Plná charakteristika hluku v srdci novorozence

V tomto článku se dozvíte o fenoménu srdečního šelestu u novorozence. Toto je rys, který se objevuje při poslechu nebo auskultaci srdce malého dítěte, což může znamenat vážnou patologii srdce a být zcela normální fyziologickým znakem. Kdy mladí rodiče potřebují zvuk poplachu a kdy bychom se měli uklidnit a použít taktiku?

Srdeční šumění jsou zvukovými anomáliemi zjištěnými během slyšení nebo auskultace srdce. Nejčastěji jsou tyto zvukové jevy způsobeny abnormálními krevními proudy v dutinách srdce a když krev vstupuje do velkých nebo velkých cév srdce - aorty, pulmonálního kmene.

Hluk u novorozence v srdci je oddělená oblast kardiologie, protože jen narozené dítě je v jakémkoliv přechodném stavu mezi nitroděložním životem a existencí mimo dělohu. Okamžitě si udělejte výhradu, že termín "novorozené dítě" znamená období života dítěte od okamžiku narození až do věku 28 dnů.

Takové zvuky jsou docela běžné - každé třetí dítě, s pečlivým poslechem, může slyšet tento nebo ten hluk. V některých případech tyto jevy nepředstavují žádné nebezpečí pro dítě a neprocházejí nezávisle, jak vyrůstají. Někdy jsou však tyto zvuky známkou poruch srdce, včetně vrozených vad. To je důvod, proč by mladá matka neměla paniku a zoufalství, než zjistí důvody takového srdečního zvuku.

Chcete-li pochopit příčinu srdečních šelestů, pomozte neonatologům, kteří vyšetřují dítě v nemocnici bezprostředně po jeho narození a pozorují novorozence až do výdeje z mateřské nemocnice. Kardiologové a lékaři ultrazvukové diagnostiky se také nutně podílejí na diagnostice srdeční patologie. Pro chirurgickou léčbu některých příčin hluku se účastní srdeční chirurgové.

Hlavní příčiny srdečních šelestů u novorozenců

Podmíněně srdečný šum u novorozeného dítěte lze rozdělit do dvou hlavních skupin:

 1. Funkční.
 2. Patologické.

Mluvme o každé z těchto skupin zvlášť.

1. Funkční hluk

Tato skupina zvuků je způsobena zvláštnostmi struktury a práce srdce novorozence. Faktem je, že v děloze plodový kardiovaskulární systém funguje zcela jinak. Vzhledem k tomu, že funkce výživy a dýchání pro nenarozené dítě je prováděna placentou, je veškerý průtok krve plodu zaměřen na vyloučení "spící" nebo nefunkční plic ze systémového průtoku krve.

K těmto účelům existuje řada zajímavých intrauterinních zařízení:

 • Otevřené oválné okno je malý otvor mezi pravým a levým atriem, skrze který krev, která obchází plíce, jde do velkého kruhu krevního oběhu.

 • Otevřený kanál Botallov je nádoba spojující aortu a plicní kmen. Prostřednictvím této krve, která musí procházet plicním kmenem do plic, je vypouštěna aortou do systémového oběhu.

 • Otevřená žilní trubice nebo potrubí Arancia je nádoba, která propojuje dolní vena cava a portální žílu. Prostřednictvím toho je žilní krve propuštěn, aby "obcházel" spící plíce.
 • Ihned po narození takové dlouhodobě existující zařízení nemohou zmizet najednou. Proto částečně fungují po narození a vytvářejí velmi funkční zvuky srdce. V průměru dochází k uzavření potrubí Aranciev a Botallova mezi dvěma týdny a dvěma měsíci a otevřené oválné okno může trvat déle - až dva roky.

  V některých případech může otevřené oválné okno vstoupit do dospělého života a vytvořit seznam další skupiny anatomických vlastností - malé anomálie vývoje srdce nebo MARS.

  Jedná se o skupinu minimálních změn ve struktuře srdce, které zaujímají určitou hranici mezi normou a patologií. Jedná se o drobné ve srovnání s průměrnými hodnotami v populaci odchylek ve struktuře srdcových komor, velkých nádob a ventilových přístrojů těla:

  • otevřené oválné okno;
  • aneuryzma síní;
  • rozšířený Eustachovský ventil;
  • prolaps mitrální chlopně (MVP);
  • prolaps trikuspidální chlopně (PTK);
  • další nebo abnormální akordy ve ventrikulárních dutinách srdce;
  • anomálie průměru velkých cév - aorty, pulmonárního kmene.

  Obvykle MARS neovlivňuje krevní oběh a lidské zdraví. Nejčastěji jsou takové minimální změny náhodným nálezem na ultrazvuku srdce. V některých případech mohou tyto nebo jiné malé anomálie srdce vyvolat srdeční zvuky, když slyší, že lékař a posílá dítě do studie.

  2. Patologický srdeční šum

  Tato skupina zvuků je způsobena jedním nebo jinými srdečními vadami - vrozenými nebo získanými. Pokud jde o patologický šum u novorozeného dítěte, v drtivé většině případů mluvíme o vrozených srdečních vadách, protože v 28 dnech novorozeneckého období získané vady jednoduše nemají čas na formování.

  Vrozené srdeční vady se vyskytují u přibližně 1% novorozenců, někteří z nich jsou diagnostikováni i ve stádiu intrauterinního života - na screeningu ultrazvuku těhotných žen. Vrozené srdeční vady jsou hlavní příčinou dětské úmrtnosti mezi vývojovými vadami.

  Fallotův Tetrad - vrozené srdeční onemocnění

  Hlavní příčiny vrozených srdečních vad jsou:

  1. Genetické choroby a syndromy: Downův syndrom, Edwards, Patau a další.
  2. Dopad škodlivých faktorů na tělo těhotné ženy: chemikálie, ionizující záření, drogy.
  3. Určité virové nebo bakteriální onemocnění. Rubella, utrpěná těhotnou ženou, má obrovský vliv na srdeční vady.
  4. Špatné návyky: kouření, pití alkoholu, léky během těhotenství.

  Je důležité si uvědomit, že srdeční vady, na rozdíl od MARS a funkční přechodné stavy novorozeneckého období, se nezbytně projevují klinicky - to znamená, že srdeční šum doprovází tyto nebo jiné klinické příznaky.

