Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a co může říct

Srdeční frekvence, která pochází ze sinusového uzlu, a nikoliv z jiných oblastí, se nazývá sinus. Je určen u zdravých lidí a u některých pacientů trpících srdečními chorobami.

Srdeční impulsy se objevují v sinusovém uzlu, pak se rozkládají podél předsíně a komor, což způsobuje, že svalový orgán se smrští.

Co to znamená a jaké jsou normy

Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a jak to určit? V srdci jsou buňky, které vytvářejí impuls v důsledku určitého počtu úderů za minutu. Nacházejí se v sinusových a atrioventrikulárních uzlech, také v Purkinje vláknech, které tvoří tkáň srdečních komor.

Sinusový rytmus na elektrokardiogramu znamená, že tento impuls je generován sinusovým uzlem (norma je 50). Pokud jsou čísla různá, pak je puls generován jiným uzlem, který udává jinou hodnotu pro počet bitů.

Normální zdravý sinusový rytmus srdce je pravidelný s různou srdeční frekvencí, v závislosti na věku.

Normální hodnoty na kardiogramu

Co věnuje pozornost při provádění elektrokardiografie:

 1. Zub P na elektrokardiogramu jistě předchází komplex QRS.
 2. Vzdálenost PQ odpovídá 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.
 3. Tvar vlny P je konstantní v každém vedení.
 4. U dospělých je frekvence rytmu 60-80.
 5. Vzdálenost P - P je podobná vzdálenosti R - R.
 6. Hrot P v normálním stavu by měl být pozitivní v druhém standardním vedení, negativní ve vedení aVR. Ve všech ostatních přívodech (to je I, III, aVL, aVF) se může jeho tvar lišit v závislosti na směru své elektrické osy. Obvykle jsou zuby P pozitivní jak v olově, tak v aVF.
 7. Ve vlnách V1 a V2 bude vlna P 2fázová, někdy může být většinou pozitivní nebo většinou negativní. U vodičů od V3 do V6 je hrot většinou kladný, i když mohou existovat výjimky v závislosti na elektrické ose.
 8. Pro každou vlnu P v normálním stavu musí být sledován komplex QRS, vlna T. PQ interval u dospělých má hodnotu 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.

Síňový rytmus spolu se svislou polohou elektrické osy srdce (EOS) ukazuje, že tyto parametry jsou v normálním rozmezí. Vertikální osa zobrazuje projekci polohy orgánu v hrudníku. Umístění orgánu může být také v poloviční vertikální, horizontální, polorizontální rovině.

Když EKG registruje sínusový rytmus, znamená to, že pacient ještě nemá žádné problémy se srdcem. Při vyšetření je velmi důležité, abyste se nemuseli bát a nemuseli být nervózní, abyste se nedostali nepravdivých údajů.

Neměli byste vyšetření provést bezprostředně po fyzické námaze nebo po vyléčení pacienta do třetího nebo pátého patra pěšky. Měli byste také upozornit pacienta, že byste neměli kouřit asi půl hodiny před vyšetřením, aby nedošlo k falešným výsledkům.

Porušení a kritéria pro jejich určení

Pokud je popis v popisu: poruchy sinusového rytmu, pak je zaznamenána blokáda nebo arytmie. Arytmie je jakákoli porucha v rytmové sekvenci a její frekvenci.

Blokády mohou být způsobeny, pokud se přeruší přenos excitace z nervových center do srdečního svalu. Zrychlení rytmu například ukazuje, že při standardním sledu kontrakcí se srdeční rytmy zrychlují.

Pokud se v závěru objeví fráze o nestabilním rytmu, pak je to projev nízké srdeční frekvence nebo přítomnosti sinusové bradykardie. Bradykardie nepříznivě ovlivňuje lidský stav, protože orgány nedostávají požadované množství kyslíku pro normální činnost.

Pokud je zaznamenán zrychlený sínusový rytmus, je to s největší pravděpodobností projevem tachykardie. Taková diagnóza se provádí, když počet srdečních tepů překročí 110 bodů.

Dekódování výsledků a diagnostiky

Pro diagnostiku arytmie by mělo být provedeno srovnání získaných indikátorů s normálními indikátory. Srdeční frekvence během 1 minuty by neměla být vyšší než 90. Chcete-li určit tento indikátor, musíte rozdělit dobu trvání R-R intervalu (v sekundách) na 60 (sekund) nebo vynásobit počet QRS komplexů za 3 sekundy (délka pásky je 15 cm) o 20.

Tak mohou být diagnostikovány následující abnormality:

 1. Bradykardie - HR / min méně než 60, někdy se zaznamenává nárůst P-P intervalu až na 0,21 sekundy.
 2. Tachykardie - srdeční frekvence se zvyšuje na 90, přestože ostatní příznaky rytmu zůstávají normální. Často lze pozorovat šikmou depresi segmentu PQ a segment ST se vzestupuje. Na první pohled to může vypadat jako kotva. Pokud se tepová frekvence zvýší nad 150 úderů za minutu, dojde k blokádám 2. stupně.
 3. Arytmie je nepravidelný a nestabilní sinusový rytmus srdce, kdy se intervaly R-R liší o více než 0,15 sekundy, což je spojeno se změnami počtu úderů na dech a výdech. Často se vyskytuje u dětí.
 4. Pevný rytmus - nadměrná pravidelnost kontrakcí. R-R se liší o méně než 0,05 s. Může to být způsobeno poruchou sinusového uzlu nebo porušení jeho autonomní regulace.

Příčiny odchylek

Nejčastější příčiny poruch rytmu lze uvažovat:

 • nadměrné užívání alkoholu;
 • srdeční vady;
 • kouření;
 • dlouhodobé užívání glykosidů a antiarytmik;
 • výstupek mitrální chlopně;
 • patologie funkce štítné žlázy, včetně tyreotoxikózy;
 • srdeční selhání;
 • onemocnění myokardu;
 • infekční léze ventilů a dalších částí srdce - onemocnění infekční endokarditidy (její příznaky jsou zcela specifické);
 • přetížení: emoční, psychologické a fyzické.

Další výzkum

Pokud lékař během vyšetření výsledků zjistí, že délka oblasti mezi zuby P, stejně jako jejich výška jsou nerovnoměrné, potom je sinusový rytmus slabý.

K určení příčiny může být pacientovi doporučeno podrobit se další diagnostice: lze identifikovat patologii samotného uzlu nebo problémy uzlového autonomního systému.

Poté je přiděleno monitorování Holterem nebo je proveden test na drogy, který umožňuje zjistit, zda existuje patologie samotného uzlu nebo zda je vegetativní systém uzlu regulován.

Další podrobnosti o syndromu slabosti tohoto webu naleznete na videokonferenci:

Pokud se ukáže, že arytmie je důsledkem poruch v samotném uzlu, pak jsou určena nápravná měření vegetativního stavu. Pokud se z jiných důvodů použijí jiné metody, například implantace stimulantu.

Holter monitoring je běžný elektrokardiogram, který se provádí během dne. Vzhledem k délce trvání tohoto vyšetření mohou odborníci zkoumat stav srdce při různých stupních stresu. Při provádění normálního EKG se pacient nachází na pohovce a při provádění sledování Holtera se může během období fyzické námahy studovat stav těla.

Taktická léčba

Sinusová arytmie nevyžaduje zvláštní léčbu. Špatný rytmus neznamená, že by některá z uvedených onemocnění. Porucha srdečního rytmu je častým syndromem pro všechny věkové skupiny.

Vyhýbání se srdečním problémům může být značně napomohnut správnou dietou, denním režimem a nedostatkem stresu. Bude užitečné užívat vitamíny pro udržení srdce a zlepšení elasticity cév. V lékárnách najdete velké množství komplexních vitaminů obsahujících všechny nezbytné složky a specializované vitamíny, které podporují práci srdečního svalu.

Kromě nich můžete svou stravu obohacovat o potraviny jako jsou pomeranče, rozinky, borůvky, řepa, cibule, zelí, špenát. Obsahují mnoho antioxidantů, které regulují počet volných radikálů, jejichž nadměrné množství může způsobit infarkt myokardu.

Pro hladké fungování srdce tělo potřebuje vitamín D, který se nachází v petrželce, kuřecích vejcích, lososu a mléce.

Pokud uděláte správnou dietu, můžete dosáhnout dlouhé a nepřetržité práce na srdečním svalu a nemusíte se o ni starat až do velmi starého věku.

A konečně, vyzýváme vás, abyste sledovali video s otázkami a odpověďmi ohledně poruch srdečního rytmu:

Sinusový rytmus: esence, reflexe EKG, rychlost a odchylky, rysy

Sinusový rytmus je jedním z nejdůležitějších indikátorů normálního fungování srdce, což naznačuje, že zdroj kontrakcí pochází z hlavního, sinusového, orgánového uzlu. Tento parametr je mezi prvními v závěru EKG a pacienti, kteří podstoupili studie, touží zjistit, co to znamená a zda stojí za to znepokojovat.

