Stabilní angina pectoris 3 fk

Hrudní ropucha nebo angina pectoris je charakterizována paroxysmální povahou neočekávané bolesti na hrudi způsobené nedostatečným přívodem krve do myokardu srdce v akutní formě. Takže se manifestuje patologický obraz srdeční ischemie (IHD).

 • Klasifikace
 • Vlastnosti FC anginy pectoris
 • Symptomy a příznaky III FC
 • Diagnostika
 • Prognóza a prevence

Angina III-FC se vyznačuje znaky:

 • paroxysmální forma;
 • má jasný čas k zahájení útoku a ukončení, uklidit útok;
 • určité okolnosti, příčiny vyvolávají útok;
 • pomáhá zmírnit záchvat nitroglycerinu během 2-3 minut po jeho přijetí;
 • bolest za hrudní kostí, někdy vyzařující na krk, rameno, levé rameno, srdce;
 • charakterizované tlakem a tlakovou bolestí, zřídka se hoří;
 • vysoký krevní tlak;
 • bledá kůže, přítomnost potu na obličeji během útoku;
 • kolísavý puls, přítomnost extrasystolů.

Na základě hlavních příznaků a pozorování u lékaře je provedena diagnóza námahové anginy. Současná CHD zhoršuje stav pacienta. Při anginu pectoris napětí III-FC se elektrokardiogram změní.

Faktory přispívající k vzniku anginy pectoris III-FC:

 • zrychlená chůze;
 • vyšplhat po horu, po schodech;
 • nárazy silného vítr;
 • emoční zátěž negativní i pozitivní.

Klasifikace

Angina má několik forem, je:

 • počáteční projev prvních nemocných;
 • přiřazení funkční třídy I-IV pacientovi s přetrvávajícími příznaky onemocnění;
 • zvýšená námahová angina pectoris.

Trvalá angina je diagnostikována, když útoky IHD trvají déle než 30 dnů. Povaha označení se nemění. Existuje mezinárodní klasifikace kardiovaskulární společnosti, která poskytuje čtyři funkční třídy (FC).

Vlastnosti FC anginy pectoris

Diagnóza stresové anginy FC III u pacienta mu dává právní příležitost udělit zdravotní postižení.

Skupina I celoživotního postižení je stanovena pro pacienty s diagnózou onemocnění koronární arterie s koronární insuficiencí třídy III-IV funkční námahové angíny.

Zdravotní a sociální odbornost přiřazující skupinu zdravotního postižení zohledňuje stav lidského zdraví na základě klinických a funkčních změn.

Symptomy a příznaky III FC

Tato forma anginy pectoris je jasným projevem CHD. S touto nemocí v myokardu dochází ke zvýšené potřebě zvýšeného objemu krve obohacené kyslíkem. To se stává obtížným vzhledem ke zúžení koronární arterie, což vede ke vzniku ischemie srdce.

Během vzniku onemocnění koronární arterie se zesilují poruchy kontrakce myokardiálních svalů, změny biochemických a elektrických procesů v srdci se mění.

Konec akumulace energie v buňkách kvůli nedostatku kyslíku v krvi.

Při prodloužené onemocnění koronárních arterií se vyskytne nevratná reakce - nekróza myokardu nebo lépe srdeční záchvat.

 • náhlá bolest po těžkém jídle;
 • "Zahřívací jev" u pacientů středního věku;
 • trvání bolesti až 10-15 minut vzrůstající povahy;
 • nevolnost, zvracení;
 • pocení;
 • silná dušnost, rychlá únava;
 • zvýšená srdeční frekvence;
 • zvýšený krevní tlak.

Diagnostika

Pečlivé sběr anamnézy a externí vyšetření pacienta začíná vyšetřením pokožky, touhou pacienta zůstat "v klidu" v určité poloze, aby se snížila srdeční bolest.

Nadměrné pocení, známky tachykardie, extrasystoly se objevují v takzvaném "cvalovém" rytmu.

EKG indikace poskytují jasnou diagnózu IIPK na anginu. Přidružené nemoci jako je diabetes mellitus, zánětlivé procesy ve štítné žláze a další jsou identifikovány.

Vedle EKG, metody detekce onemocnění koronární arterie zahrnují monitorování EKG během dne, ergometrii na bicykli, testy, zátěžovou echokardiografii. Provádí se koronární angiografie, pomocí níž je diagnostikován IHD.

Poté došlo k přerušení srdeční činnosti spolu s těžkou bolestí za hrudní kostí. Užívání nitroglycerinu nezastaví útok. Výskyt infarktu byl podpořen prodlouženou stresovou situací.

Ústavní léčba poskytla pozitivní výsledky pro odstranění útoků. Pacient byl diagnostikován s onemocněním koronární arterie, angínou, stupněm FC-III. Dokumenty zaslané ITU pro zřízení skupiny zdravotně postižených osob.

Útok bolesti za hrudní kostí je přítomen jako příznak mnoha nemocí. Proto není možné soudit pouze na základě intenzivní anginy.

Prognóza a prevence

Toto onemocnění má chronický průběh a vede k invaliditě. Nejčastěji končí infarktem myokardu a úmrtí.

Pouze systematická léčba, prevence nemoci pomůže vyhnout se nežádoucím výsledkům.

Je nutné omezit fyzickou aktivitu, odklonit se od emočních výbuchů, stresových situací.

Preventivními metodami je udržení vhodné hmotnosti, použití v potravě rostlinných potravin, ovoce a zeleniny. Včas léčbu souvisejících onemocnění, jako je diabetes mellitus, vaskulární ateroskleróza, srdeční selhání. Nečekejte na závěrečný rozsudek o infarktu myokardu. Zabránit tomu, aby to byl váš úkol.

 • Často máte v srdci nepříjemné pocity (bolest, brnění, zmáčknutí)?
 • Najednou se můžete cítit slabý a unavený...
 • Zvýšený tlak je stále cítit...
 • O dyspnei po nejmenším fyzickém namáhání a nic co říct...
 • A už dlouho užíváte drogu, dieta a pozorujete váhu...

Ale soudit tím, že čtete tyto řádky - vítězství není na vaší straně. Proto doporučujeme přečíst si příběh Olgy Markovičové, který našel účinný lék na kardiovaskulární onemocnění. Čtěte více >>>

Co je stabilní a nestabilní angina pectoris a jak se liší od sebe?

Stabilní angina pectoris je taková angina, která se vyskytuje za dobře definovaných podmínek, tj. S určitou prahovou hodnotou fyzické aktivity. Jeden pacient například ví, že pokud se rychle dostane na rovinatý terén 500 metrů, nebude tam žádná bolest, ale stojí za to projít těmito 500 metry rychlejším tempem - hned za hrudní kostí začne tisknout - to je stabilní angina 1. funkční třídy. Nebo například jiný pacient ví, že pokud se zvedne do 1. patra, pak nastane bolest, která projde po podání nitroglycerinové pilulky - to je funkční třída anginy III. A pokud je tento prah konstantní (dobře, samozřejmě je vždy "plus nebo minus lýko"), pak se angina pectoris nazývá stabilní.