  Symptomy srdečních vad

  • Cyanóza nebo modrá kůže. Nejčastěji se tento příznak vyskytuje během cvičení. U dítěte je primární fyzická aktivita sání a plakání. Během jídla a plače se modré rty dítěte, nasolabiální trojúhelník nad horním rtem, končetinami a hřebíkem mohou modře.
  • Dýchací potíže - dítě se může udusit ve výšce fyzické aktivity nebo dokonce v klidu. Takové děti mají velmi často velmi nebezpečné podmínky - ospalé noci, kdy ve fázi hlubokého spánku dítě jednoduše přestane dýchat.
  • Chudák chuť k jídlu a častá regurgitace kvůli tomu, že dítě je velmi těžké sát.
  • Omezte fyzický vývoj kvůli špatné výživě a podvýživě tkání. Takové děti získávají váhu špatně, začínají si hrát pozdě, obrátit se, mají slabé ruce a nohy.
  • Zůstává v duševním vývoji kvůli nedostatečnému obohacení krve kyslíkem a živinami a nedostatečnou výživou tkání nervového systému.

  Srdeční vady jsou různé, existují jejich obrovské vícestupňové klasifikace. Není třeba podrobně popisovat všechny vrozené srdeční vady, postačí říci, že taktiku vedení takového dítěte určují kardiologové a kardiochirurgové po důkladném vyšetření.

  Jaká vyšetření jsou nezbytná v případě srdečního šumu

  První lékař, který diagnostikuje srdeční šelest v nově narozeném dítěte, je neonatolog. Během prvních minut po porodu neonatolog poslouchá srdce a plíce dítěte, posuzuje barvu pleti, povahu plačícího tónu a svalového tónu.

  Pokud doktor slyší šelest v srdci, pak dítě zůstane v pozorování v oddělení pro novorozence a je určena primární vyšetřovací jednotka. Obsahuje:

  • elektrokardiogram;
  • krevní testy;
  • Ultrazvuk srdce.

  Zlatým standardem pro diagnostiku vrozených malformací je ultrazvuk srdce nebo echokardiografie s Dopplerem. Tato studie kombinuje ultrazvukové zobrazování srdce a cév a měření rychlosti průtoku krve v komorách srdce a velkých cév. Tato metoda výzkumu je bezpečná, informativní a relativně přístupná. Každé srdeční šelest by měl být vyšetřen pomocí této metody brzy po narození dítěte.

  Pokud by ultrazvuk nezjistil přítomnost vrozených srdečních defektů a další techniky nevykazovaly žádné abnormality v práci tohoto orgánu a cév, pak je hluk považován za fyziologický nebo funkční. Dítě může být v normální době propuštěno z mateřské nemocnice za obvyklého dohledu okresního pediatra.

  Pokud byly k dispozici údaje o srdečních vadách získaných při perinatálním screeningu těhotné ženy nebo takové poruchy byly nalezeny po narození, mělo by být dítě odkázáno k kardiologům k důkladnému vyšetření a rozhodnuto o dalším pozorování a léčbě. Ženy, které byly diagnostikovány vrozenými srdečními vadami plodu během těhotenství, by měly porodit v specializovaných mateřských nemocnicích, kde existují všechny podmínky pro péči a vyšetření malého pacienta.

  Léčba srdečních šelestů

  Pokud jsou zvuky rozpoznány jako fyziologické nebo v kombinaci s malými srdečními abnormalitami, pak tyto děti nedostávají žádnou léčbu. Oni jsou zvyklí na čekat a vidět taktiky. Pediatr naslouchá srdci při každé plánované návštěvě dítěte a zaznamenává dynamiku hluku. V některých případech tyto zvuky procházejí nezávisle během prvního roku života.

  Důležité je také vyhodnotit stížnosti a klinické příznaky. Pokud dítě jede dobře, získává váhu, vyvíjí se v obvyklém rámci, pak určitě nemůže být léčen nebo dále diagnostikován srdeční šum.

  Pokud jsou vrozené srdeční vady, dítě je registrováno u kardiologa, který dynamicky pozoruje dítě. Některé vady jsou opraveny pomocí léků, které předepisují léky na srdce. Některé jsou podrobeny chirurgické léčbě. Časování operace je přímo závislé na následujících faktorech:

  1. Termín dítěte a jeho váha při narození. Řada operací se přenáší nebo odkládá kvůli malé hmotnosti dítěte.
  2. Závažnost zločinu a možnost přežití bez chirurgického zákroku. Některé děti pocházejí z nemocnice ihned na operační stůl a někteří mohou počkat od několika dnů do několika měsíců.
  3. Přítomnost souběžných onemocnění. Intrauterinní infekce, kombinované malformace, Rh-konflikt, pneumonie jednoznačně snižují možnost příznivého výsledku. Takové děti nemohou být přijaty k chirurgickému zákroku ke stabilizaci státu.
  4. Technické schopnosti této kliniky a kvalifikace lékařů. Některé složité operace vyžadují speciální drahé vybavení a speciálně vyškolené lékaře.

  Prognóza onemocnění

  Jak jsme již pochopili, prognóza života a zdraví malého pacienta závisí na mnoha faktorech, včetně materiálních a technických. Řada poruch po chirurgické léčbě je zcela upravena, dítě je vyléčeno.

  Některé vady podléhají vícestupňové korekci, včetně několika operací srdce a pravidelných léků. Takové děti dostávají skupinu zdravotně postižených osob a nejčastěji jsou výrazně omezena v kvalitě života.

  Srdeční vady spojené s hrubými genetickými syndromy a kombinované s dalšími vývojovými vadami: abnormality končetin, mozku, močového měchýře - obvykle neléčitelné. Většina těchto pacientů zemře v prvních měsících života nebo zůstává hluboce postižena. Proto genetická poradenství těhotné ženy a vysoce kvalitní ultrazvukové vyšetření plodu, počínaje nejstaršími stadii těhotenství, hrají obrovskou roli v prevenci těchto defektů. V zemích SNS genetický screening těhotných žen odhaluje asi 76% patologie, což je velmi dobrý ukazatel.

  Baby mumlá srdce: příčiny

  Většina rodičů věnuje pozornost zdraví dítěte, takže zmínka o doktorovi, že při vyšetření v dětském srdci slyšel nějaký hluk, zejména u novorozenců, může způsobit úzkost a paniku. Abychom věděli, co dělat se srdečním šelestům, musí se maminci a tatíci nejprve uklidnit a podrobněji studovat problém, zejména to, co to je a zda hluk zjištěný v drobky během srdečního tepu je hlukem pro zdraví a život batole.

  Svojí povahou může srdce dítěte zobrazit:

  • Systolický šelest - nastane v okamžiku, kdy se krev ze srdce během jeho kontrakce vtlačuje do velkých nádob. Takový šum často není nebezpečný.
  • Diastolický šum - se vyskytuje v době uvolnění srdce, když je naplněn krví. Takový šum je často patologický.

  V závislosti na příčině vzniku hluku v srdci dětí jsou všechny rozděleny do dvou velkých skupin:

  1. Organický - spojený s vadami v cévách, ventilech nebo perikardu.
  2. Funkční - vzniká dočasně kvůli zvláštnostem růstu cév a srdce u dětí.

