětí, stejně jako o syndromu, který může být příznakem z videa:

Prevence

Nejlepší preventivní opatření je zdravý životní styl. Dítě by mělo mít denní režim, dostatečný spánek, plnou vyváženou stravu, žádné stresující situace a nadměrné cvičení.

Není třeba přeskočit rutinní prohlídky s lékaři. Při nejmenším podezření - kontaktujte kardiologa. Pokud existují onemocnění, která mohou způsobit arytmii nebo dědičnou predispozici - kontrolovat stav, musí být dodržován lékařem.

Vylučovat srdeční onemocnění nebo závažné nemoci, jejichž příznakem může být arytmie. Tacka a prognóza léčby závisí na typu poruchy srdečního rytmu a příčinách selhání.

Pediatrický kardiolog vysvětluje nejčastější příčiny sinusových arytmií u dítěte

Dětské tělo má řadu funkcí. To platí i pro srdeční systém. Nezralost nervového systému, emoční nestabilita někdy vede k selhání srdečního rytmu. Arytmie u dítěte je poruchou srdečního rytmu jak v případě onemocnění vodivého systému, tak fyziologického. Zvažme koncept "sinusové arytmie u dětí", jaké jsou její příčiny a léčba.

Co je srdeční rytmus?

Srdce je jeden z hlavních orgánů a ve skutečnosti jediný, který může generovat elektrické impulsy. Jejich hlavním zdrojem je sinusový uzel. Je to sbírka nervových buněk, která se nachází v pravém atriu.

Impulsy pocházejí ze sinusového uzlu v počtu odpovídajícím věkové normě každého dítěte a potom sestupují po cestách do všech částí srdce, kde způsobují kontrakci - sinusový rytmus.

Správný rytmus je rytmus se stejnými časovými intervaly mezi srdečními impulsy.

Věkové normy srdeční frekvence

Porušení srdečního rytmu u dětí a jejich typů:

 • sinusová tachykardie - palpitace;
 • sinusová bradykardie - snížení srdečního tepu;
 • extrasystola - mimořádná kontrakce srdce;
 • respirační arytmie.

Pediatrická arytmie se vyskytuje ve dvou variantách:

 1. Mírná sinusová arytmie u dítěte. Objevuje se u adolescentů, dětí do 5 let.
 2. Těžká sinusová arytmie u dítěte. Je vzácná, hlavně u dětí kvůli revmatismu. V atletech může dojít k těžké arytmii.

Příčiny sinusového arytmie srdce u dítěte:

 • patologie nervového systému - intrakraniální hypertenze, poporodní asfyxie u dítěte;
 • růstové vrcholy u dětí ve věku 5-6 let, ve věku 9-10 let. V tomto okamžiku dochází k prudkému nárůstu růstu, stejně jako k hromadě myokardu, v důsledku čehož srdeční cévy a vodivý systém neudržují krok s nárůstem srdečního svalu;
 • obezita;
 • rachity;
 • genetická predispozice;
 • zánětlivé změny v membránách srdce;
 • infekční onemocnění s narušenou rovnováhou vody a elektrolytů;
 • nedostatek stopových prvků draslík, hořčík, vápník;
 • vrozené srdeční vady.

Ektopický atriální rytmus - co to je?

Tuto frázi naleznete v popisu EKG. Zjistili jsme, že hlavním kardiostimulátorem je sinusový uzel. Ale stane se tak, že ztratí svou dominantní roli a v jiném atriu se objeví ektopické focy činnosti.

Příčiny:

 • zánětlivé změny v oblasti sinusového uzlu;
 • nedostatek kyslíku v oblasti myokardu při projekci hlavního kardiostimulátoru;
 • diabetes mellitus;
 • hormonální poruchy, zejména u dospívajících;
 • vaskulární dystonie;
 • kouření, závislost.

Takové postavení může být přechodné, zvláště u dospívajících. Je nutné provést ultrazvuk v srdci, aby se vyloučila srdeční patologie a EKG. Také musíte odeslat dítě endokrinologovi.

Osobní zážitek! Dvanáctileté dítě bylo při klinickém vyšetření detekováno změny EKG - ektopický pravý srdeční rytmus se srdeční frekvencí (HR) 60-88 za minutu. Chlapec neměl žádné klinické příznaky. Dítě se zabývá zápasem po celý rok. Při předepisování sedativních léků a omezení fyzické aktivity na sledování EKG byla po 3 měsících zjištěna normální rytmus s frekvencí 75 kontrakcí za minutu.

Arytmie u novorozenců

Po porodu může dítě pociťovat mírnou arytmii, ale často se jedná o poruchy, které začaly v prenatálním životě.

Často se vyskytuje u předčasných a nezralých dětí.

Arytmie u novorozenců je několik způsobů:

1. Bradykardie - méně než 100 úderů za minutu.

Bradykardie může nastat v důsledku vrozených malformací, zánětlivých onemocnění membrán, s vrozenými arytmiemi, dědičnou patologií srdce, jakož i v důsledku infekčního procesu.