Pokud se však náhle objeví obvyklý náboj u příznaků prvního pacienta a u druhého pacienta se začnou objevovat v klidu a dokonce ani s dvěma nitroglycerinovými tabletami se neodpadnou špatně, pak se tento stav nazývá nestabilní angina pectoris. A z toho na srdeční záchvat.

Nestabilní také zahrnují anginu pectoris, která byla poprvé identifikována. V obou případech je pacient hospitalizován na pohotovosti.

Jednoduše řečeno, nestabilní stenokardie je předinfrakční stav, který má pouze dva způsoby, buď stabilizuje vše, nebo se vyvine infarkt myokardu.

Ischemická choroba srdeční, angina vyčerpávající: diagnóza a léčba

V tomto článku budeme mluvit o angine pectoris. Důraz bude kladen na principy diagnostiky a léčby onemocnění, protože je nesmírně důležité rozlišit anginu pectoris od jiných onemocnění.

Diagnostika anginy pectoris zahrnuje klinické, laboratorní a speciální kardiologické studie (invazivní a neinvazivní). Používají se k potvrzení diagnózy podezření na anginu pectoris, k posouzení rizikových faktorů, ke stanovení účinnosti léčby a k prognóze.

Příprava na diagnostiku

Pacienti s angínou ve většině případů se obávají bolesti za hrudní kostí s typickým ozařováním.

Před provedením dalšího výzkumu je nutné pečlivě shromáždit historii onemocnění (anamnézu onemocnění) a stížnosti pacienta. Typická angina pectoris se projevuje bolestí na hrudi specifické povahy a trvání, ke kterým dochází během fyzického nebo emočního stresu, v klidu nebo po užití nitrátů. Za přítomnosti dvou z těchto příznaků mluví o atypické (pravděpodobné) angíně. Pokud existuje pouze jeden z uvedených příznaků nebo žádný z nich, je angina pravděpodobná.

Při vyšetření věnujte pozornost indexu tělesné hmotnosti, určete srdeční frekvenci, pulzní charakteristiky, změřte krevní tlak. Z vnější strany můžete určit příznaky poruch metabolismu lipidů, symptomy periferní cévní stenózy.

Laboratorní testy

Všichni pacienti podstoupí krevní testy s určením hladiny lipidů nalačno (celkového cholesterolu, lipoproteinů s vysokou a nízkou hustotou, triglyceridů). Určete hladinu glukózy v krvi nalačno. Proveďte úplný počet krevních vzorků s leukocytovou formulací, stejně jako stanovte hladinu kreatininu.
Pokud existují důkazy, mohou být určeny markery poškození myokardu (troponiny) a indikátory aktivity štítné žlázy.

V některých případech je nutné provést orální test s glukózovou zátěží, abyste zjistili hladinu glykovaného hemoglobinu, C-reaktivního proteinu, lipoproteinu (a), ApoA a ApoB (B).
V některých případech je nutné každoroční stanovení lipidového profilu a hladiny glukózy v krvi nalačno.

Instrumentální diagnostika

Instrumentální metody pro diagnostiku anginy pectoris:

 • elektrokardiografie (EKG);
 • echokardiografie (echokardiografie);
 • zkoušky zatížení;
 • ambulantní monitorování EKG;
 • techniky vizualizace stresu;
 • koronární angiografie (CAG);
 • scintigrafie myokardu;
 • fotonové pozitronové emisní tomografie myokardu (OPECT);
 • počítačová tomografie.

Neinvazivní metody

Známky ischémie mohou být detekovány na elektrokardiogramu, který byl odebrán během a po cvičení.

Zpětný EKG v 12 přívodech je nepostradatelnou výzkumnou metodou pro námahovou anginu. Změny na něm často nejsou. Příznaky ischémie myokardu mohou být detekovány v době bolestivého záchvatu, po ukončení bolesti se EKG rychle vrátí k normálu.

Přesnější metodou diagnostiky anginy je testování zátěže. Během cvičení provádí pacient postupné zvyšování zatížení ergometru jízdního kola nebo běžeckého trenažéru, zaznamená se EKG a měří se krevní tlak. Testování cvičení je metodou volby v případě podezření na anginu pectoris.

Není-li možné provést test stresového EKG nebo pokud není informativní, lze provést transesofageální síňovou elektrickou stimulaci. Zvýšení srdeční frekvence je dosaženo stimulací srdce pomocí řady elektrických impulzů.

Pokud má pacient námahovou anginu a zátěžové testy neposkytují informace, předepisuje se 24hodinové monitorování EKG u Holtera. Dlouhodobé zaznamenávání EKG za podmínek obvyklé aktivity pacienta nám umožňuje zhodnotit vztah epizod změn EKG se zátěží, detekovat bezbolestnou ischémiu myokardu, určit příznaky vazospastické anginy.

EchoCG samotný je vhodný u pacientů se srdečním šelestům, příznaky hypertrofie levé komory, po infarktu myokardu a také v případě srdečního selhání.

Stresová echokardiografie je považována za jednu z nejpřesnějších metod neinvazivní diagnostiky anginy pectoris. Předpokládá se, že změny lokální kontraktility myokardu předcházejí vývoji změn EKG a výskytu bolesti. Proto provedení echokardiogramu po zátěži může určit počáteční známky koronární insuficience. Současně se zatížení srdce provádí pomocí fyzikálních (bicyklové ergometrie), elektrických (transesofageální stimulace) nebo farmakologických (dobutaminu, dipyridamolu, adenosinu, ergonovinu).

Perfusní myokardiální scintigrafie se zátěží je založena na nerovnoměrném rozložení rádionuklidu v myokardu v závislosti na lokální kontraktilitě.

Indikace stresového echoCG a scintigrafie stresu jsou stejné. Výběr diagnostické metody závisí na dostupnosti vybavení a zkušenostech specialisty. Obvykle je výhoda dána první z těchto metod. Tyto metody jsou nejvíce žádané s nízkou pravděpodobností onemocnění koronární arterie u žen se smíšenými výsledky zátěžových testů.

Multislice počítačovou tomografii tomografie srdce a elektronového paprsku lze provádět v následujících případech:

 • u mužů ve věku 45-65 let a žen ve věku 55-75 let bez diagnostikovaných onemocnění srdce a cév pro včasné odhalení příznaků aterosklerózy koronárních cév (aterosklerotické pláty);
 • u pacientů mladších 65 let s atypickou bolestí na hrudi;
 • u pacientů mladších 65 let s pochybnými výsledky zátěžových testů;
 • pokud je to nutné, rozlišují srdeční selhání ischemická a neischemická geneze.

Invazivní metody

CAG je hlavní metodou k posouzení stavu koronárního toku krve. Umožňuje zvolit nejlepší metodu léčby (léky nebo revaskularizaci myokardu). Musí být jmenován v následujících případech:

 • stabilní angina III - IV FC, zejména se špatným účinkem farmakoterapie;
 • historie zástavy srdce;
 • těžké poruchy srdečního rytmu;
 • rychlý rozvoj anginy pectoris po revaskularizaci myokardu.

