Arytmie u mužů

Abyste neztratili první známky srdeční arytmie u mužů, musíte neustále sledovat zdravotní stav. Muži obvykle trpí arytmií dvakrát častěji než ženy. K tomu dochází kvůli nadměrnému životnímu stylu a fyziologickým vlastnostem mužského těla. Pokud pocítíte první známky selhání srdce, přejděte lékaři k vyšetření, abyste předešli komplikacím v budoucnu.

Příčiny onemocnění

Arytmie je příznakem počáteční odchylky v práci srdečního svalu. Se zdravým srdcem člověk necítí srdeční tep. Když se vyvine arytmie, pacient pocítí, jako by "bouchal" do hrudníku. Příčiny arytmií jsou vnější a vnitřní. Externí podněty - tvrdá fyzická práce, nervy. Vnitřní vrozené vady v rozvojovém nebo cévním onemocnění. Arytmie se rozvíjí v každé věkové kategorii, ani děti ani dospělí nejsou pojištěni. Proto pozorujte stav mladší generace, takže při prvních odchylkách začnete bojovat proti nemoci.

Arytmie v raném věku

U dětí je rychlost srdeční kontrakce několikanásobně vyšší než u dospělých. Obvykle, pokud pulz dvouletého dítěte dosáhne 130 úderů za minutu. Až 10 let klesne na 80-90 úderů za minutu. Určení odchylky u ucha je možné pouze u lékaře, takže nezapomeňte na pravidelné kontroly. Nejčastěji se vyskytují děti se sinusovou arytmií nebo tachykardií. Pokud nejsou žádné stížnosti týkající se špatného zdravotního stavu dítěte a onemocnění není zhoršeno, lékaři přijmou čekací pozici a neprovádějí léčbu léky. Důvody jsou nezralé a špatně vyškolené srdce dětí, které s věkem nezávisle překonává problém. Existují vrozené srdeční vady a onemocnění vnitřních orgánů, což způsobuje patologické poruchy v orgánu. Důvodem jsou intrauterinní abnormality a užívání alkoholu matkou během těhotenství.

Arytmie v dospívání

V dospívání je zdravotní stav chlapců neustále sledován kvůli budoucí vojenské službě. V tomto okamžiku se mladistvý organismus rychle rozvíjí a produkuje hormony, které ovlivňují, jak se srdce snižuje. Existuje restrukturalizace těla a malé odchylky v práci srdečního svalu jsou považovány za normální bez komplikací a zdravotních stížností. V tomto věku se vyskytují extrasystoly, sinoaurikulární blokáda a další typy arytmie. Trpí malým počtem mladých mužů a nevyžadují léčbu. Nejsou nebezpečné a lékařská komise dává svolení sloužit s takovými odchylkami ve většině typů vojsk.

Výskyt onemocnění ve vyšším věku

V dospělosti jsou těžké najít příčiny srdečních arytmií u mužů. To je způsobeno skutečností, že v tomto věku ovlivňuje mnoho faktorů tělo, které vyvolává vývoj onemocnění. Aby člověk úspěšně vyléčil onemocnění, musí se člověk podrobit důkladnému vyšetření a předložit řadu testů. A poté pokračujte v léčbě zvolenou lékařem. Srdeční arytmie se rozvíjí v důsledku:

 • otravy;
 • přetrvávající nadbytek nikotinu, alkoholu nebo drog;
 • užívání určitých léků;
 • koronární onemocnění srdce;
 • hypertenze;
 • diabetes;
 • abnormality v štítné žláze;
 • stresující situace;
 • onemocnění vnitřních orgánů.

Je důležité vyloučit jakékoli negativní účinky na tělo, aby léčba byla rychlá a účinná.

Skupiny ohrožené nemocemi

Tato skupina zahrnuje všechny věkové kategorie s odchylkami ve vývoji srdce, s vrozenou anomálií srdečního svalu, s poruchami ve své práci. Muži, kteří mají abnormality endokrinní žlázy, jsou rovněž ohroženi. Nedostatek hormonů, který produkuje, vede k rozvoji bradykardie a nadbytku vyvolává tachykardii. Přítomnost onemocnění, jako je prostatitida, vyvolává arytmii. Přítomnost hypertenze vede k ischemii srdce. Když se změní složení elektrolytu v krvi a postrádá vápník, sodík nebo hořčík, také se rozvíjí arytmie. Jejich přebytek také vyvolává narušení srdečního rytmu. Ve skupině se zvýšeným rizikem arytmie u mužů jsou ti, kteří užívají psychotropní látky, omamné a energetické drogy. Arytmie se vyskytuje u mužů se škodlivou prací.

Symptomy onemocnění

Příznaky srdečních arytmií se liší od sebe a závisí na typu nemoci u člověka. Jsou neviditelné nebo snadno přenosné a jsou bolestivé a nebezpečné. Vše závisí na tom, jak tento typ arytmie ovlivňuje přívod krve do životně důležitých orgánů. Zkušený lékař podle popsaných symptomů sestaví seznam nejpravděpodobnějších variant choroby.

Proč se může objevit arytmie u mužů?

Srdeční arytmie je patologie, která je porušením rytmu srdečních kontrakcí, v důsledku čehož může pacient zaznamenat charakteristické nepříjemné příznaky a pokud se neléčí, objeví se komplikace. Mužská polovina populace má toto onemocnění dvakrát častěji než ženy a existují logické důvody pro to, že je důležité identifikovat při nástupu prvních příznaků, aby bylo nalezeno správné léčení. Pokud není problém diagnostikován včas, může způsobit závažnější srdeční problémy, a to až do smrti, takže musíte pečlivě léčit všechny změny srdečního rytmu.

Příčiny nemoci

Zdravý člověk ve svém obvyklém stavu si nevšimne díla svého srdce, protože se vyrovnává rovnoměrně a s optimální intenzitou. Cítění srdce můžete zpravidla zaznamenat s výraznou fyzickou námahou nebo silným emočním nepokojem, a to jak pozitivním, tak negativním.

V tomto případě se tep srdce vyskytuje v důsledku následného přenosu nervových impulzů z jednoho prvku dlouhého řetězce, nazývaného vodivým systémem, do druhého. Tyto impulsy mohou pocházet jak z hlavního, sinusového uzlu, tak z ostatních prvků, a jakékoliv poruchy, ke kterým dochází na jejich cestě, způsobují poruchy rytmu srdečních kontrakcí. Důvody mohou být různé, včetně vážných onemocnění srdce a dalších životně důležitých orgánů, takže lékař musí nejprve identifikovat kořen problému, aby úspěšně odstranil arytmii.

Arytmie v raném věku

Existuje názor, že srdeční problémy, včetně porušení jeho normálního rytmu kontrakcí, se vyskytují u mužů pouze ve stáří, kdy všechny tělesné systémy pracují znatelně horší než u mládí. Avšak ve skutečnosti může dojít k arytmii v jakémkoli stádiu života a v dětství se dokonce považuje za normální, pokud nezpůsobí závažnější příznaky a komplikace.

Zpravidla může dítě po narození mít svalovou arytmii nebo tachykardii. Tento stav je charakterizován zvýšeným počtem srdečních tepů, zatímco rytmus obvykle zůstává normální. Tato patologie je nejčastěji způsobena abnormalitami v sinusovém uzlu, což je důvod, proč se dostalo svého jména, avšak v některých případech dochází k této arytmii v důsledku selhání přenosu nervových impulzů přes vodivý systém.

Současně se arytmie, považovaná za normální pro děti, má dobře odůvodněné příčiny. Existuje nezralost nervového systému, která plní funkci přenosu impulzů, stejně jako nedostatečný rozvoj srdečního svalu. Stejně jako ostatní prvky svalů může být srdce vycvičeno a při normálním aktivním vývoji dítěte se to stane samo o sobě, což vede k tomu, že arytmie srdce prochází dospíváním. Tudíž sinusová tachykardie u dětí, která nepřekračuje normu, by neměla vyvolávat obavy.