  Funkční šum

  Takové zvuky se také nazývají nevinné, protože nesouvisí s anatomickými problémy a nejsou nebezpečné pro zdraví dítěte. Funkční srdeční šelest u dítěte je fenomén související s věkem, protože zpočátku spontánně zmizí, když dítě vyrůstá.

  Většina hluku této skupiny je charakterizována nízkou intenzitou, která se může snížit nebo zvýšit v jiném období růstu arašídů. Často s funkčním šumem není dítě léčeno, ale je pravidelně vyšetřováno kardiologem. Současně nejsou zjištěny žádné změny na EKG a rentgenovém záření u dětí s funkčními srdečními zvuky.

  Hlavními příčinami funkčního šumu v srdci dětí jsou takové jevy a situace:

  • Proud žilní krve do srdce. Zvuk v tomto případě bude bzučení nebo mumlání a jeho čas a trvání se změní v jiné představě, například když dítě leží, takový hluk nebude slyšet.
  • Transpulmonální zrychlení. Tento důvod vyvolá vzhled hluku během intoxikace nebo fyzické námahy, protože současně se zvýší průtok krve do plicní tkáně.
  • Vibrace srdce. Pokud je dítě tenké a hrudník je tenký, doktor slyší, že dítě srdce vibruje.
  • Různá rychlost růstu komor srdce nebo jeho ventilů. Jestliže komory, ventilové letáky nebo atrium roste rychleji než jiné dutiny a ventily v srdci, vyvolá to také šum.
  • Malé srdeční abnormality. Nebezpečný hluk bude slyšen přidaným akordem a dalšími typy MARS.
  • Zvýšení nebo snížení tónu srdečního svalu kvůli účinkům parasympatického nebo sympatického nervového systému.
  • Porucha metabolických procesů v srdečním svalu v důsledku velkých zátěží nebo podvýživy. Takový důvod způsobuje, že dítě vyvine kardiopatii nebo srdeční dystrofii, ale obě tyto poruchy jsou reverzibilní, tj. Pokud je příčina eliminována a léčba je konzervativní, problém zmizí spolu s hlukem.
  • Anémie Při průtoku krve, v němž jsou červené krvinky a hemoglobin nižší než norma, může dojít k anemickému šumu.

  Organický šum

  Tyto zvuky jsou příznakem onemocnění srdce, jak získaného, ​​tak vrozeného. Často je jejich vzhled spojován s tvorbou nesprávně zaměřených krevních toků ve velkých cévách nebo srdci. Jejich pedál je slyšen pediatrem ve formě hluku, který je ve většině případů poměrně hlučný, vyskytuje se v diastole a je trvalý.

  Příčinou organického hluku jsou často:

  • Revmatismus.
  • Vrozené srdeční onemocnění.
  • Myokarditida.

  Příčiny v různých věkových kategoriích

  Kojenci

  Pokud pediatr poslouchá hluk v srdci novorozence, musí nejprve vyloučit vrozené patologické stavy, protože srdeční vady jsou poměrně časté a častěji než výskyt nervového systému. Vyvolávají různé negativní účinky na těhotné v prvních měsících těhotenství, kdy plod položí srdce a velké cévy.

  U kojenců je srdeční šelest často spojován s neotevřeným oválným oknem, které funguje po určitou dobu po narození. Toto okno je důležité pro intrauterinní oběh a obvykle zarostlé ve věku 1-2 let, ale i u dětí ve věku 3 let nebo starší není otevřené okno považováno za vrozenou vadu, nazývanou jako individuální vlastnost konkrétního dítěte.

  V prvním nebo druhém měsíci života může být hluk v srdci drobky spojen s aktivním arteriálním kanálem. Taková nádoba se také podílela na intrauterinním oběhu a po porodu se normálně uzavírá v prvních dnech života, i když děti, které se narodily předčasně, například po císařském řezu, se nazývají běžným termínem pro jeho uzavření na 2 měsíce.

  Děti starší než jeden rok

  U kojenců od 12 měsíců do 6-7 let mohou nastat nevinné zvuky způsobené fyziologickými a neškodnými příčinami, jako je přítomnost MARS nebo slabost dítěte a patologické hluky, které svědčí o poměrně závažných patologických stavech.

  Zvláště nebezpečnou situací je vznik hluku v srdci drobky po nedávné infekci, jako například v případě bolestí v krku nebo šarlach, bakterie postihují drobky srdce, což způsobuje spíše závažné onemocnění - revmatismus.

  Pokud ve věku 3 let pediatr poslouchá systolický šelest, který se vyskytuje v době kontrakce srdce, změny charakteru při změně polohy těla jsou nekonzistentní a poměrně tiché, tento hluk je často funkční.

  Školáci

  Často jsou příčiny funkčního hluku u dětí ve školním věku nevyvážená strava nebo nadměrná tělesná aktivita, v důsledku čehož myokard nedostává potřebné živiny a kyslík. Navíc poměrně aktivní růst ve věku 6-10 let způsobuje rozpor velikosti velikosti srdečního sáčku, který se může projevit také hlukem.

  Teenageři

  Funkční šum vznikající v dospívání je často spojen s inervací srdce, když dítě má nerovnováhu v působení jednoho nervového systému (vegetativní nebo sympatický). V průběhu času se tato nerovnováha vyrovná a hluk zmizí. U dospívajících však není organický šum způsobený zánětlivým onemocněním myokardu nebo jinými srdečními abnormalitami neobvyklý.

  Co dělat

  Abyste zjistili, zda je srdeční šum způsoben změnami v těle dítěte nebo je projevem vážného onemocnění, musíte se poradit s pediatrickým kardiologem a podstoupit přístrojovou vyšetření. Tím se stanoví přesná příčina šumu a potvrdí nebo odstraní diagnózu. V závislosti na výsledcích bude dítě přiděleno do jedné z následujících skupin:

  • Děti, které jsou prakticky zdravé.
  • Děti, které potřebují dohled.
  • Děti, které by měly být plánovány nebo naléhavě léčeny.

  Diagnostika

  Pro vyšetření dětí se srdečním šelestům použijte:

  • Echokardioskopie. Pomocí ultrazvuku doktor dokáže vizualizovat dutiny srdce, jeho ventily a velké cévy, odhalující kontrakce, růst, rozšíření, zdvojení a jiné patologické stavy.
  • Elektrokardiogram. Tato studie identifikuje problémy v srdci, zejména poruchy rytmu a hypertrofii komor.
  • RTG. Takové vyšetření bude ukazovat hranice srdce, stejně jako stav plic.

  Názor Komarovsky

  Známý pediatr potvrzuje, že srdeční šelestění je zjištěno u velmi mnoha dětí a úkol lékaře by měl být kompetentní diferenciální diagnóza, po níž bude jasné, zda tento příznak představuje krátkodobý fenomén související s věkem nebo se objevil kvůli nemoci.