Kromě toho lze moderní metodu, jako je intravaskulární ultrazvuk, použít k podrobnějšímu vyhodnocení struktury a stavu aterosklerotického plaku, pravděpodobnosti trombózy. Tato metoda vyžaduje drahé vybavení a vysoce kvalifikovaný personál.

Principy léčby stabilní anginy pectoris

Cílem léčby je prodloužit očekávanou délku života tím, že se zabrání hrozným komplikacím onemocnění koronární arterie a zlepší se kvalita života snížením frekvence mrtvic.
Doporučuje se přestat kouřit, být fyzicky aktivní, zvýšit obsah zeleniny, ovoce, ryby ve stravě, snížit tělesnou hmotnost. Před cvičením se v mnoha případech doporučuje užívat dusičnany. Pacient by měl být vyučen, aby užíval nitroglycerin pro bolest stenokarditické povahy.

Léčba léků

Léky, které zlepšují prognózu onemocnění, jsou předepsány: kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, ticlopidin (antiagregační činidla). Používají se léky snižující hladinu lipidů (statiny, fibráty, kyselina nikotinová).

Beta-blokátory, inhibitory enzýmu konvertující angiotenzin, antagonisté vápníku zlepšují prognózu anginy pectoris. Přípravky těchto skupin v různých kombinacích jsou nezbytné pro dlouhodobé užívání u pacientů s námahou na anginu.

K prevenci mrtvice se používají přípravky ze tří hlavních farmakologických skupin: dusičnany, beta-blokátory, antagonisté vápníku.

Navíc mohou být předepsány léky, jako je ivabradin (Coraxan) a trimetazidin (Preductal).

Při pečlivém výběru léků dosahuje účinnost antianginální léčby 90%. Taková terapie, která umožňuje přenos anginy pectoris v I FC se zachováním dobré kvality života pacienta, je považována za účinnou.

Revaskularizace myokardu

Revaskularizace myokardu znamená obnovení průchodnosti koronární arterie. Zahrnuje bypassy koronární arterie a různé typy perkutánní koronární intervence. Nejčastěji používaná transluminální balonová koronární angioplastika (TBCA). Může být kombinován s instalací kovového rámu (stentu) v nádobě, rotace a aterotomie.

Výběr léčby je určen individuálním rizikem kardiovaskulárních komplikací a závažnosti příznaků anginy pectoris.

Transmiokardiální laserová terapie se skládá z vytváření malých kanálů, kterými vstupuje do myokardu krev z dutiny levé komory.

Channel One, program "Live Healthy" s Elenou Malyshevou na téma "Angina Pectoris. Jak chránit vaše srdce "


Sledujte toto video na YouTube

Difúzní kardiální skleróza: příčiny, symptomy, léčba Každá patologie srdce má různé důsledky, které mohou vést ke vzniku komplikací. Jedním z těchto onemocnění je difúze...

Infarkt myokardu: příčiny a příznaky Infarkt myokardu se nazývá akutní stav ischemické choroby srdeční, který je doprovázen významnou nedostatečností koronárního krevního toku...

Typy ischemické choroby srdeční (IHD), symptomy a léčba IHD zaujímá silnou vedoucí pozici mezi nejčastější patologie srdce, často vedoucí k částečné nebo úplné invaliditě...

Srdeční onemocnění: Seznam a příznaky Srdce je orgán, bez něhož je nemožné řádné fungování kvalitního lidského života. Tvorba srdce je stále na 5. týdnu těhotenství...

Angina FC 3 - zvláštní případ onemocnění koronární arterie. Co to je?

Koronární onemocnění srdce má mnoho klinických forem. Jednou z nejčastějších je angina pectoris. Toto jméno je populární angina.

Osoby starší 45 let jsou převážně postiženy. V závislosti na závažnosti patologie může omezit výkon pacientů.

Angina FC 3 významně narušuje kvalitu života pacienta. Co je toto onemocnění a jak se tento stav otáčí?

Obecný popis choroby

Stabilní angina pectoris znamená chronickou srdeční patologii ischemické povahy, jejíž klasickým projevem je bolest na hrudi po cvičení, emoční přetížení, kvůli prudkému poklesu teploty nebo vystavení silnému nárazu větru.

Je třeba poznamenat, že při gradaci CHD je angina pectoris rozdělena na stabilní a nestabilní. Druhý zahrnuje patologii poprvé méně než 1 měsíc staré nebo progresivní bolestivé útoky.

Stabilita stavu je indikována stejným typem bolesti, ke kterému dochází se stejným zatížením a má stejné trvání.

Kardiální ischémie se vyvíjí na základě řady procesů, z nichž hlavní jsou koronární křeče a aterosklerotická léze koronárních tepen. Navíc přítomnost anemie, diabetes mellitus a hypertenze zhoršuje situaci.

Jak zřejmé

Stabilní angina pectoris je rozdělena do tříd v závislosti na faktorech, které vyvolávají vzhled bolesti. Nejslabší (FC 1) odpovídá výskytu anginálního záchvatu při vysoce výkonné práci.

Patologie je o krok o krok vyšší s mírným omezením normální fyzické aktivity, když pacient nachází obtížné chodit více než dva bloky nebo jít nahoru do druhého patra.

Angina zátěže, při které se záchvaty vyvíjejí při lezení po jednom letu přistání nebo pěšky za normálního tempa 100-200 m, odpovídá FC 3.

Nejtěžší je 4. funkční třída, s vývojem syndromu v klidu až po obtížnost samoobsluhy.

Povaha bolesti v IBS:

 • Lokalizováno za hrudní kostí;
 • Jsou utlačující, zúžení. Někteří pacienti popisují pálení bolesti.
 • Dejte do lopatky, levý ramenní pás, rameno, dolní čelist.

Klinický obraz je doplněn zvýšením srdeční frekvence, bledosti, potu na čele a dalších subjektivně nepříjemných pocitů.

Mezi společné znaky spojené s ischémií srdce je možné identifikovat některé individuální rozdíly pro každou formu onemocnění koronární arterie.

Bolestivý syndrom se stabilní angínou je charakterizován záchvaty až do 3-5 minut, které se sami podrobují nebo po užití nitrátů.

Ekvivalentem bolesti může být dýchavičnost, bariérová činnost a nahrazení kardiologie.

Další výzkumné metody

Anamnéza onemocnění s charakteristickými stížnostmi na bolest na hrudi, která vzniká za určitých okolností, je subjektivní kritérium pro stanovení diagnózy. Pro objektivizaci dat se používá EKG k provádění EKG a provádění stresových testů. Během ischémie jsou na filmu zaznamenány klasické změny ve formě poklesu (méně často vzestupu) segmentu ST.

Cyklus ergometrie ("jízdní kolo") a běžecký trenažér ("běžecký trenažér") umožňují kvalitativně posoudit zátěž, což vede k vzniku bolestivého záchvatu a / nebo registrace ischemických projevů na elektrokardiogramu.

Denní sledování EKG pomáhá identifikovat ischémiu během dne s běžnou rutinou pro pacienta.

Hlavním úkolem pacienta v této studii je uchovávat deník s poznámkou o jejich činnostech a zdravotním stavu. Tak je také možné detekovat bezbolestné epizody anginy.