Situace je odlišná, když chlapec vyslovuje arytmii různých typů, která se nevejde do rámce normálního stavu a způsobuje výrazné příznaky. Typicky se tato situace vyskytuje v přítomnosti vrozené srdeční choroby, která se vyskytuje u 1% novorozenců. Méně časté jsou příčiny patologických srdečních arytmií spojeny s onemocněními jiných orgánů nebo srdeční chirurgií.

Dospívající a mladistvý věk

Zvláštní pozornost je věnována mladým puberťanům a osobám starším 18 let, protože budou muset v armádě dokončit vojenskou službu. Mladí lidé se zpravidla začínají kontrolovat na zdraví několik let před věkem a jsou neustále sledováni na přítomnost patologických změn a závažných onemocnění. To se vysvětluje skutečností, že pro vojenskou službu existují určitá kritéria pro fyzické zdraví draftů a lékařská komise je odpovědná za přijetí mladých mužů k takovým činnostem.

Ve většině případů příčiny srdečních arytmií v dospívání a mládí v mužské polovině populace spočívají v tom, že dosud sama od dětství neprošla. To platí zejména pro ty mladé muže, kteří vedou neaktivní životní styl a nezabývají se pravidelnou fyzickou námahou. S vývojem technologie, moderní teenageři preferují pasivní rekreaci se všemi druhy gadgets do sportu. Srdce, stejně jako každý jiný sval, potřebuje trénink, a pokud ji nedostane, reaguje násilně na jakékoli, i slabé zatížení, což vede k tomu, že se objevuje tachykardie. Někdy, pokud nechcete sledovat vaše zdraví a fyzický stav, tachykardie bude strašit neaktivní člověka po celý život.

Patologické arytmie, jako u dětí, se vyskytují mnohem méně často. Nejčastěji se tato arytmie srdce vyskytuje v důsledku vrozené nebo získané srdeční choroby, stejně jako po operacích na kardiovaskulárním systému. Problémy s jinými orgány v tomto věku zřídka ovlivňují srdeční frekvenci.

Starší věk

Na rozdíl od dětství a dospívání, u starších věk u mužů je obtížnější identifikovat příčiny, které ovlivnily výskyt srdečních arytmií. Je to proto, že provokující faktory mohou být mnohé a je obtížné pochopit, který z nich vedl k patologickému stavu. Z tohoto důvodu musí pacient podstoupit důkladnou prohlídku a plně informovat lékaře o jeho nemoci. To je nezbytné pro ovlivnění kořene problému, protože arytmie ve své podstatě je pouze patologickým příznakem, nikoli však samostatným onemocněním. Příčiny poruch rytmu srdečních kontrakcí často spočívají v srdečních onemocněních, které mohou být:

 • ischemie (porucha cirkulace myokardu);
 • trpěl infarktem;
 • kardiomyopatie (onemocnění myokardu charakterizované patologickými změnami ve struktuře srdečních buněk - kardiomyocyty);
 • myokarditida (zánět myokardu);
 • ateroskleróza koronárních cév;
 • myokardiální dystrofie;
 • vrozené nebo získané srdeční onemocnění;
 • plicní srdce (rozšíření a zvětšení pravého srdce);
 • srdeční selhání;
 • vrozené abnormality srdečního svalu atd.

Dále mohou být příčiny arytmie spojeny s dalšími závažnými onemocněními důležitých orgánů. Patologie zahrnují:

 • Endokrinní onemocnění (hormonální nerovnováha, diabetes atd.).
 • Nemoci trávicího traktu.
 • Nemoci nervového systému.
 • Otrava, intoxikace.
 • Individuální reakce na užívané léky nebo předávkování.
 • Metabolické poruchy.
 • Nemoci oběhového systému atd.

V některých případech je arytmie pozorována v určitých časech, například po jídle. V tomto případě je zvýšení srdeční frekvence v důsledku tlaku přetečeného žaludku na membráně. Navíc, pro trávení jídla, tělo potřebuje energii a aby se dostalo do správného množství, je nezbytné aktivně nasytit tkáně kyslíkem, což činí srdce, které zesílila jeho rytmus kontrakcí. Lidé, kteří jsou po jídle náchylní k arytmii, je žádoucí jíst jídlo v malých porcích, ale často.

Arytmie po jídle se zpravidla vyskytuje u lidí s nadváhou nebo u pacientů, kteří se zotavují z anorexie.

Kromě toho mohou předcházet výskyt srdečních arytmií u mužů. Na straně sympatického nervového systému se mohou objevit silné stresy nebo emoční potíže, intenzivní duševní práce, neuróza atd. Mezi další možné příčiny patří kouření, pití alkoholu, špatná ekologie, časté používání silného čaje a kávy a úraz elektrickým proudem. V některých případech není možné zjistit skutečnou příčinu arytmie, protože neexistují provokující faktory.

Je třeba mít na paměti, že ve většině případů má porucha srdečního rytmu, která není spojena se srdečními onemocněními nebo patologiemi jiných vnitřních orgánů. To znamená, že arytmie se vyskytuje pouze za určitých podmínek a v této souvislosti je možné vysledovat vzorec a zjistit skutečnou příčinu patologie.

Rizikové skupiny

Existují skupiny lidí, u kterých se konkrétní onemocnění může objevit více pravděpodobně než jiné, a srdeční arytmie není výjimkou. Někteří pacienti mají tendenci k chronické patologii srdečního rytmu, protože lze identifikovat rizikové faktory:

 • vrozené anomálie kardiovaskulárního systému;
 • nikotin, alkohol nebo drogová závislost;
 • časté infekční nemoci;
 • přetrvávající těžký fyzický nebo duševní stres;
 • zneužívání čaje, kávy nebo energie;
 • nesprávné léky;
 • genetická predispozice.

Každý člověk, s vědomím, že je ohrožen, může předem předcházet srdečním problémům, a to by mělo být provedeno v mladém věku, zatímco dosud nejsou žádné viditelné příznaky. K tomu je třeba aplikovat preventivní opatření, přinejmenším začít hrát sport a alespoň trochu upravovat stravu.

Symptomy a příznaky arytmie

Symptomy a příznaky abnormálního srdečního rytmu se mohou lišit v závislosti na typu patologie, celkovém zdravotním stavu pacienta a některých dalších faktorech. V některých případech je tento patologický stav asymptomatický a náhodně se objevuje při rutinním vyšetření s kardiologem nebo EKG. Ve většině případů jsou příznaky a známky patologie vyslovovány a jsou často pozorovány v kombinaci, proto není pro lékaře obvykle těžké diagnostikovat onemocnění.

To, co pacient pocítil při poruše srdečního rytmu, závisí převážně na typu patologie. Jednou z populárních klasifikací je rozdělení na tachykardii (rychlý srdeční tep), bradykardii (pomalý srdeční tep) a extrasystole (mimořádné kontrakce srdce). Existují společné příznaky a znaky pro všechny tři typy a specificky pro každou patologii.

Každý pacient může nezávisle zaznamenat příznaky arytmie bez přístrojové diagnostiky, avšak v některých případech se zjistí pouze při odborné prohlídce. Za prvé, obsahují rychlé nebo pomalé srdeční tepny, které lze pociťovat, pokud si položíte prsty na zápěstí, zatímco v klidu je hodnota v rozmezí od 60 do 80 tepů za minutu považována za normální. Za druhé, arytmie může být indikována poklesem tlaku, který lze vysledovat pomocí domácího krevního monitoru. Každá osoba může mít svou vlastní hodnotu normálního tlaku, kterou lze zjistit poté, co ji kardiolog vyšetřil. Zatřetí, arytmie může být určena přímo ze vzorku srdečních kontrakcí, které se získají během průchodu elektrokardiografie (EKG).

Jak tachykardie

Nejčastějším projevem tachykardie je rychlý srdeční tep, který pacient pocítí bez použití dalších nástrojů. Obvykle může zdravý člověk cítit srdeční tep srdce pouze se silnou fyzickou námahou nebo hlubokými emočními otřesy, avšak s patologickou arytmií se kontrakce také cíti v klidu.