  Komarovský se zaměřuje na skutečnost, že při normálním zdravotním stavu dítěte a při absenci stížností není ve většině případů nutné se obávat detekce hluku. Pokud se dítě chová neklidně, má dýchavičnost, modrou kolem úst, horečku, stížnosti na bolest na hrudi, drobivost zaostává ve vývoji a podle Komarovského neváží dobře, to je důvod pro okamžitou léčbu lékaře.

  Léčba

  Činnost lékaře, který detegoval šelest u dítěte, bude záviset na příčině symptomů. Pokud podrobné vyšetření eliminuje organické léze srdce a dítě nemá žádné potíže, léčba není indikována. Ve stejných situacích, kdy se hluk projeví kvůli nějakému druhu srdeční patologie, taktika bude záviset na jeho závažnosti.

  V kompenzovaných případech je často předepsána farmakoterapie. V tomto případě je léčení v přítomnosti hluku v srdci zaměřeno především na zlepšení výživy myokardu a metabolických procesů v srdečním svalu. Dítě může dostat vitamíny, aminokyseliny, glykosidy a podobné látky. Je-li to nezbytné, předepisují je dítěm diuretika nebo hormonální látky.

  Pokud je hluk v srdci dětí vyvolán vážnými vadami, nejčastěji se uchýlí k chirurgické léčbě. Během chirurgického zákroku, v závislosti na patologii, může být ventil protézový, nalepte nádobu, vložte stent, odstraňte přebytečné tkáně a tak dále. V pooperačním období dítě předepisuje léky k ředění krve a další léčby, které urychlují rehabilitaci a zabraňují výskytu komplikací.

  Rodiče, jejichž děti mají srdeční šelest, by neměly paniku. Možná důvod pro rychlý aktivní růst dítěte a problém se brzy opustí. Ale dítě v každém případě musíte doktorovi ukázat a předat všechny určené vyšetření. A v příštím videopřehledu bude zkušený pediatr hovořit o možných příčinách srdečních šelestů, jejich léčbě a diagnóze.

  Příčiny srdečného šelestání u novorozeného dítěte

  Hluky v srdci novorozeného dítěte ve většině případů, přestože jsou bezpochyby důvodem k obavám rodičů, ale ve skutečnosti se ukázaly být ne tak hrozné. Abychom rozptýlili marné a marné nepokoje, je třeba podstoupit: vyšetření, abychom zjistili přesnou příčinu onemocnění.

  Pokud je vyžadována léčba a podpůrná léčba, jednat pouze kompetentně a důkladně.

  Popis syndromu, jak zjistit?

  Co znamená srdeční šelest?

  • Srdce se skládá ze čtyř komor: 2 atria a 2 komory. Mezi nimi jsou ventily, které se neustále otvírají a zavírají.
   Na druhé straně, naplněné krví ve fázi diastol. A vyprázdnění (sníženo) ve fázi systolu. Systole srdce - co to je?
  • Tyto tóny nazýváme zaklepáním, ale má lékařský termín - tón. Mezi nimi jsou pauzy - tzv. Lulls.
   V nich může být slyšet nadměrný hluk. Mohou být neškodné, dokonale bezpečné pro zdraví a život.
  • Často však existují vrozené anatomické abnormality ve struktuře, které vedou k invaliditě, a v nepřítomnosti dospělých k nezvratným důsledkům a dokonce ke smrti dítěte.
   Potřeba chirurgie nezanechává čas myslet, musíte jednat.
  • Detekce hluku může ještě v nemocnici, v prvních dnech života. Pokud je dítě s malým funkčním šumem považováno za normální.

  Pak musíte pečlivě sledovat doma, aby se příznaky, které jsou typické pro nepatologické zvuky, neobjevily u dítěte:

  1. dýchavičnost, dušnost;
  2. modrá kůže;
  3. ztráta chuti k jídlu, letargie;
  4. slabé palpace nebo nedostatek pulsu.

  K udržení takových dětí pod neustálou kontrolou, s ohrožením života, se provádí operace.

  Typy srdečních šelestů

  Hluk v srdci novorozeného dítěte může být: nebezpečný (organický) a nebezpečný (funkční).

  Nebezpečný - není způsoben srdečním onemocněním:

  • neporušujte krevní oběh;
  • mají menší strukturální změny;
  • při vyšetření je elektrokardiogram a ultrazvukové vyšetření normální;
  • práce srdce není ovlivněna.

  Hluky často provokují - kardiovaskulární systém, krevní oběh je přestavěn, začíná se přizpůsobovat novému non-intrauterinnímu životu, tudíž i hluku. Časem obvykle zmizí.

  Nebezpečná je vrozená srdeční choroba, je spojena s porušení krevního oběhu.

  Častěji je diagnostikujte v prvních dnech života podle následujících příznaků:

  • kůže má namodralý odstín;
  • možná nedostatek vzduchu, dušnost;
  • děti jsou velmi slabé a zaostávají ve vývoji.

  Přítomnost vibrací obvykle není zájmem. U mnoha dětí se hluk může objevit až o měsíc později, po reorganizaci krevního oběhu. Následné zvýšení patologie je nebezpečným jevem.

  Celý hluk lze rozdělit na: diastolický, systolický. Předpokládá se, že systolický šelest v srdci novorozence může mít funkční povahu.

  Ve většině případů mají však diastolické organické geneze, tj. Důvodem může být:

  • aortální defekt plicního septa;
  • stenóza pravého nebo levého atrioventrikulárního ústí;
  • aortální kanál není uzavřen;
  • nedostatečnost ventilů plicní arterie a aorty apod.

  Nebezpečné

  V případě vážných patologií srdce se situace může rozvinout v několika směrech:

  1. Někdo okamžitě působí.
  2. Pokud je operace z nějakého důvodu nemožná, je předepsáno léčení.
  3. Někteří prostě dávají na účet po zbytek svého života.

  Nebezpečný

  Doplňte asi 40%, nerušíte činnost srdečního svalu, nevedete ke změnám v krevním oběhu. Důkaz konverze a přizpůsobení krevního oběhu a celého kardiovaskulárního systému pro pozdější život.

  Pokud dítě v těhotenské nemocnici provedlo tuto diagnózu, pak bude jednoduše registrováno u pediatrického kardiologa a bude sledováno. Bez lékařského ošetření. Bude to jen pečovat a pečovat o ně. Po nějaké době se situace může vrátit do normálu, hluk zcela zmizí nebo naopak se zvýší.

  Příčiny

  Důvodem je někdy věk dítěte, může být: nebezpečný a neškodný. Někdy anatomické struktury vedou ke vzniku směsi žilní a arteriální krve během vývoje plodu. Časem mohou zmizet, pak bude v bezpečí.