Jsou předepsány echokardiografie, radiologické metody vyšetření, laboratorní parametry krve.

Léčba

Terapie je založena na pravidelném užívání farmakologických léků různých skupin.

Pacienti jsou nuceni trvat dlouho:

 • nitráty, aby se předešlo záchvatům anginy a jejich úlevu;
 • antiagregační činidla (klopidogrel, aspirin) ke snížení krevních sraženin;
 • statiny, stabilizující dostupné aterosklerotické plaky;
 • Inhibitory ACE nebo antagonisty receptoru angiotensinu II (ARA), jsou-li arteriální hypertenze, diabetes mellitus, dysfunkce levé komory, komplikovaná angina pectoris.
 • β-blokátory v případě srdečního selhání a infarktu myokardu.

Pacienti s progresí patologie nebo stabilizací procesu s porušením obvyklé fyzické práce často nemohou plně plnit své předchozí profesní povinnosti.

V takových případech je úkolem lékařské a sociální odbornosti posoudit pracovní schopnost pacienta s CHD.

Angina 3 FC je diagnóza, která vyžaduje odstranění z těžké fyzické práce a psycho-emoční stres, přemístění do práce s menším množstvím energie a aktivity.

Také pacienti s onemocněním koronární arterie s touto formou by neměli mít možnost řídit vozidla, elektrotechniku ​​a jiné nebezpečné předměty v důsledku možného vývoje útoku na pracovišti.

Zpravidla jsou těmto pacientům přidělena porucha skupiny II, méně často lehčí skupina III, neboť 3 FC angina pectoris není často izolovaná nemoc.

Předpověď počasí

Za optimálních podmínek je možné dosáhnout kontroly nad průběhem patologie, identifikovat pozitivní dynamiku, následovat revizi a přiřazení menší funkční třídy.

K tomu musíte pečlivě sledovat všechny lékařské schůzky, normalizovat svůj životní styl a výživu. Pacienti s angínou 3 FC musí nutně racionálně vyřešit problém s organizací pracovního procesu.

Angina FC 3 co to je

Situace, kdy je přívod krve myokardu narušen kvůli obstrukci krevních tepen, se nazývá koronární onemocnění srdce (CHD). Nedostatek kyslíku vytváří poruchu rovnováhy mezi koronárním krevním oběhem a metabolickými procesy srdečního svalu. Tento stav může vyvolat vzhled akutní patologie - infarktu myokardu nebo trvat stabilní prodlouženou povahu ve formě exacerbace anginy pectoris.

Etiologie anginy, klasifikace

Angina pectoris je klinický syndrom manifestace IHD. Není to nezávislá onemocnění, ale spočívá v mnoha symptomech bolesti. Místo lokalizace je soustředěno v hrudní kůře, v oblasti, kde se nachází srdce. V tomto krbu jsou nepohodlí ve formě stlačování, těžkosti, hoření, tlaku.

Moderní medicína, podle charakteristik klinického průběhu patologie, kombinuje anginu se třemi možnostmi, které mají své kódy v systému mezinárodní klasifikace onemocnění:

 1. Stabilní angina pectoris. Kód ICD -10: I20.8. Její podstatou je dlouhodobě projevovat příznaky. Stupeň závažnosti, v závislosti na zatížení na těle, je kombinován do funkční třídy:
  1. FC 1, pacient žije bezpečně mezi obyčejnými zátěžemi. Jen vážné přetížení způsobují bolest.
  2. FC 2, cvičení se snižuje. Útok se může projevit z chůze vzdáleného jednoho kilometru, lezení po druhém patře schodů, jen za chladného počasí s nárazy větru.
  3. FC 3, silný pokles fyzické aktivity. Chůze od 100 do 500 metrů může způsobit bolesti srdce.
  4. FC 4, nejmenší námaha a chůze do 100 metrů způsobuje svalovou bolest, která může být způsobena i v klidu.
 2. Nestabilní typ stenokardie, kód ICD-10: I20.0, nahrazuje stávající patologii a má málo charakteristických výrazů. Je to způsobeno neočekávanými důvody, doba trvání útoku je krátká nebo dlouhá a vyznačuje se následujícími ukazateli:
  1. Primární forma, která začala u člověka poprvé a objevuje se méně než měsíc.
  2. Progresivní formou je zvýšení počtu, závažnosti a trvání útoků.
  3. Forma odpočinku vzniká v nepředvídatelném období ve stavu uvolnění, který předchází fyzická nebo stresující situace.
  4. Postinfarkční angina pectoris se objeví poté, co trpí porušení srdečního svalu v období až dvou týdnů od onemocnění.

Každá z těchto stavů je důkazem nestabilní anginy pectoris.

 1. Vasospastická stenokardie, kód ICD-10: I20.1, zachycuje člověka v důsledku ostrého spasmu cév, který vyvstává z jeho zablokování. Bolest se může stát v klidu, ve snu, v chladu a není vždy charakterizována ischemickou chorobou srdeční, ale způsobenou jinými onemocněními:
  1. Stenóza aortálních a srdečních chlopní.
  2. Anémie vysokého stupně.
  3. Růst srdeční tkáně - kardiální skleróza.

Příčiny a příznaky

Po rozboru klasifikace patologie je možné podrobněji odpovědět na otázku, co je angina pectoris FC 3.

Omezení propustnosti oběhového systému v důsledku aterosklerózy je hlavní příčinou anginy pectoris u FC 3. Pokud je její pokles o 50-70%, vzniká nerovnováha mezi potřebou kyslíku v myokardu a jeho podáním. Klinický obraz onemocnění se projevuje častými záchvaty anginy pectoris. Nemoc je ovlivňován různými faktory:

 • lokalizace stenózy;
 • délka;
 • počet krytých plavidel.

Kromě aterosklerotické obstrukce v patogenezi tvorby spasmů trombů a stromových tepen. Následující faktory mohou působit jako provokatéři anginy 3 FC:

 • obezita;
 • kouření;
 • významný cholesterol v krvi;
 • diabetes mellitus;
 • silné emocionální stres jakékoli orientace;
 • chronický stres;
 • hypodynamie - sedavý životní styl;
 • hypertenze;
 • rychlé srážení krve přispívá k tvorbě krevních sraženin;

Z výše uvedených důvodů pacient vyvine anginu. Pro rozvoj útoku jsou však potřeba provokativní faktory, mezi hlavní vlivy - fyzická námaha, emoční potíže nebo nepříznivé povětrnostní podmínky.

Co je FC 3 s vývojem anginy pectoris? Jedná se o charakteristické a běžné známky patologie:

 • Fyzická aktivita má omezenou povahu, aby nevyvolávala záchvat anginy.
 • Četnost bolesti je téměř denně. Jejími společníky jsou tachykardie, dušnost, studený pot, krevní tlak, arytmie.
 • Rychle v akci "Nitroglycerin" není vždy efektivní.
 • Remise netrvá dlouho, teprve po skončení hospitalizace.
 • Během útoku bude EKG projevovat ischémii a difúzní změny myokardu.
 • Historie onemocnění často obsahuje infarkt nebo chronickou aneuryzmu srdce;
 • Za přítomnosti příznaku aterosklerózy aorty a dalších tepen;
 • Atypická angina bez bolesti, ale s dýchavičností, arytmií a dalšími příznaky.
 • Poruchy srdečního rytmu.
 • Srdeční selhání.
 • Hypertenze v kombinaci s CHD.
 • Diagnóza detekuje patogenní větve cév, které mají zúžení až 75%.