Máma může oslavovat drobky:

 • únava při sání, dušnost;
 • bledá kůže;
 • časté bdění, špatný spánek.

2. Tachykardie - více než 200 srdečních tepů za minutu.

Respirační arytmie u dětí

Je to jedna z možností arytmie, která je normální. Taková arytmie je spojena s fázemi dýchání - čím hlubší je dech, tím méně puls. Neohrožuje život a zdraví dětí. Respirační sínová arytmie se vyskytuje u zcela zdravých dětí. Nejčastěji pozorována u vegetativní dystonie. S touto funkcí těla dítě nevykazuje žádné stížnosti.

Hlavním typem diagnózy je EKG, kde je tento typ arytmie náhodným nálezem. Léčba se zpravidla nevyžaduje.

Sinusová bradyarytmie u dětí

Bradyarytmie je snížení srdeční frekvence, tj. Srdeční frekvence je nižší než spodní hranice věkové normy. V tomto případě jsou časové intervaly mezi impulzy odlišné. Pravidlem je, že pediatr na recepci slyší bradyarytmii.

Existuje několik důvodů pro tuto podmínku:

 1. Velmi často se tato porucha rytmu vyskytuje u dětí s chronickými ložisky infekce (například za přítomnosti chronické tonzilitidy).
 2. Po infekci - ARVI, bolest v krku, šarla.
 3. Vegetativní dystonie.
 4. Zánět srdce u dětí.
 5. U sportovních dětí zvyšuje fyzická aktivita průtok krve do srdce a pro "pumpování" většího objemu krve dochází k mírnému poklesu rytmu.

Běžné příznaky sinusové arytmie u dětí:

 • zvýšená únava;
 • nesnášenlivost uvolněných místností;
 • bledost pokožky;
 • pocit srdečního selhání, pak zpomalení a zrychlení. To je výraznější u starších dětí;
 • špatná chuť k jídlu, úzkost u dětí do jednoho roku;
 • bolesti hlavy, závratě, které jsou zvláště výrazné v ranních hodinách.

Diagnostika

Nejdůležitější metodou diagnostiky arytmií je EKG, který poskytuje spolehlivé informace o typu arytmie.

Denní sledování srdečního rytmu v případě podezření na závažnou arytmii, tachykardii nebo extrasystolu může poskytnout podrobnější informace.

Další metody:

 • obecná klinická analýza krve, moči;
 • hormony štítné žlázy;
 • biochemický krevní test (hladina cukru v krvi, celkový cholesterol, antistreptolysin);
 • Ultrazvuk ledvin, nadledvin;
 • Ultrazvuk srdce;
 • krční tampón na flóru.

Dětská arytmie a metody její léčby

 1. Normalizace denního režimu. Je třeba zajistit pohodlný pobyt dítěte v rodině, aby se odstranily konflikty. Děti by měly spát 8 hodin denně.
 2. Snižte dobu strávenou na monitoru, televizoru a telefonu.
 3. Chůze ve vzduchu až 2 hodiny denně.
 4. Aktivita motoru.
 5. Racionální výživa. Je nezbytné aktivně zahrnout do stravy zeleninu, ovoce, mléčné výrobky, ryby, tvaroh. Všechny tyto produkty jsou obohaceny o vápník, draslík, hořčík.

Léčba léků

Léčiva k léčbě sinusových arytmií neexistují. Je třeba opravit základní onemocnění, které způsobuje tento problém. Antiarytmická léčiva pro poruchy srdečního rytmu než sinus by měla být po provedení denního sledování srdeční frekvence striktně zvolena kardiologem.

 1. Nootropní léky (Piracetam, Fezam, Cinnarizine). Zlepšete krevní oběh.
 2. Přípravky hořčíku, draslíku, vápníku - Magnelis, Asparkam, Kaltsemin.
 3. Sedativní léky (glycin, phenibut, motherwort, valerian). Má uklidňující účinek.
 4. Homeopatické prostředky (tinktury ženšenu, Eleutherococcus).

Sinusová arytmie srdce je čára mezi normální a patologickou. Nějaký "zvon", který mluví o nějakém problému v těle. Zvláštní léková terapie se proto nevyžaduje.

Povinná následná kontrola s kardiologem provádějícím EKG dvakrát ročně. Doufáme, že v našem článku jste našli odpověď na otázku, co je sinus arytmie.

Arytmie u dětí

Arytmie, stanovená pediatrickým kardiologem nebo místním pediatrem, někdy zní jako věta. Je všechno děsivé, jak se nám zdá, proč se to stalo a co by se mělo dělat? - pokusíme se společně s těmito problémy vypořádat, hlouběji zkoumáme tento problém.

Nejprve musíte pochopit, co je arytmie: "Dětská arytmie je narušení normálního fungování srdečního svalu, spočívající v změně správného rytmu, frekvence nebo síly kontrakce srdce způsobené vrozenými nebo získanými faktory. Arytmie, klinicky, se může projevit jako narušení krevního oběhu a může být asymptomatická. "

Pokud by vaše dítě bylo diagnostikováno s arytmií, neměli byste paniku, ale měli byste provést celou škálu vyšetření a získat rady od zkušených specialistů, kteří se specializují na toto onemocnění.