  Ale když po určité době zůstanou, bude to znamenat srdeční vadu:

  1. Otevřený arteriální kanál u dětí spojí aortu a plicní tepnu. Při správném vývoji by se po 1,5-2 týdnech měl uzavřít po narození. Dokonce i ve 2-3 měsících je to považováno za přijatelné, pokud je více, pak je to určitě srdeční vada.
  2. Oválné okno - kanál mezi stěnami předsíně by se měl zavřít v prvním měsíci života. Ale někdy zůstává otevřená až do 1 roku, ale téměř neovlivňuje povahu toku krve.
  3. Venózní kanál - nádoba, která spojuje žilu (dutinu) plodu s pupočníkem. Měl by zmizet během 1-2 hodin po narození, ale někdy se zachovává žilní kanál.

  Organický hluk - označuje přítomnost vrozených vad.

  Klasifikace a hlavní důvody:

  1. Zvuk regurgitace - se objeví se změnami průtoku krve:
   • systolický typ - způsobený nedostatečností tricuspid nebo mitrální chlopně;
   • diastolický typ - se vyskytuje převážně u defektů ventilů (plicní arterie).
  2. Výpadek hluku - při redukci otvorů, které slouží k odlivu krve,
   • mitrální zúžení - diastolická;
   • stenóza úst aorty, plicní arterie - má systolický charakter.
  3. Hluk patologické píštěle - nalezený ve vývojových vadách, může být:
   • otevřený arteriální kanál
   • vada interventrikulárního, ale častěji mezi síňovým septem.

  V každém případě narušení mechanismu práce. Dítě trpí: tlakem, od hlavy až po kořist. Často se k tomu přidávají ruce lékaře. Proto je v této situaci možné zranit snadno.

  Při přirozených dodávkách jsou vyloučeny vážné poranění a okamžitě se spouštějí zásadní spouštěče:

  1. Dítě je stlačeno prostřednictvím mateřského kanálu matky střídavě: hlava, břicho, nohy. Pomáhá mu vytlačit hlen z plic, narovnat plíce a vzít první dech na pláč.
  2. Proto dochází přirozeně k vypouštění mozkomíšního moku (tekutina, která promývá míchu, stejně jako mozek).
  3. Když jsou hormony porodu propuštěny do krve dítěte, což mu pomáhá: dýchat, sát, atd.
  4. Během porodu dítě dělá: vícenásobné otáčky, flexi, prodloužení těla, spouštějí mechanismy cirkulace tekutin.

  Při císařském řezu je dítě vyřazeno ve stavu komprese, což znamená, že spouštěcí mechanismy nebudou realizovány až do konce. To je důvod, proč takové děti mohou mít předispozici k mnoha onemocněním. Hluk v srdci novorozence po císařském pobytu není také výjimkou.

  Diagnostika

  • Všichni novorozenci, kteří jsou ještě v mateřské nemocnici, provedou první vyšetření srdce pomocí běžného stetoskopu - auskultace. Pokud je zjištěna vrozená patologie, jsou okamžitě určeny taktikou léčby a předpovídají. Absence hluku neznamená vždy nepřítomnost zraku.
  • Kvalifikace pediatrického kardiologa by měla být taková, že musí určit pouze povahou hluku, jak nebezpečná je patologie a zda je vyžadován chirurgický zákrok nebo ne.
  • Často děti prostě neslyší hluk nebo je nesprávně interpretují: kvůli nezkušenosti, frekvenci výzkumu, stavu dítěte atd.
  • Neonatolog musí okamžitě odhalit srdeční šelest a poslat novorozence lékařským institucím k dalšímu vyšetření.

  Používají následující diagnostické metody:

  1. Klinické příznaky - změna rytmu pod kůží jasně ukazuje: cyanóza kůže, žilní síť, silně pulzující cévy, palpace v srdci se začíná třesat v hrudi.
  2. Ultrazvuková echokardiografie (Echo-KG) - umožňuje získat: 1-2-3 rozměrný obraz, určuje směr, rychlost a povahu průtoku krve, krevní tlak. Diagnostik musí být kvalifikován. Strávili ho v nemocnicích kardiologické chirurgie, kde se zabývají těžkou patologií. Nebo ve specializovaných, specializovaných kardiologických centrech, kde se zabývají podobnými nemocemi.
  3. Magnetická rezonance nebo dokonce výpočetní tomografie - v případě potřeby se do žíly vstříkne kontrastní látka. Tyto techniky vyžadují úplnou nehybnost, takže dokonce působí při celkové anestezii.
  4. Katetrizace - pomáhá objasnit obsah kyslíku, funkční problémy a funkce.

  PŘEHLED ČESKÉHO ČTENÍ!

  Nedávno jsem četl článek o čarovném čaji pro léčbu onemocnění srdce. S tímto čajem můžete FOREVER léčit arytmii, srdeční selhání, aterosklerózu, koronární onemocnění srdce, infarkt myokardu a mnoho dalších srdečních onemocnění a krevní cévy doma. Nevěděla jsem, že bych věřila nějakým informacím, ale rozhodla jsem se, že si prohlédnu a objednám si sáček.
  Pozoroval jsem změny o týden později: neustálé bolest a brnění v mém srdci, které mě předtím trápily, ustoupily a po dvou týdnech úplně zmizely. Vyzkoušejte to a vy, a pokud má někdo zájem, pak odkaz na článek níže. Čtěte více »

  Pozorování, léčebné pokyny

  Bude to perfektní, pokud může matka s dítětem neustále sledovat jeden lékař. Takže bude snazší sledovat a zaznamenávat: tempo, dynamiku, povahu onemocnění. A bude lépe určovat další taktiky léčby.

  Není-li hluk nebezpečný, bude jednou ročně vyžadováno pravidelné sledování: konzultace a provádění Echo-KG. Děti mohou nakonec vést normální život: tanec, sport, plavání atd.

  Ve zvláště závažných případech se jednotlivé léčebné metody zvolí pro každé dítě. Vyberte jednu ze dvou způsobů léčby:

  Konzervativní, je:

  • autoimunní reakce potlačující - nesteroidní protizánětlivé léky;
  • selhání srdečního selhání - neurotrofní léky;
  • zabíjení patogenních bakterií - antibiotika;
  • posílení krevních cév - angio chrániče.

  Chirurgický stav - v případě, že onemocnění postupuje rychle, je indikován chirurgický zákrok.

  Je srdeční šelest nebezpečný? Pokusíme se to na to přijít.

  Ale když hluk doprovází doprovodné příznaky: modravá kůže, nedostatek tělesné hmotnosti, špatná chuť k jídlu apod. Určitě to bude znamenat onemocnění. Bez včasné léčby může vše skončit smutně.

  Je důležité:

  • čas navštívit kardiologa;
  • podstoupí testy, které monitorují stav dítěte;
  • přísně dodržujte všechny pokyny lékaře.