Je to důležité! CHD angina 3 FC od lékařů je považována za zdravotní postižení.

Přítomnost specifických klinických příznaků pomůže při diagnostice patologie:

 • Napětí, hoření, stlačení v krbu.
 • Místo výskytu příznaků levé části těla: hrudní kůra, rameno, lopatka, rameno, krk. Není vyloučeno a pravá polovina těla, což je méně.
 • Trvání bolesti v intervalu> 2 a

Angina 3 FC

Ischémie je závažné onemocnění kardiovaskulárního systému, ke kterému dochází, když v krvi není dostatek kyslíku. Příčinou onemocnění koronární arterie je angina, která naopak vznikají při ateroskleróze, tj. Snížení průchodnosti cév v důsledku akumulace plaků cholesterolu na jejich stěnách. Pokud se záchvaty stenokardie vyskytnou na pozadí zvýšené fyzické námahy, obvykle se nazývá její námahou.

Podle závažnosti má onemocnění 4 formy. První dva jsou poměrně mírné a pokud jsou dodržovány doporučení lékaře, je možné vést téměř běžný život, jen eliminovat vážnou fyzickou námahu. Angina třetí formy stresu způsobuje značné nepohodlí, osoba nemá vždy možnost provádět jednoduché domácí úkoly.

Stabilní angina 3 FC

Tato forma onemocnění umožňuje pacientovi určit nástup napadení a přijmout opatření, která mu zabrání nebo minimalizují příznaky. Nemoc v této podobě není obtížné ovládat a také stanovit limity toho, co je povoleno, a určit jeho schopnosti. Stabilní napěťová angina 3 FC slibuje poměrně dobrou prognózu pro pacienta.

Situace je horší s nestabilní angínou, protože útoky zde začínají z ničím, bez jakýchkoli důvodů nebo předpokladů. Nevhodným rysem této nemoci je to, že léky používané k úlevě od záchvatu anginy nefungují vždy v nestabilní formě.

Symptomy Anginy 3 FC

 1. Útok má jasně definovaný počátek a konec, příznaky nástupu záchvatu a jeho pokles jsou zaznamenány pacientem.
 2. Bolest hrudní kosti se rozšiřuje na srdce, levá strana těla, vnitřní povrch paže, krk, spodní čelist.
 3. Pálení žáhy.

Pokud je provedena diagnóza "anginy pectoris 3 FC", umožní pacientovi zaregistrovat postižení.

Angina Attack: Příčiny

 1. Brisk chůze
 2. Nízké venkovní teploty.
 3. Silný vítr.
 4. Prudký nárůst emocí, negativní i pozitivní.
 5. Vyjděte po schodech.
 6. Bohatý příjem jídla.
 7. Pohyb na nakloněné rovině nebo dokonce plochý.
 8. Jednoduchá fyzická námaha.

Útok obvykle trvá 5 až 15 minut.

Příslušný kardiolog s rozsáhlými zkušenostmi je schopen provést diagnózu založenou na vyšetření pacienta, jeho stížnostech a studiu anamnézy. Nicméně pro potvrzení diagnózy se doporučuje provést další vyšetření.

 1. EKG - se provádí během bolestivého útoku, který je nejvíce informativní.
 2. Ultrazvuk srdce - pomáhá posoudit stav ventilového systému, identifikovat poruchy funkčnosti myokardu.
 3. Biochemická analýza krve, která bude ukazovat cholesterol a možnost vaskulární léze s aterosklerózou.
 4. Koronární angiografie - rentgenové vyšetření srdečních tepen.
 5. MRI je komplexní a nákladné vyšetření, ale poskytuje úplný a vysoce kvalitní obraz srdečních defektů, přítomnosti krevních sraženin, nádorů, problémů s cévami.
 6. Denní sledování při používání holterního přístroje.
 7. Testy zatížení.

Tyto studie poskytují úplný obraz o stavu pacienta a umožňují Vám předepsat odpovídající léčbu.

Co dělat, když dojde k útoku

Nejprve je třeba zastavit a zastavit cvičení a uklidnit emoce. Okamžitě vložte nitroglycerinovou tabletu pod jazyk, se silným útokem, můžete použít dvě. Je žádoucí, aby ústní dutina byla navlhčena. Maximální dávka nitroglycerinu - 5 tablet, ale pouze v případě, že se nepředpokládá lékařská péče. Tablety můžete vyměnit speciálním postřikem. Účinek léčiva bude patrný po několika minutách.

Neužívejte valkoliol během záchvatu anginy pectoris, protože to povede k komplikacím onemocnění.

Při útoku je důležité poskytnout osobě polokoulející nebo sedící místo, stejně jako příliv čerstvého vzduchu, aby se rozbalil pás, límec, kravata, knoflíky na těsném oblečení. Doporučujeme umístit láhev horké vody pod nohy nebo uspořádat horkou lázeň.

Léčba léků

 1. Aspirin - zředí krev, což usnadňuje průtok žilkami. Za přítomnosti příznaků infarktu myokardu je potřeba polknout aspirační pilulku bez žvýkání.
 2. Nitrodrugy. Nejdříve - nitroglycerin - krátkodobě působící dusičnany (ne více než půl hodiny), užívané s břemenem, které způsobuje bolest. Je možné použít sprej, stejně jako krém a náplast, které jsou docela účinné.
 3. Beta-andrenoblokátory - neutralizují účinek na srdce adrenalinu, snižují potřebu kyslíku, zabraňují vzniku srdečního záchvatu a náhlé smrti.
 4. Antagonisté vápníku - eliminují hypertonicitu cév, jejich křeče a kontrakci.
 5. Léky snižující hladinu lipidů - zmírňují záněty a mají antitrombotický účinek. Anti-výměnné pryskyřice snižují hladinu cholesterolu, kyselina nikotinová snižuje množství lipoproteinů.

Léčba lidských léků na anginu

 1. Vejce 3 litry. bobule hlohu a divoké růže ve 2 litrech vody. Kapacita zábalu a odchod na den. Po filtrování stlačte bobule a vezměte tekutinu třikrát denně za celé sklo po dobu jednoho měsíce.
 2. Steam valerianské kořeny v termosku, nechte přes noc. Vypijte třetinu sklenky třikrát denně. Kurz - 2 týdny.
 3. Procházejte brusičkou pět loupaných cesnakových hlav a stejným množstvím citronů s kůrou, přidejte půl litru medu. Uchovávejte v chladničce. Vezměte denně 2 lžíce. lžíce po dobu 2 týdnů.

Změna životního stylu

Kromě léků je nutné, aby se pacienti vzdali kouření a užívali alkohol, mastné a smažené potraviny. Fyzická aktivita v této fázi je kontraindikována, ale pacientovi je nabídnuta cvičební terapie pod dohledem lékaře. Za přítomnosti obezity se doporučuje dieta, neboť nadváha představuje další zátěž těla. Měli byste se také vyvarovat podráždění, nadměrné zábavy, stresu, nervového napětí, deprese atd.