Dokonce i u plně zdravých dětí, v procesu vývoje, mohou diagnostikovat různé typy arytmií a je důležité zjistit, zda dítě skutečně potřebuje léčbu nebo poruchy rytmu jsou dočasné, fyziologické povahy.

Největší riziko vzniku arytmie u novorozenců, stejně jako v následujících věkových skupinách 4-5 let, 7-8 let a 12-14 let, tedy v tomto věku u dětí během lékařské prohlídky, se věnuje zvláštní pozornost činnosti srdce.

Příčiny arytmie u dětí

Proč se vyvine arytmie? Důvody, které vedou k rozvoji arytmií u dětí, jsou mnohé, ale pro lepší pochopení je možné je rozdělit do tří hlavních skupin.

 1. Srdeční nebo srdeční příčiny. Jedná se zejména o kongenitální malformace srdce, například defekt síňového septa nebo otevřený atrioventrikulární kanál, takové léze primárně vedou ke zhoršené hemodynamice a mají svůj vlastní typický klinický obraz. Na druhou stranu může být výsledkem těžké infekce, která byla přenášena, autoimunitním nebo jiným zánětlivým procesům, které ovlivňují samotný srdeční systém.
 2. Extrakardiální nebo extrakardiální. Vrozené příčiny v tomto případě zahrnují nedonošení nebo podvýživu plodu, což neumožňuje úplné rozvinutí srdečního nervového systému. V tomto případě jsou přiřazené arytmie na pozadí hormonální nerovnováhy v těle, emoční přetížení nebo jiná onemocnění nervového systému, jako je vegetačně-vaskulární dystonie.
 3. Kombinované. V takovém případě se obvykle jedná o případy, kdy jsou současně přítomny důvody z obou výše uvedených bodů. Často jsou takové arytmie obtížnější diagnostikovat a vyžadují přijatelnější lékařskou taktiku.

Pokud jde o sinusovou arytmii u dětí, kterou často dělají naši pediatři, je ve většině případů funkční. V tomto případě je arytmie adaptivní v přírodě, přizpůsobující tělo dítěte podmínkám visícího fyzického nebo emočního stresu.

Klasifikace arytmií u dětí

Nejčastěji se arytmie vyznačuje typem porušení jedné nebo jiné funkce myokardu, jako je narušení automatizace nebo excitability srdečního svalu, problémy se systémem srdečního vedení nebo kombinace těchto poruch.

Podívejme se podrobněji na každou z těchto skupin:

Rozbití automatismu srdečního svalu zahrnuje následující nosologie: sinusová arytmie, bradykardie u pediatrické sinus nebo tachykardie. To také zahrnuje pomalé sklouzávání rytmů, stejně jako migraci kardiostimulátoru.

Sinusová tachykardie u dětí a bradykardie

Typ arytmie, u které dochází k nárůstu (tachykardie) nebo k poklesu (bradykardie) ve frekvenci tepu nepřesahující 30 tepů za minutu z věkové hranice dítěte.

Sinusová arytmie

Arytmie je charakteristická pro děti všech věkových skupin, ale vyskytuje se převážně u školních dětí a probíhá převážně jako respirační arytmie. Charakteristickým znakem tohoto typu arytmie je rozdílné trvání srdečních komplexů na EKG, stejně jako snížení respirační arytmie během cvičení.

Migrace zdroje rytmu

Arytmie, ke které dochází v důsledku skutečnosti, že hlavním "kardiostimulátorem" v arytmii není sinusový uzel, ale další část srdečního vedení. U typu EKG se tento typ arytmie vyznačuje odlišnou konfigurací vlny P v různých přívodech.

Poruchy excitability myokardu zahrnují následující arytmie: extrasystol, non-paroxysmální a paroxysmální tachykardii. Fibrilace síní může být také přičítána zhoršené excitabilitě: fibrilace síní nebo flutter nebo ventrální flutter.

Extrasystole

To je charakterizováno vzhledu extrasystoles, který na EKG je definován jako mimořádný srdeční tep. Podle místa výskytu mimořádného impulsu pro kontrakci srdečního svalu jsou rozděleny na ventrikulární a síňové. Extrasystoly jsou asymptomatické, zřídka pacienti pocítí izolované okamžiky nepohodlí v oblasti srdce.

Paroxysmální tachykardie

Útoky způsobují ostrý nárůst srdeční frekvence, což je více než 160 úderů za minutu. Symptomaticky, dítě pocítí úzkost, úzkost, bolest a "tlakový pocit" za hrudní kostí.

Fibrilace síní

V lékařském žargonu to zní jako "záblesk" - poměrně těžká arytmie spojená s porušením dohodnutého snížení srdečních komor. Obvykle dochází k fibrilaci síní na pozadí závažných organických lézí srdce.