Dalším příznakem zvýšené srdeční frekvence je potíže s dýcháním a dušnost během cvičení. To je způsobeno skutečností, že srdce pracuje na zrychleném tempem, ale stejně jako ostatní buňky těla vyžaduje v tomto případě zvýšenou saturaci kyslíku, aby mohl vykonávat svou práci. Vzhledem k zmatenému rytmu kontrakcí se však srdce neuskutečňuje vždy při získávání přesně požadovaného množství kyslíku, proto dochází k problémům s dýcháním.

Charakteristickým znakem tachykardie je náhlý a nekontrolovatelný pocit úzkosti. Lidské tělo je navrženo tak, aby při nebezpečí vzniklo adrenalin, což vedlo ke zvýšení srdečního tepu. I při absenci nebezpečí tělo vnímá tachykardii jako znamení, takže se objevuje úzkost. V některých případech je dokonce i nekontrolovatelný strach z blížící se smrti, který je charakteristický pro některé nemoci kardiovaskulárního systému.

Také v některých případech může dojít k bolesti nebo těžkosti v hrudi, které jsou charakteristické pro závažné srdeční onemocnění. Tyto pocity se zpravidla vyskytují přímo v nástupu palpitace srdce, přičemž nejčastější bolest a houževnatost v hrudníku dochází při současném výskytu vegetativně-vaskulární dystonie.

Některé další pocity lze připsat slabým projevům zvýšené srdeční frekvence. Pacienti poukazují na pocit krátkodobých přerušení činnosti srdce, jako by se zastavil po zlomek sekundy. Může dojít k závratě a ztmavnutí očí, celkové slabosti těla, ztrátě chuti k jídlu, zhoršení nálady a rychlé únavě.

Jak se manifestuje bradykardie

Ve většině případů, s mírným průběhem patologického procesu a nepřítomností jiných výrazných onemocnění kardiovaskulárního systému, bradykardie nepředstavuje výrazné příznaky. Ve většině případů se vyskytují pouze při komplikovaném onemocnění, takže pokud pacient zaznamenal několik charakteristických patologií, je nutné konzultovat kardiologa.

Závrat je charakteristickým příznakem bradykardie, protože krevní tlak klesá během záchvatů, čímž zpomaluje krevní oběh. Buňky jsou méně a méně dodávány s kyslíkem, což je zvláště akutně cítit v mozku. V důsledku toho se jeho aktivní práce sníží a dochází k závratě. V obzvláště pokročilých případech se může vyvinout na slabost, která trvá zpravidla během 1-2 minut. Současně může být četnost záchvatů různá v závislosti na individuálních charakteristikách pacienta: někteří mají jen jeden útok v celém svém životě, jiní zažívají tento stav několikrát denně. Ale i jediný případ ztráty vědomí spojený s jinými příznaky arytmie by měl sloužit jako záminka pro absolvování vyšetření a následné léčby předepsané lékařem.

Stejně jako u tachykardie, během záchvatů bradykardie, dušnosti a dechu při silné fyzické námaze. To je způsobeno skutečností, že buňky nedostávají dostatek kyslíku, což je více pod zatížením na těle, protože všechny systémy musí pracovat v rozšířeném režimu. V důsledku toho je dýchání obtížné a pacient potřebuje přestávku ve fyzické aktivitě.

V bradykardii je dobře vidět bledost pokožky. Vzniká proto, že organismus musí neustále přeměňovat energetické zásoby pro provádění jakýchkoli procesů vnitřních systémů. Z důvodu zpomaleného srdečního tepu a krevního oběhu se energie akumuluje v menším rozsahu nebo se vůbec nehromadí. Z tohoto důvodu si tělo půjčuje akcie z jakéhokoli druhu rezerv, z čehož patří především kůže.

Jak je extrasystola

Extrasystole je stav, při kterém nedochází k porušení srdeční frekvence, avšak dochází k nepravidelným otřesům, které jsou pacientovi zřetelně viditelné ve vývoji patologie. Současně s každým takovým přerušením člověk cítí ostrý tlak v hrudi, nedostatek vzduchu, pocit potopení srdce a náhlá úzkost. Často, při absenci jiných problémů s kardiovaskulárním systémem, pacient necítí příznaky patologie a je náhodně odhalen. Při přítomnosti vegetativně-vaskulární dystonie je extrasystol nejvýraznější a symptomy jsou dobře patrné.

Při útoku se pacientovi zdá, že srdce se doslova obrací, existuje pocit prudkého přerušení práce nebo dokonce vyblednutí. Navíc může dojít k nárůstu tepla, celkové slabosti, nepohodlí po celém těle, potíže s dýcháním a nadměrného pocení. S častými záchvaty poruch srdečního rytmu, závratě, stenokardie nebo dokonce mírného mdloby se mohou objevit. Může se jednat také o bolesti na hrudi nebo pocit stlačování hrudníku.

Symptomy fibrilace síní u mužů

Co je nebezpečné arytmie srdce

Pro léčbu hypertenze naši čtenáři úspěšně používají ReCardio. Zjistíte-li popularitu tohoto nástroje, rozhodli jsme se ho nabídnout.
Přečtěte si více zde...

Arytmie - selhání srdečního tepu. Porucha rytmu je vysvětlena "špatnou" lokalizací zdroje impulzu, změněnou ve vztahu k normě pravidelností, frekvencí a sekvencí kontrakcí srdečního svalu. Klinický obraz patologie závisí na jeho rozmanitosti, stejně jako na etiologii vývoje. Symptomy nám umožňují pochopit typ arytmie a jak je to nebezpečné.

Hlavní typy arytmií

Zda je srdeční arytmie nebezpečná, řeknou odborníci po vyšetření. Možné komplikace a projevy souvisejících zdravotních hrozeb závisí na typu arytmie. Důsledky také ovlivňují:

 • délka trvání nemoci;
 • závažnost poruch srdečního rytmu;
 • věk pacienta;
 • komorbidity.

Předtím, než zjistíme, jaká nebezpečí je plná arytmie, zjistěte, jaké jsou hlavní patologické změny srdečního rytmu:

 1. Sinusová tachykardie (rychlý srdeční tep);
 2. Sinusová bradykardie (vzácný srdeční tep);
 3. Extrasystole ("vyblednutí" srdce);
 4. Fibrilace síní ("nepravidelná" práce srdce);
 5. Paroxysmální tachykardie (arytmie s infarktem).

Srdcový rytmus musí být kontrolován, potřebuje to jen kratší než krevní tlak. Stejně jako jiná onemocnění vyžaduje srdeční arytmie přesnou diagnostiku a prevenci. To je nezbytné včas k identifikaci život ohrožujících arytmií vedoucích ke smrti.

Nebezpečí sinusové tachykardie

Symptomy onemocnění závisí na stupni toku. Subjektivní znaky nejsou pozorovány nebo jsou znatelné:

 • migréna;
 • svalová slabost;
 • neschopnost dýchat hluboce;
 • poruchy spánku a chuť k jídlu.

Špatné zásobení orgánů krví může způsobit křeče, někdy i ztrátu vědomí. Dlouhodobá sinusová tachykardie vede k hypotenzi. Je doprovázeno chlazením končetin a poklesem diurézy (množství moči vylučovaného v průběhu času). Ale obecně není sinusová arytmie nebezpečná pro zdraví.

Výjimkou je období těhotenství. Poruchy srdečního rytmu v této pozici mohou mít negativní důsledky nejen pro zdraví budoucí matky, ale také pro plod. "Nesprávné" kontrakce srdce nepříznivě ovlivňují přívod krve do dělohy, což způsobuje nedostatek životně důležitých látek a kyslíku.

Je to důležité! U dětí a mladistvých výrazné známky nemoci někdy ovlivňují vzdělávací proces, sportovní trénink a osobnostní vývoj obecně.

Nebezpečí sinusové bradykardie

Vzácné kontrakce srdce jsou nebezpečné v kombinaci s organickými poruchami srdce. Mnoho lidí s bradykardií žije a nestěžuje si na práci srdce. Obvykle se projevuje:

 • migrény;
 • depresivní.