Při odpovídající léčbě anginy pectoris se nejen sníží počet a síla záchvatů, ale je možné i dlouhé období remise.

V těžkých případech je pacientovi přidělena operace:

 1. Angioplastika - co to je? Obnova průchodnosti plavidla pomocí speciálního zařízení, které se dodává na místo zúžení pomocí katétru.
 2. Koronární artériová bypassová transplantace je implantace krevní cévy v koronární arterie blokované plaky, což umožňuje normalizaci průtoku krve.

Angina pectoris 3 FC se aktivně projevuje ve stáří, ale bakterie onemocnění lze nalézt u lidí po 45 letech. Stává se, že se lidé uzdraví i v mladším věku, včetně dětí a mladistvých, avšak nejvýše 0,7% případů je zaznamenáno.

Koronární onemocnění srdce s námahou na anginu 2-3 fk

Angina 2 fk - co to je a jaké příznaky jsou doprovázeny? Jedná se o formu koronární choroby srdeční, v jejímž důsledku zúžení lumenu koronárních cév není dostatečný průtok krve do srdečního svalu.

Výsledkem je nedostatek dodávek kyslíku do buněk, změna buněčného metabolismu a úmrtí tkání srdce. Nemoc je jednou z hlavních příčin smrti po celém světě. Navíc statistiky naznačují větší riziko vzniku patologického stavu u mužů.

Rizikové faktory a příčiny onemocnění

Je třeba poznamenat, že rizikové faktory ovlivňující rozvoj patologie:

 • Pohlaví - muži se častěji nemocí než ženy; dochází k dřívějšímu vývoji onemocnění.
 • Věk - riziko vzrůstá po 40 letech, avšak v posledních letech jsou klinické příznaky také patrné u mladých lidí.
 • Dědičná predispozice - podle statistik přispívá přítomnost jednoho blízkého příbuzného, ​​postiženého srdečními chorobami, k výskytu nemoci mladší generace v 55% případů.
 • Arteriální hypertenze - s indikátory systolického a diastolického tlaku nad 160/95 mm Hg. Art., Zvláště u pacientů, kteří mají druhý stupeň hypertenze onemocnění.
 • Nadváha.
 • Špatné návyky - kouření alespoň jedné cigarety denně.
 • Hypodynamie.
 • Přítomnost souběžných patologických stavů, jako je diabetes mellitus, nadbytek kyseliny močové.
 • Dysproteinémie - nerovnováha proteinových složek v krvi.

Existuje několik důvodů, které mohou způsobit patologický stav:

 • Ateroskleróza koronárních cév, zejména hlavních větví, které přímo dodávají srdeční sval s krví, zejména na pozadí GB. Vzhled patologie předchází změna metabolismu, v důsledku čehož dochází k ukládání vápnitých plátů pokrývajících lumen tepen.
 • Křeče cév. Výzvou je psycho-emoční stres, stres, fyzická námaha, prudká změna teploty okolního vzduchu. Mechanismem výskytu těchto onemocnění je změna hormonálního pozadí a ostrého uvolňování hormonů v krvi, katecholaminů, což vede k prudkému zúžení lumen tepen. Tento stav se nejčastěji vyskytuje u pacientů s hypertenzí (GB).

Klasifikace anginy pectoris

Podle pracovní klasifikace anginy je stres rozdělen do dvou typů.

 • nejprve se objevil;
 • stabilní námahová angína (s indikací funkční třídy 1-4);
 • progresivní: pomalu progresivní a rychle progresivní (nestabilní).

Existují následující funkční třídy stabilní námahové anginy, které lze definovat jako stadia onemocnění:

 • 1 funkční třída (1 fk) - útok se vyvíjí pouze s nadměrnou fyzickou námahou.
 • Funkční třída 2 (2 fk) je stav, ve kterém jsou tyto příznaky pozorovány na pozadí průměrné fyzické aktivity. Jako kritéria se používají stoupací schody až do jednoho rozpětí nebo pěšky s průměrným tempem více než 500 metrů. Je však také možné, že se příznaky objeví ihned po spánku.
 • 3 funkční třída (3 fk) - klinické projevy vznikají v reakci na menší fyzickou aktivitu ve formě klidné chůze nebo psycho-emočního stresu. Zřídka pozorováno
 • 4. funkční třída (4 fk) - útoky narušují pacienta často v klidu i při minimálním pohybu.

Klinické projevy nemoci

U obyčejných lidí získal stát název "angina pectoris". Hlavní stížností onemocnění je bolest nebo nepohodlí, které se vyskytují za hrudní kostí, lisováním nebo stlačením přírody. Rozkládá se na zádech, obvykle v levé polovině, pod lopatkou, v levé ruce, případně v necitlivosti horní končetiny, prstů.

Avšak ve vzácných případech mohou být nepříjemné příznaky narušeny i na jiných místech. To závisí na umístění změn v určitých větvích plavidel. Intenzita a trvání bolesti závisí na funkční třídě. Při vývoji patologie dochází ke spojování dušnosti. Některé další znaky mohou doprovázet patologický stav: arytmie, pocení a pocit strachu.

Při 2 fk se vyskytují závažné případy porušení. Toto je stav, který vytváří vývoj klinických příznaků, které mění kvalitu života pacienta, omezuje jeho motorické schopnosti, protože záchvaty se vyskytují i ​​při malém zatížení. Navíc změna teploty okolí, studené nebo teplo a psycho-emoční stres, zvláště ráno, vyvolávají nástup útoku.

Ignorování problému a nedostatek terapeutické pomoci přispívají k přechodu na přísnější formu.

Angina pectoris 3 fk se projevuje bolestivým syndromem a funkčními poruchami dýchání, které se vyvíjejí již s mírným zatížením. Časté útoky v klidu. Není možné vylézt schody a chodit i pomalu na krátké vzdálenosti.

Dokonce i slabý vliv provokujících faktorů může způsobit patologický stav. Další vývoj symptomů vede k vzniku postižení a riziku akutního stavu - infarktu myokardu.

Diferenciální - diagnostická patologická kritéria

Angina pectoris by měla být odlišena od jiných patologií, přičemž je třeba vzít v úvahu různé přístupy k diagnostice a léčbě. Následující nemoci mají podobné příznaky:

 • Infarkt myokardu je život ohrožující stav, jehož hlavní rozdíl je syndrom bolesti, který není vhodný pro standardní terapii.
 • Osteochondróza páteře, intercostální neuralgie - může napodobit příznaky onemocnění koronární arterie. Máte podezření, že se u vás projeví potíže při stlačení výstupků výstupních bodů nervových kořenů nebo podél spodního obrysu žeber.
 • Patologie jícnu nebo žaludku - zjišťuje se vztah mezi výskytem nepohodlí a jídlem.
 • Nemoci dýchacích orgánů zánětlivé povahy - na pozadí přenášených infekčních onemocnění se objevují klinické příznaky a jsou doprovázeny intoxikací a katarálními jevy.