Porušení funkce vedení v srdci zahrnuje příznaky sinoatriálního bloku, intra-atrial a intraventrikulární blok, stejně jako blokáda atrioventrikulárního uzlu.

Porušení funkce

Podle typu blokády, obvykle určované výsledky EKG. Ve většině případů se blokáda projevuje v porušení správné kontrakce srdečního svalu kvůli problémům s šířením vzrušení ve svých odděleních. To výrazně snižuje toleranci při cvičení, takže slabost a pocit nepohody v průběhu cvičení a u pacientů s blokádami je poměrně časté. U EKG může být blokáda definována jako zvýšení intervalu P-Q, stejně jako ztráta jednotlivých srdečních komplexů, v případě úplné blokády může dojít k úplnému neshodě síňových a komorových kontrakcí.

Existuje také samostatná klasifikace arytmií podle stupně jejich klinického významu:

 • Arytmie, které nemají klinický význam, zahrnují vzácné arytmie, které jsou asymptomatické a neovlivňují normální růst a vývoj dítěte, jako jsou vzácné jediné extrasystoly, sinusová bradykardie nebo tachykardie.
 • Klinicky významné arytmie zahrnují zhoršený rytmus s přetrvávající povahou, se zřejmou klinikou a významným a silným ovlivněním pohody pacienta. Například, arytmie, jako jsou extrasystoly, které jsou zaznamenány poměrně často, paroxysmální arytmie, stejně jako syndrom ERW a jako některé jiné typy arytmií jsou klinicky významné.

Symptomy arytmie u dětí

Téměř polovina případů pediatrické arytmií je asymptomatická a detekována pouze během lékařského vyšetření nebo jako náhodná nález během vyšetření kvůli onemocnění, které se netýká kardiovaskulárního systému.

Obecně je diagnostika arytmií poměrně obtížná vzhledem k naprosto nespecifickým stížnostem pacientů o únavě, slabosti a pocitu nevolnosti po fyzickém výcviku, bolesti hlavy, závratě a mdloby. Méně vzácně se pacienti stěžují přímo na závažnost a nepohodlí v oblasti srdce nebo na pocity přerušení jeho práce. Samozřejmě, pokud dítě hovoří o tom, jak se cítí jako jeho srdce "zamrzne", nebo naopak klouže s obzvláště silným úderem, je to vážný "zvon", po kterém musíte okamžitě jít k lékaři.

Zvláště obtížná diagnóza arytmií u kojenců. Jeden může mít podezření na srdeční problémy u novorozenců v prvním roce života náhlou změnou barvy kůže (kůže zmizí úplně nebo v oddělených oblastech, jako je nasolabiální trojúhelník), výskyt dušnosti u dítěte, odmítnutí prsu a celková úzkost a špatný spánek.

Nezapomínejte na plánovanou lékařskou prohlídku, i když vaše dítě je v pořádku av případě problémů a neodkládejte se k lékaři, bez ohledu na to, jak jste zaneprázdněni.

Přesto v rámci seznámení doporučujeme seznámit se s klasickými klinickými obrazy některých typů arytmií.

Paroxysmální tachykardie

V případě paroxysmální tachykardie dětí se útok rychle a neočekávaně rozvíjí. Dítě si stěžuje na bolest v hrudní kosti a v levém hypochondriu. Může se objevit dušnost. Vizuálně si všimněte bledosti pokožky a pulzace jugulárních žil. Ztráta vědomí, závratě a nevolnost jsou také charakteristické pro tento typ arytmie.

Trvání útoku není kratší než 5 sekund. Četnost těchto útoků může být několikanásobně měsíčně.

Během útoku lze zjistit zřejmou tachykardii (rychlý srdeční tep), stejně jako vyrovnání intervalů mezi tóny srdce (rytmus kyvadla). Puls je slabý, tlak je nízký.

Syndrom Morgagni-Edems-Stokes

Při tomto typu arytmie nejprve pacient zbledne a kůže se stává kyanotickou. Cyanóza může být doprovázena křečemi, mdloby. Možná nedobrovolné močení během útoku.

Pulse slabý nebo nehmatný. Trvání útoku z několika sekund na pár minut. Čím déle trvá útok, tím horší. Smrt není vyloučena.

Fibrilace síní

Stav dítěte s ciliární arytmií během útoku se dramaticky zhoršuje. Během útoku pacient trpí silným strachem. Srdeční zvuky, slyšené lékařem během útoku, jsou charakterizovány náhodností, srdečními zvuky se může z různých časů lišit a pauzy mezi nimi se velmi liší. Typická fibrilace síní je také tzv. "Pulsní deficit", kdy počet srdečních tepů se mění s pulzní frekvencí.

Syndrom nemocného sinu

Ve většině případů pokračuje bez jakýchkoli příznaků, v pokročilých případech se silným poklesem srdeční frekvence, může dojít k epizodám ztráty vědomí.