Někdy bradykardie způsobuje:

 • srdeční selhání;
 • hypotenze;
 • bolesti srdce (jako u anginy).

Pokud jsou projevy bradykardie spojené s patologií srdečního svalu, mohou přispět k tvorbě extrasystolů (předčasné kontrakce srdce).

Sportovci bradykardie způsobují pravidelné cvičení. Tělo "se zvykne" na vzácný srdeční tep, což snižuje energetickou bilanci. Ale závažnost tohoto stavu pro sportovce je způsobena progresivní hypertrofií stěn a dutin srdce. Za přítomnosti chronické infekce může vzniknout takzvané sportovní srdce. Je charakterizován nízkým výkonem a špatným přívodem krve do těla, který je plný vývoje:

 • infarkt myokardu;
 • vaskulární trombóza;
 • kardiální skleróza.

Pokud je u novorozence pozorována bradykardie, je indikována resuscitace. U starších dětí může mluvit o zánětu v perikardu nebo myokardu. Při absenci kvalifikované pomoci pro takové patologie se srdce může zastavit. Vzácné srdeční tepny během těhotenství mohou signalizovat zánět myokardu nebo srdeční selhání. Toto je plné strachu (plodové hypoxie) plodu a jeho smrti.

Bradykardie může způsobit syndrom Morgagni-Adams-Stokes. Pacient s arytmií spadne do ztráty. Útok začíná najednou, pauza mezi srdečními ústy trvá 3-10 sekund.

 • závratě;
 • bledost
 • ztráta vědomí na několik vteřin;
 • křeče;
 • močení (ne vždy).

Heartbeat je obnoven náhle a je charakterizován zčervenání kůže. Pacient přichází do svých smyslů.

Nebezpečí extrasystoly

"Jednorázový" extrasystol je uznáván za normu, člověk vůbec nemyslí, co je arytmie. On, stejně jako lékaři, by měl být narušen "volejem" nebo skupinovým stisknutím síní, protože vznikají v důsledku organických lézí a vyvolávají výskyt fibrilace síní. Největším nebezpečím pro život je komorové předčasné údery, zejména jeho skupinová forma. Jedná se o prekurzor fibrilace síní nebo ventrikulární fibrilace (v kombinaci s těžkým srdečním onemocněním).

Detekce polytopické extrasystoly na elektrokardiogramu by měla přitáhnout pozornost specialisty. Jeho přítomnost označuje jednu z možností:

 • zdroj vzrušení nenašel "dosud" určité místo
 • patologie srdce je tak velká, impulsy pocházejí kdekoliv.

Je to důležité! U mužů dochází ke komplikacím srdeční arytmie v jakémkoli věku. Obvykle se to stává omezením fyzické námahy a nadměrného sportovního tréninku.

Nebezpečí fibrilace síní

Pravidelné dlouhodobé příznaky fibrilace síní ohrožují zdraví pacienta. Toto je:

 • búšení srdce;
 • bolest hrudní kosti;
 • ischémie myokardu;
 • nevolnost;
 • úzkost.

Fibrilace síní vyvolává supraventrikulární patologii srdečního rytmu a s ním:

 • tromboembolie;
 • srdeční selhání;
 • srdeční selhání.

Srdeční selhání

Vyskytuje se při fibrilaci síní, jestliže srdeční sval nedosahuje tělu dostatečný objem krve. Nedostatek životně důležitých látek a kyslíku může způsobit stasu krve, selhání srdce v pravé a levé komoře. V závislosti na umístění patologie se vyznačuje:

 • otok;
 • záchvaty kašle;
 • tachykardie;
 • únavu;
 • dušnost.

Tromboembolismus

Negativní změny v poruchách krve a srdečního rytmu mohou způsobit zablokování tepen. Je možné v tomto případě zemřít arytmií? Pokud je důležitá krevní cást zablokována, může to být fatální. Embolus může způsobit infarkt myokardu a mrtvici.

Srdeční selhání

Fibrilace síní někdy způsobuje zástavu srdce - i když nejsou žádné známky patologie a osoba je zcela zdravá. Určit nebezpečný stav může být na řadě znaků:

 • nedostatek pulzu;
 • zástava dýchacích cest;
 • široce a nereagujících žáků;
 • tvář šedo-modrého odstínu;
 • mdloba po více než 20 sekund.

Oběť za těchto okolností vyžaduje naléhavou lékařskou péči a resuscitaci, jinak může zemřít. Nouzová pomůcka pro obnovení dýchání a "spuštění" srdce není podána déle než 10 minut. Pouze třetina obětí dokáže přežít srdeční zástavu. Jednotky se vrátí do normálního života.

Je to důležité! Známky agresivních patologických stavů srdce jsou někdy velmi podobné příznakům poměrně mírných onemocnění.

Nebezpečí paroxyzmální tachykardie

Útok se vyznačuje dušností a extrémně vysokým srdečním tepem (až 250 úderů). Před útokem pacient trpí silným srdečním šokem. Při následných tachykardiích se pozoruje:

 • hrudní bolest;
 • nižší krevní tlak;
 • blednutí kůže;
 • paniku.

Střídavý rytmický a nepravidelný srdeční tep je často spojen s aktivními patologickými zónami v myokardu. Nebezpečí patologie spočívá v tom, že je různorodé v projevech a obvykle vyvolává:

 • arytmický šok;
 • selhání levé komory;
 • tromboembolizmus mozku;
 • ventrikulární fibrilace;
 • nedostatek přívodu krve do mozku (mdloby během akutního záchvatu).

Arytmický šok

Na pozadí paroxyzmální tachykardie prudce klesá krevní tlak, někdy plíce plíce. Když jsou obnoveny normální kontrakce srdečního svalu, je to šok.

Akutní selhání levé komory

Když může tachykardie projevit astma s udušením, otoky plic a končetin, bolest v hrudní kosti. Nohy a ruce jsou modré. Při snižování krevního tlaku je pozorován nárůst žilního tlaku. Pulz je téměř necítý, žíly jsou otřeseny kolem krku. Často zastavuje srdce.

Mozková tromboembolie

Prokázal se zúžení mozkových cév, jejich zablokování. Důsledkem embolie může být ischemická mrtvice, otok mozku. Útok obvykle doprovází:

 • mdloby;
 • svalové záškoláctví;
 • rozšířené žáky.

Ventrikulární fibrilace

Svalový flutter může vést k náhlé smrti, protože tato patologie se obvykle vyskytuje v kombinaci s akutním infarktem myokardu. Krev se dodává orgánům "nerovnoměrně" kvůli nevyváženému pohybu žaludečních stěn. V 80% případů se za takových okolností vyskytne srdeční zástava.

Je to důležité! Ženy v reprodukčním věku jsou chráněny před infarktem hormonů. Menopauza pomáhá zvýšit jejich frekvenci.

Nebezpečí během útoků blokád

Někdy arytmie vyvolávají projevy srdečního bloku. Na druhé straně způsobují:

 • srdeční selhání;
 • cerebrální ischémie;
 • angina pectoris;
 • smrt

Útoky zpomalují nebo zastavují pulzní signály v celém myokardu. Částečná blokáda způsobuje "ztrátu" impulzu, celý se vyznačuje vzácným pulsem (méně než 40 úderů), nedobrovolným srážením svalů, mdloby.

Ischémie

Závažná blokáda vyvolává cerebrální ischemii a způsobuje smrt za pět minut. Při ischémii způsobené nedostatkem kyslíku je narušena dodávka krve. Existuje zúžení mozkových cév nebo jejich zablokování. Není-li pacient léčen včas, bude ischemie trvat na chronické formě charakterizované únavou a pomalou mozkovou aktivitou. V průběhu času se příznaky přidávají k:

 • porucha paměti;
 • migréna;
 • ztráta vědomí;
 • nestabilní tlak;
 • problémy s hlasovými zařízeními.