Srdce je hlavní orgán, který zásobuje všechny orgány a tkáně krví. Stupeň oxygenace a funkce celého organismu závisí na rytmické a konzistentní práci. Pro svalovou kontrakci je zapotřebí posunu - impuls vycházející z konkrétních buněk vodivého systému. Odkud pochází tento signál a jaká je jeho četnost, závisí charakter rytmu.

srdeční cyklus je normální, primární impuls pochází ze sinusového uzlu (SU)

Síňový uzel (SU) je umístěn pod vnitřní membránou pravé síně, je dobře zásobován krví a dostávají krev přímo z koronárních tepen bohatě dodávaných s vlákny autonomního nervového systému, které obě ovlivňují, čímž přispívají jak ke zvyšování, tak k oslabení frekvence generování impulzů.

Buňky sinusového uzlu jsou seskupeny do svazků, jsou menší než běžné kardiomyocyty, mají tvar vřetena. Jejich kontraktilní funkce je velmi slabá, ale schopnost vytvářet elektrický impuls je podobná nervovým vládám. Hlavní uzel je spojen s atrioventrikulárním spojením, které se přenáší na signály pro další buzení myokardu.

Sinusový uzel se nazývá hlavním kardiostimulátorem, protože poskytuje srdeční frekvenci, která poskytuje orgánům dostatečný přívod krve, a proto je udržení pravidelného sínusového rytmu nesmírně důležité pro posouzení fungování srdce v jeho lézích.

Řídící systém generuje impulsy s nejvyšší frekvencí ve srovnání s jinými odděleními vodivého systému a dále je dále vysílá vysokou rychlostí. Frekvence vytváření impulzů sinusovým uzlem je v rozmezí od 60 do 90 za minutu, což odpovídá normální frekvenci srdečních tepů, kdy se vyskytují na úkor hlavního kardiostimulátoru.

Elektrokardiografie je hlavní metodou, která umožňuje rychle a bezbolestně určit, kde srdce přijímá impulsy, jaká je jejich frekvence a rytmus. EKG se díky své dostupnosti, snadné implementaci a vysokému informačnímu obsahu stalo pevným postavením v praxi terapeutů a kardiologů.

Po obdržení výsledku elektrokardiografie se všichni podívají na závěr, který zde lékař nechal. Prvním ukazatelem bude posouzení rytmu - sinus, pokud pochází z hlavního uzlu, nebo není sinus, což indikuje jeho specifický zdroj (uzel AV, atriální tkáň atd.). Takže například výsledek "sinusový rytmus se srdeční frekvencí 75" by neměl být narušen, je to norma a pokud odborník píše o mimodusném ektopickém rytmu, zvýšeném bitu (tachykardii) nebo zpomalení (bradykardii), pak je čas jít na další vyšetření.

Síňový uzelový rytmus (SU) - sinusový rytmus - norma (vlevo) a abnormální nelineární rytmy. Zobrazují se místa původu impulsu.

Závěrem lze také zjistit informace o pozici EOS (elektrická osa srdce). Obvykle může být jak vertikální, tak i polo-vertikální a horizontální nebo polorizontální, v závislosti na individuálních charakteristikách osoby. Odchylky EOS vlevo nebo vpravo, zase obvykle, mluví o organické chorobě srdce. Podrobnosti o systému EOS a jeho variantách jsou popsány v samostatné publikaci.

Sinusový rytmus je normální

Často pacienti, kteří objevili sinusový rytmus v závěru EKG, se začínají obávat, že je-li vše v pořádku, protože tento termín není všem znám, a proto může hovořit o patologii. Mohou se však uklidnit: sinusový rytmus je normou, která označuje aktivní práci sinusového uzlu.

Na druhé straně, i při zachování činnosti hlavního kardiostimulátoru jsou možná některá odchylky, ale také nejsou vždy ukazatelem patologie. Fluktuace rytmu se vyskytují v různých fyziologických stavech, které nejsou způsobeny patologickým procesem v myokardu.

Vliv na sinusový uzel vagusového nervu a vlákna sympatického nervového systému často způsobuje změnu ve své funkci ve směru větší nebo menší frekvence tvorby nervových signálů. To se odráží v četnosti srdečního tepu, který se počítá na stejném kardiogramu.

Obvykle je frekvence sínusového rytmu v rozmezí od 60 do 90 tepů za minutu, ale odborníci poznamenávají, že neexistuje jasná mezní hodnota pro stanovení normy a patologie, tj. Se srdeční frekvencí 58 úderů za minutu, je příliš brzy na to, aby se mluvilo o bradykardii a také o tachykardii, ukazatel 90. Všechny tyto parametry by měly být komplexně posuzovány s povinným popisem celkového stavu pacienta, charakteristikou jeho výměny, druhu činnosti a dokonce i to, co udělal bezprostředně před studiem.

Určení zdroje rytmu v analýze EKG je rozhodujícím bodem, zatímco ukazatele sínusového rytmu jsou zvažovány:

 • Definice P zubů před každým komorovým komplexem;
 • Trvalá konfigurace síňových zubů ve stejném vedení;
 • Konstantní hodnota intervalu mezi zuby P a Q (až 200 ms);
 • Vždy kladná (směrována) vlna P v druhém standardním vedení a negativní v aVR.

Závěrem, subjekt EKG může najít: "sinusový rytmus se srdeční frekvencí 85, normální poloha elektrické osy." Takový závěr je považován za normu. Další možnost: "non-sinusový rytmus s frekvencí 54, ektopické." Tento výsledek by měl být upozorněn, protože je možná závažná patologická choroba myokardu.

Výše uvedené charakteristiky na kardiogramu indikují přítomnost sínusového rytmu, což znamená, že impuls pochází z hlavního uzlu až do komor, které se po atriu uzavírají. Ve všech ostatních případech se rytmus považuje za nesnízový a jeho zdroj leží mimo SU - ve vláknech komorového svalu, atrioventrikulárním uzlu apod. Impuls je možný ze dvou míst vodivého systému najednou, v tomto případě jde také o arytmii.

Aby výsledek EKG byl co nejpřesnější, je nutné vyloučit všechny možné příčiny změn činnosti srdce. Kouření, rychlé lezení po schodech nebo běh, šálek silné kávy může změnit parametry srdce. Rytmus samozřejmě zůstane sinus, pokud uzel funguje správně, ale přinejmenším tachykardie bude fixována. V tomto ohledu je třeba před studiem uklidnit, odstranit stresy a zážitky, stejně jako fyzickou námahu - vše, co přímo nebo nepřímo ovlivňuje výsledek.

Sinusový rytmus a tachykardie

Znovu si vzpomeňte, že odpovídá sinusovému rytmu s frekvencí 60 - 90 za minutu. Ale co když parametr překračuje stanovené limity při zachování "sinus"? Je známo, že takové výkyvy ne vždy mluví o patologii, takže není nutné předčasně panikařit.

Zrychlený sinusový rytmus srdce (sínusová tachykardie), který není ukazatelem patologie, se zaznamenává, když:

 1. Emocionální zážitky, stres, strach;
 2. Silná fyzická námaha - v tělocvičně, s těžkou fyzickou činností atd.;
 3. Po příliš mnoho jídla pijete silnou kávu nebo čaj.

Tato fyziologická tachykardie ovlivňuje data EKG:

 • Délka mezery mezi zuby P, interval RR se snižuje, doba trvání s vhodnými výpočty umožňuje určit přesnou hodnotu srdeční frekvence;
 • P-vlna zůstává na svém normálním místě - před komorovým komplexem, který má naopak správnou konfiguraci;
 • Četnost kontrakcí srdce podle výsledků výpočtů přesahuje 90-100 za minutu.

Tachykardie se zachovaným sinusovým rytmem za fyziologických podmínek je zaměřena na poskytnutí krve do tkání, které se z různých důvodů staly v nouzi - cvičení, jogging. Nemůže být považováno za porušení a v krátkém čase samotné srdce obnovuje sinusový rytmus normální frekvence.

Pokud v případě nepřítomnosti nějakého onemocnění dojde k tachykardii se sinusovým rytmem na kardiogramu, měli byste okamžitě vzpomenout na to, jak studie proběhla - netrápil se, spěchal do kardiografické místnosti s rychlým otřesem nebo možná kouřil po schodech polycliniku těsně před EKG odstranění.

Sinusový rytmus a bradykardie

Opak sínusové tachykardie je dílem srdce - zpomaluje jeho kontrakce (sinusová bradykardie), což také ne vždy mluví o patologii.

Fyziologická bradykardie s poklesem frekvence impulzů z sinusového uzlu o méně než 60 za minutu může nastat, když:

 1. Stav spánku;
 2. Povolání profesionálními sporty;
 3. Jednotlivé ústavní rysy;
 4. Nosení oblečení s pevným límcem, velmi těsnou kravatou.

Stojí za zmínku, že bradykardie, častěji než zvýšení srdeční frekvence, mluví o patologii, takže pozornost je obvykle blízká. Při organických lézích srdečního svalu může být bradykardie, i když se zachovává sinusový rytmus, stát diagnózou vyžadující léčbu.

Ve snu dochází k výraznému poklesu pulzu - asi o třetinu "denní normy", která je spojena s převahou tónu vagových nervů, který potlačuje činnost sinusového uzlu. EKG je častěji zaznamenáváno u vzrušujících subjektů, takže tato bradykardie není stanovena během běžných masových studií, ale je možné je sledovat při každodenním sledování. Pokud na závěr monitorování Holtera existuje známka, že sinusový rytmus zpomaluje ve snu, pak je pravděpodobné, že indikátor se vejde do normálu, jak to kardiolog vysvětlí obzvláště znepokojeným pacientům.