Diagnóza arytmie u dětí

První příznaky arytmie u dětí se již mohou objevit během počátečního vyšetření - takový běžný postup jako měření pulsů umožňuje podezření na arytmii s vysokým stupněm pravděpodobnosti. Frekvence, síla a stejnoměrnost pulsní vlny, stejně jako poměr pulsu na levé a pravé straně, mohou hodně říci zkušenému pediatrickému kardiologovi, a proto s touto studií zahájí vyšetření.

Můžete měřit pulzní frekvenci sami, ale současně byste měli pamatovat na následující normální ukazatele tepové frekvence u dětí různých věkových skupin, a to: 140 úderů za minutu před prvním rokem života, tepová frekvence (tepová frekvence) dosahuje v prvním roce 120. již 100 kusů za minutu, ve věku 10, 90 let, a u dospívajících postupně vyrovnávají zdravým osobám, tj. 60-80 tepů za minutu.

Auskultace srdce je také poměrně jednoduchý postup, který lze provést při prvním přijetí. Auskultace, postup při použití phonendoskopu doktor slyší nesrovnalosti v práci srdce. Přímo pro diagnostiku dětských arytmií to není tak informativní, ale na druhé straně je možné identifikovat další abnormality v srdci, což může vést k arytmii. Například se při auskultacích slyší patologické srdeční šelesty v případě poruchy síňového septa a tato patologie může následně vést k arytmii.

Elektrokardiogram, také známý jako elektrokardiogram, je základní, standardní a vysoce informující studie, která se provádí při podezření na arytmii. EKG je diagnostická metoda, která vám umožňuje spolehlivě určit jak přesný druh arytmie, tak i stupeň její závažnosti.

Neměli byste se pokusit dešifrovat záznam EKG sami, pouze kardiolog může poskytnout kompetentní dekódování a ideálně pediatrický kardiolog. Mnoho nuancí sebevykládání může vést k nesprávné interpretaci, a tudíž k zbytečným pochybnostem a úzkosti.

Elektrokardiografické vyšetření dětí s arytmií může navíc obsahovat:

 • EKG registrace v poloze na levé straně;
 • EKG ve stálé poloze;
 • EKG po cvičení.

Některé typy diagnostiky EKG jsou například denní záznam EKG nebo monitorování Holterem (EKG na Holteru) - umožňuje vám identifikovat vzácné epizodické poruchy srdce a také je spojit s dalšími procesy, které se vyskytují v těle.

Samostatně existují také tzv. "Stresové EKG testy", například veloergometrie, testování běhounu, stejně jako farmakologické testy, například s použitím atropinu. V těchto studiích je vytvořeno další přísně řízené zatížení srdce, při němž je samotný elektrokardiogram odstraněn z pacienta. Takové testy umožňují určit dokonce skryté porušení v práci srdce, které se projevují pouze těžkým zatížením, ale mezitím existují místa, která mají být dítěm a přinášejí potíže, například během sportu.

Pro stanovení souběžného organického poškození srdce pomocí echokardiografie (ultrazvuk srdce) umožňuje tato metoda výzkumu identifikovat možné poškození srdečního svalu nebo srdečních chlopní a vyhodnotit čerpací funkci srdce.

Navíc v diagnostice arytmií může pediatr kardiolog vyhledat radu endokrinologa a neurologa - to je běžná praxe.

Léčba arytmie u dětí

Okresní pediatr nebo dětský kardiolog se zabývá léčbou dětské arytmie. V podstatě ambulantní léčba, lůžková léčba pouze jako poslední možnost.

Hlavním důvodem léčby jakékoli nemoci je pravidlo - "vyléčit nemoc, ale ne symptomy", která je plně použitelná, včetně dětských arytmií.

Funkční arytmie nevyžadují lékařskou péči, v takovém případě se omezují na úpravu pracovního a odpočinkového plánu, optimalizaci zátěže a zajištění správného odpočinku pro dítě.

Výběr taktiky léčby je ponechán na uvážení ošetřujícího lékaře, může to být jak konzervativní terapie, tak i chirurgická léčba.

Konzervativní lékařské a chirurgické přístupy se používají k léčbě klinicky významných arytmií u dětí.

Pro jakýkoli typ arytmie by léčba měla být co nejméně "idiopatická", tj. zaměřené na léčbu příčin arytmií, mezi něž patří léčba revmatismu, eliminace ohnisek chronické infekce (mandle, kaz a další), korekce hormonálních poruch nebo zrušení léčiv způsobujících poruchy rytmu.

Farmakologická léčba arytmie spočívá na třech pilířích:

 • Obnovení rovnováhy elektrolytů v srdečním svalu. K tomu použijte léky, jako je panangin, magnesium B6, orotát draselný a další.
 • Použití antiarytmických léků, jako je verapamil, amiodaron nebo novainamid.
 • Zlepšení trofismu (výživy) srdečního svalu. Pro zlepšení metabolismu v myokardu se používají takové léky, jako je riboxin nebo kokarboxyláza.