Diagnostika anginy pectoris

Při diagnostice anginy pectoris 2-3 fc se užívají následující opatření:

 • Provedení elektrokardiografické studie. Umožňuje eliminovat akutní onemocnění a identifikovat přítomnost nepřímých příznaků změn srdečního svalu, poruchy rytmu.
 • Echokardiografické vyšetření s dopplerografií - tato metoda umožňuje stanovit morfologické vlastnosti cév a srdce, přítomnost ventilových lézí.
 • Funkční testy se stresem - pomáhají při stanovení funkční třídy onemocnění.
 • Monitorování Holtera - provádí se studie během dne, která určuje počet a typ poruch rytmu a korekci terapie.
 • Scintigrafie - pomocná metoda určuje přesnou lokalizaci lézí srdce.
 • Koronární angiografie je studie srdečních cév podáváním kontrastního činidla. Metoda nemá žádné analogy, provádí se pro diagnostiku velikosti a lokalizace zúžení tepen. Zkouška je nezbytná k určení typu a rozsahu operace.
 • Krevní testy pro detekci příznaků zánětlivých změn, hladiny cholesterolu a bílkovinných frakcí.

Terapeutické aktivity

Pomůcka na onemocnění koronární arterie, námahová angina pectoris ulehčuje bolest, předepisuje patogenetickou léčbu a provádí operaci dle potřeby. Přípravky se vybírají individuálně, v závislosti na FC anginy pectoris.

Léčebný program zahrnuje následující oblasti:

 • Používání antianginálních léků. Přispívají k eliminaci záchvatů a obnovují krevní oběh a jsou základem terapie.
 • Léčba antiagregačními látkami. Vedou k poklesu funkce trombocytů, jejichž akumulace na místě vápnitých plátů je dalším faktorem, který způsobuje vazospazmus.
 • Korekce kompozice lipidů v krvi. Obnovení optimálního poměru biochemických parametrů přispívá k normálnímu toku krve a snižuje riziko aterosklerózy.
 • Psychofarmakologické účinky mají pozitivní vliv na nervový systém, což snižuje frekvenci záchvatů.
 • Extrakorporální metoda. Použití plazmaferézy, hemosorpce pomáhá vyčistit krev imunitních komplexů, které se podílejí na tvorbě plaků.
 • Metabolická léčba zlepšuje metabolické procesy v myokardu.
 • Fyzioterapie je možná s příznaky IHD, anginy pectoris s napětím do 2 fc. Používá se elektrosleep, magnetická terapie, laserová léčba, různé lázně.

Chirurgická léčba

Chirurgická metoda léčby se používá v případě nedostatečně účinného konzervativního léčení onemocnění koronární arterie, anginy pectoris pf2 nebo pf3, a také v přítomnosti významného stupně aterosklerotických lézí. Hlavními směry jsou dva způsoby chirurgické léčby:

 • stentování - instalace speciálních pružin do lumen cévy v místě tvorby aterosklerotických plátů;
 • posunování - vytvoření bypassového prokrvení žilmi končetin.

Výběr chirurgického zákroku je stanoven chirurgem, v závislosti na rozsahu léze, anatomických rysech, věku pacienta, stavu nemoci.

V posledních letech je upřednostňováno stentování koronární arterie vzhledem k dobrým výsledkům léčby, zejména u anginy 2 fc. Pacienti se v pooperačním období rychleji zotavují a kvalita života se správně zvolenou konzervativní terapií výrazně zlepšuje.

Prevence nemoci

Základem preventivních opatření je restrukturalizace života, odstranění provokujících faktorů patologie. Doporučená dávková fyzická aktivita pod vedením lékaře, lázeňskou léčbou a včasnou léčbou komorbidit.

Vzhledem k širokému rozšíření tohoto problému mezi obyvatelstvem je nutným úkolem snížit rizikové faktory koronárního srdečního onemocnění a v případě onemocnění provést komplexní a komplexní vyšetření a léčbu pacienta.

Příčiny, příznaky a léčba námahové anginy 3 FC

Kardiovaskulární choroby jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících míru úmrtnosti. Jedná se hlavně o koronární onemocnění srdce (CHD), které vede k úmrtí. Jeho běžnou formou je námahová angina, která má navíc také 4 stupně závažnosti.

Podstata a typologie forem onemocnění

Srdce, hlavní sval těla, je poháněno zásobováním kyslíkem a živinami tepnami. Denní potřeba se může zvýšit, pokud osoba vykonává určitou fyzickou aktivitu. V důsledku toho se zvyšuje průtok krve do hlavního orgánu.

Koronární a koronární tepny, které "slouží" srdci, pocházejí z aorty. Pokud nejsou normální, průtok krve je narušen. To znamená, že určitá část srdečního svalu nebude mít kyslík a nezbytné látky pro normální fungování.

Toto selhání se nazývá ischémie. Pokud tento stav trvá déle než 30 minut, kardiomyocyty začnou umírat v srdci, což vede k infarktu myokardu. Patologie může být aktivována, když je překročena přípustná úroveň fyzické aktivity a je doprovázena bolestí.

Existují 4 funkční třídy onemocnění (FC). Hlavní kritérium diferenciace - závažnost formy a přípustnost fyzické aktivity:

 1. FC 1 je poměrně mírné onemocnění, při němž je povoleno mírné cvičení. Útok je možný pouze v případě extrémního fyzického stresu.
 2. FC 2 znamená omezení fyzické aktivity. Tato třída zahrnuje pacienty, u nichž se angina začíná po uplynutí 500 metrů nebo při lezení po schodech do druhého patra. Kromě toho se pacientům nedoporučuje chodit v chladném a větrném počasí, činnost okamžitě po probuzení ze spánku nebo emočního nadměrného zatížení. To vše může také způsobit zhoršení zdraví.
 3. FC 3 výrazně omezuje osobu z hlediska fyzické aktivity. Útok může být vyvolán chůzí při průměrné rychlosti 100-500 m a lezení po schodech.
 4. FC 4 je nejtěžší forma. Jedná se o poruchu, při níž mohou docházet k záchvatům i v klidu.

Je také třeba poznamenat, že pacienti s formou onemocnění FC 3 mohou zpravidla dobře kontrolovat své schopnosti. Jsou také schopni předvídat přístup útoků. Pomáhá to předem neutralizovat a snížit intenzitu na nic.

Jak se nemoc rozvíjí

Poškození krevních cév může způsobit diabetes mellitus, ukládání cholesterolu a další příčiny, kvůli kterým se na stěnách tepen tvoří tzv. Plaky. Omezují průchod v cévách a zabraňují normálnímu krevnímu oběhu.

Nástup IHD a nácviková angina s FC 3 nebo 4 je nejčastěji doprovázena ostrými bolestmi. Někdy se však může omezit pouze na těžkou dechu, kašel a slabost. Hlavní charakteristika onemocnění: kdy nastane krize, můžete vždy jasně definovat začátek a konec.