Navíc je zaznamenáno, že asi 25% mladých mužů má vzácnější puls v rozmezí 50-60 a rytmus je sinus a pravidelný, neexistují žádné příznaky potíží, to znamená, že jde o variantu normy. Profesionální sportovci mají také tendenci k bradykardii kvůli systematickému fyzickému namáhání.

Sinusová bradykardie je stav, kdy srdeční frekvence klesá na méně než 60, ale impulsy v srdci jsou nadále generovány hlavním uzlem. Lidé s tímto stavem mohou mdlobou, závratě často tuto anomálii doprovází vagotonie (varianta vegetačně-vaskulární dystonie). Síňový rytmus s bradykardií by měl být důvodem pro vyloučení významných změn v myokardu nebo jiných orgánech.

Známky sinusové bradykardie na EKG budou prodloužení mezery mezi síňovými zuby a komplexy komorové kontrakce, ale všechny ukazatele rytmu "sinus" jsou zachovány - P vlně předchází QRS a má konstantní velikost a tvar.

Síňový rytmus je tedy normálním ukazatelem EKG, což naznačuje, že aktivita hlavního kardiostimulátoru byla zachována a během normálního srdečního rytmu je sinusový rytmus a normální frekvence mezi 60 a 90 tepů. Nemělo by být důvod k obavám, pokud neexistují náznaky dalších změn (například ischemie).

Kdy se budete muset starat?

Závěry kardiografie by měly být důvodem k obavám, což naznačuje patologickou sinusovou tachykardii, bradykardii nebo arytmii s nestabilitou a nepravidelností rytmu.

S tachy a bradyformy lékař rychle stanoví odchylku pulzu od normy nahoru nebo dolů, vyjasní stížnosti a vysílá další vyšetření - ultrazvuk srdce, holter, krevní testy hormonů apod. Po zjištění příčiny můžete zahájit léčbu.

Nestabilní sinusový rytmus na EKG se projevuje nerovnými mezerami mezi hlavními zuby komorových komplexů, jejichž kolísání přesahuje 150-160 ms. To je téměř vždy známkou patologie, takže pacient není ponechán bez dozoru a zjistí příčinu nestability v sinusovém uzlu.

Elektrokardiografie také prozradí, že srdce porazí s nepravidelným sinusovým rytmem. Nepravidelné kontrakce mohou být způsobeny strukturálními změnami v myokardu - jizvou, zánětem, stejně jako srdečními defekty, srdečním selháním, celkovou hypoxií, anémií, kouřením, endokrinní patologií, zneužíváním některých skupin drog a mnoha dalšími důvody.

Abnormální sinusový rytmus vychází z hlavního kardiostimulátoru, ale frekvence poranění orgánu se buď zvyšuje, nebo se snižuje, ztrácí jeho stálost a pravidelnost. V tomto případě mluvíme o sinusové arytmii.

Arytmie se sinusovým rytmem může být variantou normy, pak se nazývá cyklická a je obvykle spojena s respirací - respirační arytmií. S tímto jevem, inhalací, se srdeční frekvence zvyšuje a při vydechování klesá. Respirační arytmie může být zjištěna u profesionálních sportovců, adolescentů během období zvýšené hormonální úpravy, u osob trpících vegetativní dysfunkcí nebo neurózy.

Sinusová arytmie spojená s dýcháním je diagnostikována na EKG:

 • Normální forma a umístění síňových zubů, které předcházejí všem komorovým komplementem, jsou zachovány;
 • Při inspiraci se intervaly mezi kontrakcemi snižují, zatímco při jejich vypršení se prodlužují.

sinusový rytmus a respirační arytmie

Některé testy nám umožňují rozlišit fyziologickou sinusovou arytmii. Mnoho lidí ví, že během vyšetření mohou požádat o zadržení dechu. Tato jednoduchá akce pomáhá vyrovnávat působení vegetativních organismů a určovat pravidelný rytmus, pokud je spojena s funkčními příčinami a není odrazem patologie. Kromě toho beta-adrenergní blokátor zvyšuje arytmii a atropin jej odstraňuje, ale nedojde k morfologickým změnám v sinusovém uzlu nebo v svalu srdce.

Pokud je sinusový rytmus nepravidelný a není eliminován držením dechových a farmakologických vzorků, pak je čas přemýšlet o přítomnosti patologie. Mohou to být:

 1. Myokarditida;
 2. Kardiomyopatie;
 3. Onemocnění koronární arterie diagnostikované u většiny starších lidí;
 4. Srdeční selhání s rozšířením jeho dutin, které nevyhnutelně postihuje sinusový uzel;
 5. Plicní patologie - astma, chronická bronchitida, pneumokonióza;
 6. Anémie včetně dědičných;
 7. Neurotické reakce a závažná vegetativní dystonie;
 8. Poruchy endokrinního systému (diabetes, tyreotoxikóza);
 9. Zneužití diuretika, srdečních glykosidů, antiarytmik;
 10. Poruchy elektrolytů a intoxikace.

Sinusový rytmus s jeho nepravidelností neumožňuje vyloučit patologii, ale naopak, nejčastěji to naznačuje. To znamená, že kromě "sinusu" musí být rytmus také správný.

příklady přerušení a nestability v sinusovém uzlu

Pokud pacient ví o onemocněních, které v něm existují, pak je diagnostický proces zjednodušen, protože lékař může jednat účelně. V jiných případech, kdy byl na EKG nalezen nestabilní sinusový rytmus, je třeba provádět komplex vyšetření - holter (denní EKG), běžecký pás, echokardiografie atd.

Charakter rytmu u dětí

Děti jsou velmi zvláštní součástí lidí, kteří mají mnoho parametrů, které se velmi liší od dospělých. Takže každá matka vám řekne, jak často bere srdce novorozeného dítěte, ale nebude se bát, protože je známo, že děti v prvních letech a zvláště novorozenci mají puls častěji než dospělí.

Sinusový rytmus by měl být zaznamenán u všech dětí bez výjimky, pokud nemluvíme o poškození srdce. Věková tachykardie je spojena s malou velikostí srdce, která by měla rostoucímu tělu poskytovat potřebné množství krve. Čím je dítě menší, tím častější je pulz, který dosahuje 140-160 minut za minutu v novorozeneckém období a postupně klesá na "dospělý" do věku 8 let.

EKG u dětí určuje stejné známky sínusového rytmu - zuby P před komorovými kontrakcemi stejné velikosti a tvaru a tachykardie by měla odpovídat věkovým parametrům. Nedostatek aktivity sinusového uzlu, kdy kardiolog naznačuje nestabilitu rytmu nebo ektopie jeho řidiče, je příčinou vážného znepokojení lékařů a rodičů a hledání příčiny, která se v dětství nejčastěji stává vrozenou vadou.

Současně s údaji o sínové arytmii podle údajů EKG by matka neměla okamžitě paniku a mdloba. Je pravděpodobné, že sinusová arytmie je spojena s dýcháním, což je často pozorováno u dětí. Je třeba vzít v úvahu podmínky pro odstranění EKG: pokud bylo dítě položeno na studenou pohovku, byl strach nebo zmatený, pak by reflexní držení dechu zvýšilo projevy respirační arytmie, což neznamená závažné onemocnění.

Avšak sinusová arytmie by neměla být považována za normu, dokud její fyziologická podstata nebyla přesně prokázána. Patologie sinusového rytmu je proto častěji diagnostikována u předčasně narozených dětí postižených intrauterinní hypoxií u dětí se zvýšeným intrakraniálním tlakem u novorozenců. Může vyvolat rachotu, rychlý růst, IRR. Jak nervový systém zraje, regulace rytmu se zlepší a samotné poruchy mohou projít.

Jedna třetina sinusových arytmií u dětí má patologický charakter a je způsobena dědičnými faktory, infekcí vysokou horečkou, revmatismem, myokarditidou a srdečními vadami.

Sport s respirační arytmií není pro dítě kontraindikován, ale pouze za podmínky neustálého dynamického pozorování a záznamu EKG. Pokud příčina nestabilního sinusového rytmu není fyziologická, pak bude kardiolog nuten omezit sportovní aktivity dítěte.

Je zřejmé, že rodiče se obávají důležité otázky: co dělat, když je sinusový rytmus na EKG abnormální nebo je fixní arytmie? Nejprve musíte jít na kardiologa a znovu provést kardiografii pro dítě. Pokud jsou prokázány fyziologické změny, postačí a EKG postačuje 2krát ročně.

Pokud nestabilita sinusového rytmu nespadá do normálního rozmezí, není způsobena dýchacími nebo funkčními příčinami, pak kardiolog předepíše léčbu v souladu se skutečnou příčinou arytmie.

Klasifikace sinusového rytmu: co může kardiogram vyprávět o stavu srdce?