Chirurgická léčba se používá s nedostatečnou účinností konzervativní terapie. V rámci chirurgické léčby se používají následující minimálně invazivní metody:

 • Použití radiofrekvenčních ablačních technik nebo kryoablace srdečních náplastí vyvolávajících arytmií.
 • Instalace kardiostimulátoru nebo defibrilátoru kardioverteru.
 • Eliminace jiných extrakardiálních nebo srdečních arytmií.

Je lépe neuplatňovat tradiční medicínu v případě arytmie, ve věcech srdečního ošetření je obzvláště důležité mít přesné dávkování účinných látek v léčivech, což nelze dosáhnout tradiční medicínou.

Předpověď a prevence arytmií u dětí

Predikce dětských arytmií, závisí na povaze a rozsahu onemocnění a v případě, že prognóza je příznivá pro funkční arytmií je těžká kombinovaná arytmie, úroveň AB blokáda III, stejně jako na pozadí arytmie organického onemocnění srdce mají špatnou prognózu. Prognóza je méně přínosná než léčba začala později, ve stádiu kompenzace má moderní medicína šanci vyrovnat se i se závažnější patologií.

Proto byste se neměli nikdy vzdát, léky ve věcech kardiologie postupují velmi daleko. Použití kardiostimulátorů, umělých ventilů nebo dokonce náhrada nemocného srdce umělým nebo zdravým dárcem se dokáže vyrovnat i s nejvážnějším onemocněním. A hlavním úkolem je chytit včas, podezřelou patologii a bezodkladně zahájit plné zacházení.

Proto jsou nejdůležitějšími aspekty prevence srdečních onemocnění v první řadě včasné lékařské vyšetření, stejně jako léčba jakýchkoli chronických onemocnění postihujících srdce, jako je revmatismus nebo onemocnění štítné žlázy.

V tomto případě by byly užitečné následující doporučení:

 1. Dieta a kontrola hmotnosti. Jezte dítě by mělo být vyvážené v množství a kvalitě, člověk by se měl vyhýbat přejídání, bohatým jídlům před spaním, stejně jako množství sladkostí a tučných potravin. Potraviny bohaté na hořčík a draslík, jako jsou sušené ovoce, ořechy, čerstvá zelenina, jako je cuketa nebo dýně, musí být vždy přítomny ve stravě.
 2. Fyzická aktivita. Fyzická aktivita dítěte by měla být dostatečná. Mělo by se, stejně jako opatrnost, vztahovat na extrémní zátěž v dětském a mladistvém sportu a vyhnout se fyzické nečinnosti a sedavému životnímu stylu dítěte.
 3. Ovládání emočního stavu. Děti jsou velmi náchylné na stres a reagují na ně tvrdě, s nadměrnou excitabilitou stojí za to užívat sedativy, jako jsou valeriány nebo infuze motherwort, také stojí za to pomoci tomu, aby dítě vyřešilo jeho psychologické problémy. V případě, že sami sebe nemůžete vyrovnat s emocionálními problémy dítěte, měli byste okamžitě obrátit na dětského psychologa.
 4. Dodržování režimu. Dítě potřebuje minimálně 8 hodin spánku denně, v ideálním případě by mělo být odpoledne večer 9-10 hodin, aby dítě mohlo před spánkem plně usnout.
 5. Kontrolujte glukózu a cholesterol. U dětí, které jsou náchylné k obezitě nebo u lidí s diabetem, je neustálé sledování těchto dvou indikátorů nesmírně důležité.

Sledujte se zdravím svého dítěte a neodkládejte se, jděte k lékaři, pokud si myslíte, že vaše dítě je nemocné. Nezapomeňte, že včasné odvolání na akreditovaného specialistu - klíč k úspěšné léčbě.

Arytmie srdce u dítěte: příznaky a léčba

Arytmie srdce u dítěte je diagnostikována poměrně často dnes. Mnoho rodičů panic po takovém lékařské zprávě doručené jejich dítě. Neměli byste se bát, dokud lékaři pečlivě nezkouší dítě. Arytmie může mít několik rozmanitostí a příčiny patologie jsou také různé. Někdy jsou změny v práci srdce pozorovány na pozadí věkových charakteristik těla dítěte, pokud není vyžadována léčba a porucha zmizí nezávisle.

Co je patologie?

Srdcový rytmus se může změnit v osobě pod vlivem některých faktorů. Obvykle selhání v této oblasti jsou zaznamenány u dětí v určitém věku. Riziková skupina zahrnuje děti ve věku 4-5 let, stejně jako 7-8 let. Zvláštní pozornost lékařů vyžaduje dospívání od 12 do 14 let, kdy se taková patologie může objevit náhle a zmizí bez zásahu lékaře. Novorozené dítě musí také kontrolovat činnost svého kardiovaskulárního systému, protože v prvních dnech života je nejčastěji diagnostikována arytmie u dítěte.

Toto onemocnění u dětí je spojeno s porušením různých funkčních znaků myokardu. Závisí to na této prognóze, léčbě a stavu pacientů.