Angina pectoris

Srdeční blokáda může vyvolat anginu pectoris s bolestem na hrudi. To může také být způsobeno psycho-emocionální přetížení. Angina pectoris je skrytým příznakem vážnějšího onemocnění. Hlavní příčinou rekurentních záchvatů je "hladovění" srdečního svalu a narušení srdečního rytmu. Nedostatek krve přispívá ke snížení průchodu koronárních cév (kvůli vasospasmu nebo ateroskleróze).

Předvídat důsledky arytmií rozhodně nebude fungovat. Záporné změny rytmu, které nejsou spojené s organickými patology srdečního svalu, zdravotními a životními hrozbami, nejsou. Existují však i život ohrožující arytmie. Fibrilace síní může například způsobit vážné srdeční selhání a ischemickou mrtvici. A nejzávažnější forma arytmie je považována za ventrikulární fibrilaci. Vyžaduje okamžité resuscitace, protože může být fatální.

Doporučujeme také číst:

Arytmie srdce u mužů, příznaky a příčiny onemocnění, riziková skupina

Srdcový rytmus ve zdravém stavu je takový, že sám o sobě si toho nevšimne. Pokud je intenzita srdečního tepu narušena, objeví se nepohodlí a možná bolestivé pocity. V takových situacích je třeba porozumět příčinám výskytu porušení, aby se později objevily záchvaty arytmií.

Pro léčbu hypertenze naši čtenáři úspěšně používají ReCardio. Zjistíte-li popularitu tohoto nástroje, rozhodli jsme se ho nabídnout.
Přečtěte si více zde...

Arytmie u chlapců v raném věku

Pozor! Je chybou předpokládat, že srdeční onemocnění u mužů, kteří je trpí častěji než ženy, se vyskytují až ve stáří. Arytmie se může vyvinout v dětství, ale nevykazuje se.

Pokud má starší muž arytmii - důsledek onemocnění a patologií srdečního svalu způsobených oslabením druhého z důvodu věku, potom u dětí může být arytmie běžným jevem spojeným s aktivním růstem a vývojem těla.

Novorozenci obvykle mají sinusovou arytmii nebo tachykardii. Palpitace se zároveň zvýšily, ale byly stejné. Je způsobena poruchami ve fungování sinusového uzlu, protože se jedná o arytmii a nazývá se sinus. V některých případech může být arytmie způsobena porušením (blokádou) přenosu nervových impulzů do komor.

Arytmie normální u dětí se vyskytuje ze zřejmých důvodů. Nervový systém v tomto věku je dosud nezralý, zatímco je zodpovědný za přenos nervových impulzů ke kontrakci srdečních svalů.

Dalším důvodem je nedostatečný rozvoj srdce. Stejně jako každý sval, musí být srdce vycvičeno. Navíc k tomu dochází v automatickém režimu, pokud nejsou ve vývoji organismu žádné nepříznivé faktory. Ukázalo se, že stávající sinusová tachykardie by neměla u dětí dělat nepohodlí.

Pokud se arytmie nehodí do normálního rámce narušení rytmu, pak má chlapec bolestivé příznaky. V 1% případů je patologická arytmie u chlapců v raném věku způsobena srdečním onemocněním. Méně častěji mohou onemocnění jiných orgánů způsobit arytmii, ke které dochází s ohledem na dítě.

Arytmie u adolescentů a mládeže

Teenageři a mladí muži starší 18 let věnují více pozornosti fungování srdce, protože v tomto věku se jejich život stává vážným fyzickým a psychickým stresem.

Důležitou zkouškou síly nervového a srdečního systému je armáda. Kontrola stavu srdce je proto zahájena ve věku 14 let, kdy teenager absolvuje první lékařskou prohlídku u vojenského komisaře.

 • V dospívání je arytmie zaznamenána z důvodu, že u mladých lidí není aktivita srdce plně zavedena. Záležitost spočívá nejen ve věku, ale také ve skutečnosti, že někteří mladí lidé nevykonávají aktivní a zdravý životní styl. Srdce nedostává správné zatížení, nevede.
 • Situaci zhoršuje dětský alkoholismus. Používání alkoholických a alkoholických nápojů velmi poškozuje srdce dospělého muže a mladistvý organismus prostě nemůže vydržet takové zatížení.
 • Uliční hry a amatérské sporty jsou nahrazovány jinými zájmy souvisejícími s gadgety a počítačovými hrami. Z tohoto důvodu se počet chlapců s nadváhou v zemi dramaticky zvýšil. Podle průzkumu vědců se v posledních letech počet dospívajících trpících obezitou zvýšil dvakrát a dynamika stále přetrvává. Nadměrná tělesná hmotnost, zejména akumulace tuku na stěnách srdce, vede k narušení srdečního rytmu.

Arytmie u mužů

Příčiny arytmií u mužů spočívají v kardiovaskulárních onemocněních, na rozdíl od tachykardie dětí a dospívajících. To je vysvětleno přítomností mnoha negativních možných faktorů a je obtížné říci, který z nich vyvolal arytmii, protože téměř každý faktor je použitelný pro každého člověka.

K určení přesné příčiny a provedení účinné léčby by muži měli absolvovat úplné vyšetření. Je nesmírně důležité vynechat detaily o historii onemocnění, protože předpoklady pro manifestovanou arytmii lze poznamenat dříve.

Existují srdeční (kardiální) příčiny narušeného rytmu:

 1. CHD.
 2. Útok infarktu myokardu.
 3. Kardiomyopatie.
 4. Myokarditida.
 5. Ateroskleróza.
 6. Myokardiální dystrofie.
 7. Srdeční onemocnění.
 8. Srdeční selhání.

Kromě srdečních příčin existují i ​​další, kteří se spojují s onemocněními jiných orgánů:

 1. Poruchy endokrinního systému.
 2. Nemoci gastrointestinálního traktu.
 3. Intoxikace s drogami, otravy.
 4. Nemoci oběhového systému.

V některých případech se po jídle může objevit arytmie. To je důsledkem zvýšených potřeb trávicího traktu v kyslíku a tlaku přetečeného žaludku na membráně. Zvýšená poptávka po kyslíku nutí srdce pracovat rychleji. Abyste se vyhnuli extrasystolu po jídle, stojí za to jíst v malých objemech.

Pozor! Extrasystole po jídle se vyskytuje u lidí trpících obezitou nebo nedostatkem hmotnosti (anorexie).

Příčiny arytmie mohou spočívat v jiných faktorech. Například zvýšený stres může způsobit vzrušení sympatického nervového systému. Jakýkoli emoční šok, intenzivní stres na mozku může způsobit zlomený srdeční rytmus.

Mezi negativní faktory poukazují na špatné návyky, použití srdečně stimulujících nápojů, špatnou ekologii. Není-li možné vytvořit provokující faktor, pak mluví o idiopatické formě arytmie.

Pokud je arytmie sympatická, dochází k ní pouze v určitých případech. Proto, abyste obnovili srdeční rytmus, stačí se chránit před nervózní a stresující situací.

Rizikové skupiny

Arytmie u mužů může nastat, protože jsou v určité rizikové skupině. V této skupině se riziko onemocnění dramaticky zvyšuje a není to jen arytmie. Kromě narušeného rytmu se může například vyvinout chronické srdeční selhání. Rizikovou skupinou jsou muži, kteří mají následující body a životní styl:

 1. Vrozené patologické změny srdce.
 2. Závislost na drogách, alkoholu, nikotinu.
 3. Časté infekční onemocnění.
 4. Těžká duševní aktivita.
 5. Zvýšené cvičení.
 6. Zneužití stimulujících nápojů.
 7. Dědičná predispozice.

Aby se snížilo riziko arytmií a dalších komplikací, je nezbytné tyto faktory co nejvíce odstranit. Genetická změna se nepodaří, ale vzdát se špatných návyků, nežít spoustu kávy a čaje, neměla by být přepracována duševně a fyzicky. To značně sníží rizika. Koneckonců, dokonce i dědičná predispozice je poslední v seznamu, protože představuje nejmenší hrozbu

Známky srdečních arytmií u mužů

Arytmie srdce u mužů se mohou projevit různými způsoby. Poruchy rytmu jsou klasifikovány podle toho, jak ovlivňují hemodynamiku a veškerou srdeční činnost. V takovém případě se odchylky nemusí vůbec projevit.