Sinusový rytmus srdce - jen jeden z mnoha indikátorů, které se při analýze kardiogramu věnuje pozornost. Jakákoli odchylka od normy může být důkazem vývoje choroby nebo již probíhajících problémů. Často pacienti, kteří mají nestabilní sinusový rytmus, to ani necítí. Aby nedošlo k vynechání symptomů, stojí za návštěvu nejméně jednou za rok u poliklinik. To je doporučeno zejména pro lidi:

 • v jejichž rodinách již byly tyto nemoci zaznamenány;
 • práce ve stresových podmínkách;
 • vedoucí sedavý životní styl.
Připraveno EKG

Samozřejmě, stres a dlouhé sedění u počítače neznamenají vždy, že pacient nalezne nepravidelný sinusový rytmus nebo jiné poruchy, což se týká pouze rizikové skupiny.

Dozvíte se více o tom, co je srdeční rytmus, jaká je jeho norma, co hrozí jeho poruchami a jaké nemoci může signalizovat - později v článku.

Co je sinusový rytmus na EKG, proč je tak důležité?

EKG lze použít k posuzování stavu srdce a jeho problémů. V důsledku odstranění kardiogramu získá lékař informace o následujících bodech:

 • fungování uzlů vodivého systému;
 • srdeční frekvence (HR);
 • přítomnost patologických procesů;
 • funkční zhoršení.

Pacient, který nemá potřebné znalosti, pravděpodobně nebude schopen objektivně posoudit srdeční kardiogram. Proto byste si neměli dělat starosti, pokud lékař nedá kardiogram a samostatně ji odveze specialistovi. Pokud má návštěvník vážný problém, jako je akutní srdeční selhání nebo infarkt myokardu, je okamžitě odvezen kardiologovi.

Na EKG indikuje sinusový rytmus, že srdce bít správně. Každé porušení může signalizovat, že sinusový uzel je slabý a neschopný zvládnout jeho funkce. To je plné porušení normální četnosti úderů za minutu a jejich pravidelnosti.

Příklad normálního sinusového rytmu

Přečtěte si více o tom, jak dešifrovat kardiogram srdce, přečtěte si další informace v článku.

Dekódování EKG: Obecná pravidla

Co znamená sinusový rytmus přírody, jen lékař dokáže posoudit. Zaměřuje se však na normy ukazatelů - u dospělých a dětí jsou poněkud odlišné. Tento článek se zabývá dospělým elektrokardiogramem.

Na druhé straně existuje několik oblastí, které jsou známky sinusového rytmu:

 • P vlna ve druhém standardním vedení je kladná a nutně jde před QRS komplex;
 • PQ interval trvání je 0,12-0,2 sekundy, stejně v celém kardiogramu;
 • tvar zubů P má stejný vzhled v jednom vedení;
 • Vzdálenost Pp se rovná vzdálenosti R-R.
Schematická analýza indikací EKG

To všechno svědčí o relativně normálním fungování srdce. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že frekvence srdečního rytmu na EKG dospělé osoby by se měla pohybovat v rozmezí 60-85 tepů za 60 sekund. Pro děti do 12 let je tento údaj jiný. Můžete si je přečíst v následující tabulce.

HR tabulka pro děti a dospělé

Dávejte pozor! Jak vidíte, u dospělých je míra mnohem přísnější. Jakékoliv abnormality mohou naznačovat poruchy rytmu.

Výsledky EKG lze považovat za příznivé, pokud je sinusový rytmus, srdeční frekvence v pořádku a EOS - elektrická osa srdce vertikální. Pokud je služba EOS zamítnuta, může to znamenat určité problémy. Změna polohy může v některých oblastech vyvolat tlak, čímž se zabrání normální činnosti srdce.

Ve skutečnosti je odchylka EOS vlevo nebo vpravo nekritická. Osa srdce může být v poloze:

 • vzpřímený;
 • horizontální;
 • poloviční vertikální;
 • naopak.

Avšak určitá změna srdce může znamenat problémy. Pokud je osa odkloněna doleva, může to znamenat hypertrofii levé komory, hypertenzi, srdeční blok nebo poruchy vedení v komorách. Pokud je pozice elektrické osy srdce odmítnuta vpravo, může být také zaznamenána hypertrofie nebo blokování levé komory. Pozměněná poloha elektrické osy srdce je považována za normální, ale při první detekci se doporučuje podstoupit důkladné vyšetření.

Některé vzory jsou zajímavé:

 • vertikální poloha EOS je charakteristická pro vysoké a tenké lidi astenického typu;
 • horizontální poloha EOS je charakteristická pro nízké a husté lidi s širokým hrudníkem.

Pozice osy srdce je nezbytně brána v úvahu při sestavování závěru.

Co může způsobit narušení sinusového rytmu na kardiogramu?

Především je třeba si uvědomit, že normální rytmus srdce je snadné kazit nejmenší stres nebo potíže. Před provedením diagnózy se lékař musí ujistit, že abnormality na EKG nejsou způsobeny vnějšími faktory. To platí zejména pro děti, které se bojí senzorů - jejich kardiogram může být špatný.

Pozor: sínusový rytmus srdce - norma, která naznačuje správné fungování vodivého systému tohoto orgánu.

Příklad jiného EKG

Následující abnormality v kontrakcích srdce jsou zvýrazněny:

 1. Bradykardie. Četnost srdečního tepu klesá, pacient se cítí závratě, unavený, apatictický, náchylný k mdloby. Interval Pp se prodlouží na 0,21 sekundy.
 2. Tachykardie. Při normální srdeční frekvenci 70 úderů může být výkon tohoto pacienta vyšší než 90, dokonce i v klidném stavu. Takový puls může způsobit blokaci dvou úrovní. Existuje zrychlený sínusový rytmus.
 3. Arytmie. Je charakterizován nepravidelnými intervaly R-R (více než 0,15 sekundy). V tomto případě může pacient pocítit nepohodlí, silnou úzkost a být citlivý na poklesy tlaku. Obvykle je srdeční frekvence u pacientů v klidu 75, 80 nebo 85 úderů za sekundu. Takový nerovnoměrný rytmus se často vyskytuje u dětí - to je norma a převážná většina tento stav vyvrací.
 4. Ektopický rytmus. V tomto případě rytmus neurčuje sinusový uzel, ale jiné vodivé vlákna. Rytmus síní, rytmus z AV uzlu, ventrikulární idioventrikulární rytmus a rytmus koronárního sinusu nebo koronárního sinu, je-li místo excitace velmi blízko k koronárnímu sinu (zaznamenané pouze na EKG), je zvýrazněno.

Je důležité pochopit, že normosystoliya mluví o zdraví srdečního svalu.

Jakékoli změny v normálním sínusovém rytmu ovlivňují EKG, takže profesionál může snadno diagnostikovat onemocnění.

Co ovlivňuje kontrakci srdce?

Když lékař dešifruje data, vezme v úvahu nejen to, jakou hodnotu vidí na papíře, ale také životní styl pacienta. Negativně ovlivňuje srdeční činnost:

 • stres;
 • kouření;
 • užívání alkoholu;
 • užívání antiarytmických léků;
 • fyzické přetížení.
Speciální sportovní náramky řídí pulz během tělesného cvičení

Často se situace normalizuje, když člověk vstoupí do klidné atmosféry. Více než polovina problémů se srdeční frekvencí jde po úlevě od stresu. V procentech je toto číslo 62%. Je důležité si uvědomit, že v důsledku zatížení práce většina pacientů má pocit nepohodlí. Bez ohledu na důvody, v případě zjevných známek porušení se doporučuje navštívit lékaře.

Počet úderů za minutu závisí na věku. Takže pro děti může být normou 160 tepů za minutu, zatímco pro dospělé (přes 12) by tato hodnota měla být 75 úderů za minutu.

Někdy k upřesnění detailů rytmu lékaři předepisují denní studium. V tomto případě je pacient připojen ke snímačům a úložnému zařízení, které musí celý den nosit. To vám umožní sledovat chování srdečního svalu během dne v různých podmínkách.

Na elektrokardiogramu špatný rytmus: jak provádět léčbu?

Pokud se srdeční rytmus odchyluje od normy, pak se nehovoří o patologických změnách. Pouze v případě, že lékař diagnostikoval, můžeme mluvit o předepisování léků. Závěr EKG dává pouze směr pro další výzkum, ale nestává se větem.

Často se potíže s rytmickou srdeční činností odstraňují organizováním správného způsobu práce a odpočinku, normalizace jídla, eliminace stresu.

Nejlepší je předejít vzniku problémů, proto je důležité:

 • nezatížte se cvičením;
 • pokud je to možné, neodchýlit se od správného životního stylu;
 • (po konzultaci s lékařem).

Stojí za zmínku, že pacient nemusí nutně pochopit, co to znamená onemocnění. Stačí, aby se držel léčebného plánu a doporučení ošetřujícího lékaře.

Pokud je rytmus (sinus) do určité míry nesprávný, může být normalizován pomocí lékařských přípravků. Předepisuje kardiolog.

Doporučuje se doplnit dietu:

 • pomeranče;
 • rozinky;
 • borůvky;
 • řepa;
 • cibule;
 • zelí;
 • špenát
Zdravá výživa snižuje rizika

Tyto produkty posilují kardiovaskulární systém, snižují riziko přerušení rytmu. Správně zvolená strava zároveň sníží pravděpodobnost infarktu myokardu, což je obzvláště důležité pro starší lidi.

Můžete se dozvědět více o doporučených přípravcích od svého lékaře - vám pomůže vybrat nejlepší dietu pro konkrétní případ.