Arytmie srdce u dítěte může být navíc ve dvou skupinách. Klinicky významná nemoc zpravidla způsobuje nebezpečnou poruchu kardiovaskulárního systému, která vede k vážným odchylkám v aktivitě celého organismu a ovlivňuje prognózu onemocnění. Klinicky nepodstatné skupiny patologie nemají negativní vliv na stav dítěte, zhoršuje se rytmus orgánů. Důsledkem takového onemocnění může být téměř cokoli, protože práce hlavní části těla reguluje funkce všech ostatních systémů těla dítěte.

Příčiny vývoje

Bez ohledu na to, zda se jedná o dívku nebo chlapce - všechny děti jsou ze stejných důvodů náchylné k arytmii: u některých se tato choroba vyskytuje na pozadí srdečních abnormalit (srdeční), u jiných - kvůli nekardiálním (extrakardiálním) účinkům nebo smíšených. Lékaři rozdělují takové provokativní faktory do několika kategorií.

 1. Vrozené srdeční vady vrozeného typu (otevřený atrioventrikulární kanál nebo septa defekt mezi síňami).
 2. Autoimunitní onemocnění a myokarditida, vaskulitida, revmatismus a další patologické stavy srdce.
 3. Tumorové procesy a poranění orgánu také negativně ovlivňují jeho rytmus.
 4. Přenesená závažná onemocnění infekční povahy může mít bolest v krku, záškrtu nebo bronchitidu.
 5. Poruchy srdečního rytmu vrozené přírody, tato příčina je spojena s abnormálním vývojem orgánu a jeho vodivého systému.
 6. Mechanická expozice může vést k arytmii pacientů, zejména dětí. Snímání nebo angiografie se týká takové nebezpečné kategorie diagnostických opatření.


Je známo, že většina těchto patologií nepoškozuje tělo dítěte a nevyžaduje terapii. Nicméně existují určité odrůdy této choroby, které je třeba léčit, protože mají výrazný průběh přírody a jsou doprovázeny závažnými příznaky.

 • onemocnění nervového systému;
 • předčasnost dětí;
 • patologie v nesení dítěte a těžké porod;
 • endokrinní poruchy;
 • krevních chorob.

Nesmíme zapomínat, že nejen patologie těla mohou způsobit arytmii. Existují některé faktory, které mohou způsobit selhání srdce. Nadměrná fyzická námaha se týká takových okamžiků. Pokud je dítě sportovcem, není divu, že lékaři mohou sledovat změny v jeho EKG (elektrokardiogram).

 1. Obvykle se zjistí současným průběhem onemocnění srdce a selháním neurohumorální regulace orgánu.
 2. Nadměrný emoční stres.
 3. Fyzická aktivita
 4. Vysoká teplota vzduchu.

Sinusová arytmie se obvykle vyskytuje právě z funkčních důvodů. Tělo dítě dítě reaguje na teplo nebo silné psychologické faktory. Genetická předispozice k takové nemoci také hraje důležitou roli. Pokud jsou v rodině poruchy srdečního rytmu, pravděpodobnost této nemoci u potomků je poměrně vysoká.

Arytmie u dospívajících se často vyskytuje. Příčiny této patologie u lidí přechodného věku jsou často nerovnováha v činnosti cévního systému. To je způsobeno neschopností tohoto oddělení normálně reagovat na změny v lidském těle. Tělo dítěte během puberty je náchylné k různým nemocem. Závažné hormonální změny, které jsou způsobeny zvýšenou syntézou testosteronu a estrogenu, ovlivňují chování a emoční pozadí dospívajících, což způsobuje vývoj příznaků arytmie. Podrážděnost, slzavost a další projevy, které nepříznivě ovlivňují srdeční rytmus, se přidávají k charakteristickým znakům.

Druhy

Typy arytmií jsou poměrně rozmanité. Dýchací forma této choroby je častější. Lékaři však říkají, že jedno dítě staré obvykle není náchylné k takové nemoci, nemoc je diagnostikována mnohem později, když je dítě již ve věku 4-5 let.

Typy ventrikulární arytmie jsou také klasifikovány. U dětí je často zjištěna předčasná komorová kontrakce, která je způsobena výskytem dalších úderů orgánů, které pocházejí z komorové části srdce.

Ventrikulární tachykardie, ke které dochází kvůli skutečnosti, že elektrické signály jsou vysílány nepravidelně a rychle. To je docela nebezpečný stav, může ohrozit život dítěte.

Fibrilace komor je charakterizována nepravidelným vysíláním impulsů z komor, což vede k tomu, že toto oddělení srdce nemůže být plně naplněno krví.

Slavný pediatr Dr. Komarovsky tvrdí, že sinusová arytmie u dítěte je častá, ale tento stav není nebezpečný. Předpokládá se, že tato patologie je přirozenou reakcí srdce dítěte na zvýšení energetických potřeb těla.