Srdce

Nejběžnější extrasystole je typ arytmie. Objevuje se u 80% zdravých mužů. Současně nelze říci, že představuje velkou hrozbu. Většinou jsou na nervovém základě extrasystoly.

Můžete je cítit tím, že "srdce táhne", které je doprovázeno silným kontrakcí. Časté extrasystoly se mohou seznámit a nezapozorovat, ale nezmizí. Pokud věnujete příliš velkou pozornost nejmenšímu "blednutí" a rychlému srdečnímu tepu, pak se jejich vnímání zvýší. Není třeba předčasně paniky, měli byste se poradit s lékařem, který s největší pravděpodobností uklidní.

Často mladí lidé získají tachykardii kvůli fyzické slabosti srdečního svalu a vysoké náchylnosti k nervovým patogenům. Neurosie může způsobit záchvaty paniky, pocit smrti, který přivádí extrasystol, což způsobuje, že srdce porazí ještě rychleji.

Je to důležité! Pokud dojde k častému výskytu extrasystoly, budete pravděpodobně muset podstoupit léčbu a další sledování stavu kardiologem. Důležité je, proč vzniknou extrasystoly. V klidném stavu se vyskytují na pozadí neurózy a při fyzické aktivitě v důsledku stresu.

Srdeční záchvat

Dalším příznakem arytmie je prudký záchvat akcelerovaného srdečního tepu (paroxysm), který může trvat různými způsoby - od 2-3 minut do několika hodin. Tam jsou podobné útoky v různých obdobích života kvůli vedení elektrických impulzů pro kontrakci podél dalších drah. Zneužívání alkoholu, ischemická choroba srdeční, kardiomyopatie, tyreotoxikóza může také způsobit infarkt u mužů.

Další příznaky srdeční arytmie

Doprovodné záchvaty srdečního rytmu a vyblednutí srdce, celková únava, mdloby, závratě. Tento příznak se projevuje ve větším rozsahu u starších mužů nebo u dětí s vrozenými srdečními vadami. Způsobuje mdloby a kyslíkové hladovění mozku v důsledku srdeční zástavy (více než 2-3 sekund), blokády impulzů nebo zrychleného srdečního tepu (více než 300 úderů za minutu). A tyto a další příčiny srdečních arytmií u mužů ovlivňují přívod krve do mozku.

Příčiny, příznaky a léčba srdeční fibrilace srdce u mužů na videu:

Atenolol

 • Farmakologický účinek
 • Farmakokinetika
 • Indikace pro použití
 • Dávkování
 • Nežádoucí účinky
 • Kontraindikace
 • Těhotenství a kojení
 • Léková interakce
 • Předávkování
 • Formulář uvolnění
 • Podmínky ukládání
 • Složení
 • Použití atenololu
 • Hypertenze
 • Výsledky výzkumu ASCOT
 • Zvláštní kategorie pacientů
 • Jak tento lék užívat
 • Důležité informace o pacientech
 • Ceny v lékárnách
 • Recenze
 • Nejčastější dotazy a odpovědi
 • Závěry

Atenolol je lék na hypertenzi a srdeční onemocnění, je zařazen do skupiny beta-blokátorů. Předepsáno je snížení krevního tlaku, snížení frekvence záchvatů bolesti v srdci a oslabení. Atenolol se také používá k prevenci a léčbě infarktu myokardu. Má další indikace pro použití: záchvaty paniky, zvýšená aktivita štítné žlázy, nekontrolovaná emoční vzrušení. K dnešnímu dni je atenolol převážně zastaralým lékem. Často způsobuje nežádoucí účinky, vyvolává diabetes, nedostatečně snižuje riziko srdečního záchvatu, téměř nezabrání mozkové příhodě. Diskutujte se svým lékařem, pokud byste z něj měli přejít na nějaký modernější beta-blokátor. Přečtěte si podrobnosti níže.

Atenolol: návod k použití

 • arteriální hypertenze, hypertenzní krize;
 • ischemická choroba srdeční;
 • angina, v klidu a nestabilní;
 • prolaps mitrální chlopně;
 • infarkt myokardu v akutní fázi se stabilními hemodynamickými parametry;
 • sekundární prevence infarktu;
 • arytmie, vč. s celkovou anestezií, syndromem vrozeného dlouhého QT intervalu,
  infarkt myokardu bez příznaků chronického srdečního selhání, tyreotoxikóza;
 • sinusová tachykardie, paroxyzmální síňová tachykardie, supraventrikulární a ventrikulární předčasné údery, supraventrikulární a ventrikulární tachykardie, síňová tachyarytmie, flutter síní;
 • zásadní a senilní třes - nekontrolovatelné třesání rukou, nohou, tělem;
 • emoční vzrušení, doprovázené pocity úzkosti a strachu, včetně abstinenčního syndromu;
 • jako součást komplexní terapie: hypertrofická obstrukční kardiomyopatie, feochromocytom (pouze s alfa adrenergními blokátory), tyreotoxikóza;
  migréna (prevence).

Atenolol je zastaralý lék. Poskytuje mnoho vedlejších účinků a poškozuje metabolismus. U hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění je žádoucí přejít od jednoho z moderních beta-blokátorů. Přečtěte si více zde.


 • Ischemická onemocnění srdce

 • Angina pectoris

 • Infarkt myokardu

 • Srdeční selhání

Viz také video o léčbě onemocnění koronární arterie a anginy pectoris.

Naučte se ovládat srdeční selhání.

 • Kardiovaskulární systém: v některých případech je pulz příliš nízký, arteriální hypotenze, poruchy AV vedení, výskyt příznaků srdečního selhání.
 • Trávicí systém: nevolnost, zácpa, průjem, sucho v ústech je možné na začátku léčby.
 • Centrální a periferní nervový systém: únava, závratě, deprese, mírná bolest hlavy, poruchy spánku, ochlazení končetin, snížené reflexe, snížená sekrece slzných tekutin, konjunktivitida.
 • Endokrinní systém: snížená účinnost u mužů, maskování hypoglykemie u diabetických pacientů.
 • Respirační systém: u předisponovaných pacientů - potíže s dýcháním v důsledku poškození průchodnosti průdušek.
 • Alergické reakce: pruritus.
 • Jiné: zvýšené pocení, zarudnutí kůže.

Co beta-blokátory neovlivňují schopnost mužů, přečtěte si zde.

 • Stupeň AV bloku II a III, sinoatriální blok, syndrom nemocného sinusu;
 • bradykardie - puls méně než 40 úderů za minutu;
 • hypotenze (v případě infarktu myokardu, systolický krevní tlak nižší než 100 mm Hg);
 • kardiogenní šok;
 • chronické srdeční selhání IIB-III;
 • akutní srdeční selhání;
 • Prinzmetal angina pectoris;
 • období kojení;
 • současné podávání MAO inhibitorů;
 • přecitlivělost na atenolol.

Metabolický syndrom, diabetes mellitus, chronická obstrukční plicní nemoc (včetně bronchiálního astmatu) nejsou oficiálně považovány za kontraindikací. Nicméně je lepší předepisovat atenolol pro tyto komorbidity, protože to zhorší jejich průběh. Místo toho může lék užívat novější generaci beta-blokátorů III.

 • nadměrně nízký krevní tlak;
 • bradykardie - puls nebezpečně klesá;
 • AV blok II - III stupeň;
 • srdeční selhání;
 • respirační selhání, bronchospazmus;
 • koncentrace glukózy v krvi je nižší než normální.
 • výplach žaludku a jmenování absorpčních prostředků;
 • symptomatická léčba: atropin, isoprenalin, orciprenalin, srdeční glykosidy nebo glukagon, diuretika, vasopresorové látky (dopamin, dobutamin nebo norepinefrin), selektivní beta adrenomimetika, roztok glukózy IV, instalace umělého kardiostimulátoru;
 • v případě potřeby - dialýzu.