Kdy navštívit kardiologa?

Kardiologie je rozvinutá odvětví medicíny a nyní všechny nemoci mohou být léčeny léky. Obvykle stojí za návštěvu lékaře nejméně jednou za rok - to pomůže včas odhalit začátek patologického procesu. Dokonce i na placených klinikách průměrné náklady na komplexní konzultaci činí 1 100 rublů, což je pro většinu lidí cenově dostupné.

EKG, jehož přepis by měl provádět pouze lékař, je v každém případě považován za základ pro rozpoznání příčiny onemocnění. Každé číslo z elektrokardiogramu má zvláštní význam. To, co znamenají, pomáhá pochopit kardiologa.

Dávejte pozor! Je třeba si uvědomit, že u dětí jsou některé příznaky odlišné. DSS (Svaz dětských pediatrů z Ruska) má proto své vlastní předpisy týkající se léčby takových onemocnění u dětí.

Děti by měly být vyšetřovány příslušným odborníkem.

Porušení sínusového rytmu: výsledky

Sinusový rytmus doprovází normální práci srdce, jeho změny: tachykardie, bradykardie. Arytmie indikují abnormality ve vodivém systému a vyžadují pečlivé vyšetření EKG kardiologem.

Stojí za to předem upozornit na zvláštnosti umístění orgánu, protože odchylky srdce podél osy zavádějí některé korekce do EKG. V opačném případě budete muset opakovaně provést důkladnou kontrolu. Znát charakteristiku pacienta dokáže doktor přesně vyvodit.

Abyste zabránili poruchám rytmu, měli byste zkontrolovat svůj životní styl a dietu. Tím se snižuje riziko příznaků. Návštěva kardiologa se doporučuje nejméně jednou ročně. Pokud již došlo k porušení předpisů, jděte na recepci by měla být přísně podle plánu. Lékař určuje data návštěv na základě závažnosti onemocnění. V těžkých případech jsou k osobě připojeny speciální snímače, které okamžitě zaznamenávají kritické změny a informují o tom ostatní.

Pravidelné kontroly jsou nejlepší prevencí.

I když nejsou žádné stížnosti, neměli byste zanedbat návštěvu kardiologa. Některá onemocnění jsou skryta, nepoškozují pacienta až do určité doby.

Sinusová arytmie 85 úderů za minutu

Mám se bát sinusových arytmií srdce během těhotenství?

Po koncepci dochází v těle ženy k významným změnám. Dítě přizpůsobí veškeré zdroje matky tak, aby vyhovovalo vašim potřebám. To platí také pro kardiovaskulární systém. Sinusová arytmie srdce během těhotenství je velmi častá. Může to být fyziologický projev adaptivních reakcí, ale v některých případech je to první příznak patologického procesu. Když už mluvíme o poruchách rytmu v tomto konkrétním období života ženy, obvykle naznačují tachykardii, to znamená zvýšení srdeční frekvence na 90+ tepů za minutu.

Příčiny arytmie u těhotných žen

Od prvních týdnů těhotenství se srdce ženy začíná bít častěji a není vždy důvodem této radosti z nadcházejícího mateřství. Mezi procesy v těle, které přispívají k rozvoji sinusové arytmie, lze identifikovat:

 1. Zvýšení množství cirkulující krve o přibližně 20% a vytvoření dalšího kruhu krevního oběhu, který spojuje matku s dítětem. Z tohoto důvodu se výrazně zvyšuje zátěž srdce.
 2. Zvýšená aktivita sympatického nervového systému.
 3. Emocionální labilita a snížená odolnost proti stresu.
 4. Poruchy elektrolytů spojené s příznaky toxicity.
 5. Anémie (snížení hladiny hemoglobinu).
 6. Dysfunkce štítné žlázy.

Během těhotenství se může mnoho chronických onemocnění zhoršit. Proto s jakýmkoli předchozím narušením činnosti srdce se zvyšuje riziko arytmie.

Patří sem:

 • vrozené srdeční vady, včetně těch, které jsou operovány;
 • přítomnost dalších cest nervového impulsu;
 • patologické vyostření excitace.

Při organické patologii kardiovaskulárního systému dochází k sinusové arytmii spolu s jinými typy poruch rytmu (extrasystoly, atriální fibrilace).

Symptomy arytmie

Těhotná žena je náchylnější k různým vnějším vlivům, takže známky poškození srdeční funkce jsou výraznější:

 • Senzace palpitací a úderů na levé straně hrudníku.
 • Závratě a klepání v chrámech.
 • Dýchavičnost a únava i při lehkém namáhání.
 • Pokud dáte ruku na puls, bude rytmus častý a dokonce bez poruch a přerušení.

Arytmie během těhotenství může vést ke zhoršení dodávek krevního plodu, což negativně ovlivňuje jeho vývoj. To je důvod, proč je velmi důležité konzultovat lékaře o prvních příznacích. V klinice lékař zaregistruje EKG a odešle jej do testů, aby určil faktor, který způsobil problém.

Léčba srdečních arytmií

Není žádným tajemstvím, že všechny látky, které vstupují do krevního oběhu ženy, jsou okamžitě přenášeny na dítě. V tomto ohledu se během těhotenství léky nedoporučují a jsou povoleny pouze za přísných indikací.

Při léčbě sinusové tachykardie se lékař zaměřuje na příčinu onemocnění. Například u anémie lékař předepisuje doplňky železa a v případě zvýšené excitability - motherwort. Pokud má žena dlouhodobou patologii kardiovaskulárního systému, použijte antiarytmické léky s minimálním dopadem na plod.

Léčba by měla být prováděna pod dohledem kardiologa a gynekologa.

Pro prevenci arytmií během těhotenství je nutné dodržovat vyváženou stravu a zdravý životní styl, vyloučit potraviny a nápoje obsahující kofein. Je třeba se vyvarovat stresu a nervových zážitků a posilovat tělo, můžete provést speciálně vyvinutý soubor fyzických cvičení.

Arytmie srdce se vyskytuje u 20% těhotných žen a je obvykle považována za projev pravidelné restrukturalizace těla. Abychom vyloučili patologii kardiovaskulárního systému, doporučujeme podstoupit úplné vyšetření ve fázi plánování. Při výskytu sínové tachykardie u matky, která je předčasně užívána, musíte se poradit s lékařem. Určí příčinu a předepíše vhodnou léčbu. To vše je mimořádně důležité, protože jakékoli narušení srdce vede k hladovění kyslíkem a zpožděnému vývoji plodu.

Přehled léků na srdeční arytmie

Elena - 18. ledna 2015 - 18:39

 • odpovědět
 • odpovědět

Host - 30. dubna 2015 - 12:58

Julia - 30. května 2015 - 22:30

Evgenia - 5. června 2015 - 23:53

Catherine - 30. listopadu 2015 - 07:25

Akerke - 29. dubna 2016 - 19:31

 • odpovědět
 • odpovědět

Host - 13. listopadu 2016 - 01:44

Mika - 29. prosince 2016 - 21:35

 • odpovědět
 • Léčba kloubů
 • Chudnutí
 • Křečové žíly
 • Nehtová houba
 • Anti vrásky
 • Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Tachykardie: formy a jejich rozdíly, příčiny, projevy, metody úlevy od záchvatu a léčby

Tachykardie nebo palpitace srdce doprovází širokou škálu nemocí a životních situací. Ale jako symptom nebo symptom. Například zvýšení tělesné teploty - tachykardie, otravy - opět, vzrušení, strach a dokonce radost - nějakým způsobem nefunguje bez tachykardie. Láska, strach, sport, káva, dobré (nebo špatné) víno - pojmy jsou zcela odlišné, ale jsou spojeny a spojeny akcelerovaným rytmem srdečních kontrakcí. Srdce tlučí, jak se zdá, může vyskočit a člověk to cítí.

Když tachykardie není známkou onemocnění, stále navštěvuje různé lidi s různou frekvencí, protože ne každý má stejný autonomní nervový systém, který reguluje toto všechno a reaguje na všechno. Jsou zde vyhrazena (nejen zvenčí) a chladnokrevní lidé, jsou citliví a emocionální. Je samozřejmé, že tato frekvence bude mít několikrát denně větší nárůst počtu pulsů a nedá se s tím nic dělat, protože, jak je známo, postava nemůže být vyléčena. Avšak často zvýšená srdeční frekvence neprochází bez stopy, takže tachykardie je rozdělena do fyziologických a patologických, kde druhá indikuje problém v těle.

Tachykardie. Jak to vypadá?

S fyziologickou tachykardií pravděpodobně čtenář pochopí všechno: pocity a emoce, v podstatě ale patologická je klasifikována podle poněkud odlišných znaků (lokalizace a příčiny) a může být zastoupena takto:

 • Sinus s nárůstem srdeční frekvence nad určitým indikátorem ve srovnání s věkovou normou (u dospělých -> 90 úderů za minutu), kdy impuls pochází z sinusového uzlu, což je kardiostimulátor;
 • Paroxysmal, který má jiný původ, proto v něm přiděluje formy: supraventrikulární nebo supraventrikulární, což se děje ve 2 typech (atriální a atrioventrikulární) a ventrikulární nebo ventrikulární.