  Je-li požadována operace, proveďte to okamžitě. Vzhledem k tomu, že je ve výjimečných případech předepsáno, závisí na něm život.

  Doporučení ohledně vzhledu šumu, které nemůžete udělat?

  1. Nemůžete sama léčit.
  2. Panic.
  3. Nemůžete odložit čas, počkat na to, aby vše prošlo samo, pozdní léčba může vést k nezvratným následkům a dokonce k smrti.
  4. Nenechte si ujít návštěvu lékaře a nedodržujte jeho doporučení.
  5. Nevystavujte dětskou SARS a zachyťte ji.
  6. Matka se musí postarat o své zdraví tak, aby nedopatřením neinfikovala dítě: sanitizovat ústní dutinu včas, nosit masku, když je nemocná, zabránit tomu, aby se ostatní členové rodiny stali dítětem, aby se zabránilo infekci atd.
  7. Nemůžete podávat umělé směsi, pokoušet se stanovit kojení, je to důležité.

  Pokud má vaše novorozené dítě srdeční šelest, neházejte na paniku. Protože nejčastěji mají funkční charakter (nikoli nebezpečné).

  Dokonce i v případě, že vaše dítě má vrozené srdeční onemocnění, nezoufejte, ale naopak hodte veškerou svou sílu k vyřešení problému. Úspěšné operace dělají i malé drobné pacienty, bez negativních důsledků v budoucnu: půjdou do školy, jít na vysokou školu, vést své děti, vést normální život!

  Hluk v srdci novorozence: příčiny a příznaky

  Když při rutinním vyšetření při poslechu na hrudi zazní zvuky v srdci novorozence, ne každý rodič má dostatečně úplné informace o příčině jejich výskytu a příznacích, které by tento problém naznačovaly.

  Hlavní důvody

  Srdcem dětí a dospělých je dutina, jejíž stěny tvoří svalová tkáň. Skládá se ze 4 oddělení. Funguje, srdce prochází dvěma hlavními fázemi: relaxace a kontrakce. V tomto případě existují určité tóny. K posouzení stavu srdce odborníci provádějí svou analýzu.

  Obvykle by měly existovat dva tóny, z nichž jeden se vyskytuje během kontrakce a druhý - s uvolněním srdce.

  Pokud odborníci poslouchají tóny třetích stran, existuje podezření, že dítě má srdeční šelest. Další vyšetření v tomto případě je zaměřeno na určení příčiny vzniku této patologie.

  Často jedním z faktorů, které vyvolávají tóny třetích stran, je přechod k nezávislému oběhu dítěte. Když k tomu dojde, dochází k překryvu potrubí Botallova, což vede k výskytu malého systolického šelestu.

  Mohou se vyskytnout případy, kdy může být příčinou hluku růst dítěte. Zpravidla se takové zvuky po nějakém čase dostanou samy. To však v žádném případě neznamená, že odborníci nebudou sledovat dítě. To je nezbytné, aby se zabránilo výskytu vývoje komplikací.

  V dnešní době se poměrně velké procento novorozenců narodilo s vrozenými srdečními patologiemi, které vyvolávají srdeční šelest.

  V medicíně se používá klasifikace zvuků srdce, která je založena na povaze jejich původu:

  1. Porušení směru průtoku krve u novorozenců - turbulence.
  2. Změna průměru otvoru, kterým prochází krev z jednoho oddělení do druhého. To vede k dramatické změně rychlosti průtoku krve a způsobuje srdeční šelest v novorozenci.
  3. Porucha anatomie srdce, mezi které patří nejzávažnější vrozená nebo získaná vada.
  4. Zúžení ventilů nebo srdečních cév, které vedou k rozvoji stenózy.
  5. Ventily srdce nejsou úplně blízko, což způsobuje zpětný průtok krve - regurgitace.
  6. Otvory jsou vytvořeny v přepážkách mezi ventily a komory.
  7. Vývoj patologie arteriálního kanálu.

  To jsou hlavní důvody, které mohou způsobit srdeční šelest u dítěte.

  Symptomy

  Existují případy, kdy zjištěný šum neruší žádné nebezpečí pro normální růst a vývoj dítěte. O tom můžete být přesvědčeni až po důkladné kontrole.

  Rodiče by však měli vědět, které známky naznačují možnost výskytu onemocnění:

  • pomalý růst dítěte;
  • dušnost a obtížné dýchání;
  • dítě má často nachlazení nebo virová onemocnění;
  • cyanóza povrchu kůže;
  • únavu;
  • dítě nezískává váhu.

  Pokud u dítěte objevíte jeden nebo více příznaků onemocnění srdce, měli byste okamžitě kontaktovat odborníka.

  Diagnostika

  Při pravidelných vyšetřeních novorozenců je jednou z povinných metod používaných odborníky auskultace. Jeho podstatou spočívá v poslechu hrudníku dítěte pomocí phonendoskopu. Kvůli tomu je možné určit hluk již v raném věku, stejně tak zjistit přibližnou příčinu patologie.

  Echokardiografie, která se provádí v důsledku použití ultrazvuku, je na druhém místě, pokud jde o účinnost studie stavu srdce. Tato metoda je jednoduchá, bezpečná a efektivní. Pomocí echokardiografie lze stanovit následující ukazatele:

  • rychlost proudění krve;
  • úroveň tlaku v dutinách srdce;
  • směru průtoku krve.

  Můžete dosáhnout dobrých výsledků pomocí počítačového nebo magnetického rezonančního zobrazování. Tyto techniky jsou zvláště cenné, pokud existuje potřeba identifikovat stav několika orgánů nebo tělesných systémů dítěte.

  Obtíž spočívá v tom, že provádění těchto metod vyšetření vyžaduje od malého pacienta téměř absolutní nehybnost. A od toho, aby dítě dosáhlo, to není možné. Proto při provádění těchto vyšetření děti dělají anestezii.

  Vlastnosti léčby a pozorování

  Bez ohledu na původ, umístění a intenzitu nemoci musí být dítě důkladně vyšetřeno. To je nezbytné pro stanovení nejpřesnější diagnózy a určení příčiny jejího vývoje.

  Pokud jsou hluky v srdci dítěte drobné složitosti, dítě nevyžaduje hospitalizaci. Stačí, abyste provedli echokardiogram a konzultujte kardiologa přibližně jednou za rok. Praxe mnoha odborníků ukazuje, že zanedbatelné zvuky nemohou vyvolat vývoj závažného onemocnění nebo komplikací. Takže děti mohou sportovat, tančit a vést aktivní životní styl.

  V případě, že hluk v srdci dítěte naznačuje vývoj vady, která může být korigována chirurgicky, jsou pacienti v nemocnici sledováni. A po operaci jsou v průběhu života pozorovány kardiologem.