Ceny léku Atenolol od různých výrobců v on-line lékárně, s dodávkou v Moskvě a Rusku

Použití atenololu

Atenolol je lék na hypertenzi a kardiovaskulární onemocnění. Tento lék blokuje srdce z působení adrenalinu a dalších hormonů, které urychlují srdeční rytmus. Jiné beta blokátory také fungují. Výsledkem je, že pulz se zpomaluje, krevní tlak klesá, množství krve, které srdce pumpuje s každým tlukem, klesá. Snižuje se zátěž srdce, riziko prvního a opakovaného srdečního záchvatu u pacienta klesá. Nejčastěji je atenolol předepsán k regulaci hypertenze, ke snížení bolesti srdce a k prevenci a léčbě infarktu.

Poskytují méně nežádoucích účinků, lepší ochranu před infarktem a mrtvici.

Hypertenze

Atenolol a další léky jsou jen součástí komplexu opatření pro léčbu hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění. Věnujte pozornost vaší stravě, cvičení, józe a dalším relaxačním technikám. Nespoléhejte se na samotné pilulky. Zvýšený krevní tlak často nezpůsobuje žádné vnější příznaky, dokud pacient nemá náhlou srdeční infarkt nebo mrtvici. Proto užívejte léky k léčbě hypertenze, dokonce i v těch dnech, kdy se cítíte dobře.

V roce 2004 vydal autoritní britský lékařský časopis Lancet článek "Atenolol v hypertenzi: je to moudrá volba?". Carlberg B., Samuelsson O., Lindholm L.H. Překlad názvu do ruštiny: "Přiřaďte atenolol na hypertenzi: je to moudrá volba?". Podle 14 velkých studií je atenolol při hypertenzi méně účinný než jiné beta-blokátory, stejně jako diuretika a ACE inhibitory. Tento článek způsobil hodně šumu. Od té doby se její závěry nikdy nevyvracely.

Na základě všech výše uvedených skutečností, pokud užíváte atenolol pro hypertenzi, poraďte se se svým lékařem, pokud byste měli místo toho přejít na jiný lék.

 • Concor
 • Biprol
 • Bisogamma
 • Nebilet
 • Binelol
 • Betalok ZOK
 • Egilok
 • Coriol

Podrobné články o lécích:

Pacienti - nepřiřadujte sami sebe beta-blokátory! To by mělo být prováděno pouze lékařem. Pokud se dávku pokazíte, může dojít k závažným nežádoucím účinkům.

Výsledky výzkumu ASCOT

V roce 2005 byly publikovány výsledky studie ASCOT (Anglo-skandinávská kardiální výsledky). To může být přeloženo do ruštiny jako anglo-skandinávská studie rizika kardiovaskulárních příhod v závislosti na použitých lécích. Jak víte, cílem léčby hypertenze není jen snížení krevního tlaku, ale také prevence komplikací - především srdeční záchvat a mrtvice. Specialisté, kteří plánovali studii ASCOT, chtěli porovnat účinnost dvou možností léčby hypertenze:

 • atenolol + diuretikum bendroflumethiazid;
 • kombinace perindoprilu a amlodipinu.

Studie zahrnovala téměř 20 tisíc pacientů s hypertenzí, kteří měli ještě další rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, podobný průměrnému věku, krevnímu tlaku a dalším vlastnostem. Pacienti v první skupině dostávali atenolol a bendroflumethiazid. Pacienti, u kterých byla dávka určena ve druhé skupině, jsou perindopril a amlodipin. Začali léčbu minimálními dávkami léků a v případě potřeby postupně zvyšovali. Průběh studie byl pečlivě kontrolován, aby výsledky byly spolehlivé.

Pacienti byli pozorováni v průměru 5,5 roku. Studie však musela být dokončena dopředu, protože výhody perindoprilu a amlodipinu byly zřejmé. Indikátory "horního" a "nízkého" krevního tlaku u obou skupin pacientů se mírně lišily.

HELL před ošetřením, mm. Hg st.

HELL na konci pozorování, mm Hg st.

Nicméně u pacientů, kteří měli štěstí, že se připojili ke skupině perindoprilů a amlodipinu, byly výsledky léčby mnohem lepší. Úmrtnost z kardiovaskulárních onemocnění byla o 33% nižší, počet úderů byl o 29% nižší a nové případy diabetes mellitus byly o 41% méně. Důvodem - užívání atenololu zhoršuje hladinu glukózy, cholesterolu a triglyceridů v krvi. A to zase zvyšuje riziko srdečního záchvatu, mrtvice, diabetes typu 2 a dalších komplikací. Perindopril a indapamid jsou metabolicky neutrální léky. Snižují krevní tlak a nepříznivě ovlivňují metabolismus.

Výsledky ASCOT způsobily hodně šumu. Protože to byla velká mezinárodní studie. Účastnilo ji stovky lékařů a téměř 20 tisíc pacientů. Byl pečlivě naplánován a pečlivě proveden, takže nebylo možné najít chybu ve spolehlivosti výsledků. V následujících letech snížila frekvence jmenování atenololu u pacientů s hypertenzí a kardiovaskulárními chorobami. Začali vyrábět perindopril a amlodipin v jediném pilulku - kombinační medicínu nazývanou Prestanz, stejně jako její nízkonákladové protějšky.

Zvláštní kategorie pacientů

U lidí s nadváhou zvyšuje atenolol riziko vývoje diabetu 2. typu. U lidí, kteří již mají diabetes, se zhoršuje průběh onemocnění a komplikace se rozvíjejí rychleji. To dokazují výsledky několika velkých studií. Viz například článek "Místo beta-blokátorů při léčbě obézních pacientů s hypertenzí." Autor - Korneeva O. N, časopis "Doktor", č.11 / 2011. Atenolol zhoršuje hladinu cukru v krvi, glykovaný hemoglobin, cholesterol a triglyceridy. Lékaři, kteří stále předepisují tuto drogu obézním lidem a pacientům s cukrovkou, si zaslouží cenzuru.

Atenolol poškozuje dýchací cesty u pacientů s kardiovaskulárními chorobami a souběžným chronickým obstrukčním plicním onemocněním. Zdroj - článek "Beta-adrenergní blokátory - možnosti optimalizace léčby chronického srdečního selhání v ambulantním prostředí", E.S. Zhubrina a F.T. Ageev, "Ošetřující lékař", č. 03/2013. Zároveň novější kardio-selektivní betablokátory, bisoprolol a nebivolol, neznižují průchodnost průdušek a dokonce zlepšují kvalitu života pacientů.

Jak tento lék užívat

Dodržujte režim podávání atenololu předepsaný lékařem. Nepřekračujte nebo snižujte dávky, pokud nedošlo k alergii nebo jiným závažným nežádoucím účinkům. Vezměte pilulky každý den ve stejnou dobu. Omyjte je vodou. Nezastavujte jej bez povolení. Jinak může dojít k náhlému skoku krevního tlaku. Buďte obezřetní, nevystavujte se zbytečnému riziku srdečního záchvatu a mrtvice.

Chcete-li sledovat vliv léku, musíte měřit tlak tonometrem několikrát týdně a je to lepší každý den ve stejnou dobu. Postupujte podle pravidel, abyste získali přesné výsledky. Přečtěte si více o článku "Měření krevního tlaku: postupně po krocích". Pravidelně navštěvujte svého lékaře. Doporučuje se, abyste si nechali deník měření krevního tlaku a poté o svých výsledcích projednejte s lékařem.

Důležité informace o pacientech

Informujte svého lékaře, pokud máte některý z těchto věcí:

 • bronchiální astma, plicní emfyzém, bronchitida;
 • diabetes typu 1 nebo typu 2;
 • nízký krevní tlak (hypotenze);
 • srdeční problémy - blokáda AV, syndrom nemocného sinusu, bradykardie (nízký puls), městnavé srdeční selhání;
 • deprese;
 • onemocnění jater;
 • selhání ledvin;
 • zvýšená nebo snížená funkce štítné žlázy;
 • myasthenia gravis;
 • feochromocytom;
 • oběhové poruchy v nohou, přerušovaná klaudikace.