Navíc existuje i neparoxysmální forma tachykardie, která se nazývá zrychlený ektopický rytmus. Jeho místo zaujímá v pediatrii a prakticky se nepovažuje v kategorii "dospělé", i když je někdy diagnostikována u dospělých, i když mladých lidí. To se liší od paroxysmální tím, že se neobjeví náhle, ale postupně se vyvíjí a nedává takovou frekvenci srdeční frekvence, která se obvykle pohybuje v rozmezí od 100 do 150 úderů za minutu. To se liší od PT a trvání útoku v čase, zrychlený ektopický rytmus může trvat několik minut a může trvat několik týdnů nebo měsíců. Při poslechu dokonce dobrého terapeuta je velmi obtížné rozlišit takovou tachykardii od sinusové tachykardie. Pouze v dynamice EKG lze objasnit obraz a pomoci stanovit diagnózu.

Symptomy zrychleného ektopického rytmu jsou zpočátku vzácné a pouze v případě, že je útok pozdržen, pacienti mohou zaznamenat vznik nepohodlí, nepochopitelnou slabost, dušnost a občas bolesti srdce. Ale neparoxysmální tachykardie není tak neškodná, jak se na první pohled může zdát. Po měsíci (a více) jeho přítomnosti snižuje kontraktilitu srdečního svalu, což vede k rozvoji srdečního selhání.

Proč dochází k sinusové tachykardii (CT)?

Síňová tachykardie se někdy nazývá sinusovou cestou, díky níž se její postavení v klasifikaci poruch srdečního rytmu nemění, ale je pravděpodobné, že ji nazýváme přesto sinus, protože je to o této formě další vypravování.

Pro sinusovou tachykardii (CT) je charakteristická konzervovaná srdeční melodie, pravidelný pravidelný rytmus se zvýšenou srdeční frekvencí a postupné zpomalení rytmu, když se srdce uklidní.

Příčiny akcelerovaného sínusového rytmu jsou poměrně rozmanité:

 1. Sympatikotonie (zvýšený tón sympatického rozdělení autonomního nervového systému), která vysvětluje výskyt častých palpitací u emočně labilních lidí s VVD (vegetativní vaskulární dystonií);
 2. Snížený tón vagálního nervu (VVD), který stejně jako sympatikotonie zvyšuje automatismus uzlu sinu (CA) a vede ke zvýšení srdeční frekvence;
 3. Ischémie nebo jiné poškození SA uzlu;
 4. Infekční a toxické látky ovlivňující sinusový uzel;
 5. Horečka;
 6. Onemocnění štítné žlázy (tyreotoxikóza);
 7. Kardiovaskulární selhání;
 8. Myokarditida;
 9. Anémie různých původů;
 10. Kyslíkové hlady;
 11. Hypotenze (nízký krevní tlak), vysoký krevní tlak pro sínusovou tachykardii obecně není typická;
 12. Hypovolemie (s velkou a masivní ztrátou krve);
 13. Užívání určitých léků;
 14. Dědictví a ústavu, která se mimochodem děje poměrně zřídka.

Sinusová tachykardie na EKG může být reprezentována následujícím způsobem:

 • Zuby EKG se zrychleným rytmem sinusu u dospělých se nemění a prakticky se neliší od normy (u dětí s VVD se objevuje vyhlazená nebo záporná T vlna).
 • Zkrácení intervalů je dobře patrné: R - R mezi cykly srdce, T-P (dokonce někdy je vlna P vrstvena na T vlně předchozího komplexu). Interval Q-T (trvání elektrického systolu komor) má tendenci k poklesu;
 • Výrazná ST je charakterizována posunem segmentu ST pod obrysem.

Jak zacházet s akcelerovaným sinusovým rytmem?

Velmi často s sinusovou tachykardií se lidé stěžují, pokud nejsou skutečně nepříjemné pocity. Někdo, kdo propadne Corvalola, který chytí valerianu v pilulkách nebo kapkách a někdo drží obecně tazepam v lékárničce. Taková opatření jsou obecně s IRR správná, neboť tyto léky mají sedativní účinek, uklidňují nervový systém a uklidňují rytmus.

Mezitím CT může zůstat a má nepříznivý účinek na srdeční hemodynamiku, protože díky zkrácení diastoly srdce není schopné odpočinku, což vede ke snížení srdečního výdeje a křehnutí srdečního svalu kyslíkem. Současně také trpí koronární oběh, takže pokud se takové záchvaty opakovaně opakují a nemají žádný zřejmý důvod, měli byste se poradit s terapeutem. Možná, že člověk má nějakou patologii, kterou sám ještě neví.

Po vyšetření a objasnění příčiny tachykardie se lékař rozhodne, co a jak má léčit pacienta. Léčba je zpravidla zaměřena na základní onemocnění (anémie, hypotenzi, tyreotoxikózu atd.). Pokud se jedná o vegetativní dysfunkci, jsou vhodná sedativa (výše), fyzioterapie (elektrosleep, hřeben) s doplňujícím účinkem β-blokátorů (inderal, obzidan, inderal) nebo isoptin. Myokarditida kromě protizánětlivé terapie dobře reaguje na panangin, asparkam (přípravky draslíku), kokarboxylázu. Kardiovaskulární selhání vyžaduje použití srdečních glykosidů, které lékař zvolí.

Paroxysm znamená útok

Hlavní charakteristikou paroxysmální tachykardie (PT) je náhlý nástup a stejné náhlý zánik. Příčiny a vývoj PT připomínají příčiny a rozvoje PT.

Klasifikace paroxyzmální tachykardie je založena na lokalizaci ektopického zaměření, proto v některých zdrojích jsou takové formy PT jako atriální, atrioventrikulární, ventrikulární av některých atriálních a atrioventrikulárních kombinacích spojeny do jedné skupiny supraventrikulární (supraventrikulární) tachykardie. To je vysvětleno skutečností, že ve většině případů je nemožné je jednoduše rozlišit, linie mezi nimi je příliš tenká, a proto vzhledem k paroxyzmální tachykardii (PT) lze poznamenat, že existuje rozpor mezi různými autory ohledně klasifikace. V tomto ohledu nejsou formy PT stále jasně definovány.

Některé zmatky v klasifikaci jsou důsledkem velkých problémů v diagnostickém plánu, takže jemnosti a spory v tomto ohledu jsou nejlépe ponechány odborníkům. Abychom však byli čtenáři srozumitelní, je třeba si uvědomit, že pokud v praxi není možné rozlišit takové formy jako atriální a atrioventrikulární, použije se jeden ze dvou termínů - supraventrikulární nebo supraventrikulární.

Osoba, která nemá příslušné lékařské znalosti, zvláště nerozumí všem těmto obtížím, a proto, když byl svědkem záchvatu paroxyzmální tachykardie, měl by pacient dostat první pomoc v rámci své kompetence. Namístě: položit, klid, nabízet hluboké dýchání, odkapat Corvalola nebo Valerijana a zavolat na záchrannou službu. Pokud pacient již užívá antiarytmickou léčbu, můžete se pokusit vzít útok se svými pilulkami.

S nevysvětlitelným počátkem útoku může každá iniciativa ublížit, takže první pomoc bude omezena na pozornost a zůstane poblíž příjezdu ambulance. Výjimkou jsou osoby, které mají určité schopnosti poskytovat první pomoc v PT a vycvičit vagální techniky, které však nemusí být tak účinné a někdy mají opačný účinek.

Supraventrikulární (supraventrikulární) tachykardie

Tyto tachykardie, i když jsou zahrnuty v jedné skupině, mají heterogenní původ, klinické projevy a příčiny.

Pro atriální PT je charakteristická srdeční frekvence v rozmezí 140 až 240 úderů za minutu, ale nejčastěji se pozoruje tachykardie, když je puls 160-190 tepů za minutu, přičemž je zaznamenán přísný normální rytmus.

Na EKG, změnou vlny P je možné posoudit lokalizaci ektopického zaostření v atriu (čím více se změní, tím je fokus dále od sinusového uzlu). Vzhledem k tomu, že ektopický rytmus je velmi vysoký, komory dostávají pouze každý druhý impuls, což vede k rozvoji atrioventrikulárního bloku 2. V jiných případech se může vyvinout intraventrikulární blok.

Útok PT může být doprovázen určitými příznaky, jejichž výskyt závisí na formě tachykardie, příčině a stavu kardiovaskulárního systému. Během paroxysmu mohou lidé mít nebo se vyvíjet příznaky a komplikace:

 1. Závratě, mdloby (porušení mozkového průtoku krve);
 2. Vegetativní příznaky (třesání končetin, slabost, pocení, zalévání, zvýšená diuréza);
 3. Dýchavičnost (nastane, pokud je cirkulace krve v malém kruhu narušena);
 4. Akutní selhání levé komory (s organickými změnami v srdci);
 5. Arytmogenní šok způsobený prudkým poklesem krevního tlaku je velmi vážným důsledkem;
 6. Bolest vzniklá v důsledku poškození koronární cirkulace;
 7. Akutní infarkt myokardu v důsledku vaskulárních lézí srdce.

Tyto příznaky jsou stejně charakteristické pro ventrikulární a supraventrikulární PT, nicméně akutní infarkt myokardu je spíše spojen s důsledky ZHPT, i když SAHT není výjimkou.