Symptomy

Často je arytmie mírná a nevykazuje se v určitém věku, a proto je diagnostikována pouze po provedení lékařského vyšetření malého pacienta. Dětský srdeční tep se může změnit, ale téměř se necítí a rodiče si nevšimnou změn v chování a stavu dítěte. Existují však odrůdy této patologie, které se projevují velmi zářivě, proto dítě potřebuje okamžitou lékařskou pomoc. Mimo jiné jsou příznaky onemocnění odlišné, závisí na věku pacienta, není možné určit jediný příznak, který by naznačoval přítomnost takového onemocnění.

Projevy u novorozenců:

 1. potíže s dýcháním;
 2. silný pláč, přeměněný na tantru;
 3. modrá oblast úst a tváře;
 4. bledá kůže, když je dítě klidné.

Pozorné rodiče si tyto příznaky všimnou a okamžitě ukáží dítě lékaři. Ignorovat tyto znaky nemůže být, je smrtící.

Projevy u jednoletých dětí:

 • špatná chuť k jídlu;
 • polykání vzduchu během krmení;
 • těžké dýchání po jídle;
 • slabý přírůstek hmotnosti.

Zvýšení tělesné hmotnosti u dětí tohoto věku je důležitým ukazatelem zdraví, takže při zastavení růstu v gramech byste měli být opatrní a snížit dítě k lékařům.

Projevy u dětí od 3 do 7 let:

 1. i po malé fyzické námaze se dítě velmi unavuje;
 2. závratě;
 3. nepohodlí za hrudní kostí, v oblasti srdce;
 4. slabý tlukot srdce;
 5. zřídka - ztráta vědomí.

Nepohodlí v oblasti hrudníku může být propíchnuté, pacient pocítí třes v této oblasti. Někdy děti nemohou takové příznaky popsat podrobně, pouze lékař porozumí příčině narušení pohody malého pacienta.

Manifestace u starších dětí:

 • přerušení srdečního rytmu;
 • závratě;
 • neschopnost vykonávat fyzické činnosti;
 • slabost, letargie;
 • slabé

Případy krizové situace při arytmii, kdy se stav dítěte rychle zhorší, jsou nebezpečné. Během této doby může dojít ke vzniku akutního srdečního selhání nebo ischémie orgánů, někdy se zaznamená náhlá smrt dítěte.

Jak patologie ovlivňuje vývoj a život dítěte?

Porucha srdečního rytmu nepřechází bez následků na tělo dítěte. Při takovém porušení je zaznamenána porucha orgánu, což má negativní vliv na přívod krve do mozku. Takové procesy ovlivňují tvorbu prakticky všech částí těla. Nejenže trpí kardiovaskulární systém, ale všichni ostatní. Tělo dětí se v této situaci nemůže vyvíjet normálně. Nedostatečné dodávání krve do mozku způsobuje mdloby a těžké závratě, které se náhle vyskytnou.

Sinusový nebo sinusový rytmus srdce - to je norma rychlosti kontrakce těla. V různých věkových kategoriích se tyto údaje liší. Pokud v prvních měsících života dítěte tato čísla činí 110-170 srdečních tepů za minutu, pak v dospívání - pouze 55-95 tělních řezů ve stejnou dobu. Mnoho faktorů ovlivňuje tato data, takže velikost ukazatelů má tento rozdíl.

Většina typů arytmií nepotřebuje terapii, neškodí tělu dítěte, existují však typy, které vyžadují okamžitou léčbu a jsou fatální. Prevence této nemoci hraje důležitou roli, rodiče by tuto skutečnost neměli zanedbávat. Měli by:

 • Chcete-li upravit výživu dítěte, musí být vyvážené, zahrnovat všechny užitečné látky, které potřebuje rostoucí organismus.
 • Spánek dětí je důležitou součástí jejich života. Dítě potřebuje dostatečně spát, nedostatek spánku vede k rozvoji různých onemocnění, včetně arytmií.
 • Fyzická aktivita je nezbytná, sporty jsou výbornou prevencí arytmií.
 • Děti by měly být co nejvíce chráněny před stresovými situacemi, protože emoční přetížení způsobují narušení práce celého kardiovaskulárního oddělení těla.
 • Nadměrná fyzická aktivita a přepracování jsou nebezpečné pro slabé tělo dítěte, takže rodiče by měli zajistit, aby cvičení a práce nebyly pro dítě příliš obtížné.

Léčba arytmie by měla být řešena odborníky, lidová metoda eliminace onemocnění není v případě dětí vhodná. Lékař si vybírá lék na léčbu, přičemž bere v úvahu všechny znaky onemocnění malého pacienta.

Srdeční onemocnění může vážně ublížit člověku, a pokud jde o dítě, musíte identifikovat všechny faktory, které vyvolaly patologii a pokusit se je odstranit. Pokud není možné pacienta pomoci tímto způsobem, je nutné předepisovat léky. Arytmie obvykle nepředstavuje nebezpečí pro děti, ale je nutné vyšetřit děti, aby přesně rozpoznaly typ onemocnění a sledovaly jeho vliv na celkové zdraví pacienta.

Pinterest