  Poměrně velká skupina je obsazena pacienty, jejichž srdeční šelestky naznačují přítomnost takového stupně patologie, kterou nelze chirurgicky napravit.

  Takové děti potřebují neustálou farmakoterapii a supervizi specialistů.

  V každém případě přítomnost hluku v srdci novorozenců znamená, že musíte okamžitě kontaktovat odborníka. Budoucí život dítěte závisí na tom.

  Příčiny hluku v srdci novorozeného dítěte. Lékařské intervenční techniky

  Srdce je nejdůležitějším orgánem člověka, poskytuje celé tělo kyslíkem a živinami. To znamená, že srdce je "odpovědné" za normální fungování celého organismu.

  V poslední době se stále více a více dětí rodí s různými patologiemi. To může být způsobeno špatnou ekologií, špatnými zvyky rodičů a nespravedlivým plnením profesních povinností lékaři. Problémy se srdcem a cévami jsou dnes nejčastějšími dětskými onemocněními.

  Každý novorozenec v prvním měsíci po narození života je diagnostikován tak, aby identifikoval různé nemoci. Často rodiče musí slyšet, že jejich drobky v srdci slyšely zvuky.

  To však neznamená, že je třeba poplach okamžitě zaznít. Je velmi důležité podrobit se úplnému vyšetření, aby bylo možné odhalit, proč se v srdci dítěte objevují zvuky. Potom, pokud je to nutné, podstoupí léčbu.

  Příčiny srdečných šelestí

  Často přítomnost hluku v srdci dítěte je přičítána skutečnosti, že oběhový systém se pohybuje od fungování uvnitř matrix matky až po jeho normální extrauterinní aktivitu. Kvůli povaze kardiovaskulárního systému plodu je krev, která proudí v jeho tepnách, vždy smíšená. To je způsobeno následujícími anatomickými strukturami:

  • Oválné okno;
  • Arteriální nebo batalovský kanál;
  • Venózní kanál, nazývaný také Arantzia.

  Jejich fungování pokračuje u novorozenců. Po určitém čase jsou však zarostlé nebo uzavřené.

  Oválné okno

  Umístil se v mezikruhové přepážce a měl by být zpravidla uzavřen v prvním měsíci života dítěte kvůli skutečnosti, že tlak v levé síni se zvyšuje. Nemusíte být rozrušeni, pokud není v prvním měsíci uzavřen. Zavření okna může dojít po dvou letech. Důležitým aspektem je, že otevřené oválné okno je ve velmi vzácných případech příčinou hemodynamických poruch, takže jeho přítomnost nemá negativní vliv na vývoj dítěte.

  Arteriální kanál

  Slouží k propojení plicního kmene s aortou. Jeho fungování se obvykle zastaví v období od dvou týdnů do dvou měsíců života dítěte. Pokud po tomto časovém období výsledky EKG ukazují, že potrubí je stále tam, lze s absolutní jistotou konstatovat, že dítě má vrozené srdeční onemocnění.

  Mnoho žen po porodu má problém s nadváhou. Někdo se objeví i během těhotenství, někdo - po porodu.

  • A teď si nemůžete dovolit nosit otevřené plavky a krátké šortky...
  • Začnete zapomínat na ty chvíle, kdy muži pochválili bezchybnou postavu.
  • Pokaždé, když přijedete do zrcadla, zdá se vám, že staré dny se nikdy nevrátí.

  Ale účinný lék na nadváhu je! Sledujte odkaz a zjistěte, jak Anna ztratila 24 kg za 2 měsíce.

  Mnoho žen po porodu má problém s nadváhou. Někdo se objeví i během těhotenství, někdo - po porodu.

  • A teď si nemůžete dovolit nosit otevřené plavky a krátké šortky...
  • Začnete zapomínat na ty chvíle, kdy muži pochválili bezchybnou postavu.
  • Pokaždé, když přijedete do zrcadla, zdá se vám, že staré dny se nikdy nevrátí.

  Ale účinný lék na nadváhu je! Sledujte odkaz a zjistěte, jak Anna ztratila 24 kg za 2 měsíce.

  Venózní kanál

  Venózní kanálový propojený portál a dolní vena cava. Jeho zmizení nastává téměř okamžitě po narození dítěte. Žilní kanál je téměř nikdy zachován krevním oběhem mimo dělohy. To znamená, že kvůli tomu vrozené srdeční vady nemohou nastat u novorozenců.

  Falshhordy

  Velmi často jsou příčiny hluku v srdci novorozence spojené s abnormálním uspořádáním akordů v levé srdeční komoře. Propojují protilehlé stěny komory. Jejich jiné jméno - falešné kroužky. Počet falshhordů a jejich umístění se odráží v intenzitě hluku v srdci dítěte. Taková anomálie je poměrně neškodná, protože nezpůsobuje srdeční poruchy v oběhu. Nicméně, podle některých zpráv, falshhordy mohou přispět k porušování srdečních rytmů.

  A to není celý seznam důvodů. Existuje spousta z nich, řekli jsme jen o těch nejběžnějších.

  Typy hluku

  Na základě povahy původu se srdeční šelest v kojencích rozlišuje na:

  1. Systolický šelest, který se vyskytuje v době, kdy se srdce střetává, tlačí krev do velkých nádob. Tento hluk obvykle není pro dítě nebezpečný;
  2. Diastolický šum, který se vyskytuje, když je srdce v uvolněném stavu a dochází k jeho plnění krví.

  Podle toho, co je příčinou srdečních šelestů u dítěte, jsou rozděleny do následujících typů:

  1. Organické, které se objevují kvůli skutečnosti, že perikard, nádoby a ventily mají určité vady;
  2. Funkční - mají dočasný účinek a jsou spojeny s růstovými charakteristikami srdce a krevních cév u dítěte.

  Co je organický hluk?

  Přítomnost organického hluku naznačuje přítomnost srdečního onemocnění u dítěte. Může být vrozená nebo může být nakažena. Organický šum je poměrně hlučný a má konstantní základ. Mohou se objevit kvůli myokarditidě, revmatismu a srdečním defektům.

  Co je to funkční šum?

  Jiný název pro takový šum je nevinný. Příčinou jejich výskytu nejsou anatomické problémy a neohrožují zdraví dítěte. Funkční šum u novorozenců je věkovým rysem, protože při vyrůstání dítěte zmizí.

  Většina hluku tohoto typu se vyznačuje nízkým stupněm intenzity. Možná jeho pokles nebo nárůst v různých obdobích růstu drobků.

  Funkční hluk v srdci novorozence zpravidla nevyžaduje léčbu, je jen čas od času nutné provést vyšetření a vyhledat radu pediatrického kardiologa.