Rozmanitost supraventrikulární lokalizace tachykardie:

Pomalé síňové tachykardie

Tachykardie se srdeční frekvencí 110-140 tepů za minutu se nazývá pomalý a označuje se jako neparoxysmální. Je obvykle mírný, začíná bez předcházejících extrasystolů, neporušuje hemodynamiku a obvykle se vyskytuje u lidí, kteří nemají organické léze srdce, ačkoli se někdy může objevit u akutního infarktu myokardu v jeho počátečním období. Velmi často je výskyt takové tachykardie podporován psychoemotickým stresem v přítomnosti jiné patologie (nízký tlak nebo naopak, vysoká vegetační dysfunkce, tyreotoxikóza atd.).

Potlačení těchto útoků je dosaženo jmenováním:

 • Blokátory kalciového kanálu (verapamil, izoptin);
 • Anaprilina (pod jazykem) a pokud je zjištěno, že tachykardie způsobuje stres, pak začínají s tím, ale tady by nemělo být zapomenuto, že tento přípravek je kontraindikován v případě těžké arteriální hypotenze nebo bronchospastických reakcí v anamnéze;

Je třeba poznamenat, že izoptin pro intravenózní podání se nepoužívá současně s anaprilinem, protože tato kombinace vytváří riziko vzniku asystolu nebo úplného atrioventrikulárního bloku. Kromě toho, pokud opatření přijatá k odstranění tachykardie jsou neúčinná po dobu 3 hodin, pak by měl být pacient hospitalizován na specializované klinice.

Rychlé síňové tachykardie

Tachykardie se nazývají rychle, počínaje atriálními extrasystoly a vyznačují se zvýšením srdeční frekvence na 160-190 a v některých případech na 240 tepů / min. Začátek a konec útoku při takových tachykardiích je akutní, pacienti se však na chvíli cítí paroxysmem po vzhledu extrasystolů. Rychlá a vysoká srdeční frekvence může výrazně ovlivnit krevní tlak a krevní oběh k lepšímu. Příčiny tohoto typu tachykardie jsou:

 • Neurocirkulační (vegetativní-vaskulární) dystonie, zejména u mladých lidí;
 • Nerovnováha vody a elektrolytů (nedostatek draslíku, akumulace přebytečné vody a sodíku v těle);
 • Prolaps nebo mitrální chlopně;
 • Anomálie síňového septa;
 • Kardiální skleróza (u starších pacientů)

Účinky léků na PT u mladých lidí je v tomto případě zavedení procainamidu (s normálním krevním tlakem) nebo etmoziny, ale tyto činnosti může provádět pouze lékař. Pacient samotný může užít pouze antiarytmické léky, které mu byly dříve předepsány v tabletách, a zavolat sanitku, která, pokud útok nemůže být odstraněn během 2 hodin, jej vezme do nemocnice k léčbě.

Zavedení digoxinu, které však také není určeno k nezávislému použití, ušetří starší osobu a lidi s organickými lézemi srdce z tohoto typu PT. Digoxin by měl během jedné hodiny vyloučit tachykardii, a pokud se tak nestane, je pacient také poslán do kardiologické nemocnice.

Atriální tachykardie s atrioventrikulárním blokem 2 Č.

Jedná se o zvláštní druh atriální paroxysmální tachykardie, která je primárně spojena s intoxikací digitalis (dlouhodobé užívání srdečních glykosidů) a dalšími onemocněními:

 1. Chronická bronchopulmonální patologie (nespecifická);
 2. Akutní nedostatek draslíku, ke kterému dochází během propíchnutí dutin (břišní, pleurální) a nekontrolovaného příjmu diuretik;
 3. Embolie v bazénu plicní arterie (PE);
 4. Těžké hladovění kyslíkem;
 5. S vrozenými srdečními vadami.

Srdeční frekvence v případě takové tachykardie se pohybuje v rozmezí 160-240 úderů za minutu a útok se velmi podobá síňovému třepotání, a proto nemohou být plicy pacienta označovány jako světlo.

Než začnete léčit tuto formu PT, lékař zruší srdeční glykosidy a předepisuje:

 • Zavedení unithiolu intravenózně;
 • Zkapalte chlorid draselný (kontrola EKG!).

Léčba pacienta se provádí pouze v stacionárních podmínkách!

"Chaotická" multifokální síňová tachykardie je dalším typem PT, který je pro starší lidi charakteristický:

 1. Mít chronické onemocnění průdušek a plic;
 2. Při intoxikaci s digitalisem, diabetes mellitus a ischemickou chorobou srdeční;
 3. Pro oslabené osoby s horečkou doprovázející různé zánětlivé procesy.

"Chaotická" tachykardie je poměrně rezistentní vůči drogovým lékům a terapeutickým opatřením obecně, takže nemocná ambulance (se sirénou!) Musí být přijata do kardiologického centra.

Atrioventrikulární tachykardie

Atrioventrikulární tachykardie patří mezi nejčastější typy supraventrikulárních PT, ačkoli po mnoho let jsou považovány za variantu "klasické" síňové tachykardie. Navíc jsou prezentovány v několika formách:

 • Nodální, typičtější pro starší věk;
 • AV tachykardie spojená s syndromem WPW, kdy se záchvaty často začínají v dětství nebo dospívání;
 • Doprovodný LGL syndrom;
 • AV tachykardie, vyskytující se u osob se skrytými dalšími způsoby (většinou mladí lidé).

Navzdory rozdílným formám tyto AV tachykardie spojují běžné známky a běžné klinické projevy typické pro jiné varianty supraventrikulární tachykardie (viz výše).

Ve většině případů dochází k paroxysmu této tachykardie na pozadí organických lézí srdce, tj. Chronické patologie. Pacienti v takových situacích jsou dobře přizpůsobeni svým onemocněním a jsou schopni se zbavit útoku sami pomocí vagálních metod, jejichž efekt však časem oslabuje. Kromě toho, pokud je útok pozdržen, pak můžete počkat na takové nežádoucí důsledky, jako je porucha oběhu, která způsobuje, že osoba stále vyhledá lékařskou pomoc, protože se nemůžete zbavit pocitů sami.

Hospitalizace pacientů s AV PT se provádí, pokud existují následky a komplikace, v jiných případech by měla být pacientka léčena doma s vybranými antiarytmiky v tabletách. Jedná se obvykle o verapamil nebo izoptin (což je v podstatě totéž), které by pacienti měli užívat po jídle v dávkách doporučených lékařem.

Ventrikulární tachykardie. Předchůdci, pozadí, příčiny a důsledky

Předchůdcem ventrikulární paroxyzmální tachykardie (ZHPT) ve většině případů jsou ventrikulární extrasystoly, pozadí:

 1. IHD, organické léze srdečního svalu po infarktu myokardu;
 2. Aneuryzma po infarktu;
 3. Myokarditida;
 4. Kardiomyopatie; (trvalá návratová forma ZPT)
 5. Vrozená srdeční choroba a získané (důsledky revmatismu);
 6. Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak);
 7. Prolaps mitrální chlopně (vzácný);
 8. Digitální intoxikace (přibližně 1,5-2%)

Genetická predispozice, stáří a mužský sex zhoršují situaci. Někdy, i když velmi zřídka, se může ZHTT vyskytnout u mladých, zcela zdravých mladých lidí, kteří nemají srdeční patologii. Mohou se jednat o osoby, které se profesionálně zabývají těmito sporty, které způsobují nadměrné zatížení a vyžadují velkou oddanost. "Srdce sportovce" často nekončí po intenzivním tréninku, končící "arytmickou smrtí".

Na základě výskytu ventrikulární paroxyzmální tachykardie jsou impulsy vyzařované ze svazku jeho. Na EKG - příznaky blokády nohou p. His se srdeční frekvencí asi 140-220 tepů / min, který ovlivňuje stav pacienta:

 • Výrazná porucha oběhu;
 • Pokles krevního tlaku;
 • Vývoj srdečního selhání;
 • Ischémie mozku.

Ventrikulární paroxyzmální tachykardie doprovázející ischemickou chorobu srdeční (bez MI) může být představována dvěma možnostmi:

 1. Extrasystolická tachykardie (permanentní recidivující) Galaverdena tachykardie (140-240 úderů za minutu), která je doprovázena extrasystoly, probíhající dvojicemi nebo samostatně;
 2. Sporadické krátké nebo prodloužené paroxysmy (HR - 160-240 beats / min), které se vyskytují s různou frekvencí (několikrát týdně nebo několikrát ročně).

Větší pozornost kardiologů si zaslouží předfibrilovací formy VT. I když je nějaký pacient s ICHS ohrožen, existují ještě nebezpečnější formy, které mohou způsobit ventrikulární fibrilaci, z níž je velmi snadné umírat, protože jde o poruchu srdečního rytmu.

Symptomy a léčba ventrikulární paroxyzmální tachykardie

Ventrikulární paroxyzmální tachykardie může být rozpoznána charakteristickým nárazem v hrudníku, který se náhle objeví. Po něm se srdce začne bít často a tvrdě. Jedná se o první známky ZHPT, ostatní se po krátké době připojují:

 • Krční žíly bobtnají;
 • Krevní tlak stoupá;
 • Stává se těžké dýchat;
 • V hrudníku je bolest;
 • Zvýší se hemodynamické poruchy, jejichž důsledkem je srdeční selhání;
 • Možný rozvoj mdloby a kardiogenního šoku.