Bolest se může šířit do oblasti na levé straně těla, za hrudní kostí. Někdy se chytila ​​do levé ruky, čelisti nebo lopatky. Pacient zažívá pocit tlaku a kontrakce v oblasti srdce. U FC 3 nebo 4 může být bolest doprovázena příznaky již uvedenými výše - dušnost, kašel atd.

Během útoku člověk obvykle cítí charakteristickou naléhavou bolest. Nemůže být nic zaměňován a nemůže být překonán, pokud nejsou k dispozici žádné vhodné přípravky. Naštěstí útoky jsou obvykle krátké a často se neočekávaně rozpadají, na samém vrcholu frustrace. Onemocnění je nebezpečné především zvýšením pravděpodobnosti výskytu infarktu myokardu.

Obvykle útok s FC 3 nebo 4 trvá asi 3-5 minut, ale u některých pacientů může být výrazně zpožděn. V obzvláště pokročilých případech nebo po silném přetížení může být intenzita bolesti u pacienta zvlněná, od závažné až po nadměrné. V takovém případě musíte okamžitě zavolat sanitku, protože obvyklé neutralizátory nejsou schopné zastavit krizi.

Je také důležité poznamenat, že v závislosti na předvídatelnosti a povaze útoků je angina u FC 3 nebo 4 stabilní a nestabilní:

 1. Stabilní forma naznačuje, že pacient může předpovědět nástup krize. S jistotou ví, že pokud nepřekročí určitou úroveň fyzické aktivity, bude se moci vyhnout bolest. V tomto případě je onemocnění snadné kontrolovat. Hlavní věcí je předem definovat rozsah toho, co je povoleno, a spočítat jejich možnosti.
 2. V případě nestabilní formy záchvaty mohou začít bez příčiny a předpokladů. Zákeřnost onemocnění spočívá také v tom, že konvenční léky nemusí pomoci.

Formy onemocnění většinou určují průběh diagnózy a léčbu předepsanou pacientovi.

Diagnóza onemocnění

Kvůli konkrétnímu klinickému obrazu není diagnóza onemocnění koronární arterie angíny pro odborníky zvlášť obtížné. Kardiolog může určit onemocnění na základě stížností pacienta. Diagnostika je ještě pravděpodobnější, pokud někdo z příbuzných pacientů trpí takovými útoky ve formě FC 3 nebo 4.

Pro potvrzení onemocnění se používá řada vyšetření pomocí instrumentálních metod.

Patří sem:

 • elektrokardiogram;
 • Holter ECG monitoring;
 • zkoušky zatížení;
 • Ultrazvuk srdce;
 • biochemický krevní test;
 • scintigrafie myokardu;
 • koronární angiografie.

Nejčastější a cenově dostupnou metodou diagnostiky je elektrokardiogram. Pro přesnější údaje je doporučeno to udělat přímo během útoku.

Holterová kontrola zahrnuje řadu EKG, jejichž výsledky jsou zaznamenávány během dne pomocí speciálního přístroje. Pacient podniká obvyklým způsobem. Nezávisle zapisuje údaje o sledování do deníku.

Ultrazvuk srdce umožňuje identifikovat poruchy v práci ventilových přístrojů a kontrakcí myokardu, které obvykle doprovázejí ischemii srdečního svalu.

Pro diagnostiku stavu plazmy se používá biochemický krevní test. Kontrolují zejména hladinu cholesterolu a stupeň aterosklerotických lézí, které umožňují určit stupeň intenzity průtoku krve.

Ambulance pro záchvat

Angina je chronické onemocnění. Celková léčba proto není vždy možná a pouze chirurgickým zákrokem.

Ale především, pacient a jeho nejbližší prostředí se musí naučit poskytovat první pomoc při útoku.

Nitroglycerin a léčiva založená na něm - hlavní prostředek k zastavení krize. U prvních příznaků musí pacient položit jednu pilulku pod jazyk a rozpustit ji. Pokud je útok silný, můžete ho jednou dát. Je lepší, pokud bude ústní dutina dostatečně mokrá. Maximální dávka, 5 tablet, se užívá ve velmi vážných případech, kdy se nepředpokládá lékařská pomoc.

Můžete také použít sprej namísto pilulek. Výsledky nitroglycerinu lze vidět za pár minut.

Někdy se pokoušejí zastavit útok s validolem. To je chyba, protože tento lék nejen nepomůže, ale může způsobit vážné poškození zdraví.

Jiní však mohou nekomplikované způsoby, jak usnadnit tok krize. K tomu je třeba maximálně stabilizovat stav pacienta jak fyzicky, tak i morálně:

 • člověk potřebuje trochu stát a lapat po dechu, pokud byl útok vyvolán intenzivním cvičením;
 • pokud byl příčinou stres, musí být pacient uklidněn;
 • je důležité zajistit osobu sedící nebo poloviční, stejně jako příliv čerstvého kyslíku;
 • tělo by mělo být zbaveno všech naléhavých předmětů, včetně pásu, límce, přebytečného vnějšího oděvu;
 • Láhve s horkou vodou lze umístit na nohy.

Léčba onemocnění

Aspirin by měl být používán pro léčebné účely. Lék snižuje viskozitu krve a usnadňuje její tekutost uvnitř cév. Se stejným účelem doporučujeme přijímat:

 • beta blokátory;
 • antagonisty vápníku;
 • antiadrenergická léčiva smíšeného účinku;
 • vazodilatátory.

Léčba obvykle zahrnuje sedativa. Je důležité si uvědomit, že léčba musí nutně být pod dohledem kardiologa. S touto diagnózou také stojí za to získat několik užitečných návyků:

 1. Vždy noste balení nitroglycerinu nebo sprej. Můžete také poskytnout léky v práci a doma.
 2. Před možným fyzickým nebo emocionálním přetížením musíte předem podložit jazyk pod jazyk.
 3. Dodržujte režim kultivace jídla a údržbu. Stav plavidel přímo závisí na tom. Čím více cholesterolu je ukládáno na stěnách, tím horší je krevní tok a výživa srdečního svalu, a čím delší a intenzivnější budou útoky.
 4. Monitorujte stav a pravidelně navštěvujte všeobecné vyšetření. To je předpoklad pro minimalizaci záchvatů. Utrpení z obezity, běh diabetu nebo jiných kardiovaskulárních onemocnění je velmi obtížné se zbavit této nemoci.
 5. Přesuňte se co nejdále. Pokud je angina FC 3 zakázána cvičení a intenzivní chůze. Je však dovoleno se pohybovat pomalu, nakupovat samostatně nebo chodit. Předem je nutné diskutovat o vašem standardu fyzické aktivity specialistou.

Kouření a přejídání tučných potravin musí být opuštěné. Pokud všechna preventivní a terapeutická opatření nepomáhají k dosažení úplného zotavení, může být pacientovi doporučena invazivní intervence. Může se jednat o bypass nebo plastové koronární tepny. Taková radikální léčba je použitelná, jestliže mrtvice ve formě FC 3 nebo 4 představují skutečnou hrozbu pro život pacienta.

Neprovádějte onemocnění, které může vyvolat paralelní vývoj kardiovaskulárních poruch: tachykardii, závažné formy arytmie, srdeční záchvat. Komplikace zpravidla postupují a vedou k invaliditě.

Pinterest