Některé z těchto onemocnění jsou kontraindikací pro jmenování atenololu, jiné vyžadují úpravu dávky.

Jestliže jste zapomněl (a) vzít léčivý přípravek, okamžitě jej vzít, až si vzpomenete, ale pouze pokud zbude méně než 8 hodin až do příští dávky. Pokud potřebujete brzy vzít další dávku, neužívejte vůbec nic, takže není příliš mnoho. Předávkování atenololem může být smrtelné. Pokud k tomu dojde, potřebujete naléhavou lékařskou péči.

 • Nejlepší způsob léčení hypertenze (rychlé, snadné, dobré pro zdraví, bez "chemických" léků a doplňků stravy)
 • Hypertenze - populární způsob, jak ho vyléčit pro 1. a 2. stupeň
 • Příčiny hypertenze a jejich odstranění. Hypertenzní analýzy
 • Efektivní léčba hypertenze bez léků

Pokud jste léčeni atenololem, nepřestávejte ho užívat libovolně. Nejprve se o tom poraďte s lékařem. Protože pokud náhle ukončíte užívání léků, tlak může prudce klesnout. Je plný infarktu nebo mrtvice. Pokud budete mít operaci, pravděpodobně budete muset před několika měsíci přestat užívat atenolol. Ujistěte se, že je lékař informován o všech lécích, které užíváte.

Nežádoucí účinky atenololu mohou oslabit vaši pozornost a způsobit letargii. Mějte to na paměti, pokud budete řídit auto nebo provádět jiné akce vyžadující vysokou koncentraci. Při léčbě atenololem a jinými beta-blokátory je nežádoucí pít alkohol. Protože inhibiční účinek alkoholu může zvýšit vedlejší účinky léku.

Pokud máte bradykardii - velmi nízký puls - nemůžete užívat atenolol. Pokud se objeví alergie, informujte svého lékaře, že předepíše nějaký jiný lék.

Recenze

V recenzích lidé píšu, že atenolol jim pomáhá dobře při hypertenzi a srdečních arytmiích, ale způsobuje významné vedlejší účinky. A to je pravda. Informace o lékařských stránkách a fórech odpovídají skutečné situaci. Atenolol dnes zastaralý lék. Často způsobuje slabost, závratě, trávicí problémy než moderní beta-blokátory třetí generace. Zhoršuje také metabolismus, vyvolává cukrovku, špatně chrání před infarktem a mrtvicí. Ale pacienti to necítí, a proto v jejich reakcích neuvádějí.

Autor této recenze může vyzkoušet tablety z hořčíku s vitamínem B6, aby uklidnil nervy, stejně jako psychoterapii. Snad díky těmto opatřením se nakonec odvrátí od užívání "chemických" drog.

Budete schopni řídit hypertenzi pouze tehdy, když změníte svůj životní styl a nebudete se spoléhat jen na pilulky. Jezte plné jídlo, ne smetí. Strávit více času na čerstvém vzduchu, cvičení. Naučte se předcházet skandálům v práci a v rodině.

Lékař dělá správnou věc při pokusu přenést pacienta z atenololu na modernější beta-blokátor. Ano, nebulit se chová lépe. Musí se užít 2-4 týdny před vyvíjením trvalého účinku. Ale nezhoršuje metabolismus, poskytuje nejlepší ochranu proti infarktu. Poraďte se svým lékařem, pokud byste měli užívat beta blokátor v kombinaci s jinými léky, aby byl efekt rychlý a výkonný.

Nejčastější dotazy a odpovědi

Jaké jiné léky na hypertenzi jsou s atenololem kompatibilní?

Atenolol je kompatibilní s diuretiky, inhibitory ACE, blokátory receptoru angiotenzinu II, antagonisty vápníku (blokátory kalciového kanálu). To jsou všechny hlavní skupiny (třídy) léků pro hypertenzi. V pokynech si přečtěte, která skupina léku máte zájem a zjistěte, zda je atenolol kompatibilní nebo ne. Není kompatibilní s jinými beta blokátory! Neužívejte Inderal (propranolol), Concor (bisoprolol), nebillet (nebivolol) atd., Současně

Zhoršuje tato droga mužskou sílu?

Ano! To bylo dokázáno výsledky "slepých" studií, u nichž pacienti nevěděli, které léky užívají. Atenolol v dávce 50-100 mg / den významně narušuje schopnost mužů udržovat erekci. Skutečně oslabuje sílu. Jedná se o silný argument pro přechod z atenololu na jeden z novějších beta blokátorů. Přečtěte si více v článku "Jak léčit hypertenzi, aby nedošlo k oslabení účinnosti."

Co dělat, když atenolol dostatečně nezmenšuje tlak? Jaké další tablety můžete užívat?

Pokud nechodíte do zdravého životního stylu, pak žádné pilulky opravdu nepomohou. Dokonce i nejsilnější kombinační léky budou v nejlepším případě zpomalit infarkt nebo mrtvici po několik let. Změňte svou stravu, úroveň fyzické aktivity, naučte se vyhnout se skandálům v rodině a v práci. Je také vhodné, aby kromě léků užívaly přírodní léčiva. S velkou pravděpodobností budete díky tomu moci zcela opustit "chemii".

Osvědčené účinné a optimální za cenu přísad k normalizaci tlaku:

 • Hořčík + vitamin B6 ze zdroje Naturals;
 • Jarrowové vzorce Taurin;
 • Nyní rybí olej pro potraviny.

Přečtěte si více o technice v článku "Léčba hypertenze bez léků". Jak objednat doplňky pro hypertenzi ze Spojených států - pokyny ke stažení. Přiveďte svůj tlak zpět na normální úroveň bez škodlivých vedlejších účinků, které způsobují Noliprel a jiné "chemické" pilulky. Zlepšete práci srdce. Zůstaň klidnější, zbav se úzkosti, spát v noci jako dítě. Hořčík s vitaminem B6 působí nad hypertenzí. Budete mít vynikající zdraví, závisti vrstevníků.

Je tento lék vhodný k léčbě hypertenze u starších osob?

Atenolol není dobrou volbou pro léčbu hypertenze u starších osob. Snižuje krevní tlak, ale snižuje úmrtnost horší než jiné léky. Existuje mnoho moderních tlakových léků, které jsou pro starší lidi účinnější. Podívejte se na článek "Jaké léky na hypertenzi jsou předepsány starším pacientům" a pak s lékařem proberte, co je lepší nahradit atenololem.

Lékaři mi předepisují atenolol pro hypertenzi během těhotenství, kromě léků dopegit. Obávám se, abych vzal, abych neohrozil dítě.

Lékař vám předepisuje jiné léky než z dobrého života, ale protože výhody "chemie" převažují nad možnými riziky. Pokud se nesnažíte pod tlakem pod kontrolou, výsledek těhotenství může být smutný nejen pro plod, ale i pro matku. Takže si vezměte lék. Toto je menší zlo ve vaší situaci. Viz také článek "Zvýšený tlak u těhotných žen a jejich léčba".

Závěry

Článek popisuje atenolol - lék na hypertenzi a kardiovaskulární onemocnění. Pohodlně představují všechny informace o této droze, které jsou nezbytné pro pacienty a lékaře. Naučili jste se:

 • můžu užívat atenolol během těhotenství;
 • Zhoršuje tato droga mužskou sílu?
 • jak ovlivňuje metabolismus diabetických pacientů;
 • Je vhodný pro starší lidi?

Ve většině případů je lepší užívat atenolol z hypertenze, ale některé novější beta-blokátory generace III. Nicméně, neupravujte léky, diskutujte o tom se svým lékařem. Informace o lékařských pracovištích nemohou sloužit jako náhrada za odborné rady lékaře. Pokud máte nějaké dotazy ohledně léčby hypertenze s atenololem - zeptejte se v komentářích, administrace místa reaguje rychle.

 • Beta blokátory: obecné informace
 • Diuretické léky
 • Léčba hypertenze pro seniory
Pinterest