Útok VT vyžaduje pacientovi poskytnutí nouzové péče, nedoporučuje se však používat vagální metody a injekcí srdečních glykosidů v této formě tachykardie, protože může způsobit ventrikulární fibrilaci a ohrozit život pacienta.

Nejlepší způsob je zavolat sanitku vysvětlujícím vysvětlením pro dispečera za účelem volání. To je velmi důležité. Pravděpodobně mnoho lidí zaznamenalo, že v ostatních případech dorazí tým za 3 minuty a za ostatní za hodinu. Je to jednoduché: mírně vysoký krevní tlak může čekat, srdeční záchvat není. Samozřejmě, je dobré, kdyby se v takovém okamžiku někdo blížil k osobě.

Pokud pacient s nadváhou a dokonce ještě více se sínusovou tachykardií může někdy zůstat doma, pak se to netýká FPT. Je nutné ho léčit pouze v stacionárních podmínkách, protože rychlé rozvíjení událostí je často fatální, to znamená, že pacient může jednoduše zemřít.

Terapeutická taktika zaměřená na zastavení útoku ZHPT je použití lidokainu pro intravenózní podání, ale také k prevenci. S pádem krevního tlaku do léčby přidejte zavedení presorových aminů (mezaton, norepinefrin), které někdy umožňují obnovit sínusový rytmus. V případech neúčinnosti léčby se provádí elektro-impulsní kardioverze (pokus o zastavení útoku s výbojem defibrilátoru), a to je často úspěšné, pokud jsou resuscitační opatření zahájena včas.

ZHPT, vzniklý v důsledku otravy srdečními glykosidy, je léčen přípravky obsahujícími draslík (panangin - intravenózně) a tablety difeninu, které je třeba po jídle užívat 0,1 g třikrát denně.

Tachykardie u těhotné ženy

Je zcela přirozené, že během těhotenství se zvyšuje potřeba kyslíku a živin, protože žena musí poskytovat nejen dýchání a výživu, ale i dítě. Rychlé dýchání, zvýšení průdušek dýchacích cest a objemu dýchacích cest, stejně jako fyziologické změny v přípravě k porodu oběhového systému, kompenzují zvýšenou potřebu kyslíku a poskytují další plicní ventilaci.

Zvýšený průtok krve a zkrácený čas pro úplný krevní oběh, vývoj nového kruhu krevní oběhu (uteroplacentální) přináší další zátěž srdci těhotné ženy, jejíž tělo se přizpůsobí novým podmínkám zvýšením systolického, diastolického a minutového objemu srdce a v důsledku toho i srdeční hmoty svaly. U zdravé ženy se srdeční frekvence zvyšuje mírně a postupně, což se projevuje výskytem mírné sinusové tachykardie během těhotenství, což nevyžaduje léčbu. Toto je varianta normy.

Vzhled patologické tachykardie u těhotných žen je spojen především s anémií, kdy hladina hemoglobinu klesá pod fyziologickou úroveň (u těhotných žen pod 110 g / l) a krevních ztrát. Zbývající příčiny tachykardie u těhotných žen jsou podobné těm, které se nacházejí mimo tento stav, protože těhotná matka může mít jakoukoli srdeční a extrakardiální patologii (vrozené a získané), což se zpravidla zhoršuje.

Kromě vyšetření samotné ženy ve věku 9 až 11 týdnů je plod hodnocen (i když pro některé může být určen dříve - po 7-9 týdnech), kdy je srdeční tep je hlavním ukazatelem jeho životně důležité aktivity. Srdeční frekvence plodu během normálního těhotenství se pohybuje mezi 120-170 / min. Jejich nárůst nastává v důsledku:

 1. Motorická aktivita dítěte, když se začne pohybovat;
 2. Napětí pupeční šňůry;
 3. Mírná komprese nižší žilní žíly s rostoucí děličkou (výrazná komprese vede naopak ke bradykardii).

Kromě toho, i když je rozvojová bradykardie považována za indikátor hypoxie plodu, s výrazným hladovacím kyslíkem, dochází ke změně bradykardie a tachykardie, kde stále převládá bradykardie. To naznačuje utrpení plodu a potřebu dalšího vyšetření a léčebného předpisu. Je třeba poznamenat, že pouze lékař ošetřuje tachykardii během těhotenství. Ani léky, ani lidové prostředky NENÍ pomohou zbavit se tachykardií, ale současně to může výrazně zhoršit situaci.

Chcete se léčit doma?

Věčné otázky: může být tachykardie vyléčena a jak to udělat doma? Samozřejmě neexistuje jednoznačná odpověď, neboť forma tachykardie určuje důsledky a prognózu. Pokud se lidské prostředky mohou nějak vyrovnat se sinusovou tachykardií, pak nelze jednoduše řešit léčbu ventrikulární tachykardie, která často vyžaduje naléhavou resuscitaci, takže pacient by měl vědět, jakou verzi má a dělám to Ale přesto jste měli konzultovat lékaře. A co když pacient nemá stanovenou diagnózu?

Hloh - základ populárních receptů

Mnohé tinktury pro tachykardii zahrnují hloh, valerián a matka. Oni se liší jen v tom, co tinktury přidat k nim. Někteří z nich přidávají Corvalol, jiní dodávají pivoňku a někteří dokonce kupují připravenou sbírku v lékárně, trvají na vodce nebo alkoholu a berou ji.

Rád bych poznamenal, že je nepravděpodobné, že by infuzní vodka mohla být dlouhodobě užívána absolutně neškodná, zejména pro děti. Přesto je to alkoholové roztoky a tinktury z hloh není pro nic, co lidé nazývají "lékárna brandy". Při užívání lžíce třikrát denně se člověk trochu zvykne na drogy infuzované alkoholem a toto musí být zapamatováno. Zvlášť se to týká osob s obtížnou historií. Kromě toho existují recepty, které nevyžadují povinné přidávání tekutin obsahujících alkohol.

Balzámový vitamin

Léčivá lék na předpis, nazývaný vitamínový balzám, se skládá z plodů z hlohu a vitaminu, které jsou v litrové nádobě, brusinky (dostatečné a půl litru) a boky i půl litru. To vše je pomalu umístěno ve vrstvách v nádobě o objemu 5 litrů, nalévá se každá z vrstev sklenicí cukru a lépe se nalévá stejné množství medu. Do takto připraveného léku je přidán litr vodky, který za tři týdny pohltí všechny léčebné vlastnosti složek a stane se kompletním lidovým prostředkem pro léčbu tachykardie. Výsledná směs se odebírá až do konce (50 ml každé ráno a večer). Pokud je alkohol pro někoho kontraindikován, infuze může být připravena bez vodky. Inteligentní lidé, kteří zůstali z infuze, nehazují, ale přidávají do čaje, do něhož přidávají aroma a přispívají užitečnými látkami, protože je neztratili v procesu infuze.

Ovocné a zeleninové šťávy

Říká se, že zeleninové šťávy jsou velmi užitečné a pokud neudělí tachykardii, rozhodně nepoškodí. Například šťáva z řepy, mrkve a ředkvičky (smíchané ve stejných poměrech) by se měly pít třikrát denně ve 100 ml po dobu 3 měsíců. Nebo černý ředkvičový džus, ochucený medem (poměr 1: 1), musíte mít měsíc podle umění. lžíci ráno, odpoledne a večer. A můžete vyvařit z cibule a jablek a jíst denně mezi jídly.

Balzám "Východ"

Tento balzám se nazývá "orientální", pravděpodobně proto, že obsahuje sušené meruňky, citróny, vlašské ořechy, med. Aby bylo dosaženo, jsou všechny uvedené složky přidány do 0,5 kg, smíchány v mísiči (citrony - s kůrou, vlašskými ořechy - pouze jádra) a odváženy do čajové lžičky na prázdný žaludek. Orientální balzám bude ještě lepší, pokud do něj přidáte švestky a rozinky.

Chtěl bych doplnit k tématu léčby tachykardie doma, že někteří lidé dokáží zastavit útok jednoduchými dýchacími cvičeními:

 • zhluboka se nadechněte, pak držte dech a napněte hruď.

Lidé, kteří tuto metodu cvičí, tvrdí, že útok za několik vteřin zmizí. No, pravděpodobně nebude z takového léčení žádná újma, takže tento recept může být také vyzkoušen. Podíváte se a nebudete potřebovat míchání tinktury a používání vždy chutné a příjemné medicíny, zejména proto, že její příprava vyžaduje čas a přísady.

Několik slov na závěr

Ne všechny typy tachykardie mohou být vyléčeny, není možné vždy se zbavit léků, a to i lidí, dokonce i farmaceutických, v mnoha případech se musíte uchýlit k radikálnějším metodám. Například RFA (radiofrekvenční ablace), která však má také své indikace a kontraindikace, navíc pacient nemůže vyřešit tuto otázku samotnou. Je zřejmé, že návštěva specialisty na kardiovaskulární patologii je nevyhnutelná, a proto, protože častý srdeční rytmus začal rušit, je lepší ne odložit návštěvu.

Pinterest