  Především byste se měli zabývat povahou původu hluku. Funkční šum může být způsoben následujícími důvody:

  1. Venózní krev vstupuje do srdce. V tomto případě zvuk připomíná šum nebo bzučení. Jeho trvání a stamp se liší v závislosti na postoji dítěte, v pozici na levé straně nejsou takové zvuky slyšitelné;
  2. Zrychlení toku krve v plicní tkáni. Přispívá k vzniku hluku spojeného s fyzickou námahou a intoxikací;
  3. Hluky v srdci dětí jsou slyšeny, pokud dítě má tenkou postavu;
  4. Srdce komory a ventily rostou v různých sazbách;
  5. Falshhordie a jiné drobné srdeční anomálie;
  6. Poruchy metabolických procesů v srdečním svalu způsobené nadměrným zatížením nebo nedostatkem výživy. Výsledkem je, že dítě může vyvinout kardio-dystrofii nebo kardiopatii. Oba tyto problémy jsou však ošetřeny a s nimi dochází k hluku;
  7. Přítomnost anémie. Nedostatek hemoglobinu v krvi je často příčinou anemického hluku v srdci dětí.

  Příčiny hluku u kojenců

  U kojenců je vzhled hluku v srdci nejčastěji způsoben skutečností, že oválné okno se nezastavilo. Měl by být zarostlý, když je dítě staré jeden rok. Dokonce i když okno nebylo uzavřeno před věkem 3 let, nehovoří o vrozené malformaci, ale o individuální zvláštnosti dítěte.

  Během prvního a druhého měsíce života se mumlám v srdci dítěte objevují kvůli funkční arteriální cestě. V ideálním případě se jeho uzavření objevuje v prvních dnech života. U novorozenců, které se narodily předčasně nebo v důsledku císařského řezu, se tepové kanálky zavřou 2 měsíce po narození.

  Příčiny hluku u starších a starších dětí

  U jednoročních dětí a starších dětí je možný výskyt nevinných zvuků způsobených fyziologickými znaky a patologickými zvuky v důsledku vážných anomálií.

  Nejnebezpečnější hluk v srdci dítěte v důsledku minulých infekčních onemocnění. Dopad bakterií na srdce dítěte během bolestí v krku může způsobit revmatismus u dítěte.

  Jak zjistit příčiny hluku?

  Chcete-li zjistit, zda došlo k srdečnímu šelestu v důsledku změn souvisejících s věkem, nebo její příčina spočívá v závažné nemoci u dítěte, je nutná konzultace s pediatrickým kardiologem a důkladná diagnóza. Podle výsledků průzkumu je dítě přiděleno každé skupině:

  1. Děti s dobrým zdravotním stavem;
  2. Děti, jejichž zdraví vyžaduje lékařský dohled;
  3. Děti, které potřebují plánovanou nebo nouzovou lékařskou péči.

  Diagnostické metody

  Pro děti, ve kterých se v srdci vyskytují zvuky, mohou být pro diagnostiku důvodů již v prvním měsíci po narození předepsány následující typy vyšetření.

  Elektrokardiogram

  Pomáhá detekovat selhání srdce.

  Echokardioskopie

  Pomocí ultrazvuku lékař vyšetřuje velké cévy, dutiny srdce a ventily. V důsledku tohoto průzkumu odhaluje přítomnost patologií ve formě růstu, zúžení nebo prodlužování, zdvojení atd.

  RTG

  Radiografie umožňuje lékaři vidět hranice srdce a vidět stav plic dítěte.

  Co o tom říká Dr. Komarovský?

  Známý pediatr také podporuje názor, že je nutné provést kvalifikovanou diagnózu, která přesně určuje příčiny vzniku hluku v srdci malého pacienta.

  Doktor Komarovský zdůrazňuje následující aspekt: ​​srdeční šelest, doprovázený blahobytem dítěte a absencí jakýchkoli stížností, by neměl rodičům vyvolávat obavy.

  Neklid dítěte, výskyt dechu, mírné zvýšení teploty, cyanóza rtů, špatný přírůstek hmotnosti a zpoždění vývoje jsou důvodem pro okamžitou léčbu pediatra.

  Způsoby léčby

  Volba způsobu léčby hluku v srdci dítěte lékařem je do značné míry ovlivněna tím, co způsobil problém. Pokud během vyšetření nedošlo k organickým poškození srdce ani ke stížnostem, není potřeba léčby. Pokud se objeví hluk způsobený patologií srdce, je léčba zvolena na základě závažnosti onemocnění.

  K léčení kompenzovaných případů se obvykle používá léková terapie, která je zaměřena na zlepšení výživy myokardu a metabolických procesů srdečního svalu. Děti jsou předepsány vitamínové komplexy, glykosidy a další podobné léky. Pokud je to nezbytné, dítě je také předepsáno diuretika nebo léky obsahující hormony.

  Pokud se objeví srdeční šum v důsledku přítomnosti závažných defektů, použijte chirurgickou léčbu. V závislosti na tom, jaká patologie je zjištěna, mohou provádět protetické kontroly ventilu, umístění stentu, tlak v nádobě a tak dále. Po operaci jsou léky na zředění krve předepisovány dětem, stejně jako léčba je prováděna s cílem urychlit rehabilitační období a vyhnout se možným komplikacím.

  Kdo je v nebezpečí?

  Vrozené srdeční nebo vaskulární anomálie se vyskytují z různých důvodů. Může to být způsobeno špatnou dědičností, patologií během těhotenství, lékařskými a vitaminovými přípravky v době čekání dítěte, léčbou neplodnosti a podobně.

  Škodlivé návyky před těhotenstvím a během těhotenství a nepříznivá environmentální situace v budoucím místě maminky mohou také vyvolat onemocnění srdce. Zvyšuje riziko těchto onemocnění a věk ženy v práci, což je více než 35 let Rizikovou skupinou jsou děti, které se narodily císařským řezem.

  Mnoho žen po porodu má problém s nadváhou. Někdo se objeví i během těhotenství, někdo - po porodu.

  • A teď si nemůžete dovolit nosit otevřené plavky a krátké šortky...
  • Začnete zapomínat na ty chvíle, kdy muži pochválili bezchybnou postavu.
  • Pokaždé, když přijedete do zrcadla, zdá se vám, že staré dny se nikdy nevrátí.

  Ale účinný lék na nadváhu je! Sledujte odkaz a zjistěte, jak Anna ztratila 24 kg za 2 měsíce.

  Mnoho žen po porodu má problém s nadváhou. Někdo se objeví i během těhotenství, někdo - po porodu.

  • A teď si nemůžete dovolit nosit otevřené plavky a krátké šortky...
  • Začnete zapomínat na ty chvíle, kdy muži pochválili bezchybnou postavu.
  • Pokaždé, když přijedete do zrcadla, zdá se vám, že staré dny se nikdy nevrátí.

  Ale účinný lék na nadváhu je! Sledujte odkaz a zjistěte, jak Anna ztratila 24 kg za 2 měsíce.

  Pinterest